Anda di halaman 1dari 2

SYARAT DAN PERATURAN PERTANDINGAN TIUPAN REKODER SOPRANO SEKOLAH RENDAH BIL

1.

PERKARA
OBJEKTIF

PERINCIAN
1.1 Memperagkan bakat, minat dan kemahiran pelajar. 1.2 Melahirkan masyarakat pelajar yang berbudaya. 1.3 Membina keyakinan dan ketrampilan diri pelajar. 1.4 Membina sikap bekerjasama. 1.5 Memperkembangkan bakat individu secara menyeluruh dan bersepadu 1.6 Melahirkan masyarakat yang seimbang dan harmonis. 2.1 Kategori 1 : Solo 2.2 Kategori 2 : Kumpulan [6 Orang] 3.1 Murid sekolah rendah yang sedang belajar di sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan. 3.2 Murid yang sedang belajar di Tahap II [Tahun 4, 5, 6] 3.3 Mempunyai rekoder soprano sendiri. 3.4 Borang penyertaan yang disahkan oleh Guru Besar dan sampai kePejabat Pendidikan Daerah sebelum tarikh pertandingan. 4.1Hanya rekoder jenis Soprano sahaja dibenarkan dalam keduadua Kategori. 5.1 Lagu Pertama [wajib] : Lagu KBSR 5.2 Lagu Kedua : Bebas 5.3 Semua peserta di kehendaki menyerahkan sesalinan skor lagu kepada Urusetia Pertandingan. 6.1 Piano : Dimainkan oleh guru / murid. 6.2 Keyboard : Seperti 6.1 ['auto accompaniment' dibolehkan]. 6.3 Gitar : Seperti 6.1 6.4 Rakaman kaset tidak dibenarkan. 7.1 Kedua-dua lagu dimainkan dalam masa tidak lebih 8 minit. 7.2 Markah akan dipotong bagi tiap-tiap 1 minit yang melebihi masa yang diperuntukkan. Format pemarkahan adalah berpandukan Format Penilaian kemahiran Permainan Alat yang diambil dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. ( sila lihat contoh yang dikepilkan ) 9.1 Sijil Penyertaan untuk peserta dan pemain muzik. 9.2 Sijil Pemenang : Pertama , Kedua dan Ketiga. 9.3 Hadiah Iringan untuk tempat Pertama , Kedua dan Ketiga. Pemenang peringkat negeri kemungkinan akan dimasukkan dalam Festival Kesenian dalam bentuk persembahan sahaja.

2. 3.

KATEGORI PESERTA

4.

JENIS REKODER

5.

LAGU

6.

IRINGAN MUZIK

7.

MASA

8.

PEMARKAHAN

9.

HADIAH

10.

PERINGKAT PERTANDINGAN

LANSKTDI.....2001'