Anda di halaman 1dari 16

NAMA & ALAMAT SEKOLAH : SK BUKIT ROKAN UTARA (F) 73200 GEMENCHEH NEGERI SEMBILAN KOD SEKOLAH : NBA

5050

PENDAHULUAN
Bismillahirrahmanirrahim
Terlebih dahulu saya bersyukur ke hadrat Allah s.w.t kerana dengan limpah dan kurniaNya sekolah ini berjaya menyediakan Perancangan Strategik 2008-2012. Semoga dengan ini pihak sekolah akan terus memperkasakan sekolah, memartabatkan profesion keguruan, melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan berasaskan akademik dan kokurikulum, berusaha merapatkan jurang pendidikan seterusnya melahirkan modal insan yang berdisiplin, berakhlak dan mempunyai jati diri yang kompeten dalam Sains dan Teknologi, inovatif dan kreatif serta kebolehpasaran. Sememangnya tugas ini amat berat tetapi dengan pasukan sekolah yang benar-benar komited, amanah, jujur dan sanggup bekerja keras, insyaAllah semua perancangan dapat dilaksanakan dengan cekap dan berkesan supaya dapat membina negara bangsa yang cemerlang, gemilang dan terbilang.

GURU BESAR SK BUKIT ROKAN UTARA .

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


PENDIDIKAN DI MALAYSIA ADALAH SUATU USAHA BERTERUSAN KE ARAH LEBIH MEMPERKEMBANGKAN POTENSI INDIVIDU SECARA MENYELURUH DAN BERSEPADU UNTUK MELAHIRKAN INSAN YANG SEIMBANG DAN HARMONIS DARI SEGI INTELEK, DAN ROHANI, EMOSI DAN JASMANI BERDASARKAN INI ADALAH

KEPERCAYAAN

KEPATUHAN

KEPADA

TUHAN.

USAHA

BERTUJUAN UNTUK MELAHIRKAN WARGA NEGARA MALAYSIA YANG BERILMU PENGETAHUAN, BERKETERAMPILAN, BERAKHLAK MULIA,

BERTANGGUNGJAWAB DAN BERKEUPAYAAN MENCAPAI KESEJAHTERAAN DIRI SERTA MEMBERIKAN SUMBANGAN TERHADAP KEMAKMURAN KELUARGA, MASYARAKAT DAN NEGARA KEHARMONIAN DAN

1.1 - VISI

VISI JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN


Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan menjadi institusi pendidikan terbilang.

VISI SEKOLAH

ANTARABANGSA MENJELANG 2015

SKBRU AKAN MENJADI SEKOLAH KLUSTER GEMILANG DI PERINGKAT

MISI

MISI JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN


Mengurus perkhidmatan psikologi dan kaunseling berkesan dan berkauliti bagi melahirkan insan cemerlang selaras Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

MISI SEKOLAH

Bersama melahirkan insan cemerlang melalui pendidikan berkualiti merentesai bidang


kurikulum, sahsiah dan ko-kurikulum di dunia dan akhirat .

MOTTO SEKOLAH

ILMU DAN BAKTI Ilmu dan Bakti adalah suatu rangkaikata yang diamalkan oleh semua warga sekolah ini untuk mencapai wawasan sekolah dan juga mencapai kecemerlangan dalam semua bidang.

Maksud Cogankata ILMU Pengetahuan yang didapati secara formal ataupun tidak formal dari sumber-sumber tertentu. BAKTI Perkhidmatan yang dilakukan secara ikhlas dan tulus

PIAGAM PELANGGAN

MURID : 1 Memastikan kebajikan murid diberi perhatian dan tindakan pada kadar segera dan bilabila masa. IBU BAPA / PENJAGA : 1 Memastikan ibu bapa yang hadir ke sekolah / pejabat diberi layanan yang memuaskan dan baik megikut kehendak urusan dan perkhidmatan dengan sopan santun. STAF : 1 Memastikan kebajikan staff diberi perhatian dan tindakan pada nilai letak kerja paling tinggi pada kadar segera dan bila-bila masa. STAKEHOLDER : 1. Memastikan visi,misi,matlamat dan objektif sekolah dicapai dan di realisasikan menurut tempoh masanya. 2. Memastikan segala arahan pusat tanggungjawab/surat dan maklumat diambil tindakan dipatuhi,dilaksanakan dengan kadar segera. Nama Guru Besar : ABDUL RAHMAN BIN ABDUL SAMAD
Tel. Sekolah : 06-4511446 Tel. Bimbit : 019-3145807

11

CARTA ORGANISASI

GURU BESAR ABD RAHMAN BIN ABD SAMAD PEN KANAN HAL EHWAL MURID NAWIRA BIN SAAL @ TAHIR SETIAUSAHA MOHD FIKRI NAJIB BIN IDERIS PANITIA B/MELAYU NORLIDA BT. AZIZ PANITIA B/INGGERIS/KT/SK MOHD ROHAIZAT RADUAN PANITIA MATEMATIK NORLELA BT KARIM PANITIA SAINS ZALEHA BT HASAN PANITIA AGAMA ISLAM FARIDAH BT. AHMAD PANITIA S.VISUAL/ MORAL NORLIDA ABD AZIZ PANITIA PJK IDAH YUNIZAH BT KHAMIS PANITIA MUZIK MOHD RADHI BIN AZMEE PEN/ KANAN KO-KURIKULUM KAMARZAMAN BIN MD SHARIF SETIAUSAHA IDAHYUNIZAH BT KHAMIS PENY/ PERSATUAN //KELAB MOHD ROHAIZAD BIN RADUAN B.MELNORLIDA BT. AZIZ MATE /SAINS - IDAHYUNIZAH B.INGGERIS ROHAIZAT RADUAN A/ISLAM - FARIDAH AHMAD P/ SUMBER KHAZNITA KHALID SV/MUZIK - JOHANIS B. SABERIN PENY / SUKAN/PERMAINAN MOHD RADHI BIN AZMEE KRIKET MOHD FIKRI NAJIB GOLF- JOHANIS B. SABERIN B/SEPAK HAIRIL IRZA RAMLI B/BALING RADIAH YUSOF S/TAKRAW- MOHD RADHI AZMEE B/JARING NORLELE KARIM B/TAMPAR- NORLIDA BT. AZIZ PENY / BADAN /BERUNIFORM MOHD ROHAIZAD B. RADUAN PENGAKAP JAMALUDDIN PBSM - MOHD NAJIB B. KAHAR T/PUTERI - MUHASMANIZA

GURU PENOLONG KANAN 1 ZAHARAH BINTI DAUD SETIAUSAHA MOHD RADHI BIN AZMEE PEPERIKSAAN MOHD RADHI BIN AZMEE JADUAL WAKTU MOHD FIKRI NAJIB IDERIS PUSAT SUNBER KHAZNITA BT KHALID UPSR NORLELA KARIM PERKEMBANGSN STAF MOHD ROHAIZAT RADUAN ETEMS / PPSMI MOHD RADHI BIN AZMEE SBOA/PLBS NORLELA BT. KARIM PRA SEKOLAH JOHANIS SABERIN PEMULIHAN RADIAH BT YUSOF

DAFTAR/TUKAR MURID ZALEHA BT HASAN DISIPLIN HAIRIL IRZA BIN RAMLI BIMBINGAN.KAUNSELING MOHD. NAJIB B. KAHAR PROGRAM 3K JAMALUDDIN B. KHAMIS SISTEM AMKLUMAT MURID MOHD FIKRI NAJIB BIN IDERIS KEBAJIKAN RADIAH BINTI YUSOF SKIM PINJAMAN BUKU TEKS JOHANIS BIN SABERIN LAWATAN/INVENTORI IDAH YUNIZAH BINTI KHAMIS

15 12

ISU STRATEGIK PENDIDIKAN MUZIK


BIL ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan pencapaian prestasi dalam peperiksaan kepada 100%. OBJEKTIF KPI SASARAN 2013 100% 2014 2015 2016 100% 2017 100%

Keputusan Peperiksaan yang cemerlang

Meningkatkan peratus pencapaian muzik dalam peperiksaan. Semua murid dapat menguasai aspek-aspek dalam muzik.

% Cemerlang (A) meningkat.

100% 100%

2.

Pencapaian Peperiksaan tidak mencapai GPMP 1.0

Mencapai keputusan GPMP 1.0 dalam peperiksaan.

Gred Purata Mata Pelajaran (GPMP)

1.45

1.30

1.20

1.10

1.0

Nota : Selepas proses SWOT

PELAN STRATEGIK

(Menjana strategi selepas proses Brainstorming & TOWS Matriks)

PENDIDIKAN MUZIK
BIL MATLAMAT Meningkatkan pencapaian prestasi dalam Peperiksaan kepada 100%. OBJEKTIF Meningkatkan peratus pencapaian muzik dalam peperiksaan. KPI Peratus murid lulus dalam Pendidikan Muzik meningkat100% Bilangan murid lulus dalam Pendidikan Muzik meningkat. STRATEGIK Pelajar wajib memiliki buku latihan Muzik.

Mencapai GPMP 1.0 dalam peperiksaan.

Semua murid dapat menguasai teori-teori dalam muzik.

Latih tubi menjawab soalan.

PELAN TAKTIKAL (PENDIDIKAN MUZIK) ISU STRATEGIK: TAHAP PENGUASAAN NILAI-NILAI DALAM PENDIDIKAN MUZIK DAPAT DITINGKATKAN.
ISU STRATEGIK 1 BIL PELAN TAKTIKAL T/JAWAB TEMPOH (MULA AKHIR) Januari November KOS / SUMBER Jika ada
PELAN KONTIGENSI / CATATAN

Menyediakan Modul jawapan yang mudah dan ringkas

Semua guru Panitia Muzik

Panitia Muzik

Latih tubi mengikut kemahiran dalam Muzik. Latihan tambahan di rumah

PELAN TAKTIKAL (PENDIDIKAN MUZIK) ISU STRATEGIK: PENCAPAIAN PEPERIKSAAN TIDAK MENCAPAI GPMP 1.0
ISU STRATEGIK 2 BIL PELAN TAKTIKAL T/JAWAB TEMPOH (MULA AKHIR) Januari November KOS / SUMBER Jika ada
PELAN KONTIGENSI / CATATAN

Pengenalan Teori Muzik

Semua guru Panitia Muzik

Panitia Muzik

Menekankan aspek-aspek teori muzik.

PELAN OPERASI PENDIDIKAN MUZIK

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1

: : : : : :

Menyediakan Modul jawapan yang mudah dan ringkas Meningkatkan pencapaian prestasi dalam Peperiksaan kepada 100%. Meningkatkan peratus pencapaian muzik dalam peperiksaan. Bulan Januari hingga November Guru Panitia Muzik RM 50.00 Tanggungjawab GPK 1 Ketua Panitia Semua guru Muzik Ketua Panitia Ketua Panitia Semua guru Muzik Ketua Panitia Semua guru Muzik Ketua Panitia Muzik Tempoh Sekali Status/Pelan Kontigensi Ketua Panitia mempengerusikan mesyuarat

Proses Kerja Mesyuarat Jawatankuasa: 1.1 Ketua Panitia 1.2 Pembentukan Jawatankuasa dan pembahagian tugas Taklimat kepada peserta Mempromosikan program - surat pemberitahuan kepada guru Muzik. Pelaksanaan Program - Penyediaan modul soalan Penilaian/Post Mortem

Sekali Sekali Minimum 1 kali setahun. Setiap program 2 jam Selepas peperiksaan semester pertama dan kedua.

2 3 4

PELAN OPERASI PENDIDIKAN MUZIK

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1

: : : : : :

Pengenalan Teori Muzik Mencapai GPMP 1.0 dalam peperiksaan. Semua murid dapat menguasai teori-teori dalam muzik. Bulan Januari hingga November Semua pelajar. RM 100.00 Tanggungjawab GPK 1 Ketua Panitia Semua guru Muzik Ketua Panitia Ketua Panitia Semua guru Muzik Ketua Panitia Semua guru Muzik Ketua Panitia Muzik Tempoh Sekali Status/Pelan Kontigensi Ketua Panitia mempengerusikan mesyuarat

Proses Kerja Mesyuarat Jawatankuasa: 1.3 Ketua Panitia 1.4 Pembentukan Jawatankuasa dan pembahagian tugas Taklimat kepada peserta Mempromosikan program - Risalah teori-teori muzik. Pelaksanaan Program - Teori-teori dalam muzik. Penilaian/Post Mortem

Sekali Sekali Minimum 1 kali setahun. Setiap program 2 jam Selepas peperiksaan semester pertama dan kedua.

2 3 4