Anda di halaman 1dari 6

Rancangan Pengajaran Harian Mata Pelajaran Modul Tajuk Sub Tajuk Tarikh Masa Kelas Bilangan Murid : Pendidikan

Kesihatan : Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial : Pengurusan Mental dan Emosi : Memahami Perasaan : 20 September 2013 : 11.30 pagi 12.00 pagi : 1 Cekal : 36 orang (15 lelaki, 21 perempuan)

Standard Pembelajaran 1.2.1 Mempamerkan perasaan yang dialami seperti gembira, sedih, takut, marah dan malu

Objektif

: Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat :-

Psikomotor - melakukan sekurang-kurangnya 1 ekspresi muka perasaan dengan betul semasa perkembangan pengajaran Kognitif Afektif - Memadankan sekurang-kurangnya 4 perasaan dengan mimik muka yang betul semasa sesi penutup - Menunjukkan keyakinan yang tinggi semasa menjawab soalan : Murid pernah mempelajari cara menjaga keselamatan diri sendiri semasa tahun 1 : Inovasi dan kreatifviti dan TMK : Mendengar arahan guru

Pengalaman Sedia Ada Elemen Merentas Kurikulum Nilai Bahan Bantu Mengajar

Bil 1 2 3 4 5 6

BBM Komputer LCD Papan padanan Set gambar Pembesar suara Lembaran kerja

Kuantiti 1 1 5 5 1 36

Fasa (masa)

Aktiviti / Strategi

Fokus Pembelajaran

Organisasi

Cacatan

Pengenalan (5 minit)

Set induksi (5 minit) -tayangan video

-guru menayangkan video mengenai kempen memberi senyuman -guru menyoal murid untuk mendapatkan maklum balas secara rawak Adakah anda selalu senyum? -ya Mengapakah anda selalu memberikan senyuman? -senyuman adalah sedekah Apakah perasaan anda ketika anda tersenyum? -gembira Adakah anda akan senyum apabila gembira? -ya

-murid duduk di tempat masing-masing

BBM -komputer -LCD -pembesar suara EMK -TMK

Perkembangan Langkah 1 (20 minit) (6 minit) -mengenal pasti perasaan melalui gambar yang ditayangkan -guru menayangkan gambargambar ekspresi muka Sedih Gembira Takut Marah Malu -guru menyangkan gambar secara satu persatu dan bertanyakan soalan untuk setiap gambar bagi mendapatkan maklum balas mereka Apakah perasaan yang ditunjukkan dalam gambar ini? -gembira -sedih -marah -takut -malu Langkah 2 (7 minit) -memadankan gambar ekspresi muka dan -setiap kumpulan diberikan beberapa keping gambar -murid duduk di kumpulan kecil -murid duduk di tempat masing-masing BBM -komputer -LCD EMK -TMK

perasaan yang sesuai

ekspresi muka Sedih Gembira Takut Marah malu -murid berbincang sesama ahli kumpulan tentang gambar yang diberikan -murid memadankan gambar yang diberikan di papan padanan yang telah disediakan - wakil kumpulan bagi lelaki dan perempuan membentangkan hasil kerja yang telah dibincangkan

BBM -7 orang 1 kumpulan -papan padanan -set gambar EMK - kreatifviti i dan inovasi

Langkah 3 (7 minit) -mempamerkan ekspresi muka -guru menayangkan video nyanyian emosi -guru bertanya apakah perasaan yang ditunjukkan semasa video ditayangkan -setiap kumpulan membuat 2 ekspresi muka perasaan -murid duduk dalam kumpulan kecil -7 orang 1 kumpulan BBM -komputer -LCD EMK -kreatifviti dan inovasi -TMK

Penutup (5 minit)

Lembaran kerja (4 minit)

-murid diberikan lembaran kerja -murid duduk di tempat masing-masing isikan tempat kosong dengan perasaan yang sesuai dengan memek muka

BBM -lembaran kerja EMK

Refleksi (1 minit)

-guru membuat refleksi pengajaran kita haruslah mempamerkan perasaan kita agar orang disekeliling kita dapat memahami kita

-kreatifviti