PENCEGAHAN RASUAH MELALUI KAWALAN SISTEM

PKPj II ABD. AZIZ BIN ISHAK Timbalan Pengarah BPR Kedah abdulaziz@bpr.gov.my Tel: 04-7333245/7335591
1

SKOP CERAMAH: • • • • STATISTIK RASUAH PDRM TREND RASUAH PUNCA RASUAH DEFINISI DAN KONSEP KAWALAN SISTEM • PRINSIP [ELEMEN] UTAMA KAWALAN SISTEM • KESIMPULAN
2

TAHUN 2005 NEGERI PERAK P.PINANG 40 77 42 60 41 80 2006 2007 JUMLAH KECIL 123 217

KEDAH

72

75

80

227

PERLIS

13 JUMLAH BESAR

10

12

35 602

TAHUN 2005 NEGERI PERAK P.PINANG KEDAH PERLIS 7 9 4 0 10 4 9 0 21 3 4 4 38 16 17 4 75 2006 2007 JUMLAH KECIL

JUMLAH BESAR

1. Meminta dan menerima suapan daripada pembekal/kontraktor. 3. Membuat tuntutan perpindahan/tugas luar yang mempunyai butir-butir matan yang palsu. 5. Menerima suapan dan memberi perlindungan kepada penjenayah/pengedar dadah. 7. Membuat perakuan tentang projek/penghantaran barangan yang tidak sempurna. 9. Menyalahguna kenderaan jabatan untuk urusan peribadi.

6. Tidak amanah dalam tugas. 7. Berpakat dengan peguam bagi menentukan kes. 8. Meminta wang bagi melepaskan tahanan reman. 9. Meminta wang bagi tidak mengambil tindakan/menyelesaikan kes jenayah/trafik. 10. Menerima wang bagi tidak ambil tindakan ke atas tempattempat judi haram (tanpa lesen sah).

TREND JENAYAH RASUAH

70an Tradsi onal

80an Ber sindi ket

(cross bord er crimes)

90an Global

MO berubah
7

TREND 70an

Jenayah rasuah dilakukan secara straight forward dan secara individu.
Contoh: - Penguatkuasa minta wang untuk tidak mengambil sesuatu tindakan - Pejawat awam minta wang

8

TREND 80an

Jenayah rasuah koporat mula wujud
Contoh: - Kes BBMB Finance (Hong Kong) - Kes-Kes melibatkan Koperasi - Tuntutan palsu insuran
9

TREND 90an

Jenayah rasuah bersindiket wujud Contoh: - KWSP - Perolehan :Tender - Kejatuhan PERWAJA pada penghujung tahun 2000
10

enayah rasuah kolar putih terancang

Pada tahun 90an, m.o jenayah rasuah ole penjenayah kolar putih (pejawat awam/ swasta) lebih terancang dan sistematik.

Dengan pertukaran/kenaikan pangkat, sindiket penjenayah kolar putih ini boleh berkembang ke seluruh negara.
11

TREND – Millennium Baru

M.O lebih sofistikated kerana jenayah rasuah boleh berlaku melepasi sempadan dalam dunia globalisasi Contoh: -Rasuah melalui internet

12

LEMAH KAWALAN DALAM DIRI
- HIDUP MEWAH, TAMAK - SUKA BERJUDI DAN BERHUTANG - KURANG IMAN/MARUAH DIRI

LEMAH KAWALAN DALAM JABATAN
- KELEMAHAN KEPIMPINAN - PERKHIDMATAN LAMBAT (DELAY) - BANYAK BUDIBICARA

PELUANG
- KEPESATAN EKONOMI - KELEMAHAN SISTEM & PROSEDUR - AMALAN TRADISI/BUDAYA
13

1.

MENGUR US INT EGR ITI PE GA WAI

2. KA WALAN SI STE M

14

STRATEGI PENCEGAHAN RASUAH (Sek. 8(a),(b) & (c) APR 1997)

MENYEKAT PUNCA

DAN PEL UA NG

Rasuah, Penyelewengan, Salahguna kuasa dan kelemahankelemahan pengurusan yang lain.
15

Kawalan Sistem Pembetulan, Pembaikan, Perubahan Amalan, Sistem dan Tatacara

16

MELALUI:

KAWALAN KE ATAS SISTEM
17

• Amalan • Sistem

Habitual action, kebiasaan

Kumpulan beberapa bahagian/alat yang sama-sama bekerja untuk satu tujuan Cara dan peraturan
18

• Tatacara

Definasi Kawalan Sistem
Suatu mekanisme yang dirangka bagi mencegah atau menutup ruang serta peluang yang menjadi punca kepada berlakunya rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa dan kelemahan-kelemahan pengurusan lain di semua peringkat pelaksanaan operasi sesebuah jabatan, syarikat atau organisasi.
19

OPERASI AJENSI/SYARIKAT
Ianya memerlukan berbagai sistem seperti sistem pentadbiran kakitangan, rekod, perakaunan dan pengurusan kewangan di mana semua bahagian, komponen, input, aktiviti dan lain-lain yang terlibat digembelingkan serta berinterkasi antara satu sama lain bagi melaksanakan operasi jabatan/syarikat/organisasi.
20

Contoh:-

OBJEKTIF

Rekod Kewangan Aset

Perolehan Kakitangan
21

Sistem atau tatacara kerja akan menjadi rapuh dan bermasalah jika tidak dikawal, diselia dan dikemaskini. Tanpa kawalan akan membuka ruang dan ruang perlakuan rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa dan kelemahan pengurusan.
22

Salahguna kuasa

Rasuah

Penyelewengan

Jejas Imej/integriti

Kurang kualiti Perlu System Control? Pembaziran

Kerugian Objektif tak capai

Kurang Produktif

23

24

PRINSIP-PRINSIP PENTING 1. Dasar, Undang-Undang, Peraturan atau Arahan Yang Jelas 2. Sistem dan Tatacara Kerja Yang Jelas 3. Penyeliaan Yang Berkesan 4. Penyelenggaraan Rekod Yang Baik
25

PRINSIP-PRINSIP PENTING (samb) 5. Pengesanan Tanda-Tanda (simptom) Rasuah 6. Penyediaan Saluran Aduan 7. Pengukuhan Integriti Kaki tangan
26

ELEMEN-ELEMEN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Jelas (mudah difahami) Ketelusan Akauntabiliti Check & balance Kuasa Budibicara Conflict of interest Pratical (boleh dilaksanakan) Publisiti etc
27

1. Dasar, Undang-Undang, Peraturan atau Arahan Jelas
- Didokumenkan - Tidak kabur - Peraturan/arahan tidak bercanggah dengan undang-undang - Tidak menwujudkan penompokan kuasa - Ada empowerment berserta garis panduan - Ada kawalan/ garis panduan penggunaan kuasa budibicara - Konsisten
28

2. Sistem dan Tatacara Kerja Jelas
- Ada tatacara kerja dan didokumenkan - Sistem dan tatacara kerja tidak bercanggah dengan undang-undang atau arahan induk - Dimaklumkan dan diperjelaskan - Mudah dan jelas serta dapat mengelak halangan-halangan birokrasi - Sentiasa kemaskini (tidak lapok) - Telus disemua peringkat proses kerja - Ada standard atau norma masa - Ada kriteria membuat keputusan - Ada akauntabiliti disemua peringkat proses kerja
29

3. Penyeliaan Yang Berkesan
- Ada keadah pemantauan dan penyeliaan - Ada keadah pengawalan disiplin kakitangan - Ada mekanisme check and balance - Mengendalikan semakan secara berkala dan mengejut

30

4. Penyelenggaran Rekod Yang Baik
- Sistem rekod yang memudahkan pengesanan - Memaksimumkan penggunaan IT - Kawalan keselamatan bagi maklumat dan dokumen terperingkat

31

5. Pengesanan Tanda-Tanda Rasuah

- Memantau pengisytiharan harta - Ada keadah mengesan simpton rasuah - Ada keadah penyeliaan rapi terhadap kakitangan yang bermasalah seperti berhutang

32

SIMPTO M RA SUA H
* * * * * * * * * Sukakan gaya hidup mewah Gagal menjelaskan punca perolehan harta Hubungan akrab dengan pelanggan Suka berahsia mengenai tindakan Kerap berurusan di luar tanpa sebab munasabah Penglibatan yang luar biasa dengan unit lain Terlibat dengan hutang Pembekal/kontraktor enggan berurusan dengan pegawai lain Suka bekerja berseorangan
33

6. Penyediaan Saluran Aduan
- Ada sistem aduan pelanggan dan kakitangan - Ada mekanisme tindakan susulan ke atas aduan/laporan - Sistem aduan yang menjamin kerahsian identiti pengadu - Ada kaedah menggalakkan penggerak etika (whistle blowing)

34

7. Pengukuhan Integriti Kakitangan
- Ada kod etika jabatan - Ada nilai tertentu jabatan (teras & kembangan) - Ada aspek mencegah conflict of interest dan prinsip akauntabiliti dalam kod etika - Ada motto dan falsafah kerja - Kod etika diperjelaskan dan difahami oleh semua peringkat kakitangan - Ada komitmen pihak pengurusan dalam pelaksanaan kod etika - Ada sistem reward yang adil
35

KOD ETIKA

 

 

1. Ada nilai nilai teras dan nilai kembangan [Perkara ini terkandung di dalam Arahan YAB Perdana Menteri No. 1 Tahun 1998, Siri 2 No. 1 Tahun 2000 – Gerakan Pemantapan Keutuhan Sistem Pengurusan Pentadbiran Kerajaan Malaysia: Garis Panduan Pelaksanaan dan Mekanisme Sistem Penyeliaan Program-Program Nilai Murni]. 2. Ada aspek mencegah conflict of interest. 3. Ada aspek menggalakkan penggerak etika atau whistle blowing serta menjamin kerahsiaan identity whistle blower. 4. Ada aspek mengenai menjaga kerahsiaan maklumat terperingkat jabatan. 5. Menekankan kepada kepentingan ilmu dan kemahiran bekerja. 36 6. Ada prinsip akauntabiliti

Undangundang Peraturan/ Arahan Sistem dan Prosedur Kakitangan Kewangan Peralatan PENYELEWENGAN RASUAH SALAHGUNA KUASA

PERKHIDMATAN AWAM YANG : •UNGGUL •BERSIH, CEKAP •AMANAH

37

38

CONTOH

TENDER

Publisiti

Keputusan

Dokumen/rekod Ketelusan Kerenah birokrasi Akauntabiliti Kuasa budibicara Conflit of interest Check & balance Prosedur/ Tatacara

Dasar

Peraturan/ Arahan

Sistem
39

Contoh: Proses Kerja Pendakwaan Kes Jabatan Kastam PENGARAH BILIK KEBAL KERANI REKOD PEGAWAI PENDAKWA PEGAWAI PENDAKWA MAHKAMAH
40

18 PRO JEK KERA JA AN TER BENG KALAI Nilai – RM 1.676 Bil lion

Sebab-sebab:• Pemilihan kontraktor • Non compliance • Kontraktor masalah – Agensi tidak tahu prosedur menamatkan kontrak 4. Kurang Pemantauan/ Penyeliaan
41

“Il legal APs cause annual los s of RM1bi l” Star 21 June 2005

42

`Orang dalam' keluarkan kad pengenalan PR KANGAR 16 Nov. - Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Datuk Azmi Khalid mendedahkan terdapat sindiket membabitkan `orang dalam' yang bekerjasama dengan ......
43

Persimpangan bertingkat runtuh

BERBAHAYA: Orang ramai melihat kawasan kejadian di mana persimpangan bertingkat yang dalam pembinaan, di Kilometer 3.2 Lebuhraya Baru Lembah Klang (NKVE) berhampiran Bukit Raja runtuh, semalam. 44

Peraturan lemah punca kebanjiran pendatang KUALA LUMPUR 5 Ogos - Pertubuhan Agensi Pekerjaan Swasta Malaysia (Pikap's) mendakwa kemasukan pendatang asing tanpa izin yang semakin tidak terkawal ketika ini berpunca daripada kelemahan syarat pengambilan pekerja asing serta penguatkuasaan undangundang itu sendiri.

45

“ Pendat ang t anpa iz in jadi ancaman” ....Kebanjiran pendatang tanpa izin

yang kini dianggarkan berjumlah 1.2 juta orang terpaksa diakui telah menimbulkan masalah sosial, ekonomi dan politik di Malaysia...

46

“Pembangunan tercemar akibat pendatang tanpa izin” “Kebanjiran pendatang rampas hak ekonomi rakyat tempatan” “Kebanyakan pendatang lakukan jenayah berat”

47

“15,798 kes ragut libatkan pendatang” “1 3,9 39 a nak pendatang tanpa izin la hir di Ma la ysia s ejak 2001” “Tunggakan rawatan PATI RM8j setahun”

48

PUNCA DAN PELUANG RASUAH MESTILAH DITUTUP

MELALUI KAWALAN KE ATAS SISTEM
49

1 Objektif organisasi tercapai jika semua sistem berfungsi dengan baik 2. Sesuatu sistem berfungsi dengan baik jika ianya dikawal 3. Organisasi itu sendiri yang boleh mengawal sistem dan menentukan pencapaian objektifnya 4. Kawalan sistem akan dapat menutup ruang dan peluang rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan 5. Mencegah rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan melalui kawalan sistem adalah tanggungjawab organisasi tersebut
50

51

MALAYSIA’S ECONOMIC FACTS
 DEPENDENCE

ON TRADE 200% OF GDP(Malaysia’s economic growth as measured by the GDP-forecast 6-6.5%)  World’s 18th Largest Trading Nation  1997-ECONOMIC DOWNTURN-POOR PERFORMANCE OF THE PRIVATE AND BUSINESS ENTERPRISES

52

MALAYSIA’S ECONOMIC FACTS
 OUR

LARGEST TRADING NATION – UNITED STATES  Leading international rating agency-Standard and Poor’s says that the leadership’s moves towards greater transparency in government decision making ,more efficient allocation of resources,pursuit of a reform agenda and tackling corruption stands Malaysia in good stead.It affirms Malaysia foreign currency rating of A/A-2
53

ECONOMIC COSTS OF CORRUPTION
 Increases

economy  Leads to less-efficient economic results  Hinders long term foreign and domestic investments  Distorts sectorial priorities and technological choices  Drives businesses out of the formal sector  Diminishes the State’s capacity to raise revenues  Produces spiraling increases in taxes(paid by ever shrinking pool contributors)  Reduces the State’s ability to provide services,including an effective judicial system  It imposes a regressive burden which falls disproportionately upon small businesses 54

transaction costs and uncertainty within an

“Pekerja asing risiko sebar penyakit”
Sudah menjadi amalan kepada pekerja asing berkongsi tempat tinggal secara beramai-ramai yang menyebabkan kesesakan. Ini menyumbangkan pelbagai masalah seperti tahap kebersihan yang rendah, pencemaran dan ketiadaan kemudahan tandas yang sempurna. Senario ini juga menyebabkan pembiakan kuman dan penyakit-penyakit berjangkit. Cara jangkitan penyakit * Pernafasan * Sentuhan - hubungan seksual, mengasuh anakanak, mengendalikan makanan * Pencemaran - makanan atau air tercemar kuman.
55

“Banteras pendatang gagal akibat maklumat bocor”

56

“Singapura bina pagar halang kemasukan pendatang asing”

57

JUMLAH MAKLUMAT TAHUN 2005 - 2008
JUMLAH M AKLUMAT

58