Anda di halaman 1dari 7

ULANGAN TENGAH SEMESTER I SD NEGERI SAMUDRAJAYA TAHUN PELAJARAN 2008-2009 Mata Pelajaran Kelas Hari/Tanggal Waktu : Bahasa Indonesia

: II (Dua) : : 90 Menit Nama : Skor / Nilai Guru Paraf Orang Tua

Puisi HUJAN Oleh : Kak Mul Awan hitam berarak Udara terasa dingin Angin bertuip kencang Titik air hujan satu-satu Tidak lama titik air menjadi hujan Kian lama kian deras I. Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B atau C pada jawaban yang paling benar ! 1. Judul puisi diatas adalah A. awan hitam B. hujan 2. Udara terasa A. dingin B. sejuk C. angin C. panas C. angin C. cerah C. turun C. siapa C. berdentang C. tepuk tangan

3. Yang bertiup kencang adalah A. udara B. awan 4. Sebelum hujan turun, awan akan berwarna A. hitam berarak B. putih bersinar 5. Titik air . Satu-satu A. deras 6. . kamu bekerja ? A. dimana B. naik B. apa

7. Tung tung tung suara gendang . A. menderu-deru B. bertalu-talu 8. Prok prok prok adalah bunyi . A. gendang B. mobil

9. Binatang yang selalu berkokok setiap pagi adalah A. ayam B. kucing C. kelinci 10. . yang sedang membaca koran ? Ayah A. dimana B. siapa II. 1. Isilah titik-titk di bawah ini dengan benar ! Amin datang membawa . C. kapan

2.

Ibu menyediakan dua . teh manis

3.

sebelum makan Mina mencuci

4.

Ibu menyiapkan ...goreng ... pagi

5. Udin sedang

ULANGAN TENGAH SEMESTER I SD NEGERI SAMUDRAJAYA TAHUN PELAJARAN 2008-2009 Mata Pelajaran Kelas Hari/Tanggal Waktu : Matematika : II (Dua) : : 90 Menit Nama : Skor / Nilai Guru Paraf Orang Tua

I.

Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B atau C pada jawaban yang paling benar ! 1. Angka 3 pada bilangan 312 memiliki nilai tempat A. ratusan B. puluhan 2. 416 dibaca adalah A. empat ratus enam C. satuan

B. empat ratus enam puluh satu C. empat ratus enam belas C. 220 C. 400

3. Angka yang termasuk bilangan ganjil adalah A. 213 B. 218 4. Angka 4 pada bilangan 146 memiliki nilai angka A. 4 B. 40

5. Ayam Anita 25 ekor. Ayam Budi 24 ekor, jika disatukan dalam kandang besar berjumlah A. 94 ekor B. 39 ekor C. 49 ekor 6. Dibawah ini yang termasuk bilangan genap adalah A. 211 B. 210 7. 10, 12, 14, 16, 18 dan 20 termasuk bilangan loncat A. tiga B. dua C. 213 C. empat

8. Ari memiliki 40 buah buku , buku itu hilang 7 buah, berapa sisa buku Ari sekarang ? A. 47 buah buku B. 74 buah buku C. 33 buah buku 9. Hasil pengurangan dari 80 48 adalah A. 32 B. 44 C. 23

10. Ayah memiliki 52 ekor ayam, dipotong sebanyak 22 ekor, berapa ekor sisa ayam Ayah sekarang ? A. 25 ekor B. 42 ekor C. 30 ekor II. Isilah titik-titk di bawah ini dengan benar ! 1. Isilah titik-titik dengan tanda <, > dan = pada bilangan 182 128 2. Angka 8 pada bilangan 286 memiliki nilai tempat . 3. Hasil pengurangan dari 346 124 adalah . 4. 13, 16, 10, 12, 14, 14, 15, 11 Urutan bilangan ini dari terkecil ke terbesar adalah

5. Rika mempunyai 45 buah balon, pecah 15 buah, sisa balon Rika adalah

ULANGAN TENGAH SEMESTER I SD NEGERI SAMUDRAJAYA TAHUN PELAJARAN 2008-2009 Mata Pelajaran Kelas Hari/Tanggal Waktu : IPS : II (Dua) : : 90 Menit Nama : Skor / Nilai Guru Paraf Orang Tua

I.

Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B atau C pada jawaban yang paling benar ! 1. Dokumen adalah A. surat penting B. surat ijin C. surat dokter C. foto keluarga C. 4 bulan C. anggota keluarga C. kamar mandi C. orang

2. Dibawah ini yang termasuk dokumen diri adalah A. kartu keluarga B. raport 3. Kita berada didalam kandungan ibu selama A. 10 bulan B. 9 bulan 4. Kartu keluarga menerangkan tentang A. macam-macam keluarga B. kenangan keluarga 5. Akta kelahiran harus disimpan di A. gudang B. tempat aman 6. Akta Kelahiran harus dimiliki oleh setiap A. kepala keluarga B. kantor

7. Dibawah ini yang termasuk dokumen keluarga adalah A. kartu keluarga B. KTP C. raport 8. Telephon merupakan alat A. informasi B. komunikasi 9. Dokumen harus disimpan dan dijaga dengan A. sembarangan B. biasa saja C. transportasi C. baik

10. Dokumen penting yang diperoleh setelah lulus kelas 6 SD adalah A. raport B. ijazah C. sertifikat II. Isilah titik-titk di bawah ini dengan benar ! 1. kartu keluarga termasuk contoh dokumen 2. Akta kelahiran menerangkan tentang 3. Tempat menyimpan fhoto disebut 4. Dokumen dan barang berharga harus disimpan dengan . Ditempat yang 5. Akta kelahiran bermanfaat untuk

ULANGAN TENGAH SEMESTER I SD NEGERI SAMUDRAJAYA TAHUN PELAJARAN 2008-2009 Mata Pelajaran Kelas Hari/Tanggal Waktu : IPA : II (Dua) : : 90 Menit Nama : Skor / Nilai Guru Paraf Orang Tua

I.

Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B atau C pada jawaban yang paling benar ! 1. Sayap pada burung berguna untuk A. berjalan B. berlari 2. Mata pada kucing terdapat pada bagian A. kepala B. kaki 3. Ikan adalah jenis binatang yang tidak memiliki A. kaki B. badan C. terbang C. badan C. ekor

4. Kambing dan gajah termasuk jenis binatang yang berkaki A. banyak B. empat C. dua 5. Agar binatang dapat tumbuh dengan baik, maka harus di A. biarkan B. pisahkan C. pelihara 6. Daun pisang dapat digunakan sebagai A. pakaian B. pembungkus 7. Akar pohon biasanya terdapat di A. atas tanah B. dalam rumah C. makanan C. dalam tanah

8. Bagian tumbuhan yang biasanya dimakan adalah A. dahan B. buah C. ranting 9. Mawar, melati dan dahlia termasuk macam-macam A. daun B. buah C. bunga 10. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk kayu bakar adalah A. daun dan buah B. dahan dan ranting C. bunga dan daun II. Isilah titik-titk di bawah ini dengan benar ! 1. Laba-laba jenis binatang yang berkaki 2. Capung dapat terbang karena memiliki 3. Agar tumbuhan tidak layu harus di .. setiap hari 4. Setiap hari binatang peliharaan harus di beri 5. Bunga berguna sebagai

ULANGAN TENGAH SEMESTER I SD NEGERI SAMUDRAJAYA TAHUN PELAJARAN 2008-2009 Mata Pelajaran Kelas Hari/Tanggal Waktu : PKN : II (Dua) : : 90 Menit Nama : Skor / Nilai Guru Paraf Orang Tua

I.

Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B atau C pada jawaban yang paling benar ! 1. Berbagiu kepada teman yang membutuhkan adalah A. agar dipuji guru B. sayang kepada teman C. keharusan berbagi rejeki 2. Kalau kita mempunyai pengalaman, sebaiknya A. dilupakan B. dijasikan pelajaran 3. Agar hidup kita rukun, maka kita harus saling A. menghargai B. membenci 4. Ketika Ibu sakit, sebaiknya kita A. meningggalkannya B. menungguinya 5. Kerukunan akan memperkokoh A. persatuan dan kesatuan B. kekayaan C. diceritakan kepada teman C. memnita C. membiarkannya C. kekuasaan

6. Manfaat tolong menolong adalah A. supaya dipuji orang B. meringankan beban orang lain C. mendapat imbalan 7. Memberi pertolongan harus dengan hati A. gembira B. berharap 8. Pembagian tugas dirumah dimaksudkan agar A. ayah senang B. pekerjaan cepat selesai 9. Sikap menghargai orang lain dapat membina A. kerukunan B. keimanan 10. Kita harus menjauhkan diri dari sikap A. baik B. sombong II. Isilah titik-titk di bawah ini dengan benar ! 1. Teman kita tidak mempunyai buku pelajaran, maka kita harus 2. Hidup rukun dapat mempererat 3. pekerjaan yang ringan dapat dikerjakan oleh 4. Ketika punya makanan, kita harus .. dengan teman 5. Sesama nggota keluarga kita harus saling C. ikhlas C. semua orang bekerja C. ketelitian C. suka memberi

ULANGAN TENGAH SEMESTER I SD NEGERI SAMUDRAJAYA TAHUN PELAJARAN 2008-2009 Mata Pelajaran Kelas Hari/Tanggal Waktu : BAHASA SUNDA : II (Dua) : : 90 Menit Nama : Skor / Nilai Guru Paraf Orang Tua

Wawanohan Lia teh murid alihan ti Subang. Denten senen Lia ngawitan lebet ka SD Sukamulya. Kaleresan Vira teh tatangga Lia. Barang lebet ka kelas kasampak di kelas tos aya Anisa sareng Cika I. Cing cakraan (X) aksara A, B ata aC nu aya hareupeun jawaban anu bener ! 1. Naon judul wacana diluhur A. wawanohan B. murid alihan 2. Lia murid alihan ti A. bandung B. sukabumi C. kaleresan C. subang C. senen C. Vera C. sukamanah C. kuku

3. Lia ngawitan lebet ka sakola nyaeta dinten A. selasa B. rebo 4. Tatanggga Lia nyaeta .. A. Anisa 5. Lia ngalih ka SD A. sukamulya 6. Ngurud . Ku silet A. jukut B. Cika B. sukajadi B. kumis

7. Bu Yati nuju tuang, harti bahasa indonesiana nyaeta A. Bu Yati sedang makan B. Bu Yati sedang tidur C. Bu Yati sedang pergi 8. Bapa ngosok waos, abdi ngosok A. gigi B. huntu 9. Yana diuk dina A. korsi B. meja C. lemari C. waos

10. Doni nganggo A. topi jeung dasi B. seragam jeung dasi C. tas jeung dasi II.

jeung

Eusian titik-titik ku kecap anu marenah, nu aya di belah katuhu !! 1. Heru naek ka kelas 2. Sakola Heru matak 3. . Dipelak dina pot 4. . Pikeun melahan suluh 5. ngurud . Ku silet kumis kampak dua kekembangan pikabetaheun

Beri Nilai