Anda di halaman 1dari 10

ka kam kat kas kak kah kar kan la

ta tam tat tas tak tah tar tan ma

sa sam sat sas sak sah sar san ba

pa pam pat pas pak pah par pan ca

lam lat las lak lah lar lan na

mam mat mas mak mah mar man ta

bam bat bas bak bah bar ban ja

cam cat cas cak cah car can ga

nam nat nas nak nah nar nan da

dam dat das dak dah dar dan za

jam jat jas jak jah jar jan ha

gam gat gas gak gah gar gan ra

dam dat das dak dah dar dan enam

zam zat zas zak zah zar zan padam

ham hat has hak hah har han pejam

ram rat ras rak rah rar ran legam

sunat panas anak panah benar kanan penat senam sekam

padat pedas tidak sudah sedar sudan kedah dahan ketam

sejat hujan sajak gajah jajar jantan jambu kejar masam

ligat gas gagak gagah pagar ganti segar legar apam

sekat bekas kakak pakah bakar bukan sukan pukat dalam

ketat batas katak patah putar hutan tanda tambi demam

kesat asas masak pisah besar pesan kesan pesat lebam

dapat lipas kapak upah lapar lapan sampah pandu macam

lalat gelas salak salah calar bulan ulam ular da

lumat kemas semak rumah cemar saman manja mandi za

ubat kebas lobak lebah sabar uban lebat bebas ha

pacat cas pacak pecah cacar cantik ca ra

padam adat pedas tidak sudah sedar sudan

azam lazat azizah azizan

baham pahat hasta pihak dahan

rambu surat beras kerak darah serah jiran