Anda di halaman 1dari 4

Mengumpul, menciri dan mengelaskan

Menyusun mengikut jenis atau keutamaan

Mengesan

Menganalisis

atau mengenal pasti ciri khusus

Menilai kemunasabahan

Membuat

kesimpulan

Pemikiran Kritis

Mengembangkan idea

Memodifikasikani dea

Menginovasikan idea

Menjana idea

Menghubungkait/ mensintesis idea

Membuat inferens

Meramal

Menganaloig

Mengitlak

Mereka cipta

Baik hati

Kejujuran

Berdikari

Kerajinan

Hemah tinggi

Kerjasama

Hormatmenghorma ti

Kesederha naan

Kasih sayang

Kesyukuran

Keadilan

Patriotisme

Kebebasan

Rasional

Keberanian

Semangat bermasyar akat

Kebersihan fizikal dan mental