Anda di halaman 1dari 5

Bab 1: KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

Zaman Prasejarah Zaman manusia _______________ mengenali sistem tulisan. Kewujudan manusia pada zaman tersebut dapat diketahui melalui kajian arkeologi melalui proses gali cari ke atas i. Artifak ______________________________________________________________________________ Pinggan, mangkuk, periuk belanga, pisau, kapak ii. Feature _______________ berupa struktur rumah atau bangunan yang berada dalam keadaan _______________ dan tidak _______________ Piramid iii. Erofak ___________________________________________________ Sisa makanan, tulang, tumbuh- tumbuhan Dapat dibahagikan kepada empat tahap i. ii. iii. iv. Zaman Paleolitik/ Zaman batu awal Zaman Mesolitik/ Zaman batu pertengahan Zaman Neolitik/ Zaman batu baru Zaman Logam

Pembahagian zaman dibuat berdasarkan jenis atau peralatan yang digunakan. i. ii. Alat batu Zaman Paleolitik, Zaman Mesolitik, Zaman Neolitik Gangsa dan besi Zaman Logam

Zaman Paleolitik dan Mesolitik Manusia tinggal di dalam __________________________________________________. Mereka hidup secara _______________, iaitu berpindah- randah dari satu kawasan ke satu kawasan yang lain untuk memulakan penghidupan, mencari air dll. Mereka hidup _____________________________________________________ sebagai sumber makanan. Pakaian diperbuat daripada _____________________________. Mereka membuat alat- alat batu untuk memburu binatang. Alat batu manusia Paleolitik mempunyai ciri fizikal yang lebih kasar dan lebih mementingkan fungsi. Kapak tangan digunakan sebagai pisau, kapak dan gergaji.

Zaman Neolitik Manusia sudah tahu _______________________ di sesuatu kawasan berkelompok. Mereka membina rumah sebagai tempat tinggal berhampiran dengan sungai. Mereka melakukan pelbagai untuk mendapat sumber makanan seperti bercucuk tanam, menternak binatang, dan menangkap ikan. Mereka tahu menggunakan teknologi baru dan kemahiran tertentu untuk menjalankan kegiatan harian. Wujud pengkhususan pekerjaaan .

Bab 1: KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA


Mereka mampu mengeluarkan hasil yang berlebihan untuk ditukar dengan barang keperluan lain. Wujud sistem barter atau sistem pertukaran barang dengan menggunakan kulit siput gerus atau cowrie. Alat batu manusia Neolitik mempunyai ciri fizikal yang lebih halus, mempunyai pelbagai fungsi dan mementingkan estetika. Zaman Logam Manusia tahu mencipta dan menghasilkan bahan daripada logam. Dibahagi kepada Zaman Gangsa dan Zaman Besi. Pandai melebur logam. Tahu membuat perahu dan rumah daripada kayu. Mewujudkan hubungan perdagangan antarabangsa atau maritim. Wujud petempatan besar dan kota pertahanan. Tahu cara mengembumikan mayat dengan iringan barang seperti tembikar, alatan besi, dan makanan. Petempatan besar menjadi bandar atau kota seperti: Jericho di Jordan (8000 SM) Catal Huyuk di Turki (6500 SM)

1.

Petempatan awal Zaman Paleolitik di Malaysia seperti di Lenggong, Kota Tampan; Tingkayu; Gua Niah.

2. Tanaman padi telah dikenali di China semenjak 8000 tahun dahulu. 3. Padi mula di Thailand sekitar tahun 3500 SM sementara di Malaysia, tanaman padi ditemui di Gua Sireh, Sarawak sekitar tahun 4500 SM. 4. Zaman logam muncul sekitar tahun 500 SM- 500 M di Malaysia. 5. Di Tanah Besar Asia Tenggara, Zaman Logam muncul sekitar tahun 1000- 1500 SM dengan penemuan artifak gendang gangsa di Dongson, Vietnam.

Bab 1: KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA


Makna Tamadun Bahasa Arab Mudun dan Madain Madana: _________________________________________ Muqaddimah, karya Ibn Khaldun Umran: ____________________________________________________________ Hadarah: hidup di bandar yang penuh dengan _______________, _________________, dan _______________________________. Bahasa Melayu Peradaban Bahasa Inggeris Civilization Berasal daripada bahasa Yunani, civitas yang bermaksud _____________. Pandangan barat Tamadun dikaitkan dengan pembangunan lahiriah dalam perkara seperti __________________________________________________________________ Gordon Childe Pencapaian lahiriah ialah _________________________ tamadun sesebuah masyarakat. Darcy Riberto dan R.A. Buchanan ________________________________ penting dalam proses perkembangan tamadun. Pandangan Islam Pembangunan lahiriah dan rohaniah penting untuk mengukur tamadun sesebuah masyarakat. Syed Naquib al- Attas Tamadun adalah pencapaian tahap ______________________________________ oleh sesebuah masyarakat. Richard Sullivan Menyokong pandangan Syed Naquib al- Attas bahawa rohaniah sangat penting dalam konsep tamadun. Ciri- Ciri Tamadun 1. Petempatan kekal Manusia hidup secara _________________. Corak hidup lebih __________________________. Kawasan lembah sungai dipilih untuk petempatan tetap kerana: a. c. Tanah subur dan sesuai untuk pertanian. Sungai menjadi sistem pengangkutan utama. b. Senang mendapat bekalan air. Kemajuan dalam pertanian dan penternakan binatang. Kemajuan dalam teknologi seperti penciptaan alat- alat baru dan pembinaan sistem perairan yang baik. Kesan a. Peningkatan pengeluaran b. Pertambahan penduduk 2. Kehidupan berorganisasi Bermula sebagai sistem keluarga.

Bab 1: KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA


Pertambahan penduduk dan kegiatan ekonomi yang pelbagai menyumbangkan proses pembahagian masyarakat. Merangkumi aspek politik, ekonomi, dan sosial. Sistem masyarakat tamadun awal berbentuk piramid dan bersusun lapis: a. Lapisan teratas Raja atau bangsawan b. Lapisan kedua Pembesar Golongan terlibat dalam upacara dan hal- hal agama. Ketua keluarga, ketua kelompok, ilmuwan, pentadbir, pakar dalam kesenian c. Lapisan ketiga rakyat jelata paling ramai d. Lapisan terbawah Hamba Hidupan bergantung kepada lapisan atas

Raja

Pembesar Rakyat jelata Hamba

3. Sistem pemerintahan Mengendalikan masyarakat yang lebih besar. Menjalankan pentadbiran Kesan: kewujudan sistem perundangan sebagai ____________________ demi keamanan dan kemakmuran. Raja menggunakan unsur mitos dan lagenda. Raja menganggap diri sebagai wakil tuhan untuk mendapat __________________________ sebagai ketua pemerintah. Kesan: raja mengukuhkan kuasa. 4. Pengkhususan pekerjaan Kehidupan berorganisasi dan pembentukan sistem perintahan membawa kepada pengkhususan pekerjaan. Semakin penting apabila produktiviti manusia meningkat. Kesan: kestabilan politik dan perkembangan ekonomi. Barang pengeluaran dapat diperdagangkan secara sistem barter. Sistem barter membawa kepada perdagangan. Kesan: pertembungan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Kehidupan berorganisasi Sistem pemerintahan Pengkhususan pekerjaan Sistem barter Perdagangan 5. Agama dan kepercayaan Dikait rapat dengan a. c. Pengiktirafan terhadap golongan pemerintah. Perkembangan ilmu pengetahuan, kesenian, dan pembinaan. b. Pembangunan sosial meningkat.

Bab 1: KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA


Manusia awal sentiasa cuba ______________________ dan ____________________ dengan alam sekeliling. Manusia percaya bahawa benda- benda sekeliling seperti matahari, langit, laut, dan pokok mempunyai roh atau semangat harus disembah untuk ____________________ dan _____________________________________. Kesan: percaya ada kuasa ghaib menguasai alam sekeliling. Kepercayaan tersebut dikenali sebagai animisme. Secara evolusi, kepercayaan berubah menjadi _______________________. Masyarakat tamasun awal mengamalkan politeisme, iaitu menyembah banyak tuhan. Kepercayaan (animisme) Agama (politeisme) 6. Bahasa dan tulisan Contoh bahasa terawal: Bahasa Yunani dan Bahasa Sanskrit Contoh tulisan awal: cuneiform (Mesopotamia), hieroglif (Mesir Purba), piktogram (Indus), dan ideogram (China) Kepentingan: a. c. Menyebarkan ___________________________. Urusan pentadbiran seperti menyimpan rekod, penulisan undang- undang, sistem percukaian, dan hal- hal agama. d. Menyampaikan dan mencatat serta mengembang idea dan pemikiran manusia. e. Merekod tentang ____________________________________________. b. Membolehkan __________________ dalam masyarakat dan antara masyarakat.

Proses Pembentukan Tamadun Bermula apabila berlakunya penyesuaian antara manusia dengan alam sekelilingnya. Manusia awal memilih sesuatu kawasan yang dapat memudahkan mereka menjalani kehidupan harian. Lembah sungai dipilih sebagai petempatan kekal kerana a. c. e. Tanah subur dan sesuai untuk pertanian Mudah mendapatkan bekalan air untuk kegunaan harian Sungai menjadi sistem pengangkutan dan perhubungan yang utama. b. Tanah rata dan sesuai untuk petempatan d. Membekalkan sumber protein

Tamadun awal Mesopotamia Mesir Purba Indus Hwang Ho

Kedudukan Lembah Sg. Tigris dan Euphrates Lembah Nil Lembah Indus Lembah Hwang Ho

Negara kini Iraq Mesir India China

Tahun 3500 SM 3100 SM 2500 SM 1800 SM