Anda di halaman 1dari 3

WEB TEMA KHUSUS RANCANGAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

KOMPONEN BAHASA & KOMUNIKASI (Bahasa Melayu) Hasil Pembelajaran -1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 2.1.2(a,b,c), 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.3.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.5 Aktiviti -Meneka bunyi yang didengar -Mendengar bunyi rakaman -Menerangkan gambar yang dilihat -Padanan objek bentuk huruf dengan

KOMPONEN KOGNITIF Hasil Pembelajaran - 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 4.2.1, 6.1.1 Aktiviti -Merasa pelbagai jenis minuman -Meneka bau makanan -Membahagi objek dalam satu kumpulan -Mengira objek 1-5 -Mengukur tinggi badan

KOMPONEN KREATIVITI & ESTETIKA

Hasil Pembelajaran -2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.6, 3.1.2, 3.2.5

Aktiviti -Membuat lakaran badan


-Melakar objek -Montaj muka -Menyanyi lagu Bila Rasa Gembira dan panca indera

-Mengecam dan membulatkan huruf konsonan & vokal Sumber -Carta gambar -Carta abjad -Kad imbasan -Kad perkataan (English Language) Learning Outcomes

SUBTEMA: ANGGOTA BADAN & KESIHATAN

KOMPONEN KEROHANIAN & MORAL (Pendidikan Islam) Hasil Pembelajaran - 1.1.1, 1.2.1, 2.1.1, 2.2.1, 4.2.1, 5.1.1

KOMPONEN FIZIKAL Hasil Pembelajaran -1.2.2, 2.1.1, 2.1.2, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.1 Aktiviti -Menguntai manik -Permainan kecil- ketinting -Bergerak mengikut rentak muzik -Padanan lakaran gambar dan

3.1.1,

KOMPONEN SOSIOEMOSI

Hasil Pembelajaran - 1.1.3, 1.2.1, 1.2.3, 2.1.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.2, 2.4.3, 3.2.4 Aktiviti -Perbualan dan bercerita -Menyanyi lagu panca indera

Aktiviti -Nasyid Rukun Iman & Rukun Islam -Melafazkan syahadah kalimah

-Mendengar cerita Nabi

-Melakar, melukis, mewarna


Sumber -Carta

-Mengenakan zip -Menuang air

-Membaca doa harian dan ayat


Al-Quran

WEB TEMA KHUSUS RANCANGAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN


KOMPONEN BAHASA & KOMUNIKASI (Bahasa Melayu) Hasil Pembelajaran -1.3.1, 1.3.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.1, 3.6.1, 3.6.2, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.1 Aktiviti -Bercerita tentang hobi & citacita -Memadankan gambar dengan perkataan -Menyebut konsonan huruf vokal dan KOMPONEN KOGNITIF Hasil Pembelajaran - 2.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 Aktiviti Menyusun mengikut nilai KOMPONEN KREATIVITI & ESTETIKA

syiling

Hasil Pembelajaran -3.3.1, 3.2.3, 3.2.1, 2.1.7, 2.1.5 Aktiviti -Melukis dan bercerita tentang lukisan -Menghasilkan berbentuk hiasan -Menyanyi lagu sambil bermain alat muzik kraf

- Membilang 1 hingga 10 dalam Bahasa Melayu & Bahasa Inggeris - Memadan bilangan objek dengan simbol

-Membaca suku kata KV+KV -Menulis suku kata, perkataan dan ayat Sumber -Carta gambar -Carta abjad

-Persembahan nyanyian dalam kumpulan

SUBTEMA: HOBI & CITA CITA SAYA

-Mendengar muzik melakukan pergerakan

dan

KOMPONEN KEROHANIAN & MORAL (Pendidikan Islam)

-Kad perkataan

(English Language)
KOMPONEN SOSIOEMOSI Learning Outcomes - 1.2.1,1.2.2,1.4.1, 2.1.2, 2.3.1, 2.4.1,3.1.2 KOMPONEN FIZIKAL Hasil Pembelajaran 2.1.2,2.1.3,2.3.1,2.3.2,2.3.3,2. 4.3 Aktiviti -Bermain angkat sebelah kaki

Hasil Pembelajaran - 1.1.1, 1.2.1, 2.1.1, 2.2.1, 4.2.1, 5.1.1

Hasil Pembelajaran - 1.2.1, 1.2.4, 2.4.2, 3.1.4, 3.2.1, 3.2.3 Aktiviti -Perbualan dan bercerita -Menyanyi lagu -Melakar, mewarna melukis,

Aktiviti -Nasyid Rukun Rukun Islam -Melafazkan syahadah

Iman

&

kalimah

-Mendengar cerita Nabi -Membaca doa harian dan ayat

WEB TEMA KHUSUS RANCANGAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN


KOMPONEN BAHASA & KOMUNIKASI KOMPONEN KOGNITIF KOMPONEN KREATIVITI & ESTETIKA

(Bahasa Melayu)
Hasil Pembelajaran -1.3.1, 1.3.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.1, 3.6.1, 3.6.2, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.1 Aktiviti -Bercerita tentang hobi & citacita -Memadankan gambar dengan perkataan -Menyebut huruf vokal dan konsonan -Membaca suku kata KV+KV -Menulis suku kata, perkataan dan ayat Sumber -Carta gambar -Kad perkataan (English Language) Learning Outcomes - 1.2.1,1.2.2,1.4.1, 2.1.2, 2.3.1, 2.4.1,3.1.2 3.3.1, 4.1.1, 4.2.1,4.2.2

Hasil Pembelajaran - 2.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3


Aktiviti -Menyusun syiling mengikut nilai - Membilang 1 hingga 10 dalam Bahasa Melayu & Bahasa Inggeris -Memadan bilangan objek dengan simbol Sumber

Hasil Pembelajaran -2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.6, 3.1.2, 3.2.5 Aktiviti -Membuat lakaran badan -Melakar objek -Montaj muka -Menyanyi lagu Bila Rasa Gembira dan panca indera

SUBTEMA: KESIHATAN & KESELAMATAN DIRI

-Padanan gambar dan

KOMPONEN FIZIKAL Hasil Pembelajaran -2.3.1,2.3.2,2.3.3, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 4.1.1, 4.1.2, 4.2.5

KOMPONEN KEROHANIAN & MORAL (Pendidikan Islam) Hasil Pembelajaran - 1.1.1, 1.2.1, 2.1.1, 2.2.1, 4.2.1, 5.1.1

KOMPONEN SOSIOEMOSI

Aktiviti - Bercerita berdasarkan gambar - Membuat lawatan sekitar sekolah

Aktiviti -Nasyid Rukun Iman & Rukun Islam -Melafazkan kalimah syahadah

Hasil Pembelajaran - 1.1.3, 1.2.1, 1.2.3, 2.1.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.2, 2.4.3, 3.2.4