Anda di halaman 1dari 2

BORANG DATA PERIBADI MURID TINGKATAN 4 KRISTAL 2013

NAMA MURID

: ..

YATIM

: YA / TIDAK

BIASISWA

: ADA/TIADA (NYATAKAN:.)

__________________________________________________________________________________________
NAMA BAPA

: . NO I/C BAPA :

PEKERJAAN BAPA

NAMA MAJIKAN

: ..

ALAMAT MAJIKAN

PENDAPATAN BAPA SEBULAN : RM .


TANGGUNGAN BAPA /BILANGAN ANAK YANG BELUM BEKERJA :
NO TEL(HP)

: NO TEL(RUMAH): .NO TEL(PEJABAT):

__________________________________________________________________________________________
NAMA IBU

: ....

NO I/C IBU:

PEKERJAAN IBU

NAMA MAJIKAN

: ..

ALAMAT MAJIKAN

PENDAPATAN IBU SEBULAN : RM .


NO TEL(HP)

: NO TEL(RUMAH): .NO TEL(PEJABAT):

__________________________________________________________________________________________
KOKURIKULUM
SUKAN/PERMAINAN: . JAWATAN :
KELAB/PERSATUAN : JAWATAN : ..
UNIT UNIFORM : . JAWATAN :

BORANG DATA PERIBADI MURID TINGKATAN 4 KRISTAL 2013

NAMA MURID

: ..

YATIM

: YA / TIDAK

BIASISWA

: ADA/TIADA (NYATAKAN:.)

__________________________________________________________________________________________
NAMA BAPA

: . NO I/C BAPA :

PEKERJAAN BAPA

NAMA MAJIKAN

: ..

ALAMAT MAJIKAN

PENDAPATAN BAPA SEBULAN : RM .


TANGGUNGAN BAPA /BILANGAN ANAK YANG BELUM BEKERJA :
NO TEL(HP)

: NO TEL(RUMAH): .NO TEL(PEJABAT):

__________________________________________________________________________________________
NAMA IBU

: ....

NO I/C IBU:

PEKERJAAN IBU

NAMA MAJIKAN

: ..

ALAMAT MAJIKAN

PENDAPATAN IBU SEBULAN : RM .


NO TEL(HP)

: NO TEL(RUMAH): .NO TEL(PEJABAT):

__________________________________________________________________________________________
KOKURIKULUM
SUKAN/PERMAINAN: . JAWATAN :
KELAB/PERSATUAN : JAWATAN : ..
UNIT UNIFORM : . JAWATAN :