Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah - KPM

http://sapsnkra.moe.gov.my/slip-all.php?data=D6|JUJUR

SK HIJRAH BADONG SLIP KEPUTUSAN - PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR - 2013

Nama : ABANG QHAIRILL B ABANG TAZALI No. KP : 010915131113

Tahun : D6 JUJUR Jantina : LELAKI

Bil 1 2 3 4 5

Mata Pelajaran BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU PEMAHAMAN BAHASA MELAYU PENULISAN MATEMATIK SAINS

Markah 65 58 52 73 72

Gred B C C B B

Bilangan Mata Pelajaran Daftar Kedudukan Dalam Kelas Kedudukan Dalam Darjah Kedatangan Pencapaian Gred Keseluruhan Ulasan Guru Kelas :

:5 : 12 / 25 : 13 / 45 : / Hari : 3[B] 2[C]

Jumlah Markah

: 320

Peratus Gred Purata Pelajar Keputusan

: 64 : 2.4 : LULUS

Tandatangan Guru Kelas

Tandatangan Guru Besar

Tandatangan Penjaga

........................................ (ROSNA ANAK SIOT )

........................................ (MARYANA BINTI MOHIDDIN )

........................................

1 of 25

8/28/2013 10:11 AM

Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah - KPM

http://sapsnkra.moe.gov.my/slip-all.php?data=D6|JUJUR

SK HIJRAH BADONG SLIP KEPUTUSAN - PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR - 2013

Nama : ASHAARI NASARULLAH BIN LATIP No. KP : 011223130317

Tahun : D6 JUJUR Jantina : LELAKI

Bil 1 2 3 4 5

Mata Pelajaran BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU PEMAHAMAN BAHASA MELAYU PENULISAN MATEMATIK SAINS

Markah 54 60 67 58 72

Gred C B B C B

Bilangan Mata Pelajaran Daftar Kedudukan Dalam Kelas Kedudukan Dalam Darjah Kedatangan Pencapaian Gred Keseluruhan Ulasan Guru Kelas :

:5 : 13 / 25 : 14 / 45 : / Hari : 3[B] 2[C]

Jumlah Markah

: 311

Peratus Gred Purata Pelajar Keputusan

: 62.2 : 2.4 : LULUS

Tandatangan Guru Kelas

Tandatangan Guru Besar

Tandatangan Penjaga

........................................ (ROSNA ANAK SIOT )

........................................ (MARYANA BINTI MOHIDDIN )

........................................

2 of 25

8/28/2013 10:11 AM

.....................Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah ... (ROSNA ANAK SIOT ) ....moe........... (MARYANA BINTI MOHIDDIN ) ...... 3 of 25 8/28/2013 10:11 AM .....KPM http://sapsnkra.. KP : 010529130358 Tahun : D6 JUJUR Jantina : PEREMPUAN Bil 1 2 3 4 5 Mata Pelajaran BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU PEMAHAMAN BAHASA MELAYU PENULISAN MATEMATIK SAINS Markah 83 83 73 66 82 Gred A A B B A Bilangan Mata Pelajaran Daftar Kedudukan Dalam Kelas Kedudukan Dalam Darjah Kedatangan Pencapaian Gred Keseluruhan Ulasan Guru Kelas : :5 : 2 / 25 : 2 / 45 : / Hari : 3[A] 2[B] Jumlah Markah : 387 Peratus Gred Purata Pelajar Keputusan : 77...........4 : 1..PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR ...4 : LULUS Tandatangan Guru Kelas Tandatangan Guru Besar Tandatangan Penjaga ......my/slip-all.......................................php?data=D6|JUJUR SK HIJRAH BADONG SLIP KEPUTUSAN ...gov.......2013 Nama : ERNA ZEHANI BT KAMSANI No........

PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR ............2013 Nama : FADZILLAH HANIM BINTI IBRAHIM No....6 : 1........ KP : 010225130738 Tahun : D6 JUJUR Jantina : PEREMPUAN Bil 1 2 3 4 5 Mata Pelajaran BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU PEMAHAMAN BAHASA MELAYU PENULISAN MATEMATIK SAINS Markah 89 80 87 84 78 Gred A A A A B Bilangan Mata Pelajaran Daftar Kedudukan Dalam Kelas Kedudukan Dalam Darjah Kedatangan Pencapaian Gred Keseluruhan Ulasan Guru Kelas : :5 : 1 / 25 : 1 / 45 : / Hari : 4[A] 1[B] Jumlah Markah : 418 Peratus Gred Purata Pelajar Keputusan : 83............... (MARYANA BINTI MOHIDDIN ) ........... (ROSNA ANAK SIOT ) ..............php?data=D6|JUJUR SK HIJRAH BADONG SLIP KEPUTUSAN .2 : LULUS Tandatangan Guru Kelas Tandatangan Guru Besar Tandatangan Penjaga .......gov..moe...........Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah . 4 of 25 8/28/2013 10:11 AM .......................my/slip-all....KPM http://sapsnkra..................

(MARYANA BINTI MOHIDDIN ) ..gov....PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR .....2013 Nama : FATIN IMANINA BT FATIHI No....php?data=D6|JUJUR SK HIJRAH BADONG SLIP KEPUTUSAN .........4 : 1................. KP : 010429130772 Tahun : D6 JUJUR Jantina : PEREMPUAN Bil 1 2 3 4 5 Mata Pelajaran BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU PEMAHAMAN BAHASA MELAYU PENULISAN MATEMATIK SAINS Markah 70 73 77 68 84 Gred B B B B A Bilangan Mata Pelajaran Daftar Kedudukan Dalam Kelas Kedudukan Dalam Darjah Kedatangan Pencapaian Gred Keseluruhan Ulasan Guru Kelas : :5 : 5 / 25 : 5 / 45 : / Hari : 1[A] 4[B] Jumlah Markah : 372 Peratus Gred Purata Pelajar Keputusan : 74.............8 : LULUS Tandatangan Guru Kelas Tandatangan Guru Besar Tandatangan Penjaga ........moe........................................Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah .............my/slip-all...KPM http://sapsnkra.... 5 of 25 8/28/2013 10:11 AM ....... (ROSNA ANAK SIOT ) ..

.............Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah ...moe.... (ROSNA ANAK SIOT ) ....PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR .....KPM http://sapsnkra..................php?data=D6|JUJUR SK HIJRAH BADONG SLIP KEPUTUSAN ........my/slip-all......8 :2 : LULUS Tandatangan Guru Kelas Tandatangan Guru Besar Tandatangan Penjaga .......................... 6 of 25 8/28/2013 10:11 AM ........................ KP : 010218131070 Tahun : D6 JUJUR Jantina : PEREMPUAN Bil 1 2 3 4 5 Mata Pelajaran BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU PEMAHAMAN BAHASA MELAYU PENULISAN MATEMATIK SAINS Markah 63 73 65 58 80 Gred B B B C A Bilangan Mata Pelajaran Daftar Kedudukan Dalam Kelas Kedudukan Dalam Darjah Kedatangan Pencapaian Gred Keseluruhan Ulasan Guru Kelas : :5 : 7 / 25 : 8 / 45 : / Hari : 1[A] 3[B] 1[C] Jumlah Markah : 339 Peratus Gred Purata Pelajar Keputusan : 67..2013 Nama : FATIN IZZATI SYAZA BT MASLI No..... (MARYANA BINTI MOHIDDIN ) .......gov.....

.......php?data=D6|JUJUR SK HIJRAH BADONG SLIP KEPUTUSAN .................... (ROSNA ANAK SIOT ) ....my/slip-all...........PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR ..........KPM http://sapsnkra............. (MARYANA BINTI MOHIDDIN ) .......................8 : LULUS Tandatangan Guru Kelas Tandatangan Guru Besar Tandatangan Penjaga ...2013 Nama : HAFIDAH YAKUB No.......moe..gov..Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah . 7 of 25 8/28/2013 10:11 AM ............ KP : T1T112552002 Tahun : D6 JUJUR Jantina : PEREMPUAN Bil 1 2 3 4 5 Mata Pelajaran BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU PEMAHAMAN BAHASA MELAYU PENULISAN MATEMATIK SAINS Markah 71 75 73 66 92 Gred B B B B A Bilangan Mata Pelajaran Daftar Kedudukan Dalam Kelas Kedudukan Dalam Darjah Kedatangan Pencapaian Gred Keseluruhan Ulasan Guru Kelas : :5 : 4 / 25 : 4 / 45 : / Hari : 1[A] 4[B] Jumlah Markah : 377 Peratus Gred Purata Pelajar Keputusan : 75...............4 : 1.

........................ (MARYANA BINTI MOHIDDIN ) ................KPM http://sapsnkra...... 8 of 25 8/28/2013 10:11 AM .PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR ..Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah .php?data=D6|JUJUR SK HIJRAH BADONG SLIP KEPUTUSAN .6 : LULUS Tandatangan Guru Kelas Tandatangan Guru Besar Tandatangan Penjaga ........................4 : 2.............. KP : 010330131142 Tahun : D6 JUJUR Jantina : PEREMPUAN Bil 1 2 3 4 5 Mata Pelajaran BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU PEMAHAMAN BAHASA MELAYU PENULISAN MATEMATIK SAINS Markah 49 60 52 42 64 Gred C B C C B Bilangan Mata Pelajaran Daftar Kedudukan Dalam Kelas Kedudukan Dalam Darjah Kedatangan Pencapaian Gred Keseluruhan Ulasan Guru Kelas : :5 : 20 / 25 : 22 / 45 : / Hari : 2[B] 3[C] Jumlah Markah : 267 Peratus Gred Purata Pelajar Keputusan : 53.gov....moe.......2013 Nama : ISABILLA ANAK KEBU No....... (ROSNA ANAK SIOT ) ....my/slip-all...................

.......8 : 2.....php?data=D6|JUJUR SK HIJRAH BADONG SLIP KEPUTUSAN ......gov.....PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR .......................... (MARYANA BINTI MOHIDDIN ) .......KPM http://sapsnkra.. KP : 010921131072 Tahun : D6 JUJUR Jantina : PEREMPUAN Bil 1 2 3 4 5 Mata Pelajaran BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU PEMAHAMAN BAHASA MELAYU PENULISAN MATEMATIK SAINS Markah 50 48 58 49 64 Gred C C C C B Bilangan Mata Pelajaran Daftar Kedudukan Dalam Kelas Kedudukan Dalam Darjah Kedatangan Pencapaian Gred Keseluruhan Ulasan Guru Kelas : :5 : 23 / 25 : 25 / 45 : / Hari : 1[B] 4[C] Jumlah Markah : 269 Peratus Gred Purata Pelajar Keputusan : 53......Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah ..................moe.....2013 Nama : JULIANA ANAK ALBANGANDA No....8 : LULUS Tandatangan Guru Kelas Tandatangan Guru Besar Tandatangan Penjaga ...my/slip-all................ 9 of 25 8/28/2013 10:11 AM ................. (ROSNA ANAK SIOT ) ....

........KPM http://sapsnkra...............my/slip-all..... (ROSNA ANAK SIOT ) ....................... (MARYANA BINTI MOHIDDIN ) .......... KP : NT1642002 Tahun : D6 JUJUR Jantina : LELAKI Bil 1 2 3 4 5 Mata Pelajaran BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU PEMAHAMAN BAHASA MELAYU PENULISAN MATEMATIK SAINS Markah 71 63 75 78 72 Gred B B B B B Bilangan Mata Pelajaran Daftar Kedudukan Dalam Kelas Kedudukan Dalam Darjah Kedatangan Pencapaian Gred Keseluruhan Ulasan Guru Kelas : :5 : 6 / 25 : 7 / 45 : / Hari : 5[B] Jumlah Markah : 359 Peratus Gred Purata Pelajar Keputusan : 71...........php?data=D6|JUJUR SK HIJRAH BADONG SLIP KEPUTUSAN .............moe.2013 Nama : MOHD ADIB IQBAL MOHD SALLEH HOSSAIN No.......8 :2 : LULUS Tandatangan Guru Kelas Tandatangan Guru Besar Tandatangan Penjaga ....................... 10 of 25 8/28/2013 10:11 AM .....PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR ..gov.....Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah ..

......gov......................PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR ......................2 : 2. (MARYANA BINTI MOHIDDIN ) .. (ROSNA ANAK SIOT ) .......Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah ..moe................my/slip-all.2013 Nama : MOHD NAZRIN BIN BAHRIN No.........KPM http://sapsnkra......................2 : LULUS Tandatangan Guru Kelas Tandatangan Guru Besar Tandatangan Penjaga ... KP : 011101130861 Tahun : D6 JUJUR Jantina : LELAKI Bil 1 2 3 4 5 Mata Pelajaran BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU PEMAHAMAN BAHASA MELAYU PENULISAN MATEMATIK SAINS Markah 55 63 57 61 80 Gred C B C B A Bilangan Mata Pelajaran Daftar Kedudukan Dalam Kelas Kedudukan Dalam Darjah Kedatangan Pencapaian Gred Keseluruhan Ulasan Guru Kelas : :5 : 11 / 25 : 12 / 45 : / Hari : 1[A] 2[B] 2[C] Jumlah Markah : 316 Peratus Gred Purata Pelajar Keputusan : 63... 11 of 25 8/28/2013 10:11 AM ......php?data=D6|JUJUR SK HIJRAH BADONG SLIP KEPUTUSAN .........

gov.....moe.. (MARYANA BINTI MOHIDDIN ) .........php?data=D6|JUJUR SK HIJRAH BADONG SLIP KEPUTUSAN . KP : 011029130540 Tahun : D6 JUJUR Jantina : PEREMPUAN Bil 1 2 3 4 5 Mata Pelajaran BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU PEMAHAMAN BAHASA MELAYU PENULISAN MATEMATIK SAINS Markah 53 50 52 52 66 Gred C C C C B Bilangan Mata Pelajaran Daftar Kedudukan Dalam Kelas Kedudukan Dalam Darjah Kedatangan Pencapaian Gred Keseluruhan Ulasan Guru Kelas : :5 : 21 / 25 : 23 / 45 : / Hari : 1[B] 4[C] Jumlah Markah : 273 Peratus Gred Purata Pelajar Keputusan : 54.................2013 Nama : NADZIRAH BT ABU No.... 12 of 25 8/28/2013 10:11 AM ............... (ROSNA ANAK SIOT ) ..............my/slip-all................8 : LULUS Tandatangan Guru Kelas Tandatangan Guru Besar Tandatangan Penjaga .............................KPM http://sapsnkra......6 : 2..Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah ..PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR .........

6 : LULUS Tandatangan Guru Kelas Tandatangan Guru Besar Tandatangan Penjaga ........my/slip-all............1584/2002 Tahun : D6 JUJUR Jantina : PEREMPUAN Bil 1 2 3 4 5 Mata Pelajaran BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU PEMAHAMAN BAHASA MELAYU PENULISAN MATEMATIK SAINS Markah 51 50 58 64 64 Gred C C C B B Bilangan Mata Pelajaran Daftar Kedudukan Dalam Kelas Kedudukan Dalam Darjah Kedatangan Pencapaian Gred Keseluruhan Ulasan Guru Kelas : :5 : 18 / 25 : 19 / 45 : / Hari : 2[B] 3[C] Jumlah Markah : 287 Peratus Gred Purata Pelajar Keputusan : 57................Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah . (MARYANA BINTI MOHIDDIN ) .php?data=D6|JUJUR SK HIJRAH BADONG SLIP KEPUTUSAN ........................... KP : T1T1........gov....4 : 2.......KPM http://sapsnkra....2013 Nama : NATASHA KAMARUDIN No.......PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR .. 13 of 25 8/28/2013 10:11 AM ............ (ROSNA ANAK SIOT ) ................moe.......

......... (ROSNA ANAK SIOT ) .................PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR .php?data=D6|JUJUR SK HIJRAH BADONG SLIP KEPUTUSAN ............8 : GAGAL Tandatangan Guru Kelas Tandatangan Guru Besar Tandatangan Penjaga ..moe..... KP : 010614130790 Tahun : D6 JUJUR Jantina : PEREMPUAN Bil 1 2 3 4 5 Mata Pelajaran BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU PEMAHAMAN BAHASA MELAYU PENULISAN MATEMATIK SAINS Markah 45 48 35 66 60 Gred C C D B B Bilangan Mata Pelajaran Daftar Kedudukan Dalam Kelas Kedudukan Dalam Darjah Kedatangan Pencapaian Gred Keseluruhan Ulasan Guru Kelas : :5 : 25 / 25 : 28 / 45 : / Hari : 2[B] 2[C] 1[D] Jumlah Markah : 254 Peratus Gred Purata Pelajar Keputusan : 50.....2013 Nama : NOOR ISMA SHAFIQA BINTI MOHAMAD MADZLAN No....Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah ............gov......................my/slip-all......8 : 2.... (MARYANA BINTI MOHIDDIN ) ...........KPM http://sapsnkra......... 14 of 25 8/28/2013 10:11 AM ............

..........Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah ............moe. 15 of 25 8/28/2013 10:11 AM ..php?data=D6|JUJUR SK HIJRAH BADONG SLIP KEPUTUSAN .............................. (ROSNA ANAK SIOT ) ..........2013 Nama : NORMAN B ABDULLAH No............. KP : 011001131445 Tahun : D6 JUJUR Jantina : LELAKI Bil 1 2 3 4 5 Mata Pelajaran BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU PEMAHAMAN BAHASA MELAYU PENULISAN MATEMATIK SAINS Markah 48 58 62 57 72 Gred C C B C B Bilangan Mata Pelajaran Daftar Kedudukan Dalam Kelas Kedudukan Dalam Darjah Kedatangan Pencapaian Gred Keseluruhan Ulasan Guru Kelas : :5 : 17 / 25 : 18 / 45 : / Hari : 2[B] 3[C] Jumlah Markah : 297 Peratus Gred Purata Pelajar Keputusan : 59....... (MARYANA BINTI MOHIDDIN ) ...........my/slip-all........PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR ......KPM http://sapsnkra.......gov...4 : 2........6 : LULUS Tandatangan Guru Kelas Tandatangan Guru Besar Tandatangan Penjaga ...

.moe..... (ROSNA ANAK SIOT ) ....gov.........2013 Nama : NURFATEHAH BINTI YUNUS No........... KP : 010516130340 Tahun : D6 JUJUR Jantina : PEREMPUAN Bil 1 2 3 4 5 Mata Pelajaran BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU PEMAHAMAN BAHASA MELAYU PENULISAN MATEMATIK SAINS Markah 68 58 67 45 66 Gred B C B C B Bilangan Mata Pelajaran Daftar Kedudukan Dalam Kelas Kedudukan Dalam Darjah Kedatangan Pencapaian Gred Keseluruhan Ulasan Guru Kelas : :5 : 15 / 25 : 16 / 45 : / Hari : 3[B] 2[C] Jumlah Markah : 304 Peratus Gred Purata Pelajar Keputusan : 60...... 16 of 25 8/28/2013 10:11 AM ......php?data=D6|JUJUR SK HIJRAH BADONG SLIP KEPUTUSAN ............................my/slip-all.......................KPM http://sapsnkra.......PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR ............... (MARYANA BINTI MOHIDDIN ) ......4 : LULUS Tandatangan Guru Kelas Tandatangan Guru Besar Tandatangan Penjaga ..Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah ....8 : 2....

............6 : LULUS Tandatangan Guru Kelas Tandatangan Guru Besar Tandatangan Penjaga ...............................KPM http://sapsnkra............moe.4 : 1... (MARYANA BINTI MOHIDDIN ) .. KP : 011016131480 Tahun : D6 JUJUR Jantina : PEREMPUAN Bil 1 2 3 4 5 Mata Pelajaran BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU PEMAHAMAN BAHASA MELAYU PENULISAN MATEMATIK SAINS Markah 74 68 80 60 80 Gred B B A B A Bilangan Mata Pelajaran Daftar Kedudukan Dalam Kelas Kedudukan Dalam Darjah Kedatangan Pencapaian Gred Keseluruhan Ulasan Guru Kelas : :5 : 3 / 25 : 3 / 45 : / Hari : 2[A] 3[B] Jumlah Markah : 362 Peratus Gred Purata Pelajar Keputusan : 72..php?data=D6|JUJUR SK HIJRAH BADONG SLIP KEPUTUSAN .....gov...........my/slip-all............PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR ... (ROSNA ANAK SIOT ) . 17 of 25 8/28/2013 10:11 AM .......2013 Nama : NURNAEMAH BINTI WAHAP No...Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah ..........................

.............. (MARYANA BINTI MOHIDDIN ) .....................PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR ...php?data=D6|JUJUR SK HIJRAH BADONG SLIP KEPUTUSAN ............2013 Nama : NURUL SAFRINA BINTI BAHANI No.....................my/slip-all....... (ROSNA ANAK SIOT ) ..... KP : 010218130924 Tahun : D6 JUJUR Jantina : PEREMPUAN Bil 1 2 3 4 5 Mata Pelajaran BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU PEMAHAMAN BAHASA MELAYU PENULISAN MATEMATIK SAINS Markah 61 63 65 54 58 Gred B B B C C Bilangan Mata Pelajaran Daftar Kedudukan Dalam Kelas Kedudukan Dalam Darjah Kedatangan Pencapaian Gred Keseluruhan Ulasan Guru Kelas : :5 : 16 / 25 : 17 / 45 : / Hari : 3[B] 2[C] Jumlah Markah : 301 Peratus Gred Purata Pelajar Keputusan : 60................2 : 2.gov. 18 of 25 8/28/2013 10:11 AM .....moe..Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah ...KPM http://sapsnkra....4 : LULUS Tandatangan Guru Kelas Tandatangan Guru Besar Tandatangan Penjaga ................

......................php?data=D6|JUJUR SK HIJRAH BADONG SLIP KEPUTUSAN .. 19 of 25 8/28/2013 10:11 AM ....6 : 2.............gov.............6 : LULUS Tandatangan Guru Kelas Tandatangan Guru Besar Tandatangan Penjaga .Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah ............... (ROSNA ANAK SIOT ) ...KPM http://sapsnkra...PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR ....my/slip-all............. KP : 011019131136 Tahun : D6 JUJUR Jantina : PEREMPUAN Bil 1 2 3 4 5 Mata Pelajaran BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU PEMAHAMAN BAHASA MELAYU PENULISAN MATEMATIK SAINS Markah 60 58 45 42 68 Gred B C C C B Bilangan Mata Pelajaran Daftar Kedudukan Dalam Kelas Kedudukan Dalam Darjah Kedatangan Pencapaian Gred Keseluruhan Ulasan Guru Kelas : :5 : 19 / 25 : 21 / 45 : / Hari : 2[B] 3[C] Jumlah Markah : 273 Peratus Gred Purata Pelajar Keputusan : 54....... (MARYANA BINTI MOHIDDIN ) ...............2013 Nama : NURUL SHAMILLA BINTI OTHMAN No........moe........

...gov........ (ROSNA ANAK SIOT ) ..................php?data=D6|JUJUR SK HIJRAH BADONG SLIP KEPUTUSAN ... 20 of 25 8/28/2013 10:11 AM ...moe....Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah .................8 : LULUS Tandatangan Guru Kelas Tandatangan Guru Besar Tandatangan Penjaga .........6 : 2......PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR ............KPM http://sapsnkra.......2013 Nama : NURZULAIKHA BT IBRAHIM No................ KP : 011108130020 Tahun : D6 JUJUR Jantina : PEREMPUAN Bil 1 2 3 4 5 Mata Pelajaran BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU PEMAHAMAN BAHASA MELAYU PENULISAN MATEMATIK SAINS Markah 58 58 57 40 60 Gred C C C C B Bilangan Mata Pelajaran Daftar Kedudukan Dalam Kelas Kedudukan Dalam Darjah Kedatangan Pencapaian Gred Keseluruhan Ulasan Guru Kelas : :5 : 21 / 25 : 23 / 45 : / Hari : 1[B] 4[C] Jumlah Markah : 273 Peratus Gred Purata Pelajar Keputusan : 54............my/slip-all......... (MARYANA BINTI MOHIDDIN ) ....

....2013 Nama : SOFIA BINTI SHAHNI No............. KP : 010405130874 Tahun : D6 JUJUR Jantina : PEREMPUAN Bil 1 2 3 4 5 Mata Pelajaran BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU PEMAHAMAN BAHASA MELAYU PENULISAN MATEMATIK SAINS Markah 61 50 67 57 72 Gred B C B C B Bilangan Mata Pelajaran Daftar Kedudukan Dalam Kelas Kedudukan Dalam Darjah Kedatangan Pencapaian Gred Keseluruhan Ulasan Guru Kelas : :5 : 14 / 25 : 15 / 45 : / Hari : 3[B] 2[C] Jumlah Markah : 307 Peratus Gred Purata Pelajar Keputusan : 61................... 21 of 25 8/28/2013 10:11 AM ..........php?data=D6|JUJUR SK HIJRAH BADONG SLIP KEPUTUSAN .. (MARYANA BINTI MOHIDDIN ) ...........KPM http://sapsnkra......gov.......... (ROSNA ANAK SIOT ) .............my/slip-all..Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah ..................4 : 2....4 : LULUS Tandatangan Guru Kelas Tandatangan Guru Besar Tandatangan Penjaga .......PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR ........moe....

..gov.............................. (ROSNA ANAK SIOT ) ............ (MARYANA BINTI MOHIDDIN ) .php?data=D6|JUJUR SK HIJRAH BADONG SLIP KEPUTUSAN ................................KPM http://sapsnkra.2013 Nama : SWAYLIN ANAK ADUAT No..........2 : LULUS Tandatangan Guru Kelas Tandatangan Guru Besar Tandatangan Penjaga .... KP : 010501131068 Tahun : D6 JUJUR Jantina : PEREMPUAN Bil 1 2 3 4 5 Mata Pelajaran BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU PEMAHAMAN BAHASA MELAYU PENULISAN MATEMATIK SAINS Markah 61 60 65 58 78 Gred B B B C B Bilangan Mata Pelajaran Daftar Kedudukan Dalam Kelas Kedudukan Dalam Darjah Kedatangan Pencapaian Gred Keseluruhan Ulasan Guru Kelas : :5 : 9 / 25 : 10 / 45 : / Hari : 4[B] 1[C] Jumlah Markah : 322 Peratus Gred Purata Pelajar Keputusan : 64.......Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah .PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR .....4 : 2.my/slip-all. 22 of 25 8/28/2013 10:11 AM ........moe................

.....PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR ....KPM http://sapsnkra. KP : 011207131061 Tahun : D6 JUJUR Jantina : LELAKI Bil 1 2 3 4 5 Mata Pelajaran BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU PEMAHAMAN BAHASA MELAYU PENULISAN MATEMATIK SAINS Markah 68 65 67 47 72 Gred B B B C B Bilangan Mata Pelajaran Daftar Kedudukan Dalam Kelas Kedudukan Dalam Darjah Kedatangan Pencapaian Gred Keseluruhan Ulasan Guru Kelas : :5 : 10 / 25 : 11 / 45 : / Hari : 4[B] 1[C] Jumlah Markah : 319 Peratus Gred Purata Pelajar Keputusan : 63..moe. (MARYANA BINTI MOHIDDIN ) .. (ROSNA ANAK SIOT ) ..............2 : LULUS Tandatangan Guru Kelas Tandatangan Guru Besar Tandatangan Penjaga .......8 : 2..php?data=D6|JUJUR SK HIJRAH BADONG SLIP KEPUTUSAN ...........................gov......my/slip-all......2013 Nama : SYLVESTEAN MAXWELL ANAK AJAN No............. 23 of 25 8/28/2013 10:11 AM ........Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah .................................

......... (MARYANA BINTI MOHIDDIN ) .....php?data=D6|JUJUR SK HIJRAH BADONG SLIP KEPUTUSAN ................moe..................................2 : LULUS Tandatangan Guru Kelas Tandatangan Guru Besar Tandatangan Penjaga .... (ROSNA ANAK SIOT ) ..gov..PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR ......Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah ..my/slip-all.....................8 : 2..KPM http://sapsnkra...... KP : 010111130602 Tahun : D6 JUJUR Jantina : PEREMPUAN Bil 1 2 3 4 5 Mata Pelajaran BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU PEMAHAMAN BAHASA MELAYU PENULISAN MATEMATIK SAINS Markah 66 70 73 47 68 Gred B B B C B Bilangan Mata Pelajaran Daftar Kedudukan Dalam Kelas Kedudukan Dalam Darjah Kedatangan Pencapaian Gred Keseluruhan Ulasan Guru Kelas : :5 : 8 / 25 : 9 / 45 : / Hari : 4[B] 1[C] Jumlah Markah : 324 Peratus Gred Purata Pelajar Keputusan : 64........... 24 of 25 8/28/2013 10:11 AM ..........2013 Nama : TERRY GLORIA ANAK LINGGIE No.

........ KP : 010702130336 Tahun : D6 JUJUR Jantina : PEREMPUAN Bil 1 2 3 4 5 Mata Pelajaran BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU PEMAHAMAN BAHASA MELAYU PENULISAN MATEMATIK SAINS Markah 40 40 48 47 64 Gred C C C C B Bilangan Mata Pelajaran Daftar Kedudukan Dalam Kelas Kedudukan Dalam Darjah Kedatangan Pencapaian Gred Keseluruhan Ulasan Guru Kelas : :5 : 24 / 25 : 26 / 45 : / Hari : 1[B] 4[C] Jumlah Markah : 239 Peratus Gred Purata Pelajar Keputusan : 47.php?data=D6|JUJUR SK HIJRAH BADONG SLIP KEPUTUSAN ..............gov.....KPM http://sapsnkra.....8 : 2..........2013 Nama : YUSSANAINA SAHHIRA BINTI YUSOF No........ (MARYANA BINTI MOHIDDIN ) .............. 25 of 25 8/28/2013 10:11 AM ....8 : LULUS Tandatangan Guru Kelas Tandatangan Guru Besar Tandatangan Penjaga ...........moe.Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah ........PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR ..................my/slip-all...................... (ROSNA ANAK SIOT ) ..