Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah - KPM

http://sapsnkra.moe.gov.my/slip-all.php?data=D6|JUJUR

SK HIJRAH BADONG SLIP KEPUTUSAN - PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR - 2013

Nama : ABANG QHAIRILL B ABANG TAZALI No. KP : 010915131113

Tahun : D6 JUJUR Jantina : LELAKI

Bil 1 2 3 4 5

Mata Pelajaran BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU PEMAHAMAN BAHASA MELAYU PENULISAN MATEMATIK SAINS

Markah 65 58 52 73 72

Gred B C C B B

Bilangan Mata Pelajaran Daftar Kedudukan Dalam Kelas Kedudukan Dalam Darjah Kedatangan Pencapaian Gred Keseluruhan Ulasan Guru Kelas :

:5 : 12 / 25 : 13 / 45 : / Hari : 3[B] 2[C]

Jumlah Markah

: 320

Peratus Gred Purata Pelajar Keputusan

: 64 : 2.4 : LULUS

Tandatangan Guru Kelas

Tandatangan Guru Besar

Tandatangan Penjaga

........................................ (ROSNA ANAK SIOT )

........................................ (MARYANA BINTI MOHIDDIN )

........................................

1 of 25

8/28/2013 10:11 AM

Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah - KPM

http://sapsnkra.moe.gov.my/slip-all.php?data=D6|JUJUR

SK HIJRAH BADONG SLIP KEPUTUSAN - PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR - 2013

Nama : ASHAARI NASARULLAH BIN LATIP No. KP : 011223130317

Tahun : D6 JUJUR Jantina : LELAKI

Bil 1 2 3 4 5

Mata Pelajaran BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU PEMAHAMAN BAHASA MELAYU PENULISAN MATEMATIK SAINS

Markah 54 60 67 58 72

Gred C B B C B

Bilangan Mata Pelajaran Daftar Kedudukan Dalam Kelas Kedudukan Dalam Darjah Kedatangan Pencapaian Gred Keseluruhan Ulasan Guru Kelas :

:5 : 13 / 25 : 14 / 45 : / Hari : 3[B] 2[C]

Jumlah Markah

: 311

Peratus Gred Purata Pelajar Keputusan

: 62.2 : 2.4 : LULUS

Tandatangan Guru Kelas

Tandatangan Guru Besar

Tandatangan Penjaga

........................................ (ROSNA ANAK SIOT )

........................................ (MARYANA BINTI MOHIDDIN )

........................................

2 of 25

8/28/2013 10:11 AM

...... 3 of 25 8/28/2013 10:11 AM ..........4 : LULUS Tandatangan Guru Kelas Tandatangan Guru Besar Tandatangan Penjaga ..PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR ....................gov......2013 Nama : ERNA ZEHANI BT KAMSANI No...Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah ................... (MARYANA BINTI MOHIDDIN ) ......4 : 1. (ROSNA ANAK SIOT ) ......moe................ KP : 010529130358 Tahun : D6 JUJUR Jantina : PEREMPUAN Bil 1 2 3 4 5 Mata Pelajaran BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU PEMAHAMAN BAHASA MELAYU PENULISAN MATEMATIK SAINS Markah 83 83 73 66 82 Gred A A B B A Bilangan Mata Pelajaran Daftar Kedudukan Dalam Kelas Kedudukan Dalam Darjah Kedatangan Pencapaian Gred Keseluruhan Ulasan Guru Kelas : :5 : 2 / 25 : 2 / 45 : / Hari : 3[A] 2[B] Jumlah Markah : 387 Peratus Gred Purata Pelajar Keputusan : 77......KPM http://sapsnkra...........my/slip-all.......php?data=D6|JUJUR SK HIJRAH BADONG SLIP KEPUTUSAN ............

.....moe.. (ROSNA ANAK SIOT ) .... 4 of 25 8/28/2013 10:11 AM .................gov......2 : LULUS Tandatangan Guru Kelas Tandatangan Guru Besar Tandatangan Penjaga .............2013 Nama : FADZILLAH HANIM BINTI IBRAHIM No..my/slip-all.... KP : 010225130738 Tahun : D6 JUJUR Jantina : PEREMPUAN Bil 1 2 3 4 5 Mata Pelajaran BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU PEMAHAMAN BAHASA MELAYU PENULISAN MATEMATIK SAINS Markah 89 80 87 84 78 Gred A A A A B Bilangan Mata Pelajaran Daftar Kedudukan Dalam Kelas Kedudukan Dalam Darjah Kedatangan Pencapaian Gred Keseluruhan Ulasan Guru Kelas : :5 : 1 / 25 : 1 / 45 : / Hari : 4[A] 1[B] Jumlah Markah : 418 Peratus Gred Purata Pelajar Keputusan : 83.php?data=D6|JUJUR SK HIJRAH BADONG SLIP KEPUTUSAN ...........................Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah ....PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR ......KPM http://sapsnkra.................6 : 1..................... (MARYANA BINTI MOHIDDIN ) ..

.php?data=D6|JUJUR SK HIJRAH BADONG SLIP KEPUTUSAN .................KPM http://sapsnkra...8 : LULUS Tandatangan Guru Kelas Tandatangan Guru Besar Tandatangan Penjaga .....gov............ (ROSNA ANAK SIOT ) . (MARYANA BINTI MOHIDDIN ) .................my/slip-all.......4 : 1..............PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR ..Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah ....................................... KP : 010429130772 Tahun : D6 JUJUR Jantina : PEREMPUAN Bil 1 2 3 4 5 Mata Pelajaran BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU PEMAHAMAN BAHASA MELAYU PENULISAN MATEMATIK SAINS Markah 70 73 77 68 84 Gred B B B B A Bilangan Mata Pelajaran Daftar Kedudukan Dalam Kelas Kedudukan Dalam Darjah Kedatangan Pencapaian Gred Keseluruhan Ulasan Guru Kelas : :5 : 5 / 25 : 5 / 45 : / Hari : 1[A] 4[B] Jumlah Markah : 372 Peratus Gred Purata Pelajar Keputusan : 74...2013 Nama : FATIN IMANINA BT FATIHI No.. 5 of 25 8/28/2013 10:11 AM .....moe...

...... (ROSNA ANAK SIOT ) .......... (MARYANA BINTI MOHIDDIN ) ...........moe....2013 Nama : FATIN IZZATI SYAZA BT MASLI No............ 6 of 25 8/28/2013 10:11 AM ......gov..............my/slip-all..................PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR .....KPM http://sapsnkra...php?data=D6|JUJUR SK HIJRAH BADONG SLIP KEPUTUSAN ..8 :2 : LULUS Tandatangan Guru Kelas Tandatangan Guru Besar Tandatangan Penjaga ............. KP : 010218131070 Tahun : D6 JUJUR Jantina : PEREMPUAN Bil 1 2 3 4 5 Mata Pelajaran BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU PEMAHAMAN BAHASA MELAYU PENULISAN MATEMATIK SAINS Markah 63 73 65 58 80 Gred B B B C A Bilangan Mata Pelajaran Daftar Kedudukan Dalam Kelas Kedudukan Dalam Darjah Kedatangan Pencapaian Gred Keseluruhan Ulasan Guru Kelas : :5 : 7 / 25 : 8 / 45 : / Hari : 1[A] 3[B] 1[C] Jumlah Markah : 339 Peratus Gred Purata Pelajar Keputusan : 67..............Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah ............

.2013 Nama : HAFIDAH YAKUB No..moe........my/slip-all............php?data=D6|JUJUR SK HIJRAH BADONG SLIP KEPUTUSAN ........................8 : LULUS Tandatangan Guru Kelas Tandatangan Guru Besar Tandatangan Penjaga ................... (ROSNA ANAK SIOT ) ..KPM http://sapsnkra....... (MARYANA BINTI MOHIDDIN ) ......... 7 of 25 8/28/2013 10:11 AM .......Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah .........gov...PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR ..................... KP : T1T112552002 Tahun : D6 JUJUR Jantina : PEREMPUAN Bil 1 2 3 4 5 Mata Pelajaran BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU PEMAHAMAN BAHASA MELAYU PENULISAN MATEMATIK SAINS Markah 71 75 73 66 92 Gred B B B B A Bilangan Mata Pelajaran Daftar Kedudukan Dalam Kelas Kedudukan Dalam Darjah Kedatangan Pencapaian Gred Keseluruhan Ulasan Guru Kelas : :5 : 4 / 25 : 4 / 45 : / Hari : 1[A] 4[B] Jumlah Markah : 377 Peratus Gred Purata Pelajar Keputusan : 75.....4 : 1..

... KP : 010330131142 Tahun : D6 JUJUR Jantina : PEREMPUAN Bil 1 2 3 4 5 Mata Pelajaran BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU PEMAHAMAN BAHASA MELAYU PENULISAN MATEMATIK SAINS Markah 49 60 52 42 64 Gred C B C C B Bilangan Mata Pelajaran Daftar Kedudukan Dalam Kelas Kedudukan Dalam Darjah Kedatangan Pencapaian Gred Keseluruhan Ulasan Guru Kelas : :5 : 20 / 25 : 22 / 45 : / Hari : 2[B] 3[C] Jumlah Markah : 267 Peratus Gred Purata Pelajar Keputusan : 53.........6 : LULUS Tandatangan Guru Kelas Tandatangan Guru Besar Tandatangan Penjaga ..............moe...php?data=D6|JUJUR SK HIJRAH BADONG SLIP KEPUTUSAN .......2013 Nama : ISABILLA ANAK KEBU No. 8 of 25 8/28/2013 10:11 AM ............my/slip-all...... (MARYANA BINTI MOHIDDIN ) ................................................... (ROSNA ANAK SIOT ) .PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR ..Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah ........KPM http://sapsnkra......4 : 2......gov..

...... (MARYANA BINTI MOHIDDIN ) ........................2013 Nama : JULIANA ANAK ALBANGANDA No....PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR ......KPM http://sapsnkra......my/slip-all............. 9 of 25 8/28/2013 10:11 AM .....................php?data=D6|JUJUR SK HIJRAH BADONG SLIP KEPUTUSAN ............. KP : 010921131072 Tahun : D6 JUJUR Jantina : PEREMPUAN Bil 1 2 3 4 5 Mata Pelajaran BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU PEMAHAMAN BAHASA MELAYU PENULISAN MATEMATIK SAINS Markah 50 48 58 49 64 Gred C C C C B Bilangan Mata Pelajaran Daftar Kedudukan Dalam Kelas Kedudukan Dalam Darjah Kedatangan Pencapaian Gred Keseluruhan Ulasan Guru Kelas : :5 : 23 / 25 : 25 / 45 : / Hari : 1[B] 4[C] Jumlah Markah : 269 Peratus Gred Purata Pelajar Keputusan : 53........ (ROSNA ANAK SIOT ) .Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah ...........8 : LULUS Tandatangan Guru Kelas Tandatangan Guru Besar Tandatangan Penjaga .8 : 2............gov.moe....

.........8 :2 : LULUS Tandatangan Guru Kelas Tandatangan Guru Besar Tandatangan Penjaga ....... (MARYANA BINTI MOHIDDIN ) ....................gov..........my/slip-all..................moe.KPM http://sapsnkra....... KP : NT1642002 Tahun : D6 JUJUR Jantina : LELAKI Bil 1 2 3 4 5 Mata Pelajaran BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU PEMAHAMAN BAHASA MELAYU PENULISAN MATEMATIK SAINS Markah 71 63 75 78 72 Gred B B B B B Bilangan Mata Pelajaran Daftar Kedudukan Dalam Kelas Kedudukan Dalam Darjah Kedatangan Pencapaian Gred Keseluruhan Ulasan Guru Kelas : :5 : 6 / 25 : 7 / 45 : / Hari : 5[B] Jumlah Markah : 359 Peratus Gred Purata Pelajar Keputusan : 71... 10 of 25 8/28/2013 10:11 AM .php?data=D6|JUJUR SK HIJRAH BADONG SLIP KEPUTUSAN ....Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah .. (ROSNA ANAK SIOT ) .........PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR .................2013 Nama : MOHD ADIB IQBAL MOHD SALLEH HOSSAIN No......................

.KPM http://sapsnkra.2 : 2...............................moe......my/slip-all......... 11 of 25 8/28/2013 10:11 AM .........PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR .....gov.. KP : 011101130861 Tahun : D6 JUJUR Jantina : LELAKI Bil 1 2 3 4 5 Mata Pelajaran BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU PEMAHAMAN BAHASA MELAYU PENULISAN MATEMATIK SAINS Markah 55 63 57 61 80 Gred C B C B A Bilangan Mata Pelajaran Daftar Kedudukan Dalam Kelas Kedudukan Dalam Darjah Kedatangan Pencapaian Gred Keseluruhan Ulasan Guru Kelas : :5 : 11 / 25 : 12 / 45 : / Hari : 1[A] 2[B] 2[C] Jumlah Markah : 316 Peratus Gred Purata Pelajar Keputusan : 63.....2 : LULUS Tandatangan Guru Kelas Tandatangan Guru Besar Tandatangan Penjaga .....2013 Nama : MOHD NAZRIN BIN BAHRIN No............. (MARYANA BINTI MOHIDDIN ) ...php?data=D6|JUJUR SK HIJRAH BADONG SLIP KEPUTUSAN ...........Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah ............................ (ROSNA ANAK SIOT ) ..

.....Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah ........................ KP : 011029130540 Tahun : D6 JUJUR Jantina : PEREMPUAN Bil 1 2 3 4 5 Mata Pelajaran BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU PEMAHAMAN BAHASA MELAYU PENULISAN MATEMATIK SAINS Markah 53 50 52 52 66 Gred C C C C B Bilangan Mata Pelajaran Daftar Kedudukan Dalam Kelas Kedudukan Dalam Darjah Kedatangan Pencapaian Gred Keseluruhan Ulasan Guru Kelas : :5 : 21 / 25 : 23 / 45 : / Hari : 1[B] 4[C] Jumlah Markah : 273 Peratus Gred Purata Pelajar Keputusan : 54....................KPM http://sapsnkra.......gov..6 : 2........my/slip-all..... 12 of 25 8/28/2013 10:11 AM ........................ (ROSNA ANAK SIOT ) .. (MARYANA BINTI MOHIDDIN ) ............8 : LULUS Tandatangan Guru Kelas Tandatangan Guru Besar Tandatangan Penjaga ..PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR ...moe......php?data=D6|JUJUR SK HIJRAH BADONG SLIP KEPUTUSAN ...2013 Nama : NADZIRAH BT ABU No........

......... (MARYANA BINTI MOHIDDIN ) ...................6 : LULUS Tandatangan Guru Kelas Tandatangan Guru Besar Tandatangan Penjaga .....PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR .......KPM http://sapsnkra...........my/slip-all... (ROSNA ANAK SIOT ) .............gov.......4 : 2.......Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah . 13 of 25 8/28/2013 10:11 AM ...1584/2002 Tahun : D6 JUJUR Jantina : PEREMPUAN Bil 1 2 3 4 5 Mata Pelajaran BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU PEMAHAMAN BAHASA MELAYU PENULISAN MATEMATIK SAINS Markah 51 50 58 64 64 Gred C C C B B Bilangan Mata Pelajaran Daftar Kedudukan Dalam Kelas Kedudukan Dalam Darjah Kedatangan Pencapaian Gred Keseluruhan Ulasan Guru Kelas : :5 : 18 / 25 : 19 / 45 : / Hari : 2[B] 3[C] Jumlah Markah : 287 Peratus Gred Purata Pelajar Keputusan : 57...moe...........php?data=D6|JUJUR SK HIJRAH BADONG SLIP KEPUTUSAN .......................2013 Nama : NATASHA KAMARUDIN No......... KP : T1T1.

...........8 : GAGAL Tandatangan Guru Kelas Tandatangan Guru Besar Tandatangan Penjaga ................my/slip-all.....PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR .2013 Nama : NOOR ISMA SHAFIQA BINTI MOHAMAD MADZLAN No............ 14 of 25 8/28/2013 10:11 AM ...........KPM http://sapsnkra. (MARYANA BINTI MOHIDDIN ) ................ (ROSNA ANAK SIOT ) .Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah .. KP : 010614130790 Tahun : D6 JUJUR Jantina : PEREMPUAN Bil 1 2 3 4 5 Mata Pelajaran BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU PEMAHAMAN BAHASA MELAYU PENULISAN MATEMATIK SAINS Markah 45 48 35 66 60 Gred C C D B B Bilangan Mata Pelajaran Daftar Kedudukan Dalam Kelas Kedudukan Dalam Darjah Kedatangan Pencapaian Gred Keseluruhan Ulasan Guru Kelas : :5 : 25 / 25 : 28 / 45 : / Hari : 2[B] 2[C] 1[D] Jumlah Markah : 254 Peratus Gred Purata Pelajar Keputusan : 50.................8 : 2......php?data=D6|JUJUR SK HIJRAH BADONG SLIP KEPUTUSAN .....................gov.....moe......

......2013 Nama : NORMAN B ABDULLAH No........................gov.............4 : 2....... (ROSNA ANAK SIOT ) ...PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR . 15 of 25 8/28/2013 10:11 AM ..KPM http://sapsnkra.. KP : 011001131445 Tahun : D6 JUJUR Jantina : LELAKI Bil 1 2 3 4 5 Mata Pelajaran BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU PEMAHAMAN BAHASA MELAYU PENULISAN MATEMATIK SAINS Markah 48 58 62 57 72 Gred C C B C B Bilangan Mata Pelajaran Daftar Kedudukan Dalam Kelas Kedudukan Dalam Darjah Kedatangan Pencapaian Gred Keseluruhan Ulasan Guru Kelas : :5 : 17 / 25 : 18 / 45 : / Hari : 2[B] 3[C] Jumlah Markah : 297 Peratus Gred Purata Pelajar Keputusan : 59........ (MARYANA BINTI MOHIDDIN ) .6 : LULUS Tandatangan Guru Kelas Tandatangan Guru Besar Tandatangan Penjaga ...............Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah .......................moe....php?data=D6|JUJUR SK HIJRAH BADONG SLIP KEPUTUSAN ......my/slip-all................

................KPM http://sapsnkra.........PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR ......................Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah .........moe...................... (MARYANA BINTI MOHIDDIN ) .4 : LULUS Tandatangan Guru Kelas Tandatangan Guru Besar Tandatangan Penjaga .... (ROSNA ANAK SIOT ) .....8 : 2... 16 of 25 8/28/2013 10:11 AM ...........my/slip-all..2013 Nama : NURFATEHAH BINTI YUNUS No.......php?data=D6|JUJUR SK HIJRAH BADONG SLIP KEPUTUSAN ........... KP : 010516130340 Tahun : D6 JUJUR Jantina : PEREMPUAN Bil 1 2 3 4 5 Mata Pelajaran BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU PEMAHAMAN BAHASA MELAYU PENULISAN MATEMATIK SAINS Markah 68 58 67 45 66 Gred B C B C B Bilangan Mata Pelajaran Daftar Kedudukan Dalam Kelas Kedudukan Dalam Darjah Kedatangan Pencapaian Gred Keseluruhan Ulasan Guru Kelas : :5 : 15 / 25 : 16 / 45 : / Hari : 3[B] 2[C] Jumlah Markah : 304 Peratus Gred Purata Pelajar Keputusan : 60....gov.....

.......4 : 1.....................gov....KPM http://sapsnkra.Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah ..moe...... (MARYANA BINTI MOHIDDIN ) ..php?data=D6|JUJUR SK HIJRAH BADONG SLIP KEPUTUSAN ...... 17 of 25 8/28/2013 10:11 AM ............ KP : 011016131480 Tahun : D6 JUJUR Jantina : PEREMPUAN Bil 1 2 3 4 5 Mata Pelajaran BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU PEMAHAMAN BAHASA MELAYU PENULISAN MATEMATIK SAINS Markah 74 68 80 60 80 Gred B B A B A Bilangan Mata Pelajaran Daftar Kedudukan Dalam Kelas Kedudukan Dalam Darjah Kedatangan Pencapaian Gred Keseluruhan Ulasan Guru Kelas : :5 : 3 / 25 : 3 / 45 : / Hari : 2[A] 3[B] Jumlah Markah : 362 Peratus Gred Purata Pelajar Keputusan : 72...my/slip-all....................................6 : LULUS Tandatangan Guru Kelas Tandatangan Guru Besar Tandatangan Penjaga ............ (ROSNA ANAK SIOT ) .2013 Nama : NURNAEMAH BINTI WAHAP No........PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR ..........

..........KPM http://sapsnkra.....................Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah .my/slip-all........ 18 of 25 8/28/2013 10:11 AM .. (ROSNA ANAK SIOT ) ...PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR ..moe.....php?data=D6|JUJUR SK HIJRAH BADONG SLIP KEPUTUSAN .... (MARYANA BINTI MOHIDDIN ) .................2 : 2... KP : 010218130924 Tahun : D6 JUJUR Jantina : PEREMPUAN Bil 1 2 3 4 5 Mata Pelajaran BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU PEMAHAMAN BAHASA MELAYU PENULISAN MATEMATIK SAINS Markah 61 63 65 54 58 Gred B B B C C Bilangan Mata Pelajaran Daftar Kedudukan Dalam Kelas Kedudukan Dalam Darjah Kedatangan Pencapaian Gred Keseluruhan Ulasan Guru Kelas : :5 : 16 / 25 : 17 / 45 : / Hari : 3[B] 2[C] Jumlah Markah : 301 Peratus Gred Purata Pelajar Keputusan : 60.4 : LULUS Tandatangan Guru Kelas Tandatangan Guru Besar Tandatangan Penjaga ..gov....................................2013 Nama : NURUL SAFRINA BINTI BAHANI No................

moe............ KP : 011019131136 Tahun : D6 JUJUR Jantina : PEREMPUAN Bil 1 2 3 4 5 Mata Pelajaran BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU PEMAHAMAN BAHASA MELAYU PENULISAN MATEMATIK SAINS Markah 60 58 45 42 68 Gred B C C C B Bilangan Mata Pelajaran Daftar Kedudukan Dalam Kelas Kedudukan Dalam Darjah Kedatangan Pencapaian Gred Keseluruhan Ulasan Guru Kelas : :5 : 19 / 25 : 21 / 45 : / Hari : 2[B] 3[C] Jumlah Markah : 273 Peratus Gred Purata Pelajar Keputusan : 54...........php?data=D6|JUJUR SK HIJRAH BADONG SLIP KEPUTUSAN ..............my/slip-all.......PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR ............... (ROSNA ANAK SIOT ) ...........gov.6 : 2...........6 : LULUS Tandatangan Guru Kelas Tandatangan Guru Besar Tandatangan Penjaga ... (MARYANA BINTI MOHIDDIN ) ...........Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah ..............2013 Nama : NURUL SHAMILLA BINTI OTHMAN No.............. 19 of 25 8/28/2013 10:11 AM .KPM http://sapsnkra......

.............. (ROSNA ANAK SIOT ) ...8 : LULUS Tandatangan Guru Kelas Tandatangan Guru Besar Tandatangan Penjaga ...my/slip-all..........php?data=D6|JUJUR SK HIJRAH BADONG SLIP KEPUTUSAN ..........KPM http://sapsnkra........PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR ......................Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah .....6 : 2..........................moe.2013 Nama : NURZULAIKHA BT IBRAHIM No.............. 20 of 25 8/28/2013 10:11 AM ...... (MARYANA BINTI MOHIDDIN ) .. KP : 011108130020 Tahun : D6 JUJUR Jantina : PEREMPUAN Bil 1 2 3 4 5 Mata Pelajaran BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU PEMAHAMAN BAHASA MELAYU PENULISAN MATEMATIK SAINS Markah 58 58 57 40 60 Gred C C C C B Bilangan Mata Pelajaran Daftar Kedudukan Dalam Kelas Kedudukan Dalam Darjah Kedatangan Pencapaian Gred Keseluruhan Ulasan Guru Kelas : :5 : 21 / 25 : 23 / 45 : / Hari : 1[B] 4[C] Jumlah Markah : 273 Peratus Gred Purata Pelajar Keputusan : 54.gov......

.php?data=D6|JUJUR SK HIJRAH BADONG SLIP KEPUTUSAN . (ROSNA ANAK SIOT ) ..........gov...PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR ...... 21 of 25 8/28/2013 10:11 AM ...Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah ...moe.4 : LULUS Tandatangan Guru Kelas Tandatangan Guru Besar Tandatangan Penjaga ............my/slip-all..... KP : 010405130874 Tahun : D6 JUJUR Jantina : PEREMPUAN Bil 1 2 3 4 5 Mata Pelajaran BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU PEMAHAMAN BAHASA MELAYU PENULISAN MATEMATIK SAINS Markah 61 50 67 57 72 Gred B C B C B Bilangan Mata Pelajaran Daftar Kedudukan Dalam Kelas Kedudukan Dalam Darjah Kedatangan Pencapaian Gred Keseluruhan Ulasan Guru Kelas : :5 : 14 / 25 : 15 / 45 : / Hari : 3[B] 2[C] Jumlah Markah : 307 Peratus Gred Purata Pelajar Keputusan : 61..... (MARYANA BINTI MOHIDDIN ) ..................2013 Nama : SOFIA BINTI SHAHNI No......4 : 2...........KPM http://sapsnkra..............................................

....................Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah ..... KP : 010501131068 Tahun : D6 JUJUR Jantina : PEREMPUAN Bil 1 2 3 4 5 Mata Pelajaran BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU PEMAHAMAN BAHASA MELAYU PENULISAN MATEMATIK SAINS Markah 61 60 65 58 78 Gred B B B C B Bilangan Mata Pelajaran Daftar Kedudukan Dalam Kelas Kedudukan Dalam Darjah Kedatangan Pencapaian Gred Keseluruhan Ulasan Guru Kelas : :5 : 9 / 25 : 10 / 45 : / Hari : 4[B] 1[C] Jumlah Markah : 322 Peratus Gred Purata Pelajar Keputusan : 64...moe......... 22 of 25 8/28/2013 10:11 AM .............2013 Nama : SWAYLIN ANAK ADUAT No.... (MARYANA BINTI MOHIDDIN ) ...........4 : 2.............KPM http://sapsnkra..my/slip-all........................2 : LULUS Tandatangan Guru Kelas Tandatangan Guru Besar Tandatangan Penjaga ............PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR .......php?data=D6|JUJUR SK HIJRAH BADONG SLIP KEPUTUSAN .gov... (ROSNA ANAK SIOT ) ....

.......8 : 2...................php?data=D6|JUJUR SK HIJRAH BADONG SLIP KEPUTUSAN ....2 : LULUS Tandatangan Guru Kelas Tandatangan Guru Besar Tandatangan Penjaga ..............PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR ....2013 Nama : SYLVESTEAN MAXWELL ANAK AJAN No................Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah ...gov............. KP : 011207131061 Tahun : D6 JUJUR Jantina : LELAKI Bil 1 2 3 4 5 Mata Pelajaran BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU PEMAHAMAN BAHASA MELAYU PENULISAN MATEMATIK SAINS Markah 68 65 67 47 72 Gred B B B C B Bilangan Mata Pelajaran Daftar Kedudukan Dalam Kelas Kedudukan Dalam Darjah Kedatangan Pencapaian Gred Keseluruhan Ulasan Guru Kelas : :5 : 10 / 25 : 11 / 45 : / Hari : 4[B] 1[C] Jumlah Markah : 319 Peratus Gred Purata Pelajar Keputusan : 63.my/slip-all................... 23 of 25 8/28/2013 10:11 AM ........ (ROSNA ANAK SIOT ) .............. (MARYANA BINTI MOHIDDIN ) .KPM http://sapsnkra...moe.....

.8 : 2.... KP : 010111130602 Tahun : D6 JUJUR Jantina : PEREMPUAN Bil 1 2 3 4 5 Mata Pelajaran BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU PEMAHAMAN BAHASA MELAYU PENULISAN MATEMATIK SAINS Markah 66 70 73 47 68 Gred B B B C B Bilangan Mata Pelajaran Daftar Kedudukan Dalam Kelas Kedudukan Dalam Darjah Kedatangan Pencapaian Gred Keseluruhan Ulasan Guru Kelas : :5 : 8 / 25 : 9 / 45 : / Hari : 4[B] 1[C] Jumlah Markah : 324 Peratus Gred Purata Pelajar Keputusan : 64..... (ROSNA ANAK SIOT ) .......... (MARYANA BINTI MOHIDDIN ) ........php?data=D6|JUJUR SK HIJRAH BADONG SLIP KEPUTUSAN ......gov...............my/slip-all..............................KPM http://sapsnkra..2013 Nama : TERRY GLORIA ANAK LINGGIE No.........Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah ...PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR ...... 24 of 25 8/28/2013 10:11 AM ..........moe.2 : LULUS Tandatangan Guru Kelas Tandatangan Guru Besar Tandatangan Penjaga .....................

...8 : 2................................................gov. (ROSNA ANAK SIOT ) ...my/slip-all...................2013 Nama : YUSSANAINA SAHHIRA BINTI YUSOF No......... 25 of 25 8/28/2013 10:11 AM .... KP : 010702130336 Tahun : D6 JUJUR Jantina : PEREMPUAN Bil 1 2 3 4 5 Mata Pelajaran BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU PEMAHAMAN BAHASA MELAYU PENULISAN MATEMATIK SAINS Markah 40 40 48 47 64 Gred C C C C B Bilangan Mata Pelajaran Daftar Kedudukan Dalam Kelas Kedudukan Dalam Darjah Kedatangan Pencapaian Gred Keseluruhan Ulasan Guru Kelas : :5 : 24 / 25 : 26 / 45 : / Hari : 1[B] 4[C] Jumlah Markah : 239 Peratus Gred Purata Pelajar Keputusan : 47.....8 : LULUS Tandatangan Guru Kelas Tandatangan Guru Besar Tandatangan Penjaga ........PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR ...KPM http://sapsnkra........ (MARYANA BINTI MOHIDDIN ) ....php?data=D6|JUJUR SK HIJRAH BADONG SLIP KEPUTUSAN ...moe..Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah ...........