Anda di halaman 1dari 4

Pengesahan Ketua Jabatan:

Tarikh:

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS REKA BENTUK KURIKULUM KURSUS DAN RANCANGAN INSTRUKSIONAL Fakulti Jabatan Semester Sesi Nama Kursus Kod Kursus Jam Kredit Prasyarat : Fakulti Bahasa dan Komunikasi : Jabatan Bahasa Moden :1 : 2011/2012 : Bahasa Sepanyol Komunikasi I : FPK 3012 : 2 Jam : Tiada

(Bagi kursus dengan prasyarat, pelajar mestilah telah menduduki atau menduduki dan lulus berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh fakulti/jabatan) MAKLUMAT PENSYARAH: Nama E-mail Nombor Telefon No.bilik SINOPSIS KURSUS Kursus ini ialah pengenalan kepada bahasa Sepanyol iaitu para pelajar akan didedahkan dengan kemahiran asas komunikasi dalam bahasa Sepanyol seperti kemahiran mendengar, bertutur, menulis dan membaca. Kesemua kemahiran tersebut adalah berdasarkan kepada kesesuaian peringkat pengajian bahasa Sepanyol tahap 1. Selain daripada itu, para pelajar juga akan dimaklumkan mengenai negara-negara yang bertutur menggunakan bahasa Sepanyol dan budaya orang yang menuturkan bahasa tersebut. This course is an introduction to Spanish language. Students will be exposed to basic communication skills such as listening, speaking, writing and reading. All this skills of communication would be based on the suitability for preparing students in Spanish studies in level 1. Besides that, student will be exposed to Spanish speaking countries and their culture. : Fatina binti Bakar : fatina@fbk.upsi.edu.my : 05-4505390 / 012-2907145 : FB 3-25

HASIL PEMBELAJARAN : 1. Menguasai asas kemahiran komunikasi bahasa Sepanyol yang ringkas dan mudah (K4)

2. Menghasilkan mesej menggunakan bahasa Sepanyol yang mudah dan gramatis (P4)

3. Menghasilkan tulisan yang mudah dan ringkas dalam bahasa Sepanyol (P4)

4. Menghayati kepentingan menguasai bahasa Sepanyol (A4)

5. Mempamerkan kebolehan bekerja secara berpasukan. (TS3) RUJUKAN UTAMA Buku Teks: Mariati Mohd Nor Tu y Yo Communicative Spanish 1. Penerbit UPSI: Universiti Pendidikan Sultan Idris. RUJUKAN TAMBAHAN Fernandez, Nieves Garcia dan Jesus Sanchez Espaol 2000 Nivel elementalDecimosexta edicion. SGEL Educacion. Espaa 1995. Aquino Sanchez, Manuel Rios, Joaquin Dominguez Espaol en directo. SGEL Espaa Dawson, et al (2004) Dicho y Hecho Beginning Spanish Seventh edition, John Wiley & Sons. USA Juan Kattan Ibarra (1991), Teach Yourself Spanish Grammar Hodder and Stoughton Educational : Great Britain. KAEDAH PENGAJARAN Kuliah, pengajaran, projek berkumpulan, pembentangan, rujukan, internet dan aktiviti dalam kelas. KAEDAH PENERAPAN KI AKTIVITI/ SOFT KOM SKILLS Simulasi Pictionary Project Sketsa PSK KBPM PBPM

Petunjuk : KOM Kemahiran Berkomunikasi KBPM Kemahiran Berfikir dan Penyelesaian Masalah PBPM Kemahiran Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat PSK Kemahiran Kerja Berpasukan PENILAIAN PRESTASI AKADEMIK PELAJAR Komponen Simulasi Pictionary Project Ujian bertulis Ujian lisan Sketsa Total PENGREDAN SKALA UPSI Gred A AB+ B BC+ C CD+ D F Julat Markah 80-100 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 0-34 PNG(S/K) 4.00 3.70 3.40 3.00 2.70 2.40 2.00 1.70 1.40 1.00 0 Taraf Cemerlang Cemerlang Kepujian Kepujian Kepujian Lulus Lulus Lulus Lemah Lulus Lemah Lulus Lemah Gagal Peratusan 20% 20% 20% 20% 20% 100%

PENGREDAN SKALA KEMAHIRAN INSANIAH SKALA 5 4 KRITERIA Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap cemerlang Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap baik

3 2 1

Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap memuaskan Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap minimum Lemah dan perlu diperbaiki