Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran Kelas Tarikh Masa Hari Bilangan Murid Umur Murid Tema Topik

Subtopik : Kajian Tempatan : 4 Cempaka : 03 Julai 2012 : 1135 1235 ( 60 minit ) : Rabu : 25 orang : + - 10 tahun : 1. RUMAH SEBAGAI KEPERLUAN ASAS MANUSIA : 1.4 Kepentingan Rumah : i. Memberi perlindungan ii. Menyediakan keselesaan iii. Mewujudkan kemesraan anggota keluarga Hasil Pembelajaran :1. Menyenaraikan kepentingan rumah kepada manusia. 2. Menjelaskan kepentingan rumah sebagai tempat perlindungan. 3. Menghuraikan fungsi rumah sebagai tempat yang dapat mewujudkan kemesraan ahli keluarga. Objektif Eksplisit : Pada akhir pengajaran, murid-murid dapat: 1. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 kepentingan rumah sebagai tempat perlindungan berdasarkan gambar-gambar yang dipamerkan oleh guru. 2. Menjelaskan fungsi setiap ruangan rumah dengan memberi contoh manusia. 3. Menyatakan 3 cara bagaimana rumah boleh mewujudkan kemesraan antara ahli keluarga Isi Kandungan Pelajaran : Kepentingan rumah dan fungsinya a. Memberi perlindungan - melindungi daripada hujan dan panas - melindungi barang keperluan dan harta benda - melindungi daripada ancaman bahaya b. Menyediakan keselesaan - berfungsi untuk menyediakan tempat beristirehat dengan
1

bagaimana

rumah

memberi

keselesaan

kepada

keluarga

- menyediakan tempat untuk berinteraksi dengan keluarga c. Mewujudkan kemesraan keluarga - dapat meraikan hari perayaan bersama anggota keluarga - dapat mengadakan majlis hari jadi, kenduri kahwin dan sebagainya - anggota keluarga dapat berkumpul dan berkenal-kenalan sewaktu menghadiri majlis kenduri Pengetahuan sedia ada : Murid-murid mengetahui dan pernah melihat kesan bencana dan kehilangan rumah sebagai tempat perlindungan melalui media massa Nilai murni Unsur Patriotisme Pengetahuan Sedia Ada : Berbangga, bersyukur, hormat-mengormati, kerjasama, berani : Berterima kasih kepada keluarga kerana menyediakan rumah yang selesa. : Murid-murid telah mendapat pengetahuan daripada pelajaran lepas tentang jenis-jenis rumah dan struktur binaannya. Sumber Pengajaran Pembelajaran ( SPP ) Bahana Bantu Belajar ( BBB ) Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Senarai Sumber Laptop LCD Video ( rumah terbakar ) Rakaman bunyi petir dan guruh Rakaman lagu ( Balik kampung dan Bapaku pulang ) Model rumah - Gambar puzzle ( dibuli orang, balik dalam hujan,cuaca panas, jatuh sakit ) - Gambar kunjung ke rumah nenek dan menghadirii kenduli perkahwinan Kotak teka-teki Kad perkataan Kad tebal Kertas tugasan ( aktiviti kumpulan ) Benda maujud ( alat mainan peralatan rumah ) Pelan ruang rumah Lembaran kerja Kuantiti 1 1 1 1 2 1 4 2 1 10 4 4 6 1 25

Elemen Pengurusan Pembelajaran Bestari Kecerdasan Pelbagai : Muzik, visual ruang, verbal linguistik, interpersonal, intrapersonal,
3

naturalis dan logikal-matematikal. Kemahiran Berfikir : Membuat inferens, menjana idea, memproses dan menyampaikan maklumat, membuat generalisasi dan menilai kemunasabahan Kemahiran Belajar : Mengingat , merumus, membaca dan belajar cara belajar Pembelajaran: Pembelajaran kantekstual, pembelajaran koperatif dan pembelajaran genaratif Kajian masa depan:Kemahiran imaginasi dan kreativiti

Prosedur Pelaksanaan Set Induksi ( 3 minit ) 1. Guru menayangkan vedio klip tentang bunyi petir dan guruh. 2. Guru bersoal jawab dengan murid-murid. a. Apakah bunyi ini ? b. Bilakah kita dapat dengar bunyi ini ? c. Ketika berlaku guruh dan petir apakah perasaan kamu jika kamu berada di luar rumah ? 3. Guru menayangkan video klip rumah terbakar sambil menunjukkan model rumah dan mengaitkan jawapan dengan tajuk pembelajaran hari ini. Langkah 1 (12 minit ) 1. Murid-murid dibahagi kepada empat kumpulan. 2. Guru mengedarkan kad gambar yang berbentuk puzzle serta keratan perkataan kepada setiap kumpulan. 3. Murid-murid dikehendaki menyusun puzzle serta perkataan supaya menjadi ayat lengkap

Elemen Pembelajaran Bestari Kecerdasan Pelbagai : Naturalis , verballinguistik

Catatan Sumber BBB - Laptop dan LCD - Video klip bunyi petir dan guruh - Video klip rumah

Kemahiran Berfikir Menghubung-kait

terbakar - Model rumah

Pembelajaran Kontekstual

Nilai murni: - Bersyukur

Kecerdasan Pelbagai: - Visual ruang - verbal-linguistik

Sumber : - Gambar puzzle - Kad perkataan - Kad tebal - Persembahan power point

Kemahiran Berfikir: - Meneliti bahagian kecil


4

4. Jawapan bagi setiap kumupan akan ditampalkan di atas kad tebal. Kumpulan A Gambar dibuli orang Kumpulan B Gambar balik dalam hujan Kumpulan C Gambar cuaca panas Kumpulan D Gambar jatuh sakit 5. Hasil kerja murid dibentangkan di depan kelas. Kumpulan A Saya berasa selamat di rumah kerana ibu boleh melindungi saya. Kumpulan B Rumah melindungi saya daripada hujan dan kesejukan. Kumpulan C Saya berasa selesa di dalam rumah semasa cuaca panas. Kumpulan D Penyakit saya cepat sembuh kerana ibu menjaga saya di rumah. 6. Guru menayangkan jawapan dengan persembahan power point sambil membimbing mereka membuat kesimpulan. Langkah 2 ( 15 minit ) 1. Guru menayangkan semula video klip rumah terbakar dan menyuruh murid memerhatikan video dengan teliti. 2. Guru mengedarkan sampul tugasan kepada setiap kumpulan sambil memberi arahan. 3. Setiap kumpulan dikehendaki berbincang dan melengkapkan jawapan mereka pada kertas tugasan. 4. Ketua kumpulan membentangkan hasil kumpulan masing-masing. 5. Guru berbincang dengan murid-murid tentang

dan keseluruhan - Memproses dan menyampaikan maklumat

Kemahiran belajar : - belajar cara belajar

Pembelajaran generatif

Nilai-nilai Murni: - kerjasama, - menghormati

Kecerdasan Pelbagai: - interpersonal - intrapersonal - logikal-matematikal - verbal linguistik

Sumber: - video klip rumah terbakar - kertas tugasan

Kemahiran berfikir : - Mengembangkan idea - Menganalisis

Nilai: - kerjasama - bersyukur


5

hasil kumpulan mereka. 6. Murid-murid membuat rumusan tentang kepentingan rumah sebagai tempat perlindungan dari hujan, panas, ancaman dan keselamatan. Langkah 3 ( 15 minit ) 1. Guru menampalkan pelan ruang rumah pada papan hitam. 2. Guru menunjukkan kad-kad perkataan dan menyuruh murid-murid membaca. 3. Murid-murid disuruh memilih secara rawak kad perkataan lalu memadankannya pada ruang rumah yang betul. 4. Guru mengeluarkan kotak hitam yang berisi benda-benda maujud yang berada di rumah. Guru menceritakan cara permainan teka-teki. 5. Seorang murid akan dipanggil untuk merasa dan memegang benda maujud dalam kotak. 6. Murid meneka nama peralatan yang dirasainya dan menyatakan di mana letaknya benda dalam rumah. 7. Murid yang dapat meneka dengan betul akan diberi ganjaran. 8. Dengan persembahan powar point guru berbincang dengan murid-murid tentang fungsi ruang rumah.

- Menilai kemunasabahan - berbangga - Membuat inferens Pembelajaran koperatif - menghormati

Kecerdasan Pelbagai: - Visual ruang - Verbal-linguistik - logikal-matematikal Kemahiran belajar : - Membaca - Mendengar Kemahiran berfikir : - membuat andaian - membuat inferens Pembelajaran

Sumber: - Kotak teka-teki - Benda maujud - Pelan ruang rumah - LCD dan laptop - Persembahan power point

menyelesaikan masalah Nilai murni : - berani - bersyukur Kajian masa depan: - kemahiran imaginasi dan kreativiti - berbangga

Langkah 4 ( 12 minit ) 1. Guru memainkan lagu Balik Kampung sambil meminta murid mengingat kembali peristiwa sewaktu meraikan hari kebesaran di Kecerdasan Pelbagai: - interpersonal - muzik Sumber : - rakaman lagu - Kepingan gambar
6

kampung. 2. Guru memberi dua situasi berpandukan gambar. Gambar 1: mengunjung ke rumah nenek Gambar 2: menghadiri kenduli perkahwinan 3. Guru menerang secara ringkas tentang situasi rekaan, peranan watak dan tempoh lakonan. 4. Murid-murid diminta melakonkan situasi tersebut berdasarkan watak dan peranan mereka. 5. Guru berbincang dengan murid sambil membimbing murid membuat rumusan. 6. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid dan menyuruh murid menyelesaikannya. Penutup ( 3 minit ) 1. Guru menayangkan petikan isi pelajaran dengan persembahan power point. 2. Murid-murid disuruh membaca petikan sambil memahami isi pelajaran. 3. Guru merumuskan isi kandungan pelajaran hari ini dengan bantuan model rumah. 4. Guru memainkan lagu Bapaku pulang dan murid menyanyi bersama-sama. Refleksi :

- verbal linguistic

- lembaran kerja

Kemahiran Berfikir: - Membanding dan membeza - Membuat generalisasi

Kamahiran belajar : - membuat generalisasi

Nilai murni : - menghormati - berani - kerjasama

Pembelajaran main peranan Kecerdasan Pelbagai: - muzik - verbal-linguistik Kemahiran Belajar - Mengingat - Merumus Sumber : - petikan isi pelajaran - model rumah - video klip Nilai murni : - bersyukur - berbangga

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________