Anda di halaman 1dari 4

RPH

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 5 Hari Tarikh Masa Tahun Bilangan murid Tema Tajuk Pelajaran : Selasa : 31 Julai 2012 : 9.00 pagi-10.00 pagi (60 minit) : 5 Gemilang : 25 orang : Keselamatan : Berwaspada di Jalan Raya

Hasil Pembelajaran Fokus utama : 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks. Aras 3 (i) Menulis cerita berdasarkan sesuatu tajuk dengan pelbagai jenis ayat. Fokus sampingan: 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang tepat. Aras 1(i) Mengemukakan data yang diperolehi sesuatu perkara. Objektif Pelajaran Pada akhir pelajaran murid dapat : 1. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks 2. Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang tepat.

Kemahiran bahasa : 1. Bertutur 2. Menulis Sistem Bahasa: Imbuhan Kosa Kata: Tragedy : Pengisian Kurikulum: Ilmu- kajian tempatan dan ilmu moral Penyerapan nilai Berhati-hati Mangsa Maut Kemalangan

Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran Berfikir Kontekstual Kemahiran Mendengar,mencatat dan menciri. ISI PELAJARAN Bahan 3D isyarat lalu lintas di jalan raya AKTIVITI CATATAN

MASA / LANGKAH Set induksi ( 5 Minit )

1) Guru menunjukkanbahan 3D isyarat lalulintas jalan raya kepada murid-murid. 2) Guru bersoal jawab dengan murid tentang slide syarat lalu lintas yang ditayangkan.

BMM:bahan 3D Strategi : berpusatkan bahan. Pendekatan : induktif

Langkah 1 ( 15 minit )

Video pembelajaran bertajuk Akibat cuai di jalan raya.

1) Guru menayangkan video pembelajaran Akibat cuai di jalan raya kepada murid- murid. 2) Guru meminta murid-murid menyenaraikan kesalahan pengguna jalan raya yang terdapat dalam video pembelajaran. 3) Guru meminta murid-murid membentangkan senarai kesalahan pengguna jalan raya yang terdapat dalam video tersebut di hadapan kelas secara -

BMM: video pembelajaran.kompute rdan LCD. Strategi: berpusatkan murid Model (select methods,media and materials)

individu. Langkah 2 ( 20 Minit ) Gambar kesalahan pengguna jalan raya. 1) Guru membahagikan murid kepada kumpulan kecil yang terdiri daripada enam orang dalam sesuatu kumpulan. 2) Guru menayangkan gambargambar kesalahan pengguna jalan raya. 3) Guru meminta murid membina ayat tunggal atau ayat majmuk berdasarkan gambar yang ditunjukkan. 4) Guru meminta wakil dari setiap kumpulan menulis contoh ayat tunggal atau ayat majmuk yang dibina di papan tulis. 5) Guru dan murid berbincang mengenai kesalahan-kesalahan tatabahasa yang dilakukan dalam binaan ayat. Langkah 3 (15 minit) Permainan bahasamenyusun ayat 1) Guru menyusun kad-kad perkataan secara tak tersusun. 2) Guru meminta BMM: kad perkataan Model (Require learner participation & utilize media and materials) BMM : gambar,computer.LCD Model (evaluate and revise)

Contoh ayat: PemanduSetiap harus tali kaledar pinggang memakaimemandu sewaktu.

setiap kumpulan menyusun semula kadkad perkataan tersebut sehingga membentuk ayat yang betul. 3) Kumpulan terpantas menyelesaikan susunan ayat tersebut dikira sebagai pemenang.

Penutup ( 5 Minit ) -

Nilai murni: Berhati-hati

1) Guru merumuskan isi pelajaran pada hari itu. 2) Guru menerapkan nilai nilai murni kepada murid murid. 3) Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid-murid sebagai aktiviti pengukuhan.

Anda mungkin juga menyukai