Anda di halaman 1dari 7

11

Modul Bahasa M uzik Tahun 1 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 1 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1.3 Ekspresi 1.3.1 Dinamik Lembut Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Kuat

(p )
(

Memberi respon terhadap dinamik pada lagu yang diperdengar dengan betul. 1. Murid pernah menyanyikan lagu Terbang Burung Terbang, Jala-Jala Ikan dan Anak Itik Tok Wi. 1. Murid mendengar rakaman bunyi haiw an yang bersuara kuat atau lembut dan mengajuk bunyi yang didengar. 2. Berbincang mengenai bunyi-bunyi tersebut. 3. Perdengarkan rakaman muzik yang mengandungi dinamik kuat dan lembut. 4. Berbincang tentang perasaan murid apabila mendengar muzik kuat dan lembut. 5. Murid member i respon untuk menunjukkan ekspresi bunyi kuat dan lembut . 6. Murid menyanyi lagu Terbang Burung Terbang, berpandukan kad-kad yang melambangkan dinamik: (

Contoh: i) kad ditunjukkan selepas lagu diulang. ii) kad ditunjukkan selepas satu frasa 7. Murid member i respon untuk menunjukkan dinamik kuat dan lembut berdasarkan lagu Terbang Burung Terbang. 8. Murid member i respon kepada gambar-gambar yang melambangkan dinamik yang berbeza. Contoh: Watak-w atak kartun yang biasa ditonton. Elemen Strategi Bahan Kecerdasan Pelbagai Kinestetik Rakaman bunyi haiw an, rakaman muzik dan gambar w atak kartun.

p)

- lembut

) - kuat

12

Modul Bahasa Muzik Tahun 2 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 2 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1.1 Irama 1.1.3 Corak irama Rentak Mac; Masri 1.2 Melodi 1.2.2 Warna Ton Alat perkusi 1. Mengecam rentak Mac dan Masri dalam lagu yang diperdengar dengan betul. 2. Menyatakan dengan sesuai perbezaan bunyi tiga alat perkusi yang dimainkan secara terasing. Murid pernah menyanyikan lagu Lenggang Kangkung dan Kami Murid Darjah Dua. 1. Menyanyi sambil menepuk detik lagu Lenggang Kangkung dan Kami Murid Darjah Dua. 2. Per kenalkan rentak Mac dan Masri melalui nyanyian lagu Lenggang Kangkung dan Kami Murid Darjah Dua. 3. Murid member i respon secara lisan mengenai kedua-dua lagu tersebut yang berentak Mac dan Masri. 4. Murid member i respon secara lisan melalui beberapa lagu lain berentak Mac dan Masri yang diperdengar. 5. Memainkan detik lagu Lenggang Kangkung dan Kami Murid Darjah Dua dengan alat per kusi. (tamborin, kayu tik-tok dan kastanet) 6. Meneroka dan berbincang mengenai perbezaan bunyi tamborin, kayu tik-tok dan kastanet. Belajar Cara Belajar Kemahiran mengingat Kontekstual memindahkan Bahan Rakaman lagu, tamborin, kayu tik-tok dan kastanet.

Hasil Pem belajaran

Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti

Elemen Strategi

13

Modul Bahasa Muzik Tahun 3 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 3 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1.1 Irama 1.1.2 Tempo Perubahan tempo lambat, cepat Mengecam kehadiran perubahan tempo dalam lagu yang diperdengar dengan betul. 1. Murid pernah menyanyikan lagu Sungai. 2. Murid pernah menepuk detik. 1. Murid menyanyikan lagu Sungai. 2. Seorang murid menunjukkan contoh dua cara berjalan iaitu lambat dan cepat. 3. Murid menepuk detik mengikut lakuan murid tersebut. (lambat dan cepat) 4. Perdengarkan lagu Sungai dalam tempo lambat dan cepat kepada mur id. 5. Murid menyatakan perbezaan tempo lagu yang diperdengar. 6. Murid menepuk detik mengikut tempo lambat dan cepat lagu Sungai. 7. Murid menepuk detik mengikut perubahan tempo lambat dan tempo cepat lagu Sungai . 8. Pentaksiran: Murid menyenaraikan nama haiw an yang berjalan lambat dan cepat pada lembaran kerja. Kontekstual Mengaplikasi Pita rakaman muzik, lembaran kerja dan kibod.

Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti

Elemen Strategi Bahan

14

Modul Bahasa M uzik Tahun 4 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 4 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1.4 Notasi 1.4.1 Simbol Not Minim Mengenal pasti lambang not muzik mengikut nilai dengan betul, tanpa skor. 1. Murid pernah menepuk not krocet menggunakan sebutan irama Perancis. 2. Murid pernah menyanyikan lagu Pengakap Muda. 1. Perdengarkan bunyi kastanet dan ker incing. 2. Murid menyatakan panjang dan pendek bunyi yang dihasilkan. 3. Murid menamakan not krocet dan tanda rehat krocet pada kad imbasan yang ditunjukkan. 4. Memperkenal not minim dan nilainya. 5. Perbincangan tentang perbezaan not minim dengan not krocet. 6. Menepuk not minim menggunakan sebutan irama Perancis. 7. Menepuk not krocet dan not minim secara serentak dengan iringan lagu Pengakap Muda. 8. Murid membuat latihan menulis not minim. Kontekstual Mengaplikasi Kemahiran Berfikir Membanding beza Kastanet, kerincing dan kad imbasan

Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti

Elemen Strategi

Bahan

15

Modul Bahasa M uzik Tahun 5 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 5 1 x 30 minit Persepsi Estetik 1.3 Ekspresi 1.3.2 Mud Riang, sedih, bersemangat Menyatakan jenis mud empat buah lagu yang diperdengar, dengan betul. Murid pernah menyanyikan lagu Jalur Gemilang, Geylang Si Paku Geylang, Rasa Sayang dan Bertemu dan Berpisah. 1. Guru menceritakan secara ringkas mengenai Kisah Si Tanggang. 2. Perbincangan mengenai suasana riang, sedih dan bersemangat di dalam cerita tersebut. 3. Murid membuat gerakan badan untuk menunjukkan ekspresi riang, sedih dan bersemangat. 4. Menyanyikan lagu Jalur Gemilang, :Geylang Si Paku Geylang, Rasa Sayang dan Bertemu dan Berpisah mengikut nud lagu-lagu tersebut ( riang ). 5. Membimbing murid membuat pergerakan mengikut mud lagu-lagu tersebut. 6. Murid member i respon kepada lagu-lagu lain yang menunjukkan mud yang berbeza. Kecerdasan Pelbagai Kinestetik KBKK Membanding beza Bahan Rakaman Lagu

Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti

Elemen Strategi

16

Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item

Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti

M odul Bahasa Muzik Tahun 6 Pendidikan Muzik 6 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1.1 Irama 1.1.2 Meter 3 dan 4 4 4 Membanding beza meter 3 dan 4 dengan jelas. 4 4 1. Murid telah mempelajari meter 3 dan 4 4 4 2. Murid telah menepuk detik 3 an dan 4 an. 1. Perdengarkan lagu Waktu Fajar. 2. Murid menyanyikan lagu tersebut. 3. Murid menepuk meter 3 an dengan bimbingan. 3 4 >

q q

4. Perdengarkan lagu Ayam Didik. 5. Murid menyanyikan lagu tersebut. 6. Murid menepuk meter 4 an dengan bimbingan. 4 4 >

q q q
-

7. Kelas dibahagikan kepada dua kumpulan: Kumpulan A - menepuk detik lagu meter 3 an Waktu Fajar Kumpulan B - menepuk detik lagu meter 4 an Ayam Didik (Kumpulan A dan B bertukar-tukar aktiviti) 8. Pentaksiran : Guru memainkan beberapa buah lagu dan murid mencatatkan meter lagu-lagu tersebut di dalam lembaran kerja. (meter 3 dan 4 ) 4 4 Kecerdasan Pelbagai Muzik Kemahiran Berfikir Membanding beza Bahan Skor Lagu, rakaman muzik, lembaran ker ja dan kibod.

Elemen Strategi

17

Anda mungkin juga menyukai