Anda di halaman 1dari 18

Pendidikan harus mampu menyesuaikan dinamika yang berkembang, kerana kurikulum peranan utama dalam mencapai tujuan pendidikan

emergent- sentiasa berubah & sentiasa terbuka untuk kemungkinan baru Berasal dari minat, persoalan & isu semasa dalam satu persekitaran & daripada satu kumpulan manusia

Berlandaskan pedagogi, psikologi dan teori kurikulum Mengandungi unsur-unsur utama yang terdapat dalam falsafah dan matlamat pendidikan negara, kehendak dan aspirasi masyarakat.

matlamat dan tujuan kurikulum Sukatan pelajaran dan huraiannya Bahan-bahan pelajaran Sistem pelaksanaan dan penilaian kurikulum-Kurikulum yang lengkap dan sempurna.

Kurikulum yang tersurat /Kurikulum piawai Boleh dilihat, tersedia, terancang dan berurutan.

panduan asas untuk penulisan buku teks, persediaan


ringkasan mengajar, aktiviti pengajaran dan pembelajaran panduan penilaian dalam setiap peringkat persekolahan kebangsaan. Mengandungi 2 bahagian:

Kurikulum formal

kokurikulum

kurikulum rasmi, kurikulum terbuka,atau kurikulum nyata.

Kurikulum formal

Kurikulum pengajaran

Kurikulum operasi

Dikenali sebagai kurikulum pengajaran/kurikulum praktik


Ringkasan mengajar yang disediakan oleh guru. mengikut jadual waktu sekolah. Sukatan pelajaran

Melibatkan interaksi sosial-psikologikal melibatkan perasaan,sikap dan tingkah laku.

Ko-kurikulum berlaku diluar kuliah Membentuk sahsiah pelajar

Kurikulum Tersembunyi secara tersirat dan tidak dinyatakan secara bertulis. pengalaman tambahan pelajar yang wujud/dialami

kurikulum pengalaman /kurikulum berpusatkan pelajar.

Berlandaskan minat dan keperluan kanak-kanak.

Kurikulum aktiviti ini diperkenalkan oleh John Dewey

Berlandaskan perkembangan isi pelajaran yang disusun mengikut bulatan-bulatan sepusat. Diperkenalkan oleh Johann Amos Comenius (1592-1670). Diperbaiki oleh Bruner- memperkenalkan rancangan bahan pelajaran mengikut perkembangan pemikiran kognitif kanakkanak.

konsepkonsep Menurut:

idea-idea asas

sistem pemikiran

kurikukum terlindung, kurikulum tersembunyi atau kurikulum tersisip. mempunyai sifat tersembunyi dan sifattidak dijangkakan atau diaturkan. kurikulum informal

Budaya dalam kurikulum spesifik

budaya di kalangan guru

Budaya dalam klik pelajar.

merujuk kepada hasilan interaksi di antara ketiga-tiga unsur yang berlaku dalam proses pembentukan budaya sekolah.

Dicagangkan oleh pakar-pakar pendidik, Cadangan kurikulum pertubuhan profesional, pembuat dasar.

Kurikulum bertulis/ Yang dihasratkan

Panduan kurikulum negeri dan daerah

Digambarkan & dibentuk oleh sumber yang Kurikulum sokongan disediakan untuk menyokong dan menyampaikannya.

Kurikulum yang diajarkan

Dapat dilihat ketika memerhati pengajaran guru

Kurikulum yang diuji

Set pembelajaran yang dinilai dalam ujian yang digubal oleh guru

Kurikulum yang Dialami/dipelajari

Perubahan pada nilai, persepsi, tingkah laku

Kurikulum masa depan

Pendekatan berpusatkan murid. Berupaya belajar sepanjang hayat.

Proses perkembangan kurikulum sentiasa berubah Dipengaruhi oleh faktor-faktor persekitaran Keperluan pendidikan yang menjadi wadah penerusan Kepada kemajuan tamadun bangsa dan negara. Mencerminkan idealisme, keperluan masyarakat dan negara melalui instistusi persekolahan.