Anda di halaman 1dari 6

Bab 6.

Aplikasi Prinsip Tekanan Udara

1. Tulis tekanan tinggi dengan huruf T atau tekanan rendah dengan huruf R pada gambarajah dibawah berdasarkan tindakan tekanan udara 1. Sifon 2. Penyembur racun serangga
I.

silinder cylinder

air water

semberan halus fine spray


II.

racun serangga insecticide

3. Picagari

4. Penyedut minuman

5. Menuang cecair tin

6. Pam sedutan

7.

2.

Gas akan bertukar jika disejukkan dan dikenakan pada tekanan yang sangat tinggi seperti didalam silinder gas.

Berdasarkan gambar-gambar di bawah, nyatakan tiga langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil sewaktu mengendalikan gas di bawah tekanan tinggi dengan perkataan berikut Baringkan Api Haba

Jangan buang tong gas di dalam ____________

Jauhkan tong gas dari sumber _______________

Jangan ________________ tong gas

Bab 6.1 B4D14E1

Tekanan Udara Menghubungkaitkan pergerakan zarah udara dengan Teori Kinetik gas, menunjukkan udara mengenakan tekanan dan menerangkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara seperti isi padu atau suhu melalui aktiviti

Lembaran Kerja
Menguasai Belum menguasai

Aktiviti 1: Menunjukkan udara mengenakan tekanan Langkah-langkah: 1. Pelajar diminta mengisi gelas penuh dengan air dan tekan sekeping kadbod tebal pada permukaan air. 2. Pelajar diminta mengtelangkupkan gelas tanpa melepaskan tangan daripada kadbod. 3. Selepas itu, pelajar dibenarkan melepaskan tangan daripada kadbod yang menyokong air dalam gelas seperti yang ditunjukkan dalam gambarajah.

1. Apakah yang berlaku kepada air di dalam gelas? . . 2. Apakah yang bertindak terhadap kadbod tebal untuk menyokong air dalam gelas? . . 3. Lukis anak panah () pada gambarajah di atas untuk menunjukkan arah tindakan tekanan udara ke atas kadbod.

Bab 6.1 B4D14E1

Tekanan Udara
Menghubungkaitkan pergerakan zarah udara dengan Teori Kinetik gas, menunjukkan udara mengenakan tekanan dan menerangkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara seperti isi padu atau suhu melalui aktiviti

Lembaran Kerja
Menguasai Belum menguasai

AKTIVITI 2
Tujuan Bahan Radas Prosedur : Menentukan faktor yang mempengaruhi tekanan udara : Belon, gelung getah, bola ping pong kemik, air panas : Gelas :

Rajah (a)

Rajah (b)

1. Tiupkan sebiji belon dan ikatkan hujungnya dengan gelung getah. 2. Tekan belon itu dengan kuat seperti yang ditunjukkan dalam rajah (a). Catat sama ada tekanan dalam belon dapat dirasai. 3. Masukkan sebiji bola pingpong yang kemik ke dalam air panas seperti yang ditunjukkan dalam rajah (b). Catat pemerhatian anda. Pemerhatian : Pemerhatian Tekanan dalam belon ________________ Bola pingpong menjadi _____________________

Aktiviti 1. Belon ditekan 2. Bola pingpong yang kemik dimasukkan ke dalam air panas.

Analisis

1. Apakah yang berlaku kepada isipadu udara dalam belon apabila belon ditekan? (berkurang/bertambah) 2. Bagaimanakah tekanan udara dipengaruhi oleh isipadu udara? Semakin (kecil/besar) isipadu udara, semakin (tinggi/rendah) tekanan udara. 3. Apakah yang berlaku kepada zarah-zarah udara dalam bola pingpong apabila dipanaskan ? Zarah-zarah udara bergerak dengan (cepat/lambat) dan berlanggaran dengan lebih (kerap/lambat) dengan dinding bola pingpong. 4. Apakah kesan haba terhadap tekanan udara dalam bola pingpong?

Tekanan udara dalam bola pingpong (bertambah/berkurang) apabila bola itu dipanaskan. Kesimpulan :

Tekanan udara dipengaruhi oleh ______________________ dan ____________________

BAB 6: TEKANAN UDARA

Bab 6.1 B4D14E1

Tekanan Udara
Menghubungkaitkan pergerakan zarah udara dengan Teori Kinetik gas, menunjukkan udara mengenakan tekanan dan menerangkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara seperti isi padu atau suhu melalui aktiviti

Lembaran Kerja
Menguasai Belum menguasai

AKTIVITI 1 Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Tujuan Bahan Alat radas Cara Kerja : Mengkaji udara mengenakan tekanan : Kadbod tebal dan air : _________________________________________________________ : 1. 2. 3. Isi sebuah gelas penuh dengan air. Letakkan kadbod di atas kaca. Terbalikkan kaca tanpa mengeluarkan tangan dari kadbod. Perlahan-lahan alihkan tangan daripada kadbod dan perhatikan apa yang berlaku. Rekod pemerhatian anda.

Gelas glass kadbod tebal thick cardboard

air water

4.

5.

Analisis 1 Apa yang bertindak ke atas kadbod tebal untuk menyokong air Pemerhatian : Air dalam gelas _________________________. dalam gelas itu? ______________________________________________________ 2 Dalam rajah di bawah, melukis anak panah untuk menunjukkan arah tekanan udara yang bertindak ke atas kadbod.
gelas glass air water kadbod tebal thick cardboard

Kesimpulan

: Udara mengenakan ________________.

Anda mungkin juga menyukai