Anda di halaman 1dari 1

LATIHAN 1

Baca petikan di bawah kemudian jawab soalan-soalan 3 Apakah sikap utama yang terbentuk melalui kegiatan
berikutnya. memancing?

Memancing ikan bukan saja suatu pengalaman yang A Sabar C Berani


menyeronokkan malahan dapat membentuk sikap pemancing. B Tabah D Prihatin
Apa tidaknya jika pemancing itu terpaksa menunggu beberapa
jam sebelum pancingnya diragut ikan. Dengan itu, segelintir 4 Mengapakah sesetengah peman-cing meninggalkan lubuk
pemancing akan angkat kaki dari lubuk yang disangka banyak tempat mereka memancing?
ikan itu.
A Kerana hilang sabar
Pengalaman yang pelbagai dapat dirasai dan ini bergantung B Tidak sanggup berendam lama dalam paya
kepada tempat seseorang itu memancing. Pengalaman C Kerana ikan tidak banyak di lubuk berkenaan
memancing di sungai berbeza dengan pengalaman memancing D Kerana tidak tahan dengan kesukaran yang dihadapi
di sawah atau di laut. Selain itu umpan yang digunakan juga
berbeza mengikut jenis ikan yang akan dipancing. 5 Apakah kegunaan kayu panjang kepada pemancing lubuk?

Pemancing ikan bujuk misalnya terpaksa kesukaran dalam A Mengelakkan pemancing daripada terjatuh
meredah semak-samun dan rumput-rumput setinggi empat B Menekan rumput-rampai
meter. Pemancing juga terpaksa berendam di dalam paya C Mengesan lubuk bujuk
berjam-jam dengan air separas pinggang. Pemancing terpaksa D Mengesan ular air
menguis rumput-rumput untuk membuka laluan bagi mengesan
lubuk ikan ini sebelum pancing dilabuhkan.

Sebelum itu, pemancing terpaksa menggunakan kayu Pilih jawapan yang paling sesuai untuk mengisi tempat kosong
panjang semasa merentas kawasan berpaya. Kayu panjang dalam ayat-ayat di bawah.
ini berguna untuk menakutkan ular air yang lazimnya menghuni
kawasan berpaya. 6 Ibu ________ kain baju ke dalam baldi besar.

Kepada pemancing yang memburu ikan di laut lain pula A terendam


ceritanya. Mereka terpaksa menaiki perahu atau bot dan B berendam
berdepan dengan ombak kuat. Olengan perahu atau bot yang C merendam
kuat boleh menyebabkan sesetengah pemancing mengalami D merendamkan
mabuk laut. Jika pancing diragut ikan pula bukannya mudah
untuk mendaratkan ikan tersebut. 7 Suatu masa dahulu, negara kita terkenal dengan ________
getah.
Misalnya untuk mendaratkan seekor ikan pari seberat 10
kilogram akan mengambil masa satu jam. Jika tidak berhati- A mengeluarkan
hati pemancing terpaksa berputih mata apabila tali pancing B pengeluaran
terpaksa diputuskan. Hal ini berlaku apabila ikan pari C pengeluar
melekapkan tubuhnya ke dasar laut. D keluaran

Barang kali cabaran yang paling mudah ialah memancing 8 Ali makan dengan ________ terutamanya apabila dia
ikan yang diternak di kolam. Bayaran dikenakan mengikut makan dengan datuknya.
bilangan pancing yang dibawa atau mengikut masa pemancing
berada di situ. Yang sering berlaku ialah ikan tidak makan A gelojoh
pancing kerana telah kenyang atau ikan memang kurang di B sopan
kolam tersebut. C tertib
D cepat
1 Apakah cabaran ketika memancing ikan yang diternak di
kolam? 9 Jangan dipandang ______ terhadap orang yang miskin.

A Terpaksa membayar sejumlah wang A serong


B Ikan yang diternak sangat jinak B rendah
C Tempatnya mudah didatangi C mudah
D Tidak mendapat ikan D hina

2 Berikut ialah masalah ketika memancing di laut kecuali 10 Samad lebih tinggi ________ Pandian.

A ikan terpaksa dilepaskan kerana sebab-sebab tertentu A dari


B keadaan cuaca yang tidak menentu ketika di laut B pada
C lama masa yang diambil untuk menaikkan ikan C dengan
D pemancing muntah dan pening-pening D daripada