Anda di halaman 1dari 5

Mata pelajaran dan kelas Nilai / Tajuk Bilangan Murid Masa Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Penaakulan

: Pendidikan Moral Tahun 3 Murni : Keadilan : 30 Orang : 8.00 9.00 pagi (60 minit) : 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4 : Pada akhir pembelajaran, murid dapat :

: 1) Menyatakan sekurang-kurangnya tiga cara bersikap adil di sekolah. 2) Menyatakan sekurang-kurangnya tiga kepentingan bersikap adil di sekolah.

Perasaan Perlakuan

: Menyatakan sekurang-kurangnya tiga perasaan apabila bersikap adil di sekolah. : Menunjukkan sikap adil di dalam kelas.

Aktiviti Pembelajaran dan Pengajaran Set Induksi : 1) Guru melakonkan watak seorang ibu yang membahagikan gula-gula kepada anaknya secara tidak adil. (dengan bantuan murid-murid) 2) Guru bertanya pendapat murid tentang sikap ibu tersebut. 3) Guru mengaitkan dengan tajuk pelajaran.

Langkah 1 : 1) Murid membaca tiga situasi yang disalin oleh guru di papan tulis. 2) Guru dan murid bersoal jawab tentang situasi tersebut. Situasi 1 Ketua kelas menulis nama murid yang bising di antara bukan kawan rapatnya.

Situasi 2 Penjual kantin menjual makanan dalam kuantiti yang banyak hanya kepada anakanak guru. Situasi 3 Guru memberi layanan yang istimewa kepada murid yang pandai sahaja manakala murid yang sederhana dan lemah dipinggirkan. 3) Guru menjelaskan tentang nilai keadilan.

Langkah 2 : 1) Guru menayangkan gambar melalui LCD kepada murid. 2) Murid menyatakan pendapat mereka tentang perbezaan gambar yang dilihat. 3) Murid membuat kesimpulan dan menyatakan perasaan.

Langkah 3 : 1) Guru mengedarkan lembaran kerja. a. Mengenal pasti pernyataan yang betul atau salah. b. Padankan situasi dengan tindakan yang betul.

Penutup

: 1) Guru membantu murid membuat kesimpulan berkaitan tajuk. 2) Guru bersoal jawab dengan murid apakah perasaan mereka jika bersikap adil di sekolah.

Bahan Bantu Belajar : Gula-gula, LCD, lembaran kerja EMK Refleksi : Kreatif dan inovatif (menjana idea) : 25 orang murid telah mencapai objektif yang ditetapkan.

5 orang murid akan diberi latihan pemulihan sebelum aktiviti p & p akan datang. Tandakan ( / ) pada pernyataan yang betul dan tandakan ( X ) pada pernyataan yang salah.

Padankan situasi dengan tindakan yang betul.

Anda mungkin juga menyukai