Anda di halaman 1dari 8

BAHAGIAN A: ALAM SEKITAR FIZIKAL

[50 markah]
Arahan: Jawab semua soalan berikut;

Rajah 1.
1. Rajah 1 di atas menunjukkan jenis proses luluhawa yang sering berlaku di kawasan
tropika lembap,
(a) Namakan jenis luluhawa tersebut.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
[2]
(b) Jelaskan bagimana proses luluhawa tersebut bertindak.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
[4]
(c) Senaraikan empat kesan negatif akibat luluhawa di atas.
(i)

______________________________________________________________

(ii)

______________________________________________________________

(iii)

______________________________________________________________

(iv)

______________________________________________________________
[4]
1

(d) Nyatakan tiga cara pengangkutan beban sungai.


(i)___________________________________________________________________
(ii)___________________________________________________________________
(iii)__________________________________________________________________
[3]
(e) Terangkan dua proses geomorfologi yang mempengaruhi kadar pengangkutan beban
sungai.
(i)___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(ii)___________________________________________________________________
_________________________________________________________________
[4]
(f) Terangkan tiga faktor fizikal yang mempengaruhi kadar pengangkutan beban sungai.
(i)_________________________________________________________________
(ii)_________________________________________________________________
(iii)________________________________________________________________
[3]

(g) Nyatakan tiga langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah hakisan tebing
sungai.
(i)____________________________________________________________
(ii)____________________________________________________________
(iii)___________________________________________________________
[3]

(h) Terangkan dua kesan pemendapan sungai kepada manusia.


(i)____________________________________________________________
______________________________________________________________
(ii)____________________________________________________________
______________________________________________________________
[2]

Jawab sama ada soalan 2 atau 3.

2 (a) Beri definisi pergerakan bumi.

[5]

(b) Huraikan kesan-kesan putaran bumi.


(c)

[8]

Jelaskan peranan tenaga matahari terhadap kegiatan manusia di kawasan


tropika lembap.

[12]

3 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pergerakan jisim?


(b) Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan jisim di kawasan tropik
Lembap.
(c) Jelaskan langkah mengawal pergerakan jisim di kawasan tropika lembap

[5]
[10 ]
[10 ]

BAHAGIAN B: ALAM SEKITAR MANUSIA.


[50 markah]
Arahan: Jawab semua soalan berikut;
1

(a) Senaraikan tiga keadaan yang menyebabkan penduduk meninggalkan


kawasan asal mereka menuju ke bandar utama di Malaysia.
(i)____________________________________________________________
______________________________________________________________
(ii)____________________________________________________________
______________________________________________________________
(iii)___________________________________________________________
______________________________________________________________
[3]
(b) Berikan dua contoh migrasi antara negara dan dua contoh migrasi antara benua.
Migrasi antara negara;
(i)____________________________________________________________
(ii)____________________________________________________________
Migrasi antara benua;
(i)____________________________________________________________
(ii)____________________________________________________________
[4]

(c) Senaraikan dua faktor sosial yang menyebabkan berlakunya migrasi desa ke
metropolitan Kuala Lumpur.
(i)____________________________________________________________
______________________________________________________________
(ii)____________________________________________________________
______________________________________________________________
[4]

(d) Senaraikan dua kebaikan dan dua keburukan migrasi antarabangsa terhadap
sosioekonomi Malaysia.
Kebaikan;
(i)____________________________________________________________
______________________________________________________________
(ii)____________________________________________________________
______________________________________________________________
Keburukan;
(i)____________________________________________________________
______________________________________________________________
(ii)____________________________________________________________
______________________________________________________________
[4]
(e) Nyatakan empat jenis aktiviti manusia yang menyebabkan kemusnahan sumber hutan
di negara-negara Asia Tenggara.
(i) _________________________________________________________________
(ii) _________________________________________________________________
(iii)_________________________________________________________________
(iv) _________________________________________________________________
[4]
(f) Nyatakan enam kesan-kesan negatif tehadap persekitaran fizikal akibat kemusnahan
sumber hutan di negara Asia Tenggara.
(i) _________________________________________________________________
(ii) _________________________________________________________________
(iii)_________________________________________________________________
(iv) _________________________________________________________________
(v) _________________________________________________________________
(vi) _________________________________________________________________
[6]

Jawab sama ada soalan 2 atau 3.

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan kualiti penduduk?

[6]

(b)Huraikan tiga langkah untuk meningkatkan kualiti penduduk di sesebuah negara.


[9]
(c)Mengapa kualiti penduduk penting dalam pembangunan sesebuah negara?
[10]

(a) Nyatakan tiga jenis sumber alam yang boleh diperbaharui dan dua jenis
sumber alam yang tidak boleh diperbaharui.

[5]

(b) Jelaskan mengapa sumber alam yang boleh diperbaharui dipelihara dan
dipulihara.
[8]
(c) Huraikan langkah-langkah untuk mengawal pencemaran alam sekitar akibat
daripada eksploitasi sumber alam di Malaysia.
[12]

SOALAN TAMAT

SKEMA JAWAPAN K1
1

(a)

Beri definisi pergerakan bumi.

[5]

Pergerakan bumi terdiri daripada proses putaran dan peredaran.


Putaran ialah bumi berputar pada paksi dari Barat ke Timur.
Peredaran ialah pergerakan bumi mengelilingi matahari.
Catatan : mesti sebut 2-2 untuk dapat (3m + 2m = 5m)
Jika calon hanya sebut satu pergerakan sahaja, maksima markah = 3m
(b)

Huraikan kesan-kesan putaran bumi

B1 Siang dan malam+ huraian


B2 Menentukan masa/ perbezaan waktu
B3 Pembiasan angin
B4 Pasang surut

[8]
2m
2m
2m
2m

Pernyataan + huraian ( 4 x 2m = 8m)


(c)

Jelaskan peranan tenaga matahari terhadap kegiatan manusia di


kawasan tropika lembap.
[12]
C1- Pertanian

pelbagai jenis tanaman, produktiviti sepanjang


tahun

C2- Pelancongan - suhu panas sepanjang tahun, aktiviti berjalan


sepanjang tahun.
C3 - Perikanan

suhu panas, menggalakkan pembiakan plankton,


pembiakan ikan.

C4- Pembalakan - suhu tinggi, hujan lebat, menggalakkan


pertumbuhan pelbagai jenis hutan kayu keras.
C5- Industri kecil -

Keropok, ikan kering, batik dan dobi.

C6- Perlombongan - Suhu tinggi, hujan lebat , menggalakkan


pembentukan timah lanar (Malaysia)
C7- Rekreasi

Hujan lebat, aliran sg deras , sukan air.


Pemarkahan (6 X 2m = 12m)

2(a) Apakah yang dimaksudkan dengan pergerakan jisim ?


(1)
(2)
(3)
Gerakan jisim ialah gerakan regolit atau bahan terluluhawa dari atas ke cerun
(4)
bawah akibat tarikan graviti bumi.

(b) Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan jisim di kawasan


tropika lembap.
Faktor-faktor seperti :
bi
Kecerunan
b ii
Jenis batuan
b iii
Hujan
b iv
Litupan tumbuhan
bv
Gegaran
b vi
Tindakan manusia
b vii Haiwan ( haiwan tanah seperti cacing, tikus mondok,ular. Melonggarkan
tanah, mudah dimasuki air )
5 isi x 2 = 10 m

(c) Jelaskan langkah mengawal pergerakan jisim di kawasan tropika lembap.


(c) I
i.
ii.

Langkah Perundangan

(2m)

Mewartakan / akta hutan simpan 1984


Tindakan tegas seperti denda atau kompaun, penjara, menarik balik
lesen, ganti rugi.

( C ) II Langkah Bukan Perundangan

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Menanam tumbuhan tutup bumi


Membina benteng
Menggunakan sungkupan plastik
Sistem perparitan di cerun
Meneres
Membina terowong
Kempen
Pendidikan formal dan tidak formal

Perundagan :
2m
Mana-mana 4 langkah bukan perundangan : 8 m
( 4 x 2m)
------10 m

Anda mungkin juga menyukai