DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

NAMA

SRI WINDARTI
RUSTININGSIH
WIDATI RAHAYU
RR. SUMARAH
KASTUTI
SITI HARYATI
RUBIYANTI
PARTINEM
VEPTI ASTUTININGSIH
SUDIYATI
MARTINEM
ISTININGSIH
TUTI SUDARININGSIH
SUHARTI
TUKINI
ANI SUKARSIH
PARTINI
SUKARTILAH
GIYANTI
PURWANTI
SULIYANTI
SUPARTINI
SUPRIYATI
SRI HARDIASTUTI
RUMINI
SITI NURYANI MURTININGSIH
KARJANA

NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2

TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK

ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA

Al-Ikhsan Ngemplak
Al-Iman Godean
Al-Jihad Godean
Balerante Turi
Barepan Moyudan
Bendosari Prambanan
Berbah
Bleber Prambanan
Bleber Prambanan
Blimbingan Tempel
Blunyah Gede Mlati
Bodeh Gamping
Bodeh Gamping
Dadapan Godean
Delingsari Gamping
Delingsari Gamping
Dhuri Kalasan
Dukuh 1 Gamping
Dukuh 1 Gamping
Dukuh 1 Gamping
Duren Sawit Tempel
Gamping Kidul
Gamping Kidul
Gamplong Moyudan
Gendol Tempel
Gendol Tempel
Jetis Cangkringan

Page 1

PANGKAT/
GOLONGAN

VOL TW. GAJI POKOK PP
III
15 2012

JUMLAH
TUNJANGAN TW
III

JUMLAH
PAJAK

IV/a

3

3,174,700

9,524,100

1,428,615

IV/a

3

3,174,700

9,524,100

1,428,615

IV/a

3

3,174,700

9,524,100

1,428,615

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,174,700

9,524,100

1,428,615

IV/a

3

3,467,600

10,402,800

1,560,420

IV/a

3

2,436,100

7,308,300

1,096,245

IV/a

3

3,174,700

9,524,100

1,428,615

III/d

3

3,045,800

9,137,400

456,870

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

IV/a

3

3,467,600

10,402,800

1,560,420

II/b

3

1,877,300

5,631,900

0

III/a

3

2,189,200

6,567,600

328,380

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

II/a

3

1,801,100

5,403,300

0

III/a

3

2,254,600

6,763,800

338,190

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

II/a

3

1,801,100

5,403,300

0

IV/a

3

3,467,600

10,402,800

1,560,420

IV/a

3

3,467,600

10,402,800

1,560,420

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III
NO
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

NAMA

UMI SAROFAH
SUNARTI
EKA INDARTI
SITI KUSWIDARSIH
TUMIRAH
SITI MASRUROH
URIP RAHAYU SLAMET
MARMINI
SUMARYATI
SUWARTI
SUPRIYATI
SUPRISMI
UNDARIYAH
NGATINAH
DAHLIA GIRIYANTI
SITI JUWARIYAH
SUSILAWATI
MUJIYATI
PUJI RINI SUSWATI
SITI ANIROH
MURDANINGSIH
YANTA ROKHMAN HIDAYAT
YUNINGSIH
SRI PRAPTIWININGSIH
SRI SUWATINI
NURYANTI
SUKARMI

NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2

TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK

ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA

Jetis Cangkringan
Kadipolo Berbah
Kalibulus Ngemplak
Kaliduren Moyudan
Kaliduren Moyudan
Kalimanjung Gamping
Karang Kalasan
Karang Tengah Gamping
Karang Tengah Gamping
Karangasem Prambanan
Karangharjo Berbah
Kembangan Moyudan
Kemirikebo Turi
Kenaji Kalasan
Kendangan Sleman
Kendangan Sleman
Kendangan Sleman
Keringan Turi
Keringan Turi
Klepu Minggir
Kliwonan Godean
Krajan Ngemplak
Krajan Ngemplak
Kregan Cangkringan
Kregan Cangkringan
Losari Ngaglik
Macanan Prambanan

Page 2

PANGKAT/
GOLONGAN

VOL TW. GAJI POKOK PP
III
15 2012

JUMLAH
TUNJANGAN TW
III

JUMLAH
PAJAK

IV/a

3

3,174,700

9,524,100

1,428,615

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

III/a

3

2,189,200

6,567,600

328,380

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

II/c

3

2,015,100

6,045,300

0

IV/a

3

3,174,700

9,524,100

1,428,615

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

II/a

3

1,801,100

5,403,300

0

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

IV/a

3

3,467,600

10,402,800

1,560,420

III/c

3

2,922,200

8,766,600

438,330

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

III/a

3

2,189,200

6,567,600

328,380

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,174,700

9,524,100

1,428,615

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,467,600

10,402,800

1,560,420

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III
NO
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

NAMA

MARJANAH
ZULIANTARI
SURATI
SITI TUWUH
SRIKUSMANAH
SISWATI
MURTINI
MUJINEM
SUMARSILAH
SRI ARUMI
SUTARNI
SUSILOWATI
SITI NURJANAH
LAILA HERA MAYA SARI
YULI ERNAWATI
WASITAH
MURSIDAH
EMY NURYATI
YOGA SUCININGSIH
SITI MARKHANAH
SARMIYATUN
SITI JAMHARIYAH
SUDIYAH
TUMINI
MARIA DWI MARYATI
NURGIYATI
SITI ASIH BUDIARTI

NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2

TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK

ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA
ABA

Marangan Prambanan
Margodadi 1 Seyegan
Margodadi 2 Seyegan
Margokaton 1 Seyegan
Margokaton 1 Seyegan
Margokaton 2 Seyegan
Margokaton 2 Seyegan
Margoluwih 2 Seyegan
Minomartani Ngaglik
Ngabean 2 Tempel
Ngepringan Minggir
Ngijon Minggir
Ngijon Minggir
Pajangan Berbah
Pajangan Berbah
Panggeran Sleman
Pasekan Gamping
Patukan Gamping
Perengdawe Gamping
Perumnas Depok
Plembon Minggir
Plotengan Tempel
Pokoh Ngemplak
Pokoh Ngemplak
Ponosaran Turi
Prapak Minggir
Prayan Minggir

Page 3

PANGKAT/
GOLONGAN

VOL TW. GAJI POKOK PP
III
15 2012

JUMLAH
TUNJANGAN TW
III

JUMLAH
PAJAK

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,174,700

9,524,100

1,428,615

II/c

2

1,956,700

3,913,400

0

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

II/b

3

1,933,300

5,799,900

0

IV/a

3

3,082,600

9,247,800

1,387,170

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

IV/a

3

3,174,700

9,524,100

1,428,615

II/a

3

1,801,100

5,403,300

0

III/c

3

2,675,300

8,025,900

401,295

II/b

3

1,991,100

5,973,300

0

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

IV/a

3

3,174,700

9,524,100

1,428,615

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

II/b

3

1,877,300

5,631,900

0

IV/a

3

3,467,600

10,402,800

1,560,420

IV/a

3

3,174,700

9,524,100

1,428,615

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

IV/a

3

3,174,700

9,524,100

1,428,615

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

IV/a

3

3,174,700

9,524,100

1,428,615

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III
NO
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

NAMA

RISTINI
INNAYATUL HUDAYATI
SUPRAPTINAH
WINARSIH
ISTIYARSIH
RINI INDRIASTUTI
SITI JUWAIDAH
SRI MAHARTI
NUR ROSHIDAH
TUMINEM
MUJILAH
SRI NINGSIH
WIDIYATI
NURDIYATMI
RAMAYANINGSIH
HENI PURWANINGSIH
PURWANTININGSIH
TUKIYEM
ISTIQOMAH
RININGSIH
DWI PARWATI
SASMIYATI
NURGIYATI
HARTUTIK
SRI SUDARMI
SRI MURDIYATI
ENDANG DWI YUSRINI

NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2

TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK

ABA Pringwulung Depok
ABA Pringwulung Depok
ABA Rejodani Ngaglik
ABA Rejodani Ngaglik
ABA Sedogan Tempel
ABA Sermo Moyudan
ABA Sidoharjo Turi
ABA Sidoharjo Turi
ABA Siti Mariyah Ngaglik
ABA Siti Mariyah Ngaglik
ABA Sleman Kota
ABA Sleman Kota
ABA Sleman Kota
ABA Sono Mlati
ABA Sukoharjo Kalasan
ABA Sumber Gamping
ABA Suronandan Minggir
ABA Suronandan Minggir
ABA Tegaldomban Tempel
ABA Tegaldomban Tempel
ABA Temuwuh Lor Gamping
ABA Temuwuh Lor Gamping
ABA Tobayan Minggir
ABA Trini Gamping
Adiputra Mlati
Al-Barokah Ngaglik
Al-Huda Kalasan

Page 4

PANGKAT/
GOLONGAN

VOL TW. GAJI POKOK PP
III
15 2012

JUMLAH
TUNJANGAN TW
III

JUMLAH
PAJAK

II/a

3

1,801,100

5,403,300

0

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,467,600

10,402,800

1,560,420

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

IV/a

3

3,467,600

10,402,800

1,560,420

IV/a

3

3,467,600

10,402,800

1,560,420

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,174,700

9,524,100

1,428,615

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

IV/a

3

3,571,100

10,713,300

1,606,995

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

IV/a

3

3,467,600

10,402,800

1,560,420

IV/a

3

3,467,600

10,402,800

1,560,420

II/b

3

1,933,300

5,799,900

0

IV/a

3

3,467,600

10,402,800

1,560,420

II/a

3

1,698,200

5,094,600

0

IV/a

3

3,174,700

9,524,100

1,428,615

II/a

3

1,801,100

5,403,300

0

IV/a

3

2,993,200

8,979,600

1,346,940

III/a

3

2,189,200

6,567,600

328,380

IV/a

3

3,467,600

10,402,800

1,560,420

IV/a

3

3,787,600

11,362,800

1,704,420

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

IV/a

3

3,467,600

10,402,800

1,560,420

DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III
NO
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

NAMA

ISWANTI LATIFAH
ISTIYARTI
SUWARSI
NGATI HARYANI
NANIK NURYANI
TUSSIYAH

TK
TK
TK
TK
TK
TK
EMERENTIANA ENI SRI MARLINAH TK
SUKARTI
TK
MUJIYATI
TK
NGAISAH
TK
SURTINAH
TK
SRI KATON
TK
MARTINI
TK
SRI WIDADA
TK
SURATMI
TK
PAINEM
TK
HARYANTI
TK
NGATINEM
TK
SUPARNI
TK
TRI HARTATI
TK
DARIYAH
TK
TRI UMSAMSUSIASIH
TK
ISTIYANI
TK
CHRISTINA ENDAH PURWANTI TK
PARYANTI
TK
PARTINI
TK
RIYANINGSIH
TK

NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2

Al-Ittihaad Depok
Among Putro Berbah
Among Putro Berbah
Among Putro Tempel
Amongsiwi Gamping
Amongsiwi Gamping
Amongsiwi Mlati
Anggono Rini Depok
Angkasa Depok
Angkasa Depok
Annur 1 Depok
Annur 2 Depok
Annur 2 Depok
Annur 3 Depok
Asih Sejati Depok
As-Surur Ngaglik
Batik PC. GKBI Sleman
Batik PC. GKBI Sleman
Bhakti 3 Kalasan
Bhakti 6 Kalasan
Bhakti Mulya Sleman
Bhakti Siwi Seyegan
Bhina Putra Cangkringan
Bina Kasih Pakem
Budi Asih Prambanan
Budi Mulia 1 Depok
Bunga Bangsa Ngaglik

Page 5

PANGKAT/
GOLONGAN

VOL TW. GAJI POKOK PP
III
15 2012

JUMLAH
TUNJANGAN TW
III

JUMLAH
PAJAK

III/a

3

2,254,600

6,763,800

338,190

IV/a

3

3,174,700

9,524,100

1,428,615

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,467,600

10,402,800

1,560,420

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,082,600

9,247,800

1,387,170

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,467,600

10,402,800

1,560,420

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

IV/a

3

3,174,700

9,524,100

1,428,615

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

IV/a

3

3,467,600

10,402,800

1,560,420

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,174,700

9,524,100

1,428,615

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,082,600

9,247,800

1,387,170

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

IV/a

3

3,174,700

9,524,100

1,428,615

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III
NO
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

NAMA

SITI KARIMAH
SRI LESTARI
SUKAPTIYAH
ARYA RISWANTI
NINIK PURWANI
SALIMAH
SRI MURNIYATI
SRI WIDAYANI
SUNDARTI
VERONICHA TRI HARTATIK
SRI PAMUNGKAS
KARSILAH
RUBIKEM
SUMARNI
SUMARTI
ENDAH FITRI HARYANI
YAMTINAH
RUSMIYATI
UMI SUTARYANTI
MARIA GORETTI SUGIYATI
ERNA YULI AGUSTIN
STEPANUS AGUS SUPRIYONO
HARIYANTI
THERESIA SITI UTARI
MARTA HARYANI
FRANSISCA ROMANA HARSILAH

SAMSILAH

NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2

TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK

Citra Rini Cangkringan
Citra Sakti 1 Cangkringan
Citra Sakti 1 Cangkringan
dan SD Model
dan SD Model
dan SD Model
dan SD Model
dan SD Model
dan SD Model
dan SD Model
Dharma Bakti 1 Depok
Dharma Wanita Seyegan
Dharma Wanita Seyegan
Harapan Depok
Harjobinangun Pakem
Ibnul Qoyyim Berbah
Indria Bhakti Kanisius Depok
Indriarini Ngemplak
Indriasari Ngemplak
Indriyasana 2 Mlati
Indriyasana Babadan Turi
Indriyasana Depok
Indriyasana Gancahan Godean
Indriyasana Ngemplak
Indriyasana Pakem
Indriyasana Pakem
Islam Bendosari Moyudan

Page 6

PANGKAT/
GOLONGAN

VOL TW. GAJI POKOK PP
III
15 2012

JUMLAH
TUNJANGAN TW
III

JUMLAH
PAJAK

IV/a

3

3,174,700

9,524,100

1,428,615

IV/a

3

3,174,700

9,524,100

1,428,615

IV/a

3

3,467,600

10,402,800

1,560,420

III/d

3

3,136,800

9,410,400

470,520

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

IV/a

3

3,082,600

9,247,800

1,387,170

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

2,993,200

8,979,600

1,346,940

IV/a

3

3,174,700

9,524,100

1,428,615

IV/a

3

3,174,700

9,524,100

1,428,615

IV/a

3

3,571,100

10,713,300

1,606,995

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,174,700

9,524,100

1,428,615

IV/a

3

3,082,600

9,247,800

1,387,170

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

II/a

3

1,801,100

5,403,300

0

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

IV/a

3

3,467,600

10,402,800

1,560,420

III/d

3

2,871,800

8,615,400

430,770

III/c

3

2,597,800

7,793,400

389,670

II/a

3

1,801,100

5,403,300

0

II/a

3

1,801,100

5,403,300

0

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

II/b

3

1,877,300

5,631,900

0

III/d

3

3,230,400

9,691,200

484,560

IV/a

3

3,082,600

9,247,800

1,387,170

DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III
NO

NAMA

163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

CHRISTIANA MURNIWATI
AGNES SRI HARIYANTI
SITI ISMIYATUN
WARSIYANI
TATIANA SULAMI
YULIANA WIDIYATI
NANIK SRI SUNARNI
SAMSIYAH
BARDINAH
ISWARINI
JUSMINAH
SITI FATIMAH
DYAHWATI
IRIYANTI
FX SUMARDI
WERDIYATI
ELISABETH EKA SULISTYAWATI
SUTI ATMINI
MONICA WIRYATI
SUTARTIYAH
NGATILAH
SURATINAH
TARIH SUBANDINI
TRI ENY ZULIATI
SUHARTINI
HERNI YULIANTI
NURZUBAIDAH

NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2

TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK

Kanisius Jetis Depok Minggir
Kanisius Kalasan
Kanisius Kalasan
Kanisius Klepu Minggir
Kanisius Klepu Minggir
Kanisius Minggir
Kartarini Godean
Kartarini Godean
Kartika 4 Depok
Kartika Ngemplak
Kartika Ngemplak
Kartini Prambanan
Kartini Semi Asri Moyudan
Kemala Bhayangkari 91 Kalasan
Kemala Bhayangkari Sleman
Kemala Bhayangkari Sleman
Kudupsari Godean
Kudupsari Godean
Kuncup Harapan Prambanan
Kuncup Kusuma 1 Pakem
Kuncup Kusuma 3 Pakem
Kuncup Mekar Ngemplak
Kuncup Melati Berbah
Kuncup Melati Berbah
Kusuma 1 Berbah
Kusuma 2 Berbah
Kusuma 2 Berbah

Page 7

PANGKAT/
GOLONGAN

VOL TW. GAJI POKOK PP
III
15 2012

JUMLAH
TUNJANGAN TW
III

JUMLAH
PAJAK

IV/a

3

3,467,600

10,402,800

1,560,420

II/a

3

1,801,100

5,403,300

0

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

II/a

3

1,801,100

5,403,300

0

IV/a

3

3,467,600

10,402,800

1,560,420

IV/a

3

3,467,600

10,402,800

1,560,420

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

IV/a

3

3,467,600

10,402,800

1,560,420

III/c

3

2,675,300

8,025,900

401,295

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

IV/a

3

3,467,600

10,402,800

1,560,420

IV/a

3

3,174,700

9,524,100

1,428,615

III/c

3

2,675,300

8,025,900

401,295

IV/a

3

3,467,600

10,402,800

1,560,420

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,467,600

10,402,800

1,560,420

IV/a

3

3,467,600

10,402,800

1,560,420

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

II/a

3

1,801,100

5,403,300

0

II/b

3

1,877,300

5,631,900

0

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

II/b

3

1,933,300

5,799,900

0

IV/a

3

3,174,700

9,524,100

1,428,615

DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III
NO
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

NAMA

SRI SUHARTI
SRI MARYANI
MUJIYANI
THERESIA SRIPURWANTI
SITI AMINAH
SUMIYATI
SULASTRI
SATIMAH
SUKEMSI SUMIYARWANTI
SUDIYANTI
MARLUPI
TRIYANI
WATINI
EMI FITRIYANI
WARTININGSIH
WIWI WIDIYANTI
DARMIYATI
PARTINI
NUNIK ERWANI SRI WIDAYATI
SRI RAHAYU
PRAPTI REJEKI
SUNARYATI
SETYANINGSIH SITI LESTARI
SITI AMINAH
SITI PARMANINGSIH
TATIK PURWANINGSIH
HARINI

NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2

TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK

Kusuma Jati Mlati
Lestari Siwil Ngaglik
Madurejo Prambanan
Mardisiwi Prambanan
Mardisiwi Tempel
Margoluwih 1 Seyegan
Margomulyo 1 Seyegan
Margomulyo Prambanan
Masyitoh 4 Prambanan
Masyitoh Kebangkitan 1 Kalasan
Melati Suci Mlati
Mutiara Gamping
Negeri 1 Sleman Depok
Negeri 1 Sleman Depok
Negeri 1 Sleman Depok
Negeri 1 Sleman Depok
Negeri 1 Sleman Depok
Negeri 1 Sleman Depok
Negeri 1 Sleman Depok
Negeri 1 Sleman Depok
Negeri 2 Sleman Pakem
Negeri 2 Sleman Pakem
Negeri 2 Sleman Pakem
Negeri 2 Sleman Pakem
Negeri 2 Sleman Pakem
Negeri 2 Sleman Pakem
Negeri 3 Sleman Pakem

Page 8

PANGKAT/
GOLONGAN

VOL TW. GAJI POKOK PP
III
15 2012

JUMLAH
TUNJANGAN TW
III

JUMLAH
PAJAK

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

IV/a

3

3,467,600

10,402,800

1,560,420

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,467,600

10,402,800

1,560,420

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,174,700

9,524,100

1,428,615

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

II/a

3

1,801,100

5,403,300

0

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

III/b

3

2,281,800

6,845,400

342,270

IV/a

3

3,174,700

9,524,100

1,428,615

II/d

3

2,100,400

6,301,200

0

III/a

3

2,189,200

6,567,600

328,380

III/a

3

2,391,200

7,173,600

358,680

III/b

3

2,722,300

8,166,900

408,345

III/c

3

2,522,500

7,567,500

378,375

III/c

3

2,597,800

7,793,400

389,670

IV/a

3

3,677,800

11,033,400

1,655,010

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

II/b

3

1,877,300

5,631,900

0

II/b

3

1,877,300

5,631,900

0

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

III/a

3

2,321,900

6,965,700

348,285

DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III
NO
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243

NAMA

SRI MURBANI
ENDANG PURWANINGSIH
SUMARNI
PURWIDIYANTI
RINI SUMARSIH
ISTI AMBARINI
SRI NURYATI
SRI SUNARSIH
TRI UTAMI
PURWANTI
RAPIH WIDIARTI

NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2

PANGKAT/
GOLONGAN

VOL TW. GAJI POKOK PP
III
15 2012

JUMLAH
TUNJANGAN TW
III

JUMLAH
PAJAK

TK Negeri 3 Sleman Pakem

IV/a

3

3,467,600

10,402,800

1,560,420

TK Negeri Pembina Kecamatan Sleman

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

TK Negeri Pembina Kecamatan Sleman

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

IV/a

3

3,467,600

10,402,800

1,560,420

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

IV/a

3

3,174,700

9,524,100

1,428,615

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,467,600

10,402,800

1,560,420

IV/a

3

3,174,700

9,524,100

1,428,615

IV/a

3

3,571,100

10,713,300

1,606,995

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

IV/a

3

3,677,800

11,033,400

1,655,010

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

II/b

3

1,877,300

5,631,900

0

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

II/b

3

1,933,300

5,799,900

0

III/b

3

2,566,800

7,700,400

385,020

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,174,700

9,524,100

1,428,615

TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
MARIA GORETI SRI RUSMIWARTI
TK
SRI SUNARTI
TK
PRAPTINI
TK
SITI SOFIATUN
TK
PURWANTINI
TK
SITI ROMELAH
TK
ASTARI SETYAWATI
TK
SITI AMINATUN
TK
SRI WAHYUNI
TK
PUJI ASTUTI
TK
SUMARMI
TK
NUR HIDAYATI
TK
RADEN RARA NUNIK NURHIDAYATI TK
WIDARSIH
TK
MURSIYATI
TK
SRI NURWANTI
TK

Ngawen Gamping
Ngesti Palupi Turi
Ngestirini Tempel
Ngestirini Tempel
Ngudirini Tempel
Pamardhisiwi Gamping
Pamardi Siwi Depok
Pamardi Siwi Depok
Pamiwahan Putra Ngaglik
Pamiwahan Putra Ngaglik
Panti Dewi Berbah
Panti Rini 1 Tempel
Pertiwi 1 Mlati
Pertiwi 1 Turi
Pertiwi 2 Mlati
Pertiwi 2 Mlati
Pertiwi 2 Turi
Pertiwi 3 Mlati
Pertiwi Caturharjo Kalasan
Pertiwi Caturharjo Sleman
Pertiwi Gondanglegi Tempel
Pertiwi Gondanglegi Tempel
Pertiwi Gondanglegi Tempel
Pertiwi Margorejo Tempel

Page 9

DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III
NO
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270

NAMA

NIKEN ARI YOGAWATI
PARJINEM
SUDARMADI
MURNIYATI
NISFATUN FARIKHAH
NING RAHAYU
SRI LESTARI
SRI DWI ASTUTI
SUDARSI
SULARISMIYATI
SITI
SUGIYEM
SUDEWI AMINAH
WASINTEN
TRI ANTINI SUPRAPTI
SUMINI
TRI LESTARI
DARMI
DAWIMAH
SRI MULYANI
SITI SUTARTI
ISMIHARTI
SRI LESTARI
MURJIYEM
SRI HARTINI
SARTINI
SRI SUMARJIYAH

NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2

TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK

PANGKAT/
GOLONGAN

PKK Condongcatur Depok
PKK Gedongan Mlati
PKK Grogolan Ngemplak
PKK Grogolan Ngemplak
PKK Grogolan Ngemplak
PKK Kuncup Mekar Cangkringan
PKK Lodoyong Tempel
PKK Maguwoharjo Depok
PKK Maguwoharjo Depok
PKK Mardisiwi Turi
PKK Pundong Mlati
PKK Pundong Mlati
PKK Sendangagung Minggir
PKK Sidoagung 1 Godean
PKK Sidoagung 2 Godean
PKK Sindumartani Ngemplak
PKK Tamanmartani Kalasan
PKK Temanggal Kalasan
PKK Tridadi Sleman
PKK Tridadi Sleman
PKK Tunas Harapan Turi
PKK Tunas Harapan Turi
Pradana Ngaglik
Pradopo Gamping
Purbosari Kalasan
Puspasiwi 1 Seyegan
Puspita Arum Godean

Page 10

VOL TW. GAJI POKOK PP
III
15 2012

JUMLAH
TUNJANGAN TW
III

JUMLAH
PAJAK

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

IV/a

3

3,174,700

9,524,100

1,428,615

III/d

3

3,136,800

9,410,400

470,520

IV/a

3

3,467,600

10,402,800

1,560,420

IV/a

3

3,174,700

9,524,100

1,428,615

III/c

3

2,675,300

8,025,900

401,295

III/d

3

3,136,800

9,410,400

470,520

III/a

3

2,462,600

7,387,800

369,390

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

II/a

3

1,698,200

5,094,600

0

IV/a

3

3,174,700

9,524,100

1,428,615

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,571,100

10,713,300

1,606,995

IV/a

3

3,571,100

10,713,300

1,606,995

IV/a

3

3,467,600

10,402,800

1,560,420

IV/a

3

3,467,600

10,402,800

1,560,420

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

2

3,174,700

6,349,400

952,410

IV/a

3

3,174,700

9,524,100

1,428,615

II/a

3

1,698,200

5,094,600

0

IV/a

3

3,467,600

10,402,800

1,560,420

IV/a

3

3,082,600

9,247,800

1,387,170

IV/a

3

3,467,600

10,402,800

1,560,420

IV/a

3

3,174,700

9,524,100

1,428,615

IV/a

3

3,174,700

9,524,100

1,428,615

IV/a

3

3,571,100

10,713,300

1,606,995

DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III
NO
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297

NAMA

RATIH SUPRANTINI
SUHARMI
PARJIYAH
MUJIASTUTI
PURWAKANINGSIH
NUR IDA YUNIATI
F. ENDANG PRASETYOWATI
ASRIFAH
ISRODAH
SURATINAH
RUS SULISTYANINGSIH
SRI HARYANTI
WARNI LESTARI
SITI BUNAYAH
MURYANTININGSIH
SRI SULAMI
KUWATINI
CATUR WIDIYATI
SRI HERNANIK
ESTRI WAHYUNI
SUPARTININGSIH
SRI SUPARNI
WALTINAH
PARTINAH
SUATMINI
MARTINA SUMINI
NARMI WIGATI

NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2

TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK

PANGKAT/
GOLONGAN

Puspitasari Cangkringan
Puspitasari Cangkringan
Pusposari 1 Godean
Pusposiwi 2 Seyegan
Putra Harapan Depok
Putra Harapan Mlati
Ratih Kusuma Sleman

VOL TW. GAJI POKOK PP
III
15 2012

JUMLAH
TUNJANGAN TW
III

JUMLAH
PAJAK

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

IV/a

3

3,677,800

11,033,400

1,655,010

III/d

3

2,871,800

8,615,400

430,770

III/d

3

3,136,800

9,410,400

470,520

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,174,700

9,524,100

1,428,615

TK Raudhatul Athfal Dharma Wanita Depok

IV/a

3

3,467,600

10,402,800

1,560,420

TK Raudhatul Athfal Dharma Wanita Depok

IV/a

2

3,367,100

6,734,200

1,010,130

TK Raudhatul Athfal Masyitoh 1 Tempel

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK

IV/a

3

2,906,500

8,719,500

1,307,925

II/d

3

2,362,700

7,088,100

0

II/a

3

1,801,100

5,403,300

0

IV/a

3

3,571,100

10,713,300

1,606,995

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

III/d

3

3,045,800

9,137,400

456,870

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

II/a

3

1,801,100

5,403,300

0

IV/a

3

3,787,600

11,362,800

1,704,420

IV/a

3

3,174,700

9,524,100

1,428,615

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

III/d

3

9,410,400

470,520

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,174,700

9,524,100

1,428,615

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

Santi Siwi Gamping
Santo Yusup Depok
Saraswati Bima 2 Ngemplak
Saraswati Bima 2 Ngemplak
Sari Asih 2 Depok
Sayangku Kalasan
Sekar Arum Kalasan
Sekar Melati Depok
Siaga Tunas Kelapa Ngaglik
Sukorini Ngaglik
Sukro Krido 1 Berbah
Sultan Agung Depok
Taman Siwi Minggir
Tirtosaputro Mlati
Tri Pusoro Rini Depok
Tunas Bangsa Ngaglik
Tunas Bangsa Ngaglik

Page 11

3,136,800

DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III
NO
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324

NAMA

SRI MULYANI
NUR SITI SUBRIYAH
SAMINEM
SARINAH
SRI HAJRAH ASTUTI
TITIK MARHENI
TRININGSIH
NGATINI
PANTINI
AMIEN LUSTINA
WINARTININGSIH
NGATINAH
DWI PERTIWI
SUMARLINAH
WURYANI TRI ASTUTI
HEDWIGIS SUPARTI
ANTONI SRI RAHAYU
THERESIA SUPRIYANTI
SRI SUMIATI
SUMINARSIH
ISMINIYANTI
SITI SUHARTATI
JASWANTO
SAJINEM
YANTINAH
MURYANI
SUWARNI

NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2

PANGKAT/
GOLONGAN

VOL TW. GAJI POKOK PP
III
15 2012

JUMLAH
TUNJANGAN TW
III

JUMLAH
PAJAK

TK Tunas Bhakti Depok
TK Tunas Bhakti Kalasan

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

TK Tunas Bhakti Malangrejo Ngemplak

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

TK Tunas Bhakti Malangrejo Ngemplak

IV/a

3

3,174,700

9,524,100

1,428,615

TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

II/a

3

1,801,100

5,403,300

0

IV/a

3

3,467,600

10,402,800

1,560,420

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,174,700

9,524,100

1,428,615

III/c

3

2,675,300

8,025,900

401,295

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,174,700

9,524,100

1,428,615

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

TK Tunas Harapan Tambakrejo Ngaglik

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,467,600

10,402,800

1,560,420

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

IV/a

3

3,467,600

10,402,800

1,560,420

IV/a

3

3,467,600

10,402,800

1,560,420

IV/a

3

3,174,700

9,524,100

1,428,615

IV/a

3

3,571,100

10,713,300

1,606,995

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,467,600

10,402,800

1,560,420

III/d

3

3,045,800

9,137,400

456,870

IV/a

3

3,174,700

9,524,100

1,428,615

IV/a

1

3,787,600

3,787,600

568,140

Tunas
Tunas
Tunas
Tunas
Tunas
Tunas
Tunas
Tunas
Tunas
Tunas
Tunas
Tunas
Tunas
Tunas
Tunas
Tunas
Tunas
Tunas
Tunas
Tunas
Tunas
Tunas

Bhakti Ngalian Ngemplak
Bhakti Ngalian Ngemplak
Harapan 1 Gamping
Harapan 1 Gamping
Harapan 1 Gamping
Harapan 2 Gamping
Harapan 3 Gamping
Harapan Berbah
Harapan Cangkringan
Harapan Depok
Harapan Taraman Ngaglik
Kartini Minggir
Kartini Moyudan
Mekar 1 Gamping
Mekar 1 Gamping
Melati Depok
Melati Godean
Melati Mlati
Muda Kalasan
Muda Mlati
Padi Godean
Pandawa Sleman

Page 12

DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III
NO
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351

NAMA

ISTAMTINAH
SUPARJIYAH
SUWARTININGSIH
YOHANA SIYAM
AMBROSIUS SUTAMA
YOHANA MARYANI
KRISTINA JAMIYEM
EUTROPIA SRI SUHARTI
FLORENTINA RUSMINI
IGNASIA SUPARTINAH
MARIA IGNASIA SUDIYEM
ATHANASIA YULIA SUMIYEM
CHRISTIANA SUGIRAH
CHRISTINA KUSUMASTUTI
MARGARETA SUPRAPTI
BERTHA NURYANI
ROBERTUS ARIS YUWONO
ROMANA SRI HARSINI
NURHADI
SITI FATHONAH
SUMARNI
SUWIGNYO
WARSILAH
JAWADI
SUTARJO
TATIK AMBARWATI
LAMIYEM

NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2

PANGKAT/
GOLONGAN

VOL TW. GAJI POKOK PP
III
15 2012

JUMLAH
TUNJANGAN TW
III

JUMLAH
PAJAK

TK Tunas Wisata Depok
TK Wijaya Danu Depok
TK Wijaya Kusuma Ngaglik
SD Bopkri Sidomulyo 1 Godean
SD Kanisius Condongcatur Depok
SD Kanisius Duwet Mlati
SD Kanisius Gamping
SD Kanisius Jetis Depok Minggir
SD Kanisius Jetis Depok Minggir
SD Kanisius Kadirojo Kalasan
SD Kanisius Klepu Minggir
SD Kanisius Minggir
SD Kanisius Minggir
SD Kanisius Minggir
SD Kanisius Minggir
SD Kanisius Ngapak Moyudan
SD Kanisius Sengkan Depok
SD Kanisius Totogan Prambanan

IV/a

3

3,467,600

10,402,800

1,560,420

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

IV/a

3

3,174,700

9,524,100

1,428,615

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,571,100

10,713,300

1,606,995

IV/a

3

3,787,600

11,362,800

1,704,420

IV/a

3

3,677,800

11,033,400

1,655,010

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

IV/a

3

2,906,500

8,719,500

1,307,925

IV/a

3

3,467,600

10,402,800

1,560,420

IV/a

3

3,677,800

11,033,400

1,655,010

IV/a

3

3,677,800

11,033,400

1,655,010

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,467,600

10,402,800

1,560,420

IV/a

3

3,174,700

9,524,100

1,428,615

IV/a

3

3,787,600

11,362,800

1,704,420

IV/a

3

3,467,600

10,402,800

1,560,420

SD Muhammadiyah Ambarketawang 1 Gamping

IV/a

3

3,571,100

10,713,300

1,606,995

SD Muhammadiyah Ambarketawang 2 Gamping

IV/a

3

3,787,600

11,362,800

1,704,420

SD Muhammadiyah Ambarketawang 3 Gamping

IV/a

3

3,677,800

11,033,400

1,655,010

SD Muhammadiyah Ambarketawang 3 Gamping

IV/a

3

3,677,800

11,033,400

1,655,010

SD Muhammadiyah Ambarketawang 3 Gamping

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

SD Muhammadiyah Balecatur Gamping

IV/a

3

3,571,100

10,713,300

1,606,995

SD Muhammadiyah Balerante Turi
SD Muhammadiyah Balerante Turi
SD Muhammadiyah Bayen Kalasan

IV/a

3

3,571,100

10,713,300

1,606,995

IV/a

3

2,993,200

8,979,600

1,346,940

III/d

3

3,230,400

9,691,200

484,560

Page 13

DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III
NO
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378

NAMA

SURAT WIDODO
SITI NURJANAH
SUWARNO
MARYANA
SUDIYONO
SULISTIYAH
SUTIYANI
WAHYUDI
SUGENG RAHAYU
HARMIJATI
SUHARTO
SUPARNI
WISMANTORO
SUDARYANTA
SUHARTATI
SUMARSILAH
SRI WININGSIH
MURTINI
MANU BAWANTI
SARININGSIH
BANUN ROHYATININGSIH
RINI ENDRATI
PARNA
SAMIJO
PAIMIN
SURATI
DAHYONO

NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2

PANGKAT/
GOLONGAN

VOL TW. GAJI POKOK PP
III
15 2012

JUMLAH
TUNJANGAN TW
III

JUMLAH
PAJAK

SD Muhammadiyah Bayen Kalasan

IV/a

3

3,082,600

9,247,800

1,387,170

SD Muhammadiyah Bleber Prambanan

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

SD
SD
SD
SD
SD
SD

IV/b

3

3,407,700

10,223,100

1,533,465

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,467,600

10,402,800

1,560,420

IV/a

3

3,900,600

11,701,800

1,755,270

IV/a

3

3,677,800

11,033,400

1,655,010

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

SD Muhammadiyah Cepitsari Cangkringan

IV/a

3

3,677,800

11,033,400

1,655,010

SD
SD
SD
SD

IV/a

3

3,677,800

11,033,400

1,655,010

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

IV/a

3

3,571,100

10,713,300

1,606,995

SD Muhammadiyah Domban 1 Tempel

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

SD Muhammadiyah Domban 1 Tempel

IV/a

3

3,082,600

9,247,800

1,387,170

SD Muhammadiyah Domban 1 Tempel

IV/a

3

3,571,100

10,713,300

1,606,995

SD Muhammadiyah Domban 3 Tempel

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

SD Muhammadiyah Domban 4 Sleman

IV/a

3

3,677,800

11,033,400

1,655,010

SD Muhammadiyah Gamplong Moyudan

IV/a

3

3,677,800

11,033,400

1,655,010

SD Muhammadiyah Gamplong Moyudan

IV/a

3

3,677,800

11,033,400

1,655,010

SD Muhammadiyah Gendol 1 Tempel

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

SD Muhammadiyah Gendol 1 Tempel

IV/a

3

3,082,600

9,247,800

1,387,170

SD Muhammadiyah Gendol 3 Tempel

IV/a

3

3,467,600

10,402,800

1,560,420

SD Muhammadiyah Gendol 3 Tempel

IV/a

3

3,174,700

9,524,100

1,428,615

SD Muhammadiyah Gendol 4 Tempel

IV/a

3

3,677,800

11,033,400

1,655,010

SD Muhammadiyah Gendol 4 Tempel

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

SD Muhammadiyah Gendol 5 Seyegan

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

Muhammadiyah
Muhammadiyah
Muhammadiyah
Muhammadiyah
Muhammadiyah
Muhammadiyah
Muhammadiyah
Muhammadiyah
Muhammadiyah
Muhammadiyah

Blunyah Mlati
Bolu Seyegan
Bolu Seyegan
Bolu Seyegan
Bulu Berbah
Bulu Berbah
Dadapan Turi
Dadapan Turi
Dhuri Kalasan
Dhuri Kalasan

Page 14

DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III
JUMLAH
TUNJANGAN TW
III

JUMLAH
PAJAK

3,900,600

11,701,800

1,755,270

3

3,787,600

11,362,800

1,704,420

IV/a

2

3,900,600

7,801,200

1,170,180

SD Muhammadiyah Gendol 6 Seyegan

IV/a

3

3,900,600

11,701,800

1,755,270

SD Muhammadiyah Gendol 7 Seyegan

IV/a

3

3,900,600

11,701,800

1,755,270

SD Muhammadiyah Gendol 7 Seyegan

IV/a

3

3,571,100

10,713,300

1,606,995

SD Muhammadiyah Girikerto Turi

IV/a

3

3,900,600

11,701,800

1,755,270

SD Muhammadiyah Gondanglegi Tempel

III/b

3

2,281,800

6,845,400

342,270

SD Muhammadiyah Gondanglegi Tempel

IV/a

3

3,467,600

10,402,800

1,560,420

SD Muhammadiyah Gondanglegi Tempel

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

SD Muhammadiyah Gunungharjo 1 Prambanan

IV/a

3

3,677,800

11,033,400

1,655,010

SD Muhammadiyah Gunungharjo 2 Prambanan

IV/a

3

3,900,600

11,701,800

1,755,270

SD Muhammadiyah Karanganjir Moyudan

IV/a

3

3,677,800

11,033,400

1,655,010

SD Muhammadiyah Karanganjir Moyudan

IV/a

1

3,787,600

3,787,600

568,140

SD Muhammadiyah Karanganjir Moyudan

IV/a

3

3,571,100

10,713,300

1,606,995

SD Muhammadiyah Karanganjir Moyudan

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

SD Muhammadiyah Karangharjo Berbah

III/d

3

3,045,800

9,137,400

456,870

SD Muhammadiyah Kasuran Seyegan

IV/a

3

3,677,800

11,033,400

1,655,010

SD Muhammadiyah Kasuran Seyegan

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

SD Muhammadiyah Kayen Depok
SD Muhammadiyah Kayen Depok

IV/a

3

3,467,600

10,402,800

1,560,420

IV/a

3

3,787,600

11,362,800

1,704,420

SD Muhammadiyah Kedungbanteng 1 Moyudan

IV/a

3

3,677,800

11,033,400

1,655,010

SD Muhammadiyah Kedungbanteng 1 Moyudan

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

SD Muhammadiyah Kedungbanteng 2 Moyudan

IV/a

3

3,467,600

10,402,800

1,560,420

SD Muhammadiyah Kedungbanteng 2 Moyudan

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

SD Muhammadiyah Klepu Minggir
SD Muhammadiyah Kliwonan Godean

IV/a

3

3,677,800

11,033,400

1,655,010

IV/a

3

3,787,600

11,362,800

1,704,420

PANGKAT/
GOLONGAN

VOL TW. GAJI POKOK PP
III
15 2012

NO

NAMA

NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2

379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405

SRI YATINAH
SUNARJI
SUKARNA
SUPRAPTO
JAWADI
SUMANTRI
SITI PURWANTI
SRI PURWATININGHANDAYANI
ISTININGSIH
SLAMET RIYADI
RAWIJI
JUMALI
PONIJEM
SRI SUHARNI
SUKADI
SUKARDI
MUH. EKHSAN
ALFIAH
NUR RAJIATUN
LANJAR KLUMPUK
SRI MURYANI
DARMIYATI
ISTINAH
MARSUDI
SULASTRI
SUKARTI
JAMIYATI

SD Muhammadiyah Gendol 5 Seyegan

IV/a

3

SD Muhammadiyah Gendol 5 Seyegan

IV/a

SD Muhammadiyah Gendol 6 Seyegan

Page 15

DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III
NO
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432

NAMA

PARYANTI
SARJUNI
TRI MARYATUN
UMIYATI
LASTRI SAMSIYAH
SUKENI
RINI SUSILOWATI
SUDARYANA
MULYANTI
SALAMAH
SRI WIDAYATI
TUGINEM
NUR HASNI HANDAYANI
MARDIATI
NINIK SULISTIYAWATI
AMIR
JAMAL
MUHAMMAD FAUZAN
SAMINEM
TUMINGAH
BUDIYARTI
TITIK SUPARTI
SITI JAMHANAH
KASIYEM
PARDIYONO
ROHMA M. YUSUF
SRI ASIYAH

NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2

PANGKAT/
GOLONGAN

VOL TW. GAJI POKOK PP
III
15 2012

JUMLAH
TUNJANGAN TW
III

JUMLAH
PAJAK

SD Muhammadiyah Kliwonan Godean

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

SD Muhammadiyah Kliwonan Godean

IV/a

3

3,571,100

10,713,300

1,606,995

SD Muhammadiyah Kragan Tempel
SD Muhammadiyah Kragan Tempel

IV/a

9

3,367,100

30,303,900

4,545,585

III/c

3

2,522,500

7,567,500

378,375

SD Muhammadiyah Kregan Cangkringan

IV/a

3

3,787,600

11,362,800

1,704,420

SD Muhammadiyah Kregan Cangkringan

IV/a

3

3,571,100

10,713,300

1,606,995

SD Muhammadiyah Kronggahan Gamping

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

SD Muhammadiyah Macanan Ngemplak

IV/a

3

3,174,700

9,524,100

1,428,615

SD Muhammadiyah Mlangi Gamping

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

SD Muhammadiyah Ngabean 1 Tempel

IV/a

1

3,677,800

3,677,800

551,670

SD Muhammadiyah Ngabean 1 Tempel

IV/a

3

3,900,600

11,701,800

1,755,270

SD Muhammadiyah Ngabean 1 Tempel

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

SD Muhammadiyah Ngabean 2 Tempel

IV/a

3

3,571,100

10,713,300

1,606,995

SD Muhammadiyah Ngijon 1 Moyudan

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

SD Muhammadiyah Ngijon 1 Moyudan

IV/a

3

3,269,400

9,808,200

1,471,230

SD Muhammadiyah Ngijon 2 Moyudan

IV/a

1

3,900,600

3,900,600

585,090

SD Muhammadiyah Ngijon 3 Minggir

IV/a

2

3,900,600

7,801,200

1,170,180

SD Muhammadiyah Ngijon 4 Minggir

IV/a

3

3,467,600

10,402,800

1,560,420

SD Muhammadiyah Ngijon 4 Minggir

IV/a

3

3,367,100

10,101,300

1,515,195

SD Muhammadiyah Ngijon 4 Minggir

IV/a

3

3,174,700

9,524,100

1,428,615

SD Muhammadiyah Noyokerten Berbah

IV/a

3

3,677,800

11,033,400

1,655,010

SD Muhammadiyah Noyokerten Berbah

IV/a

3

3,900,600

11,701,800

1,755,270

SD Muhammadiyah Pajangan 1 Berbah

IV/a

3

3,900,600

11,701,800

1,755,270

SD Muhammadiyah Plembon Minggir

IV/a

2

3,900,600

7,801,200

1,170,180

SD Muhammadiyah Plembon Minggir

IV/a

3

3,571,100

10,713,300

1,606,995

SD Muhammadiyah Sambisari Kalasan

IV/a

3

3,787,600

11,362,800

1,704,420

SD Muhammadiyah Sambisari Kalasan

IV/a

3

3,467,600

10,402,800

1,560,420

Page 16

400 1.701.677.515.100 10.713.606.300 1.606.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 NAMA SUPARTINI ENY FARIDA MARDJUKI MUJIRIN SARINO SAYUTI RUDHATINI HARYATI SRI SAMSIYATI LASIYEM SUKARNO R.600 11.195 SD Muhammadiyah Suronandan Minggir IV/a 3 3.655.270 SD Muhammadiyah Sangonan 4 Godean IV/a 3 3.100 1.900.900.701.800 11.402.010 SD Muhammadiyah Sangonan 1 Godean IV/a 3 3.900.940 SD Muhammadiyah Sidoarum Godean IV/a 3 3.755.800 11.677.100 10. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK SD Muhammadiyah Sambisari Kalasan IV/a 3 3.677.515.713.269.800 9.033.400 1.010 SD Muhammadiyah Sidoarum Godean IV/a 3 3.900.600 11.300 1.400 1.701.995 SD Muhammadiyah Saren Moyudan IV/a 3 3.101.400 9.900.600 10.755.571.713.995 SD Muhammadiyah Sangonan 3 Godean IV/a 3 3.200 8.033.870 SD Muhammadiyah Sangonan 2 Godean IV/a 3 3.655.615 SD Muhammadiyah Sidokarto Godean IV/a 3 3.200 1.300 1.367.428.100 10.900.800 1.270 SD Muhammadiyah Semingin Moyudan IV/a 3 3.101.100 10.571.800 11.367.600 11.713.195 SD Muhammadiyah Sangonan 2 Godean III/d 3 3.045.571.400 1.995 SD Muhammadiyah Sleman IV/a 3 3.195 SD Muhammadiyah Sangonan 2 Godean IV/a 3 3.137.755.655.995 SD Muhammadiyah Sangonan 4 Godean IV/a 3 3.600 11.755.713.270 SD Muhammadiyah Sangonan 1 Godean IV/a 3 3.033.174.755.515.755.677.800 1.010 SD Muhammadiyah Sangonan 1 Godean IV/a 3 3.230 SD Muhammadiyah Semoya Berbah IV/a 3 2.700 9.571.571.606.300 1.677.300 1.230 SD Muhammadiyah Sangonan 1 Godean IV/a 3 3.270 SD Muhammadiyah Sidomulyo Godean IV/a 3 3.606.600 11.EKOBUDIYONO SUKARSINI TRI DARSI AGUSTRIYANTA MUJIRAH SUPRIYATI ARUMIYATI BARDI SUMARSINEM SUNARNI SUWARNI SUNARSIH TRI RAHARJA SITI KHOTIMAH PONIDI SUGIYONO NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 PANGKAT/ GOLONGAN VOL TW.100 10.800 1.101.979.100 10.270 SD Muhammadiyah Tengahan Minggir IV/a 3 3.800 11.606.800 1.755.701.800 1.571.467.367.420 SD Muhammadiyah Semingin Moyudan IV/a 3 3.600 11.600 1.900.300 1.713.800 11.800 1.010 SD Muhammadiyah Sangonan 3 Godean IV/a 3 3.300 1.300 1.100 10.808.701.100 10.655.606.300 1.400 1.010 SD Muhammadiyah Sangonan 1 Godean IV/a 3 3.560.269.471.033.471.200 1.400 9.270 SD Muhammadiyah Sidokarto Godean IV/a 3 3.800 1.524.993.808.655.100 10.701.033.600 11.800 1.346.701.995 SD Muhammadiyah Tengahan Minggir IV/a 3 3.995 SD Muhammadiyah Semingin Moyudan IV/a 3 3.270 Page 17 .400 456.

995 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD IV/a 3 3.800 1.993.818.713.467.100 10.300 1.467.800 1.477.362.071.300 1.100 7.704.367.100 10.787.808.402.492.571.700 9.571.800 1.606.467.467.367.571.230 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.230 IV/a 3 3.787.524.600 10.471.402.200 373.600 10.515.300 1.713.600 11.400 9.995 IV/a 3 3.600 1.420 IV/a 3 3.560.787.860 IV/a 2 3.571.755.585.402.808.571.560.500 10.362.713. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK SD Muhammadiyah Tengahan Minggir IV/a 3 3.151.800 1.615 IV/a 3 3.200 1.500 0 III/b 3 2.101.174.467.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 NAMA SUMIYARTI DALIYEM KATARINAH JUMARILAH DARYONO SARTIYEM SRI SURATMI SRI UNTARI RAHAYU SRI WINARNI SUNARYATA FLORENTINA MUJIASTUTI SRI KUSMARYATININGSIH SRI SUMARSIH SRI WIDYARTI TRI WINARNI TRIASIH KRISWANTI WAHYU UTAMI SUPRIYONO TUWARTINI HARIYADIYANTO BERNADETTA BARDIYAH PRIHAMANTO SADANA SUDAYASIH WAHYU MUJIRAHAYU ANWAR SANUSI FR.300 1.900.560.428.200 1.800 1.100 10.050.600 10.606.800 1.500 6.995 IV/a 3 3.524.420 III/d 3 3.600 11.101.571.571.701.600 10.400 7.704. SRI DARMIYATI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 PANGKAT/ GOLONGAN VOL TW.800 1.606.560.560.995 Muhammadiyah Trini Gamping Negeri Adisutjipto 1 Depok Negeri Adisutjipto 1 Depok Negeri Adisutjipto 1 Depok Negeri Adisutjipto 1 Depok Negeri Adisutjipto 1 Depok Negeri Adisutjipto 1 Depok Negeri Adisutjipto 1 Depok Negeri Adisutjipto 1 Depok Negeri Adisutjipto 2 Depok Negeri Adisutjipto 2 Depok Negeri Adisutjipto 2 Depok Negeri Adisutjipto 2 Depok Negeri Adisutjipto 2 Depok Negeri Adisutjipto 2 Depok Negeri Ambarukmo Depok Negeri Ambarukmo Depok Negeri Ambarukmo Depok Negeri Babarsari Depok Negeri Babarsari Depok Negeri Babarsari Depok Negeri Babarsari Depok Negeri Babarsari Depok Negeri Babarsari Depok Negeri Bakalan Mlati Negeri Bakalan Mlati Page 18 .979.200 1.330 IV/a 3 3.600 11.420 IV/a 3 3.100 10.420 IV/a 3 3.402.420 IV/a 3 3.560.100 10.600 10.800 1.300 1.270 IV/a 3 3.615 II/b 3 2.300 1.700 9.600 11.800 1.995 IV/a 3 3.995 IV/a 3 2.100 10.471.420 IV/a 3 3.275 IV/a 3 3.528.200 8.100 10.606.100 1.100 10.174.300 1.420 IV/a 3 3.713.713.300 1.269.195 IV/a 3 3.346.600 10.606.362.400 9.402.269.142.100 1.713.234 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.606.428.402.800 1.467.500 529.704.940 IV/a 3 3.

269.402.200 1.082.704.010 IV/a 3 3.700 348.524.808.677.420 IV/a 3 3.170 IV/a 3 3.787.170 II/b 3 1.571.247.704.082.655.600 10.174.600 10.606.704.420 IV/a 3 3.428.677.082.362.300 1.247.247.400 1.402.991.100 10.387.900 6.467.500 418.100 10.995 IV/a 3 3.300 1.300 0 .467.500 8.615 IV/a 3 3.200 8.800 11.600 10.560.100 10.033.788.230 III/d 3 2.420 IV/a 3 3.600 11.800 1.713.979.367.100 1.428.713.420 IV/a 3 3.010 IV/a 3 3.800 1.560.420 III/a 3 2.515.420 IV/a 3 3.600 9.800 1.800 1.655.600 11.787.101.174.365.402.704.713.387.010 IV/a 3 3.300 1.600 1.033.965.467.600 10.787.402.100 5.993.655.995 IV/a 3 3.101.800 1.269.973.200 1.571.170 IV/a 3 3.367.300 1.195 IV/a 3 3.800 1.940 IV/a 3 3.800 1.700 9.808.100 1.362.515.275 IV/a 3 3.615 IV/a 3 3.700 9.571.420 IV/a 3 2.787.995 IV/a 3 3.400 1.800 11.285 IV/a 3 3.400 9.033.195 IV/a 3 3.321.362.524.100 10.800 1.362.467.800 1.471.230 IV/a 3 3.800 1.677.100 10.800 1.420 IV/a 3 3.600 9.800 11. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.400 9.300 1.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO NAMA 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 SITI MARTIMAH SRI MURYANI WINDARTI DALINEM DWI ISMARTUTI NGATINAH SRI PUJIYATI SRI SUHARYATI SUHARTONO ZAENAB AGUS PURWANTO JUMADI PARJINAH RASTI HARYANI SARI SUGIMIN NGADINO YUNI LESTARI SURAJIMAN SURANTI WIDODO CIPTIADI YATI HARTOYO SRI HARTINI SUMIYATI SUPARDI WIWIK SRI LANJARI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Bakalan Mlati Bakalan Mlati Bakalan Mlati Balangan 1 Minggir Balangan 1 Minggir Balangan 1 Minggir Balangan 1 Minggir Balangan 1 Minggir Balangan 1 Minggir Balangan 1 Minggir Balangan 2 Minggir Balangan 2 Minggir Balangan 2 Minggir Balangan 2 Minggir Balangan 2 Minggir Balangan 2 Minggir Balangan 2 Minggir Balecatur 1 Gamping Balecatur 1 Gamping Balecatur 1 Gamping Balecatur 1 Gamping Balecatur 1 Gamping Balecatur 2 Gamping Balecatur 2 Gamping Balecatur 2 Gamping Balecatur 2 Gamping Banaran Cangkringan Page 19 VOL TW.606.387.606.600 11.400 1.471.600 11.560.346.560.600 9.

979.195 IV/a 3 3.713.560.995 IV/a 3 3.713.415 IV/a 3 3.300 0 IV/a 3 3.615 IV/a 3 3.300 1.467.713.515.MARIA LASINEM MURTIYAH SUYATMI THERESIA SUNTARI ASRIYAH SRI NURBAINI SUATMINAH TRIYATMI MUSLIH SARDI SUMINAH WAHYUNINGSIH ANIS KURNIAWATI MURJINEM NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Banaran Cangkringan Banaran Cangkringan Banaran Cangkringan Bangunkerto Turi Bangunkerto Turi Bangunkerto Turi Bangunkerto Turi Banjarharjo Ngemplak Banjarharjo Ngemplak Banjarharjo Ngemplak Banjarharjo Ngemplak Banjarharjo Ngemplak Banteng Pakem Banteng Pakem Banteng Pakem Banteng Pakem Banteng Pakem Banteran 1 Ngaglik Banteran 1 Ngaglik Banteran 1 Ngaglik Banteran 1 Ngaglik Banyuraden Gamping Banyuraden Gamping Banyuraden Gamping Banyuraden Gamping Banyurejo 1 Tempel Banyurejo 1 Tempel Page 20 VOL TW.200 1.800 11.100 10.100 10.571.033.174.100 10.300 1.400 9.230 IV/a 3 3.100 10.033.700 9.100 1.025.269.100 10.367.200 1.420 IV/a 3 3.571.230 IV/a 3 3.571.713.600 10.467.536.174.993.420 IV/a 3 3.707.600 11.900.400 1.200 1.700 9.300 1.995 IV/a 3 3.300 1.713.606.100 10.300 1.808.300 1.800 1.560.367.100 10.010 IV/a 3 3.471.300 1.571.300 1.800 1.515.995 III/c 3 2.101.101.606.675.606.571.402.420 IV/a 3 3.101.808.195 IV/a 3 3.524.713.700 8.995 IV/a 3 3.269.300 1.801.100 10.195 IV/a 3 3.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 NAMA SUHARDIYONO SUNARNI SURATMI ANA NURWATI KUSTYANINGSIH MUHDI SUMINI HARMINI JOHAR SUKEKSI PAULUS PANJANG SITI JARIYAH SRI MULYATI SRI NURHAYATI AE.010 IV/a 3 3.467.571.560.402.155 IV/a 3 2.367.515.101.808.800 1.615 III/d 3 2.608.295 IV/a 3 3. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.515.995 IV/a 3 3.230 IV/a 3 3.600 10.123.428.100 406.101.400 9.200 8.367.800 1.346.677.400 1.755.400 9.524.655.940 .195 IV/a 3 3.300 1.428.300 380.403.100 5.701.195 III/a 3 2.515.100 1.270 II/a 3 1.600 1.471.606.677.606.600 10.800 11.100 7.100 10.402.367.269.300 8.606.995 IV/a 3 3.100 10.300 1.900 401.471.655.100 10.

677.200 1.300 1.800 1.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 NAMA SARTANA SUTARJA SUMIYATI NURSAHID SUKARJO SUPARMAN SUSETYA HENDI ASTUTI NGATINI SAFINGAH SUTIRAH WATIYEM SANUSI ANTA DWI JATMIKA JUMINI NGATIJO SRI SUPRAPTI SUGIYATMI TUKIDI SRI WARTINI SRININGSIH MARTINI SITI SUHARYATI SRI MARYATI SUTRISNO TRI NURHAYATI UNTUNG NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Banyurejo 1 Tempel Banyurejo 1 Tempel Banyurejo 2 Tempel Banyurejo 2 Tempel Banyurejo 2 Tempel Banyurejo 2 Tempel Banyurejo 2 Tempel Banyurejo 4 Tempel Banyurejo 4 Tempel Banyurejo 4 Tempel Banyurejo 4 Tempel Banyurejo 4 Tempel Banyuurip 1 Turi Banyuurip 1 Turi Banyuurip 1 Turi Banyuurip 1 Turi Banyuurip 1 Turi Banyuurip 1 Turi Banyuurip 1 Turi Banyuurip 2 Turi Banyuurip 2 Turi Banyuurip 2 Turi Banyuurip 2 Turi Banyuurip 2 Turi Banyuurip 2 Turi Banyuurip 2 Turi Banyuurip 2 Turi Page 21 VOL TW.655.467.300 1.300 1.995 III/C 9 24.800 1.471.420 IV/a 3 3.400 1.571.362.400 9.800 1.560.103.100.195 2.033.471.606.600 10.100 10.365.230 IV/a 3 3.101.300 1.100 10.560.471.606.995 IV/a 3 3.713.367.420 II/d 3 2.800 1.100 10.300 1.800 1.600 11.606.571.340 IV/a 3 3.808.571.200 .500 8.100 0 IV/a 3 3.677.033.101.239.200 1.515.400 9.800 1. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.402.467.560.808.355.571.995 IV/a 3 3.677.600 10.300 1.100 10.515.800 7.400 6.677.600 1.467.230 II/d 3 2.100 10.571.367.300 1.230 IV/a 3 3.600 10.788.515.796.101.010 IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.995 IV/a 2 3.420 IV/a 3 3.010 IV/a 3 3.515.400 1.301.713.367.800 11.471.269.606.787.010 IV/a 3 3.300 1.800 11.571.606.230 IV/a 3 3.808.088.600 10.400 1.033.100 10.362.700 7.560.101.300 1.713.195 IV/a 3 3.400 9.100 10.300 1.275 IV/a 3 3.269.995 IV/a 3 3.402.367.100 10.755.400 9.713.100 10.420 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.713.195 IV/a 3 3.606.655.269.655.704.200 1.800 11.713.402.200 0 III/d 3 2.500 418.402.467.200 1.840 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.269.808.100 10.

655.787.420 IV/b 3 3.713.606.033.571.991.906.925 IV/a 3 3.704.600 10.100 10.995 IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.362.801.100 10.300 11.724.420 IV/a 3 3.700 9.467.655.420 IV/a 3 3.402.606.033.101.033.300 1.010 IV/a 3 3.300 1.800 11.100 10.402.010 IV/a 3 3.600 11.500 8.100 5.787.SETYA EDIATI DWI KARTI MUJILAH SADIKIN SUMINTEN KUSDARTI NURPAMUJI ISWANTO SARI HARGONO SRI DARYATI SRI INDARTI KARJIYO KISWARTININGSIH SRI WAHYUNI SUMARYATI SRI RUKTI ROHMINI PARJONO SRI JATI SULAMI TRI PARWATI YOHANES SUGIMIN SUGIYONO HARIYANTA MARTINI PARYANTI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Baratan Pakem Baratan Pakem Baratan Pakem Baratan Pakem Baratan Pakem Baturan 1 Gamping Baturan 1 Gamping Baturan 1 Gamping Baturan 2 Gamping Baturan 2 Gamping Baturan 2 Gamping Baturan 2 Gamping Baturan 2 Gamping Bedelan Mlati Bedelan Mlati Bedelan Mlati Bedelan Mlati Bedelan Mlati Bedog Gamping Bedog Gamping Bedog Gamping Bedog Gamping Bedog Gamping Bedog Gamping Bendungan Kalasan Bendungan Kalasan Bendungan Kalasan Page 22 VOL TW.300 1.174.606.800 1.900 1.995 IV/b 3 3.524.492.300 1.704.195 IV/a 3 3.100 10.719.367.100 10.420 IV/a 3 3.300 1.400 1.600 11.724.362.713.995 .515.300 1.300 1.995 IV/a 3 3.600 11.477.100 6.300 11.787.800 1.300 1.600 10.800 1.833.677.560.195 IV/a 3 3.606.900 1.101.100 5.713.615 IV/a 3 3.100 10.571.606.499.787.677.985 IV/a 3 3.713. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK II/a 3 1.800 1.300 1.800 11.420 IV/a 3 3.500 1.571.420 IV/a 3 3.800 1.362.428.403.571.713.833.800 11.571.362.713.100 10.787.489.995 II/d 3 2.420 IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.713.163.400 7.571.367.200 373.704.704.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 NAMA WARTININGSIH SUHARYANA JUMARI AM.307.600 11.400 1.655.973.010 IV/a 3 3.800 1.100 10.571.860 IV/a 3 3.499.606.100 1.560.600 11.985 IV/a 3 3.300 0 III/b 3 2.362.400 1.300 0 IV/a 3 2.800 1.467.300 0 II/b 3 1.515.606.704.100 10.677.

606.100 10.269.787.800 1.700 28.900.560.010 IV/a 3 3.362.090 IV/a 3 3.600 10.788.713.200 0 II/d 3 2.200 1.600 1.515.900.200 0 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.010 IV/a 3 3.300 1.467.600 11.677.420 IV/a 9 3.800 11.100 10.420 II/d 3 2.300 1.365.655.990 IV/a 3 3.800 1.606.400 6.033.600 11. SITI HALIMAH SUYONO NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Bendungan Kalasan Bendungan Kalasan Bendungan Kalasan Bendungan Kalasan Berbah 1 Berbah 1 Berbah 1 Berbah 1 Berbah 1 Berbah 2 Berbah 2 Berbah 2 Berbah 2 Berbah 2 Berbah 2 Berbah 2 Berbah 2 Bhaktikarya Depok Bhaktikarya Depok Bhaktikarya Depok Bhaktikarya Depok Bhaktikarya Depok Bhaktikarya Depok Bhaktikarya Depok Bleber 1 Prambanan Bleber 1 Prambanan Bleber 1 Prambanan Page 23 VOL TW.467.755.515.677.600 10.674.420 IV/a 3 3. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.800 1.701.467.174.420 III/d 3 2.606.200 1.100 10.471.704.ENI NURHAYATI SRI SAYEKTI SUBEKTI SUHANTO SUMIYATI SRI LESTARI CHR.300 1.101.560.400 1.400 9.800 1.420 .402.500 8.655.195 IV/a 1 3.402.362.033.300 1.340 IV/a 3 3.269.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 NAMA SUDIHARSIH TITIK SUWARTI WATINI SITI PARWANTI NGATINI RUSMI HARTATI SAUJI SUGIYONO SUKAPDI ANIK PURWATI SRI WAHYUNI WIDAYATI MASINEM MUDJIJATI MURTIADI SUHARTINI TARYAMAH WUKIRMAN INDAH LESTARI JUWANTA RR.301.301.600 10.367.367.600 3.704.500 418.515.166.900.787.713.285.995 IV/a 3 3.571.787.100 10.100 10.560.100 10.420 IV/a 3 3.600 11.995 IV/b 3 3.572.600 1.560.677.300 4.300 1.300 1.713.400 1.571.606.103.800 1.230 IV/a 3 3.400 1.800 1.010 IV/a 3 3.270 IV/a 2 3.808.571.100 10.600 10.195 IV/a 3 3.230 IV/a 3 3.367.800 7.800 1.655.275 IV/a 3 3.600 11.995 IV/a 3 3.808.800 11.677.800 1.033.101.704.100.713.402.400 9.571.100.722.467.402.300 1.471.362.800 11.400 6.200 11.101.995 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.355.845 IV/a 3 3.600 585.

362.600 11.800 1.800 1.300 1.995 IV/a 3 3.900 0 IV/a 3 3.787.402.704.300 1.979.100 10.420 IV/a 3 3.010 IV/a 3 3.600 11.704.877.560.600 1.800 1.300 1.800 11.033.800 1.600 11.362.200 6.100 10.367.655.600 11.704.882.420 IV/a 3 2.560.571.600 11.100 10.800 1.101.230 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.787.600 0 IV/a 3 3.600 11.402.755.900.420 IV/a 3 3.515.467.700 9.704.677.787.787. SARJIYO SUMARSIH NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Blembem Pakem Blembem Pakem Blembem Pakem Blembem Pakem Blembem Pakem Blembem Pakem Bogem 1 Kalasan Bogem 1 Kalasan Bogem 1 Kalasan Bogem 1 Kalasan Bogem 2 Kalasan Bogem 2 Kalasan Bogem 2 Kalasan Bogem 2 Kalasan Bogem 2 Kalasan Bogem 2 Kalasan Bokoharjo Prambanan Bokoharjo Prambanan Bokoharjo Prambanan Bokoharjo Prambanan Bokong Seyegan Bokong Seyegan Bokong Seyegan Bokong Seyegan Brengosan 1 Ngaglik Brengosan 1 Ngaglik Brengosan 1 Ngaglik Page 24 VOL TW.174.800 1.428.362.615 IV/a 3 3.300 1.606.100 10.800 1.787.420 IV/a 3 3.400 9.195 IV/a 3 3.800 1.362.956.993.200 1.362.010 IV/a 3 3.571.269.101.100 1.420 IV/a 3 3.033.700 5.800 11.471.787.471.701.600 10.420 .704.100 0 II/d 3 2.600 10.362.420 IV/a 3 3.800 1.800 1.195 IV/a 3 3. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.713.787.704.270 IV/a 3 3.200 8.367.420 IV/a 3 3.467.524.400 9.704.362.800 1.269.808.560.600 11.940 IV/a 3 3.400 1.870.362.808.704.420 II/c 3 1.230 IV/a 3 3.787.367.101.346.600 10.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO NAMA 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 CHRISTIANA TITIK NURHAYATI SARMIYATI SRI MARYATI SUPRIHATIN SUSILA WINARDI BUDI LESTARI NANIK DWI UTARI RATNA PUSPA DERITA SURAHMAN SRI SUNARYATI SARTAYA SRI RAHAYUNINGSIH SRI SULASTRI SUKENDRA SUMARNO HERMI ROHJIYANI PONIMIN RUWIYATI SUMIYATUN MARYANI PITAYA SUKADI SUYATINI WINDARTI A.515.300 1.704.362.195 IV/a 3 3.600 11.200 1.420 II/b 3 1.800 1.600 11.606.300 5.515.600 11.800 1.677.467.655.713.400 1.100 10.294.787.402.995 IV/a 3 3.631.

467.500 8.755.677.100 1.906.420 SD Negeri Bronggang Baru Cangkringan II/d 3 2.700 9.600 10.500 8.800 11.755.800 1.600 11.270 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.704.420 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD IV/a 3 3.900.195 IV/a 3 2.800 1.033.101.200 1.600 11.700 6.100 5.800 1.010 II/c 3 2.367.100.515.900.800 11.615 IV/a 3 3.467.195 IV/a 3 3.033.900.800 1.300 1.227.515.800 1.925 II/b 3 1.600 7.402.655.100 10.301.600 10.403.877.606.600 11.701.600 11.300 5.755.713.787.787.300 0 II/d 3 2.704.045.420 SD Negeri Bronggang Baru Cangkringan IV/a 3 3.420 IV/a 2 3.900.015.800 1.100 6.428.704.701.571.787.575.136.800 1.800 1.307.755.270 SD Negeri Bronggang Baru Cangkringan IV/a 3 3.280 IV/a 3 3.701.010 IV/a 2 3.400 1.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 NAMA SUWANTI YUNING WIDAYATI YUNI SUPARMI ANASTASIA SUJALMI EMILIANA SANIYEM ISTI YUNAIDAH BERNADETA MUJIRAHAYU BASUKI JUMILAH SARTONO SUWARDI FX SURYADI NGADIRMAN AMIN SUMIYEM RINDU SRI LESTARI SITI ROKHANI SUKARMAN SUWARSI THERESIA WINARSIH SRI SUNARTI SUKARJO SURMALAHADI SUWASTUTI ISTI WARTINI BASUNI KUSSUSILASMI PUJIAMI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Brengosan Brengosan Brengosan Brengosan Brengosan Brengosan 1 1 2 2 2 2 PANGKAT/ GOLONGAN Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik VOL TW.420 IV/a 3 3.367.467.365.788.136.560.655.600 10.200 0 III/d 3 2.900.900 0 IV/a 3 3.402.560.100 10.402.560.683.600 7.100 0 SD Negeri Bronggang Baru Cangkringan IV/a 3 3.500 1.801.787.800 1.600 11.270 IV/a 3 3.100 10.174.701.800 1.600 11.200 1.719.631.101.575.362.270 SD Negeri Bronggang Baru Cangkringan IV/a 3 3.402.400 6.755.500 418.787.420 IV/a 3 3.300 0 IV/a 3 3.600 11. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.280 IV/a 3 3.300 1.701.677.275 IV/a 3 3.300 1.600 10.800 1.800 1.995 Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Bronggang Cangkringan Bronggang Cangkringan Brongkol Godean Brongkol Godean Brongkol Godean Brongkol Godean Brongkol Godean Brongkol Godean Bulus Pakem Bulus Pakem Bulus Pakem Bulus Pakem Cancangan Cangkringan Cancangan Cangkringan Cancangan Cangkringan Cancangan Cangkringan Page 25 .467.362.362.400 1.600 11.560.270 II/a 3 1.524.

900 0 II/b 1 1.230 III/d 3 2.606.300 1.100 10.420 IV/a 3 3.300 0 IV/a 3 3.200 1.269.195 III/a 3 2.680 IV/a 3 3.200 7.400 9.677.400 9.993.100 10.200 1.704.100 0 IV/a 3 3.560.100 406.701.995 IV/a 3 3.471.100 10.010 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.400 9.991.800 1.400 9.367.808.033.560.269.402.799.402.800 1.300 1.700 8.300 1.123.033.600 10.600 358.230 IV/a 3 3.367.269.400 1.900.367.800 1.808.300 1.420 IV/a 3 3.800 11.010 II/b 3 1.515.560.155 IV/a 3 3.808.606.940 IV/a 3 3.101.808.101.973.560.787.600 10. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.560.515.420 II/b 3 1.269.467.362.300 1.707.713.677.195 IV/a 3 3.195 IV/a 3 2.600 11.471.420 IV/a 3 3.100 5.515.402.467.300 5.800 1.600 11.600 1.100 10.391.346.101.230 IV/a 3 3.471.230 IV/a 3 3.467.010 IV/a 3 3.471.367.655.655.600 10.600 10.200 1.200 1.471.200 8.402.800 1.800 1.420 IV/a 3 3.991.400 1.677.270 IV/a 3 3.979.800 1.420 IV/a 3 3.402.467.200 1.713.808.800 11.515.655.033.400 9.571.600 10.100 10.755.230 IV/a 3 3.173.100 1.991.800 11.100 10.995 .571.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 NAMA SRI PUDYASTUTI SRI SUWADASI DWI KARTI SUPRIHARYATI BIDRON DARSONO SRI MULYANI HADIYANA KATMIRAH MARDIYAH SURANDI SISWANTI SARTINI SRI LESTARI SUMIYATI NUNIK SURATI SUGINEM KALIMANTARA PARDIMAN SUMARTINI SUPARTINAH KUSWANTI MUGIRAHARJANINGSIH SUMIYATI TRI LUNGGARI KARTI ANDAYANI PH BASMONOHADI VERONICA SETIYARNI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Cancangan Cangkringan Cancangan Cangkringan Candirejo Ngaglik Candirejo Ngaglik Candisari Prambanan Cangkringan 1 Cangkringan 1 Cangkringan 1 Cangkringan 1 Cangkringan 1 Cangkringan 2 Cangkringan 2 Cangkringan 2 Cangkringan 2 Caturharjo Sleman Caturharjo Sleman Caturharjo Sleman Caturharjo Sleman Caturharjo Sleman Caturharjo Sleman Caturtunggal 1 Depok Caturtunggal 1 Depok Caturtunggal 1 Depok Caturtunggal 1 Depok Caturtunggal 3 Depok Caturtunggal 3 Depok Caturtunggal 3 Depok Page 26 VOL TW.101.269.933.400 1.300 1.467.

100 10.200 1.808.787.800 11.606.677.800 1.297.571.606. SARJIYEM SUMARYONO TUKILAH VINCENTIA MARIA HARTATI SUHARTONO SUWONGGO ANI WURYANI LASONO PUJI ASTUTI TRI MURSIHATI YUNIARSIH TEMU SARTIWI FAHRUNI ANASTASIA SUWANTI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Caturtunggal 4 Depok Caturtunggal 4 Depok Caturtunggal 4 Depok Caturtunggal 4 Depok Caturtunggal 4 Depok Caturtunggal 4 Depok Caturtunggal 4 Depok Caturtunggal 4 Depok Caturtunggal 4 Depok Caturtunggal 6 Depok Caturtunggal 6 Depok Caturtunggal 6 Depok Caturtunggal 6 Depok Caturtunggal 6 Depok Caturtunggal 6 Depok Caturtunggal 6 Depok Caturtunggal 6 Depok Caturtunggal 7 Depok Caturtunggal 7 Depok Caturtunggal 7 Depok Caturtunggal 7 Depok Caturtunggal 7 Depok Caturtunggal 7 Depok Caturtunggal 7 Depok Cebongan Mlati Cebongan Mlati Cebongan Mlati Page 27 VOL TW.606.600 7.010 IV/a 3 3.230 IV/a 3 3.800 11.560.200 1.800 1.471.571.704.606.600 10.100 10.787.402.200 7.665 IV/a 3 3.713.420 IV/a 3 3.800 1.571.269.269.100 535.400 1.571.467.033.677.467.300 1.300 1.420 IV/a 3 3.655.200 1.010 IV/a 3 3.585.606.420 IV/a 3 3.800 1.713.400 1.300 9.933.655.995 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.471.677.900 464.400 1.400 9.362.170.800 1.275 IV/a 3 3.571.100 10.801.300 1.402.995 IV/a 3 3.677.033.500 8.362.033.808.100 10.900.180 IV/a 3 3.400 1.500 529.033.300 1.800 1.600 11.571.713.400 1.100 10.500 10.300 1.528.713.230 .365.787.895 III/d 3 3.995 IV/a 3 3.010 IV/a 3 3.655.799.100 10.995 III/c 3 3.788.787.275 IV/a 3 3.362.600 11.800 11.713.571.995 IV/a 3 3.571.713.995 II/b 3 1.173.704.500 418.800 11.800 11.600 11.033.606.010 IV/a 3 3.655.680 IV/a 3 3.655.391.010 IV/a 3 3.704.560.400 9.100 3.677.655.362.099.420 IV/a 2 3.704.600 358.677.600 10.800 11.400 1.033.600 11.900 0 III/d 3 2. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK III/a 3 2.300 1.010 IV/a 1 3.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 NAMA SRI WURYANI MUKANI PARTINI SARJUDI SUTIYONO TRI PUJONARTO TUMINEM WALIDI WARTINI BARDJO KUSRINAH KUSTINAH LUCIA RUKMIYARSI MG.420 IV/a 3 3.300 5.

300 1.615 IV/a 3 3.800 1.787.100 1.362.655.100 10.142.428.704.471.704.200 1.995 IV/a 3 3.100 1.713.100 7.100 10.174.600 10.033.600 12.600 10.420 IV/a 3 3.940 IV/a 3 3.467.615 IV/b 3 4.270 IV/a 3 3.515.174.520 IV/a 3 3.571.100.100 10.300 1.800 1.755.101.560.400 6.400 9.600 11.787.700 9.230 IV/a 3 3.195 IV/a 2 3.800 1.979.560.677.575.100 10.713.100 10.515.600 11.362.787. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.787.713.200 8.800 1.704.704.467.800 1.606.420 IV/a 3 3.300 1.367.600 11.195 IV/a 3 3.101.600 11.420 IV/a 3 3.100 10.420 IV/a 2 3.269.330 IV/a 3 3.010 IV/a 3 3.402.606. H TUKINI PAINEM KAWIT SUHARJA SUNARTO SUTARDI SUWARNI SUYATMI WIDOWATI ARIF NURBANI MUGIYOTO MARIA BUDININGSIH PARTINI SAMIYEM SUTINI SUWAEBAH MUJONO SUKARMI SUSI BUDI SIHANTI TRI SUHADI AMILAH SRI SUTARI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Cebongan Mlati Cebongan Mlati Cebongan Mlati Cebongan Mlati Cebongan Mlati Cebongan Mlati Cebongan Mlati Cebongan Mlati Cemoroharjo Pakem Cemoroharjo Pakem Cemoroharjo Pakem Cemoroharjo Pakem Cibuk Lor Seyegan Cibuk Lor Seyegan Cibuk Lor Seyegan Cibuk Lor Seyegan Clumprit Ngaglik Clumprit Ngaglik Clumprit Ngaglik Clumprit Ngaglik Condongcatur Depok Condongcatur Depok Condongcatur Depok Condongcatur Depok Condongcatur Depok Corongan Depok Corongan Depok Page 28 VOL TW.800 1.571.200 1.301.300 5.400 1.631.402.428.560.571.993.101.300 1.195 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.065.600 10.800 1.701.195 IV/a 3 3.800 11.071.515.995 .420 IV/a 3 2.900.800 1.300 1.200 0 IV/a 3 3.367.655.800 11.100 10.600 7.677.524.300 1.136.606.524.600 11.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 NAMA DWI ASTUTI LANJAR MUJIONO NUR DWIYANTO SUDARSIH SUPARINI SUWANDI.900 0 IV/a 3 3.033.270 IV/a 3 3.755.010 II/d 3 2.420 II/b 3 1.362.515.600 11.900.101.196.200 1.808.600 1.800 1.402.571.829.367.700 9.467.800 1.367.787.280 IV/a 3 3.300 1.877.701.362.400 1.346.

704.600 3.100 10.471.300 0 IV/a 3 3.808.600 11.571.677.600 11.704.704.269.800 1.136.010 IV/a 3 3.467.655.704.787.800 1.800 1.301.200 1.471.100 10.933.400 9.800 338.362.362.100.420 IV/a 3 3.010 II/a 3 1.367.600 10.467.100 10.787.367.402.400 1.713.787.269.420 IV/a 3 3.655.033.190 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.400 9.600 568.995 IV/a 3 3.362.254.800 1.400 9.010 IV/a 3 3.300 5.995 IV/a 3 3.269.195 IV/a 3 3.400 9.403.230 IV/a 3 3.677.600 11.033.900.800 11.763.560.765.600 10.575.200 1.400 1.230 IV/a 3 3.200 1.800 1.362.420 II/d 3 2.606.600 11.655.269.471.801.471.800 1.400 9.787.800 1.200 1.230 IV/a 3 3.800 11.230 IV/a 3 3.560.200 0 III/a 3 2.420 IV/a 3 3.787.101.300 1.800 11.476 IV/a 1 3.300 1.600 6.900 0 IV/a 3 3.400 1.269.269.420 IV/a 3 3.300 1.420 IV/a 3 3.402.515. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.230 IV/a 3 3.400 9.677.571.471.799.101.100 5.600 11.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 NAMA SURADIYONO ENDANG WULANDARI KITRI MURHADI PARTINAH ROMELAH RIYANTO YOHANES PARDANA YULI RAHAYUNINGSIH CICILIA RITA ESTRIHARTANTI CHOTIDJAH PARIYAH TARSISIUS PONIDI SITI KHOTIJAH ANASTASIA SUMIYATI CHRISTINA SUGIRAH MARSIYAM NGATIMIN ROBERTUS SURANTO PARIMAN SUWANDI DALIMIN HALIMAH SLAMET BIDINI TUKINAH AGNES SITI RAHAYU F KEDAH SUPRIYANTI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Corongan Depok Cungkuk Tempel Cungkuk Tempel Cungkuk Tempel Cungkuk Tempel Cungkuk Tempel Dadapsari Prambanan Dadapsari Prambanan Dalangan 1 Minggir Dalangan 1 Minggir Dalangan 1 Minggir Dalangan 1 Minggir Dalangan 1 Minggir Dalangan 2 Minggir Dalangan 2 Minggir Dalangan 2 Minggir Dalangan 2 Minggir Dalangan 2 Minggir Dalangan 2 Minggir Dalangan 2 Minggir Dalangan Sleman Dalangan Sleman Dalangan Sleman Dalangan Sleman Dalangan Sleman Daratan Minggir Daratan Minggir Page 29 VOL TW.200 1.808.755.800 1.600 7.808.140 IV/a 3 3.787.787.420 .300 1.400 6.713.280 II/b 3 1.808.606.100 10.808.270 IV/a 2 3.808.515.362.787.200 1.200 1.033.600 11.704.701.

200 1.428.100 10.367.200 1.560.100.367.400 9.606.200 8.301.400 1.367.230 IV/a 3 3.606.600 11.571.800 1.500 8.010 IV/a 3 2.900.571.701.713.300 1.400 9.515.365.400 6.800 1.995 IV/a 3 3.808.808.808.100 10.500 418.467.300 1.269.808.269.788.300 1.269.300 1.365.100 10.420 IV/a 3 3.713.010 IV/a 3 3.800 1.471.275 III/d 3 2.I TITI PURWANINGSIH MASJHURI PAINEM ENI KRISTIYANTI GUNADI IDAWATI MARGARETA DARYATI RUMINAH SITI WIDAYATUN SRI SUTARTI SUPRIHATIN SUSAMSINAR YULIANI SUTRATMIRAH SUYATI TUTIYATMI SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD BERNADETA HANRINI WIDARYANTI SD NUNING SRI RUSMIYATI SD SUMIYEM SD TRIYANI PUJI LESTARI SD ANDREA BUDI NOVITA SD MULYATI SD SRI ASTUTI SD AGATA PETRA ARIMBI WIRYANTI SD SUGINO SD SUPRIYATI SD WARTINI SD CHATARINA SUPARINAH SD NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Daratan Minggir Daratan Minggir Daratan Minggir Dayuharjo Ngaglik Dayuharjo Ngaglik Dayuharjo Ngaglik Dayuharjo Ngaglik Dayuharjo Ngaglik Dayuharjo Ngaglik Dayuharjo Ngaglik Dayuharjo Ngaglik Dayuharjo Ngaglik Dayuharjo Ngaglik Dayuharjo Ngaglik Dayuharjo Ngaglik Delegan 1 Prambanan Delegan 1 Prambanan Delegan 1 Prambanan Delegan 1 Prambanan Delegan 2 Prambanan Delegan 2 Prambanan Delegan 2 Prambanan Delegan 3 Prambanan Delegan 3 Prambanan Delegan 3 Prambanan Delegan 3 Prambanan Demakijo 1 Gamping Page 30 VOL TW.995 IV/a 3 3.787.600 11.082.195 IV/a 3 3.940 IV/a 3 3.269.515.655.713.700 9.606.400 9.195 II/d 3 2.704.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 NAMA M.170 IV/a 3 3.515.402.100 1.300 1.471.515.677.471.033.195 .387.713.269.606.571.993.995 IV/a 3 3.524.300 1.100 10.100 1.600 9.808.524.346.500 8.230 IV/a 3 3.247.400 9.300 1.101.270 IV/a 3 3.200 1.500 418.995 IV/a 3 3.600 10.655.300 1.100 10.200 1.101.101.615 IV/a 3 3.100 10.571.195 IV/a 3 3.788.713.677.471.471.174.230 IV/a 3 3.100 10.269.100 10.571.200 1.471.995 IV/a 3 3.615 IV/a 3 3.800 1. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.755.230 IV/a 3 3.362.174.808.428.400 9.420 IV/a 3 3.700 9.230 IV/a 3 3.101.400 9.200 1.100 10.606.400 1.275 IV/a 3 3.230 IV/a 3 3.367.800 11.300 1.979.600 1.200 0 III/d 3 2.033.800 11.

655.200 1.346.420 IV/a 3 3.033.600 11.269.800 1.677.010 IV/a 3 3.300 1.800 1.402.560.800 1.800 1.420 IV/a 3 3.704.571.230 IV/a 3 3.990 IV/a 3 3.400 6.600 10.033.877.400 1.900 0 IV/a 3 3.985 II/b 3 1.606.800 1.500 8.800 1.722.900 1.701.362.200 0 IV/a 3 3.800 11.307.101.600 11.600 11.615 IV/a 3 3.300 5.800 1.704.010 IV/a 3 3.402.600 11.166.900.467.200 1.993.560.362.174.269.100 10.400 9.755.230 IV/a 3 3.402.808.139.560.900 4.200 11.842.402.300 10.435 IV/a 9 3.713.704.787.270 IV/a 3 3.704.600 1.300 1.995 IV/a 3 3.100.600 10.808.270 IV/b 3 3.800 11.626.420 IV/a 3 3.471.800 11.571.420 IV/a 3 2.195 IV/a 3 3.700 9.362. SUPARJILAH SARTINI SUBARJO NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Demakijo 1 Gamping Demakijo 1 Gamping Demakijo 1 Gamping Demakijo 1 Gamping Demakijo 1 Gamping Demakijo 1 Gamping Demakijo 2 Gamping Demakijo 2 Gamping Demakijo 2 Gamping Demakijo 2 Gamping Demakijo 2 Gamping Denggung Sleman Denggung Sleman Denggung Sleman Denggung Sleman Denggung Sleman Denggung Sleman Denggung Sleman Denggung Sleman Denggung Sleman Depok 1 Depok 1 Depok 1 Depok 1 Depok 2 Depok 2 Depok 2 Page 31 VOL TW.900.600 11.467.402.467.560.677.979.367.600 10.719.800 1.515.100 10.033.420 IV/a 3 3.940 IV/a 3 3.800 1.631.362.515.701.467.800 1.560.677.787.471.600 11.614.925 IV/a 3 3.301.420 IV/a 3 3.200 8.400 1.400 9.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO NAMA 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 ENDANG YULIANI HARNI MARIA GORETI WANTININGSIH RITA ROCHYUNI LAXMI RUBINEM SRI SUHARSIWI LUCIA ISMUNARTI ROBERTUS BUDIMAN SRI MULYANIYATI SUDARMI SUKALIMAH SANTI MULYANINGRUM PARGINI PRAPTI ISNININGSIH PURWANINGSIH RADIMAN SRI MARYANI SUKRISNA AGUNG PRANAWA TITIK HARDJANINGSIH SRI SUSILOWATI SLAMET SALMINI LESTARI MARGONO SRI HARYANI WAHYU LESTARI MA.367.820.100 32.420 IV/a 3 3.524.600 10.100 10.755.195 IV/b 3 3.467. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.600 1.655.420 .800 1.300 1.420 II/d 3 2.428.787.906.655.674.101.010 IV/a 3 2.600 10.400 1.100 1.500 1.787.

247.600 10.655.600 1.631.163.010 IV/a 3 2.200 8.467.515.471.420 IV/a 3 3.979.655.100 10.270 IV/a 3 3.402.600 1.600 10.033.900 0 IV/a 3 3.755.571.571.362.300 5.400 9.467.800 1.420 IV/a 3 3.979.010 .420 III/d 3 2.387.420 IV/a 3 3.600 11.788.808.808.606.560.402.713.677.100 10.100 6.010 II/d 3 2.269.489.420 IV/a 3 3.600 1.800 1.467.082.100 10.800 11.677.142 IV/a 3 3.365.170 IV/a 3 3.300 1.571.402.346.713.500 418.200 8.400 1.100 10.100 10.600 11.101.800 1.606.995 II/b 3 1.200 1.346.402.979.677.200 1.787.400 1.300 0 IV/a 3 3.800 11.300 1.560.800 1.247.033.033.701.170 IV/a 3 3.940 IV/a 3 3.560.101.337.400 9.700 1.600 9.615 IV/a 3 2.195 IV/a 3 3.600 9.515.200 8.428.993.387.300 1.800 1.174.800 1.993.269.600 10.800 1.195 IV/a 3 3.346.471.500 8.800 11.995 IV/a 3 3.700 9.400 1.230 IV/a 3 2.195 IV/a 3 3.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 NAMA WIDODO SULASTRI IGNATIUS MIYADI ISTI TURMIASIH MULYADI NUR UDIN PAINO SRI SUHARMINI SUPARDIJATI SURTIYEM SUYATMI WARSI MARGARETHA KRIS HANDANI ISTANTA SRI HARINI SUDALNI SUPRIYADI SRI SETYANINGSIH BARJANTO SETIYANTI SURAHMAN TUKASIH F.101.JAPAR GUNARDI KUSYANTI SATIYEM AMBAR ARUMI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Depok 2 Deresan Depok Deresan Depok Deresan Depok Deresan Depok Deresan Depok Deresan Depok Deresan Depok Deresan Depok Deresan Depok Deresan Depok Deresan Depok Donoharjo Ngaglik Donoharjo Ngaglik Donoharjo Ngaglik Donokerto Turi Donokerto Turi Dukuh 1 Sleman Dukuh 1 Sleman Dukuh 1 Sleman Dukuh 1 Sleman Dukuh 1 Sleman Dukuh 2 Sleman Dukuh 2 Sleman Dukuh 2 Sleman Dukuh 2 Sleman Gabahan Mlati Page 32 VOL TW.995 III/d 9 2.367.467.300 1.655.262.993.524.230 IV/a 3 3.900.560.367.300 1.300 21.877.100 10.940 IV/a 3 3. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.713.606.300 1.940 IV/a 3 3.515.275 IV/a 3 3.367.035.800 1.600 10.704.100 1.082.

995 IV/a 3 3.606.567.200 1.800 1.189.462.420 IV/a 3 3.571.704.300 1.200 6.677.300 1.571.787.995 II/d 3 2.713.300 1.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 NAMA SRI SUGIYATI SUMARYATI TATIK SUPARYATI AMIEN TRISUNU MARDIYAH MUHDAKIRI NGADIRAH SALAMUN SRI HANI ROKHMAH SUDARMI WAKIDI DWI WINARTI MARTUTI PURWANTINI SRI PARYATUN SUKARJA SUNARYO SURATINEM UYIK PRAWIYATI BUKASI HARTUTI MARTINI SUDIYONO PETRUS WIDIASTUTI RELAWATI MUSIYAM SUDARMIYATI SUKIJO ANTONIUS NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Gabahan Mlati Gabahan Mlati Gabahan Mlati Gambiranom Depok Gambiranom Depok Gambiranom Depok Gambiranom Depok Gambiranom Depok Gambiranom Depok Gambiranom Depok Gambiranom Depok Gamol Gamping Gamol Gamping Gamol Gamping Gamol Gamping Gamol Gamping Gamol Gamping Gamol Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gaten Tempel Gaten Tempel Gaten Tempel Page 33 VOL TW.100 10.010 IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.100 10.515.808.600 10.515.400 9.713.400 1.606.420 IV/a 3 3.800 11.300 1.387.010.420 IV/a 3 3.606.230 IV/a 3 3.010 IV/a 3 3.100 6.300 1.101.420 III/a 3 2.800 11.800 1.787.471.200 1.100 10.713.606.100 10.713.400 1.100 10.100 10.606.600 328.300 1.995 .713.301.195 IV/a 3 3.100.800 1.655.615 IV/a 3 3.100 10.734.700 9.713.174.367.800 1.467.101.606.100 10.033.713.713.571.515.560.100 10.362.800 1.704.362.367.995 III/a 3 2.101.100 1.367.300 1.655.560.600 11.606.300 1.100 10. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.713.130 IV/a 3 3.606.367.677.467.600 11.195 IV/a 3 3.428.571.571.800 11.995 IV/a 3 3.390 IV/a 3 3.677.800 369.402.600 10.100 10.571.606.402.600 7.300 1.600 11.571.571.269.100 10.195 IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.200 0 IV/a 2 3.787.606.571.362.100 10.010 IV/a 3 3.571.995 IV/a 3 3.713.704.995 IV/a 3 3.033.655.420 IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.300 1.380 IV/a 3 3.300 1.400 6.300 1.033.300 1.400 1.524.

400 1.200 0 IV/a 3 3.704.200 1.300 11.606.515.195 IV/a 3 3.787.174.615 IV/a 1 3.701.300 1.270 .100.100 0 II/d 3 2.704.033.701.755.704.428.800 1.500 8.800 11.755.900.230 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.985 II/d 3 2.270 IV/a 3 3.301.571.362.755.808.100.230 IV/a 3 3.400 9.800 1.600 11.269.724.269.701.100 10. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.071.900 1.800 1.330 IV/a 3 3.142.808.833.362.367.100 10.800 1.200 1.100.600 11.400 9.301. KASIYEM SARTINI SITI KHUZAIMAH HARI PRIYATNA SITI MARYANINGSIH SRI SEDYANINGSIH TUGIMAN BEJO HERU GUSTANTA MARMIYATI MUNJIATUN IRIANINGSIH NGADAKANA PONIDI HARJO HADI SUMARTO PURWANTI SRI HARTATI SUKARSIH SUWARSI WAGIMIN NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Gaten Tempel Gaten Tempel Gayamharjo Prambanan Gayamharjo Prambanan Gayamharjo Prambanan Gejayan Depok Gemawang Mlati Gemawang Mlati Gemawang Mlati Gemawang Mlati Gendengan Seyegan Gendengan Seyegan Gendengan Seyegan Gendengan Seyegan Gendengan Seyegan Gendengan Seyegan Gentan Ngaglik Gentan Ngaglik Gentan Ngaglik Gentan Ngaglik Gentan Ngaglik Gentan Ngaglik Gentan Ngaglik Gentan Ngaglik Gentan Ngaglik Gentan Ngaglik Gentan Ngaglik Page 34 VOL TW.269.362.600 11.420 IV/a 3 3.701.200 0 II/d 3 2.010 IV/a 3 3.230 IV/a 3 3.101.100 1.420 II/d 3 2.515.100 10.471.600 568.787.420 IV/a 3 3.600 11.200 1.600 11.677.787.800 1.400 6.200 1.600 10.362.800 1.713.140 IV/a 3 3.467.787.900.301.755.420 IV/a 3 3.800 1.402.300 1.900.524.600 3.995 IV/b 3 3.400 9.420 IV/a 3 3.800 1.600 11.362.101.700 9.700 7.088.200 0 III/d 3 2.500 418.269.600 11.800 1.400 9.400 6.200 1.788.800 1.100 7.471.270 IV/a 3 3.704.900.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO NAMA 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 SUMARNI SURADI JAMHARI KUSTINI SARWOTO BAMBANG PURWAKA CHRISTINA TUKIRAH ENI JOHANTI SRI WENING MM.365.471.400 6.571.560.600 11.808.362.655.704.230 IV/a 3 3.787.367.300 1.270 IV/a 3 3.471.787.499.600 11.808.195 IV/a 2 3.787.275 IV/a 3 3.

600 11.655.100 406. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.787.300 1.471.300 1.995 IV/a 3 3.800 1.600 11.174.230 IV/a 3 3.033.800 11.270 IV/a 3 3.755.270 IV/a 3 3.300 1.677.800 1.100 10.704.995 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.367.701.100 10.387.400 9.400 1.420 IV/a 3 3.700 8.033.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 NAMA FITRIYAH MUJIATMI NGATIRAH PRIYONO MARSUDI R.600 11.787.677.655.420 IV/a 3 3.269.704.100 10.400 9.420 IV/a 1 3.100 10.655.787.606.230 IV/a 3 3.471.515.300 5.362.010 IV/a 3 3.704.787.800 1.677.995 IV/a 3 3.600 11.600 10.900.524.800 1.900 0 IV/a 3 3.606.713.300 1.808.200 1.155 IV/a 3 3.100 10.010 .300 1.362.195 IV/a 3 3.515.033.877.700 9.269.100 10.600 3.600 11.367.140 IV/a 3 3.367.HENDRIKUS WIHANDOKO SUKO LELONO SUHARDI SUJIANTA YUNUS WASIYATI DASIYAH ISMIASIH LASIYAH SUYITNO TUKIRAH PONIYAM ENY ARIAH QURNIATI BERNADICTA SRI HARTATI MARSONO MUHADI SLAMET RIYADI UMIYATI WARSINEM BUDIARTI ELI NURYANTI KARMIDI SRI WIDIASTUTI TUKIJO NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Gentan Seyegan Gentan Seyegan Gentan Seyegan Gentan Seyegan Gentan Seyegan Gentan Seyegan Gentan Seyegan Gentan Seyegan Giriharjo Pakem Giriharjo Pakem Giriharjo Pakem Giriharjo Pakem Giriharjo Pakem Giriharjo Pakem Glagaharjo Cangkringan Glagahombo 1 Tempel Glagahombo 1 Tempel Glagahombo 1 Tempel Glagahombo 1 Tempel Glagahombo 1 Tempel Glagahombo 1 Tempel Glagahombo 1 Tempel Glagahombo 2 Tempel Glagahombo 2 Tempel Glagahombo 2 Tempel Glagahombo 2 Tempel Glagahombo 2 Tempel Page 35 VOL TW.400 9.787.101.704.800 1.800 1.400 1.571.600 568.808.600 11.800 1.195 IV/a 3 3.362.101.631.560.195 IV/a 3 3.100 1.800 11.420 IV/a 3 3.200 1.101.123.170 IV/a 3 3.467.606.362.010 III/d 3 2.300 1.600 11.787.900.800 1.400 1.755.704.400 1.707.808.713.420 IV/a 3 3.615 IV/a 3 3.800 11.247.571.701.471.402.655.787.269.033.800 1.362.677.713.428.787.600 11.800 1.800 11.704.420 IV/a 3 3.571.600 9.362.200 1.230 IV/a 3 3.010 II/b 3 1.082.515.

560.400 342.400 9.269.467.100 10.270 IV/a 3 3.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 NAMA ISTUTIK ZUWANTI JEMINAH ACHIAYADI CHRISTINA TUKINAH EDI PURNAMA SITI SUMARNI SUBANDI SURAJI YUSTINA PARTIYEM SUDARTI SUYANA ERNI PURWESTRI MARYANTI SAGIRAH SUKARJO WALIJO ZUMRODAH UWUH SRI LESTARI ANASTASIA SRI HANDAYANI ENY BUDI ASTUTI PETRUS PONIMAN SARDI SRI MURWANI WARSILAH MUSTAM WANTORO RAHARJO HANIYAH NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Godean 1 Godean 1 Godean 1 Godean 1 Godean 1 Godean 1 Godean 1 Godean 1 Godean 1 Godean 2 Godean 2 Godean 2 Godean 2 Godean 2 Godean 2 Godean 2 Godean 2 Godean 2 Godean 3 Godean 3 Godean 3 Godean 3 Godean 3 Godean 3 Gombang Mlati Gombang Mlati Gungan Cangkringan Page 36 VOL TW.500 8.571.400 9.500 1.600 11.808.800 1.800 11.800 1.300 5.571.367.606.704.269.524.200 7.700 9.281.900 0 II/d 3 2.170 IV/a 3 3.600 0 III/b 3 2.433.420 IV/a 3 3.713.200 1.033.195 IV/a 3 3.515.402.925 IV/a 3 3.600 10.655.033.300 1.600 11.174.677.800 1.400 1.906.200 1.033.800 1.467.701.719.300 1.010 .420 IV/a 3 2.560.560.420 IV/a 3 3.600 10.800 11.800 1.600 11. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK II/d 3 2.100 10.606.033.428.713.600 0 IV/a 3 3.101.787.571.800 1.471.100 10.299.420 II/b 3 1.700 9.270 IV/a 3 3.900.995 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.677.677.571.615 IV/a 3 3.600 10.467.230 IV/a 3 3.713.100 10.300 1.600 9.174.800 1.400 1.100 10.655.247.471.900.515.300 1.755.882.606.428.300 1.655.808.933.387.713.845.800 11.300 1.701.800 11.010 IV/a 3 3.362.560.402.800 1.606.524.755.420 IV/a 3 3.655.200 6.402.995 IV/a 3 3.800 6.294.677.082.799.615 IV/a 3 3.367.010 IV/a 3 3.270 IV/a 3 3.010 IV/a 3 3.402.100 1.230 IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.100 1.307.995 IV/a 3 3.600 10.467.400 1.400 1.101.100 10.

420 IV/a 3 3.800 1.400 1.420 IV/a 3 3.100.123.800 11.655.787.600 10.600 11.900 3.677.033.467.400 1.800 11.800 1.420 IV/a 3 3.033.700 8.200 0 IV/a 3 3.600 10.800 11.471.402.082.400 1.010 II/d 3 2.755.301.420 IV/a 3 3.400 1.400 9.713.300 1.655.900.294.701.400 1.010 .808.200 1.420 IV/a 9 2.402.467.170 IV/a 3 3.800 11.100 10.800 1.400 1.195 II/d 3 2.200 0 IV/a 3 3.033. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.269.600 10.400 6.700 7.707.800 11.033.882.677.800 11.101.704.300 1.600 11.033.010 IV/a 3 3.571.560.800 1.100 21.400 1.467.230 IV/a 3 3.100 10.655.100 406.600 9.100.924.362.033.400 9.800 11.436.010 IV/a 3 3.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 NAMA SUROJO TINI SUPRAPTI HADIYAH ENDARTO MUJI HARTATI SUTINAH SUTIRAH SUPRIYANTA NORMAWATI RISMIATI DALISO ISWANTININGSIH SUKARYADI SURANI ADIYANTO SATIYAH SUNARTILAH SUPADMI MURNIYATI SUMIYATI SUSITIN PURWANTI PANDOYO DJAKA PRAMANA KARDANI MM SUMARTINAH SARWENDAH ANGGRAENI URNA WIDARSI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Gungan Cangkringan Gungan Cangkringan Jaban Sleman Jaban Sleman Jaban Sleman Jaban Sleman Jaban Sleman Jaban Sleman Jagamangsan 1 Berbah Jagamangsan 1 Berbah Jagamangsan 1 Berbah Jagamangsan 1 Berbah Jagamangsan 1 Berbah Jagamangsan 2 Berbah Jagamangsan 2 Berbah Jagamangsan 2 Berbah Jagamangsan 2 Berbah Jagamangsan 3 Berbah Jagamangsan 3 Berbah Jagamangsan 3 Berbah Jagamangsan 3 Berbah Jali Prambanan Jali Prambanan Jamblangan Seyegan Jamblangan Seyegan Jamblangan Seyegan Jamblangan Seyegan Page 37 VOL TW.560.655.088.704.515.800 1.300 1.677.400 6.230 II/d 3 2.560.800 1.387.800 1.155 IV/a 3 3.655.362.100 10.482 IV/a 3 3.010 IV/a 3 3.033.560.677.301.402.200 6.600 10.270 IV/a 3 3.600 0 IV/a 3 3.100 0 III/d 3 2.269.655.467.402.677.571.600 11.800 1.247.713.300 1.677.200 1.946.787.010 IV/a 3 3.471.571.367.995 IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.713.995 II/d 3 2.808.606.606.100 10.677.655.420 IV/a 3 3.606.010 IV/a 3 3.362.

600 11.200 1.655.515.571.600 11.367.677.362.010 IV/a 3 3.606.275 IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.100 1.300 1.800 1.010 IV/a 3 3.200 1.995 IV/a 3 3.600 11.420 IV/a 3 3.365.724.420 IV/a 3 3.787.400 9.704.615 IV/a 3 3.560.101.787.400 9.420 IV/a 3 3.655.269.515.367.300 1.900 1.615 IV/a 3 3.400 7.704.985 III/b 3 2.100 1.713.787.524.402.100 10.100 10.704.100 10.420 IV/a 3 3.677.808.800 1.100 10.270 IV/a 3 3.300 1.467.600 11.524.033.900.700 9.808.600 10.195 IV/a 3 3.713.400 1.800 1.614.400 1.467.515.269.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 NAMA RUSMI PURWANTI LIMAWATI SUHARTI ANWAR AFANDI SARUJI SRI MURDIYATI DAHYANTO HARIYONO IRIYANTO PARIYAH ROSTIASIH WANTINI AGNES SRI MURTINI PAINEM SUKARJONO GIYANTI MUDIYONO MINARTO SUGIHARYATI SUGIMAN SUWARDI PONIJEM SITI ROHWATI SUDARMI SUPARMIN SUPARTILAH SUPINI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Jamblangan Seyegan Jambon 1 Gamping Jambon 1 Gamping Jambon 1 Gamping Jambon 1 Gamping Jambon 1 Gamping Jambon 2 Gamping Jambon 2 Gamping Jambon 2 Gamping Jambon 2 Gamping Jambon 2 Gamping Jambon 2 Gamping Jarakan Minggir Jarakan Minggir Jarakan Minggir Jaten Ngemplak Jaten Ngemplak Jatisari Mlati Jatisari Mlati Jatisari Mlati Jatisari Mlati Jatisari Mlati Jatisawit Gamping Jatisawit Gamping Jatisawit Gamping Jatisawit Gamping Jatisawit Gamping Page 38 VOL TW.833.230 IV/a 3 3.362.800 11.367.435 IV/a 3 3.300 1.200 1.860 III/d 3 2.420 IV/b 3 3.499.300 10.492.787.033.560.230 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.367.800 1.428.471.515.800 1.713.100 10.787.800 11.788.606.842.500 8.420 IV/a 3 3.600 10.101.402.471.477.420 IV/a 3 3.800 1.362.995 .626.300 1.600 11.701.195 IV/a 3 3.428.900 1.560.467.700 9.808.100 10.704.362.571.500 418.174.571.300 1.269.400 9.101.195 IV/a 3 3.800 1.704.471.230 IV/a 3 3.800 1. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/b 3 3.200 373.402.174.600 10.600 11.100 10.362.300 1.300 11.101.755.800 1.606.420 IV/a 3 3.

571.600 11.600 11.362.033.174.101.420 IV/a 3 3.365.362.010 IV/a 3 3.500 418.677.300 1.571.195 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.362.808.471.704.704.400 430.100 10.700 9.704.800 1.704.755.900.100 10.420 III/d 3 2.362.788.704.600 11.808.787.800 1.420 IV/a 3 3.713.362.200 1.269.230 IV/a 3 3.787.500 8.174.600 11.871.100 10.655.195 IV/a 3 3.606.704.606.100 10.600 11.524.428.808.275 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.787.615.701.400 9.704.367.800 1.230 III/d 3 2.995 IV/a 2 3.801.787.515.367.471.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 NAMA WIDADA SAPUTRA NASRUDIN PRIYANA SUDARYATI SUHARMI SUWARNI PRIHSAYEKTI MARIA MARGARETA DALMI PAINEM SRI SULISMIYATI SUKISMANI UMI KALSUM RIYANTI FLORENTINA GIYANTI MURYATI REMANDA UTAMI SITI DAROYAH ANGGRAENI SUDARYATI SUNARTO TRINING ERNAWATI JUMINA SUYUDI UNTUNG SURYONO WILLIBRORDUS WAHYUDI WIDODO ERLINA YULIASTUTI MUJIYATI MUJONO SUMARMI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Jatisawit Gamping Jetak Godean Jetak Godean Jetak Godean Jetak Godean Jetak Godean Jetisharjo Sleman Jetisharjo Sleman Jetisharjo Sleman Jetisharjo Sleman Jetisharjo Sleman Jetisharjo Sleman Jetisjogopaten Sleman Jetisjogopaten Sleman Jetisjogopaten Sleman Jetisjogopaten Sleman Jetisjogopaten Sleman Jetisjogopaten Sleman Jomblang 1 Berbah Jomblang 1 Berbah Jomblang 1 Berbah Jomblang 1 Berbah Jomblang 1 Berbah Jomblang 2 Berbah Jomblang 2 Berbah Jomblang 2 Berbah Jomblang 2 Berbah Page 39 VOL TW.800 11.770 IV/a 3 3.704.600 11.704.713.800 1.615 IV/a 3 3.787.787.900.600 11.200 1.800 1.995 IV/a 3 3.230 IV/a 3 3.808.300 1.800 1.200 1.471.600 11.400 9.100 1.269.800 1.787.600 11.420 IV/a 3 3.362.900.700 9.571.420 .713.787.200 1.701.362.524.800 1.400 9.600 11.200 1.615 IV/a 3 3.300 1.100 1.800 8.755.800 1.101.269.600 7.100 10.420 IV/a 3 3.362. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.270 IV/a 3 3.270 IV/a 3 3.515.471.800 1.170.300 1.230 IV/a 3 3.704.269.300 1.787.606.995 IV/a 3 3.600 11.362.428.400 1.420 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.600 11.362.787.800 1.180 IV/a 3 3.400 9.800 1.

800 1.606.100 10.420 III/c 3 2.270 IV/a 3 3.800 1.362.600 10.800 1.755.701.787.033.174.615 IV/a 3 3.655.571.600 11.615 IV/a 3 3.787.606.900 4.300 1.704.100 10.100 7.033.900.808.600 438.033.500 1.808.800 1.800 11.428.713.200 8.606.010 IV/a 3 3.100 1.200 1.270 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.800 1.700 9.600 11.230 IV/a 3 3.925 IV/a 3 3.300 363.100 10.800 1.906.300 1.467.500 8.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 NAMA ENI BINTARTI FX.600 11.704.677.766.995 IV/a 3 3.100 10.467.600 11.300 1.700 9.400 9.270 IV/a 3 3.677.230 IV/a 9 3.606.571.800 11.100 10.900.420.270 III/b 3 2.600 10.922.701.800 11.600 11.995 IV/a 3 3.800 1.755.560.174.787.704.471.719.010 IV/a 3 3.330 IV/a 3 3.100 30.600 11.269.800 1.600 11.545.300 1.362.303.677.571.362.524.571.420 .995 IV/a 3 3.307.600 11.571.260.015 IV/a 3 2.995 IV/a 3 3.713.701.655.362.420 IV/a 3 3.800 1.010 IV/a 3 3.100 1.713.428.900.300 1.701.995 IV/a 3 3.471.400 1.585 IV/a 3 3.367.800 1.787.655.400 1.713.420 IV/a 3 3.755.402.606.571.560.713.402. PAULUS SUGIYANTO MARGARETHA DARMAWATI MURYANI SUPARMAN MARJANI WARTINI SUROSO SRI KADARIYAH SUBAGYO WIRYO SUHARDIYONO JOKO SUNARYO BUDI ISTININGTYAS MM SUPRIYATI TATIK PAINAH SARANA SARINEM SUDARINI SUKRIYANTA DARYANTO RUSMIASIH SUKIRAH YUNIATI CHRISTINA JUMIYATI NURKHAYATI PARMINAH RAFAEL SARJONO NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Jombor Lor Mlati Jombor Lor Mlati Jombor Lor Mlati Jombor Lor Mlati Jombor Lor Mlati Jonggrangan Minggir Jonggrangan Minggir Jongkang Ngaglik Jongkang Ngaglik Jongkang Ngaglik Jongkang Ngaglik Jumeneng Lor Mlati Jumeneng Lor Mlati Jumeneng Lor Mlati Jumeneng Lor Mlati Jumeneng Lor Mlati Jumeneng Lor Mlati Jumeneng Lor Mlati Jumeneng Mlati Jumeneng Mlati Jumeneng Mlati Jumeneng Mlati Jumeneng Mlati Kadirojo Tempel Kadirojo Tempel Kadirojo Tempel Kadirojo Tempel Page 40 VOL TW.524.100 10.995 IV/a 3 3.900.420 IV/a 3 3.713.400 1. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.269.400 9.704.300 1.606.755.200 1.

266.677.900.800 1.713.300 1.269.230 IV/a 3 3.713.655.010 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.560.200 8.571.677.995 IV/a 3 3.467.655.400 1.900 0 IV/a 3 3.400 1. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.940 IV/a 3 3.600 1.606.200 1.800 11.467.142.606.995 IV/a 3 3.269.400 9.300 1.600 10.071.515.300 1.631.269.100 10.800 11.200 1.033.100 10.400 9.877.100 10.571.713.800 1.995 IV/a 3 3.270 IV/a 3 3.010 IV/a 2 3.800 1.571.230 .995 IV/a 3 2.362.606.033.400 1.704.800 1.101.677.367.420 IV/a 3 3.300 1.713.010 IV/a 3 3.471.677.400 9.269.808.100 10.300 5.330 IV/a 3 3.200 1.755.367.800 1.704.400 9.402.200 1.471.400 0 IV/a 3 3.269.101.995 IV/a 3 3.571.100 10.200 1.571.600 11.808.600 11.800 11.346.600 11.606.420 IV/a 3 3.600 10.606.033.787.300 1.471.402.300 1.808.808.362.420 II/b 3 1.713.010 IV/a 3 3.033.100 10.195 IV/a 3 3.230 IV/a 3 3.800 11.571.195 IV/a 3 3.200 1.560.100 7.655.400 9.230 II/c 3 2.230 IV/a 3 3.993.471.269.300 1.606.808.787.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 NAMA SUMAYARTI SUSANAH YOHANITA ISTIASRI SRI BUDI RAHAYU MUJINI PARIYAH SRI PURWANTI TUMILAH DWININGSIH ROSALIA DERITA MURDIJANIE JAZIMAH SRI MULYATI SUKARTI SUWARNI SUYATI ATMINI SUHARDI DARYATNA MUKHAYIM SARMIDI SITI LESTARI SUMINEM YULI WARSINI YULIANUS SUMARJA CATUR ENY RAHAYU FLORENTINA SUKIALFINI RUSTAMTO NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Kadirojo Tempel Kadirojo Tempel Kadirojo Tempel Kadisobo 1 Sleman Kadisobo 1 Sleman Kadisobo 1 Sleman Kadisobo 1 Sleman Kadisobo 1 Sleman Kadisobo 1 Sleman Kadisobo 2 Sleman Kadisobo 2 Sleman Kadisobo 2 Sleman Kadisobo 2 Sleman Kadisobo 2 Sleman Kadisobo 2 Sleman Kadisobo 3 Sleman Kadisobo 3 Sleman Kadisono Tempel Kadisono Tempel Kadisono Tempel Kadisono Tempel Kadisono Tempel Kadisono Tempel Kadisono Tempel Kalasan 1 Kalasan 1 Kalasan 1 Page 41 VOL TW.701.571.655.300 1.400 9.230 IV/a 3 3.808.713.100 10.995 IV/a 3 3.515.800.200 1.800 6.400 1.979.471.100 10.471.

600 11.367.515.100 10.713.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO NAMA 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 SARJONO SUPRIHATI HANDAYANI TRI WAHYU SEJATI JOKO PURWANTO MUNIROTUN UMSIYAH N.700 9.300 0 III/a 3 2.704.597.800 1.295 IV/a 3 3.808.524.755.603.362.600 11. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.163.704.100 1.195 IV/a 3 3.100 10.600 10.467.713.300 1.025.340 IV/a 3 3.615 IV/a 3 3.515.571.195 IV/a 2 3.420 IV/a 3 3.170 IV/a 3 3.100 10.500 8.300 1.300 1.033.367.995 IV/a 3 3.462.800 1.200 6.600 1.387.787.420 IV/a 3 3.700 9.713.101.294.400 1.402.100 10.800 1.677.606.270 II/d 3 2.600 10.103.400 389.600 10.600 11.400 9.655.100 10.571.101.285 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.200 1.800 11.300 0 III/c 3 2.606.606.965.788.428.300 1.900 401.300 1.800 1.800 7.100 10.571.100 6.365.787.247.606.677.420 IV/a 3 3.101.489.995 II/d 3 2.560.010 IV/a 3 3.882.390 III/c 3 2.560.800 1.467.100 6.995 II/c 3 2.300 8.082.571.615 IV/a 3 3.524.713.402.793.TJAHJANTINI NUNUK SUPRIHATIN SUPRIHATIN SIHARANI ENDANG SULASTRI MARIA GORETTI SUMARNI SARJAYA SUPARNO SUTARDI SULISTIANI ENDANG PRIHATIN ARIYANTI MARYADI MURYATI SAWIYONO SUPARMI TRIYONO BAMBANG AGUS HERMAWANTO HARTINI SRI PURWANTI SUKARDI SURIP DWI UMIYATI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Kalasan 1 Kalasan Baru Kalasan Baru Kalasan Baru Kalasan Baru Kalasan Baru Kalasan Baru Kalasan Baru Kaliajir Berbah Kaliajir Berbah Kaliajir Berbah Kaliajir Berbah Kaliajir Berbah Kaliajir Berbah Kaliduren Moyudan Kaliduren Moyudan Kaliduren Moyudan Kaliduren Moyudan Kaliduren Moyudan Kaliduren Moyudan Kaliurang 1 Pakem Kaliurang 1 Pakem Kaliurang 1 Pakem Kaliurang 1 Pakem Kaliurang 1 Pakem Kaliurang 2 Pakem Kaliurang 2 Pakem Page 42 VOL TW.800 369.275 IV/a 3 3.174.500 418.900 6.362.300 1.995 III/d 3 2.600 9.800 7.800 1.100 10.701.355.515.471.230 III/a 3 2.174.195 IV/a 3 3.600 0 IV/a 3 3.300 1.100 1.201.402.428.420 IV/a 3 3.800 1.600 7.467.560.900.700 348.387.367.670 .675.269.321.

174.300 5.467.033.400 9.600 10.906.307.367.101.615 IV/a 3 3.100 1.515.677.200 1.420 IV/a 3 3.800 1.101.402.428.100 10.400 1.524.300 1.615 IV/a 3 3.655.010 IV/a 3 3.010 IV/a 3 3.400 9.270 IV/a 3 3.269.174.677.300 1.467.655.655.230 IV/a 3 3.100 10.600 10.402.100 1.524.677.808.560.677.615.800 1.471.033.655.400 430.367.300 1.195 IV/a 3 3.400 9.420 IV/a 3 3.800 11.269.400 1.800 1.700 9.465 IV/a 3 3.407.230 IV/a 3 2.420 IV/a 3 3.500 8.524.787.560.800 1.269.420 IV/a 3 3.600 10.808.755.800 11.420 .800 11.808.200 1.230 IV/a 3 3.100 1.900 0 IV/a 3 3.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 NAMA RAHAYU SUSANTA SUGIYAH BENEDIKTUS BELARIANTATA TUKIRAN WAGIMUN SITI ALFIAH MARJIYEM SUPARDI SRI HASTUTI SUBANDI MUJIYONO MURYANI THERESIA RUSMINAH SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD YOHANA FRANSISKA TUGIYANTINI SD YURIAH SD SUTARJA SD HERIBERTUS SLAMET SD PONIDI SD SITI MARYAM SD SRI SUHARYATI SD SUDADIYAH SD SUPRIYATI SD ANASTASIA SRI SUSILAWATI SD ANTONIA SRI MURTINI SD PAULUS MURTIJA SD PUJIASTUTI SD SARDI SD NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Kaliurang 2 Pakem Kaliurang 2 Pakem Kaliurang 2 Pakem Kalongan Depok Kalongan Depok Kandangan 1 Seyegan Kandangan 1 Seyegan Kandangan 1 Seyegan Kandangan 2 Seyegan Kandangan 2 Seyegan Kanoman Gamping Kanoman Gamping Kanoman Gamping Kanoman Gamping Kanoman Gamping Kapukanda Tempel Kapukanda Tempel Kapukanda Tempel Kapukanda Tempel Kapukanda Tempel Kapukanda Tempel Kapukanda Tempel Karakan Godean Karakan Godean Karakan Godean Karakan Godean Karakan Godean Page 43 VOL TW. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.524.560.467.400 1.770 IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.471.700 9.615 IV/a 3 3.269.600 11.606.428.900.033.655.515.467.100 10.800 1.428.571.428.200 1.402.195 II/b 3 1.223.800 8.560.719.799.402.808.010 IV/a 3 3.600 11.400 1.010 IV/a 3 3.533.362.033.933.700 9.700 9.174.701.471.367.713.195 IV/a 3 3.010 IV/b 3 3.100 1.200 1.230 IV/a 3 3.800 1.033.677.800 11.615 III/d 3 2.500 1.871.925 IV/a 3 3.101.300 1.704.700 10.400 1.100 10.515.600 10.400 9.471.800 11.174.100 1.

100 10.606.269.100 10. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.400 9.571.100 10.600 11.247.100 10.387.800 1.560.571.200 1.808.300 1.082.800 1.799.362.995 IV/a 3 3.101.560.597.600 11.420 .300 1.713.600 11.402.571.704.420 IV/a 3 3.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 NAMA TUTIK WIJIYATI WATINI ANASTASIA SUPRIHARTATI B.467.467.300 1.800 1.713.995 IV/a 3 3.467.515.800 1.300 1.515.787.300 1.100 10.400 9.606.571.420 IV/a 3 3.713.704.420 IV/a 3 3.606.170 IV/a 3 3.571.467.793.995 IV/a 3 3.800 1.230 IV/a 3 3.100 10.606.787.100 10.300 1.230 IV/a 3 3.400 9.300 1.606.402.200 1.571.600 9.995 IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.571.995 II/b 3 1.400 389.362.787.600 10.362.713.100 10.420 IV/a 3 3.900 0 III/c 3 2.300 1.560.571.100 10.995 IV/a 3 3.230 IV/a 3 3.269.420 IV/a 3 3.713.800 1.670 IV/a 3 3.362.800 1.713.713.787.800 1.560.995 IV/a 3 3.704.808.200 1.600 11.195 IV/a 3 3.800 1.600 11.600 10. SUHARWATI SRI HAYATI SUWARTINI SUWANDI SITI MARFUAH ISDIYATI PONIRAH SUMARMAN SUPARDI JAENO KUSNI SUHARSONO SULASTRI S JUMADI SRI MURWANINGSIH SUPIARTI SUBINGAH SUWAJI WIWIK SUNARTI CHATARINA MARIA SUPIYAH RESMIYATI RUMIASIH SUMARNO SUTINAH SRI MUDJIYATUN NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Karakan Godean Karakan Godean Karanganyar Ngemplak Karanganyar Ngemplak Karanganyar Ngemplak Karanganyar Ngemplak Karanganyar Turi Karanganyar Turi Karanganyar Turi Karanganyar Turi Karanganyar Turi Karanganyar Turi Karangasem Depok Karangasem Depok Karangasem Depok Karangasem Depok Karangjati Ngaglik Karangjati Ngaglik Karangjati Ngaglik Karangjati Ngaglik Karangjati Ngaglik Karangmloko 1 Ngaglik Karangmloko 1 Ngaglik Karangmloko 1 Ngaglik Karangmloko 1 Ngaglik Karangmloko 1 Ngaglik Karangmloko 1 Ngaglik Page 44 VOL TW.713.704.402.100 10.300 5.571.402.600 10.713.300 1.467.471.800 1.933.300 1.787.100 10.995 IV/a 3 3.471.420 IV/a 3 3.606.420 IV/a 3 3.471.420 IV/a 3 3.606.195 IV/a 3 3.300 1.269.606.600 10.704.362.367.101.808.800 1.402.800 7.606.420 IV/a 3 3.600 10.560.367.

300 1.015.100 10.700 7.270 IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.600 11.269.281.600 11.995 IV/a 3 3.230 IV/a 3 3.787.713.993.230 IV/a 3 3.100 10.571.170 .600 9.300 1.800 1.600 11.362.701.900 1.200 1.755.600 1.704.362.800 1.346.606.985 IV/a 3 3.300 11.800 6.082.677.787.400 9.600 10.400 9.270 IV/a 3 3.800 1.300 1.230 IV/a 3 3.402.467.800 1.010 IV/a 3 3.033.200 8.100 0 IV/a 3 3.606.400 1.471.300 1.755.362.420 IV/a 3 3.787.467.270 IV/a 3 3.995 IV/a 3 2.100 6.269.800 1.701.400 342.101.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO NAMA 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 NADYA ANDINI HATRI ANDARI KARIDAH NGADIYAH TUKIRAHAYU WASIYATI SRI SUNARTI HERU ISWANTO SARIJAH SUMARDI SUMIYATI MARIA GORETTI SUKASMIYATI SEJANA SRIYANI SUMARDI TRI MURYANTI SLAMET SUMINI SUTINEM TUTIK SURYANI MURJIYANTO ETTY WAHYUANIK ASTERIA TITIK SAPTANINGSIH AHMAD SUGITO KAMIYEM SURYANTI PONIJEM NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Karangmloko 1 Ngaglik Karangmloko 2 Ngaglik Karangmloko 2 Ngaglik Karangnongko 1 Kalasan Karangnongko 1 Kalasan Karangnongko 1 Kalasan Karangnongko 2 Kalasan Karangnongko 2 Kalasan Karangnongko 2 Kalasan Karangnongko 2 Kalasan Karangnongko 2 Kalasan Karangwuni 1 Depok Karangwuni 1 Depok Karangwuni 1 Depok Karangwuni 1 Depok Karangwuni 1 Depok Kaweden Mlati Kaweden Mlati Kaweden Mlati Kaweden Mlati Kaweden Mlati Kebonagung Minggir Kebonagung Minggir Kebonagung Minggir Kebonagung Minggir Kebonagung Minggir Kebonagung Minggir Page 45 VOL TW.713.900.100 10.269.724.230 IV/a 3 3.387.800 11.655.808.499.808.560.701.845.808.300 1.247.800 1.800 1.420 IV/a 3 3.800 1.704.100 10.420 IV/a 3 3.471.515.833.420 IV/a 3 3.571.467.200 1.571.677.045.400 1.420 II/d 3 2.704.100 10.471.033.606.402.195 IV/a 3 3. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/b 3 3.600 11.010 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.995 II/c 3 2.560.800 11.713.800 1.400 9.808.600 10.402.800 1.600 11.600 11.900.606.200 1.580.400 9.755.471.367.979.713.300 0 III/b 3 2.704.600 10.742.800 1.900.787.560.269.200 1.655.600 11.362.940 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.270 IV/a 3 3.571.

600 585.033.090 IV/a 3 3.200 1.560.100 10.655.560.365.100 10.420 SD Negeri Kembangjitengan 2 Gamping IV/a 3 3.800 1.195 IV/a 3 3.600 10.010 IV/a 1 3.200 6.560.033.010 SD Negeri Kembangjitengan 2 Gamping IV/a 3 3.800 9.200 0 IV/a 3 3.010 IV/a 3 3.010 IV/a 3 3.400 1.677.300 1.400 1.500 8.655.300 1.900 0 IV/a 3 3.471.704.707.123.655.321.400 6.704.515.800 1.275 IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.033.700 8.045.677.300 1.195 SD Negeri Kembangjitengan 2 Gamping IV/a 3 3.400 1.285 III/d 3 2.800 11.100.606.420 II/d 3 2.800 1.800 1.101.808.800 11.367.100 10.300 5.101.400 1.655.713.800 11.870 IV/a 3 3.677.230 IV/a 3 3.500 418.301.467.677.965.600 3.362.677.402.571.033.467.677.799.933.400 1.420 Page 46 .787.713.606.400 1.700 371.400 9.567.787.478.600 328.400 1.033.100 406.367.800 1.101.655.367.100 10.380 III/d 3 2.900.655.010 II/b 3 1.420 IV/a 3 3.010 SD Negeri Kembangjitengan 2 Gamping III/d 3 2.402.995 IV/a 3 3.010 III/a 3 2.600 10.600 11.800 11.269.467.033.800 11.436.700 348.362.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 NAMA SITI NGAFIAH SIGIT ISTANTO PATONI ALIMIN CATHARINA ENDAH LESTARI PUJIYATI SUMIYATI WALIDI WURYASTUTI SUTARSIH FATIMAH MARJO SRUBIYATI SUMARYATI UMI DAFINIYAH MARJIYATI RR.800 11. SRI AGUS MURWANI TAPA MARDIYANTA SRI SETYO SUDARMAJI SRI WIDAYATI SRI WINARSIH SUSILO IRIYANTI AGUSTINI TRI MUMPUNI DALIYO JUMIDAL SUKIRJO SUWARDI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Keceme 1 Sleman Keceme 1 Sleman Keceme 1 Sleman Keceme 1 Sleman Keceme 1 Sleman Keceme 1 Sleman Keceme 1 Sleman Keceme 1 Sleman Keceme 2 Sleman Keceme 2 Sleman Keceme 2 Sleman Keceme 2 Sleman Keceme 2 Sleman Keceme 2 Sleman Kejambon 1 Ngemplak Kejambon 1 Ngemplak Kejambon 1 Ngemplak Kejambon 1 Ngemplak Kejambon 2 Ngemplak Kejambon 2 Ngemplak Kejambon 2 Ngemplak Kejambon 2 Ngemplak VOL TW.677.800 11.420 IV/a 3 3.400 456.137.835 SD Negeri Kembangjitengan 2 Gamping IV/a 3 3.515.189.900 7.402.300 1.195 IV/a 3 3.900 6.100 10. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK III/a 3 2.033.655.600 10.900.600 11.515.155 III/d 3 3.571.788.300 1.

420 IV/a 3 3.010 IV/a 9 3.270 IV/a 3 3.166.995 IV/a 3 3.571.631.400 9.428.174.515.500 418.300 1.100.100 10.471.677.100 10.200 1.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 NAMA TRI ROMZANI SUPRAPTI YAMAHSARI SRIYANA MARMIYATI SITI SUHARTI SUHARTI SUPARMI SUYONO RETNO PRIHATIN GUMONO MARTUTIK NGATINI SUPARMI PAULA SRI UTAMI SUMILAH MUH.655.877.600 1.995 IV/a 3 3.139.600 11.995 II/d 3 2.010 IV/a 3 3.100 1.428.700 9.606. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK SD Negeri Kembangjitengan 2 Gamping IV/a 3 3.010 IV/a 3 3.713.500 8.300 1.571.722.800 1.800 11.979.701.100 10.606.713.995 IV/a 3 3.400 1.701.995 IV/a 3 3.400 6.400 1.524.100 10.195 IV/a 3 3.428.033.230 IV/a 3 3.571.677.033.269.100 10.600 1.300 5.524.674.101.033.300 1.655.800 11.033.655.515.571. KRISTIANA SRI HANDAYATI SRI SIYAMTI PURWANINGSIH THERESIA SUNARSIH TUMIJO VERONIKA GIYEM WATINI MUNIAH RAMELAM NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 PANGKAT/ GOLONGAN VOL TW.THOYIB PARTIASIH RL.400 1.606.200 0 IV/a 3 3.808.400 1.200 0 III/d 3 2.300 1.788.600 11.990 IV/a 3 3.367.300 1.713.713.755.100 1.655.600 11.571.606.606.615 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD II/d 3 2.101.300 1.993.571.900 4.365.362.524.940 IV/a 3 3.787.820.367.275 IV/a 3 3.174.200 11.195 IV/a 3 3.985 II/b 3 1.300 1.100 10.230 IV/a 3 3.301.100 10.200 1.100 10.400 6.900 0 IV/a 3 3.800 11.100 32.700 9.269.200 8.677.471.713.400 9.346.800 1.571.800 11.755.900.677.606.900.713.100.270 IV/a 3 2.995 IV/a 3 3.704.800 1.615 Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Kenaran 1 Prambanan Kenaran 1 Prambanan Kenaran 1 Prambanan Kenaran 2 Prambanan Kenaran 2 Prambanan Kenaran 2 Prambanan Kenaran 2 Prambanan Kenaran 2 Prambanan Kenaran 2 Prambanan Kenaran 3 Prambanan Kenaran 3 Prambanan Kenaran 3 Prambanan Kenaran 3 Prambanan Kentungan Depok Kentungan Depok Kentungan Depok Kentungan Depok Kentungan Depok Kentungan Depok Kentungan Depok Kentungan Depok Kentungan Depok Kentungan Depok Kentungan Depok Kepuharjo Cangkringan Kepuharjo Cangkringan Page 47 .700 9.615 IV/b 3 3.301.808.010 IV/a 3 3.100 1.174.300 1.

467.995 IV/a 3 3.701.300 1.515.269.200 1.800 11.420 IV/a 3 3.677.677.800 1.300 1.600 10.400 9.755.808.420 IV/a 3 3.200 0 IV/a 3 3.701.800 1.100.010 IV/a 3 3.800 980.600 10.471.270 .471.571.800 1.713.571.200 1.701.402.402.755.400 9.606.700 9.400 9.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 NAMA SAERAH WIJI DARMIYATI SUDARTI MARTINAH SUPRIYATI WALJIYO DASIYAH NANIK WIDAYATI ERNA NURHIDAYATI SRI SUWASTINI SUWARDI SUNARTIYAH SUNARYA UMI MURTAZIYAH MARIA MAGDALENA GUNARTI MARSUDI PIA SRI ISTIYATI ROSIDI SITI SUDARMIYATI SRI RAHAYU SUMARTIANI MARTINEM NUR HIDAYATI USWATUN KHASANAH HERI SUDYANTORO NGABIDI PUJI SUJATI SUMARTINAH NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Kepuharjo Cangkringan Kepuharjo Cangkringan Kertirejo Kalasan Kertirejo Kalasan Kertirejo Kalasan Kertirejo Kalasan Kiyaran 1 Cangkringan Kiyaran 1 Cangkringan Kiyaran 1 Cangkringan Kiyaran 1 Cangkringan Kiyaran 2 Cangkringan Kiyaran 2 Cangkringan Kiyaran 2 Cangkringan Klaci Seyegan Klaci Seyegan Klaci Seyegan Klaci Seyegan Klaci Seyegan Kledokan Depok Kledokan Depok Kledokan Kalasan Klegung 1 Tempel Klegung 1 Tempel Klegung 1 Tempel Klegung 1 Tempel Klegung 1 Tempel Klegung 1 Tempel Page 48 VOL TW.362.900.300 1. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.606.269.704.900.467.800 1.100 10.270 IV/a 3 3.367.100 10.524.995 II/d 3 2.174.088.800 1.995 IV/a 3 3.755.467.100 1.230 II/d 3 2.471.269.100 0 IV/a 3 3.704.600 10.800 1.800 11.100 10.269.400 1.301.571.301.787.655.420 IV/a 3 3.787.800 1.400 6.571.808.400 1.713.362.400 6.995 IV/a 3 3.713.200 1.270 IV/a 3 3.402.713.606.900.033.571.800 1.606.100.560.101.230 IV/a 3 3.428.362.402.995 IV/a 3 3.033.400 6.471.655.200 1.100 10.820 IV/a 3 3.615 IV/a 3 3.033.200 0 II/d 3 2.600 11.560.560.800 11.655.230 IV/a 3 3.560.010 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.700 7.300 1.230 IV/a 2 3.808.600 11.538.600 10.269.600 11.808.100 10.010 IV/a 3 3.300 1.800 1.400 1.606.420 IV/a 3 3.300 1.600 11.400 9.713.100 10.600 11.677.420 IV/a 3 3.467.195 IV/a 3 3.

995 IV/a 3 3.100 10.090 IV/a 3 3.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 NAMA HENI DARYANTI KAMIRAH MARINAH ISTIMANIIN KHOTIMAH MUH.655.788.995 IV/a 3 3.200 6.500 8.100 10.010 IV/a 3 3. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 2 3.467.600 3.400 9.033.677.230 IV/a 3 3.033.793.600 0 IV/a 3 3.300 1.195 .200 1.500 418.755.515.367.010 IV/a 3 3.010 IV/a 3 3.800 1.420 IV/a 3 2.137.560.677.100 10.808.600 11.713.420 IV/a 3 3.467.900.367.800 1.800 1.979.200 0 IV/a 3 3.600 11.420 III/c 3 2.713.100 10.400 1.571.400 9.515.174.800 11.701.362.787.100.940 IV/a 3 3.600 1.560.300 1.993.704.800 11.411.704.300 1.787.300 1.170.600 585.101.606.800 1.515.600 7.704.420 IV/a 3 3.275 IV/a 3 3.800 7.995 IV/a 3 3.402.900.420 IV/a 3 3.200 1.230 IV/a 3 3.428.402.101.600 11.606.365.362.900.269.033.700 9.400 1.270 II/c 3 2.524.367.677.600 10.400 6.801.670 III/d 3 2.571.420 IV/a 3 3.800 11.362.704.600 10.301.471.615 IV/a 3 3.100 10.300 1.346.195 IV/a 3 3.600 11.800 1.362.597.400 1.571.471.100 1.787.180 IV/a 1 3.701.800 1.270 IV/a 3 3.606.101.300 1.ARDANI SAPARINAH SRIYANA SITI WAHYUNI AZARI JAROT ANSHORI WASIM LAMBANG WIDIYATIYATUN MASIRAT SARIJAN SUDARTI SUGIYANTO WASINGAH SURTI WIJAYANA KRISTINA WIDIYANTI SRI JIMAH SRI WAHYUNINGSIH SUKESI NANIK SUPRIHATIN INDRIANA HESTINILAWATI MULYADI SUHARTI TRI HARSONO NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Klegung 2 Tempel Klegung 2 Tempel Klegung 2 Tempel Klegung 3 Tempel Klegung 3 Tempel Klegung 3 Tempel Klegung 3 Tempel Klegung 3 Tempel Klodangan Berbah Klodangan Berbah Klodangan Berbah Klodangan Berbah Klodangan Berbah Klodangan Berbah Klodangan Berbah Klodangan Berbah Klodangan Berbah Kloposawit Turi Kloposawit Turi Kloposawit Turi Kloposawit Turi Kloposawit Turi Koroulon 1 Ngemplak Koroulon 1 Ngemplak Koroulon 1 Ngemplak Koroulon 1 Ngemplak Koroulon 1 Ngemplak Page 49 VOL TW.100 10.600 11.200 1.195 II/d 3 2.400 389.713.655.269.655.200 8.787.900.800 1.900.808.800 1.755.600 11.

713.571.200 1.600 11.400 9.420 IV/a 1 3.300 1.755.435 IV/a 3 2.787.113.400 1.560.810 IV/a 3 3.400 1.808.101.606.088.010 IV/a 3 3.571.362.713.704.787.467.713.467.600 35.362.100 10.787.265.995 IV/a 3 3.471.606.571.600 568.100 10.793.100 10.230 .195 IV/a 3 3.260 IV/a 9 3.800 1.270 IV/b 3 3.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 NAMA SURYANA INDAH SURYATI JAMAL SARJANA SITI YUKANAH SUWARTI BAKRI SYAHID DWI SISWANTI LUSIA HANDRI ASTUTI SLAMET RIYADI SUKARMI AGUS WIYANTA ASTIN KHOIRIYAH ROMDHIYAH SITI MURDIYANTI TUGIYEM ZULINA INDAH WAHYU ANASTASIA SUWARTI ROBIYATI SAMAN PURWANTO SUWARTI MUGIYANTA SUHARYONO JUMIATI JUMILAH SITI MUKAROMAH NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD Negeri Koroulon 2 Ngemplak Negeri Koroulon 2 Ngemplak Negeri Koroulon 2 Ngemplak Negeri Kowangbinangun Kalasan Negeri Kowangbinangun Kalasan Negeri Kowangbinangun Kalasan SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Krajan Godean Krajan Godean Krajan Godean Krajan Godean Krajan Godean Kranggan Berbah Kranggan Berbah Kranggan Berbah Kranggan Berbah Kranggan Berbah Kranggan Berbah Krapyak 1 Ngemplak Krapyak 1 Ngemplak Krapyak 1 Ngemplak Krapyak 1 Ngemplak Krapyak 1 Ngemplak Krapyak 2 Ngemplak Krapyak 2 Ngemplak Krapyak Godean Krapyak Godean Krapyak Godean Page 50 VOL TW.420 IV/a 3 3.615 IV/a 3 3.626.162.900 1.606.800 7.606.400 9.787.710 IV/a 3 3.800 1.600 10.606.400 9.600 3.300 1.808.515.300 1.300 1.597.400 5.524.200 1.800 11.269.995 IV/a 3 3.100 1.947.800 1.571.300 5.100 10.995 IV/a 3 3.713.600 11.033.900.713.560.367.471.800 11.787.713.600 568.787.300 10.900.615 IV/a 3 3.400 1.571.428.420 IV/a 3 3.600 3.704.800 1.843.877.174.402.776.105.300 1.800 1.400 389.995 IV/a 1 3.571.600 10.100 10.174.700 9.751.400 5.842.420 IV/a 9 3. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK II/b 3 1.524.471.808.995 IV/a 3 3.800 7.140 IV/a 3 3.200 1.995 IV/a 3 3.300 1.701.428.269.269.600 34.600 11.510 IV/b 3 3.230 IV/a 3 3.700 9.677.787.631.100 10.670 IV/a 3 3.140 IV/a 3 3.655.300 1.402.100 1.606.900 0 III/c 3 2.230 IV/a 3 3.583.100 10.614.

755.845.940 III/a 3 2.101.763.704.362.467.428.100 10.420 IV/a 3 3.655.100 10.800 1.528.300 1.402.100 1.614 III/b 3 2.800 1.300 1.400 6.200 1.300 1.269.367.600 11.100.509.400 9.010 IV/a 3 2.606.755.700 9.247.346.560.471.269.900.082.200 0 IV/a 3 3.100 10.400 1.400 1.471.995 IV/a 3 3.500 1.010 II/d 3 2.400 1.600 1.701.420 IV/a 3 3.800 1.655.515.300 363.600 9.301.300 1.400 9.195 IV/a 3 3.300 1.524.367.606.800 1.600 10.995 IV/a 3 3.615 IV/b 3 3.677.114.713.100 7.995 IV/a 3 3.500 10.700 9.800 11.300 1.174.269.200 8.101.615 III/a 9 2.428.800 11.387.571.677.200 1.800 6.800 1.100 1.064.174.270 III/b 3 2.979.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 NAMA WALIYEM WIDAYATSIH IFUT RIATI JUWARI SRI DARYANTI SUBUR SUNARTI TUKIYEM PUJI HASRININGSIH SARWONO SUPARDI SURATMI DARUM ANSORI BARDIYAH CHATARINA SUYAMTI CHRISPINA SUGIYEM PAINAH SUJARIYAH SUPRIYATI CHATARINA SIENA SARMI SUKINEM SUWARNI SALBIYAH ISWANTI SITI SOLIHAH SUMARTINAH SUPARTINAH NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Krapyak Godean Krapyak Godean Krapyak Godean Krawitan Ngemplak Krawitan Ngemplak Krawitan Ngemplak Krawitan Ngemplak Krawitan Ngemplak Kuwang Cangkringan Kuwang Cangkringan Kuwang Cangkringan Kuwang Cangkringan Kwagon Godean Kwagon Godean Kwagon Godean Kwagon Godean Kwagon Godean Kwagon Godean Kwayuhan Minggir Kwayuhan Minggir Kwayuhan Minggir Kwayuhan Minggir Ledoknongko Turi Ledoknongko Turi Ledoknongko Turi Ledoknongko Turi Ledoknongko Turi Page 51 VOL TW.230 IV/a 3 3.100 10.808.270 IV/a 3 3.808.606.787.033.170 IV/a 3 3.362.420.254.100 10.367.281.524.270 .100 10.195 IV/a 3 3.101.275 IV/a 3 3.515.260.230 IV/a 3 3.576.515.713.571.800 11. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.579.400 9.787.900 1.100 18.195 IV/a 3 3.010 IV/a 3 3.200 1.571.471.600 6.015 IV/a 3 3.900.704.400 342.655.713.993.190 IV/a 3 3.677.600 11.420 IV/a 3 3.600 11.800 1.800 338.033.033.600 11.701.230 IV/a 3 3.808.

033.713.713.704.400 1.600 11.515.701.515.195 IV/a 9 3.428.200 1.300 1.655.362.787.900.677.800 1.100 10.755.301.300 1.800 1.420 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.677.787.362.800 11.033.100 1.900.367.600 11.560.424.269.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO NAMA 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 SUSILOWATI ELEONORA SUKAPTI MURYATI NANIK MURTINI SRI SUPARMI SRI SUYATMI SUMARYATI SUTARIYAH V.467.755.800 11.033.571.269.033.400 1.690 II/d 3 2.195 IV/a 3 3.367.800 1.787.860 IV/a 3 3.787.010 IV/a 3 3.800 1.402.400 6.600 11.010 IV/a 3 3.100.600 11.700 9.995 IV/a 3 3.800 1.101.800 1.420 IV/a 3 3.492.808.269.101.600 4.400 1.200 373.655.655.270 IV/a 3 3.010 IV/a 3 3.606.995 IV/a 3 3.100 10.400 1.800 11. TRI ASTANINGSIH MM.600 11.300 1.100 10.800 11.420 IV/a 3 3.300 1.200 1.100 10.400 7.362.808.KHAMIDAH SRI MURHARIYANI CHATARINA SUGIYAT SURTIKANTI CAECILIA SARTIYEM EDI PURNOMO SRI MURYANI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Madusari 1 Prambanan Madusari 1 Prambanan Madusari 1 Prambanan Madusari 1 Prambanan Madusari 1 Prambanan Madusari 1 Prambanan Madusari 1 Prambanan Madusari 1 Prambanan Madusari 1 Prambanan Madusari 3 Prambanan Madusari 3 Prambanan Madusari 3 Prambanan Madusari 3 Prambanan Madusari 3 Prambanan Maguwoharjo 1 Depok Maguwoharjo 1 Depok Maguwoharjo 1 Depok Maguwoharjo 1 Depok Maguwoharjo 1 Depok Maguwoharjo 1 Depok Maguwoharjo 1 Depok Maguwoharjo 1 Depok Maguwoharjo 1 Depok Maguwoharjo 1 Depok Malangan Moyudan Malangan Moyudan Malangan Moyudan Page 52 VOL TW.174.010 IV/a 3 3. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK III/b 3 2.600 11.600 10.300 1.800 11.713.195 IV/a 3 3. HARTINI NGUSMAN SUYAMTO WIWIK PUJIASTUTI SUJANA JUNDAN HADIWIBAWA SRI SUDARINI BERNADETTA NGADILAH BOIMIN KADARSIH MARYATI RR.677.704.230 IV/a 3 3.101.367.100 10.655.477.270 IV/a 3 3.677.269.230 IV/a 3 3.808.010 IV/a 3 3.367.230 IV/a 3 3.515.704.800 1.400 1.033.606.400 1.420 IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.524.515.300 1.704.362.677.100 10.010 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.200 0 IV/a 3 3.101.471.413.200 1.471.400 9.100 10.701.655.400 9.571.471.400 9.800 11.606.033.400 29.655.571.677.615 .300 1.

GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.420 II/a 3 1.940 IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.101.700 9.195 IV/a 3 3.606.571.100 10.571.367.677.995 IV/a 3 3.403.400 1.033.995 IV/a 3 3.787.CH.100.600 10.100 10.101.195 IV/a 3 3.100 10.787.400 1.800 1.170.560.600 9.600 7.467.515.101.200 1.787.600 11.800 1.800 1.100 10.704.515.200 8.600 11.713.420 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.300 1.515. KUSMINI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Malangan Moyudan Malangan Moyudan Malangrejo Ngemplak Malangrejo Ngemplak Malangrejo Ngemplak Malangrejo Ngemplak Malangrejo Ngemplak Mancasan Gamping Mancasan Gamping Mangunan Sleman Mangunan Sleman Mangunan Sleman Mangunan Sleman Mangunan Sleman Mangunan Sleman Margoagung Seyegan Margoagung Seyegan Margoagung Seyegan Margoagung Seyegan Margoagung Seyegan Margoagung Seyegan Margokaton Seyegan Margokaton Seyegan Margokaton Seyegan Margoluwih Seyegan Margoluwih Seyegan Margoluwih Seyegan Page 53 VOL TW.600 10.300 0 II/d 3 2.655.600 1.301.402.600 11.300 1.900.300 1.704.713.362.200 1.597.420 IV/a 3 3.800 11.367.655.670 IV/a 3 3.100 10.101.300 1.713.979.300 0 II/a 3 1.420 IV/a 3 3.402.704.467.082.010 IV/a 3 3.800 1.515.400 389.400 6.100 10.800 11.174.428.606.170 IV/a 3 3.600 11.367.471.677.801.800 1.367.801.701.101.524.713.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 NAMA SUHARDI SUKIYAH ENDANG SUPRAPTI SABAR SURATNA SURYANI TUGIMAN JUWARIYAH NUR ROHMAWATI JUMILAH SRI WARTININGSIH NISEM SRI HASTITIK SUGIYANTI YOHANES WAHYONO C.300 1.600 11.793.900.801.420 IV/a 3 3.615 IV/a 3 2.230 IV/a 3 3.100 10.247.010 IV/a 3 3. RUDITO RUBIYANTA SRI MURNIYATI SURADIYONO SUTRISNO TRI SUWAJI PARMI SRI NINGSIH SUKARMAN JUMADI RAJIATUL HIDAYAH S.362.571.346.420 III/c 3 2.560.995 IV/a 3 3.362.800 7.300 1.400 9.387.571.367.606.180 IV/a 3 3.270 IV/a 3 3.100 5.787.800 1.200 0 IV/a 3 3.100 10.100 5.300 1.755.100 1.993.515.704.362.403.606.100 10.195 .800 1.195 IV/a 2 3.800 1.300 1.033.300 1.269.808.

787.269.787.367.655.800 1.677.400 9.362.033.033.010 IV/a 3 3.033.420 IV/a 3 3.585 IV/a 3 3.655.420 IV/a 3 3.467.704.400 1.300 5.800 1.995 IV/a 3 3.800 1.010 IV/a 3 3.800 11.800 11.303.174.420 IV/a 3 3.270 IV/a 3 3.600 9.300 1.300 1.631.655.900.195 IV/a 3 3.362.800 1.100 10.600 11.571.787.362.362.170 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.600 11.010 IV/a 9 3.615 IV/a 3 3.100 1.471.900.195 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.877.800 11.600 3.100 10.170 IV/a 3 3.900.704.704.606.400 1.420 .677.755.600 10.400 1.346.100 10. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 1 3.787.082.677.247.100 10.600 10.200 1.467.808.655.800 1.993.367.600 11.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 NAMA SAREMA SARJONO SUDARMAN PAIYAH SITI CHAMDANAH SUMARYATI SUWARDI SUWARNI TUKIYONO ANTONIUS TUGIMIN HARIS SUPRAPTA KASIRAH KHOLIMAH PURWIYANTI LIRIS NESIASIH KUNTO WIJAYANDANI MARSILAH SRI SULASTRI SUBARSREKNO SUYATMI TOTOK WASANA SRI SUDARYATI SUPARJIYO TOTOK SURATA ZAINURI ISTINGANAH RUDI ARIS JUNAIDI SITI JAZIMAH NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Margoluwih Seyegan Margoluwih Seyegan Margomulyo 1 Seyegan Margomulyo 1 Seyegan Margomulyo 1 Seyegan Margomulyo 1 Seyegan Margomulyo 1 Seyegan Margomulyo 1 Seyegan Margomulyo 1 Seyegan Margomulyo 2 Seyegan Margomulyo 2 Seyegan Margomulyo 2 Seyegan Margomulyo 2 Seyegan Margomulyo 2 Seyegan Margorejo Tempel Margorejo Tempel Margorejo Tempel Margorejo Tempel Margorejo Tempel Mayangan Gamping Mayangan Gamping Mayangan Gamping Mayangan Gamping Mayangan Gamping Mejing 1 Gamping Mejing 1 Gamping Mejing 1 Gamping Page 54 VOL TW.420 II/b 3 1.082.800 11.560.600 11.600 1.995 IV/a 3 3.677.033.900 4.200 8.600 11.101.700 9.101.402.033.787.677.800 11.800 1.230 IV/a 3 3.800 11.704.387.300 1.362.033.800 1.655.704.800 1.100 30.571.400 1.606.010 IV/a 3 3.900 0 IV/a 3 3.090 IV/a 3 3.545.704.300 1.600 9.400 1.800 1.600 585.677.387.367.428.524.713.515.655.362.560.402.979.800 1.701.420 IV/a 3 3.940 IV/a 3 3.713.600 11.787.010 IV/a 3 2.247.515.010 IV/a 3 3.400 1.600 11.800 1.

600 3.940 IV/a 3 2.993.808.655.010 IV/a 3 3.367.515.993.230 .033.940 IV/a 3 3.402.600 10.808.200 1.704.033.230 IV/a 3 3.993.800 11.010 IV/a 3 3.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 NAMA SUHARJIYEM SD DANIEL WIDYANTO IVAN PRAJOKO SD KISRUH HARTANTO SD RR.400 1.346.300 8.900.560.300 1.600 11.100 10.101.571.571.400 1.467.900.367.471.606.808.400 9.979.560.300 1.571.402.300 1.900.300 1.995 IV/a 3 3.600 585.900 401.515.269.100 10.900.675.979.100 10.600 1.471.195 IV/a 3 3.677.200 1.800 11.200 1.400 9.420 IV/a 3 2.677.230 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.471.787.655.704.346.420 IV/a 3 3.200 8.100 10.346.677.033.400 9.400 9. SITI NURJANATI SD SITI ASIYAH SD SUHARDI SD SUMARYATIN SD SOKIJAN SD SUGENG MULYATA SD YULIANTI SD SUYITNO SD NUGROHO NURINDWIARTO ATMODJO SD SITI AMINATUN SD SUKARWENI SD SURATINI SD SURATININGSIH SD SUWARTINAH SD TUKINAH SD CAHYANI HASRIATI SD MURYANI SD SUDARMAN SD SUMARYANTI SD SUPRIHONO SD ZUMANAH SD ERNA SUTAMI SD SULIYATI SD SUPARTINI SD NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Mejing 1 Gamping Mejing 2 Gamping Mejing 2 Gamping Mejing 2 Gamping Mejing 2 Gamping Mejing 2 Gamping Mejing 2 Gamping Merdikorejo Tempel Merdikorejo Tempel Merdikorejo Tempel Merdikorejo Tempel Minomartani 1 Ngaglik Minomartani 1 Ngaglik Minomartani 1 Ngaglik Minomartani 1 Ngaglik Minomartani 1 Ngaglik Minomartani 1 Ngaglik Minomartani 1 Ngaglik Minomartani 2 Ngaglik Minomartani 2 Ngaglik Minomartani 2 Ngaglik Minomartani 2 Ngaglik Minomartani 2 Ngaglik Minomartani 6 Ngaglik Minomartani 6 Ngaglik Minomartani 6 Ngaglik Minomartani 6 Ngaglik Page 55 VOL TW.600 1.600 585.787.010 III/c 3 2.362.230 IV/a 3 3.367.600 1.195 IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.362.025.800 1.400 1.713.200 8.400 1.101.300 1.033. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 1 3.010 IV/a 1 3.400 9.655.200 1.995 IV/a 3 3.800 1.101.471.402.713.195 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.600 10.800 1.600 11.800 1.677.200 8.713.713.808.467.269.100 10.571.800 11.200 1.471.269.100 10.090 IV/a 3 3.979.606.295 IV/a 3 3.300 1.600 3.560.300 1.090 IV/a 3 2.606.606.269.995 IV/a 3 3.100 10.808.467.940 IV/a 3 3.515.420 IV/a 3 3.269.600 10.655.800 1.230 IV/a 3 3.800 11.

367.674.722.195 IV/a 3 3. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.787.701.713.103.300 1.755.400 1.300 1.800 1.230 IV/a 3 3.100 10.300 1.993.677.600 11.340 IV/a 3 3.606.300 1.420 IV/a 3 3.100 10.600 10.600 1.571.195 IV/a 3 3.033.420 IV/a 3 3.269.600 11.346.307.800 9.600 11.800 9.100 10.400 1.800 7.925 IV/a 3 3.200 8.471.995 IV/a 3 3.990 IV/a 2 3.045.906.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 NAMA SUWARYANTI HUSNIAH NUNIK HERAWATI ASIH WINARNI ROBO HERUYATNO CHRISTIANA MARIA PONIRAH IRIANI ENDA ASTUTI ROSALIA SUHARTINI WARMINI DWI SUSANTI HERUNI MARDIYONO MARINTEN SABAR SITI NURYANI MUHADI SUPRAPTINI SURYANA TUKIJO BINTARA CICILIA SRI GUNARTI SUSAMTA WALIJO AGUSTINUS MARSUDI SITI YULAINI SUYATMI MARZUNI SIWI INDARTI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Minomartani 6 Ngaglik Mlati 1 Mlati 1 Mlati 1 Mlati 2 Mlati 2 Mlati 2 Mlati 2 Mlati 2 Mlesen Tempel Mlesen Tempel Mlesen Tempel Mlesen Tempel Mlesen Tempel Moyudan Moyudan Moyudan Moyudan Murten Sleman Murten Sleman Murten Sleman Murten Sleman Mustokorejo Depok Mustokorejo Depok Mustokorejo Depok Nanggulan Depok Nanggulan Depok Page 56 VOL TW.571.713.600 1.300 1.800 11.719.900.300 1.428.704.362.400 9.677.995 IV/a 3 3.560.606.600 11.800 1.995 IV/a 3 3.606.800 1.270 III/d 3 3.800 11.600 11.200 8.420 IV/a 3 3.400 470.100 10.615 IV/a 3 3.677.822.137.101.655.800 11.166.571.713.100 10.101.033.010 IV/a 3 3.600 1.420 .713.995 IV/a 3 3.195 IV/a 3 2.010 IV/a 3 2.995 III/d 3 3.600 1.033.655.787.500 1.940 IV/a 3 3.800 1.200 11.800 1.713.174.515.402.100 10.010 IV/b 3 3.420 IV/a 3 2.136.704.677.800 1.362.515.524.600 11.100 10.101.787.787.520 IV/a 3 3.362.300 1.700 9.400 1.100 10.870 IV/a 3 3.571.704.410.367.355.990 IV/a 3 3.269.466.808.200 1.704.400 456.787.979.362.606.704.500 8.362.655.100 1.367.300 1.420 IV/a 3 3.606.571.467.515.800 1.

515.300 1.420 IV/a 3 3.200 6.195 III/d 3 2.367.294.900.600 11.606.362.230 IV/a 3 3.467.471.101.400 9.230 IV/a 2 3.500 10.808.300 1.755. SRI KAYUNGYUN MURYANTI DWI ATMIYANTA KISWANTO LUCILLA NGADJIJAH SUGIYAT SUROJO SUPARTONO SUWANTINI TATIK BARDIYATUN SRI MULATSIH ANTINAH KARNIYATUN SETYAWINARNI SITI NURJANAH W WARDANI YUMPRIYATI M.471.713.270 II/d 3 2.808.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 NAMA Y.367.200 1.995 IV/a 3 3.400 9.800 1.100 10.571.420 IV/a 2 3.600 11.800 1.300 1.579.882.600 7.515.428.787.275 IV/a 3 3.606.528.600 11.700 9.420 IV/a 3 3.300 1.101.800 1.787.713.471.734.524.170.400 430.900.515.713.100 10.402.800 1.402.367.509.200 1.755.701.600 11.100 6.560.100 10.230 .995 IV/a 3 3.270 IV/a 3 3.300 1.467.571.300 1. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.560.606.230 II/c 3 2.100 10.800 1.195 IV/a 3 3.704.808. SURYATI SITI NURATI SUMARJIYAH SUKANTO JATININGSIH SLAMET SRI HARTATI SUTINAH KARTINI SUYATI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Nanggulan Depok Ngablak Turi Ngablak Turi Ngablak Turi Ngablak Turi Ngablak Turi Ngablak Turi Ngaglik Ngaglik Ngaglik Nganggrung Turi Nganggrung Turi Nganggrung Turi Nganggrung Turi Nganggrung Turi Nganggrung Turi Nganggrung Turi Ngangkrik Sleman Ngangkrik Sleman Ngangkrik Sleman Ngangkrik Sleman Ngebelgede 1 Ngaglik Ngebelgede 1 Ngaglik Ngebelgede 1 Ngaglik Ngebelgede 1 Ngaglik Ngebelgede 2 Ngaglik Ngebelgede 2 Ngaglik Page 57 VOL TW.600 0 IV/a 3 3.471.571.606.269.269.100 10.100 10.400 9.100 10.300 1.704.995 IV/b 3 3.800 8.615.801.500 1.367.200 1.606.180 IV/a 3 3.010.300 1.100 1.200 6.269.420 IV/a 3 3.400 9.174.269.362.615 IV/a 3 3.402.300 1.101.411.130 IV/a 3 3.571.367.467.800 1.137.100 10.100 10.571.871.200 1.800 1.600 10.900.200 1.200 1.713.713.600 10.770 IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.600 10.515.808.701.195 IV/a 3 3.560.101.420 IV/a 3 3.600 0 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.

471.269.033.571.101.713.787.655.230 IV/a 3 3.428.346.269.524.560.571.500 8.420 III/d 3 2.995 IV/a 3 3.100 10.100 10.808.995 IV/a 3 3.515.300 1.515.275 III/d 3 2.800 11.500 418.995 IV/a 3 3.100 10.400 1.400 9.808.471.300 1.402.700 9.300 1.560.300 1.655.500 8.200 1.100 1.100 10.600 10.275 IV/a 3 3.606. S.677.940 IV/a 3 3.800 1.400 9.195 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.200 1.600 10.787.420 IV/a 3 3.467.365.677.101.195 IV/a 3 3.200 8.800 1.300 1.713.269.788.365.467.010 IV/a 3 2.100 10.367.100 10.100 10.713.704.600 11.101. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.704.655.402.195 IV/a 3 3.100 10.362.615 .515.560.571.600 1.400 9.800 11.230 IV/a 3 3.402.420 IV/a 3 3.800 11.800 11.PD YUSTINA SUYANTI ISWORO WIJAYANTI PONIJAN NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Ngebelgede 2 Ngaglik Ngebelgede 2 Ngaglik Ngebelgede 2 Ngaglik Ngemplak 1 Ngemplak 1 Ngemplak 1 Ngemplak 1 Ngemplak 1 Ngemplak 2 Ngemplak 2 Ngemplak 2 Ngemplak 2 Ngemplak 2 Ngemplak 2 Ngemplak 3 Ngemplak 3 Ngemplak 3 Ngemplak 3 Ngemplak 3 Ngemplak 4 Ngemplak 4 Ngemplak 4 Ngemplaknganti Mlati Ngemplaknganti Mlati Ngemplaknganti Mlati Ngemplaksari Seyegan Ngemplaksari Seyegan Page 58 VOL TW.367.367.600 10.713.800 11.606.010 IV/a 3 3.600 11.800 1.808.800 1.300 1.101.010 IV/a 3 3.515.367.300 1.300 1.400 1.033.033.362.420 IV/a 3 3.500 418.677.471.655.010 IV/a 3 3.400 1.677.995 IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.300 1.606.174.655.400 1.606.033.677.677.033.713.200 1.788.655.800 11.979.571.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 NAMA TITIK UTAMI UNA YANI SURYANTI SRI WIRAHAYU SUBARDO SUPRIH YANTI SURADJI SURYANTI SUMARAH SUMINI KASIL RAHAYU SARKOWI WASITO HARTANA AGUS MARGUNAJI ISMININGSIH PARTINI RUMIYATUN SUWATINI JUMADI STEPHANUS SUGIRAH SUHARNI DJUWARTI MARIA ANI SUMARAH.420 IV/a 3 3.230 IV/a 3 3.467.400 1.010 IV/a 3 3.400 1.800 1.100 10.033.993.571.606.010 IV/a 3 3.

100 10.100 10.500 418.600 11.677.400 9.800 1.571.367.600 10.800 1.428.280 III/b 3 2.100 10.787.515.515.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 NAMA SUKARMAN SUKIYONO JOKO PRAWOTO SUMARTINI SURANTI TEMINAH ISTIANI RAHAYU FITRIYATI SUMARDONO TUKIJAN MUHADI RUSMINI SULASTRININGSIH WAHYU NARINI SITI NURROHMAWATI NUR HIDAYATI ENDANG WARTINI ISHARWANTI MARIA YUSTINA SRI INDARTI MIRI SUMARYANTO JEKI HERMIYATI ANA SUKESTI DARIS SUCIPTO MASHURI TRI SURATMI SULASWIYATI CATHARINA MARGIYEM DALIPAH NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Ngemplaksari Seyegan Ngemplaksari Seyegan Ngemplaksari Seyegan Ngemplaksari Seyegan Ngemplaksari Seyegan Ngetal Seyegan Ngetal Seyegan Ngetal Seyegan Ngetal Seyegan Ngijon 1 Moyudan Ngijon 1 Moyudan Ngijon 1 Moyudan Ngijon 1 Moyudan Ngijon 2 Moyudan Ngijon 2 Moyudan Ngijon 2 Moyudan Ngijon 2 Moyudan Ngijon 2 Moyudan Ngijon 2 Moyudan Ngijon 3 Moyudan Ngijon 3 Moyudan Ngijon 3 Moyudan Ngijon 3 Moyudan Ngijon 3 Moyudan Ngino 1 Seyegan Ngino 1 Seyegan Ngino 1 Seyegan Page 59 VOL TW.800 1.713.195 II/d 3 2.200 0 III/a 3 2.269.787.600 328.100 1.365.189.600 11.300 1.400 342.010 IV/a 3 3.800 1.400 1.800 11.700 0 III/d 3 2.822.515.200 1.100.704.100 10.800 6.269.600 10.387.524.200 0 IV/a 3 3. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.655.600 10.800 11.301.655.400 9.808.101.420 IV/a 3 3.033.367.300 1.677.402.101.400 1.270 IV/a 3 3.200 1.677.615 IV/a 3 3.567.174.701.800 1.400 6.402.010 IV/a 3 3.400 1.900 5.367.600 7.600 11.275 IV/a 3 3.900.200 1.500 8.606.200 6.195 IV/a 3 3.655.280 IV/a 3 3.101.362.100.230 IV/a 3 3.362.247.471.136.468.800 11.995 IV/a 3 3.845.230 IV/a 3 3.136.471.995 IV/a 3 3.467.033.281.380 IV/a 2 3.270 IV/a 3 3.755.420 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.560.300 1.655.600 9.800 11.402.170 IV/a 3 3.700 9.787.467.606.713.677.420 IV/a 2 3.560.808.300 1.788.704.800 1.301.560.467.800 1.010 II/b 3 1.575.200 1.010 .600 7.400 6.571.300 1.100 10.033.575.787.195 IV/a 3 3.033.400 1.420 II/d 3 2.082.

420 IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.362.704.420 .100 10.195 IV/a 3 3.704.600 10.713.571.010 IV/a 3 3.100 10.600 11.800 1.600 1.346.420 IV/a 3 3.362.800 1.800 11.701.677.100 10.995 IV/a 3 3.600 10.606.400 1.200 1.230 IV/a 3 3.655.136.269.808.101.677.800 1.195 IV/a 3 3.515.800 1.269.420 IV/a 3 3.995 IV/a 2 3.362.100 10.230 IV/a 3 2. UNIYATI MUJIYONO RAJIYEM SITI SULASTRI TUMILAH RIYANTA AGUS HARYANTO CATHARINA SRIYATI LANJAR RIYANTO MARYUNI PURWANTO SULISTIYATI SUMARYATI DASIMI CHRISTINA DAWIMAH EDI GUNAWAN KUSTYATI SAWAL SRI YUMARIYAH SUMARYATI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Ngino 1 Seyegan Ngino 1 Seyegan Ngino 2 Seyegan Ngino 2 Seyegan Ngino 2 Seyegan Ngino 2 Seyegan Ngino 2 Seyegan Nglahar Moyudan Nglahar Moyudan Nglahar Moyudan Nglahar Moyudan Nglahar Moyudan Nglarang Mlati Nglempong Ngaglik Nglempong Ngaglik Nglempong Ngaglik Nglempong Ngaglik Nglempong Ngaglik Nglempong Ngaglik Nglempong Ngaglik Nglengking Minggir Nglengking Minggir Nglengking Minggir Nglengking Minggir Nglengking Minggir Nglengking Minggir Nglengking Minggir Page 60 VOL TW.655.787.606.704.367.995 IV/a 3 3.471.701.195 IV/a 3 3.515.979.655.755.300 1.101.033.471.010 IV/a 3 3.300 1.600 11.787.100 10.402.800 1.800 11.704.940 IV/a 3 3.400 1.269.471.560.571.471.200 1.467.200 1.367. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.280 IV/a 3 3.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 NAMA MUJINAH MURKATIM JAKA SUPARYANA JUMAR SUWARNI SUYANTO YUSTINA TRUBUS MF.400 9.800 1.600 11.420 IV/a 3 3.808.300 1.100 10.100 10.800 1.560.713.787.300 1.195 IV/a 3 3.600 11.467.420 IV/a 3 3.400 1.362.571.400 9.230 IV/a 3 3.300 1.571.230 IV/a 3 3.367.515.800 1.900.033.200 8.200 1.101.575.713.400 9.800 11.755.100 10.402.101.270 IV/a 3 3.362.993.033.800 1.600 7.677.420 IV/a 3 3.606.269.713.600 11.787.787.900.400 9.808.704.515.606.420 IV/a 3 3.560.270 IV/a 3 3.787.010 IV/a 3 3.300 1.402.600 11.808.600 10.300 1.600 11.367.200 1.800 1.300 1.467.

787.362.787.300 1.400 1.387.787.300 1.677.467.808.033.655.420 IV/a 3 3.800 1.704.800 1.400 9.704.787.655.100 10.787.560.800 11.655.571.800 11.800 11.010 IV/a 3 3.606.471.300 1.787.655.808.515.677.402.170 IV/a 3 3.571.655.800 1.713.560.571.400 1.380 IV/a 3 3.200 6.800 1.033.808.400 9.800 1.995 IV/a 3 3.100 10.704.995 IV/a 3 3.269.420 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.200 1.362.713.362.606.600 11.387.800 11.704.269.560.247.101.362.010 IV/a 3 3.400 1.800 1.400 9.420 IV/a 3 3.606.420 IV/a 3 3.600 10.100 10.195 IV/a 3 3.567.600 11.995 IV/a 3 3.471.713.600 11.704.800 1.200 1.362.600 9.230 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.600 11.995 IV/a 3 3.571.300 1.033.677.362.033.170 III/a 3 2.269.082.230 IV/a 3 3.200 1.420 IV/a 3 3.467.100 10.400 1.600 11.230 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.713.787.704.362.704.467.033.010 IV/a 3 3.402.800 1.800 1.704.400 1.787.010 IV/a 3 3.247.800 1.600 11.600 11.677.800 1.367.471.082.600 328.800 1.300 1.010 IV/a 3 3.189. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.600 10.800 11.600 9.420 .800 1.402.600 10.362.600 11.100 10.606.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 NAMA SUPRIYANTI AZIS SUSANTA SAMAD VALENTINUS SOGOL AL SUKARMAN SUNARYA SUTARMANTA JOKO SUMANTO PURWANINGSIH RUBINAH SRI HARTINI SULASTRI WINARSIH TITIK RAHAYU BAGIYO EMILIANA SUPARMI ENY RISMIYATI MURDIYATI SRI SUMIYATI SUNARTI HARYANA JEMIRAH NGADIYANA RANTINAH SAMINU SUPARMI SUPRIH HARDIMAN SURATIJO NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Nglengking Minggir Ngrenak Godean Ngrenak Godean Ngrenak Godean Ngrenak Godean Ngrenak Godean Ngringin Depok Ngringin Depok Ngringin Depok Ngringin Depok Ngringin Depok Ngringin Depok Ngringin Moyudan Ngringin Moyudan Ngringin Moyudan Ngringin Moyudan Ngringin Moyudan Ngringin Moyudan Ngringin Moyudan Nogopuro Depok Nogopuro Depok Nogopuro Depok Nogopuro Depok Nogopuro Depok Nogopuro Depok Nogopuro Depok Nogopuro Depok Page 61 VOL TW.420 IV/a 3 3.677.

467.845.471.467.100 10.300 1.346.571.600 1.100 10.200 1.270 IV/a 3 3.269.143.420 IV/a 3 3.800 11.500 1.808.100 10.281.300 1.655.515.195 IV/a 3 3.800 1.713.402.800 1.200 8.560.993.560.995 III/b 3 2.606.800 1.100 10.655.600 11.270 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.402. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.713.800 11.362.787.420 IV/a 3 3.600 11.300 1.800 1.800 11.195 IV/b 3 3.600 10.800 1.606.200 8.700 348.600 11.572.655.571.755.300 1.100 10.420 IV/a 3 3.285 IV/a 3 3.995 IV/a 3 2.822.701.402.677.515.965.800 1.101.995 IV/a 3 3.600 11.101.990 IV/a 9 3.367.300 5.515.509.713.900 6.467.713.014 IV/a 3 3.321.606.606.467.466.230 IV/a 3 3.275 IV/a 3 3.677.400 1.995 IV/a 3 3.900.100 10.579.800 1.704.467.010 IV/a 3 2.560.174.500 10.677.100 10.300 1.600 10.402.033.195 IV/a 3 3.010 III/a 3 2.571.700 28.402.270 IV/a 3 3.528.467.560.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 NAMA NGADIMIN NURTILAH SAMIRAH YEKTI PURWAN SARI PURNO DWINITA SULISTYANINGSIH MULYANI PONIRAH SRI RAHAYU SUGIYATMINI SUPRAYANA SUTINEM HERIYANTI MADIMIN SUTINI THERESIA SUPRIYANTI WAGIYEM SUMIYATI MARTINUS JARKONI MUJI RAHAYU SULISRATMI SUNARYATI RINI DWI ANDHARIA JUSIA GIMAH SAMSUTRIYATMI SATINAH SUMIYATI TITIK RAHAYU NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Nogosaren Gamping Nogosaren Gamping Nogosaren Gamping Nogosaren Gamping Nogotirto Gamping Nogotirto Gamping Nogotirto Gamping Nogotirto Gamping Nogotirto Gamping Nogotirto Gamping Nogotirto Gamping Nogotirto Gamping Nolobangsan Depok Nolobangsan Depok Nolobangsan Depok Nolobangsan Depok Nyaen 1 Sleman Nyaen 1 Sleman Nyaen 1 Sleman Nyaen 1 Sleman Nyaen 1 Sleman Nyaen 2 Sleman Nyaen 2 Sleman Nyaen 2 Sleman Nyaen 2 Sleman Nyaen 2 Sleman Nyaen 2 Sleman Page 62 VOL TW.420 IV/a 3 3.400 342.600 10.600 1.800 1.755.101.940 IV/a 3 3.033.400 9.800 1.560.367.400 1.010 IV/a 3 3.800 1.800 6.571.787.402.362.900.300 1.420 .400 1.033.560.600 10.420 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.979.704.269.300 1.600 10.367.600 10.701.

571.600 1.600 11.571.704.677.300 1.340 IV/a 3 3.600 10.995 IV/a 3 3.362.655.713.033.700 6.800 11.800 11.230 IV/a 3 3.400 6.800 1.800 1.995 IV/a 2 3.082.704.560.467.600 10.571.800 1.606.300 1.420 II/a 3 1.420 IV/a 3 3.787.606.033.800 1.355.600 11.995 IV/a 3 3.800 7.600 11.600 10.560.655.800 1.808.300 0 II/d 3 2.800 1.420 IV/a 3 3.713.704.420 IV/a 3 3.467.713.100.600 10.200 0 II/d 3 2.400 1.800 1.995 .560.420 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.362.713.801.269.420 IV/a 3 3.606.713.100 5.420 IV/a 3 3.600 11.010 IV/a 3 3.400 9.402.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 NAMA ANTONIUS PRANOTO SUDARSI BAMBANG WASKITO JUMALI KARSONO PARJONO SRI HARTATI SUDARMI FA.701.571.655.713.301.800 1.403.600 10.362.800 11.300 1.100 10.100 10.033.677.677.755.402.400 9.227.471.247.606.269.402.808.900.571.800 1.010 IV/a 3 3.200 1.571.787.471.704.010 IV/a 3 3.800 1.100 10.230 IV/a 3 3.300 1.170 IV/a 3 3.787.787.606.800 1.100 10.560.600 9.387. SUYOTO RINI SULISTYAWATI SUMIYANTI UMI SUMARJIYAH SULISMIYATUN LATIFAH DWI RAHMAWATI WAGIYEM MARWATA PAIRAH SUMINI SUWITONO ENDANG LESTARI HARTUTI SRI MURTINI SUGINO SUPARMI WASIDAH YULIA FAJAR TRIANDARINI C.300 1.467.800 1.270 IV/a 3 3.683.362.995 IV/a 3 3.560.100 10.467.402.103.755.300 1.600 11.100 10.270 IV/a 3 3. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.900.701.600 11.400 1.420 IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.677. SRI SUPRIYANTI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Nyamplung Gamping Nyamplung Gamping Pakem 1 Pakem 1 Pakem 1 Pakem 1 Pakem 1 Pakem 1 Pakem 2 Pakem 2 Pakem 2 Pakem 2 Pakem 4 Pakem 4 Pakem 4 Pakem 4 Pakem 4 Pakem 4 Pakem 4 Pakem Kalasan Pakem Kalasan Pakem Kalasan Pakem Kalasan Pakem Kalasan Pakem Kalasan Pakem Kalasan Panasan Sleman Page 63 VOL TW.402.400 1.467.606.200 1.100 0 IV/a 3 3.

010 .100 1.704.247.704.704.787.436.924.505.500 1.925 IV/a 9 2.700 9.800 7.300 1.600 11.900.800 1.600 11.600 11.787.400 342.677.787.330 IV/a 3 3.704.800 1.270 IV/a 3 3.680 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.600 11.900.467.300 1.655.800 11.606.260.100 10.677.M.362.270 IV/a 1 3.755.400 1.571.010 IV/a 3 3.800 1.600 11.560.307.400 9.402. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.482 II/d 3 2.600 585.400 1.142.655.428.015 IV/a 3 3.515.230 IV/a 3 2.033.900 3.800 1.600 358.033.600 10.600 11.010 IV/a 3 3.800 1.800 11.082.170 IV/a 3 3.524.719.906.800 11.800 1.420.101.900.420 III/a 3 2.100 7.600 11.845.597.071.900 7.270 IV/a 3 3.713.755.517.800 1.500 8.808.367.995 IV/a 3 3.900.701.755.195 IV/a 3 3.471.571.600 9.946.800 6.362.713.100 7.100 10.033.174.615 IV/a 3 3.362.281.600 11.300 363.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 NAMA ENDRI AZARIYAH KLINAH MARYANI SRI HIDAYATI SUKATMI SRI HASTUTI BASIRMAN THERESIA PARIYEM ISTUTIK SARJIYAH SUNARYO SRI WINDARTI SEDYASTUTI SUHARYANTI WARTINEM PAILAH SULISTYARINI SUMINAH TRI TURAHANI M.787.200 7.420 IV/a 3 3.387.269.600 3.362.704.MUDJIATUN RINA SUMETI SITI DJUARIJAH SUKARSIH SUWARDIYONO SITI SAMSIYAH SRI ENDANG WIDAYATI SUKARTO SUTARMI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Panasan Sleman Panasan Sleman Panasan Sleman Panasan Sleman Pandanpuro 1 Pakem Pandanpuro 1 Pakem Pandanpuro 1 Pakem Pandanpuro 2 Pakem Pandanpuro 2 Pakem Pandanpuro 2 Pakem Pangukan Sleman Pangukan Sleman Pangukan Sleman Pangukan Sleman Paraksari Pakem Paraksari Pakem Paraksari Pakem Patran Gamping Patran Gamping Patran Gamping Patran Gamping Patran Gamping Patran Gamping Pelemsari Prambanan Pelemsari Prambanan Pelemsari Prambanan Pelemsari Prambanan Page 64 VOL TW.200 1.362.800 1.100 21.606.677.300 1.701.701.400 389.420 IV/a 3 3.270 IV/a 3 3.571.793.995 III/b 3 2.200 1.700 0 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.090 III/c 3 2.173.655.400 1.100 10.420 III/b 3 2.900.787.391.800 1.800 1.670 IV/a 2 3.

701.033.500 8.713.230 IV/a 2 3.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 NAMA SUTARTI WARTINAH WIDODO BAMBANG HASTOWO MEININGSIH IRIANI SITI MULYANI SRI SUWARTIYAH SUDARMISIH SUPARTI BARGIYATI MURTIYATI WALSRIYATI AMAN SANTOSO SUGIYANTO SUKENDARIYAH SUMARYATI SUDAYATI SUTARTI MURTINI SUBIMAN SUMINAH TANGSI SASMITO WAHYUDI MURYANI MUSRIN SUHARTI SUMINI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Pelemsari Prambanan Pelemsari Prambanan Pelemsari Prambanan Pencar Ngemplak Pencar Ngemplak Pencar Ngemplak Pencar Ngemplak Pencar Ngemplak Pencar Ngemplak Pendemsari Berbah Pendemsari Berbah Pendemsari Berbah Pendowoharjo Sleman Pendowoharjo Sleman Pendowoharjo Sleman Pendowoharjo Sleman Pendulan Moyudan Pendulan Moyudan Pendulan Moyudan Pendulan Moyudan Pendulan Moyudan Pendulan Moyudan Pendulan Moyudan Pengkol Godean Pengkol Godean Pengkol Godean Pengkol Godean Page 65 VOL TW.420 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.402.467.500 8.471.280 IV/a 3 2.365.269.995 IV/a 3 3.300 1.701.606.300 1.600 11.713.275 IV/a 3 3.100 10.270 IV/a 3 3.136.719.995 IV/a 3 3.925 IV/a 3 3.606.800 1.100 10.713.808.787.300 1.600 7.571.100 10.755.467.800 1.101.800 1.300 1.606.101.800 1.500 1.787.800 1.677.906.600 10.467.515.800 1.600 10.655.571.100 10.600 11.281.100 10.800 1.995 IV/a 3 3.845.010 IV/a 3 3.704.600 10.800 6.606.467.100 10.800 11.400 1.400 9.307.101.270 IV/a 3 3.800 1.260.033.195 IV/a 3 3.704.362.701.571.420 IV/a 3 3.402.571.755.270 III/b 3 2.900.010 IV/a 3 3.600 11.420.015 IV/a 3 3.300 1.655.677.606.400 342.300 1.515.560.300 1.420 IV/a 3 3.100 10.500 418.560.195 III/b 3 2.420 IV/a 3 3.900.300 1.362.420 IV/a 3 3.713.600 11.402.800 1.300 363.367.787.713.755.300 1.100 7.600 10.788.900.575.713.515.800 11.100 10.571.606.600 11.200 1.400 1.270 III/d 3 2.701.200 1.800 1.560.100 10.367. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.755.995 .995 IV/a 3 3.367.195 IV/a 3 3.560.571.600 11.402.270 IV/a 3 3.900.995 IV/a 3 3.

100 406.100 10.307.800 11.677.787.400 6.515.155 III/d 3 2.123.515.420 SD Negeri Perumnas Condongcatur Depok IV/a 3 3.713.788.492.300 1.800 1.300 1.800 11.200 373.010 SD Negeri Perumnas Condongcatur Depok IV/a 3 3.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 NAMA SUWARTIYAH ETI DANIASTUTI LILIS SUPRIYATI KETI WINARNI BUDIYATI GIRAT SURYANTO CHRISTINA MARIA SUMIYATI JUMARI MULYA WINARSIH UMI KADARWATI WAGITA BAMBANG LIPURO SUFRIYATI SUMINAH SUGIYANTO SUDARYATUN SASINEM SUGIYONO SUMIHARJO SRI DENTARI DWI MARYUNI FX.843.808.571.362.174.200 1.300 1.655.500 8.800 1.677.365.200 0 II/d 3 2.195 IV/a 3 3.010 IV/a 3 3.420 SD Negeri Perumnas Condongcatur Depok III/b 3 2.400 389.500 418.677.704.367.471.367.269.524.400 1.906.100.195 SD Negeri Perumnas Condongcatur Depok IV/a 3 3. SUWARDI HERIBERTUS RIYANTO MARYATA MUJIYONO MUKIJA SARTINAH SITI MUTMAINAH NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Pengkol Godean Percobaan 2 Depok Percobaan 2 Depok Percobaan 2 Depok Percobaan 2 Depok Percobaan 2 Depok Percobaan 2 Depok Percobaan 2 Depok Percobaan 2 Depok Percobaan 2 Depok Percobaan 2 Depok Percobaan 3 Pakem Percobaan 3 Pakem Percobaan 3 Pakem Percobaan 3 Pakem Percobaan 3 Pakem Perumnas 3 Depok Perumnas 3 Depok Perumnas 3 Depok VOL TW.362.275 IV/a 3 3.500 1.995 IV/a 3 3.500 8.010 SD Negeri Perumnas Condongcatur Depok IV/a 3 3.500 8. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.947.787.477.428.510 IV/a 3 3.100 406.704.700 8.471.033.700 9.800 11.101.101.200 0 III/c 3 2.860 SD Negeri Perumnas Condongcatur Depok IV/a 3 3.800 11.033.500 8.300 1.400 1.500 418.100 10.010 II/d 3 2.925 IV/b 3 3.600 11.788.995 SD Negeri Perumnas Condongcatur Depok IV/a 3 3.100 1.300 1.571.400 7.033.719.195 SD Negeri Perumnas Condongcatur Depok IV/a 3 3.800 7.365.615 IV/a 3 3.606.793.400 6.600 10.400 1.100.597.700 8.400 1.367.307.670 III/d 3 2.420 Page 66 .230 III/d 3 2.719.155 III/d 3 2.776.275 IV/a 3 2.655.655.808.500 1.101.400 1.500 8.655.713.123.100 10.200 1.400 9.600 11.906.275 III/d 3 2.301.301.400 9.100 10.033.365.606.925 IV/a 3 3.515.500 418.788.560.269.800 1.402.677.800 11.707.467.100 10.707.230 IV/a 3 2.

677.655.100 10.800 1.615 IV/a 3 3.606.995 SUHARTINI SURATMI UTARI YUNI ISTIYARI CHATARINA SRI HARYATMI ENDI SUDARMI GINEM MUJILAH NATALIA MARTINEM SUNARNI DWI HASTUTININGSIH FELISSIA GENOVEVA GONDIE JUNEDI JUWADI PARIMIN SUKARYANTO TERESTA FEBRIANTI ARDANI DIAH ISMAYATI MARYONO NUR HADI SUTRISNO WIJIYONO SUDARJATI WINARYATI ENY SUSILAWATI SITI JAUHARIAH SD Negeri Perumnas Condongcatur Depok IV/a 3 3.995 SD Negeri Perumnas Condongcatur Depok IV/a 3 3.571.993.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 NAMA SLAMET RISWANTO NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 PANGKAT/ GOLONGAN VOL TW.524.195 IV/a 3 3.010 IV/a 3 2.033.787.400 1.655.230 IV/a 3 3.467.655.713.471.420 Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Pete Seyegan Pete Seyegan Pete Seyegan Pete Seyegan Pete Seyegan Pete Seyegan Plaosan 1 Mlati Plaosan 1 Mlati Plaosan 1 Mlati Plaosan 1 Mlati Plaosan 1 Mlati Plaosan 2 Mlati Plaosan 2 Mlati Plaosan 2 Mlati Plaosan 2 Mlati Plaosan 2 Mlati Plaosan 2 Mlati Pogung Kidul Mlati Pogung Kidul Mlati Pogung Kidul Mlati Pogung Kidul Mlati Page 67 .500 8.010 IV/a 3 3.100 5.402.420 IV/a 3 3.713.467. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK SD Negeri Perumnas Condongcatur Depok IV/a 3 3.362.033.704.560.606.300 1.808.606.400 9.387.300 1.301.195 IV/a 3 3.247.704.940 IV/a 3 3.677.367.200 373.269.788.010 IV/a 3 3.800 1.700 9.400 1.800 1.467.100 10.033.300 1.704.400 7.362.400 1.500 418.300 1.713.402.403.300 1.800 11.801.300 0 II/d 3 2.800 11.300 1.808.195 II/a 3 1.600 11.346.101.979.477.800 1.100 10.492.300 1.402.600 9.400 6.600 10.300 1.560.275 IV/a 3 3.010 SD Negeri Perumnas Condongcatur Depok IV/a 3 3.200 1.571.655.515.367.230 IV/a 3 3.033.269.571.174.713.677.800 1.800 11.600 10.400 1.101.200 8.362.600 1.100 10.800 1.420 IV/a 3 3.800 1.100.100 10.100 10.471.600 10.515.100 10.571.571.560.367.800 11.995 IV/a 3 3.365.600 11.600 11.420 IV/a 3 3.428.100 1.170 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD IV/a 3 3.082.400 9.200 0 IV/a 3 3.515.420 SD Negeri Perumnas Condongcatur Depok IV/a 3 3.100 10.995 III/b 3 2.420 IV/a 3 3.101.995 SRI HASTUTI RAHAYU RETNANINGSIH SD Negeri Perumnas Condongcatur Depok IV/a 3 3.713.787.677.200 1.860 III/d 3 2.606.606.787.

701.655.101.808.808.560.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 NAMA SUMARSONO WAHYU GIARTI PONIJO SRI MARHENI TUKIRAH MARJUKI SUGENG SUKARYONO UMI AMANAT YAKOBUS KUWAT KIYAT YULIANI DWI ASTUTI SUPRIHATIN HARTINI TUKIMAN SUGINI MURTINI KARSIYATI NUNING NURNAENI USMANI PURWANTI Y.230 IV/a 3 3.300 1.600 10.800 1.471.606.101.787.259.713.195 IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.900.400 9.925 II/a 3 2.800 1.086.800 1.467.713.713.300 1.402.367.719.471.300 1.269.995 III/c 3 2.402.655.367.995 IV/a 3 3.808.033.713.100 10.200 1.600 11.420 IV/a 3 3.010 IV/a 3 3.500 8.367.995 IV/a 3 3.606.800 11.269.010 IV/a 3 3.200 0 IV/a 3 3. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.600 10.400 1.270 IV/a 3 3.906.655.800 1.300 1.033.467.571.606.400 9.100 10.400 9.560.100 10.900 401.420 .606.560.400 6.675.713.033.800 1.420 IV/a 3 3.500 6.301.100 10.400 9.300 8.606.471.307.995 IV/a 3 3.560.467.571.269.402.300 1.300 1.420 IV/a 3 3.515.600 10.515.755.025.704.100 10.295 IV/a 3 3.606.800 1.300 1.800 11.200 1.010 IV/a 3 3.300 1.420 IV/a 3 3.467.101.571.677.571.269.200 1.420 IV/a 3 3.677.195 IV/a 3 3.400 1.560.677.571.100 10.200 1.800 11.500 1.100.100 10.467.100 10.400 1.362.713.402.HERI SISWANTO ENI DWI ASTUTI NINIK SRI BUDIYATI SUMIYATI TRIYATMINI ENNY BUDHI PRASETIYANTI MARYASIH SAINO SITI HANDAYANI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Pogung Kidul Mlati Pogung Kidul Mlati Pojok Mlati Pojok Mlati Pojok Mlati Pokoh 1 Ngemplak Pokoh 1 Ngemplak Pokoh 1 Ngemplak Pokoh 1 Ngemplak Pokoh 2 Ngemplak Pokoh 2 Ngemplak Pokoh 2 Ngemplak Pokoh 2 Ngemplak Potrojayan 2 Prambanan Potrojayan 2 Prambanan Potrojayan 2 Prambanan Potrojayan 2 Prambanan Potrojayan 2 Prambanan Potrojayan 2 Prambanan Potrojayan 3 Prambanan Potrojayan 3 Prambanan Potrojayan 3 Prambanan Potrojayan 3 Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Page 68 VOL TW.600 10.995 IV/a 3 3.500 0 II/d 3 2.300 1.195 IV/a 3 2.571.800 1.230 IV/a 3 3.230 IV/a 3 3.600 11.808.600 10.230 IV/a 3 3.402.471.515.100 10.

845.033.713.965.010 IV/a 3 3.800 11.713.713.033.631.995 IV/a 3 3.600 11.269.321.100 10.800 1.230 IV/a 3 3.704.677.285 III/b 3 2.082.300 1.247.367.100 10.808.524.281.655.100 10.100.200 373.010 IV/a 3 3.755.600 9.400 7.600 11.800 1.428.400 1.995 IV/a 3 3.100 10. TINI SUYADI WARSIYAMI MURDANINGSIH WAHYU CAHYANINGTYAS ENDANG MULYANI SRI SUNARSIH BUDININGSIH SIHANA SRI SURYANTI TH ENDANG KUMAYAWATI MURTINI LESTARI JUMIYEM MARYANA NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Prambanan Prambanan Prambanan Pucung Kalasan Pucung Kalasan Pucung Kalasan Pucung Kalasan Pucung Kalasan Pucung Kalasan Pundong Mlati Pundong Mlati Pundong Mlati Pundong Mlati Puren Depok Puren Depok Puren Depok Puren Depok Purwobinangun Kalasan Purwobinangun Kalasan Purwobinangun Kalasan Purwobinangun Kalasan Purwobinangun Kalasan Purwobinangun Kalasan Purwobinangun Kalasan Purwomartani Kalasan Purwomartani Kalasan Purwomartani Kalasan Page 69 VOL TW.230 IV/a 3 3.101.471.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 NAMA SUWARNI TRI YULIASTUTI TUTI WINARSIH EDY YUNIANTO MARYOTO SUMARJA SUMINAH V.800 11.600 11.300 1.800 7.713.571.100 10.400 1.492.270 IV/a 3 3.860 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.010 IV/a 3 3.606.995 IV/a 3 3.100 10.571.995 IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.471.571.300 5.571.230 IV/a 3 3.704.400 1.269.362.400 1.100 1.800 11.200 1.571.701.677.670 IV/a 3 3.877.755.400 9.010 II/d 3 2.300 1. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.677.700 348.400 9.677.713.800 11.787.700 9.655.269.270 II/b 3 1.606.300 1.033.269.900 6.606.200 1.400 6.100 10.400 9.808.900 0 III/b 3 2.808.230 IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.170 IV/a 3 3.655.200 0 IV/a 3 3.515.808.600 11.420 III/a 3 2.300 1.300 1.471.900.615 .400 342.477.800 1.606.800 6.033.606.701.597.655.420 IV/a 3 3.713.400 9.400 389.793.800 1.300 1.174.200 1. TRI DARYATMI WIWIT ISWINARTI GIYARTI GUNADI MULYOWIYONO TRI ISKANDARI SAMIJA S.362.301.606.270 III/c 3 2.471.571.800 1.787.200 1.387.900.

500 446.900 401.300 1.100 10.100 10.800 1.100 10.600 9.471.800 11.270 IV/a 3 3.800 1.300 1.515.402.701.300 1.402.367.713.701.985 III/c 3 2.200 8.230 IV/a 3 3.300 11.402.101.600 11.295 IV/a 3 3.471.808.269.300 1.800 1.979.280 IV/a 3 3.571.724.300 1.995 IV/a 3 3.900.170 IV/a 3 3.560.675.600 11.100 10.800 1.800 1.174.230 IV/a 3 3.755.247.571.362.400 9.467.420 IV/a 3 3.600 11.755.367.600 1.420 IV/a 3 3.575.600 11.524.995 IV/a 3 3.701.500 8.100 10.499.346.270 IV/a 3 3.571.800 1.230 IV/a 3 3.787.995 IV/a 3 3.606.995 IV/a 3 2.400 1.808.101.615 IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.400 9.269.420 IV/a 2 3.300 8.900.H.900 1.SUMARTINI MUJIATUN SRI MARYATI SUPIYATI DALMIYATUN IRIYANTA CHRISTINA SUWARNI YAKIEN WAHRUMI SARMIN SRI WANTI SRININGSIH DWIYANI ISNARATRI E.571.100 1.200 1.100 10.600 10.270 IV/a 3 3.269.571.200 1.600 10.300 1.010 IV/a 3 3.033.025.025 .467.713.600 10.467.515.800 1.387.973.195 IV/b 3 3.560.800 1.428.700 9. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.082.701.200 1.300 1.600 10. SRI WIHAYATI HARIYAH KUWAJI SUKARSIH SUPARJI SUPARMI SUMARNI SUMIYEM SURAHMAN AGUS HARYONO NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Purwomartani Kalasan Purwomartani Kalasan Purwomartani Kalasan Purwomartani Kalasan Purworejo Pakem Purworejo Pakem Purworejo Pakem Purworejo Pakem Purworejo Pakem Purwosari Mlati Purwosari Mlati Purwosari Mlati Pusmalang Cangkringan Pusmalang Cangkringan Pusmalang Cangkringan Pusmalang Cangkringan Randusari Ngemplak Randusari Ngemplak Randusari Ngemplak Randusari Ngemplak Randusari Ngemplak Randusari Ngemplak Randusari Ngemplak Rejodani Ngaglik Rejodani Ngaglik Rejodani Ngaglik Rejondani Prambanan Page 70 VOL TW.800 1.420 IV/a 3 3.600 7.900.402.560.400 9.195 III/b 3 2.606.606.940 IV/a 3 3.713.471.833.677.655.920.800 1.600 11.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 NAMA MUJIYANA NUNUK TRIHARTATI T.270 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.704.136. HERWANTI TRI SUDASWANTI ANIK MARYANI C.713.993.713.755.560.755.787.606.808.200 1.467.100 10.606.900.

DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 NAMA AMINAH ANASTASIA ENTIN MINDARTI DIYAH MURWAENI PARYANTINI SRI SURYANTI AGNES SRIYANTI DAMIRAH JUWARIYAH SRI NURDIYATUN MARGARETTA JUMINAH MUHIMAN SUNARDI HERYBERTUS SUNGKONO HARTINI MM HARYANI NUR BADRININGSIH SUMIYATI TIN MURTINI SUMARLAN SRI SULASTRI JUWAHIR TRI YUNIATUN ESTI RAHAYU PARGINEM SRI HARTINAH RUKMI RAHMAWATI KAMIDI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Rejondani Prambanan Rejondani Prambanan Rejondani Prambanan Rejondani Prambanan Rejondani Prambanan Rejosari Ngaglik Rejosari Ngaglik Rejosari Ngaglik Rejosari Ngaglik Ringinsari Depok Ringinsari Depok Ringinsari Depok Rogoyudan Mlati Rogoyudan Mlati Rogoyudan Mlati Rogoyudan Mlati Rogoyudan Mlati Rogoyudan Mlati Salakan Lor Kalasan Salakan Lor Kalasan Salakan Lor Kalasan Salakan Lor Kalasan Salamrejo Tempel Salamrejo Tempel Salamrejo Tempel Sambirejo Prambanan Sambirejo Prambanan Page 71 VOL TW. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 1 3.631.600 11.367.600 11.701.400 1.082.100 10.995 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.677.800 1.800 1.713.600 11.800 11.420 .362.677.787.600 10.677.655.900.704.877.300 1.387.800 11.704.545.230 IV/a 3 3.400 1.270 IV/a 3 3.677.655.800 11.600 11.655.230 IV/a 3 3.755.787.010 IV/a 3 3.808.571.300 5.800 11.365.800 1.600 11.200 1.800 1.247.704.515.400 1.400 1.010 IV/a 3 3.033.033.995 IV/a 3 3.010 IV/a 3 3.800 11.713.100 30.300 1.400 9.800 11.900 0 IV/a 3 3.655.900.300 1.090 IV/a 3 3.600 9.400 9.900 4.367.170 IV/a 3 3.100 10.467.677.787.677.420 IV/a 3 3.800 1.788.402.471.800 11.500 418.995 IV/a 3 3.808.704.300 1.787.585 II/b 3 1.600 3.606.033.200 1.787.655.033.900.362.600 585.260 IV/a 3 3.010 IV/a 9 3.704.560.655.606.033.400 5.230 IV/a 3 3.677.420 III/d 3 2.400 1.362.010 IV/a 3 3.800 1.195 IV/a 3 3.400 9.500 8.101.362.033.010 IV/a 9 3.420 IV/a 3 3.400 1.800 1.100 10.100 10.571.808.269.275 IV/a 3 3.600 11.471.800 1.471.033.113.600 34.787.606.303.400 1.269.420 IV/a 3 3.655.269.362.010 IV/a 3 3.200 1.088.571.713.

230 IV/a 3 3.471.420 IV/a 3 3.170 IV/a 3 3.571.471.800 11.655.800 11.195 IV/a 3 3.200 1.800 11.467.400 6.101.776.560.300 1.600 1.467.367.100 10.100 5.600 11.400 1.367.787.677.995 IV/a 3 3.677.362.940 IV/a 3 3.100 10.420 IV/a 3 3. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK II/d 3 2.677.300 1.195 IV/a 3 3.843.560.010 IV/a 3 3.800 11.713.900.882.294.402.400 1.800 1.787.200 8.301.800 11.247.979.800 1.677.300 0 IV/a 3 3.400 9.600 11.704.400 1.655.100 10.515.467.346.515.269.713.367.010 IV/b 3 3.100 10.600 11.515.400 1.010 II/d 3 2.677.420 IV/a 3 3.800 1.010 IV/a 3 3.367.100 10.362.787.420 IV/a 3 3.402.600 10.600 11.947.515.367.402.704.800 1.200 0 IV/a 3 3.800 1.300 1.704.387.655.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 NAMA EDI YUWONO PARSIYATI RAJIMAN SURYANTI THERESIA LUSIYATI TITIK SUMARTUTI WARSINIYATI HERYANTA BUDIMAN SUKAPTI YUSWANTA LIDWINA SRI SUBARDIRAH SRI BURHANINGSIH SUDIYANTO SUGIYEM SUPARIDJAN SUSMI HARYATI SUTRISNO TRI MURWANINGSIH SARYANTO SUPRIHATIN SURADI TUWUH LESTARI ANDAYANI YUNIWATI RUWI AMBARWATI SARJI WINARTI SRIYANTI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Sambiroto 1 Kalasan Sambiroto 1 Kalasan Sambiroto 1 Kalasan Sambiroto 1 Kalasan Sambiroto 1 Kalasan Sambiroto 1 Kalasan Sambiroto 1 Kalasan Sambiroto 2 Kalasan Sambiroto 2 Kalasan Sambiroto 2 Kalasan Sambiroto 2 Kalasan Samirono Depok Samirono Depok Samirono Depok Samirono Depok Samirono Depok Samirono Depok Samirono Depok Samirono Depok Sardonoharjo 1 Ngaglik Sardonoharjo 1 Ngaglik Sardonoharjo 1 Ngaglik Sardonoharjo 1 Ngaglik Sardonoharjo 1 Ngaglik Sardonoharjo 2 Ngaglik Sardonoharjo 2 Ngaglik Sardonoharjo 2 Ngaglik Page 72 VOL TW.571.600 0 IV/a 3 3.400 9.606.195 IV/a 3 3.655.801.101.200 6.033.400 1.100.606.082.600 10.101.010 IV/a 3 3.800 1.033.269.195 IV/a 3 3.800 1.300 1.300 1.600 10.560.300 1.101.101.403.362.755.655.300 1.993.270 IV/a 3 2.808.808.420 .510 IV/a 3 3.033.800 11.800 1.200 1.600 9.100 10.033.033.195 II/a 3 1.400 1.515.230 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.701.995 IV/a 3 3.100 10.

606.571.655.755.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 NAMA SUNYATA SUYANTO BUSRIYAH DWI PENI MARTINI NGATINI TIWI JAKA TRIYANA MARIA MARYATI MAWARTI SUDARSONO YANTO MUJILAH SUDJIJANTA SITI YUNIATI ASNGARI SUGIYONO TRI SISWANINGSIH YUNI PRATIWI WINARTO HARIYANTI NURSURIAH SRI SUMIYATI SUPRIYATI BASUKI RAHAYU TRI PADMONO AMBAR SUSANTI SRI HIDAYATI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Sardonoharjo 2 Ngaglik Sardonoharjo 2 Ngaglik Sardonoharjo 2 Ngaglik Sariharjo Ngaglik Sariharjo Ngaglik Sariharjo Ngaglik Sariharjo Ngaglik Sarikarya Depok Sarikarya Depok Sarikarya Depok Sarikarya Depok Sarikarya Depok Sejati Moyudan Sejati Moyudan Sejati Moyudan Seloharjo Ngaglik Seloharjo Ngaglik Seloharjo Ngaglik Seloharjo Ngaglik Seloharjo Ngaglik Selomulyo Ngaglik Selomulyo Ngaglik Selomulyo Ngaglik Selomulyo Ngaglik Selomulyo Ngaglik Semarangan 1 Godean Semarangan 1 Godean Page 73 VOL TW.995 IV/a 3 3.993.300 1.270 IV/a 3 2.230 IV/a 3 3.600 11.400 9.655.200 8.704.269.467.993.400 9. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.300 1.230 IV/a 3 3.701.200 1.606.800 11.600 1.300 11.833.713.800 1.925 IV/a 3 3.940 IV/a 3 3.300 1.600 10.367.560.677.200 1.900.200 8.713.979.670 IV/a 3 3.230 IV/a 3 3.033.402.362.400 9.100 10.195 IV/a 3 3.200 1.515.515.704.600 10.808.600 11.979.195 .471.600 1.600 11.471.471.307.993.800 1.010 IV/a 3 3.900.101.010 III/c 3 2.269.800 7.420 IV/a 3 3.200 1.800 11.597.808.300 1.100 10.900 1.655.300 1.195 IV/b 3 3.808.100 10.100 10.010 IV/a 3 3.033.800 1.230 IV/a 3 3.362.995 IV/a 3 2.499.346.101.940 IV/a 3 3.787.979.100 10.500 1.269.600 11.400 1.467.200 8.367.269.420 IV/a 3 3.713.101.420 IV/a 3 3.100 10.800 1.100 10.724.808.906.808.270 IV/a 3 3.606.793.515.195 IV/a 3 3.471.230 IV/a 3 2.677.800 11.420 IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.300 1.719.571.033.400 1.985 IV/a 3 3.940 IV/a 3 2.800 1.300 1.367.402.400 9.571.400 1.755.269.560.400 9.101.500 8.367.200 1.701.800 1.400 389.787.346.346.677.600 1.471.515.

995 IV/a 3 3.713.300 1.704.362.300 1.515.600 9.701.713.800 1.799.940 IV/a 3 3.403.300 1.933.606. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.600 10.677.571.200 8.400 1.101.515.600 10.800 1.100 10.100 10.713.993.700 348.600 1.571.600 11.560.300 1.801.524.800 1.367.800 1.402.677.940 IV/a 3 3.420 II/a 3 1.100 10.800 1.367.195 .471.100 10.101.367.800 1.400 9.387.367.420 II/b 3 1.808.600 11.400 1.010 IV/a 3 2.700 9.082.467.571.402.995 IV/a 3 3.571.428.655.230 IV/a 3 3.655.300 1.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 NAMA THOMAS SUKARDI TUGIYEM MARYANTO SUBIASTUTI SUHARYANTO SUMINI TUKINEM TUTIK PURWATI WINARYA DASIRAH SRI MURTINI EMILIANA KARWIYATI SRI HARTATI WIJANA WIJI LONGGAR LESTARI ENDANG KURNIANINGSIH PARYATI SUGITA SUMIATUN SUTRINI MULYONO SITI SULIYANI SRI JUWARNINGSIH SRI SURATMI TRI HARYANTI FAJAR RETNOWATI DJUMADI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Semarangan 1 Godean Semarangan 1 Godean Semarangan 2 Godean Semarangan 2 Godean Semarangan 2 Godean Semarangan 2 Godean Semarangan 2 Godean Semarangan 2 Godean Semarangan 2 Godean Semarangan 4 Godean Semarangan 4 Godean Semarangan 4 Godean Semarangan 4 Godean Semarangan 4 Godean Semarangan 4 Godean Semarangan 5 Godean Semarangan 5 Godean Semarangan 5 Godean Semarangan 5 Godean Semarangan 5 Godean Sempu Ngemplak Sempu Ngemplak Sempu Ngemplak Sempu Ngemplak Sempu Ngemplak Sendangadi 1 Mlati Sendangadi 1 Mlati Page 74 VOL TW.402.995 IV/a 3 3.713.300 1.195 IV/a 3 3.100 10.010 IV/a 3 3.230 IV/a 3 3.800 11.606.010 IV/a 3 2.033.800 11.993.787.195 IV/a 3 3.571.979.346.467.346.420 IV/a 3 3.979.300 1.515.101.300 5.100 10.995 IV/a 3 3.100 5.195 IV/a 3 3.467.100 1.100 10.270 IV/a 3 3.269.100 10.606.200 1.515.713.247.174.200 1.420 IV/a 3 3.900 0 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.606.285 IV/a 3 3.269.965.300 0 III/a 3 2.677.560.995 IV/a 3 3.300 1.400 1.615 IV/a 3 3.100 10.800 11.471.900 6.200 8.100 10.560.808.367.606.600 10.900.300 1.101.033.101.033.755.321.170 IV/a 3 3.400 9.600 1.655.300 1.515.

400 9.420 IV/a 3 3.400 9.800 1.787.362.800 8.387.515.471.600 10.995 IV/a 3 3.402.787.300 0 IV/a 3 3.362.500 1.800 1.600 9.677.300 1.571.300 1.677.800 1.800 1.300 5.307.367.230 IV/a 3 3.906. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.010 IV/a 3 3.367.515.700 8.420 IV/a 3 3.704.170.100 10.800 1.247.704.995 IV/a 3 3.082.400 9.606.995 III/d 3 2.600 11.808.600 9.704.155 IV/a 3 3.800 11.082.704.033.101.571.100 10.200 1.471.420 IV/a 3 3.808.560.787.033.787.800 11.362.770 IV/a 3 3.801.600 7.100 10.170 IV/a 3 3.600 11.467.200 6.403.600 11.269.300 1.100 5.230 IV/a 3 3.300 1.269.170 IV/a 3 3.801.606.925 IV/a 3 3.200 1.787.400 1.571.606.871.269.606.300 1.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NAMA ENDANG HANDANIWATI NUR SUHARYANTO RR.200 1.100 10.200 1.123.420 II/b 3 1.600 11.101.420 IV/a 3 3.010 IV/a 3 2.100 10.713.719.800 1.655.100 10.270 .799. RISTIYATI SAMIRAH SRI SUDARTI SUMIYATI TUDJINAH ELISABET HERMI RATNAWATI SRI HARTI SUHARNI SUTARJA SURANTI CAECILIA PONIYEM CHATARINA ERNA SUSANTI PONIRIN SARI WATINI ASIH SRI ASTUTI THERESIA WIDADA NUR INDAHYATI SUMINTEN RIA PARIYEM BHERNADETTA SUTARTI JANARTO SUHARTI SUPI RAHAYU SURYATI TRI MULYANI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Sendangadi 1 Mlati Sendangadi 1 Mlati Sendangadi 1 Mlati Sendangadi 1 Mlati Sendangadi 1 Mlati Sendangadi 1 Mlati Sendangadi 1 Mlati Sendangadi 2 Mlati Sendangadi 2 Mlati Sendangadi 2 Mlati Sendangadi 2 Mlati Sendangagung Minggir Sendangagung Minggir Sendangagung Minggir Sendangagung Minggir Sendangagung Minggir Sendangagung Minggir Sendangagung Minggir Sendangharjo Minggir Sendangharjo Minggir Sendangharjo Minggir Sentul Godean Sentul Godean Sentul Godean Sentul Godean Sentul Godean Sentul Godean Page 75 VOL TW.615.800 1.808.755.300 1.900.380 III/d 3 2.704.571.701.471.387.400 430.420 IV/a 3 3.713.400 1.500 8.195 IV/a 3 3.995 IV/a 2 3.900 0 IV/a 3 3.655.362.230 IV/a 3 3.707.713.189.100 406.567.900.713.180 II/a 3 1.247.600 328.600 11.800 1.800 1.600 11.195 III/a 3 2.933.362.

269.755.600 11.100 10.033.471.100 10.367.571.677.300 8.033.606.800 1.995 IV/a 2 3.362.471.100.420 IV/a 3 3.101.101.560.400 9.606.600 10.471.701.010 IV/a 3 3.269.606.174.400 1.900 401.861.800 1.515.700 9.230 IV/a 3 3.677.100 10.230 IV/a 3 3.787.402.010 IV/a 3 3.571.230 IV/a 3 3.402.560.995 IV/a 3 3.713.606.230 IV/a 3 3.100 10.571.900 1.025.600 11.195 III/c 3 2.800 7.400 9.200 0 III/c 3 3.560.615 IV/a 3 3.367.900.300 1.100 10.402.600 493.033.300 1.808.420 IV/b 3 3.571.300 1.600 10.300 1.995 II/d 3 2.800 1.524.713.435 IV/a 3 3.614.800 11.842.195 IV/a 3 3.200 9.301.420 IV/a 3 3.200 1.300 1.800 1.300 1.713.100 10.995 IV/a 3 3.467.655.420 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.800 1.100 1.340 IV/a 3 3.400 1.400 9.704.713.800 11.100 10.200 1.400 9.103.675.400 1.713.515.600 10.200 1.355.428.400 6.677.600 1.269.467.515.808.402.606.571.467.367.300 1. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.808.655.287.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 NAMA NGADERI RUSWARTATI RUSWINARNI SARJONO SRI INDARTI SURAJINAH WAHANA SRI KARYUNI HARTINI JIMIN MURYANTA SRI YATUN SUGIYARTI TITIK WIDAYATI SULASTRI MARSUDI NGADIMAN PUJIYATI RAHMAT SUSILA SETIYOWATI BAMBANG SUNARTO DARIYATUN KASIYAM ISMARTININGSIH MURYANTI PUJI RAHAYU SITI SUDARINATUN SRI MARYATI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Sidoarum Godean Sidoarum Godean Sidoarum Godean Sidoarum Godean Sidoarum Godean Sidoarum Godean Sidoarum Godean Sidoluhur Godean Sidoluhur Godean Sidoluhur Godean Sidoluhur Godean Sidoluhur Godean Sidoluhur Godean Sidoluhur Godean Sidomoyo Godean Sidomoyo Godean Sidomoyo Godean Sidomoyo Godean Sidomoyo Godean Sidomoyo Godean Sidomulyo Sleman Sidomulyo Sleman Sidomulyo Sleman Sidorejo Kalasan Sidorejo Kalasan Sidorejo Kalasan Sidorejo Kalasan Page 76 VOL TW.808.626.200 1.101.677.270 .300 10.471.655.800 1.300 1.800 11.420 IV/a 3 3.467.100 10.600 10.269.560.080 IV/a 3 3.010 IV/a 3 3.295 IV/a 3 3.

200 6.300 1.800 1.362.402.100 10.700 427.400 9.700 348.900 8.270 IV/a 3 3.321.300 361.269.600 11.965.420 IV/a 3 3.101.101.787.300 1.655.400 1.808.200 0 IV/a 3 3.100 10.808.100 10.606.362.600 0 III/a 3 2.800 1.294.877.100 10.677.600 10.704.800 1.558.800 11.230 II/c 3 2.301.033. BUDIMAN PURWANTINI YULIASTUTI SUPARDJITO TUMIRAH VICTORIA ASIH SULANJARI YUSTINA SUMARTINI ENDANG YUNI ASTUTI JUMINI SARJONO SUMARNI CHRISTIANA SUHARYANTI HARI SUYANTO SUHARTO SUKIMIN SRI RUSMIYATUN PANGGIH HADIMURWANTO BUDI SARJANA ISTI FATONAH NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Sidorejo Kalasan Sidorejo Kalasan Sinduadi 1 Mlati Sinduadi 1 Mlati Sinduadi 1 Mlati Sinduadi 1 Mlati Sinduadi 1 Mlati Sinduadi 1 Mlati Sinduadi 1 Mlati Sinduadi 2 Mlati Sinduadi 2 Mlati Sinduadi 2 Mlati Sinduadi 2 Mlati Sinduadi 2 Mlati Sinduadi Barat Mlati Sinduadi Barat Mlati Sinduadi Barat Mlati Sinduadi Barat Mlati Sinduadi Barat Mlati Sinduadi Timur Mlati Sinduadi Timur Mlati Sinduadi Timur Mlati Sinduadi Timur Mlati Sinduadi Timur Mlati Sleman 1 Sleman 1 Sleman 1 Page 77 VOL TW.606.631.600 11.195 IV/a 3 3.467.300 5.100 10.560.300 5.900.713.221.852.300 1.882.367.571.471.300 1.200 1.230 IV/a 3 3.100 10.300 1. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.200 1.195 .400 1.269.713.515.100 7.600 10.677.571.420 IV/a 3 3.100 10.995 IV/a 3 3.799.420 IV/a 3 3.010 IV/a 3 3.560.800 11.571.995 II/b 3 1.571.045.571.100.701.200 1.606.713.230 IV/a 3 3.402.400 1.010 IV/a 3 3.285 III/a 3 2.300 1.935 III/d 3 2.033.300 0 IV/a 3 3.655.420 II/b 3 1.195 IV/a 3 3.101.704.400 6.800 11.400 9.471.407.300 1.010 IV/a 3 3.787.800 1.995 IV/a 3 3.900 6.606.808.400 9.300 1.065 IV/a 3 3.995 II/d 3 2.677.995 IV/a 3 3.900 0 IV/a 3 3.367.600 11.713.655.467.100 10.515.015.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 NAMA SUMIYEM SUPRIYANA SUMARHAYATI MARJIYEM PAIRAH PONIYAH SUWARTINAH TRIONGKO BUDI WALUYO TRIYANA MUKIDI A.471.713.515.900 0 II/d 3 2.033.755.269.367.606.800 1.933.100 6.

600 7.270 IV/a 3 3.195 II/a 3 1.100 10.367.420 .033.800 1.300 1.787.010 IV/a 3 3.600 11.560.801.101.300 1.101.200 1.307.100 10.269.600 10.606.420 IV/a 3 3. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.471.471.800 1.100 10.515.800 1.677.170.367.655.600 10.362.800 11.800 1.200 1.600 9.033.571.995 IV/a 3 3.420 IV/a 3 2.200 1.713.100 10.467.600 11.362.701.655.033.515.467.195 IV/a 3 3.033.925 IV/a 3 3.400 1.800 1.400 9.800 1.195 IV/a 3 3.719.600 11.800 11.170 IV/a 3 3.808.247.100 10.010 IV/a 3 3.800 11.200 1.230 IV/a 3 3.500 1.400 1.100 1.900.367.010 IV/a 3 3.800 1.701.230 IV/a 3 3.500 8.755.677.704.900.420 IV/a 3 3.515.195 IV/a 3 3.600 10.101.400 9.800 11.300 1.400 1.300 1.700 9.787.655.300 1.269.300 1.755.100 10.100 5.560.655.600 11.800 11.677.269.402.677.560.677.101.400 1.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 NAMA KHOIRIYAH SUMARYATUN SUWARTINAH SUNARJO ENDANG LESTARI DARYATI MURTINEM SRI HARYATI SRI RAHAYU SULASTRI TUTIK ISMOYOWATI HIMAWAN MARUTIARTI MULAT PURWANTA SAMINI SRI PURWATI BUNZANAH RAHAYU SULISTIYANI RUKMINI SRI SURATMI SUPIYATI HARYANTO NING ROKHAYATI SARJI SUDARTI SUHARTINI SUWANTA NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Sleman 1 Sleman 1 Sleman 1 Sleman 1 Sleman 3 Sleman 3 Sleman 3 Sleman 3 Sleman 3 Sleman 3 Sleman 3 Sleman 4 Sleman 4 Sleman 4 Sleman 4 Sleman 4 Sleman 5 Sleman 5 Sleman 5 Sleman 5 Sleman 5 Soka Tempel Soka Tempel Soka Tempel Soka Tempel Soka Tempel Soka Tempel Page 78 VOL TW.300 0 IV/a 3 3.906.808.402.010 IV/a 3 3.515.367.400 9.428.010 IV/a 3 3.900.174.230 IV/a 3 3.033.800 1.180 IV/a 3 3.471.655.467.808.615 IV/a 2 3.420 IV/a 3 3.400 1.524.270 IV/a 3 3.402.100 10.195 IV/a 3 3.101.387.704.101.801.195 IV/a 3 3.300 1.367.515.367.082.515.403.

600 7.400 9.615 IV/a 3 3.680 IV/a 3 3.301.677.200 1.280 II/d 3 2.787.300 1.500 6.704.200 1.787.606.700 9.600 11.420 IV/a 3 3.294.269.010 IV/a 3 2.677. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK II/d 3 2.600 1.100 10.151.269.362.400 1.200 8.808.787.906.136.560.787.300 1.174.575.704.940 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.033.800 1.655.100 10.524.701.400 1.010 IV/a 3 3.300 1.993.200 0 IV/a 3 3.800 1.230 II/d 3 2.600 358.173.600 10.420 IV/a 3 3.600 0 III/a 3 2.677.391.704.362.200 7.600 11.808.100 10.995 IV/a 2 3.346.033.230 IV/a 3 3.800 11.993.995 IV/a 3 3.400 9.979.655.683.900.100.500 8.050.995 IV/a 3 2.100 0 IV/a 3 3.787.101.800 1.800 1.600 11.400 1.704.033.428.200 8.800 1.800 11.571.200 1.010 IV/a 3 3.500 1.200 1.471.700 6.346.227.420 IV/a 3 3.362.713.925 IV/a 3 3.362.195 IV/a 3 3.400 6.713.467.402.940 IV/a 3 2.515.307.100 1.704.471.882.269.713.800 1.787.400 9.800 11.600 11.800 1.270 IV/a 3 3.230 .979.719.571.571.655.471.600 11.300 1.808.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO NAMA 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 HARTATI ASTUTI TITIK WARDININGSIH TUMILAH ALIP DARINAH EMILIANA RESTUTI SURATIYAH HARYANTO HERI PURWANTO KIRIN SUMARMAN SUWALDI TRIMAN ATIK SRI SUPARMIYATI MARGARETA SURYATI MUJINAH SURATMI FRANSISCUS ASISI WALUYO SUMARNI HS NGADIWIYONO SUNARSIH WIDARYATNO SRIYANTI MARIYAH SUKIRAH DJUDJUK PUNIDJANTO JOKO SUPRANTO NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Somoitan Turi Somoitan Turi Somoitan Turi Somoitan Turi Sompokan Seyegan Sompokan Seyegan Sompokan Seyegan Sompokan Seyegan Sompokan Seyegan Sompokan Seyegan Sompokan Seyegan Sompokan Seyegan Sompokan Seyegan Soprayan Turi Soprayan Turi Soprayan Turi Soprayan Turi Sorogenen 1 Kalasan Sorogenen 1 Kalasan Sorogenen 2 Kalasan Sorogenen 2 Kalasan Sorogenen 2 Kalasan Srowolan Pakem Srowolan Pakem Srowolan Pakem Srunen Cangkringan Srunen Cangkringan Page 79 VOL TW.606.600 1.362.200 6.100 10.755.420 II/b 3 2.606.500 0 IV/a 3 3.367.420 IV/a 3 3.600 11.

200 1.300 1.655.100 30.300 1.683.956.600 11.800 1.808.420 IV/a 3 3.801.100 10.467.EKO SULISTYOWATI TINI HARTI SUMIYATI ARISMAN DAKHLAN KARTININGSIH SUPARDI SUPRAMONO SUHARYANTO SUDARTI DWI SUNARTI TUMIJO DALIMAH SUJIMAN SUPRAPTA NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Srunen Cangkringan Srunen Cangkringan Srunen Cangkringan Sukomulyo Ngaglik Sukomulyo Ngaglik Sukomulyo Ngaglik Sukomulyo Ngaglik Sukorejo Turi Sukorejo Turi Sukorejo Turi Sukosari Ngaglik Sukosari Ngaglik Sukosari Ngaglik Sukosari Ngaglik Sumber 1 Berbah Sumber 2 Berbah Sumber 2 Berbah Sumber 2 Berbah Sumber 2 Berbah Sumber 2 Berbah Sumberadi 1 Mlati Sumberadi 1 Mlati Sumberadi 1 Mlati Sumberadi 1 Mlati Sumberagung Moyudan Sumberagung Moyudan Sumberagung Moyudan Page 80 VOL TW.800 11.367. ENDANG SURATMINI SRI SETYATI IRIYANI SRI SUMIASIH BOIMIN M.713.600 10.170.655.100 10.677.515.420 IV/a 3 3.704.300 1.755.713.428.600 10.420.571.471.467.787.560.230 III/b 3 2.800 1.015 IV/a 3 3.900.808.800 1.965.303.700 348.260.400 9.571.420 IV/a 3 3.100 10.700 5.560.367. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.200 1.560.400 1.420 IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.800 1.362.800 1.402.A.300 363.600 10.367.402.010 III/a 3 2.701.800 1.387.227.402.600 10.600 10.800 1.606.269.170 IV/a 3 3.600 11.600 11.615 .870.033.420 IV/a 3 3.995 IV/a 2 3.100 0 IV/a 3 3.402.560.300 1.900 6.787.467.704.545.606.269.321.195 IV/a 3 3.713.700 6.420 IV/a 3 3.800 1.400 9.900.515.100 0 IV/a 3 3.467.600 11.100 1.995 IV/a 3 3.800 1.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 NAMA PRIHYANTO SUMARNO SUPADMIYATI FX SUNARJO MUHAMMAD DURYAT SITI YUWARTINIGRUM SUNARDI SITI BAROROH R.247.800 1.285 IV/a 3 3.677.100 7.800 11.230 IV/a 3 3.585 II/c 3 1.033.100 10.606.524.195 IV/a 9 3.180 IV/a 3 3.700 9.471.082.900.420 IV/a 3 3.560.467.800 1.270 IV/a 3 3.701.362.600 9.174.100 10.300 1.467.402.560.600 7.200 1.755.420 IV/a 3 3.270 II/d 3 2.600 10.571.400 1.101.101.402.010 IV/a 3 3.900 4.

367.677.940 IV/a 3 3.515.200 1.340 IV/a 3 3.103.471.269.270 IV/a 3 3.800 1.993.993.600 1.800 1.420 IV/a 3 2.346.100 10.615 .600 10.600 11.269.704.269.230 IV/a 3 3.033.800 11.600 1.655.900.045.655.800 11.787.033.677.230 IV/a 3 3.704.420 IV/a 2 3.010 IV/a 3 3.700 9.362.137.800 1.200 1.524.704.195 IV/a 3 3.400 9.800 1.940 IV/a 3 3.101.200 1. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.367.600 11.174.606.701.420 IV/a 3 3.300 1.704.600 11.677.400 9.300 0 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.362.870 IV/a 3 3.200 1.420 IV/a 3 3.471.200 8.800 1.800 1.808.300 1.195 IV/a 3 2.471.600 1.787.400 1.677.979.300 1.787.600 11.200 8.800 9.600 11.808.600 11.230 II/a 3 1.362.362.403.100 1.571.367.787.704.515.800 7.755.655.362.420 IV/a 3 3.100 10.800 1.428.800 11.100 10.704.800 1.101.600 11.677.269.346.362.400 456.100 5.515.010 IV/a 3 3.400 9.230 IV/a 3 3. MURGIYANTI JAKIRAN SRI NURYATI SUPRIYATI YOHANES EKA HARJONO BAKIN ERNA HARYANTI BAMBANG PRASAJA JUMIDAH SRI IDAWATI MARGARETHA STEPHANA NARBIYATI MARTINI RATMA RINTARTI SUNGKONO SUTARSIH SUTINI YB SUKINDRA CHRISTIANA SURANTINI NGADIYO PAWIRO SEMITO SARIKUN SUTRISYANTO YOHANES HARYANA WIGATI MARIA EMACULATA PRATIWI BINIDIKTUS BASUKI PURWANTI SUHARTINI MASIYEM NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Sumberagung Moyudan Sumberrahayu Moyudan Sumberrahayu Moyudan Sumberrahayu Moyudan Sumberwatu Prambanan Sumberwatu Prambanan Sumberwatu Prambanan Susukan Seyegan Susukan Seyegan Susukan Seyegan Susukan Seyegan Susukan Seyegan Susukan Seyegan Susukan Seyegan Susukan Seyegan Susukan Seyegan Sutan Minggir Sutan Minggir Sutan Minggir Sutan Minggir Sutan Minggir Sutan Minggir Tajem Depok Tajem Depok Tajem Depok Tajem Depok Tamanan 1 Kalasan Page 81 VOL TW.420 IV/a 3 3.995 III/d 3 3.010 IV/a 3 3.655.400 1.402.033.362.471.101.400 1.787.467.100 10.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 NAMA Y.195 IV/a 3 3.800 11.808.420 IV/a 3 3.010 IV/a 3 3.787.355.560.600 11.787.704.979.400 9.808.713.300 1.801.800 1.400 1.033.

230 IV/a 3 3.300 1.571.800 1.033.010 IV/a 3 3.362.362.713.420 II/d 3 2.400 6.713.600 1.301.600 11.100 1.800 11.808.500 10.600 10.524.704.995 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.606.677.471.428.200 0 IV/a 3 3.200 0 II/d 3 2.471.420 IV/a 3 3.700 9.100 10.600 11.995 IV/a 3 3.247.600 11.100.275 IV/a 3 3.101.600 11.200 1.500 1.800 11. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.387.571.808.400 6.010 IV/a 3 3.100 10.579.965.528.713.300 1.787.713.655.367.800 1.606.100 10.606.100.571.321.995 IV/a 3 3.615 IV/a 3 3.713.230 IV/a 3 3.230 IV/a 3 2.655.269.400 1.346.515.606.900.600 11.471.509.170 IV/a 3 3.600 9.100 10.787.787.420 IV/a 3 3.200 1.808.420 IV/a 3 3.082.940 IV/b 3 3.400 1.269.571.362.420 .704.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 NAMA SRINI SUPRIYANTI SUYATMINI YUSTINA MURWANI ETMI WAHYUNI SUPRIYATI TUTI HARYANI ENING SRI PURWANI HARTINI INDAH SUSILAWATI NGADINA SURYANI DEWI PARDI NGADUL SUMIRAH SUPRIYATI SUYANTO TUGIMIN ABDUL MAJID CHOIRUDIN MARTOYO BUDIYANA FLORENTINA JUMIYATI SUYATI ANWAR SANUSI ELISABETH SURATINEM SUPARYONO LIDWINA SRI YULIASIH MARYATI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Tamanan 1 Kalasan Tamanan 1 Kalasan Tamanan 1 Kalasan Tamanan 2 Kalasan Tamanan 2 Kalasan Tamanan 2 Kalasan Tamanan 3 Kalasan Tamanan 3 Kalasan Tamanan 3 Kalasan Tamanan 3 Kalasan Tamanan 3 Kalasan Tamanan 3 Kalasan Tambakrejo Tempel Tambakrejo Tempel Tambakrejo Tempel Tambakrejo Tempel Tambakrejo Tempel Tanjungtirto 1 Berbah Tanjungtirto 1 Berbah Tanjungtirto 1 Berbah Tanjungtirto 1 Berbah Tanjungtirto 1 Berbah Tanjungtirto 2 Berbah Tanjungtirto 2 Berbah Tanjungtirto 2 Berbah Taraman Ngaglik Taraman Ngaglik Page 82 VOL TW.300 1.900 6.033.301.200 0 II/d 3 2.701.100 10.300 1.677.285 IV/a 3 3.560.402.200 1.677.200 8.800 1.700 348.400 9.174.467.606.294.787.800 11.100 10.400 9.270 IV/a 3 3.979.301.300 1.704.704.655.800 1.995 IV/a 3 3.400 9.400 1.995 II/d 3 2.882.362.800 1.400 6.800 1.755.571.010 IV/a 3 3.200 6.800 1.300 1.269.100.600 0 III/a 3 2.993.033.

995 IV/a 3 3.420.655.200 1.101.270 IV/a 3 3.100 7.112 III/b 3 2.400 385.792.101.269.800 .600 11.993.704.300 1.367.571.800 1.420 II/b 3 1.713.010 IV/a 3 3.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 NAMA MUJIYANTA SUMIYATI SURATI SURTI HADIMAH ENI PURWIYANTI TRI MARJUKI ERNA PURWANINGSIH SALAMI WIDADA SUBARDI SUTARTI UMIYATUN WARTINEM SUPARDJIANTO RINI UTAMININGSIH ROBERTUS SUNARJO AKHMAD E.346.367.655.571.101.200 1.300 1.787.787.449.800 1.402.603.269.500 8.195 IV/a 3 3.800 7.995 IV/a 3 3.420 2.260.033.300 1.400 1.100 10.033.606.906.808.800 1.800 1.033.787.900 0 II/c 3 2.701.800 11.900 367.600 10.100 10.925 IV/a 3 3.800 11.808.230 IV/a 3 3.362.571.300 363.719.400 1.713.900.100 10.471.010 IV/a 3 3.200 8.515.700.704.677.100 10.300 1.560.100 10.362.307.471.755.600 11.100 6.655.362.300 1.230 IV/a 3 2.395 IV/a 3 3.515.800 11.606.606. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.100 10.010 IV/a 3 8.995 IV/a 3 3.020 IV/a 3 3.508.979.677.600 1.467.606.010 IV/a 3 3.400 1.033.300 7.600 11.800 11.800 11.420 IV/a 3 2.500 1.033.704.600 11.400 1.347.799.655.713.940 IV/a 3 3.566.995 IV/a 3 3.713.677.300 5.400 9.400 9.933.300 1.010 IV/a 3 3.367.515.100 10.SUPATMIYATI PAINI PARTINI RIYADI RAHAYU PRAPTI SUPARDI TITIN SUKOWATI MM HENI PRASTUTI SRI DWIYATI SRIYANTI SUPRIHATIN NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Taraman Ngaglik Taraman Ngaglik Taraman Ngaglik Taraman Ngaglik Tawangharjo Pakem Tawangharjo Pakem Tawangharjo Pakem Tawangharjo Pakem Tawangharjo Pakem Tegal Klaci Seyegan Tegal Klaci Seyegan Tegal Klaci Seyegan Tegal Klaci Seyegan Tegal Klaci Seyegan Tegalyoso Gamping Tegalyoso Gamping Tegalyoso Gamping Tegalyoso Gamping Temanggal Kalasan Temanggal Kalasan Temanggal Kalasan Temanggal Kalasan Temanggal Kalasan Tempursari Prambanan Tempursari Prambanan Tempursari Prambanan Tempursari Prambanan Page 83 VOL TW.300 0 III/b 3 2.655.201.677.300 1.800 1.677.015 III/c 3 2.400 1.400 1.420 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.571.378.

300 1.625 IV/a 3 3.800 1.100 10.420 IV/a 3 3.045.900.400 1.195 IV/a 3 3.100 1.010 IV/a 3 3.800 1.755.524.677.600 10.606.300 1.270 IV/a 3 3.170 IV/a 3 3.700 9.631.270 IV/a 3 3.015.500 443.701.400 1.957.655.300 1.560.428.247.600 9.571.600 11.100 10.606.515.402.269.900.402.600 10.571.033.787.600 10.995 .500 8.655.400 389.755.560.670 IV/a 3 3.033.600 11.560.677.420 IV/a 3 3.346.362.800 1.800 1.101.300 1.755.995 II/b 3 1.300 1.600 11.600 11.402.701.010 IV/a 3 3.800 1.808.471.367.940 IV/a 3 3.704.367.800 1.400 9.597.270 III/c 3 2.400 1.101.600 11.515.793.195 IV/a 3 3.877.571.300 5.800 1.400 1.420 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.033.387.101.362.979.787.606.010 IV/a 3 3.755.200 1.701.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO NAMA 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 SUTINI JAMBARI MARIA MAGDALENA SUYATINI SUMADIYONO NUR SYAMSIANI SARJIYONO SRI MUKIYATI SUTARMI WIYONO NUR TAUFIK SUJINAH SUKIRDIYANTO SUPARTO WALGITO ASIH WIDURIYANI JAMIN SURACHMIN THERESIA MARIA JIRAH ISTRI MULYANI MURTIJO PURWATI SUDARYATIN SUMIJA SUTIYEM YULIA ISTER MURTINAH INDAR SUJOKO SURANTINAH NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Tempursari Prambanan Timbulharjo Depok Timbulharjo Depok Timbulharjo Depok Tinom Godean Tinom Godean Tinom Godean Tinom Godean Tinom Godean Tirtoadi Mlati Tirtoadi Mlati Tirtoadi Mlati Tirtoadi Mlati Tirtoadi Mlati Tlacap Sleman Tlacap Sleman Tlacap Sleman Tlacap Sleman Tlogoadi Mlati Tlogoadi Mlati Tlogoadi Mlati Tlogoadi Mlati Tlogoadi Mlati Tlogoadi Mlati Tlogoadi Mlati Tridadi Sleman Tridadi Sleman Page 84 VOL TW.900.677.300 1.082.872.800 11.800 1.100 10.800 11.677.800 11.100 10.100 6.615 IV/a 3 3.713.800 11.270 II/c 3 2.467.010 IV/a 3 2.995 IV/a 3 3. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.701.993.800 1.704.420 IV/a 3 3.900 0 III/d 3 2.900.174.033.800 7.230 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.467.800 1.200 8.713.713.515.100 10.100 10.600 11.655.467.655.600 1.300 0 IV/a 3 3.367.

713.033.800 11.900.033.755.713.400 1.713.010 IV/a 3 3.600 9.189.467.677.995 IV/a 3 3.800 1.677.270 IV/a 3 3.800 1.174.800 1.300 1.567.655.800 1.420 IV/a 3 3.200 1.940 IV/a 3 3.571.713.420 IV/a 3 3.700 9.995 IV/a 3 2.704.033.301.346.524.600 11.995 IV/a 3 3.787.631.082.800 11.362.300 1.940 IV/a 3 3.100 10.800 11.877.367.402.800 1.800 1.100 10.571. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.615 II/d 3 2.400 1.362.247.606.713.704.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 NAMA TINI ASTUTI ZUSANNA SUTINI FX.701.420 IV/a 3 3.400 1.362.010 IV/a 3 3.200 0 III/a 3 2.346.600 10.269.230 IV/a 3 2. SUDARTO JUMADI MURSINAH NASIKIN AMRULLOH RINI PRIHARYATI RUDI RUSPRIYANTI SITI SOFIYATUN SRI SUPARTIYAH SUCIPTO SUWASINAH SUYATMI TUKIMIN LUCIA SUPADMI GUNANDARINI SUWARSIH FRANSISCA PURWANTINI SAMUJI TITIK TRIYATI PONIYATI SRI WIDODO USTADIYATUN BEKTI LESTARI FRANSISKA PURWANTINI LEOBARDUS SUROJO MUJIWATI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri PANGKAT/ GOLONGAN Tridadi Sleman Tridadi Sleman Triharjo Sleman Triharjo Sleman Triharjo Sleman Triharjo Sleman Triharjo Sleman Triharjo Sleman Triharjo Sleman Triharjo Sleman Triharjo Sleman Triharjo Sleman Triharjo Sleman Triharjo Sleman Trimulyo Sleman Trimulyo Sleman Trimulyo Sleman Tuguran Gamping Tuguran Gamping Tuguran Gamping Tunjungsari 1 Kalasan Tunjungsari 1 Kalasan Tunjungsari 1 Kalasan Tunjungsari 2 Kalasan Tunjungsari 2 Kalasan Tunjungsari 2 Kalasan Tunjungsari 2 Kalasan Page 85 VOL TW.101.993.600 11.100 10.808.100 1.200 8.300 5.571.400 1.600 11.606.655.787.615 IV/a 3 3.362.800 1.200 8.400 6.428.600 11.400 9.800 11.420 IV/a 3 3.100 10.600 328.100.993.560.571.033.995 IV/a 3 3.174.010 II/b 3 1.300 1.979.571.606.655.995 IV/a 3 3.700 9.033.606.600 11.606.387.995 IV/a 3 3.606.677.100 10.713.655.428.100 10.300 1.010 IV/a 3 3.979.600 1.300 1.800 11.420 .300 1.677.200 6.471.515.655.524.704.010 IV/a 3 3.787.195 IV/a 3 3.100 10.600 1.900 0 IV/a 3 3.787.704.170 IV/a 3 3.300 1.380 IV/a 3 3.100 1.677.571.400 1.

033.400 9.677.800 6.269.979.631.270 IV/a 3 3.600 1.808.571.230 IV/a 3 3.808.100 7.367.269.500 8.362.010 IV/a 3 3.515.230 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.615 II/b 3 1.925 IV/a 3 3.100 10.269.467.402.420 IV/a 3 2.906.600 11.400 1.606.420 IV/a 3 3.655.600 11.269.307.100 1.400 342.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 NAMA PARJIYATI SUTARDI AGUSTINUS SURATMAN SUMARSINI WARSITI DWI SUPRIHATIN IMAS WIDIASTUTI NURHAYATI RIRIN SUPRI DARYANTI SITI ROCHANA SUHARYADI TITIK SUHARYATI DJUWARI EKO NURDWININGSIH PUJI ASTUTI PURGIYATI SRI ISMEINI DAHLAN KARJINAH SITI RAHAYU SRI WULANTI SUNARTI TRI HARTI BASUKI CHRISTINA KATRI DARNI NUNUK KISTYAWATI PURWARSI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 PANGKAT/ GOLONGAN SD Negeri Tunjungsari 2 Kalasan SD Negeri Tunjungsari 2 Kalasan SD Negeri Turen Pakem SD Negeri Turen Pakem SD Negeri Turen Pakem SD Negeri Turi 1 SD Negeri Turi 1 SD Negeri Turi 1 SD Negeri Turi 1 SD Negeri Turi 1 SD Negeri Turi 2 SD Negeri Turi 2 SD Negeri Turi 2 SD Negeri Turi 2 SD Negeri Turi 2 SD Negeri Turi 2 SD Negeri Turi 3 SD Negeri Turi 3 SD Negeri Turi 3 SD Negeri Turi 3 SD Negeri Turi 3 SD Negeri Turi 3 SD Negeri Umbulharjo 2 Cangkringan SD Negeri Umbulharjo 2 Cangkringan SD Negeri Umbulharjo 2 Cangkringan SD Negeri Umbulharjo 2 Cangkringan SD Negeri Umbulharjo 2 Cangkringan Page 86 VOL TW.400 9.200 1.471.600 11.269.524.940 II/b 3 1.877.800 1.500 1.033.174.400 1.900 0 IV/a 3 2.808.300 5.400 9.200 1.560.845.524.400 1.655.787.101.033.200 1.755.400 9.010 IV/a 3 3.800 1.700 9.200 1.471.600 10.428.799.200 8.428.713.787.571.362.800 11.677.471.100 10.101.100 10.281.704.100 1.471.195 IV/a 3 3.010 IV/a 2 3.471.719.200 1.367.230 IV/a 3 3.655.269.800 1.174.808.300 1.615 IV/a 3 3.071.033.993.400 9.420 IV/a 3 3.704.515.677.420 IV/a 3 3.900 0 IV/a 3 3.995 .700 9.467.010 IV/a 3 3.800 11.346.300 5.471.704.400 9.800 11.400 1.701.270 IV/a 3 3.655.230 IV/a 3 3.800 1.933.362.330 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.787.300 1.800 11.142.560.200 1.808. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.600 10.600 11.200 1.300 1.800 1.800 1.808.230 III/b 3 2.230 IV/a 3 3.402.900.677.

575.606.346.467.200 1.670 IV/a 3 3. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK SD Negeri Umbulharjo 2 Cangkringan IV/a 3 3.300 1.010 IV/a 3 3.200 1.800 1.600 10.600 11.704.993.269.755.655.677.300 1. SRI MARYANI MUJIYATUN YULIATI INDARSIH ENDAH SULASTRI FATIMAH MUJIRAH PARTINAH SITI UMIYANI ZUBAIDAH SAMINAH SUGIRAH SUHADI SUMARSINAH SURATIYAH MARTINI A SAWABI SRI WARTINI SUHARYATI ASIH MINARMI UMIYATI WAHYUNO MARTINI SIHONO SUPRIH HARDANINGSIH NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 PANGKAT/ GOLONGAN VOL TW.010 IV/a 2 3.979.800 7.195 IV/a 2 3.400 9.230 IV/a 3 3.515.800 11.571.467.597.471.230 IV/a 3 3.269.995 IV/a 3 3.362.100 10.367.600 11.230 IV/a 3 3.101.300 1.402.269.400 1.200 1.995 IV/a 3 3.800 1.995 IV/a 3 3.400 9.033.200 1.269.200 1.800 11.793.200 1.100 10.600 11.704.200 1.808.033.677.606.400 9.677.787.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 NAMA SUPARNO DARU PRAPTI MARSINI SUHARDI YF.704.940 IV/a 3 3.280 IV/a 3 3.800 7.900.471.571.808.471.571.600 1.560.402.362.230 IV/a 3 3.600 11.400 9.713.420 IV/a 3 3.800 1.136.713.800 1.230 III/c 3 2.420 IV/a 3 3.713.400 9.704.677.600 10.200 8.400 1.515.808.808.808.300 1.420 Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Umbulharjo Cangkringan Umbulharjo Cangkringan Umbulharjo Cangkringan Umbulharjo Cangkringan Umbulwidodo Ngemplak Umbulwidodo Ngemplak Watuadeg Cangkringan Watuadeg Cangkringan Watuadeg Cangkringan Watuadeg Cangkringan Watuadeg Cangkringan Watuadeg Cangkringan Watupecah Tempel Watupecah Tempel Watupecah Tempel Watupecah Tempel Watupecah Tempel Wonosalam Ngaglik Wonosalam Ngaglik Wonosalam Ngaglik Wonosalam Ngaglik Wonosalam Ngaglik Wonosalam Ngaglik Wonosari 1 Turi Wonosari 1 Turi Wonosari 1 Turi Page 87 .471.420 IV/a 3 3.230 IV/a 3 3.713.471.100 10.362.100 10.270 IV/a 3 3.655.808.420 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.606.400 9.800 1.560.300 1.340 IV/a 3 3.200 1.400 1.808.300 1.701.655.800 11.230 IV/a 3 3.571.787.600 11.355.420 IV/a 3 3.269.787.033.606.787.400 9.600 7.995 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD IV/a 3 3.800 1.269.362.787.010 IV/a 3 2.400 389.471.100 10.269.101.100 10.471.800 1.103.600 1.367.

270 IV/a 3 3.082.101.900 6.600 6.100 10.690 IV/a 3 3.800 4.700 348.900 0 II/c 3 2.010 IV/a 9 2.471.100 406.040.995 IV/a 3 3.800 338.600 11.269.254.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 NAMA SUSILAWATININGSIH SUWARTI SUYATNO FX.560.471.413.995 IV/a 9 3.269.713.420.100 10.600 4.713.200 26.965.800 1.100 406.995 IV/a 3 3.300 363.606.101.195 .300 1.900.362.170 IV/a 3 3.300 1.877.713.082.800 6.367.631.424.200 11.300 5.700 8.606.367.600 1.515.170 IV/a 3 3.800 1.600 9.995 IV/b 3 3.200 8.195 IV/a 3 3.600 9.700 8.606.100 10.387.200 1.722.367.420 IV/a 3 3.269.123.400 1.NGADIYANA RENI ASTUTI HANDAYANI SARDIYANA SUGIYANTO SUDARJI EDY TRIYANTA AGUS TRIYANTO KHAMNAH MUNADHIROH KUSTANTINA INDAH KRISTIANTA MUJIYONO NURUDIN RAHAYU SETYANINGSIH SITI ROMLAH SUBARI JOKO SARWO EDI ISTIQOMAH MME.269.600 10.400 9.247.515.990 IV/a 3 3.600 1.571.704.346.787.100 10.755.707.467.800.155 IV/a 3 3.674.707.400 29.247.800 1.200 1.033.100 7.993.190 IV/a 3 3.701.800 1.820 III/a 3 2.300 1.713.195 IV/a 3 3.400 9.260.100 10.300 1.387.155 III/d 3 2.606.571. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.166.808.471.300 1.808.285 III/b 3 2.600 11.230 IV/a 3 3.230 IV/a 3 3.400 9.266.940 IV/a 3 3.993.420 II/b 3 1.571.571.101.763.015 III/d 3 2.100 10.321.400 0 III/a 3 2.655.200 1.800 11.300 1.800 1.100 10.515.300 1.402.123.979. LISTYANI SRI HARYATI SRI MARYANI SUDIMAN WAZIMAH CHRISTINA SUNARTI MUJI RAHAYU NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 PANGKAT/ GOLONGAN SD Negeri Wonosari 1 Turi SD Negeri Wonosari 1 Turi SD Negeri Wonosari 1 Turi SD Negeri Wonosari 2 Turi SD Negeri Wonosari 2 Turi SD Negeri Wonosari 2 Turi TK dan SD Model TK dan SD Model TK dan SD Model TK dan SD Model TK dan SD Model TK dan SD Model TK dan SD Model TK dan SD Model TK dan SD Model TK dan SD Model TK dan SD Model TK dan SD Model SMP Angkasa Adisutjipto Depok SMP Angkasa Adisutjipto Depok SMP Angkasa Adisutjipto Depok SMP Angkasa Adisutjipto Depok SMP Angkasa Adisutjipto Depok SMP Angkasa Adisutjipto Depok SMP Angkasa Adisutjipto Depok SMP Bopkri Godean SMP Bopkri Godean Page 88 VOL TW.230 IV/a 3 2.677.808.938.

101.515.615 IV/a 3 3.560.010 III/d 3 2.367.300 1.100 10.515.700 574.575.787.300 1.367.367.300 1.367.800 11.515.713.420 IV/a 3 3.195 III/a 3 2.195 IV/a 3 3.101.367.515.600 10.500 8.600 31.400 545.367.100 1.901.300 1.101.310.560.070 IV/a 9 3.681.606.300 1.195 IV/a 3 3.467.269.655.467.300 1.655.467.362.704.100 10. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.300 415.500 8.300 1.600 10.800 1.515 III/c 3 3.033.174.100 10.800 1.400 4.900 4.600 10.515.500 418.500 443.995 IV/a 3 3.542 III/d 3 3.800 10.420 IV/a 9 3.195 IV/a 3 3.402.700 9.367.471.957.208.300 1.100 10.195 IV/a 3 3.800 1.101.100 10.800 11.100 10.800 1.788.900 9.524.402.260 IV/a 3 3.515.995 IV/a 3 3.101.367.100 10.571.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 NAMA RINAWATI SETYANINGSIH WIHARJA NANIEK PRAPTIWIDIYATI HARINING DYAH PALUPI SUDARMI KARSANA SIWI HARTATI SUYONO HIRONIMA SRI ASTUTI DARSANA CUCUK KUNTORO ENY ROCHAYATI KARJANA PONIJO PURWANTI SARJANA SRI PURWANTI TRI WAHYUNI YULIANI MURTININGSIH SUMARMI ENDANG SURYAWATI YULIA AMIRUL FATA HADI SURATA MULYANA EMY MUKTIASIH MUHTAR RIAMTA RISYA HIQMAHWATI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP PANGKAT/ GOLONGAN Bopkri Godean Bopkri Godean Budi Mulia Minggir Budi Mulia Minggir Budi Mulia Minggir Diponegoro Depok Hamong Putera Ngaglik Hamong Putera Ngaglik Kanisius Sleman Ma`arif Gamping Muhammadiyah 1 Berbah Muhammadiyah 1 Berbah Muhammadiyah 1 Berbah Muhammadiyah 1 Berbah Muhammadiyah 1 Berbah Muhammadiyah 1 Berbah Muhammadiyah 1 Berbah Muhammadiyah 1 Berbah Muhammadiyah 1 Berbah Muhammadiyah 1 Depok Muhammadiyah 1 Depok Muhammadiyah 1 Depok Muhammadiyah 1 Gamping Muhammadiyah 1 Gamping Muhammadiyah 1 Gamping Muhammadiyah 1 Gamping Muhammadiyah 1 Gamping Page 89 VOL TW.420 IV/a 3 3.300 1.571.195 IV/a 3 3.101.300 1.515.515.872.100 10.800 1.300 1.400 9.200 1.467.770.633.808.677.100 10.195 IV/a 3 3.545.010 IV/a 3 3.303.101.033.467.606.713.367.101.230 IV/a 3 3.402.100 8.428.100 10.367.585 IV/a 3 3.600 10.195 IV/a 3 3.400 1.100 10.515.400 1.101.677.275 III/d 3 2.560.191.402.560.100 30.420 IV/a 3 3.625 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.365.195 .600 11.

420 IV/a 3 3.515.713.600 10.420 IV/b 3 3.269.308.467.300 1.995 III/d 9 2.700 1.100 10.100 10.200 8.400 1.995 IV/a 3 2.035 IV/a 3 3.467.367.103.655.420 IV/a 3 3.925 IV/a 3 3.500 8.800 11.300 21.755.101.719.033.515.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 NAMA SUMARJONO SUNARTI UMI ROCHMIYATI ANDAYANI ANTING WADANA DJUMARI JUWAENI MURTINI NURWAHID SUDARTA OVAYAGORI RAHMAN SAPARI SEMI INDRAWATI SRI MARIYANI SUGITARNO ANWAR HIDAYAT TAUFIQ DWI MALAYANTI ENDANG RUKIYATI LINGGAR PRAMESTI PUJI SUROYO RADIMAN SUNARYA SRI MURTININGSIH ENY WINDARWATI IRZAM SUPARYANTO MARSIYATI DANA SUPRIYANTO NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PANGKAT/ GOLONGAN Gamping Gamping Gamping Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Minggir Minggir Minggir Minggir Minggir Mlati Prambanan Page 90 VOL TW.300 1.800 11.200 1.979.600 10.300 1.100 10.515.200 8.400 9.195 IV/a 3 2.101.995 IV/a 3 3.340 IV/a 3 3.100 10.906.900 9.808.489.471.571.800 1.600 10. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 2 3.800 1.337.010 IV/a 3 3.900 9.571.033.571.265.300 1.200 1.606.420 IV/a 3 3.101.367.346.560.600 1.326.300 1.367.560.700 499.300 1.010 .230 IV/a 3 3.677.655.808.195 IV/a 3 3.677.467.606.300 1.560.100 10.100 6.307.980.195 IV/a 3 3.800 1.300 1.995 IV/a 3 3.800 7.035.700 1.367.130 IV/a 3 3.367.400 1.269.606.800 1.010.101.400 9.713.230 IV/a 2 3.600 413.606.195 IV/a 3 3.005 III/d 3 3.355.300 1.200 1.500 1.471.402.571.100 10.993.600 1.713.402.995 IV/a 3 3.713.467.515.713.560.101.280 IV/a 3 3.677.100 10.995 IV/a 3 3.606.926.734.300 1.600 10.300 1.367.142 III/c 3 2.100 10.195 IV/a 3 3.713.515.571.100 10.100 10.262.571.606.940 IV/a 3 3.402.100 10.402.

900 4.101.800 1.195 IV/a 3 3.300 1.200 1.195 IV/a 3 3.600 10.367.467.560.200 484.713.995 IV/a 9 3.101.471.800 1.808.471.100 10.100 10.195 IV/a 3 3.230 IV/a 2 3.985 III/d 3 3.010 IV/a 3 3.355.300 1.515.515.101.340 IV/a 3 3.367.400 9.400 9.101.101.400 1.420 IV/a 3 3.101.606.100 10.200 1.400 9.800 1.600 1.300 10.677.420 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.600 10.010 IV/a 3 3.367.100 10.195 IV/a 3 3.010 IV/a 3 3. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.100 10.571.820.230 IV/a 3 3.200 1.195 IV/a 3 3.467.655.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 NAMA LASITO MARYANI NOOR CHALIDA ASYARI SITI IRIANINGSIH SUMARNI M.467.402.195 IV/a 3 3.800 11.626.600 10.300 1.713.100 10.195 IV/b 3 3.808.100 10.367.571.402.435 III/d 3 3.614.800 1.103.100 10.400 1.300 1.600 10.560.033.515.600 10.269.402.101.100 10.367.300 1.930 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.560 IV/a 3 3.367.606.808.515.426.655.900 1.560.139.800 7.300 1.995 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.100 32.200 10.515.420 .400 9.560.100 10.420 IV/a 3 3.842.571.467.300 1.269.515.101.300 1.800 1.677.269.230.515.367. MUSTOFA KAMDANI BOINAH MURSIH HARYANA SUHARNI DWI PURWANTI WURYANTI HARJILAH MISARWATI SAONAH SIHONO SUTOMO WAGIMIN HARI SUKAMTO ENDAH DARWATI EDY SUNARYO KURNIASIH SRI LESTARI SUNARDI DWI HARTATI SURAKHMAD SUTRISMANTO NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 PANGKAT/ GOLONGAN Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Tempel Tempel Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Godean Godean Godean Godean Godean Godean Kalasan Kalasan Kalasan Page 91 VOL TW.101.400 1.300 1.677.367.278.515.655.033.600 513.800 11.033.691.367.467.515.230 IV/a 3 3.471.560.300 1.800 11.100 10.300 1.402.402.677.

100 32.367.560 IV/a 3 3.100 10.428.100 10.402.560.713.400 9.560.420 IV/a 3 3.515.099.808.600 10.428.560.269.524.420 IV/a 3 3.300 1.300 9.467.101.940 IV/a 3 3.200 484.615 IV/a 3 3.200 1.300 1.467.420 IV/a 3 3.467.230 IV/a 3 3.101.137.195 IV/a 3 3.600 10.800 1.467.174.560.900 4.800 1.515.515.402.600 10.800 1.571.400 456.195 IV/a 3 3.402.713.800 1.615 IV/a 3 3.100 10.571.600 10.195 IV/a 3 3.100 10.560.600 10.402.230 IV/a 3 3.800 1.200 8.300 1.400 9.346.471.230.367.820.174.300 1.367.269.600 10.979.895 IV/a 3 3.571.300 1.367.402.045.900 464.995 IV/a 3 2.808.269.100 10.200 1.297.420 IV/a 3 3.139.420 IV/a 3 3.467.467.300 1.101.400 9.515.402.895 III/d 3 3.367.400 9.606.560.700 9.995 III/c 3 3.900 464.101.995 .600 10.471.600 10.200 1.467.985 III/c 3 3.600 1.300 1.800 1.993.800 1.300 9.713.101.420 IV/a 3 3.700 9.606.100 1.099.571.195 IV/a 3 3.402.297.560.100 10.800 1. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.691.467.606.100 1.515.420 IV/a 9 3.560.100 10.420 IV/a 3 3.800 9.230 IV/a 3 3.524.471.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO NAMA 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 TIEN INDARTI TRI WALUYANI ZUNY PRAMUDIYANTI ZAMAH SARI SUPRIYANTI KODARI MUHARI RR HESTI MUSTIKOWATI SUPRIYATI AFFANDI MARIJATUL KIFTIAH BAMBANG EKO SRIYONO PUTRO MINHAYATI JINEM RAHAYU ARI GANTI ARTI ARYA WINDAYANI DALINEM EDY PRABOWO ENDANG WAHYUTI NINGSIH ENDAR PANGESTUTI NINA SURYANI PANCA WIDADA SAMSIN TRINITA PURNANINGSIH TUHARNO SULIASTI BAMBANG ZULIANTA ISMUDIARTO NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah PANGKAT/ GOLONGAN 2 Kalasan 2 Kalasan 2 Kalasan 2 Minggir 2 Minggir 2 Minggir 2 Minggir 2 Minggir 2 Mlati 2 Mlati 2 Prambanan 2 Prambanan 2 Prambanan 3 Depok 3 Depok 3 Depok 3 Depok 3 Depok 3 Depok 3 Depok 3 Depok 3 Depok 3 Depok 3 Depok 3 Depok Moyudan Moyudan Page 92 VOL TW.402.870 IV/a 3 3.100 10.300 1.808.195 III/d 3 3.

661.101.606.082.600 10.800 1.010.700 9.400 456.995 IV/a 3 3.100 10.995 IV/a 3 3.230 IV/a 3 3.100 10.428.428.400 1.713.010 III/b 3 2.524.195 IV/a 3 3.615 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.600 10.174.367.471.467.700 9.524.887.100 1.995 IV/a 3 3.010 IV/a 3 3.400 9.100 10.808.471.300 1.734.420 IV/a 3 3.428.571.402.606.560.387.800 1.100 1.095 III/d 3 2.677.300 1.101.615 IV/a 3 3.045.467.300 1. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK III/d 3 3.300 1.402.033.269.137.420 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 NAMA SLAMET RIYADI EKO GIRI SUDIYANTO PARMINI SUYATMI DWI HATMININGSIH NURZANAH SRIYATI PARTIYEM SRI WARTIYAH SUPRAPTI MARGONO SRI MURYATI SURATINI SURYANI SUNARDI SITI ANJAR RUKMINI BEKTI SUKA WENING WULAN NGATINEM SUMI LESTARI SUWARDONO SUWARMAN PANDIYONO KELIK TRIYONOADHI ELLIA CAHYANINGTYAS ENDANG ISMIYATI ENY YUSTATI JOKO TRIYONO LILIS EKO SULISTYANINGSIH NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP PANGKAT/ GOLONGAN Muhammadiyah Ngemplak Muhammadiyah Ngemplak Muhammadiyah Ngemplak Muhammadiyah Ngemplak Muhammadiyah Pakem Muhammadiyah Pakem Muhammadiyah Pakem Muhammadiyah Pakem Muhammadiyah Pakem Muhammadiyah Sleman Muhammadiyah Sleman Muhammadiyah Sleman Muhammadiyah Sleman Muhammadiyah Sleman Muhammadiyah Sleman Muhammadiyah Turi Muhammadiyah Turi Muhammadiyah Turi Muhammadiyah Turi Muhammadiyah Turi Negeri 1 Berbah Negeri 1 Berbah Negeri 1 Berbah Negeri 1 Berbah Negeri 1 Berbah Negeri 1 Berbah Negeri 1 Berbah Page 93 VOL TW.200 1.560.010 IV/a 3 3.033.655.420 IV/a 2 3.560.174.800 1.713.800 1.600 10.808.808.995 IV/a 3 3.870 IV/a 3 3.524.402.300 1.300 1.700 9.655.800 1.100 10.600 9.606.800 8.033.524.269.400 1.300 1.560.101.800 11.571.615 IV/a 3 3.247.269.100 10.800 11.170 .400 9.606.571.900 433.600 10.677.871.200 1.100 1.200 1.713.515.230 IV/a 3 3.300 8.467.800 11.400 1.100 10.800 9.713.606.571.677.174.402.195 IV/a 3 3.367.713.615.130 IV/a 3 3.515.100 10.200 1.571.100 6.367.400 9.400 430.100 10.700 9.770 IV/a 3 3.471.300 1.367.995 IV/a 3 3.230 IV/a 3 3.174.515.615 IV/a 3 3.655.428.467.100 1.

195 IV/a 3 3.170 IV/a 3 3.100 10.713.100 10.195 IV/a 3 3.800 1.367.420 III/a 3 2.571.471.560.800 1.100 10.100 10.600 9.300 1.300 1.560.500 1.300 1.995 IV/a 3 3.713.200 1.300 1.571.571.400 470.082.230 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.428.270 III/d 3 3.367.300 1.300 1.082.606.606.467.800 1.719.606.800 6.101.101.300 1.100 10.713.100 10.600 9.571.402.400 9.571.606.615 IV/a 3 3.402.800 1.387.560.713.100 10.906.520 IV/a 3 3.367.467.100 10.500 8.700 348.410.174.808.800 9.515.300 1.269.247.606.367.995 IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.606.281.606.367.571.101.KULUP SUHANDRIYA DARYATI MULYO WIDODO AGUSTINA PARASI ASTUTI BAMBANG EKO PITOYO DARYANTO DWI GUNAWAN DWI SUATMINI ESTHER TUTI UMIATSIH MARTINI NANIK ERYANTI SETIAWAN SIDIK PURNAMA NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PANGKAT/ GOLONGAN Berbah Berbah Berbah Berbah Berbah Berbah Berbah Berbah Berbah Berbah Berbah Berbah Berbah Berbah Cangkringan Cangkringan Cangkringan Cangkringan Cangkringan Cangkringan Cangkringan Cangkringan Cangkringan Cangkringan Cangkringan Cangkringan Cangkringan Page 94 VOL TW.713.300 1.101.300 1.560.600 10.713.600 10.560.995 IV/a 3 3.800 1.713.965.402.467.515.100 1.606.524.300 1.995 IV/a 3 3.300 1. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.515.420 IV/a 3 2.300 1.515.800 1.100 10.900 6.995 IV/a 3 3.402.515.420 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.100 10.600 10.600 10.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 NAMA MULYONO TRIHARJATMO MUSTININGSIH NUZUL JUSELANI PANGESTINING WIHARTI SADALIYONO SITI CHALIMAH SRI SUHARMIYANTI SURTINI SUTARMI THERESIA SUMARNI TRI LESTARI WIDODO YATMI PURWANTI YEKTI KURNIAWATI R.925 IV/a 3 3.321.100 10.700 9.713.571.100 10.247.571.285 III/b 3 2.995 IV/a 3 3.300 1.402.195 .845.100 10.170 IV/a 3 3.100 10.467.713.195 IV/a 3 3.101.600 10.307.800 1.400 342.467.387.606.571.136.

560.033.500 8.500 1.420.906.500 1.195 IV/a 3 2.100 10.500 8.208.788.800 1.571.655.655.260 III/b 3 2.500 1.571.600 1.600 9.800 11.887.400 1.655.515.600 1.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO NAMA 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 SITI TRIASTUTI SUGIANTO SUHARTO SUPARDI SUSIANI TRIYONO DARINI SUNARTINAH NURUL HIDAYAH SUYONO SUDARYANTO AMBAR SRIYATI THERESIA ARDHINI MEIKHANA SARI ATIK WIDAYANTI DESWARTI DYAH WARDANI GURITNA AGUS WIDADA HERDONO HERU SUMARSONO JUWIATI MARIDI RATNA PURWANTI RIRI WULANSAKTI HANDAYANI SARIJA SITI SUNDARI SRI PURWIYATI SUDARSA SUGITO NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PANGKAT/ GOLONGAN Cangkringan Cangkringan Cangkringan Cangkringan Cangkringan Cangkringan Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Page 95 VOL TW.600 31.800 11.925 IV/a 3 3.800 11.300 8. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.100 10.560.560.713.713.467.402.387.467.307.655.606.367.600 10.600 10.101.033.800 1.979.307.010 IV/a 3 3.600 10.100 10.677.420 IV/a 3 3.033.346.100 10.010 IV/a 3 3.560.800 1.402.420 IV/a 3 2.400 1.661.101.100 10.247.300 1.170 IV/a 3 3.940 IV/a 3 3.681.467.993.300 1.800 1.307.979.500 418.800 11.015 III/b 3 2.677.400 1.420 IV/a 3 2.925 IV/a 3 3.677.101.100 10.655.719.467.300 1.600 10.195 IV/a 3 3.515.677.800 1.906.010 IV/a 3 3.800 1.367.010 IV/a 3 3.600 10.719.800 1.677.300 363.719.560.400 1.402.420 IV/a 3 2.200 8.606.033.560.420 IV/a 3 2.925 IV/a 3 3.900 433.082.993.195 IV/a 3 3.400 4.606.906.420 IV/a 9 3.500 8.500 8.300 1.940 IV/a 3 3.010 IV/a 3 3.275 IV/a 3 3.571.600 10.365.402.033.367.402.200 8.800 11.095 III/d 3 2.100 7.260.467.300 1.467.995 .402.995 IV/a 3 3.515.346.400 1.713.300 1.467.

307.402.100 10.515.655.100 406.033.906.606.467.367.467.010 IV/a 3 3.100 10.600 10.606.402.571.800 11.600 10.467.420 IV/a 3 3.300 1.600 10.100 10.560.808.010 IV/a 3 3.155 IV/a 3 3.560.015 III/d 3 2.269.515.655.800 1.713.200 1.560.100 10.677.010 IV/a 3 3.400 1.655.655.420 IV/a 3 3.713.677.467.400 1.362.677.787.995 IV/a 3 3.800 1.600 10.420 IV/a 3 3.655.471.402.467.033.400 1.100 7.400 1.700 8.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 NAMA SUHARDI SUKIRNA SUPARDAL SUPARDIYONO SUPRAPTI SUPRIYONO WIDATI RAHAYU WIEDODO INTAN KURNIA NURAMDHANI NINIK TRI RAHAYU JUWARNI BAMBANG SUTRISNO HARNINGSIH IRIANTI JOKO WIDODO KAWIT MULYADI SEMANGAT PINEM SITI FATIMAH SRI SUARNI SUGIHARTI SUMIYEM SUPRANTINAH SURATINI SURYO WINASTO YAYUK KUSTININGSIH DANAKAPTI LINDA PUJI ASTUTI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PANGKAT/ GOLONGAN Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Page 96 VOL TW.033.560.800 11.500 8.655.560.300 1.269.402.367.367.100 10.600 10.995 IV/a 3 3.467.402.400 29.402.424.300 1.704.420 IV/a 3 3.467.420 IV/a 3 3.420. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.402.600 10.800 1.606.010 IV/a 9 3.400 1.995 IV/a 3 3.300 1.800 11.800 11.560.195 IV/a 3 3.571.713.800 1.800 1.123.033.101.560.230 .600 4.677.033.300 1.800 11.600 10.300 1.010 IV/a 3 3.101.033.400 1.925 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.101.195 IV/a 3 2.600 10.655.467.690 III/b 3 2.260.677.010 IV/a 3 3.800 1.600 11.800 1.413.677.300 363.010 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.100 10.420 IV/a 3 3.800 11.033.400 1.719.800 11.800 1.560.400 9.515.571.500 1.402.800 1.707.420 IV/a 3 3.677.420 IV/a 3 3.

800 1.677.069.677.510 III/a 3 2.195 IV/a 3 3.689.560.800 11.670 IV/a 3 3.800 8.655.467.010 IV/a 9 3.800 1.400 1.420 IV/a 3 3.471.467.033.677.400 1.600 10.420 IV/a 3 3.800 1.560.033.597.420 IV/a 3 3.800 11.560.600 27.470 III/c 3 2.254.015 .010 IV/a 3 3.230 IV/a 3 3.010 IV/a 3 3.713.800 7.402.400 1.600 10.655.400 403.560.200 1.800 1.800 11.467.420.515.400 389.600 11.402.033.269.700 9.300 1.400 9.800 1.100 10.033.677.995 IV/a 3 3.793.800 1.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 NAMA SRI PURWANTI MARJU WALUYO ALBERTA ROSMAWARTI DWI ANANTO TUNGGAL MARTHA RUSIDAH MARYATUN NANI DYAH MURWANI NIRWANTI NURWIDATI PARMI SUJATI PARYONO RAJIMAN RUSMINI SANCOKO SRI MARYANTI SRI MULYANI SUDARMAN SUPRIYANTINI SUPRIYATI SURATININGSIH TRI RUKMINI TUTIK SURYANI SUJADI SUPRIYONO YEKTI LESTARININGSIH DWI BUDI SANTOSO KOMARUDIN IKHSAN JONI SURYONO NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PANGKAT/ GOLONGAN Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Kalasan Kalasan Kalasan Page 97 VOL TW.800 1.082.400 1.010 IV/a 3 3.787.467.655.655.367.800 338.467.400 4.600 10.100 10.467.010 IV/a 3 3.100 7.428.402.402.161.606.571.600 10.400 1.655.400 1.600 10.300 363.677.560.800 11.367. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK III/a 3 2.402.300 1.471.606.400 9.402.808.800 11.560.101.600 10.704.571.655.800 1.174.402.420 IV/a 3 3.763.033.600 6.467.677.800 11.600 10.400 1.515.420 IV/a 3 3.100 1.195 IV/a 3 3.010 IV/a 3 3.010 IV/a 3 3.800 11.713.560.100 10.100 10.524.615 IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.743.808.300 1.655.200 1.677.420 IV/a 3 3.230 IV/a 3 3.362.420 IV/a 3 3.260.300 1.269.101.190 III/b 3 2.033.033.

100 7.300 1.467.367.420 IV/a 3 3.402.940 IV/a 3 3.346.100 10.387.346.230 IV/a 3 3.800 1.015 IV/a 3 2.600 9.515.101.940 IV/a 3 3.677.420.800 11.606.362.195 IV/a 3 3.800 1.615 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.247.560.800 1.515.174.260.170 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.402.428.979. ENDANG SUSI KUSWANDARI SMP RESTITUTA ESTIN AMI WARDANI Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PANGKAT/ GOLONGAN Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Minggir Page 98 VOL TW.100 1.800 11.500 1.303.300 363.600 10.713.174.704.800 1.600 10.560.655.677.600 9.979.993.600 1.585 .995 IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.600 1.524.719.560.367.100 10.400 1.100 10.467.100 10.101.515.993.900.170 IV/a 3 2.800 1.428.082.940 IV/a 3 3.993.195 IV/a 9 3.100 1.300 1.800 1.800 1.940 IV/a 3 3.600 1. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK III/b 3 2.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 NAMA NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMP ABDULAH SUGENG TRIYUWONO SMP AGUSTINUS SUKARNO SMP ANTONIUS NUGROHO SMP ARIDYAH NIKEN HARJANTI SMP CHATARINA SUGIAH SMP MARIA MAGDALENA ENI SUGIARNI SMP MUJI RAHAYU SMP MURTININGSIH SMP NOOR ROHMAH HIDAYATI SMP PRAPTONUGROHO SMP PRAYOGO SMP RINI SUMIASRI SMP SEPSUL HERAWATI SMP SITI AISYAH SMP SITI FATIMAH SMP SLAMET RAHAYU SMP SRI KISMIYATI SMP SUPARTINAH SMP SUWARDI SMP TITIK ISMARDEWI SMP TITIK MARWATI SMP TRAPSILOWATI SMP WAHYU PRAMONO SMP WINARNI SMP KINEN SRI RAHARJO SMP TH.400 1.300 1.270 IV/a 3 3.300 1.010 IV/a 3 3.800 1.010 IV/a 3 2.524.367.033.307.606.755.367.713.195 IV/a 3 2.400 9.269.367.200 8.979.400 1.346.655.906.033.200 8.420 IV/a 3 3.467.701.247.100 30.200 1.677.560.402.101.082.993.600 11.200 8.420 IV/a 3 3.600 10.100 10.471.500 8.700 9.033.979.010 IV/a 3 3.900 4.600 10.100 10.545.300 1.101.600 1.655.808.346.571.571.200 8.700 9.925 IV/a 3 2.800 11.402.467.615 IV/a 3 3.515.300 1.600 11.787.387.

800 1.713.300 1.995 IV/a 3 3.367.420 IV/a 3 3.800 1.800 11.402.995 IV/a 3 2.420 IV/a 3 3.500 1.467.101.387.615 .200 1.677.420 IV/a 3 3.400 9.100 10.467.125.995 IV/a 3 3.467.655.170 IV/a 3 3.606.269.100 10.600 9.704.402.571.560.010 IV/a 3 3. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK III/a 3 2.400 430.606.670 III/d 3 2.387.100 10.402.500 8.247.420 IV/a 3 3.793.230 IV/a 3 3.500 418.170 IV/a 3 3.597.300 1.082.600 10.195 IV/a 3 3.600 10.560.420 IV/a 3 3.800 1.800 7.247.560.606.560.387.100 10.808.800 1.500 8.170 IV/a 3 3.402.871.995 IV/a 3 3.788.677.600 9.770 IV/a 3 3.467.600 9.100 1.010 IV/a 3 3.571.082.995 IV/a 3 3.800 1.713.300 1.713.402.855 III/c 3 2.170 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.467.600 10.400 389.906.719.467.400 1.800 8.560.925 IV/a 3 3.800 1.700 9.082.700 6.365.033.275 III/d 3 2.600 11.800 11.606.402.387.560.800 1.713.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 NAMA KHAIRIL AKBAR LESTARI PURBANINGSIH AHMAD YANI ASNGUDI DJUNIYATI ALBERTUS MURDIYANTO ALBERTUS SULISTYA BINTORO JOHAN BUDIMAN PAWIROSUWARNO HENGGAR WAHYUTI KAMTO KASIRAN MURYONO NANIK SURYANTI NURSIYAH PARJANA PURWANTINI QOMARI ROMDIYAH SRI AYEM SUDARIYAH SUHARNO SUNARKO SUNARMI SUPRIYADI SUPRIYONO SURYANTI SUWARTILAH NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PANGKAT/ GOLONGAN Minggir Minggir Minggir Minggir Minggir Minggir Minggir Minggir Minggir Minggir Minggir Minggir Minggir Minggir Minggir Minggir Minggir Minggir Minggir Minggir Minggir Minggir Minggir Minggir Minggir Minggir Minggir Page 99 VOL TW.033.402.100 10.571.571.800 1.600 9.400 1.800 1.428.600 10.571.307.515.606.655.787.471.100 10.362.100 318.800 1.600 10.713.600 10.174.467.300 1.524.420 IV/a 3 3.560.800 1.082.800 1.300 1.247.420 IV/a 3 3.377.247.300 1.615.600 10.

500 1.995 IV/a 3 3.800 6.500 IV/b 3 3.533.677.449.100 1.100 1.010 IV/a 3 3.713.281.606.785 III/d 3 3.467.367.610.270 III/d 3 2.845.420 III/b 3 2.571.400 342.713.300 1.300 7.100 10.600 9.995 IV/a 3 2.420 IV/a 3 3.015 III/b 3 2.713.123.402.606.000 8.870.704.291.600 10.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 NAMA OEMI KOESTIJANINGSIH JOKO SUTIKNO SUPARTO SULISTYAWATI TITI ASIH KSVARA MULASIH TRI MARGONO KISMANTARA CHRISANTA WIDAYATMI DEDI MULYADI DEWI MUSLIMAH IRMINA SURYATI JAMHARI JUMILAH KUSNIYATI PURWANINGSIHATI RUSMINI RUSMINI SIGIT LUGITO SRI ASIH SUHARYONO SUMAGE HANDAYANI SUWARTINAH SUWARTO ZAMRONI SAYEM RINA PUJIASTUTI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP PANGKAT/ GOLONGAN NEGERI 1 MINGGIR Negeri 1 Minggir Negeri 1 Mlati Negeri 1 Mlati Negeri 1 Mlati Negeri 1 Mlati Negeri 1 Mlati Negeri 1 Mlati Negeri 1 Mlati Negeri 1 Mlati Negeri 1 Mlati Negeri 1 Mlati Negeri 1 Mlati Negeri 1 Mlati Negeri 1 Mlati Negeri 1 Mlati Negeri 1 Mlati Negeri 1 Mlati Negeri 1 Mlati Negeri 1 Mlati Negeri 1 Mlati Negeri 1 Mlati Negeri 1 Mlati Negeri 1 Mlati Negeri 1 Mlati Negeri 1 Moyudan Negeri 1 Moyudan Page 100 VOL TW.100 7.606.800 1.400 9.195 IV/a 3 3.606.560.700 9.100 10.571.465 IV/a 9 3.300 363.800 6.270 III/c 3 2.300 1.800 33.560.230.428.155 .500 8.560.100.900 367.571.524.571.606.600 10.300 1.606.170 IV/a 3 3.260.787.100 406.100 10.965.247.571.713.800 11.395 III/c 3 3.906.700 8.691.400 1.560 IV/a 3 3.677.101.925 IV/a 3 3.713.800 1.300 1.100 10.300 1.600 10.995 IV/a 3 3.300 1.719.281.700 10.575.995 IV/a 3 3. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 2.420.200 484.402.100 10.402.515.400 342.800 1.100 10.467.082.223.000 1.200 4.995 IV/a 3 3.571.362.420 IV/a 3 3.467.571.995 IV/a 3 3.845.030 III/b 3 2.713.347.713.033.307.300 1.407.700 478.100 10.655.707.995 IV/a 3 3.900 9.571.191.100 10.800 1.300 1.713.600 11.420 IV/a 3 3.606.100 10.615 IV/a 3 3.606.800 1.387.174.995 IV/a 3 3.300 1.

995 IV/a 3 3.400 456.600 10.010 IV/a 3 3.713.300 1.100 10.655.995 IV/a 3 3.100 10.571.471.655.033.195 IV/a 3 3.575.800 1.522.195 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.367.300 1.402.471.300 1.800 11.713.870 IV/a 3 3.515.420 IV/a 2 3.515.010 IV/a 3 3.045.995 IV/a 3 3.560.367.195 IV/a 3 3.560.655.600 10.400 9.471.367.300 1.195 IV/a 3 3.280 IV/a 3 3.763.195 IV/a 3 3.010 IV/a 3 3.200 1.600 6.467.367.101.500 378.800 9.300 1.571.254.800 11.100 10.808.137.136.101.174.367.800 1.606.195 IV/a 3 3.200 1.515.677.100 10.800 11.515.300 1.800 338.101.101.700 9.606.677.100 10.100 10.269.100 10.375 III/d 3 3.515.515.300 1.400 1.100 10.300 1.787. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.300 1.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 NAMA BEKTI SRI WIDAWATI CHOLIBUN DWI SUPARTI CHRISTIANA ELISABETH SUHARNI ENDANG RENANINGSIH FX. JEMIRIN ISNANI HARYATI LUNGSINAH PADMI HARTINI PAMUNGKAS SUPRIYADI RUMINI SUDARYONO SUMADI SUTARSIH TITI MULYANI YB RYAN WAGIRAN YUSEF SAMIDI EDIYANTO SRI WAHYUNI MURYANI AHMAD NURTRIATMO CHRISTINA SUDIHARTINI EMANNUEL WIYADI ENDANG MURWANINGSIH ENDANG SULASTRI ENI PURWANTI ERNA IRAWANI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PANGKAT/ GOLONGAN Moyudan Moyudan Moyudan Moyudan Moyudan Moyudan Moyudan Moyudan Moyudan Moyudan Moyudan Moyudan Moyudan Moyudan Moyudan Moyudan Moyudan Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Page 101 VOL TW.100 1.100 10.500 7.269.101.467.367.808.428.269.300 1.400 9.515.100 10.101.101.033.230 IV/a 3 3.230 IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.713.300 1.200 1.300 1.190 III/c 3 2.200 1.367.100 10.713.515.101.300 1.515.400 1.100 10.400 9.033.677.367.606.606.995 IV/a 3 3.230 III/a 3 2.100 10.571.100 10.400 1.101.195 .402.367.571.195 IV/a 3 3.300 1.600 7.615 IV/a 3 3.808.571.195 IV/a 3 3.713.567.524.606.

808.400 9.400 1.646.995 IV/a 3 3.471.230 IV/a 3 3.900 4.400 1.808.471.010 IV/a 3 3.367.585 III/c 3 2.704.515.800 11.100 10.808.467.571.200 1.040.808.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 NAMA ESTRI DWIRIYANTI ISNAN ABADI ISSUSILANINGTYAS M.800 1.600 10.200 1.700 1.800 1.402.402.174.367.800 1.170 IV/a 3 3.269.269.420 IV/a 3 3.560.800 1.600 11.230 IV/a 3 3.800 8.033.871.362.420 .420 IV/a 3 3.200 1.615.269.560.935.367.400 9.449.808.657.230 IV/a 3 3.545.677.195 IV/a 3 3.467.560.800 1.400 9.100 10.420 IV/a 3 3.800 11.402.600 10. RINA LISTIANA TH MARWANI PUJI HASTUT PURWADI R BAMBANG HERMAWAN SARJONO SRI HANDAYANI SRI WAHYUNI SRI WIDIYARTI SUMI ASTUTI SURATMANTO SUSILORETNO TITI DARMAWATI TRINI SULISTYOWATI V.400 9.400 430.200 1.400 9.300 1.600 10.269.800 1. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.655.230 IV/a 3 3.402.600 10.600 9.420 IV/a 3 3.800 1.E.367.467.402.560.900 367.471.010 IV/c 3 3.420 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.230 IV/a 2 3.400 9.787.269.101.467.300 7.471.615 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.700 9.973.100 30.600 10.428.200 1.600 6.471.200 1.467.400 1.300 1.606.471.467.101.800 1.300 1.800 11.010 IV/a 3 3.402.560.677.300 1.515.677.655.524.395 III/d 3 2.600 10.100 10.347.808.100 10.770 IV/a 3 3.900 10.200 1.230 IV/a 3 3.467.269.055 IV/a 9 3.TH.101.195 IV/a 3 3.247.713.515.387.100 1.033.560.655.280 IV/a 3 3.303.082.033. PURWENDYAHNINGSIH LASIMIN SUNDARA KARYANTI FARINA ISTANTI AKIRMAN DWI KENTI ASTIANI WIDIATI DWI LESTARI HANDAYANI ENDANG KUSWARDANI ENDANG TRI HASTUTI GUNADI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PANGKAT/ GOLONGAN Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngemplak Ngemplak Ngemplak Ngemplak Ngemplak Ngemplak Ngemplak Ngemplak Ngemplak Page 102 VOL TW.

606.515.524.387.247.367.230 IV/a 3 3.300 1.571.606.200 10. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.300 1.713.713.713.420 .808.808.571.995 IV/a 9 3.367.713.195 IV/a 3 3.387.367.367.571.170 IV/a 3 3.300 1.400 4.600 9.800 1.400 9.082.467.420 IV/a 3 3.560.600 513.195 IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.400 456.560.930 III/d 3 3.300 1.520 IV/a 3 3.100 10.100 10.100 10.300 1.870 III/d 3 3.467.681.278.269.402.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 NAMA HARSONO HASIM PRAMONO INDARTI KASMONI MARLINA TRI ASTUTI NUR SITI FATIMAH PURWANTO R.800 1.571.515.995 IV/a 3 3.800 1.400 9.300 1.600 9.195 IV/a 3 3.426.515.174.606.101.045. TRI WAHYANA KUNTARA RETNO YULIATI SITI ROCHAYAH SRI MINANG GADIH RANTI SUDIBYO SUDIRJO SUGENG RIYANTO SUPARNO SUPARNO SUPRIYANTO SUTARTI WALUYO WIJIHARJA MULYANTI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP DEASY DWITYOWATI PRIHATININGSIH SMP NARJOKO SMP TITIK MAHANANI EMILIANA SMP YUVENTIUS PURWANTA SMP DALIDJAN SMP JUMARI SMP Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PANGKAT/ GOLONGAN Ngemplak Ngemplak Ngemplak Ngemplak Ngemplak Ngemplak Ngemplak Ngemplak Ngemplak Ngemplak Ngemplak Ngemplak Ngemplak Ngemplak Ngemplak Ngemplak Ngemplak Ngemplak Ngemplak Ngemplak Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Page 103 VOL TW.606.800 1.300 1.467.420 IV/a 3 3.170 IV/a 3 3.300 1.560.600 10.100 10.600 31.230 IV/a 3 3.247.571.100 10.995 IV/a 3 3.800 1.100 1.082.195 IV/a 3 3.600 9.208.560.713.136.387.300 1.515.100 10.800 1.101.100 10.713.278.402.260 III/d 3 3.600 10.100 10.300 1.101.800 9.269.100 10.100 10.137.467.600 10.930 III/d 3 3.100 10.367.471.606.367.247.200 10.600 513.402.195 IV/a 3 3.101.700 9.515.800 9.402.101.600 10.410.200 1.515.471.467.300 1.615 IV/a 3 3.400 470.200 1.995 IV/a 3 3.426.995 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.428.195 IV/a 3 3.082.571.101.606.100 10.300 1.800 1.170 IV/a 3 3.

082.300 1.571.402.600 1.402.600 10.420 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.560.200 8.367.170 IV/a 3 3.560.900 4.600 10.420 IV/a 3 3.808.101.467.600 10.985 III/b 3 2.402.515.200 8.402.860 III/d 3 2.101.600 9.500 8.600 11.820.800 1.704.402.995 IV/a 3 3.367.515.365.195 IV/a 3 3.467.420 IV/a 3 3.300 1.900 1.100 10.367.195 IV/b 3 3.467.300 1.842.346.800 1.362.269.787.467.600 10.435 .560.420 IV/a 3 3.300 1.100 10. SUMIYATUN AGUS DWIYONO NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PANGKAT/ GOLONGAN Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Page 104 VOL TW.600 10.614.560.200 373.082.400 7.402.800 1.195 IV/a 3 3.800 1.467.300 1.230 IV/a 9 3.170 IV/a 3 3. SRINING HASTUTI KIRMADI NIKOLAS KUN SIRENA MULYANINGSIH SRI ADI SUSILAWATI SRI SAYEKTI HANDAYANI SUJARTONO SURATINEM SURYANTA TUTY PURWANI WAHYUDIN Y.467.560.275 IV/a 3 3.402.993.420 IV/a 3 3.101.560.600 1.571.979.515.800 1.247.800 1.560.420 IV/a 3 3.606.247.101.940 IV/a 3 3.600 9.979.800 1.139.467.788. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 2.100 10.300 1.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 NAMA NURHIDAYAT IKWAN PARTINI RAKYAN PAMIKATSIH SATRIN HASTUTI HARSIWIYANTI SRI PURWANTI SUHARTO TOTOK SUHARTONO WAKIJO YUNIAS HADI MULYONO TRIYATMO HERU BAMBANG ISTIYARTA LILIK SUPOMO AGUS SRIYANTO AGUS SUSANTA CH.600 10.560.387.402.515.100 10.471.387.800 1.420 IV/a 3 3.402.101.713.367.515.300 1.600 10.420 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.800 1.940 IV/a 3 3.600 10.800 1.515.560.467.100 10.200 1.492.300 10.600 10.467.477.346.993.100 10.367.101.100 32.800 1.367.420 IV/a 3 3.515.367.100 10.626.400 9.500 418.195 IV/a 3 3.420 IV/a 3 2.300 1.100 10.195 IV/a 3 3.101.800 1.

300 1.387.010 IV/a 3 2.800 1.400 7.571.387.170 IV/a 3 3.492.995 IV/a 9 3.247.860 III/c 3 2.677.082.402.300 363.940 IV/a 3 3.402.101.015 .571.100 10.015 III/b 3 2.300 8.800 11.367.515.560.900 433.100 10.200 373.467.082.300 363.600 9.100 10.467.101.713.367.800 11.367.170 IV/a 3 3.200 8.606.681.600 1.670 III/d 3 2.195 IV/a 3 3.606.979.010 IV/a 3 3.082.600 10.346.100 10.871.571.300 1.247.300 1.600 9.100 10.260.606.800 8.100 10.600 31.260.597.800 1.033.661.300 1.515.655.713.100 10.713.800 1.300 1.600 10.600 9.800 7.560.615.100 10.993.400 430.655.793.600 1.247.100 7.387.170 IV/a 3 3.940 IV/a 3 3.033.477.400 1.387.800 1.300 1.995 IV/a 3 3.200 8.600 9.800 1.300 1.420.367. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK III/b 3 2.515.346.195 IV/a 3 3.100 10.101.800 1.677.420.770 IV/a 3 3.260 III/b 3 2.387.170 IV/a 3 3.993.515.101.420 IV/a 3 2.247.195 IV/a 3 3.571.170 IV/a 3 3.600 9.800 1.247.195 IV/a 3 3.101.367.082.713.095 III/b 3 2.467.195 IV/a 3 3.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 2826 2827 2828 2829 2830 2831 2832 2833 2834 2835 NAMA AGUSYANI MUJIYANTO SUHADI JOKO SUTRISNO KABUL TRIYATNO AHMADI BAMBANG SURYADI CAECILIA WINARTI DWI ARMAWATI DWI SUPRAPTO ESTI UTOMO FAHRUDIN MUKIYO NUR HIDAYAT NURHIDAYATI ENDANG KUSWATI NURUL VITA AMBARWATI SADIRIN SITI ISTIQOMAH SRI LANGGENG WIYATI SUCIATI SUTIMAH SUTOPO PRIYADI SYEH WIBOWO TRI ATMANI URIP MULYONO PETRUS LAJIM LAKSMI INDRAWATI PURWANTI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PANGKAT/ GOLONGAN Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Sleman Sleman Sleman Page 105 VOL TW.979.400 389.100 7.208.515.400 1.995 IV/a 3 3.300 1.887.300 1.082.606.400 4.995 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.

800 1.677.300 1.467.655.500 443.174.995 IV/a 3 3.137.100 10.346.387.560.195 IV/a 3 3.500 8.367.615 IV/a 3 3.677.524.995 IV/a 3 3.515.400 1.275 III/d 3 3.515.515.300 1.101.300 1.045.420 IV/a 3 2.993.600 1.300 1.800 11.560.402.571.101.100 10.015 III/d 3 2.260.101.420 IV/a 3 3.800 9.655.515.100 10.467.420 IV/a 3 3.100 10.571.800 11.400 456.606.713.300 1.365.500 418.367.800 1.195 IV/a 3 3.100 10.800 11.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 2836 2837 2838 2839 2840 2841 2842 2843 2844 2845 2846 2847 2848 2849 2850 2851 2852 2853 2854 2855 2856 2857 2858 2859 2860 2861 2862 NAMA SISILIA MARSIH CATUR HARYADI JUHARDI KHASBI KHAMDAN MULYONO ADIANAWATI AGUS ISTIYADI BAMBANG HARYANTO BASRIYATI DESDY SUMBARDIYANTO DWI RAHMANTO ERY HATNI ANULATI HENI SUSANTI INDARYATI KOCO PURWANTO KUSTILAH NUR WAKHYUNI NURHAYATI PURWANTI SAPARTINAH SRI SAYEKTI DWIKORINI SRI SUPRATMI SRI SURYANI SRI WIYATI SUHARNI SULASTRI SUMARTINI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PANGKAT/ GOLONGAN Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Page 106 VOL TW.560.800 1.428.033.100 10.402.400 1.101.033.995 .170 IV/a 3 3.300 1.700 9.101.606.713.200 8.467.367.600 10.467.420 IV/a 3 3.367.247.420 IV/a 3 3.033.571.100 1.100 10.300 1. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK III/b 3 2.367.560.560.010 IV/a 3 3.600 10.800 1.100 10.691.402.655.300 1.195 IV/a 3 3.100 10.600 9.655.606.560.872.400 1.420.870 III/d 3 2.600 10.677.600 10.195 IV/a 3 3.677.400 9.467.230.560 III/d 3 3.800 1.800 1.010 IV/a 3 3.010 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.713.788.515.400 1.195 IV/a 3 3.600 10.625 IV/a 3 3.010 IV/a 3 3.800 11.100 7.082.800 1.300 1.101.033.940 IV/a 3 3.402.300 363.402.367.200 484.979.957.515.500 8.420 IV/a 3 3.467.402.600 10.

471.808.925 IV/a 3 3.307.346.515.420 IV/a 3 3.082.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 2863 2864 2865 2866 2867 2868 2869 2870 2871 2872 2873 2874 2875 2876 2877 2878 2879 2880 2881 2882 2883 2884 2885 2886 2887 2888 2889 NAMA SUMIYARSIH SUPRAPTI LESTARI SUWARNI SUWARNI WAHYUNI KISMARDINI SUMARNO SUPARDI SUPATMIATUN SUNARIYAH SUSANTO YOHANNES ARIS SUSILA PAMBUDI CHATARINA WIGATI COSMAS DRIYATAMTAMA DWI UTAMI FX.467.500 1.655.033.200 1.560 III/d 3 3.300 1.993.195 IV/a 3 3.719.367.515.500 1.101.700 478.808.800 1.362.700 499.600 9.300 1.307.347.400 9.500 1.704.600 1.560.420 IV/a 3 3.307.800 1.420 IV/a 3 3.367.269.200 484.247.033.940 IV/a 3 3.467.471.979.677.467.387.362.979.600 10.800 1.980.900 9.195 IV/a 3 3.100 10.600 9.600 1.560.101.200 8.400 9.300 1.471.800 1. HARYONO HERRY PURNOMO KARSINAH MUJI RAHAYU MULYADI NIKEN SUHARTATI NURHARYANA NURHAYATI PADI PURWANTININGSIH RADEN SUPRIYADI SITI LESTARI SRI ASIH NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PANGKAT/ GOLONGAN Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Page 107 VOL TW.195 III/c 3 3.170 IV/a 3 3.247.082.269.230.787.925 IV/a 3 3.400 9.035 IV/a 3 2.906.785 III/c 3 2.575.560.515.346.195 IV/a 3 2.500 8.808.655.010 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.925 IV/a 3 2.600 11.387.691.367.101.367.500 8.677.515.300 7.195 IV/a 3 2.719.600 11.515.307.230 IV/a 3 3.400 9.600 10.400 1.400 1.940 IV/a 3 3.395 III/d 3 3.420 IV/a 3 3.010 IV/a 3 2. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.100 10.200 8.800 1.900 9.925 IV/a 3 3.269.906.100 10.367.402.200 1.230 IV/a 3 3.191.500 8.900 367.800 11.100 10.300 1.101.402.326.200 1.719.170 IV/a 3 2.800 11.800 1.500 1.500 8.906.787.704.906.402.230 .300 1.101.993.600 10.449.800 1.100 10.719.

420.400 9.471.033.800 11.606.600 9.100 10.571.655.655.872.400 1.677.100 10.677.100 10.100 10.995 IV/a 3 3.280 .600 10.400 1.300 1.600 10.300 1.606.015 III/c 3 2.655.100 10.100 10.467.995 IV/a 3 3.230 IV/a 3 3.515.808.808.400 9.800 11.625 IV/a 3 3.400 9.247.606.800 1.420 IV/a 3 3.800 1.571.230 IV/a 3 3.100 7.100 10.600 10.995 IV/a 3 3.467.677.471.402.402.957.995 IV/a 3 3.800 1.713.082.467.560.300 1.230 IV/a 3 3.600 10.101.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO NAMA 2890 2891 2892 2893 2894 2895 2896 2897 2898 2899 2900 2901 2902 2903 2904 2905 2906 2907 2908 2909 2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916 SUGITO THOHA MA'RUF TRI NOOR ROCHMIYATI I UTAMI VERONICA RETNO HENDARTINI WIDADA WIDODO YASMINA WIBAWATI DYAH ASTRIANITA RIYANTO ANIK MARWATI MARIA MAGDALENA LISTIYANI DARMAYANTI MARINA BUDI RAHAYU MARYANTI NATALIA TUTIK SUHASRI NUR ROKHMAD ROKHANI YULIANI RUSMADI SITI WIDAYATI SUMARTI SUMINI SUPIWIYANI TATIK HARYATI WINARTO WORO HARTANI DIYAN DERITA RENI MUJIYONO NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 PANGKAT/ GOLONGAN Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Turi Turi Turi Turi Turi Turi Turi Turi Turi Turi Turi Turi Turi Turi Turi Turi Turi Berbah Berbah Page 108 VOL TW.300 1.606.606.300 1.420 IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.010 IV/a 3 3.800 1.402.560.600 413.600 10.260.195 IV/a 3 3.800 1.800 11.200 1.420 III/b 3 2.033.420 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.300 363.560.467.467.260.010 IV/a 3 3.400 1.606.713.269. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.300 1.100 10.082.800 1.471.100 7.015 III/d 3 2.560.402.571.655.713.170 IV/a 3 3.200 8.300 363.677.033.600 10.033.402.500 8.560.467.571.269.200 1.367.995 IV/a 3 3.571.500 443.808.713.300 1.420 IV/a 3 3.420.402.606.387.800 1.713.713.247.265.800 11.713.400 1.387.269.560.010 IV/a 3 3.755.600 9.200 1.571.300 1.995 IV/a 3 3.010 IV/a 3 3.571.170 III/b 3 2.800 1.

269.691.471.467.800 1.230.247.300 4.800 1.420 IV/a 3 3.269.420 IV/a 3 3.200 484.420 IV/a 3 3.100 1.800 1.402.615 IV/a 3 3.471.200 10.808.808.600 10.424.713.230 IV/a 3 2.100 10.285.995 IV/a 3 3.400 29.515.428. TIEN WARTINI AS RETNO WIDAYATI RIS SANTOSA RUSTI WIGATININGSIH SENO SUBAGYO SRI ASIH RINI SUBANDI SUDARMI SUHARTI SUHARTONO SUWARDI SUWARNI WIDARYATI CH ESTI ENY JRAHINI ETIKA NURAINI HARI MULYANI MATOVANI BEKTI NUGRAHA MUJI BASUKI MURSITO ARMIN ARYANI DARWATA NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 PANGKAT/ GOLONGAN Berbah Berbah Berbah Berbah Berbah Berbah Berbah Berbah Berbah Berbah Berbah Berbah Berbah Berbah Berbah Berbah Berbah Berbah Berbah Cangkringan Cangkringan Cangkringan Cangkringan Cangkringan Cangkringan Cangkringan Cangkringan Page 109 VOL TW.600 4.269.900 9.655.471.600 9.606.600 10.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 2917 2918 2919 2920 2921 2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928 2929 2930 2931 2932 2933 2934 2935 2936 2937 2938 2939 2940 2941 2942 2943 NAMA SLAMET WARYANTO ARDANIYAH CH.700 499.675.690 IV/a 9 3.600 10.560. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK III/d 3 3.200 1.402.195 .035 IV/a 3 3.269.174.700 9.900 401.101.269.307.600 10.800 1.400 9.930 IV/a 3 3.500 8.195 IV/a 3 3.400 9.278.402.400 9.230 IV/a 3 3.413.300 1.230 IV/a 3 3.082. SRI HARMINI ELISABETH YULIAWATI GANJAR WALDIONO MOH TAROM N.170 IV/a 3 3.010 IV/a 3 3.082.420 IV/a 3 3.606.174.571.471.400 9.467.467.400 9.995 IV/a 3 3.402.600 513.500 1.560.300 1.571.424.600 10.200 1.808.100 10.420 IV/a 3 3.025.600 4.367.800 1.170 IV/a 3 3.387.560.600 10.400 1.906.600 9.719.800 1.524.560 III/d 3 3.295 III/d 3 3.572.326.367.560.467.800 1.845 IV/a 9 3.100 10.560.600 10.200 1.426.402.800 11.247.467.925 IV/a 9 3.980.300 1.690 III/c 3 2.560.800 1.713.200 1.402.269.420 IV/a 3 3.101.413.420 IV/a 3 3.467.800 1.400 29.300 1.700 28.515.808.300 8.467.387.033.230 IV/a 3 3.560.100 10.402.677.

800 1.600 10.700 499.713.808.307.606.420 IV/a 3 3.100 10.515.467.230 IV/a 3 3.560.560.471.402.400 1.800 1.995 IV/a 3 3.200 8.500 8.387.269.571.100 1.326.400 6.300 1.600 10.800 980.704.300 1.800 11.269.402.300 1.560.346.467.906.275 IV/a 3 3.467.515.195 IV/a 3 3.100 10.100 10.230 IV/a 3 3.467.300 1.800 1.269.808.571.600 10.560.800 1.600 9.402.993.467.367.471.362.980.300 1.800 1.808.300 1.560.100 10.428.230 IV/a 3 3. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 2.100 10.200 1.100 10.367.560.402.600 10.615 IV/a 3 3.200 1.101.101.174.524.035 III/d 3 2.100 10.655.420 IV/a 3 3.787.100 10.700 9.606.402.170 IV/a 3 3.600 11.500 8.677.571.247.800 1.082.467.600 10.420 IV/a 3 3.713.606.200 1.800 1.367.925 IV/a 3 3.010 IV/a 3 3.800 1.420 IV/a 2 3.719.471.400 9.269.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO NAMA 2944 2945 2946 2947 2948 2949 2950 2951 2952 2953 2954 2955 2956 2957 2958 2959 2960 2961 2962 2963 2964 2965 2966 2967 2968 2969 2970 HARTANA HARYONO KUAT PUJO ASMORO PONIYATI PRAYITNO WIDODO SITI SAODAH SLAMET SUTARNO SUPRIHATIN SUWARDI WAJIYO PAULUS SINGGIH WIDAYANTO TITIK RATIH DEWANTI AGUSTINA SETYAWATI CHATARINA NANI WARDIYATI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP FRANCISCUS XAVERIUS SUKARDI SMP HARSULARSI SMP KIRMAJI SMP MURDIWIYONO SMP MURJIYONO SMP PUJI RETNO SUKOWATI SMP RIYANTO SMP SARJOKO SMP SISWANTO HADI SMP SIWI PUJI ASTUTI SMP SRI MURGIYANTI SMP SRI WAHYUNI SMP SUHARNO SMP Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 PANGKAT/ GOLONGAN Cangkringan Cangkringan Cangkringan Cangkringan Cangkringan Cangkringan Cangkringan Cangkringan Cangkringan Cangkringan Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Page 110 VOL TW.365.995 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.940 IV/a 3 3.400 9.606.900 9.606.400 9.788.101.713.713.300 1.600 1.195 IV/a 3 3.402.571.995 III/d 3 3.800 1.500 418.033.500 1.820 IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.600 10.467.979.420 IV/a 3 2.995 .560.300 1.600 10.515.420 IV/a 3 3.713.402.571.195 IV/a 3 3.538.

300 1.400 9.100 10.297.300 1.195 II/d 3 2.515.606.677.571.101.524.800 7. NUNUNG SUSILANINGSIH SMP HARTILAH SMP HARYONO SMP HERU SUBAGYA SMP HPA MURDAWANINGRUM SMP LESTARI JOENIARNI SMP MARGIYATI SMP MISTIANIK SMP MUJARI SMP RIYANTO SMP SAEIN SMP SARWITRI SMP SOLAHUDIN SMP SRI SUPRAPTI SMP SRI SURYANINGSIH SMP Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 PANGKAT/ GOLONGAN Depok Depok Depok Depok Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Page 111 VOL TW.015 III/c 3 3.471.400 1.993.174.101.230 IV/a 3 3.010 IV/a 3 3.719.489.925 IV/a 3 3.010 IV/a 2 3.606.625 IV/a 3 3.269.471.300 1.200 1.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 2971 2972 2973 2974 2975 2976 2977 2978 2979 2980 2981 2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 NAMA SUHARYANTO SD SUPARJO TRI MARLUPI Y.010 IV/a 3 3.808.677.100 10.940 IV/a 3 3.300 0 III/b 3 2.655.979.163.307.230 IV/a 3 3.100 10.400 1.800 1.103.808.600 1.400 9.400 9.600 10.200 1.100 10.995 IV/a 3 3.367.677.300 1.515.719.600 10.467.402.367. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.367.906.346.300 9.033.713.995 .033.195 IV/a 3 3.355.300 363.500 1.800 11.100 6.200 1.300 1.808.402.655.500 443.872.195 IV/a 3 3.230 IV/a 3 2.900 464.420 IV/a 3 3.800 11.600 1.340 IV/a 3 3.655.200 8.471.101.420.800 11.230 IV/a 3 2.615 IV/a 3 3.100 10.100 7.260.571.571.719.925 IV/a 3 3.560. SUKARTINAH NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMP SMP SMP SMP RADEN RARA WANITA HENDARWESTI SMP SUHARTINI SMP WAHONO SMP AMIN RETNOWATI SMP CAHYADI WIDODO SMP CHATARINA LUSI NOVIYANTI SMP DAROYAH SMP DWI RISTIYANTI SMP FR.195 IV/a 3 2.269.500 8.100 10.515.300 1.307.500 1.500 1.400 9.400 1.606.200 1.400 1.500 8.010 IV/a 3 3.906.677.428.471.307.420 IV/a 3 3.677.713.500 8.100 10.033.808.269.100 1.500 8.895 III/d 3 2.560.700 9.300 1.713.906.925 IV/a 3 3.101.800 11.467.367.515.800 1.995 IV/a 3 2.655.269.099.033.957.

800 11.100 10.010 IV/a 3 3.420 III/b 3 2.560.571.033.300 6.500 443.467.770 III/d 3 3.033.655.467.200 10.198.420 IV/a 3 3.100 10.101.010 IV/a 2 3.515.993.606.800 1.033.100 7.367.010 IV/a 3 3.101.400 1.010 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.600 10.033.600 10.355.900 9.800 7.195 .400 430.808.600 10.367.600 1.420 IV/a 3 3.101.700 499.346.467. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.625 III/d 3 2.677.940 IV/a 3 3.600 1.269.100 10.600 309.420 IV/a 3 3.015 III/c 2 3.677.515.278.800 11.560.099.560.930 III/d 3 2.300 363.402.571.402.800 1.677.606.980.400 1.400 1.872.402.326.400 9.467.800 1.655.600 10.400 1.101.367.677.600 10.713.515. TATIK SISWANTI YULIUS EKA IRIANTA ISWANDANA WALDIYONO RITANINGSIH SRI WURJANI SUMANTRI UNDA KRISMOWO BEKTI ISMIRAWATI ENI SUPRIDIYATI HARYANTI HARYANTO HESTI ANTARI IGNATIUS PURWADI SANTOSA JOKO SUBIYANTO KALBARINAH PARJILAH NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP RR.500 8.426.515.800 11.800 1.800 11.467.100 10.402.560.600 10.420 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.467.871.471.195 IV/a 3 3.467.800 1.035 IV/a 3 3.560.800 8.195 IV/a 3 3.340 IV/a 3 3.300 1.655.677.402.957.800 1.615.100 10. AMANI SRI MARHAENI ERNAWATI SMP SRI MURWATI SMP Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 PANGKAT/ GOLONGAN Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Page 112 VOL TW.103.195 IV/a 3 3.930 III/d 3 3.800 1.995 IV/a 3 2.100 10.420.402.420 IV/a 3 3.979.655.200 1.367.300 1.402.800 1.230 IV/a 3 3.713.600 10.300 1.300 1.260.300 1.600 513.560.300 1.200 8.560.560.995 IV/a 3 3.467.600 10.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO NAMA 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024 SUGIYARTO SUHARTONO SULISTIATI SUNGKAWA HADI SUWARSI TITIN SUNARIYAH TOPO MUJIYONO UMINAH YF.402.

467.402.247.303.571.402.655.100 10.515.677.195 IV/b 3 3.420 IV/a 9 3.346.400 9.600 10.787.100 10.560.367.400 1.545.100 10.947.082.800 1.515.195 IV/a 3 3.770 IV/a 3 3.367.200 1.843.101.100 10.400 1.367.200 8.467.367.247.400 430.677.467.871.465 III/d 3 2.420 IV/a 3 3.600 1.218.940 IV/a 3 3.170 IV/a 3 3.800 11.100 10.300 1.800 11.800 1.510 .300 1.195 IV/a 3 3.571.300 1.600 9.300 1.100 30.995 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.606.195 IV/a 3 3.033.600 10.713.402.300 1.367.033.420 IV/a 3 3.400 1.560.979.704.800 1.467.101.615.600 11.400 1.655.515.082.515.100 10.600 10.655.800 1.515.776.900 4.367.387.010 IV/a 3 3.100 10.800 8.387.700 24.101.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039 3040 3041 3042 3043 3044 3045 3046 3047 3048 3049 3050 3051 NAMA SUMIDI SUTARTI SYAMSUDI YULIANA SUPARTINI SAYUTI TRESNANINGSIH TUTIK AMBARWATI TITIN HARWIYATI AGNES SITI UMANINGSIH BOIMIN HARSONO INDARTO KARMINEM LUMUT ANI ISTIYATI MUKIDJA MUTMAINAH ROSI PRIHARTINI SALIMAN SLAMET DARMANTO SRI BANOWATI WAHYUNINGSIH SRI SULASTRI SUGENG PRAPTO SUGIMIN TAVIP ZULAIFAH THEODORUS JOKO SUDEWO UTING SUTARYA YUSUF TRI RAHARDJO NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 PANGKAT/ GOLONGAN Godean Godean Godean Godean Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Page 113 VOL TW.101.362.515.420 IV/a 3 3.585 III/d 9 2.560.033.800 11.515.269.300 1.600 10.402.471.300 1.300 1.230 IV/a 3 3.707.402.195 IV/a 3 2.808.606.100 10.369.995 IV/a 3 3.300 1.560.800 11.367.713.195 IV/a 3 3.560.800 1.467.101.010 IV/a 3 3.800 1.800 1.367.600 10.010 IV/a 3 3.101.993.100 10.402.600 9.600 10.420 IV/a 3 3.677.420 IV/a 3 3.800 1.101.170 IV/a 3 3.300 1.560.800 1.467.

571.195 IV/a 3 3.101.560.365.940 IV/a 3 3.788.560.170.195 IV/a 3 3.625 III/d 3 2.713.979.995 IV/a 3 2.606.681.367.420 IV/a 3 3.269.515.524.100 10.300 1.615 IV/a 3 3.200 8.515.467.402.180 IV/a 3 3.500 443.155 IV/a 3 3.675.170 IV/a 3 3.402.707.600 10.700 9.600 513.278.500 418.365.247.346.800 1.713.100 1.500 8.600 1.367.082.200 1.420 IV/a 3 3.174.100 10.100 406.428.230 IV/a 2 3.100 10.300 1.700 8.500 8.367.402.700 9.489.295 III/d 3 2.101.101.801.900 401.993.367.200 10.300 1.600 31.930 IV/a 3 3. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK II/d 3 2.208.426.600 9.788.800 1.123.600 1.900.163.400 4.100 6.300 1.025.300 1.142.800 1.872.101.200 8.979.200 1.300 1.515.467.467.515.387.600 7.500 8.800 1.100 1.174.195 IV/a 3 3.600 10.571.940 IV/a 3 3.260 III/d 3 2.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 3052 3053 3054 3055 3056 3057 3058 3059 3060 3061 3062 3063 3064 3065 3066 3067 3068 3069 3070 3071 3072 3073 3074 3075 3076 3077 3078 NAMA DWI RETNAWATI SUJONO EDI HARYONO ENDANG PRASETYO AGUS SANTOSO DWI PURWANINGSIH NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMP SMP SMP SMP SMP SMP MAGDALENA DWI SUKWANTININGSIH SMP MARIA YOHANA MURDWIYANI SMP NURHIDAYATI SMP RINI TRIMURTI MARGARETHA SMP RITA SUPRIYATMI SMP SRI WAHYUNI SMP SUKEMI SMP SUPARTI SMP SUWARNI SMP SUYONO SMP WACHIDYASTUTI SMP WAHYUNI SMP WERYONO SUWARNO SMP WIWIK DWI NURTIYAH SMP YOHANES MEI SETIYANTA SMP SARDI SMP DIDIK SAIFURRAKHMAN SMP EMI PURWATI SMP SERAFINA WARA ASTUTI SMP ANUNSIUS TRI NUGROHO SMP CAECILIA SUHARTI SMP Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 PANGKAT/ GOLONGAN Mlati Mlati Mlati Mlati Mlati Mlati Mlati Mlati Mlati Mlati Mlati Mlati Mlati Mlati Mlati Mlati Mlati Mlati Mlati Mlati Mlati Moyudan Moyudan Moyudan Moyudan Moyudan Moyudan Page 114 VOL TW.100 7.367.195 IV/a 3 3.100 10.100 10.346.515.993.367.500 418.330 IV/a 3 3.957.467.195 IV/a 3 3.275 III/d 3 3.100 10.606.300 1.515.300 8.560.428.400 9.420 IV/a 3 2.471.571.600 10.195 IV/a 2 3.808.101.524.101.100 10.995 .300 0 III/c 3 2.275 III/d 3 2.300 1.071.100 10.615 IV/a 9 3.200 1.

515.420 IV/a 3 2.600 10.428.808.571.800 1.200 1.615 IV/a 3 3.800 1.420 IV/a 3 3.655.606.420 IV/a 3 3.033.300 1.428.015 IV/a 3 3.402.571.300 1.100 10.100 1.719.560.190 III/b 3 2.300 1.800 1.600 10.100 10.600 9.606.420 IV/a 3 3.763.467.677.995 .467.082.700 9.420 IV/a 3 3.402.704.600 10.467.995 IV/a 3 3.560.560.560.713.995 IV/a 3 3.700 9.269.800 1.402.230 IV/a 3 3.560.655.195 IV/a 3 3.200 1.560.402.033.174.500 8.362.467.402.600 10.400 1.100 1.615 IV/a 3 3.300 363.400 9.100 10.300 1.571.300 1.524.174.467.247.420 IV/a 3 3.402.787.260.420 III/a 3 2.800 1.600 10.800 1.925 IV/a 3 3.606.269.677.420.400 9.524.400 1.428.420 IV/a 3 3.560.571.010 IV/a 3 3.100 10.402.800 338.101.713.600 10.500 1.615 IV/a 3 3.471.600 11.606.307.713.420 IV/a 3 3.906.995 IV/a 3 3.800 1.524.170 IV/a 3 3.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO NAMA 3079 3080 3081 3082 3083 3084 3085 3086 3087 3088 3089 3090 3091 3092 3093 3094 3095 3096 3097 3098 3099 3100 3101 3102 3103 3104 3105 DWIYANTI HASBULLAH HESTININGSIH KARSINAH KEMIJO LEONARDUS YUSUP SUDIYANA PRIYO DWI HARYANTO SITI ROSIDAH SRI HARTATI SRI WIDADA SUDIMAN SUNARTO SURIPTO SUTI ARSIYAH SUTIKNO TRI HARYANA TUTIK MARYATI UMU HIKMATIN YULIYANTO YUSTINA WIDIYATI TUKIMAN RINA JULAYCHA RENY SULANJARI AGUS SUNARYO BASUKI DJUWARIAH ESTININGSIH RAHAYU NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 PANGKAT/ GOLONGAN Moyudan Moyudan Moyudan Moyudan Moyudan Moyudan Moyudan Moyudan Moyudan Moyudan Moyudan Moyudan Moyudan Moyudan Moyudan Moyudan Moyudan Moyudan Moyudan Moyudan Moyudan Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Page 115 VOL TW.402.100 10.800 1.560.300 1.010 IV/a 3 3.713.254.571.600 10.995 IV/a 3 3.800 1.808.402.700 9.600 6.560.174.713.800 11.467.100 1.467.467.600 10.606.600 10.467. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.800 1.420 IV/a 3 3.387.800 1.230 IV/a 3 3.100 7.800 11.471.100 10.367.

788. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.560.400 9.420 .560.467.600 10.600 9.571.560.655.615 IV/a 3 3.600 10.925 IV/a 3 3.800 1.420 IV/a 3 2.995 IV/a 3 3.402.800 1.362.100 10.600 10.560.787.300 1.800 1.300 1.515.402.606.100 10.719.713.100 10.300 1.800 1.467.800 1.387.300 1.467.560.995 IV/a 3 3.101.367.571.100 10.467.100 10.677.467.428.300 1.719.269.713.713.300 1.995 IV/a 3 3.402.606.500 418.400 1.033.500 8.571.940 IV/a 3 3.571.600 11.247.420 IV/a 3 3.500 1.906.420 IV/a 3 3.467.995 IV/a 3 3.200 1.713.704.906.600 10.402.467.170 IV/a 3 3.100 10.500 8.800 1.420 IV/a 3 3.367.606.704.787.600 1.560.010 IV/a 3 3.515.307.082.230 IV/a 3 3.275 IV/a 3 2.560.420 IV/a 3 3.979.800 1.800 11.100 10.560.600 11.995 IV/a 3 3.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3113 3114 3115 3116 3117 3118 3119 3120 3121 3122 3123 3124 3125 3126 3127 3128 3129 3130 3131 3132 NAMA NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 PANGKAT/ GOLONGAN JUWADI SMP Negeri 2 Ngaglik MAULANI SMP Negeri 2 Ngaglik NANIK TRIWINARSIH SMP Negeri 2 Ngaglik SAWALI SMP Negeri 2 Ngaglik SESILIA SRI HARTATI SMP Negeri 2 Ngaglik SRI SUCIATI SMP Negeri 2 Ngaglik SUKENDAR SMP Negeri 2 Ngaglik SUMARYATUN SMP Negeri 2 Ngaglik SUPRIYANTO SMP Negeri 2 Ngaglik SUPRIYATI SMP Negeri 2 Ngaglik TITIK SUNARTI SMP Negeri 2 Ngaglik UTAMI EKO MULYANINGSIH SMP Negeri 2 Ngaglik UNING YULI HENI SMP Negeri 2 Ngemplak ANIK RESTIANIK SMP Negeri 2 Ngemplak EDDI ARTANTI PUJI LESTARI LA SMP Negeri 2 Ngemplak ENDAH MURDIYATUN SMP Negeri 2 Ngemplak ENDANG SULASTRI SMP Negeri 2 Ngemplak ENI FATONAH SMP Negeri 2 Ngemplak ENI MURYANTI SMP Negeri 2 Ngemplak GUNARTO SMP Negeri 2 Ngemplak HARINI CATUR UTAMI SMP Negeri 2 Ngemplak LASONO SMP Negeri 2 Ngemplak MUSLICHAH SMP Negeri 2 Ngemplak NGADIMIN SMP Negeri 2 Ngemplak NURANI SMP Negeri 2 Ngemplak PUJIWATI SMP Negeri 2 Ngemplak SRI HARTINI SMP Negeri 2 Ngemplak Page 116 VOL TW.100 1.362.704.402.174.420 IV/a 3 3.800 1.600 10.808.195 IV/a 3 3.346.515.402.402.300 1.500 1.600 10.195 IV/a 3 3.101.362.800 1.800 1.467.606.420 IV/a 3 3.600 11.713.524.367.101.402.800 1.420 IV/a 3 3.800 1.993.700 9.600 10.365.606.307.787.100 10.925 IV/a 3 2.600 10.300 1.420 IV/a 3 3.471.571.420 IV/a 3 3.195 III/d 3 2.200 8.500 8.

515.321.925 IV/a 3 3.800 1.260.000 963.420.420 .300 1.906.402.402.346.626.800 1.467.600 11.247.606.000 6.993.200 1.300 363.515.704.307.900 6.195 IV/a 3 3.367.100 10.400 7.300 1.615 IV/a 3 3.560.600 9.808.015 III/d 3 2.082.500 8.300 1.560.275 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.300 1.033.713.100 10.100 10.677.420 IV/a 3 3.300 1.101.100 10.788.560.600 10.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO NAMA 3133 3134 3135 3136 3137 3138 3139 3140 3141 3142 3143 3144 3145 3146 3147 3148 3149 3150 3151 3152 3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 SRI PUDJI MARYANTI SUBARJO SUBRONTO SUNARTO TITIK SUPARTINI TITISARI HANDAYANI TRI WOROSETYANINGSIH UHTI NURHASANAH UPIK SUPRIYATI WAHYU KISMIYATI HERU SUSIANTO JAMILAH KAHONO SISWANTA SRI WAHYUNI SULISTYOWATI HEWI MURDANINGSIH PURWANTORO YOSEPHIN ESTI DAMARWANTI HOSPITA HENNY KOERNIATI LIS AMBARSARI SUPARYADI UMU HASANAH PRIYANTO ENNY PURWANINGSIH PRISWANTI YULIANI SIH PENGANTI SRI PUJIASTUTI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 PANGKAT/ GOLONGAN Ngemplak Ngemplak Ngemplak Ngemplak Ngemplak Ngemplak Ngemplak Ngemplak Ngemplak Ngemplak Ngemplak Ngemplak Ngemplak Ngemplak Ngemplak Ngemplak Ngemplak Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Page 117 VOL TW.492.082.402.600 9.025 III/b 3 2.015 III/b 3 2.213.400 1.420 IV/a 3 3.269.600 10.515.500 8.700 9.500 418.995 IV/a 3 3.800 1.900 IV/b 3 3.101.500 446.600 10.365.571.174.477.428.655.467.195 IV/a 3 3.973.195 IV/a 3 3.842.300 10.500 1.367.979.285 III/b 3 2.515.860 III/b 3 2.515.420 IV/a 3 3.500 8.200 373.100 7.467.420.800 1.387.300 1.800 1.200 8.965.367.571. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.800 11.614.800 1.606.010 IV/a 3 3.940 IV/a 3 3.387.100 10.920.800 1.400 9.713.467.719.700 348.101.247.260.995 IV/a 3 3.402.170 IV/b 2 3.435 III/a 3 2.426.100 10.524.367.471.195 IV/a 3 3.101.100 1.300 363.367.300 1.420 IV/a 3 3.230 IV/a 3 2.600 10.170 IV/a 3 2.560.100 10.362.600 1.101.900 1.100 7.787.

300 1.420 .402.515.300 1.560.571.420 IV/a 3 3.808.367.200 1.400 9.300 9.300 9.820.402.985 III/c 3 3.500 1.100 10.101.300 1.600 10.101.200 1.100 32.995 IV/a 3 3.300 1.606.871.600 10.515.467.101.426.467.195 IV/a 3 2.300 1.930 IV/a 3 3.515.402.900 464.100 10.800 1.400 9.515.297.995 IV/a 3 3.367.800 8. PURWATI ANI SULISTYAWATI ENDAH SUSADNADEWI ENI NURZANAH MUHAMMAD NADJIB BAMBANG MURWANTO NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 PANGKAT/ GOLONGAN Pakem Pakem Pakem Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Page 118 VOL TW.S HANNY DANAWATI IDA NURYANTI RITA HERU SETYATINI SRI KUSNANTO SRIYATI SUDIBYO SUKARDI TEJO SATMOKO TINGGAL GALIH PRASTITI TRI SUMARNI WAKIJO WIDAYATI SURTI LINDYAWATI CM.100 10.195 IV/a 3 3.200 4.467.600 10.420 IV/a 3 3.788.365.606.100 32.100.195 IV/a 9 3.S.571.420 IV/a 3 3.230 IV/a 3 3.099.985 III/c 3 3.515.195 IV/a 3 3.906.139.100 10.800 1.900 464.200 10.100 10.139.713.500 8. WIJOKONGKO SLAMET SURONO SUDARTO DARWIS TAMAMI GUNAWAN.560.269.615.402.275 III/d 3 2.560.500 8.278.100 10.500 418.677.365.800 33.307.297.788.606.367.808.195 IV/a 3 3.965.600 513.467.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 3160 3161 3162 3163 3164 3165 3166 3167 3168 3169 3170 3171 3172 3173 3174 3175 3176 3177 3178 3179 3180 3181 3182 3183 3184 3185 3186 NAMA SUKIJO WAGINI D.100 10.471.101.030 IV/a 9 3.471.400 430.400 9.275 III/d 3 3.808.200 1.467.367.300 1.895 III/d 3 2.895 IV/a 3 3.925 IV/a 9 3.560.471.571.600 10.195 IV/a 3 3.269.800 1.800 1.269.515.100 10.101.820.800 1.500 8.770 III/d 3 2.900 4.571.995 IV/a 3 3. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.300 1.713.600 10.560.420 IV/a 3 3.300 1.099.900 4.402.713.500 418.230 IV/a 3 3.101.719.571.300 1.230 IV/a 3 3.100 10.367.367.

515.082.560.387.600 9.402.600 6.560.900 6.402.420 IV/a 3 3.500 451.800 1.195 IV/a 3 3.300 1.700 348.467.560.800 11.190 III/a 3 2.321.269.571.560.009.571.600 10.606.606.200 924.285 III/c 3 3.467.713.467.979.965.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 3187 3188 3189 3190 3191 3192 3193 3194 3195 3196 3197 3198 3199 3200 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207 3208 3209 3210 3211 3212 3213 NAMA DWI NARTINI DYAH RESPATI BUDI UTAMI EKA PRASETYA JOKO SUSANTO KRISTYOWATI LINDA SITOMPUL MOH.101.170 IV/a 3 3.719.300 1.571.010 IV/a 3 3.100 10.367.247.800 1.713.100 10.285 III/a 3 2.467.082.600 1.995 IV/a 3 2.100 10.195 IV/a 3 3.700 348.321.515.900 6.033.101.100 10.200 1.979.995 IV/a 3 3.346.600 10.515.471.402.367.500 1.195 IV/a 3 2.101.033.100 10.800 1.200 8.600 1.925 IV/a 3 3.425 .655.979.600 10.600 6.995 IV/a 3 3.500 9.471.600 1.420 III/a 3 2.677.200 8.655.763.420 IV/a 3 3.965.571.170 IV/a 3 3.677.800 11.300 1.808.300 1.500 8.269.165.402.940 IV/a 3 3.300 1.346.780 IV/a 3 3.100 10.993.346.808.100 10.995 IV/a 3 3.940 IV/a 3 3.993. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 2.606.101.800 338.028.940 IV/a 3 3.906.254.100 10.082.300 1.195 IV/a 3 3.400 1.600 10.300 1.200 1.200 8.367.400 9.247.300 1.800 1.420 IV/a 3 3.400 9.800 1.515.010 IV/a 2 3.993.713.230 IV/a 3 2.307.800 1.713. AFIF MUSLIM NUGROHO WAHYUDI RETNA CAHYANINGSIH RIRIS PRAMUDYANINGSIH SITI NURYATI SRI LISTUTI RATNANINGSIH SRI SUNARTI SUDADI SUHARDIMAN SUNARDI SUNARNO THERESIA MARIA MURDIYATI TRI MARWIDININGSIH TRIHARTI MURTININGSIH USWATUN WIDAYATI MEI ANGGOROWATI ENI FARIDAH MULYANI KENNY LINDIAWATI SRI SETYOWATI ADIK SUWANTI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 PANGKAT/ GOLONGAN Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Tempel Tempel Tempel Tempel Page 119 VOL TW.600 9.387.400 1.230 IV/a 3 3.367.606.

560.871.515.800 1.101.560.655.606.467.600 20.571.560.136.300 1.467.713.677.677.420 IV/a 3 3.700 9.400 1.606.195 IV/a 3 3.800 11.800 1.570 III/d 3 2.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 3214 3215 3216 3217 3218 3219 3220 3221 3222 3223 3224 3225 3226 3227 3228 3229 3230 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 3240 NAMA SUKRI SUPRIH NUGRAHENI ANASTASIA SUTARTI DWI MARJANA SAPUTRA ENDANG PURWANTI H.387.400 470.691.571.174.800 11.033.420 III/a 9 2.800 1.808.800 1.367.524.420 IV/a 3 3.800 9.600 11.995 IV/a 3 3. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK III/d 3 3.170 IV/a 3 3.400 430.200 1.033.402.713.600 9. SUDARTO PARTIYAH SARINDI SUBIARTO SULBIYAH SUMARYANA SUPRAPTI SUPRIYANI SURATMI SUROSO SYAMSIATUN TRI SUSTIYANI WINARTI HARI PURNOMO SITI ASLIMAH ARY WARDANI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP VALENTINA.467.428.402.387.691.367.420 IV/a 3 3.170 .571.402.467.100 10.010 IV/a 3 3.515.101.300 1.560.300 1.291.606.400 9.615 IV/a 3 3.400 1.713.600 10.300 1.367.600 10.600 10.571.247.100 10.402.560.410.230.230.082.560 III/d 3 3.606.402.770 III/d 3 3.600 9.995 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.362.467.300 1.100 1.420 IV/a 3 3.400 9.420 IV/a 3 3.800 1.713.014.787.100 10.800 1.100 10.100 10.713.402.571.100 10.467.704.560.100 10.800 1.800 1.400 1. EDY HINDAH BUNTARI SMP BERNADUS SULISTYANTO SMP HARMANA SMP LATIEF MAIMUNAH SMP NGATIDJO SMP PRAMUHASTUTI SMP Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 PANGKAT/ GOLONGAN Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Turi Turi Turi Turi Turi Turi Turi Turi Page 120 VOL TW.010 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.600 10.200 484.200 484.269.600 10.082.300 1.600 10.467.400 9.230 IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.471.615.800 1.101.800 1.300 1.402.655.100 10.520 IV/a 3 3.254.247.995 IV/a 3 3.560.515.560 IV/a 3 3.606.800 8.300 1.600 10.

GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.940 IV/a 3 2.269.993.606.571.400 470.300 1.606.400 1.600 10.724.082.979.615 IV/a 3 2.195 IV/a 3 3.100 10.600 10.800 1.200 8.600 1.995 IV/a 3 3.471.230 IV/a 3 3.247.995 IV/a 3 3.300 1.346.387.346.995 IV/b 3 3.230 IV/a 3 2.100 10.100 10.300 1.800 1.471.101.367.420 IV/a 3 3.100 10.346.515.979.170 IV/a 3 3.467.400 9.195 IV/a 3 3.101.606.101.515.940 IV/a 3 3.560.300 1.713.993.195 IV/a 3 3.800 9.800 1.300 1.800 11.195 IV/a 3 3.269.800 1.571.100 10.808.940 IV/a 3 3.571.367.713.600 1.428.940 IV/a 3 2.808.600 9.993.300 11.995 IV/a 3 3.367.655.800 1.979.400 9.200 1.410.367.200 1.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 3241 3242 3243 3244 3245 3246 3247 3248 3249 3250 3251 3252 3253 3254 3255 3256 3257 3258 3259 3260 3261 3262 3263 3264 3265 3266 3267 NAMA PURWANTO SITI MARTIYAH SRI ESTI SUTIYATI SRI SUPRIYANTI SRI SUWANTO SUSWANTI TAMIASIH TUKIRAN WINARTA MARYONO AHMAD ZARQONI ALFIAN HELMY CHATARINA SUMIYATI ENDANG SUSILOWATI GATHOT WARDOYO HASTARI MURTI ISWANTO KARTIKA BAYUWATI RETNO MURJILAH SRI ASTUTI SRI HANDAYANI SUDARMI SUMARTINI SUNARTA TEGUH RIYANTO BANDO WAGIMAN MILHASTRY NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 PANGKAT/ GOLONGAN Turi Turi Turi Turi Turi Turi Turi Turi Turi Berbah Berbah Berbah Berbah Berbah Berbah Berbah Berbah Berbah Berbah Berbah Berbah Berbah Berbah Berbah Berbah Berbah Berbah Page 121 VOL TW.402.471.571.677.515.100 10.560.100 1.995 IV/a 3 3.200 8.979.606.230 IV/a 3 3.346.082.571.300 1.560.713.600 1.300 1.524.833.174.713.402.600 1.515.467.101.200 8.170 IV/a 3 3.900 1.269.100 10.985 .136.606.300 1.420 IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.400 9.571.367.300 1.808.300 1.100 10.600 10.993.100 10.101.195 III/d 3 3.713.700 9.200 8.247.420 IV/a 3 3.515.713.200 1.606.100 10.600 9.300 1.520 IV/a 3 3.467.499.033.100 10.387.010 IV/a 3 3.402.

300 1.230 IV/a 3 3.600 10.100 10.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 3268 3269 3270 3271 3272 3273 3274 3275 3276 3277 3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3288 3289 3290 3291 3292 3293 3294 NAMA WARTAYA SASMOKO EKO DARMONO ATITIK SUPARTINAH CH MARDI UTOMO CHRISTINA SUKINI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMP SMP SMP SMP SMP DWESTHI LAKSNITYASI BUDIASIH SMP ENDANG SUSWATI SMP GODELIVA MARIA SUPRAPTI HARTINI SMP ISKAK ROKHMADI SMP ISWAHYUNARTI SMP JEANNE D'ARC SUSWANDARI SMP MASLIKHAH SMP PRISTIWI WAHYUNINGSIH SMP PURNOMO SMP RISMANTO SMP RR.471.600 9.800 11.788.800 11.606.300 1.367.571.713.365.400 1.615 .906.800 1.082.800 1.995 IV/a 3 3.100 10.165.300 1. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/b 3 3.700 9.174.033.995 IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.515.713.800 8.524.420 IV/a 3 3.467.787. LIES HARYANTI SMP SUGIYANTO SMP SUHARTONO SMP SUPRIYANA SMP SURTI HANDAYANI SMP SUYONO SMP WIRANI RAHMAWURYANTI NAINGGOLAN SMP Y.420 IV/a 3 3.300 1.428.467.677.500 1.010 IV/a 3 3.560.800 1.800 1.600 10. DYAH MURTI MANURUNINGSIH SMP SRI RAHAYU SMP YANININGSIH SMP ANDREAS SUPARNO SMP DWI SUSILOWATI SMP Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 PANGKAT/ GOLONGAN Berbah Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Gamping Gamping Gamping Gamping Page 122 VOL TW.402.655.082.101.082.500 8.103.655.100 10.100 1.387.571.300 1.713.995 IV/a 3 3.402.995 IV/a 3 3.704.101.362.515.600 9.300 1.170 IV/a 3 3.420 III/d 3 2.600 10.100 10.247.606.500 1.700 9.515.925 IV/a 3 3.713.509.560.100 10.100 10.524.355.560.800 7.170 IV/a 3 3.307.600 10.871.402.713.275 IV/a 3 3.300 1.800 1.200 924.615 IV/a 2 3.402.579.800 1.571.500 418.500 10.995 IV/a 3 3.300 1.606.195 IV/a 3 2.780 IV/a 3 3.195 IV/a 2 3.571.713.367.571.600 11.400 430.367.770 IV/a 3 3.340 IV/a 3 3.467.606.677.100 10.387.174.200 1.275 III/d 3 2.010 IV/a 3 3.400 9.100 10.677.800 1.500 8.571.719.300 1.100 10.195 IV/a 3 3.600 6.420 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.467.600 1.100 1.247.033.606.615.808.606.560.101.428.528.400 1.269.

800 1.033.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 3295 3296 3297 3298 3299 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317 3318 3319 3320 3321 NAMA ENDANG TRISNAWATI HERMIN ASTUTI KABIRUN KUSWANDIYAH LUCIA IRENA SUJIYATI MARTHA TUTIK PUSPAYANTI MINDARTO MURDASIH MURNIYATI PROBO HARJANTI RUSTININGSIH SAIMAH SRI AKHADIYATI SRI MURNIATI SRI PUJI LESTARI SRI SUBARIYAH SRI YATUN SUDIYANTO SUKIJAH SUPRIYANTO TRI PRIYONO TUMIYEM YENI ROSA ENDA AGATHA LUSIATI KASMIYATUN MARFUAH AZHAR SLAMET WINDARTO NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 PANGKAT/ GOLONGAN Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Godean Godean Page 123 VOL TW.800 1.467.100 10.713.677.467.800 11.170 IV/a 3 3.800 11.082.467.906.100 10.195 IV/a 3 3.300 1.010 IV/a 3 3.600 10.713.033.247.995 IV/a 3 2.995 IV/a 3 3.033.606.800 1.713.400 1.500 8.524.655. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.100 1.082.677.800 11.515.260.677.387.467.010 IV/a 3 3.655.100 10.400 1.995 IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.400 1.800 11.400 1.677.300 1.367.402.367.100 7.247.571.600 10.600 10.247.100 10.800 1.367.677.800 7.033.195 IV/a 3 3.655.400 389.500 1.402.387.713.195 IV/a 3 3.402.420 IV/a 3 3.713.400 1.615 IV/a 3 3.010 IV/a 3 3.560.174.100 10.387.606.300 1.600 9.800 1.033.600 9.560.400 1.300 1.793.101.420 III/b 3 2.606.995 IV/a 3 3.300 363.010 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.800 11.670 .420 IV/a 3 3.571.100 10.100 10.100 10.010 IV/a 3 3.606.571.515.606.367.600 10.400 1.300 1.800 1.100 10.170 IV/a 3 3.925 IV/a 3 3.300 1.307.677.101.571.010 IV/a 3 3.515.033.515.560.082.428.655.101.800 1.300 1.600 9.015 III/c 3 2.010 IV/a 3 3.655.420 IV/a 3 3.033.170 IV/a 3 3.420.800 11.677.300 1.597.402.800 11.655.719.560.300 1.571.655.101.700 9.

420 IV/a 3 3.800 1.300 1.571.247.400 9.677.101.420 .800 1.800 8.467.367.170 IV/a 3 3.082.600 10.600 10.800 551.100 10.195 IV/a 3 3.230 IV/a 3 3.515.300 1.269.606.600 10.467.010 IV/a 3 2.400 430.082.906.800 1.515.467.101.600 9.800 1.713.515.615.101.600 10.467.402.800 8.170 IV/a 3 3.200 1.100 1. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK III/d 3 2.871.402.402.402.387.600 10.100 10.560.082.677.100 10.560.402.770 III/d 3 2.500 1.560.800 1.420 IV/a 3 3.800 11.560.560.560.367.471.247.600 10.700 9.410.400 430.800 1.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 3322 3323 3324 3325 3326 3327 3328 3329 3330 3331 3332 3333 3334 3335 3336 3337 3338 3339 3340 3341 3342 3343 3344 3345 3346 3347 3348 NAMA ARGI SUYAMTI ELYZABETH LISNARTUN MURSILAH ADI NUGROHO ANASTASIA UGI PALUPI ARI HASTARTI CHRISTINA TRI SUHARYANTI EKO NUGROHO HERIYANTO PURWANTORO IRMINA SRI SUSANTI ISTIYARJO JAMIATUN MAWARDHI NURUL HIDAYATI SAYEKTI SEKSIONINGSIH SITI SUKAPTINI SRI HANDAYANI SRI SETYA HARJANI SRI UTAMI SUHARTA SUKARSIH SUNARTI NUR ROFIAH SUSAN ENGELINA SUTARMI SUWARSILAH TAUFIK WIDARTO NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 PANGKAT/ GOLONGAN Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Page 124 VOL TW.195 IV/a 3 3.100 10.467.524.467.387.300 1.402.800 1.100 10.402.402.600 9.402.033.800 1.800 3.247.560.677.307.600 10.600 9.467.195 IV/a 3 3.800 1.367.174.420 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.300 1.420 IV/a 3 3.467.560.467.387.600 10.420 IV/a 3 3.467.770 III/d 3 3.925 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.520 IV/a 3 3.428.615.170 IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.136.600 10.195 IV/a 3 3.670 IV/a 3 3.719.420 IV/a 1 3.300 1.367.800 1.402.560.400 1.400 470.600 10.615 IV/a 3 3.101.600 10.800 1.800 9.655.500 8.560.560.871.808.420 IV/a 3 3.402.467.800 1.800 1.515.800 1.

420 IV/a 3 3.536.247.995 IV/a 3 3.471.800 1.300 1.101.515.800 1.100 10.800 1.800 11.500 8.300 1.681.101.082.082.719.307.800 20.100 10.420 IV/a 3 3.082.655.925 IV/a 3 3.208.035 IV/a 3 2.800 1.872.195 IV/a 2 3.300 1.400 4.571.010 IV/a 3 3.467.500 8.700 9.367.200 1.367.387.387.467.260 III/d 3 2.957.600 9.269.040. GAJI POKOK PP III 15 2012 3326900 9.101.100 1.700 499.808.500 418.170 IV/a 3 3.560.101.600 9.280 IV/a 3 3.560.600 10.515.300 1.026.467.700 499035 III/d 3 2.600 9.300 1.500 443.614.713.402.800 1.560.402.100 10.300 10.515.400 9.367.600 31.500 1.170 IV/a 3 3.247.367.195 IV/a 3 3.281.420 IV/a 3 3.810 III/d 3 3.400 1.435 III/b 9 2.995 .300 1.326.387.935.195 IV/a 3 3.606.600 6.420 IV/a 3 3.471.100 10.100 10.600 10.788.230 IV/a 3 3.200 1.800 1.900 1.626.428.900 9.033.275 3 III/d Page 125 VOL TW.101.467.170 IV/a 3 3.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 3349 3350 3351 3352 3353 3354 3355 3356 3357 3358 3359 3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367 3368 3369 3370 3371 3372 3373 3374 3375 NAMA NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 TRI SIWI MARDJIATI THOMAS DWI HERUSANTOSA SUSANTI SURONO AGUS SUPRIYANTO AKHYARI CHRISTINA ISWATININGSIH DIYAH MARSISWI LUSIAWATI HELENA EVA ISTIARTI KHISWATUL JANAH KIRYATI MARINAH MUHORO MUJIYATI NURUL WACHIDAH SETYARINI SRI LESTARI SRI WIDIASTUTI SUWARNINGSIH TRI BUDI HASTUTI TUGIMAH MARIANA MUJARIAH KHASAH ASTUTI NURYANI SUDIYONO SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Godean Godean Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Mlati Mlati Mlati WARIYAH BOIMIN RS SMP Negeri 3 Mlati SMP Negeri 3 Mlati PANGKAT/ GOLONGAN JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.230 IV/a 9 3.524.842.174.100 10.600 10.606.402.515.467.713.980.808.269.571.100 10.400 9.625 IV/a 3 3.600 10.515.247.200 1.367.402.200 1.906.677.615 IV/a 3 3.365.300 1.560.195 IV/b 3 3.195 IV/a 3 3.800 1.980.467.500 8.

800 1.560.100 10.420 IV/a 3 3.600 10.367.906.100 10.467.571.515.195 IV/a 3 3.402.200 1.100 10.307.560.230 IV/a 3 3.100 10.515.033.600 10.800 1.420 IV/a 3 3.606.467.560.471.515.100 10.101.367.606.571.600 10.467.101.704.571.600 10.300 1.787.800 1.100 10.655.362.467.560.300 1.010 IV/a 3 3.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO NAMA 3376 3377 3378 3379 3380 3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388 3389 3390 3391 3392 3393 3394 3395 3396 3397 3398 3399 3400 3401 3402 CHRISTINA ISNAENI MARTANTI M MUNDI LESTARI NUR WAHYUNI HIDAYATI SAMIDI SITI SOLICHAH SRI MULYATI SRIYATI SUBARDINI SUHARSANA SUMIYATI SUNARTO THERESIA WIDYANINGSIH AGUSTINA EMI INDARTI AMBAR PUSPITANINGRUM ASRIYAH HAYATI CHRISTINA YUNINGSIH ENDANG WERDININGSIH MARGINI MUJIONO NI PUTU SURYATHI PRAPTI SUKARTININGSIH SARJIYO SRI HARTATI SRI RAHAYU SRI SUWANTI STEPANUS BUDIYONO SUGIYATNO NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 PANGKAT/ GOLONGAN Mlati Mlati Mlati Mlati Mlati Mlati Mlati Mlati Mlati Mlati Mlati Mlati Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Page 126 VOL TW.571.195 IV/a 3 3.560.571.420 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.800 1.500 8.800 11.606.300 1.420 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.400 1.100 10.402.367.704.787.571.300 1.100 10.560.300 1.800 1.402.995 IV/a 3 3.800 11.600 10.560.400 1.713.300 1.400 1.010 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.367.655.402.269.195 IV/a 3 3.402.995 IV/a 3 3.101.100 10.713.600 10.600 10.800 1.420 IV/a 3 3.402.100 10.515.677.995 IV/a 3 3.101.808.995 IV/a 3 3.500 1.300 1.995 IV/a 3 3.367.800 11.713.606.600 11.300 1.515.713.571.713.033.995 IV/a 3 3.677.800 1.606.467.719.400 9.420 IV/a 3 3.100 10.467.467.402.925 IV/a 3 3.713.402.300 1.713.010 .420 IV/a 3 3.100 10.800 1.800 1.677.606.300 1.600 10.362. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.195 IV/a 3 2.467.606.195 IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.600 11.300 1.655.300 1.800 1.101.560.033.

980.200 1.808.700 499.560.800 1.979.571.035 III/d 3 3.524.101.808.200 10.600 10.402.995 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.100 10.230 IV/a 3 3.300 1.560.400 1.326.420 IV/a 3 3.515.900 9.560.788.471.400 1.467.033.M SUYADI TEJO ISWATI YAROWI YUANA UMI ASTUTI FX.195 .402.787.713. SUMARI SIGIT JOKO BUDIYONO YOYOK TRIYANTO DWI RESTYAWATININGSIH HARYANA ISMANTO KARJONO NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 PANGKAT/ GOLONGAN Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Page 127 VOL TW.500 8.800 1.600 10. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.930 III/d 3 3.713.600 10.307.365.033.400 1.428.033.467.100 10.467.402.870 III/d 3 3.010 IV/a 3 2.278.800 11.195 IV/a 3 3.200 1.100 1.426.995 IV/a 3 3.367.101.467.704.655.677.400 9.100 10.471.400 9.500 1.713.606.800 11.269.402.600 616.471.600 513.230 IV/a 3 3.500 8.010 IV/a 3 3.275 IV/a 3 3.716 III/d 3 2.655.426.402.362.677.467.571.800 1.420 IV/a 3 3.300 1.200 1.940 IV/a 3 3.600 10.995 IV/a 3 3.300 1.300 1.700 9.600 11.900 9.010 IV/a 3 3.230 IV/a 3 3.677.035 IV/a 3 3.800 1.606.045.606.800 1.800 11.300 1.655.200 8.600 10.100 10.925 III/d 3 3.346.560.367.560.515.100 10.500 418.560.993.600 10.615 IV/a 3 3.400 9.278.400 456.467.137.420 IV/a 3 3.808.800 1.800 1.600 1.402.980.200 10.269.269.700 499.174.420 IV/a 3 2.800 9.719.906.420 IV/a 3 3.326.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 3403 3404 3405 3406 3407 3408 3409 3410 3411 3412 3413 3414 3415 3416 3417 3418 3419 3420 3421 3422 3423 3424 3425 3426 3427 3428 3429 NAMA SURATMI SUROSO SUTRISNO JAWOTO TRI LAELATUL MASYRUROH SLAMET HARYANTO SUNARTA TUTIK BAMBANG HARYANTO ISRANTO ISWANTI NURCAHYANI MASINEM PUJIASIH SITI SUFAATI SURATIJO SURATINAH SUTINEM Y.571.420 III/d 3 3.

100 10.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 3430 3431 3432 3433 3434 3435 3436 3437 3438 3439 3440 3441 3442 3443 3444 3445 3446 3447 3448 3449 3450 3451 3452 3453 3454 3455 3456 NAMA MUJI HARTONO SARWIYONO SISWANTO SRI LESTARI SUKARDI SUPARTA SUPRAPTIWI TRIO BUDIYATNO VALERIA RIN ANDRIATI VERONICA DWI KUSNANI VERONIKA SRI HARYATI SRI LEMBAH WIDARTINAH SUNARDI ISTI SUKARYANI JOJOH JUHARIAH NURHADI OPERASI SADAR SULISTYO AGUSTINUS SUDARISMAN ANI HERWATI ANTONIUS ULRICH HUDOYO DALROJI KAMIDI LASTRI SUHARTINAH LILIK SULISTYOWATI LUGIMIN NURSDI WINARTA ROCHMAD AGUS WAHYUDI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 PANGKAT/ GOLONGAN Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Page 128 VOL TW.300 1.200 1.300 1.606.100 10.346.420 III/c 3 3.571.300 1.100 10.137.906.080 III/d 3 3.600 10.467.800 1.980.035 III/d 3 3.365.367.571.979.420 IV/a 3 3.600 10.467.300 1.606.467.326.101.560.367.300 1.467.195 IV/a 3 3.600 10.515.571.300 1.600 10.900 9.600 10.195 IV/a 3 3.571.420 IV/a 3 3.900 9.600 10.191.515.606.571.300 1.600 6.995 IV/a 3 3.713.367.100 10.100 10.307.560.300 1.500 418.402.515.800 1.995 IV/a 3 2.713.402.606.800 1.275 III/d 3 3.195 IV/a 3 3.606.713.704.995 .420 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.300 1.560.362.280 IV/a 3 3.402.100 10.500 8.995 IV/a 3 2.515.788.035 IV/a 3 3.400 456.606.100 10.326.100 10.200 9.713.993.560.402.300 1.719.940 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.700 499.713.100 10.560.100 10.500 8.800 1.600 1.995 IV/a 2 3.100 10.101.420 IV/a 3 3.600 493.040.575.467.367.420 IV/a 3 3.287.935.870 III/d 3 2.300 1.402.560. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.045.101.101.467.787.571.500 1.900 9.785 III/c 3 3.515.467.980.861.800 1.995 IV/a 3 3.367.700 499.200 8.800 1.800 9.195 IV/a 3 3.800 1.101.600 11.925 IV/a 3 3.402.700 478.713.

123.515.300 1.755.346.100 10.471.428.010 IV/a 3 3.560.367.269.420 IV/a 3 3.367.467.402.033.571.269.800 1.600 10.515.560.700 8.606.940 IV/a 3 3.600 10.300 1.402.100 10.300 1.600 10.200 484.800 1.524.655.800 1.230 IV/a 3 3.500 443.402.402.420 IV/a 3 3.713.155 III/d 3 2.400 9.280 III/d 3 3.100 10.400 9.101.367.600 10.600 10.560.560.467.467.600 10.230 IV/a 3 3.467.101.300 1.600 413.200 1.615 IV/a 3 3.467.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 3457 3458 3459 3460 3461 3462 3463 3464 3465 3466 3467 3468 3469 3470 3471 3472 3473 3474 3475 3476 3477 3478 3479 3480 3481 3482 3483 NAMA SETYA SITI AMINAH SITI HANDAYANI SITI MARFUAH SUGIYARTI SUPARTINI SUPI ISWARI SURFI WIDIASTUTI SUZANNA USDEKA DEWANTI WINARTI WIYARNI YAYUK MUJIRAHAYU YOHANES SUKAMTO INTI MAWARNI YAKHOBUS ARIS HARJITA SUKARTINEM SUWARTI WORO JULIJANTI BASUKI CAROLUS TRIYONO LILIK MARDININGSIH MUHADI PARDJINAH PRAWOTO RETNO DWI INDRATI SRI SUHARTI SRI WARDANI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 PANGKAT/ GOLONGAN Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Page 129 VOL TW.265.800 11.100 10.195 IV/a 3 3.033.100 10.600 10.100 10.979.420 IV/a 3 3.362.300 1.420 IV/a 3 3.691.560.400 1.713.467.707.400 1.655.787.402.230 IV/a 3 3.300 1.606.100 10.500 8.800 1.808. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.195 IV/a 3 2.420 IV/a 3 3.200 1.101.400 9.471.269.800 1.471.995 IV/a 3 3.713.800 11.571.100 1.704.402.800 1.100 10.995 IV/a 3 3.700 9.515.800 1.713.993.872.600 11.957.200 8.560.515.600 1.800 1.677.300 1.606.420 IV/a 3 3.606.420 IV/a 3 3.010 IV/a 3 3.367.808.195 III/c 3 2.571.101.677.300 1.560 III/d 3 2.995 IV/a 3 3.420 .200 8.200 1.995 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.560.467.571.100 406.174.402.230.625 IV/a 3 3.400 9.808.

571.808.300 1.800 1.300 1.402.428.515.600 6.101.300 1.280 IV/a 3 3.467.995 IV/a 3 3.800 8.367.713.400 9.402.713.402.571.100 10.082.808.615.230 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.600 10.365.571.500 418.600 10.770 III/d 3 2.600 9.400 9.387.515.400 430.300 1.300 1.040.606.467.995 IV/a 3 3.402.615 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.100 10.471.560.713.387.979.275 IV/a 3 3.300 1.800 1.400 430.571.500 8.606.420 IV/a 3 3.300 1.247.800 1.560.367.170 IV/a 3 3.200 1.420 IV/a 3 2.402.247.600 1.467.524.560.420 .995 IV/a 3 3. SISWANTO ANNA WAGIYANTININGSIH ENDANG WAHYUNI HERY SUBAGYA JUWANDI KRISTIANA RETNA SRIYATI MARDI RAHARJO NURYUWONO RETNOWATI SRI ISTIYARI SUBARONO SUCAHYO KUSUMO SUPARMAN SUTINAH SUWARTINI TUTIK NURDIANA Y SUHARTATI SUPARNO ATMI SULISTYOWATI DWI RETNO SUKMAWATI SRI WAHYUNINGSIH BIBIANA ESTRI PUDJIJANTI FX SUGITO KUSAPARDININGSIH MURSINI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 PANGKAT/ GOLONGAN Tempel Tempel Tempel Turi Turi Turi Turi Turi Turi Turi Turi Turi Turi Turi Turi Turi Turi Turi Turi Turi Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Page 130 VOL TW.471.800 1.402.995 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.560.402.571.606.800 1.600 10. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.600 10.808.467.300 1.174.788.170 IV/a 2 3.940 IV/a 3 3.402.800 1.600 10.871.995 III/d 3 2.615.100 10.800 1.800 1.101.195 IV/a 3 3.600 10.800 1.400 9.770 III/d 3 2.100 10.467.713.420 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.560.100 10.367.200 1.467.935.515.471.600 9.713.200 1.560.269.560.101.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 3484 3485 3486 3487 3488 3489 3490 3491 3492 3493 3494 3495 3496 3497 3498 3499 3500 3501 3502 3503 3504 3505 3506 3507 3508 3509 3510 NAMA SUBO PRAYITNO SUHARTI Y.200 8.230 IV/a 3 3.600 10.560.993.700 9.800 1.100 10.269.606.230 IV/a 3 3.800 8.871.600 10.100 10.100 10.606.200 1.346.100 1.420 IV/a 3 3.082.467.467.269.467.420 IV/a 3 3.

100 10.166.402.788.515.420 IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.100 1.515.713.515.677.269.467.033.800 11.560.606.367.420 IV/a 3 3.269.900 1.300 1.808.100 10.471.700 9.808.367.033.200 1.800 1.428.195 IV/a 3 3.713.100 10.500 425.600 11.230 IV/a 3 3.990 III/c 3 2.100 10.200 1.600 10.400 1.833.499.800 1.269.600 10.174.300 1.713.200 1.471.420 IV/a 3 3.925 IV/a 3 3.101.ADJAR SUSILOWATI SUJARWO PARMAN UMI MUBAROKHAH ANASTASIA TITI SAWITRI BADRUN BARDINI BRIGITA SRI SETYASIH ENI WURYANTI FERDINAND MONINGKA KOESTIAH SETIYANING NINING HASTUTI PAMBUDI HARJANA PARYONO NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 PANGKAT/ GOLONGAN Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Page 131 VOL TW.300 11.906.600 10.101.600 1.606.195 IV/a 3 3.985 IV/b 3 3.655.800 1.467.367.500 8.362.467.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 3511 3512 3513 3514 3515 3516 3517 3518 3519 3520 3521 3522 3523 3524 3525 3526 3527 3528 3529 3530 3531 3532 3533 3534 3535 3536 3537 NAMA PURWANTO RAHARDJO SAMSU DARMANTORO SAMTO SLAMET RIYADI SRI SUMARYATI SRI SUPARNI SRI WULAN AGUSTINA SRIYATUN SUHARJA SUHARTAYA SUPRIYADI SUTRISNO VICTORIA TITIK WALUYANTI S.800 11.275 IV/a 3 3.600 9.808.500 8.230 IV/a 3 2.367.800 1.402.300 1.100 10.420 IV/a 3 3.100 10.230 IV/a 3 3.402.367.010 IV/a 3 3.471.800 1.300 1.100 10.512.170 IV/a 3 3.500 418.615 IV/a 3 3.600 10.560.420 IV/a 3 3.837.800 1.365.571.704.625 III/d 3 2.571.101.606.387.200 11.500 8.400 9.560.420 IV/a 3 3.560.674.995 IV/a 3 3.467.655.300 1.100 10.722.467.995 IV/a 3 3.677.600 10.800 1.300 1.101.402.420 IV/a 3 3.402.571.524.247.101. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.724.400 9.195 .467.719.515.300 1.307.402.195 IV/a 3 3.400 1.560.787.800 1.500 1.010 IV/b 3 3.600 10.515.560.082.400 9.300 1.

420 IV/a 3 3.200 1.995 IV/a 3 3.600 10.100 10.995 IV/a 3 3.010 IV/a 3 3.300 1.346.367.600 1.979.467.515.808.420 IV/a 3 3.600 1.800 1.300 1.515.906.606.560.606.100 10.800 11.100 6.100 10.010.100 10.402.195 IV/a 3 2.300 1.500 8.300 1.346.200 8.195 IV/a 3 2.101.600 10.300 1.100 10.560.195 IV/a 3 3.300 1.993.571.420 IV/a 3 2.402.800 1.367.101.467.402.269.400 9.195 IV/a 3 3.940 IV/a 3 3.402.230 IV/a 3 3.402.300 1.600 10.995 IV/a 3 3.600 10.428.615 IV/a 3 3.100 10.101.700 9.402.993.940 IV/a 3 2.713.195 IV/a 3 3.940 III/a 3 2.100 10.195 IV/a 3 3.269.560.200 1.600 6.515.467.560.130 IV/a 3 3.367.367.100 10.800 1.560.367.471.515.467.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 3538 3539 3540 3541 3542 3543 3544 3545 3546 3547 3548 3549 3550 3551 3552 3553 3554 3555 3556 3557 3558 3559 3560 3561 3562 3563 3564 NAMA PONIMIN RUS ENDARTI SIHNARMAN SRI KUSTIYAH SUBAGIYO SUDIYONO SUMARNO SUMARSIYAH SUNARNI SUPAINI SUPRIYONO SUTOPO SUWITO THERESIA WAHYU PURWANTI ULFAH MUSRIYATMI WAHONO ZUAEDIE WIDIK PUJIANTORO YASMIYATI LISTINA MEIDIANI ASTUTI SUSILOWATI ATIK SETYANINGSIH DWI ARI LISTYATI EMI HERWATI HARYANA NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP MARIA ALOYSIA DWI YUNI LESTARI SMP MRAJAK WIDYOWATI SMP MUJIYANTO SMP Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 PANGKAT/ GOLONGAN Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Page 132 VOL TW.307.420 IV/a 3 3.200 8.808.800 338.101.600 10.979.200 8.346.420 IV/a 3 3.033.367.606.524.101.925 IV/a 3 3.800 1.300 1.300 1.600 10.600 1.200 1.800 1.800 1.402.400 1.420 IV/a 3 3.571.719.500 1.101. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.101.190 IV/a 3 3.713.677.300 1.800 1.993.763.471.420 .100 1.400 9.979.734.174.571.195 IV/a 2 3.467.367.515.600 10.467.467.367.655.100 10.230 IV/a 3 3.100 10.560.254.560.515.713.515.

420 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.467.655.467.095 III/c 3 3.101.995 IV/a 3 3.247.297.900 433.467.993.195 IV/a 3 3.524.995 IV/a 3 3. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.100 10.420 IV/a 3 3.895 IV/a 3 3.367.402.100 10. LESTARI RETNANI SMP BASORI SMP DWIRAHAYU AMINAH PROBOWATI SMP ERNI SETIA SMP LEGINAH SMP NANIK MARTIYAH SMP PURWANTI SMP RR.560.467.387.100 10.713.420 IV/a 3 3.467.979.387.100 10.100 10.300 9.400 1.033.300 1.800 1.560.560.515.402.515.170 IV/a 3 3.995 .033.367.800 1.515.600 10.560.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 3565 3566 3567 3568 3569 3570 3571 3572 3573 3574 3575 3576 3577 3578 3579 3580 3581 3582 3583 3584 3585 3586 3587 3588 3589 3590 3591 NAMA MURSINAH PONIDI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMP SMP RR RETNO HIDAYATI ISNING RAHAYU SMP SITI BUDIYATI SMP SRI SUWARTINI SMP SUGIYANTO SMP SUGIYONO SMP SUMIYATI SMP YUNETI SMP RETNO WIDARINI SMP JADI RIYANTA SMP AGUSTIN MARGI RAHAYU SMP B.010 IV/a 3 3.400 1.600 10.420 IV/a 3 3.800 1.600 10.800 11.560.101.800 11.010 IV/a 3 3.887.600 9.420 IV/a 3 3.515.571.560.940 IV/a 3 3.606.400 1.560.467.661.402.800 1.367.420 IV/a 3 3.900 464.467.655.200 8.800 1.467.402.101.800 1.800 1.600 9.420 IV/a 3 3.800 1.300 1.010 IV/a 3 3.600 10.677.560.677.800 1.300 1.800 1.402.560.300 1.420 IV/a 3 3.174.467.800 11.082.082.560.571.600 10.655.402.677.606.099.247.300 1.100 10.367. MUDJIHARTI SMP SRI BUDIYARTI SMP SRI WIDAYATI SMP SUDI HANDININGSIH SMP SUJADI SMP SUMARSONO SMP SUMINI SMP V.600 10.101.615 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.402.402.600 10.606.600 10.420 IV/a 3 3.600 10.467.700 9.402.800 1. SRI YUTI KADARINAH SMP Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 PANGKAT/ GOLONGAN Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Page 133 VOL TW.800 1.560.300 8.420 IV/a 3 2.600 10.571.800 1.713.420 IV/a 3 3.346.195 III/b 3 2.300 1.100 1.300 1.033.100 10.600 1.170 IV/a 3 3.600 10.402.467.402.713.428.

940 IV/a 3 2.200 8.170 IV/a 3 3.515.600 1.800 1.800 1.800 1.713.800 1.346.402.707.600 9.600 9.500 8.402.713.560.300 1.101.307.471.965.808.247.420 IV/a 3 2.247.993.800 1.100 10.195 IV/a 3 3.713.101.979.230 III/b 3 2.787.200 1.925 IV/a 3 3.082.346.995 IV/a 3 3.269.100 10.100 10.100 10. CAHAYANINGSIH CORNELLIUS SUPRANTIYO DARTO FM DWI NURAINI LASMI MDS FRIDA RINTANAWATI HADI SUPARMO HARI MASTUTI KOES ARIANI WIDIASTUTI NINIK SRINURWATI PUJIATI WEDYAWATI SAPTO MARGONO SITI ROCHMAH NURWATI SRI SUNARSIH SUBINAH SUCIASIH SUPARTIWI SURAWAN DWI HARMANA SUWARDI WAHYU TRIHARSANA WORO TRIWULAN AMBARWATI YUNI SAYEKTININGSIH SUNARNI FX.571.467.100 10.420.170 IV/a 3 3.307.515.906.387.600 9.400 9.995 IV/a 3 2.500 8.100 406.560.719.200 1.560.420 IV/a 3 3.300 1.387.500 1.704.500 8.925 IV/a 3 3.387.230 IV/a 3 3.300 363.940 IV/a 3 3.200 4.471.600 10.362.300 1.906.800 1.606.719.400 9.925 IV/a 3 2.979.402.808.100 10.420 IV/a 3 2.307. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.300 1.704.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO NAMA 3592 3593 3594 3595 3596 3597 3598 3599 3600 3601 3602 3603 3604 3605 3606 3607 3608 3609 3610 3611 3612 3613 3614 3615 3616 3617 3618 WIWIK SRIWAHYUNI RATMININGRUM KRISTINA ENIWATI BERNADETTA SUTARMI C.420 IV/a 3 3.600 1.195 IV/a 3 3.600 10.420 IV/a 9 3.787.571.123.995 IV/a 3 3.906.800 1.100 10.170 IV/a 3 3.467.100 7.600 11.800 1.600 11.571.719.606.600 1.467.467.030 .260.367.269.713.818.993.300 1.200 8.606.300 1.979.346.800 33.600 10.995 IV/a 3 3.155 IV/a 3 3.082.362.677.247.571.100.700 8.500 1.420 IV/a 3 3.101. SUHARMAJI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 PANGKAT/ GOLONGAN Ngaglik Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Prambanan Page 134 VOL TW.800 1.600 10.606.300 1.940 IV/a 3 3.367.082.015 III/d 3 2.402.560.993.200 8.367.234 IV/a 3 2.500 1.

995 IV/a 3 3.655.100 406.101.269.500 378.101.995 IV/a 3 3.938.300 1.100 10.100 10.033.300 1.100 10.940 IV/a 3 3.123.940 III/c 3 2.625 III/d 3 2.375 III/d 3 2.300 1. WAHYU REJEKI HANDAYANI SMP RUSBANIAH SMP SETITI MURWANI SMP SRI HESTI HARTUTI RIYADI UTAMI SMP SUDIYONO SMP SUPENI SMP SUTRISMANTO SMP TASNO WIYOTO SMP TUGIYONO SMP WARDJANA SMP Y.606.100 10.300 1.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 3619 3620 3621 3622 3623 3624 3625 3626 3627 3628 3629 3630 3631 3632 3633 3634 3635 3636 3637 3638 3639 3640 3641 3642 3643 3644 3645 NAMA NUROCHMAN STEFANUS NYONO SUTRESNI R.100 10.665.871.800 11.719.100 11.400 9.346.567.400 1.515.230 IV/a 3 3.713.677.515.500 1.367.040.400 1.200 1.467.655.600 10. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 9 3.500 7.585 IV/a 9 2.560.571.303.845 IV/a 9 3.820 III/d 3 2.606.300 1.467.606.957.993.307.200 26.925 .571.606.101.300 1. JULI WIDODO SMP WARIH JATIRAHAYU SMP FIATI YUWANANINGSIH SMP GUNADI IBNU SAPARI SMP MA'MUMI KUNCARA DEWI SMP Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 PANGKAT/ GOLONGAN Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Tempel Tempel Tempel Page 135 VOL TW.600 1.700 8.808.600 10.010 IV/a 3 3.100 10.993.100 10.100 10.700 28. MARDIWIYONO ARUMI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP MB.800 11.300 4.200 8.100 10.285.471.500 8.500 8.995 IV/a 3 2.615.346.106.195 IV/a 3 3.571.713.367.600 1.995 IV/a 3 3.100 10.677.200 8.367.560.300 1.500 443.800 1.300 1.155 IV/a 3 3.100 10.993. NURTATARAHARJA PAULUS SUTARDI RINA ARIYANTI WIWIN ISTRIYATI SUHARYANTI BUDI WAHYUNI SUGIYONO A.300 1.800 1.300 1.906.945 IV/a 3 3.300 1.702.515.606.995 IV/a 3 2.713.713.402.300 1.800 8.033.707.995 IV/d 3 3.979.402.900 4.606.713.571.420 IV/a 3 3.713.770 IV/a 3 3.100 30.195 IV/a 3 3.522.606.545.010 IV/a 3 3.571.400 430.195 IV/a 3 3.571.995 IV/a 3 3.515.367.572.872.571.800 4.979.713.367.420 IV/a 3 3.174.101.195 IV/a 3 2.

713.995 IV/a 3 3.101.330 IV/a 3 3.900 1.560.979.700 9.300 1.101.800 7.606.471.614.346.300 1.195 IV/a 2 3.793.400 389.800 1.291.626.367.560.515.940 IV/a 3 3.101.900 401.420 IV/a 3 3.200 8.367.600 1.254.142.800 1.269.300 1.808.614.675.467.010 IV/a 3 3.402.467.420 III/c 3 2.295 .571.560.174.800 1.402.571.800 11.195 IV/a 3 3.800 1.615 IV/a 3 3.435 IV/b 3 3.606.600 10.100 10.800 1.700 9.906.560.100 10.402.100 10.467.300 1.362.626.713.200 1.300 10.100 10.420 IV/a 3 3.600 10.515.367.800 11.500 1.719.467.570 III/c 3 2.100 10.307.300 1.100 1.428.010 IV/a 3 3.670 IV/a 3 3.600 10.300 10.600 10.195 IV/a 3 3.428.KRISANTI DJUHARIAH DWI WIDIASTUTI DWIYANTA MARTINAH MUR SOFIAH RM SRI NUGROHO SLAMET SOKIMAN SUKMAWATI TRI HARINI TRI WIRAYANTI WASKITO SUMBODO RUBIYAT PUJIASTUTI SUSIYANTO SUPRAPTI YUSTINUS AGUS SUPRIYANTO NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 PANGKAT/ GOLONGAN Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Sleman Sleman Page 136 VOL TW.655.195 IV/a 3 3.435 III/a 9 2.571.500 8. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.400 1.800 1.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO NAMA 3646 3647 3648 3649 3650 3651 3652 3653 3654 3655 3656 3657 3658 3659 3660 3661 3662 3663 3664 3665 3666 3667 3668 3669 3670 3671 3672 MURTIATUN SARDJU SRI HARTO SRI WINARTI SRIWULAN SUTARNO FX SUWANTA TITIN SUMARNI SUSETYOWATI SULARTININGSIH CH.995 IV/a 3 3.677.300 1.571.560.071.524.230 IV/a 3 2.600 10.515.402.100 1.842.842.367.655.606.100 10.101.524.515.606.100 10.200 1.615 IV/b 3 3.033.995 IV/a 3 3.400 1.787.402.420 IV/a 3 2.400 1.100 10.174.033.704.713.900 1.014.677.600 20.300 1.420 IV/a 3 3.100 7.571.400 9.025.713.993.467.925 IV/a 3 3.597.600 11.995 IV/a 3 3.300 8.300 1.

606.195 IV/a 3 3.713.713.515.515.101.100 10.600 10.524.515.500 8.625 III/d 3 3.808.600 10.515.200 484.195 IV/a 3 3.402.467.925 IV/a 3 3.402.420 IV/a 3 3.500 10.579.275 IV/a 3 3.101.100 10.300 1.560.367.995 IV/a 3 3.500 443.400 9.100 10.100 10.RAISY MUKARI PUJI ASTUTI RUSBIATI SANYOTO SUMARSONO TRIYANI WISMANINGSIH YUANA F SUPRIHATIN WIDI HASTUTI ENDANG SUPILATUN IIN HERIYATUN SUPARJATI SUPARNO SUPRIHASTUTI AGNES YOVITA DWI AMBARWATI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP FRANSISCUS XAVERIUS PURWANTO SMP YAKOBUS WISNU UTAYA SMP BUSRO SMP JINAR SUMIYATI SMP ST BANI SAMBODO SMP PLACIDIA INDARTI SMP PANGKAT/ GOLONGAN Negeri 5 Sleman Negeri 5 Sleman Negeri 5 Sleman Negeri 5 Sleman Negeri 5 Sleman Negeri 5 Sleman Negeri 5 Sleman Negeri 5 Sleman Negeri 5 Sleman Negeri 5 Sleman Negeri 5 Sleman Negeri 5 Sleman Negeri 5 Sleman Negeri 5 Sleman Negeri 5 Sleman Pamungkas Mlati Pamungkas Mlati Pamungkas Mlati Pamungkas Mlati Pamungkas Mlati Pangudi Luhur Moyudan Pangudi Luhur Moyudan Pangudi Luhur Moyudan PIRI Ngaglik PIRI Ngaglik Santo Aloysius Sleman Santo Aloysius Sleman Page 137 VOL TW.300 1.402.367.655.524.700 499.300 1. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK III/d 3 2.195 IV/a 3 3.200 1.500 1.515.467.326.428.957.400 1.367.101.719.300 1.100 1.230 IV/a 3 3.367.100 10.906.230.509.100 10.402.100 10.269.033.367.400 9.307.700 9.300 1.800 1.367.655.467.515.560 .500 1.995 IV/a 3 3.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO NAMA 3673 3674 3675 3676 3677 3678 3679 3680 3681 3682 3683 3684 3685 3686 3687 3688 3689 3690 3691 3692 3693 3694 3695 3696 3697 3698 3699 EKO BUDI RAHARJO AGUS SEPUTRA AIDIYAH FITRIYANTI ANTONIUS DJAKA SUGIANTO BAMBANG ROBYNGUN MU'ALIMAH MUH.560.174.300 1.571.467.691.560.101.560.300 1.195 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.300 1.800 1.615 III/d 3 3.035 IV/a 3 3.515.428.600 10.500 8.900 9.980.571.528.100 10.195 IV/b 3 3.625 IV/a 3 3.101.600 10.995 IV/a 3 3.471.367.400 1.367.571.606.800 1.700 9.420 IV/a 3 3.101.515.100 10.100 10.195 III/c 3 2.606.300 1.300 1.101.677.300 1.195 IV/a 3 3.615 IV/a 3 3.174.800 11.512.500 425.101.300 1.100 1.195 IV/a 3 3.800 11.713.195 IV/a 3 2.367.837.101.872.515.010 IV/a 3 3.100 10.500 8.100 10.010 IV/a 3 3.033.800 1.677.420 IV/a 3 3.

367.677.285 III/d 3 2.367.230 IV/a 3 3.100 10.260 IV/a 3 3.100 10.700 348.195 III/d 9 3.500 418.269.800 1.467.808.995 IV/a 3 3.600 10.808.800 11.231.700 348.600 11.300 1.365.230 IV/a 3 3.560.808.400 9.101.600 31.367.367.900 6.800 1.174.269.200 484.285 III/a 3 2.101.560.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 3700 3701 3702 3703 3704 3705 3706 3707 3708 3709 3710 3711 3712 3713 3714 3715 3716 3717 3718 3719 3720 3721 3722 3723 3724 3725 3726 NAMA NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 PANGKAT/ GOLONGAN WISESA HANDAKA DALINAH SITI KOMARIYAH GANDUNG EKA PURWANTA SITI WAFIYAH SRI LESTARI TIN MARYATI SUKARJO SMP Sultan Agung Seyegan SMP Sultan Agung Seyegan SMP Sultan Agung Seyegan SMP Sunan Kalijaga Cangkringan SMP Sunan Kalijaga Cangkringan SMP Sunan Kalijaga Cangkringan SMP Sunan Kalijaga Cangkringan SMP Taman Dewasa Cangkringan KUSTRIYANTI UDYANA SUSULIATI SMA Angkasa Adisutjipto Depok MARYONO SMA Angkasa Adisutjipto Depok SITI RAHAYU SMA Angkasa Adisutjipto Depok SRI SUDIASIH SMA Angkasa Adisutjipto Depok SRI SUWARTI SMA Angkasa Adisutjipto Depok WARRENI DESY SMA Angkasa Adisutjipto Depok WIWIK SRI HIDAYAH SMA Binatama Mlati DJATI PAMULATSIH SMA Binatama Mlati ENY WIDYASTUTI SMA Binatama Mlati KRISTIYANTORA SMA Binatama Mlati SRI EMUT SMA Binatama Mlati SUPRIYADI SMA Binatama Mlati PUJININGSIH PRATIWI SMA Binatama Mlati RETNO LISTYOWATI SMA Colombo Depok SUMARTINAH SMA Colombo Depok TRI WARSITO SMA Colombo Depok AKHMAD ZAENURI SMA Colombo Depok GIMIN SMA Colombo Depok HIDAYAT SENAWATI SMA Colombo Depok Page 138 VOL TW.411.600 10.515.402.230 IV/a 3 3.787.387.615 IV/a 3 3.402.321.362.402.321.400 1.101.467.420 IV/a 3 3.269.500 8.471.200 1.965.247.471.195 IV/a 9 3.606.200 1.300 1.195 IV/a 3 3.269.606.400 9.571.471.515.800 28.808.515.100 10.704.560 IV/a 3 3.100 1.400 9.600 10.571.713.101.195 III/a 3 2.467.200 1.200 1.400 4.467.800 1.300 1.200 1.300 1.200 1.208.655.713.300 1.995 IV/a 3 3.800 1.471.402.275 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.402.100 10.900 6.600 10.300 1.300 1.800 1.400 9.400 9.560 IV/a 3 3.800 1.691.515.800 1. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK III/d 3 3.269.600 9.428.230 IV/a 3 3.100 10.082.471.100 10.467.230 IV/a 3 3.230.170 IV/a 3 3.560.136.560.965.420 IV/a 3 3.808.600 10.400 9.420 IV/a 3 3.467.515.367.100 10.033.420 .700 9.420 IV/a 3 3.524.681.010 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.560.788.101.

808.467.260.400 9.010 IV/a 3 3.100 10.269.515.010 IV/a 3 3.101.655.655.400 1.269.515.800 1.808.200 1.400 1. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.800 11.600 10.010 IV/a 3 3.100 10.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO NAMA 3727 3728 3729 3730 3731 3732 3733 3734 3735 3736 3737 3738 3739 3740 3741 3742 3743 3744 3745 3746 3747 3748 3749 3750 3751 3752 3753 LUKITO ASIH EFRASINA TRI WANITO MURNI PRAPTI LESTARI SURATMAN JUMADI BAMBANG HERU PURNOMO DAVIDSON WOKAN GUNARDI HARTATI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA JOSEPHIEN CHRISTI SUZIE ISTANTI SMA MONICA SRI HARYANTI ASIH WINARTI SMA PARJILAH SMA BERNADETA SARJINEM SMA SUMIYATI SMA ANNA HERMIN BUDIYANTI SMA SRI TRISMIYATI SMA YAKOBUS SUNARDIBROTO SMA NANIK INDARWATI SMA MURDIMAN SMA SUNARTO SMA SURTILAH SMA YULIANTI PRIHDIYASTUTI SMA KASWADI SMA BAMBANG AGUS SUBEKTI SMA EDDY SULISTIANTO SMA EMMY HASTUTI SMA ISTI WIDAYATI SMA PANGKAT/ GOLONGAN Colombo Depok Dr.195 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.677.677.800 11.170 IV/a 3 3.100 10.367.677.367.100 10.101.101.560.100 10.367.300 363.560.367.655.260.402.300 1.033.515.082.677.600 10.195 III/b 3 2.402.367.200 8.101.100 10.600 9.101.800 11.200 1.100 7.101.300 1.800 11.600 413.247.755.420.471.015 IV/a 3 3.033.033.400 9.367.101.280 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.033.300 1.033.010 III/c 3 2.387.800 1.402.800 11.015 IV/a 3 3.600 10.800 1.606.655.995 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.800 1. Wahidin Mlati Dr.300 1.677.800 1.082.101.195 IV/a 3 3.400 1.300 363.471.560.367.367.195 IV/a 3 3.402.247.560.467.265.600 10.100 10.300 1.600 9.467.300 1.400 1.195 IV/a 3 3.571.100 10.800 1.515.100 7.300 1.515.170 III/b 3 2.677.195 IV/a 3 3. Wahidin Mlati Gama Depok Gama Depok Gama Depok Gama Depok Gama Depok Gama Depok Gama Depok Gama Depok IKIP Veteran Ngemplak IKIP Veteran Ngemplak Immanuel Kalasan Immanuel Kalasan Immanuel Kalasan Institut Indonesia Berbah Institut Indonesia Berbah Institut Indonesia Berbah Institut Indonesia Berbah Institut Indonesia Berbah Islam 1 Gamping Islam 1 Gamping Islam 1 Gamping Islam 1 Gamping Islam 1 Gamping Page 139 VOL TW.467.713.560.420 IV/a 3 3.230 IV/a 3 3.800 1.600 10.655.195 IV/a 3 3.800 11.230 IV/a 3 3.420.515.300 1.515.655.467.420 . Wahidin Mlati Dr.010 IV/a 3 3.387.010 IV/a 3 3.033.400 1.100 10.515.400 1.402.300 1.195 IV/a 3 3.

195 III/a 3 2.515.195 IV/a 3 3.471.367.269.515.195 IV/a 3 3.515.101.300 1.300 363.808.400 9.230 IV/a 3 3.655.300 1.515.677.269.195 IV/a 9 3.400 9.101.300 1.400 430.367.033.367.101.101.413.600 10.230 IV/a 3 3.837.808.195 IV/a 3 3.200 1.515.100 10.800 1.101.512.690 IV/a 3 3.100 10.600 6.515.101.402.195 IV/a 3 3.100 10.101.300 1.269.300 1.400 9.808.010 IV/a 3 3.770 IV/a 3 3.260.174.615 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.600 4.467.367.515.800 11.230 III/c 3 2.100 10.367.195 IV/a 3 3.871.300 1.515.467.269.424.269.101.300 1.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 3754 3755 3756 3757 3758 3759 3760 3761 3762 3763 3764 3765 3766 3767 3768 3769 3770 3771 3772 3773 3774 3775 3776 3777 3778 3779 3780 NAMA NUR HAYATI SITI HIDAYATI HISYAM SUWATI YUYUN MURTI WIDIYANTI NIKMAH ROKHANI SAPARNI ENDANG TRI WURYANI ETIK MAHESTI PERTIWI SUMARJITO ZAHROTUL MUJAHIDAH HERU WAHYUDI DWI GANIWATI MARSILAH MUNDIYATI SITI ISKANDARI ASNI SRI LESTARI SUNARTI SUTIYONO WARSITO MARIA THERESIA NANIK ISMARJIATI YOHANES SUMANTRI NUROKHMAH ISTARIYAH SUJADI SUNARDI STEVANUS SUYUT JADMIKO DWI WIHARDJO NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA PANGKAT/ GOLONGAN Islam 1 Gamping Islam 1 Gamping Islam 1 Gamping Islam 1 Gamping Islam 1 Prambanan Islam 1 Prambanan Islam 1 Prambanan Islam 1 Prambanan Islam 1 Prambanan Islam 1 Prambanan Islam 3 Pakem Islam 3 Pakem Islam 3 Pakem Islam 3 Pakem Islam 3 Pakem Islam 3 Pakem Islam 3 Pakem Islam 3 Pakem Islam 3 Pakem Kolese Debrito Depok Kolese Debrito Depok Ma'arif 1 Sleman Ma'arif 1 Sleman Ma'arif 1 Sleman Ma'arif 1 Sleman Mandala Bhakti Depok Mandala Bhakti Depok Page 140 VOL TW.428.195 IV/a 3 3.367.515.515.101.615.100 10.420.420 IV/a 3 3.300 1.100 10.515.101.367.625 IV/a 3 3.471.195 IV/a 3 3.600 10.367.400 9.195 IV/a 3 3.367.763.100 7.100 10.515.300 1.100 10.367.230 III/d 3 2.200 1.560.100 10.195 IV/a 3 3. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.300 1.101.101.300 1.367.700 9.515.367.800 338.367.200 1.190 III/b 3 2.500 8.800 8.471.402.100 10.200 1.300 1.100 10.101.300 1.195 IV/a 3 3.100 1.100 10.367.015 IV/a 3 3.515.100 10.300 1.195 IV/a 3 3.808.524.100 10.471.560.254.400 29.500 425.101.800 1.195 .400 1.

995 .515.101.300 1.515.515.101.471.101.230 IV/a 3 3.713.560.367.515. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK III/c 3 3.100 10.600 10.100 10.300 1.200 1.428.367.100 1.402.420 IV/a 3 3.467.195 IV/a 3 3.471.367.560.275 IV/a 3 3.467.170 IV/a 3 3.509.575.560.471.195 IV/a 3 3.387.247.500 10.195 IV/a 3 3.400 9.269.700 478.600 10.800 1.524.101.367.082.400 9.467.387.402.808.560.300 1.367.402.100 10.269.800 1.230 IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.402.420 IV/a 3 3.300 1.195 IV/a 3 3.528.515.515.402.195 IV/a 3 3.800 1.560.428.420 IV/a 3 3.515.367.367.100 10.100 10.600 9.600 10.300 1.269.713.195 IV/a 3 3.515.808.615 IV/a 3 3.101.600 10.515.300 1.367.700 9.230 IV/a 3 3.367.200 1.101.900 9.571.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 3781 3782 3783 3784 3785 3786 3787 3788 3789 3790 3791 3792 3793 3794 3795 3796 3797 3798 3799 3800 3801 3802 3803 3804 3805 3806 3807 NAMA HARDANA ASIH PRASETYOWATI HENDRY HARYANTO JAROT BUDIARTO KASMAD HIDAYAT LASIYANTO LULUK LINAWATI MAE ENDANG IRIASTUTI SRI MULYONO HD SRI WINARNI SUGIARTI UMI LATIFAH SUMINI SURYANTO PUJI ASTUTI SRI UNDARYATI WAHYUNI WIDIASTUTI AGUS WALUYO EFI DWI HANDAYANI GUNAWAN SUHARYANA INDAR YULIANTO PAIDI RUSDIYANTI SITI YUNIATI DAHARI AGUS SUPARTANA DWI PUTRA INDARTI NUNING NURHAENI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah PANGKAT/ GOLONGAN 1 Prambanan 1 Prambanan 1 Prambanan 1 Prambanan 1 Prambanan 1 Prambanan 1 Prambanan 1 Prambanan 1 Prambanan 1 Prambanan 1 Prambanan 1 Prambanan 1 Prambanan 1 Sleman 1 Sleman 1 Sleman 1 Sleman Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Mlati Mlati Mlati Page 141 VOL TW.300 1.471.500 1.800 1.100 10.800 1.467.300 1.600 9.402.524.785 IV/a 3 3.606.200 1.174.579.700 9.195 IV/a 3 3.800 1.600 10.247.230 IV/a 3 3.191.615 IV/a 3 3.100 10.195 IV/b 3 3.400 9.082.100 10.560.467.800 1.300 1.300 1.101.100 10.420 IV/a 3 3.571.195 IV/a 3 3.300 1.101.100 10.420 IV/a 3 3.467.170 IV/a 3 3.174.269.400 9.420 IV/a 3 3.606.100 1.200 1.100 10.101.808.600 10.800 1.808.

600 10.800 1.420 IV/a 3 2.254.100 10.269.597.600 10.345 III/c 3 2.367.420 IV/a 3 3.400 389.402.010 IV/a 3 3.571.670 III/c 3 2.195 IV/a 3 3.269.615 IV/a 9 3.800 11.300 8.600 10.295 III/c 3 2.424.655.100 10.166.800 338.606.763.367.800 11.033.413.400 9.900 408.285 III/b 3 2.402.307.101.925 IV/a 3 3.515.300 8.010 IV/a 3 3.247.300 1.321.719.763.670 IV/a 3 3.190 III/a 3 2.655.597.230 IV/a 3 3.387.793.100 10.101.428.082.800 338.170 IV/a 3 3.713.400 1.713.195 IV/a 3 3.965.300 1.677.995 .400 29.606.254.800 1.300 1.800 1.101.700 9.471.100 10.400 389.560.500 8.900 401.300 1.367.307.906.925 IV/a 3 3.033.200 1.467.600 4.010 IV/a 3 3.400 9.100 10.195 IV/a 3 3.174.719.793.420 IV/a 3 3.800 7.500 1.524.995 IV/a 3 2.655.906.900 6.195 IV/a 3 3.515.025.571. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.300 1.033.690 III/a 3 2.101.467.700 348.100 1.515.800 7.808.600 6.100 10.677.230 IV/a 3 3.300 1.560.190 III/a 3 2.402.515.367.722.515.269.600 9.100 10.800 1.300 1.467.675.471.677.500 8.600 6.101.195 IV/a 3 3.808.200 1.800 11.400 1.367.500 1.560.400 1.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 3808 3809 3810 3811 3812 3813 3814 3815 3816 3817 3818 3819 3820 3821 3822 3823 3824 3825 3826 3827 3828 3829 3830 3831 3832 3833 3834 NAMA SRI SUPRAPTI SUPRIYADI MURYANTINAH SIWI INDARWATI SRI INDRASTITIWI SUDARYATI SUPATMO PRIYO TRI WINING HARINI AGUS ISWANTO SUMILAH SUNARSIH YUSTINA MURNIATUN SRI NGATUN DANANG SUPRIYATNA SUNARTI THOMAS PRASETYO UTOMO CALIS ANTANURI DENIAR SIMAMORA ENDANG SUPRIYONO ISTI MARTINI MIHARSO BUDI SANTOSO NUR HENDRO NUGROHO SIGIT HERU SUTAPA SUDARMILAH SUNARYO SUSI JUNIATUN TONY PRIANTO NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA PANGKAT/ GOLONGAN Muhammadiyah Mlati Muhammadiyah Mlati Muhammadiyah Pakem Muhammadiyah Pakem Muhammadiyah Pakem Muhammadiyah Pakem Muhammadiyah Pakem Muhammadiyah Pakem Negeri 1 Cangkringan Negeri 1 Cangkringan Negeri 1 Cangkringan Negeri 1 Cangkringan Negeri 1 Cangkringan Negeri 1 Cangkringan Negeri 1 Cangkringan Negeri 1 Cangkringan Negeri 1 Cangkringan Negeri 1 Cangkringan Negeri 1 Cangkringan Negeri 1 Cangkringan Negeri 1 Cangkringan Negeri 1 Cangkringan Negeri 1 Cangkringan Negeri 1 Cangkringan Negeri 1 Cangkringan Negeri 1 Cangkringan Negeri 1 Cangkringan Page 142 VOL TW.

170 IV/a 3 3.800 11.247.600 11.515.101.362.509.600 6.800 338.500 8.515.420 IV/a 3 3.707.285 III/a 3 2.800 1.365.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 3835 3836 3837 3838 3839 3840 3841 3842 3843 3844 3845 3846 3847 3848 3849 3850 3851 3852 3853 3854 3855 3856 3857 3858 3859 3860 3861 NAMA WAHDANI YUNAN HELMI S ABDUL KASRI DWI NUGROHO ENDANG SISWATI MARIYEM PRIYANTA ARI NUGRAHA SITI MARTININGSIH WIJIYATI SIGIT EKO SUSANTO WIDANARTI RUMSARI EKO YULIYANTO SRI SURYANTI IRSYAD RIYADI NOOR ISNAENI AGUS SARTONO AKHMAD JOHAN BAMBANG SUMITRO BARBARA ELENA NANLESSY CHRISTIANA RINI WIDAYATI DJOKO MARSONO DYAH SARASWATI EKO RINI PURBOWATI ETTY SURASTUTI HERU HARTATI KATARINA WIDIHARTI LAKSMI WIDIHATI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PANGKAT/ GOLONGAN Cangkringan Cangkringan Cangkringan Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Page 143 VOL TW.808.269.300 1.400 9.600 358.101.260.655.190 III/a 3 2.677.195 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.800 338.100 10.763.800 1.655.600 11.367.787.275 III/d 3 2.254.015 III/b 3 2.515.100 7.800 369.033.449.700 348.367.300 1.800 1.195 IV/a 3 3.347.395 III/c 3 2.200 1.123.395 III/d 3 2.247.800 1.528.579.015 III/c 3 2.100 7.362.082.254.321.170 IV/b 3 3.367.195 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.677.100 10.367.173.680 III/a 3 2.230 IV/a 3 3.254.300 1.763.195 .391.800 338.788.390 III/a 3 2.900 367. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.367.763.300 7.600 6.600 9.082.269.300 363.100 10.704.367.900 6.471.515.101.387.462.400 9.387.500 418.471.300 1.101.387.200 7.704.600 6.515.500 1.600 7.420 IV/a 3 3.101.010 IV/a 3 3.155 IV/a 3 3.700 8.260.515.500 10.347.200 1.300 363.010 IV/a 3 3.100 10.100 406.420.190 III/b 3 2.100 10.275 III/a 3 2.033.600 9.100 10.101.300 1.900 367.808.300 1.787.420.800 11.965.400 1.400 1.230 IV/a 3 3.449.300 7.190 III/a 3 2.

724.082.995 IV/a 3 3.713.100 10.704.800 1.300 1.307.230 IV/a 3 3.560.600 513.247.230 IV/a 3 2.247.101.015 III/c 3 2.300 363.367.560.400 9.100 10.420 IV/a 3 3.200 10.100 10.200 1.845.387.800 1.195 IV/a 3 3.800 1.426.600 10.985 IV/a 9 3.600 9.195 IV/a 3 3.265.600 413.170 IV/a 3 3.170 IV/a 3 3.300 1.808.300 1.515.995 IV/a 3 3.300 1.300 11.303.512.402.515.300 1.800 1.100 10.100 10.300 1.800 1.082.362.280 III/d 3 3.387.719.930 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.200 1.800 1.100 10.837.195 IV/a 3 3.704.600 9.420.471.606.833.269.600 10.906.260.600 10.247.101.467.402.100 7.900 1.300 1.571.367. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.560.400 342.755.420 .925 IV/b 3 3.467.100 30.101.402.500 8.625 III/c 3 2.500 425.195 IV/a 3 3.571.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO NAMA 3862 3863 3864 3865 3866 3867 3868 3869 3870 3871 3872 3873 3874 3875 3876 3877 3878 3879 3880 3881 3882 3883 3884 3885 3886 3887 3888 MAGDALENA INDRIA DEWI DARMAWAN NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMA MARIA YANIK RISMANTI SMA MASKUR SMA R.600 11.400 9.545.713.367.420 IV/a 3 3.800 1.471. IRIYANTO SMA CORNELIUS BAMBANG DANANTO SMA FRANCISKA AYUNINGSIH RATNAWATI SMA GUNAWAN SMA Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PANGKAT/ GOLONGAN Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Page 144 VOL TW.515.800 1.787.585 IV/a 9 3.303.100 30.467.900 4.808.362.606.101.170 IV/a 3 3.600 11.195 IV/a 3 3.515.387.515.278.082.499. JOKO WURYONO SMA SRI JULIASTUTI SAPTARINI SMA SRI LESTARI SMA SUDARMADJI SMA SUKMA RIDARWATI SMA SUMARNO SMA TRI NARDONO SMA UMI SUSETYARINI SMA WAHYU SRINURJATI SMA UTIK ASTUTIK SMA MM NUNING SUISTININGSIH SMA AMBROSIUS ANDARMORO SMA RISANG GAMBIRANOM SMA SULISTIYANTO AMALIA BUDI SMA SUMARWOTO PAULUS SMA ENY MARTIWI SMA ROHMAT RAHARJA SMA SLAMET SMA ABDUL RAHMAN SMA AGUNG HIDAYAT SMA C.900 4.100 10.367.100 10.367.195 IV/a 3 3.600 9.420 IV/a 3 3.367.500 8.300 1.515.787.269.101.585 III/b 3 2.101.500 1.800 6.270 III/b 3 2.281.367.545.367.200 8.

033.010 .269.571.300 1.195 IV/a 3 3.367.600 10.713.195 IV/a 3 3.400 7.362.787.492.200 1.367.800 1.995 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.467.300 1.713.010 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.400 430.367.995 III/a 3 2.871.200 396.100 10.300 1.260.420.800 1.170 IV/a 3 3.082.606.515.677.704.787.800 338.560.101.420 IV/a 3 3.300 1.800 11.367. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.101.600 6.367.300 1.770 IV/a 3 3.515.402. WIDURATMI SMA DESNIATI SMA DWI ASTUTI SMA EDY PURNAMA SMA ENDANG WIBOWO RETNONINGRUM SMA KARMANTO SMA KISWANTI SMA LAILY WAHYUNINGSIH SMA MAKHFUDH SMA MARIE ANCELLA PURWANDARI SMA NGADINO SMA ROBERTUS BUDIWURYANTO SMA Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PANGKAT/ GOLONGAN Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Gamping Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Page 145 VOL TW.979.101.100 10.300 1.300 1.420 IV/a 3 3.800 8.100 10.420 IV/a 3 3.300 1.606.400 1.515.100 10.655.606.571.402.600 10.800 1.420 IV/a 3 3.571.247.467.200 373.515.100 10.763.560.677.101.600 11.300 1.195 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.467.400 7.510 III/b 3 2.606.600 10.995 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.713.995 IV/a 3 2.254.800 11.200 8.471.467.600 10.190 III/b 3 2.387.100 10.560.015 III/d 3 2.600 9.300 1.571.100 10.930.100 10.800 1.800 1.477.100 10.713.230 IV/a 3 3.600 11.560.420 IV/a 3 3.402.100 10.100 7.995 IV/a 3 3.940 IV/a 3 3.101.655.515.402.993.606.571.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 3889 3890 3891 3892 3893 3894 3895 3896 3897 3898 3899 3900 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3910 3911 3912 3913 3914 3915 NAMA HAMAMUN NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMA MARIA SWITH BERTHA TRI MARTININGRUM SMA NUNUK DWIDERMAWANTI SMA TINEKE ESTHER RUNTUKAHU SMA TITIK RUSBIWATI SMA TRI REDJEKI SMA TUTIK ISTI RAHAYU SMA UTAMI NUR HIDAYAH SMA YULIANA SRI HASTUTI SMA YUNUS SMA ERNI WIDIARTI SMA MODESTA NORITRIHARSI SMA PARINEM SMA SULASTRI SMA TRI NURSUPRIHATIN SMA AN.300 1.400 1.362.704.713.367.515.800 1.643.400 9.860 III/b 3 2.101.346.800 1.300 363.033.615.600 1.808.100 10.

471.808.010 IV/a 3 3.477.600 6.400 389.100 7.402.471.402.254.677.200 1.808.300 1.101.670 III/c 3 2.560.300 1.100 10.808.230 IV/a 3 3.600 358.400 7.449.402.800 1.400 9.269.763.600 6.387.195 IV/a 3 3.170 IV/a 3 3.763.367.300 1.033.467.585.400 9.471.269.860 III/b 3 2.230 IV/a 3 3.100 10.367.606.200 1.230 IV/a 3 3.101.100 10.367.200 1.420 IV/a 3 3.800 1.600 9.260.571.995 III/a 3 2.195 IV/a 3 3.300 1.173.269.190 III/a 3 2.597.101.808.269.190 III/a 3 2.254.670 III/d 3 3.571.300 7.600 6.300 1.400 389.515.195 IV/a 3 3. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.269.560.713.808.200 7.500 10.528.300 1.800 1.015 III/c 3 2.597.800 7.400 9.101.800 338.515.100 10.800 7.101.515.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 3916 3917 3918 3919 3920 3921 3922 3923 3924 3925 3926 3927 3928 3929 3930 3931 3932 3933 3934 3935 3936 3937 3938 3939 3940 3941 3942 NAMA SARJILAH SELAMET SHOBARIMAN SIWI HAYATI SOEPRAPTI SUPARDJO TARIMAN TRI ISMIYATI TRI SUJATWATI WIDIYATMONO DESI RAHMAWATI GELIS WAHJUTI TRI PUJIASTUTI URIP SADEWO DWI ASTUTI INDRIATI RIRIN SULISTIYANI ARIEF BUDIMAN GEMA GALGANI JUMI SAYEKTI TETI NUR'AETI SITI FARIDA AGUSTIANI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA ANIES RACHMANIA SRI SECONDARIA SMA ARIS DARYONO SMA ARIS WIDARYANTI SMA BASUKI JAKA PURNAMA SMA ETY NURWAHYUNI SMA HARNO HANDOYO SMA HERLIN SUSANTO SMA Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PANGKAT/ GOLONGAN Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Page 146 VOL TW.995 IV/a 3 3.600 10.230 IV/a 3 3.492.600 10.800 338.082.500 529.800 338.300 363.560.467.200 373.400 9.763.515.471.200 1.100 10.367.200 1.713.467.100 10.606.515.680 III/b 3 2.230 IV/a 3 3.420.347.420 .400 1.900 367.247.793.395 III/c 3 2.420 IV/a 3 3.800 1.800 11.195 IV/a 3 3.275 IV/a 3 3.600 10.190 III/a 3 2.391.100 10.195 IV/a 3 3.300 1.655.793.367.471.400 9.254.

170 III/b 9 2.515.269.719.100 10.571.800 11.993.045 III/a 3 2.560.965.600 10.400 1.471.247.800 1.600 9.420 IV/a 3 3.800 1.195 IV/a 3 2.800 1.101.195 IV/a 3 3.387.800 1.033.367.700 348.500 378.995 IV/a 3 3.600 9.940 IV/a 3 3.990 IV/a 3 3.400 1.512.600 1.362.100 10.906.500 8.800 1.800 1.400 9.600 1.300 1.515.600 1.567.247.990 IV/a 3 3.170 IV/a 3 2.606.082.367.925 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.269.600 9.089.600 9.500 8.321.101.571.247.900 6.500 1.906.704.100 10.467.170 IV/a 3 3.600 11.822.500 1.655.606.787.800 1.713.713.500 7.200 1.300 1.230 .979.100 10.247.010 IV/a 3 3.101.100 21.995 IV/a 3 2.925 IV/a 3 3.367.625 IV/a 3 3.402.170 IV/a 3 2.346.719.677.402.571.033.200 8.655.837.170 IV/a 3 3.269.200 8.995 IV/a 3 3.082.600 10.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 3943 3944 3945 3946 3947 3948 3949 3950 3951 3952 3953 3954 3955 3956 3957 3958 3959 3960 3961 3962 3963 3964 3965 3966 3967 3968 3969 NAMA IMAM PUSPADI IRENE SUDARWANTI LILIK SRI WIRATMI MELANIA SULWIDJAJANTI MUHIMAH NANIK SUPRIYATI PRATOMO SITI MARDIYAH SLAMET ANSORI SRI ENDANG SUGIYANTI SRI PURWATI SRI SURAMTI SUMARNA SURYATI SUTARTO SUWARDI TITIEK SUNARTI TRI SUGIHARTO WIWIEK SRI JUWARI YUNARSIH MARIYATUN SUBANDI LUKAS CAHYA SUNCOKO SUHARYANTO AGNES TRIWURYANI DALIMAN DWI JATMI PUJIASTUTI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PANGKAT/ GOLONGAN Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Minggir Minggir Minggir Minggir Minggir Minggir Minggir Page 147 VOL TW.420 IV/a 3 3.387.300 1.704.420.100 10.900 1.010 IV/a 3 3.466. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.822.387.200 8.082.780.800 1.300 1.560.420 IV/a 3 2.247.375 III/c 3 2.300 1.787.082.606.466.600 9.362.500 8.515.387.808.522.307.285 III/c 3 2.800 11.082.387.713.100 10.500 425.420 IV/a 3 3.467.300 1.677.800 1.600 11.307.

808.808.200 8.101.800 338.420 IV/a 3 3.367.195 IV/a 3 3.940 IV/a 3 2.082.655.860 III/c 3 2.346.101.346.395 III/d 3 2.600 9.170 IV/a 3 3.010 IV/a 3 3.300 7.979.700 9.400 9.467.254.940 IV/a 3 2.100 1.082.247.230 IV/a 3 3.200 8.400 1.979.615.787.471.600 1.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 3970 3971 3972 3973 3974 3975 3976 3977 3978 3979 3980 3981 3982 3983 3984 3985 3986 3987 3988 3989 3990 3991 3992 3993 3994 3995 3996 NAMA GUNAWAN ISWARDANI MUHAMAD ROMDONI PUJI MULYANINGSIH RUDIANTO SRI PENI SUHARTO SUKAPTI SUMARTINAH SUPADMI SUSILANINGSIH TRI SUWARNI WICAKSANA PRASEDYA AGUSTINUS ARI SUSATYA SUTRISNI SURYANTO SUWARNI WHYNI ARIANI PURWONO WIDODO BARDI ENDRA PRASETYANA ERVIN ISWANDAYANI KUSWANTINI RECHARDUS SUBUR SAMSUDIN SILVESTER SUHARNO SITI ALFIYAH NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PANGKAT/ GOLONGAN Minggir Minggir Minggir Minggir Minggir Minggir Minggir Minggir Minggir Minggir Minggir Minggir Minggir Mlati Mlati Mlati Mlati Mlati Mlati Mlati Mlati Mlati Mlati Mlati Mlati Mlati Mlati Page 148 VOL TW.655.387.600 10.285 III/b 3 2.600 11.300 1.800 1.800 1.195 IV/a 3 3.247.247.800 1.800 1.195 IV/a 3 3.100 10.420 IV/a 3 3.200 8.515.420.704.600 6.101.600 1.402.600 10.367.600 9.492.400 430.600 9.033.993.524.800 1.871.347.420 IV/a 3 3.321.800 1.362.800 1.677.200 373.800 1.367.900 6.170 IV/a 3 3.600 10.477.600 1.082.260.200 1.600 11.600 9.467.300 363.420 IV/a 3 3.247.269.400 7.100 10.387.190 III/a 3 2.770 IV/a 3 2.800 11.979.400 1.015 III/b 3 2.800 1.787.993.471.515.170 III/a 3 2.402.230 IV/a 3 3.677.560.300 1.763.800 1.900 367.387.100 7.402.174.200 1.800 8.940 IV/a 3 3.362.247.704.800 11.100 10. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.082.449.033.467.993.515.560.387.420 .400 9.300 1.346.965.700 348.010 IV/a 3 3.428.170 IV/a 3 3.560.170 IV/a 3 3.600 9.082.615 IV/a 3 3.387.269.

247.787.362.400 1.300 7.606.300 363.082.500 8.100 7.300 363. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.995 .993.170 IV/a 3 3.100.677.082.655.420 IV/a 3 3.300 1.100 10.500 1.467.560.906.871.346.713.428.123.979.010 IV/a 3 3.101.300 1.300 1.965.615 IV/a 3 3.300 1.200 5.979.986.713.395 III/c 3 2.400 1.195 IV/a 3 3.713.600 1.449.770 IV/a 3 3.010 IV/a 3 3.800 1.993.940 IV/a 3 3.387.260.170 IV/a 2 2.015 III/c 3 2.030 III/b 3 2.677.995 IV/a 3 3.677.677.170 IV/a 3 2.033.940 IV/a 3 3.195 IV/a 3 2.347.800 1.600 11.400 430.993.600 9.307.420.100 1.033.346.800 1.719.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 3997 3998 3999 4000 4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007 4008 4009 4010 4011 4012 4013 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4020 4021 4022 4023 NAMA SITI AMIRIN SITI BADRIYAH NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMA SMA SRI AMBAWANI NGESTI TUNGGAL SMA SUKARNI SMA SULISMIYANI SMA SUPARWANTO SMA SUPRIHATIN SMA KLIWON ALLUSIYUS SMA SRI SETIYATI SMA PARTINI SMA SAPTIWI ROHAYATI SMA EKOWATI SMA WIDAYATI SMA MARTINI HASANAH SMA TITIK KRISNAWATI SMA ALIP WIYONO SMA DEWI RAHAYU SMA DWI LESTARI SMA GUNARTI SMA HADI SISWANTO SMA IGNATIUS SURYADI SMA PRATIKNYO SMA RAHMAD SAPTANTO SMA RIN UTARI SUTARTINAH SMA ROCHMADI SMA SITI JOHARMIYATI SMA SIWI WAHYUNI SMA Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PANGKAT/ GOLONGAN Mlati Mlati Mlati Mlati Mlati Mlati Mlati Mlati Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Page 149 VOL TW.606.800 1.800 33.100 7.600 10.260.615.925 IV/a 3 3.300 7.402.600 10.700 9.010 IV/a 3 3.707.800 1.400 1.515.600 9.100 406.100 10.700 8.800 1.082.300 1.387.704.571.600 9.170 IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.900 367.800 1.800 11.515.395 III/d 3 2.100 10.655.800 8.387.100 10.571.082.200 8.100 10.033.600 1.387.606.200 4.560.101.402.155 III/d 3 2.800 11.420.960 IV/a 3 2.247.247.367.174.467.347.449.200 8.367.247.655.420 IV/a 3 3.400 897.800 11.524.015 III/b 3 2.420 IV/a 9 3.900 367.600 9.571.

704.677.082.800 1.387.285 III/a 3 2.787.800 1.560.400 9.800 1.979.402.247.300 1.871.400 1.082.471.600 11.170 IV/a 3 3.993.100 10.800 338.230 IV/a 3 3.200 8.100 10.300 1.800 11.082.247.467.800 1.600 1.402.387.082.400 9.387.940 IV/a 3 3.295 III/d 3 3.677.247.200 1.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 4024 4025 4026 4027 4028 4029 4030 4031 4032 4033 4034 4035 4036 4037 4038 4039 4040 4041 4042 4043 4044 4045 4046 4047 4048 4049 4050 NAMA SRI HANDAYANI SUDJIJANA SUGITO SUHARNO SUHARYONO SUJARWATI SUKASDIMAN SUMARJO SUTINI SUTRISNA TRIYANA WIDARTA SRI HARTATI TIWUK RAHMAWATI ROKHIMAH FITRIYATI SUPARTONO SUPRIYANTO ASTUTININGSIH DARWITO JAROT SUPANGAT LASIANUS JOKO SULISTYA MARYANI MUHADI NURHIDAYAT PURWANTO BUDI UTOMO R.467.200 8.362.691.362.800 1.170 IV/a 3 3.346.400 1.800 1.033.800 11.269.560.600 1.367. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.993.321.800 1.190 III/c 3 2.600 9.387.170 IV/a 3 3.600 10.010 IV/a 3 3.170 IV/a 3 3.940 IV/a 3 3.515.420 IV/a 3 3.979.600 9.900 6.800 1.515.700 9.763.979.993.200 1.346.420 IV/a 3 3.300 1.230.600 10.560.420 IV/a 3 3.428.770 IV/a 3 3.655.254.100 1.800 1.402.600 9.170 IV/a 3 3.420 IV/a 3 2.174.965.800 8.940 IV/a 3 3.082.387.170 .010 IV/a 3 3.082.675.195 IV/a 3 3.101.787.600 9.700 348.515.247.655.195 IV/a 3 2.300 8.400 9.247.524.101.600 11.101.600 10.615 IV/a 3 3.808.400 430.800 1.025. A.247. SUHARTADI RITA WINDARTI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PANGKAT/ GOLONGAN Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngemplak Ngemplak Ngemplak Ngemplak Ngemplak Ngemplak Ngemplak Ngemplak Ngemplak Ngemplak Ngemplak Ngemplak Ngemplak Ngemplak Ngemplak Page 150 VOL TW.367.195 III/a 3 2.560 III/d 3 2.467.346.200 484.471.600 1.800 1.033.808.704.420 IV/a 3 2.230 IV/a 3 3.600 9.900 401.269.200 8.615.600 6.387.100 10.600 9.367.

471.200 1.515.428.707.606.349.600 10.200 1.049.015 III/b 3 2.230 .597.995 IV/a 3 3.993.524.788.957.979.300 1.015 III/b 3 2.704.872.400 9.600 1.500 8.300 363.195 IV/a 3 3.230 IV/a 3 3.808.500 418.362.400 9.500 8.571.700 9.793.993.123.269.965.260.471.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 4051 4052 4053 4054 4055 4056 4057 4058 4059 4060 4061 4062 4063 4064 4065 4066 4067 4068 4069 4070 4071 4072 4073 4074 4075 4076 4077 NAMA SARJANA SUTA SIGIT SUSILA SITI NURUL MUTMAINAH SUHARYONO SUTANTO TRI ASTUTI YASMIN SURYADI ANTENG SULISTYO DJAROT PRIJONO DWI HARTINI KUSMARMI WINARNI MUSTIANTI PADMA SURYANDARI RR ARIS WARI SUBEKTI SRI BUDIRAHAYU TITIK RETNO KUSUMAWATI AGUS SANTOSA ALFA NURHASANAH ARIS SUTARDI DRA.606.230 IV/a 3 3.788.600 1.467.015 III/c 3 2.420.400 9.700 348.428.200 8.269.471.471.300 1.700 352.524.321.500 418.500 8.979.713.101.820 IV/a 3 3.200 8.174.230 IV/a 3 3.269.285 III/b 3 2.808.DWI HARUMNINGSIH KRISTYA MINTARJA SIGIT WASKITHA SRI MAWARTI SUHARINTA SUMARDI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PANGKAT/ GOLONGAN Ngemplak Ngemplak Ngemplak Ngemplak Ngemplak Ngemplak Ngemplak Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Page 151 VOL TW.808.995 III/a 3 2.269.300 363.400 9.200 1.100 10.800 1.260.500 443. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 2.800 980.275 III/d 3 2.420 IV/a 3 3.346.365.230 IV/a 3 3.485 III/b 3 2.979.713.100 10.346.600 11.700 9.200 8.100 7.365.940 IV/a 3 2.625 III/d 3 2.260.600 1.471.275 III/d 3 2.940 IV/a 3 2.940 IV/a 3 3.155 III/d 3 2.300 1.200 1.670 III/d 3 2.993.100 7.269.100 10.808.269.100 1.788.808.300 363.400 6.275 IV/a 2 3.365.700 8.615 IV/a 3 3.402.615 IV/a 3 3.900 6.560.400 9.367.420.500 8.800 1.100 406.420.800 7.538.400 389.346.174.420 IV/a 3 3.500 418.787.900 7.100 7.571.200 1.100 1.

800 1.993.940 .326.346.420 IV/a 3 2.420 IV/a 3 3.402.402.940 IV/a 3 3.307.800 1.800 1.467.800 11.387.515.101.800 1.800 1.906.719.200 8.082.560.500 1.655.200 8.100 7.387.400 9.600 10.800 1.467.600 10.571.035 IV/a 3 2.719.787.700 499.402.362.995 IV/a 3 3.400 1.400 1.230 IV/a 3 3.800 1.500 8.800 1.033.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO NAMA 4078 4079 4080 4081 4082 4083 4084 4085 4086 4087 4088 4089 4090 4091 4092 4093 4094 4095 4096 4097 4098 4099 4100 4101 4102 4103 4104 SUTINAH TRI HARYANI NANA TURMONO ISWANTA MARIA PARMEIASIH RADEN VIRADA BUDI SULISTYO ARYANTA DALIMIN DIAN SUSETYANINGTYAS DJONNY JUDANTO DJUMARI EZARIA KASTINI HARI WIENDARTI HARJONO HARLIS MARI PUTRANTI KRISTINA SRI SUMARNI LATIFAH NUR DWIYANTI MARIA GORETTI RIANSIH MAWARDI HADISUYITNO MU'ADIYATUL WASI'AH MULABA MULYANINGSIH PARDONO PRIYO JARWANTO RATNI RUMIYATI RINI SURYANI ROCHMAT YUWONO NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PANGKAT/ GOLONGAN Pakem Pakem Pakem Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Page 152 VOL TW.387.467.015 III/d 3 3.500 1.010 IV/a 3 3.925 IV/a 3 3.247.906.800 1.925 IV/a 3 3.606.800 1.195 IV/a 3 2.420 IV/a 3 3.600 1.719.247.600 9.100 10.307.713.560. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.471.420 IV/a 3 3.600 11.420 IV/a 3 2.200 8.082.033.600 10.010 IV/a 3 3.979.420.677.808.471.560.906.190 III/b 3 2.362.560.993.260.467.600 10.800 11.900 9.560.420 IV/a 3 3.925 IV/a 3 3.990 IV/a 3 2.704.420 IV/a 3 3.600 1.247.600 1.269.800 338.400 9.600 9.808.307.787.082.500 1.100 10.500 8.704.269.677.402.033.346.500 8.200 1.800 11.269.467.600 11.600 10.466.254.763.402.420 IV/a 3 3.300 363.677.980.560.655.822.170 IV/a 3 2.300 1.367.600 10.600 6.655.010 IV/a 3 3.170 IV/a 3 3.402.467.600 9.200 1.800 1.170 III/a 3 2.300 1.979.230 IV/a 3 3.400 1.

400 1.208.993.990 III/b 3 2.500 1.600 9.938.719.015 III/b 3 2.906.101.349.195 IV/a 3 3.825 III/d 9 2.800 1.096.467.800 11.400 9.260 III/d 9 2.808.420.800 234.788.900 4.260.387.700 9.402.230 IV/a 3 3.524.300 363.707.625 III/d 3 2.174.015 III/d 3 2.681.560.985 IV/a 9 2.700 9.655.800 1.100 406.500 1.300 363.615 IV/a 3 3.010 IV/a 3 3.155 IV/a 3 3.560.500 25.247.367.123.170 IV/a 3 3.269.872.800 1. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.560.260.515.800 11.800 1.269.100 10.247.254.600 6.033.788.082.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO NAMA 4105 4106 4107 4108 4109 4110 4111 4112 4113 4114 4115 4116 4117 4118 4119 4120 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4128 4129 4130 4131 SLAMET RIYADI SRI RAHAYU SRI SUSMIYATI SUGIHARTO SUPAMIARTI SUSANTA SUYONO WASI SUHARSANA WINDARTO ZULFADHLIA BAMBANG BUDIYANTA HARJANTO KASIHONO PAULUS SUJOKO SITI NURHIHAYATI WINDU HERI SETIASNO RINA YULIANA DWI PUTRI SUSANTO TANTY WIJAYANTI TRIBANINGSIH AGUNG PRAMONO KARTANA SUNARYA AMBAR SULISTYO MURTI BERNADUS BUDI WAHYUTOMO ENDANG SEPTI WIDYASTUTI ENING HANDAYANI RAHAYU NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PANGKAT/ GOLONGAN Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Page 153 VOL TW.625 III/d 3 2.763.700 9.230 IV/a 3 3.606.200 26.040.467.420 IV/a 3 3.615 IV/a 9 3.387.600 9.600 31.808.082.825 III/a 3 2.677.428.600 10.033.995 IV/a 3 3.307.500 443.471.700 8.500 25.600 10.420 .100 32.957.190 III/b 2 2.467.500 8.957.677.100 1.800 4.800 338.174.254.096.139.300 1.254.524.200 1.500 8.100 10.471.524.699.400 4.300 1.872.402.800 1.428.500 443.925 IV/a 3 3.100 7.571.820.571.400 1.400 9.500 8.900 4.100 7.010 IV/a 3 2.600 10.467.402.100 1.420.174.100 1.713.500 1.820 IV/a 9 3.170 IV/a 3 3.655.615 IV/a 3 3.428.200 1.420 IV/a 3 3.

808.655.400 1.800 338.015 III/b 3 2.606.420.713.560.230 IV/a 2 3.579.713.100 10.704.808.082.763.200 373.100 10.560.467.800 1.010 IV/a 3 3.387.300 363.600 10.600 10.600 10.606.571.787.402.230 IV/a 3 3.269.467.033.571.995 IV/a 3 3.606.800 1.100 7.269.704.400 7.420 IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.860 III/b 3 2.247.402.136.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO NAMA 4132 4133 4134 4135 4136 4137 4138 4139 4140 4141 4142 4143 4144 4145 4146 4147 4148 4149 4150 4151 4152 4153 4154 4155 4156 4157 4158 MISKUN MURBASIH NANIK KUSBANDINI NGASRIYATI NIK RUKINI PARIDJAH PONIJO JACOBUS SADIYAT SRI SUPADMI SUBARNO SUGITO SUGIYATI SUHARYANTA SUKARMINI SUNARYA SURATMAN SUTRISNI NUR HARTINI TRI MULYADI TRISMININGSIH RESTUDARWATI YULIA CATUR HAPSARI SAMIJO SUWARNI NURHIDAYATI SUPRIYONO WIWIK LESTARI AGUS SUPRAPTO AGUSTINUS SAENO NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PANGKAT/ GOLONGAN Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Page 154 VOL TW.400 1.400 9.471.509.800 1.400 9.677.571.677.800 1.600 10.260.808.600 10.402.362.402.402. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.200 1.995 IV/a 3 3.190 III/b 3 2.230 IV/a 2 3.402.477.600 6.467.800 1.362.606.800 1.600 11.600 1.200 1.300 1.500 10.275 III/a 3 2.010 IV/a 3 3.467.713.560.420 IV/b 3 3.402.471.254.467.677.420 IV/a 3 3.015 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.400 9.269.100 10.300 1.560.420 IV/a 3 3.492.560.800 7.420 .420.500 1.800 1.575.100 7.420 IV/a 3 3.260.471.340 IV/a 3 3.300 1.420 IV/a 3 3.600 7.560.230 IV/a 3 3.355.800 11.200 1.200 1.400 9.571.600 11.713.995 IV/a 3 3.033.800 1.528.471.467.300 1.808.300 363.467.800 1.655.787.280 IV/a 3 3.787.600 10.420 IV/a 3 3.100 10.103.200 1.269.600 10.800 1.600 9.170 IV/a 3 3.560.800 11.

269.428.300 1.800 1.174.100 1.979.269. ANANG MUSTOFA R.367.655.100 1.174.600 11.800 1.800 1.700 9.800 1.402.600 10.704.420 IV/a 3 3.402.800 1.200 1.655.600 9.082.346.800 11.600 10.420 IV/a 3 2.387.010 IV/a 3 3.755.800 1.230 IV/a 3 3.269.677.677. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.808.467.600 10.515.402.400 1.615 IV/a 3 3.701.560.200 1.713.307.082.719.600 10.600 9.170 IV/a 3 3.362.230 IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.400 9.471.500 8.402.387.560.993.800 1.800 1.420 IV/a 3 3.467.300 1.500 1.247.420 IV/a 3 3.560.420 IV/a 3 3.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO NAMA 4159 4160 4161 4162 4163 4164 4165 4166 4167 4168 4169 4170 4171 4172 4173 4174 4175 4176 4177 4178 4179 4180 4181 4182 4183 4184 4185 AMIN SUYONO ARIF PRIYATMANTA CATHARINA MUGIYANTI DWI PUJI ASTUTI HANDAKA DWI WARDAYA HARSONO KUSBANDIYAH MEI SUSIATUN MUJIYATNA BASUKI NANIK PUJIMINARNI SAPTOSARI NUNUNG SRI RUSYANI PARTI SUDARYATI R.560.571.560.808.400 9.467.800 11.269.170 IV/a 3 3.925 IV/a 3 3.467.420 IV/a 3 3.600 10.500 1.200 8.200 1.402.082.100 10.420 .524.230 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.925 IV/a 3 2.467.560.247.719.600 1.420 IV/a 3 3.560.471.100 10.800 1.800 1.600 10.247.387.420 IV/a 3 3.400 1.082.600 9.700 9.400 9.808.800 1.471.600 11.615 IV/a 3 3.033.247.270 IV/a 3 3.787.402.800 1.307.600 10.400 9.387.170 IV/a 3 3.800 1.600 9.906.471.900.600 10.524.428.170 IV/a 3 3.800 1.808.500 8.402.560.101.402.940 IV/a 3 3.230 IV/a 3 3.467.033. HERNI MASTUTI RADEN AGUSTINUS DJATI PRATJOJO RAHADI SAELAN SETIYANA SIH MARYATUN SLAMET HARYANTO SRI HENING SUSILAWATI SRI SAWITRI SUHARDANA SUKARDI SULISTYO PRANOTO SUMARYATI SUTANA NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PANGKAT/ GOLONGAN Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Page 155 VOL TW.467.010 IV/a 3 2.606.200 1.467.906.

307.100 1.600 10.096.400 9.043.100 10.300 7.300 363.800 1.365.402.500 8.DJATINING WINARTI SMA DWI HARTATI SMA SRI SURYANTINI SMA DJUMANTO SMA HERIBERTUS RIYANTO SMA MARYATI SMA PRAYOGA BUDHIANTO SMA PURGIYANTO SMA ROSMERI PURBA SMA SISWANTINI SMA SITI WARDHIYAH SMA SRI SUHARYATI SMA SRI WATI LESTARI SMA SUMIYATI SMA SUPRIHONO SMA UMI ZAENAB SMA RITA NUNUNG TRIKUSYANTI SMA TRIYANTO SMA HERI UNTORO SMA MARIA SUCI RAHAYU SMA ERNA YUNIASTUTI SMA SRI NURINTYAS SMA Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PANGKAT/ GOLONGAN Sleman Sleman Sleman Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Turi Turi Turi Turi Page 156 VOL TW.100 7.010 IV/a 3 3.600 9.713.307.015 III/d 3 2.524.260.420.655.420 IV/a 3 3.600 27.428.420 IV/a 3 3.600 10.300 363.275 III/d 3 2.510 IV/a 9 3.471.100 7.677.571.800 1.300 .843.500 25.800 11.560.906.082.500 1.788.500 418.776.990 IV/b 3 3.449.500 1.500 8.515.467.719.906.606.995 IV/a 3 2.402.900 367.800 11.322.788.925 IV/a 3 3.822.677.800 6.005 III/c 9 22.845.925 IV/a 3 3.600 10.560.787.400 342.395 III/d 3 2.015 III/c 3 2.926.247.269.420.275 IV/a 3 3.808.655.400 1.269.365.247.270 III/b 3 2.825 III/b 3 2.560.420 IV/a 3 3.449.033.800 1.510 III/d 9 2.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 4186 4187 4188 4189 4190 4191 4192 4193 4194 4195 4196 4197 4198 4199 4200 4201 4202 4203 4204 4205 4206 4207 4208 4209 4210 4211 4212 NAMA SUTINAH NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMA SWISS HIZKIA SEMBIRING KEMBAREN SMA MUZAKKI SMA BAMBANG HANDOYONO SMA UTOYO SMA CH.300 1.230 IV/a 3 2.800 1.365.500 1.489.420 IV/a 3 3.200 8.600 11.700 1.800 11.800 1.600 1.100 10.467.161.387.615 IV/a 3 2.622 III/b 3 2.387.800 1.275 2.402.500 8.719.082.281.788.170 IV/a 3 3.308.010 IV/b 3 3.347.260.500 418.400 1.362.467.600 9.195 IV/a 3 3.700 1.947.254.500 8.367.743.400 1.788.170 IV/a 3 3.101.900 9.466. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.200 1.400 4.300 1.500 418.174.500 8.700 9.082.033.704.

600 10.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 4213 4214 4215 4216 4217 4218 4219 4220 4221 4222 4223 4224 4225 4226 4227 4228 4229 4230 4231 4232 4233 4234 4235 4236 4237 4238 4239 NAMA AGUS ARIF EFFENDI BAMBANG SUPRIYADI EDI BAMBANG SUKAMTO ENDANG DWI HARYANI HERMINTARSIH MARSIGIT MULYANI PURWANINGSIH RETNO KUNTARI SRI MARYATI SRI WINARTI SULISTYAWATI SUPARYONO TRI SUSI ASTUTI WAHYU TRI UTAMI WARDAH ARUMSARI YULIA YULIYANTA SUDIQ SUJIATI SAMI TOLKHAH MUKRI YUMAN AHMAD AGUS MARJANTO BUDIANA DWI NURHAYATINAH ENIK SRI AGUSTINI ENNY RODATI FADJARIAH NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 PANGKAT/ GOLONGAN Turi Turi Turi Turi Turi Turi Turi Turi Turi Turi Turi Turi Turi Turi Turi Turi Turi Turi Turi Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Page 157 VOL TW.400 1.247.500 8.655.170 IV/b 3 3.247.787.614.101.800 1.307.800 7.560.300 1.230 IV/a 3 3.600 9.170 IV/a 3 3.387.387.477.387.082.842.677.800 11.435 III/a 3 2.925 IV/a 3 3.677.800 11.103.367.600 10.560.906.600 9.420 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.300 1.100 10.515.808.082.355.600 9.515.195 IV/a 3 3.195 IV/a 2 3.082.300 1.367.400 9.362.800 1.800 1.230 IV/a 3 3.515.170 IV/a 3 3.800 11.400 1.800 1.560.230 IV/a 3 3.100 10.808.101.101.247.600 6.101.400 9.900 1.247.101.800 338.402.400 7.033.033.763.492.600 10.677.467.082.082.515.655.269.100 10.860 IV/a 3 3.300 1.400 1.808.101.467.626.800 1.420 IV/a 3 3.200 1.719.800 1.402.195 IV/a 3 3.420 IV/a 3 2.800 1.387.010 IV/a 3 3.170 IV/a 3 3.367.254.100 10.600 9.367.420 IV/a 3 3.800 1.600 11.471.200 1.100 10.195 IV/a 3 3.515.269.170 IV/a 3 3.800 1.560.471.500 1.100 10.420 IV/a 3 3.010 IV/a 3 3.800 1.367.600 1.247.300 10.200 1.515.402.340 IV/a 3 3.677.467.471.600 10.200 373.300 1.655.033.367.300 1.704.195 IV/a 3 3.010 .400 9. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.402.190 III/b 3 2.467.387.600 9.269.

402.195 IV/a 3 3.515.010 IV/a 3 3.655.367.800 1.575.560.979.787.655.269.033.200 8.471.467.800 1.100 10.800 11.420 IV/a 3 3.101.195 IV/a 2 3.471.230 IV/a 3 3.269.800 1.400 9.700 9.571.033.800 1.600 10.471.100 10.100 10.713.200 1.402.300 1.560.808.600 10.995 IV/a 3 3.713.230 IV/a 3 3.808.467.995 IV/a 3 3.387.400 9. SRI MURYATI SAMSUL BAKRI SITI APTINAH SRI ASTUTI SUDARNO SUGIYANA SUHARTO SUHARYOTO SUMARNO SUNARTI SUPRANTO SUSI PURWANI YUNTIKANAH ZAINAH VENI PRO DEO ARUM TRIHARJANA CICILIA ISNI HARIYANTI DULADI ENI PURWANTINI HARYADI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 PANGKAT/ GOLONGAN Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Ngaglik Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Page 158 VOL TW.015 IV/a 3 3.800 11.269.010 IV/a 3 3.713.677.300 1.402.400 1.100 10.400 1.677.600 1.808.420 III/b 3 2.082.269.200 1.600 10.170 IV/a 3 3.734.400 1.402.300 1.600 9.420 IV/a 3 3.280 IV/a 3 3.800 11.100 10.100 7.033.993.600 7.940 IV/a 3 3.600 9. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.230 IV/a 3 3.200 1.600 10.269.367.606.367.101.247.200 1.010 IV/a 3 3.260.808.400 9.300 1.170 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.230 IV/a 3 2.195 IV/a 3 3.200 1.467.033.524.420 .174.082.560.800 1.400 1.387.010.515.400 9.136.428.677.100 1.010 IV/a 3 3.800 11.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 4240 4241 4242 4243 4244 4245 4246 4247 4248 4249 4250 4251 4252 4253 4254 4255 4256 4257 4258 4259 4260 4261 4262 4263 4264 4265 4266 NAMA HARIYATI INDRIYANI KARYANINGSIH KARTIJONO M.200 1.655.300 363.100 6.571.346.300 1.606. WARSUN LATIF MARINA YULIANI MUKIDJO NIEK MURNANIATI RR.101.200 1.467.471.800 1.467.515.560.230 IV/a 3 3.571.600 10.615 IV/a 3 3.402.808.300 1.130 IV/a 2 3.100 10.995 IV/a 3 3.560.247.471.367.677.400 9.800 1.655.606.420.

524.700 9.247.800 1.700 9.015 IV/a 3 3.560.713.362.200 484.170 IV/a 3 3.560.655.560 IV/a 3 3.800 11.195 III/d 3 2.420.082.269.300 1.600 10.100 10.100 1.300 363.400 9.600 10.230 III/a 3 2.700 9.800 1.800 1.420 IV/a 3 3.615 IV/a 3 3.560.247.524.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 4267 4268 4269 4270 4271 4272 4273 4274 4275 4276 4277 4278 4279 4280 4281 4282 4283 4284 4285 4286 4287 4288 4289 4290 4291 4292 4293 NAMA NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 PANGKAT/ GOLONGAN KURNIANTO MARIA EULALIA YUMAENNY MARYONO NINIK KURNIAWATI SMA Negeri 2 Sleman SMA Negeri 2 Sleman SMA Negeri 2 Sleman SMA Negeri 2 Sleman RR.100 1.300 1.800 338.800 1.763.524.428.800 1.515.174.428.677.800 1.524.560.615 IV/a 3 3.387.420 IV/a 3 3.402.100 1.100 1.600 9.600 10.247.174.615 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.174.387.467.420.300 363.704.515.260. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.872.170 IV/a 3 3. SRI MAESARINI KARTIKA NINGSIH SMA Negeri 2 Sleman S.170 IV/a 3 3.260.957.600 10.787.101.100 1.101.571.515.254.420 IV/a 3 3.033.560.500 8.606.600 6.190 III/b 3 2.200 1.808.600 10.367.691.101.995 IV/a 3 3.428.800 1.600 11.467.230.600 9.700 9.367.100 10.560.471.400 9.100 10.300 1.300 1.420 IV/a 3 3.615 III/d 3 3.600 10.195 IV/a 3 3.174.467.467.560.402.TRI BUDIYATI SMA Negeri 2 Sleman SRI SAPTINA HARYANTI SMA Negeri 2 Sleman SUBAGYO SMA Negeri 2 Sleman SUKAMTI SMA Negeri 2 Sleman SUKUR SMA Negeri 2 Sleman SUNARNI SMA Negeri 2 Sleman SUSIYANTA SMA Negeri 2 Sleman TEODORROS PANGRIPTA WIBAWA SMA Negeri 2 Sleman WISNANDARI SMA Negeri 2 Sleman SRI NETTY PURWANINGSIH SMA Negeri 2 Sleman SITI HARTINI SMA Santo Mikael Mlati ALBERTUS AGUS WIDJAYANTA SMA Santo Mikael Mlati PETRUS SARJANA SMA Santo Mikael Mlati SUBARDJO YUVENTIUS SMA Santo Mikael Mlati TRI PUDJIASTUTI SETYO LESTARI SMA Santo Mikael Mlati SUWANDI SMA Sulaiman Sleman SARJANA SMA Sulaiman Sleman MUHAMMAD SAMI SMA Sunan Kalijogo Cangkringan YULIANA ANITA WIDAYATI SMK "17" 1 Seyegan AGNES SUKARNIHARI SMK "17" 1 Seyegan RATNA SETYANINGSIH SMK "17" 1 Seyegan ENDANG SRI PURWANTI SMK "17" 1 Seyegan Page 159 VOL TW.467.700 9.800 1.010 IV/a 3 3.615 IV/a 3 3.402.600 9.402.402.428.428.195 IV/a 3 3.800 1.402.625 IV/a 3 3.100 7.400 1.420 IV/a 3 3.100 7.100 10.387.015 III/b 3 2.367.420 .082.600 10.500 443.800 1.467.800 1.174.524.082.467.402.

101.560.367.895 III/d 3 3.300 1.367.195 III/a 3 2.100 10.195 IV/a 3 2.615 IV/a 3 3.100 10.400 9.300 1.655.300 1.101.979.400 1.099.367.402.515.800 1.515.515.190 .300 1.800 1.101.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 4294 4295 4296 4297 4298 4299 4300 4301 4302 4303 4304 4305 4306 4307 4308 4309 4310 4311 4312 4313 4314 4315 4316 4317 4318 4319 4320 NAMA HARSONO SRI HASTUTI WIYATI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMK SMK SMK YOHANA BARBARA KRISTANINGSIH SMK HARDOYO PRIYO PURWONO SMK ROMDLAN HIDAYAT SMK SUWARNA SMK IKA DARTIKA SMK DARTINAH SMK ENDANG BUDI PURWANI SMK JAKA PRIYANA SMK SURTININGSIH SMK DYAH HANDAYANI SMK ISTIWINARNI SMK KUSWINARTI CATURINI SMK MARGONO SMK SRI SUNDARI SMK SUPRIYADI SMK SUWARNO SMK AJI WALBIKAH SMK KUSMIYATI SMK TRI HARTINI SMK WIDARDI SMK ROSIYATI SMK SRI PURWATI SMK WAHYUNI SMK RUSCAHYO WIDIASTUTI SMK PANGKAT/ GOLONGAN "17" 1 Seyegan "17" 1 Seyegan "17" 1 Seyegan "17" 1 Seyegan Bina Harapan Ngaglik Bina Harapan Ngaglik Bina Harapan Ngaglik Bina Harapan Ngaglik Hamong Putera 1 Pakem Hamong Putera 1 Pakem Hamong Putera 1 Pakem Hamong Putera 1 Pakem Hamong Putera 1 Pakem Hamong Putera 1 Pakem Hamong Putera 1 Pakem Hamong Putera 1 Pakem Hamong Putera 1 Pakem Hamong Putera 1 Pakem Hamong Putera 1 Pakem Hamong Putera 2 Pakem Hamong Putera 2 Pakem Hamong Putera 2 Pakem Islam Moyudan Islam Moyudan Islam Moyudan Islam Moyudan Kanisius 1 Pakem Page 160 VOL TW.713.297.195 IV/a 3 3.100 10.015 III/c 3 3.870 IV/a 3 3.101.515.600 6.615 IV/a 3 3.326.467.100 1.100 10.300 1.200 8.993.195 IV/a 3 3.940 IV/a 3 3.800 1.515.100 10.808.195 III/d 3 3.467.800 338.195 IV/a 3 3.700 9.600 10.515.100 10.100 10.800 9.402.900 9.300 9.100 10.100 7.515.195 IV/a 3 3.137.367.010 IV/a 3 3.800 11.367.367.195 IV/b 3 3.420 IV/a 3 3.100 10.700 9.300 1.035 IV/a 3 3. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.367.300 1.515.700 499.467.600 10.420 IV/a 3 3.100 10.420 IV/a 3 3.230 IV/a 3 3.471.100 1.400 456.300 363.571.269.300 1.195 IV/a 3 3.174.300 1.100 10.166.101.033.174.677.990 III/b 3 2.560.524.367.101.195 IV/a 3 3.700 499.035 III/d 3 3.980.995 IV/a 3 3.367.722.515.560.101.101.101.260.300 1.980.195 IV/a 3 3.515.101.763.254.900 464.402.326.600 1.606.674.200 1.346.428.045.524.367.420.300 1.600 10.100 10.900 9.200 11.367.428.101.300 1.515.600 1.

420 IV/a 3 3.400 9.247.524.995 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.800 1.600 10.467.560 III/d 3 3.655.808.677.101.800 1.247.800 1.400 9.082.100 10.600 10.700 9.467.560 III/d 3 3.100 10.367.300 1.995 IV/a 3 3.269.300 1.402.467.230 IV/a 3 3.515.571.230.195 IV/a 3 3.400 9.300 1.600 10.100 10.367.800 1.560.713.300 1.471.691.387.615 IV/a 3 3.367.420 IV/a 3 3.560.297.100 10.787.900 464.420 IV/a 3 3.560.560.362.560.800 1.428.170 IV/a 3 3.691.524.467.800 1.300 9.195 IV/a 3 3.082.300 1.713.101.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 4321 4322 4323 4324 4325 4326 4327 4328 4329 4330 4331 4332 4333 4334 4335 4336 4337 4338 4339 4340 4341 4342 4343 4344 4345 4346 4347 NAMA STANISLAUS WARJIYONO TRI WIDYATMOKO NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMK SMK RESTI TRIPUJI SUSIYONO PAULUS SMK IRDA YULITA SMK RAHAYU INDRIYANI SMK SRI WIRASTUTI SMK MUHAMMAD RIDWAN SMK ENDANG SUDIATI SMK MUHAMMAD AKHYAR SMK PADMONO SUKOCO SMK SRI ENDARINI SMK SRI RAHAYU KARYANINGSIH SMK SRI WAHYUNI SMK SUKENDRO SMK KUNARKA SMK SUTARJO SMK GUNTARI WAHYUNINGSIH SMK ROKHMAD SMK SARDI SMK ASDIATI SMK BAJURI SMK DJOKO SUSANTO SMK FATIMAH SMK KADARNO SMK PUJI SASMITA SMK ROKIDIN ISMAIL SMK SRI ATI ATI SMK PANGKAT/ GOLONGAN Kanisius 1 Pakem Kanisius 1 Pakem Kanisius 1 Pakem Karyarini Depok Karyarini Depok Karyarini Depok Ma`arif 1 Seyegan Ma`arif 2 Sleman Ma`arif 2 Sleman Ma`arif 2 Sleman Ma`arif 2 Sleman Ma`arif 2 Sleman Ma`arif 2 Sleman Ma`arif 2 Sleman Muda Patria Kalasan Muda Patria Kalasan Muhammadiyah 1 Moyudan Muhammadiyah 1 Moyudan Muhammadiyah 1 Moyudan Muhammadiyah 1 Moyudan Muhammadiyah 1 Moyudan Muhammadiyah 1 Moyudan Muhammadiyah 1 Moyudan Muhammadiyah 1 Moyudan Muhammadiyah 1 Moyudan Muhammadiyah 1 Moyudan Muhammadiyah 1 Moyudan Page 161 VOL TW.700 9.800 9.010 III/c 3 3.367.895 III/d 3 3.600 9.100 10.230 .402.195 IV/a 3 3.099.995 IV/a 3 3.515.300 1.428.100 10.200 484.402.100 1.387.170 IV/a 3 3.870 IV/a 3 3.713.402.100 1.300 1.515.402.420 IV/a 3 3.600 10.400 1.195 IV/a 3 3.560 IV/a 3 3.200 1.269.800 1.174.200 484.800 11.100 10.571.101.808.606.033.400 9.174.367. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK III/d 3 3.300 1.515.606.400 456.515.101.230.471.300 1.137.400 9.101.101.195 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.800 1.515.600 9.367.100 10.200 484.606.615 IV/a 3 3.704.600 10.200 1.420 IV/a 3 3.045.467.691.600 11.571.100 10.230.

467.200 1.230 III/c 3 3.402.200 484.800 9.100 10.560.900 7.101.428.100 1.300 1.471.800 1.402.515.860 III/b 3 2.230.485 IV/a 3 3.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 4348 4349 4350 4351 4352 4353 4354 4355 4356 4357 4358 4359 4360 4361 4362 4363 4364 4365 4366 4367 4368 4369 4370 4371 4372 4373 4374 NAMA SUHARDI SUHARTI SURATMAN TUGIANTO WAHYU PRIHATMAKA SURAJIYONO PURWATI SRI WURYANTI SUMARDI PUJI HARTATI CIHNA RIASTARA MUJIANA NURCHOTIMAH NURHADI SRI HERYATI SRI WAHYUNI SUWARDI YAYUK MURWATI ENDANG SUGIARTI SRI ROKHANI HIKMAHWATI DALIMAN PRAMANAWATI SUTEJO TITIK SIHYATI SUNARSI ISMAYAWATI SUWALJIMAN BAMBANG SUBIYANTO NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 PANGKAT/ GOLONGAN Moyudan Moyudan Moyudan Moyudan Moyudan Sleman Sleman Sleman Sleman Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Turi Turi Turi Turi Turi Turi Moyudan Moyudan Moyudan Page 162 VOL TW.428.195 IV/a 3 3.471.840.349. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.300 1.600 10.400 9.492.467.560.400 7.100 4.300 1.402.402.136.615 IV/a 3 3.269.230 IV/a 3 3.010 III/d 3 3.800 1.800 1.420 IV/a 3 3.400 9.500 451.560 IV/a 3 3.800 11.428.800 1.100 10.130 III/b 3 2.808.467.400 9.420 IV/a 3 3.524.691.300 1.800 1.269.230 IV/a 3 3.269.600 10.808.615 IV/a 3 3.269.560.230 IV/a 3 3.515.100 6.600 10.100 10.700 352.174.420 IV/a 3 3.700 9.467.049.367.009.560.230 IV/a 3 3.028.471.010 IV/a 3 3.471.367.101.467.471.195 IV/a 3 3.808.100 1.402.100 1.520 IV/a 3 3.400 9.808.677.010.230 IV/a 3 3.477.808.700 9.471.400 470.524.200 242.033.200 373.615 IV/a 3 3.800 1.500 9.420 IV/a 3 3.200 1.560.425 IV/a 3 3.400 9.174.400 9.200 1.200 1.600 10.420.367.100 10.402.101.174.200 1.600 10.515.367.101.195 .808.515.200 1.655.269.420 III/d 3 3.367.600 10.195 IV/a 2 3.734.400 9.524.560.700 9.200 1.420 III/b 2 2.400 1.269.467.410.

200 1.515.300 9.560 IV/a 3 3.367.297.362.101.980. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.269.600 1.402.025 III/c 3 3.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 4375 4376 4377 4378 4379 4380 4381 4382 4383 4384 4385 4386 4387 4388 4389 4390 4391 4392 4393 4394 4395 4396 4397 4398 4399 4400 4401 NAMA NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 PANGKAT/ GOLONGAN INTAN FAJARISUSILO SMK Muhammadiyah 2 Moyudan MUH ZAINURI SMK Muhammadiyah 2 Moyudan NURAINI SUBAHASTUTI SMK Muhammadiyah 2 Moyudan SRI HANDAYANI SMK Muhammadiyah 2 Moyudan SUDARMINAH SMK Muhammadiyah 2 Moyudan SUMARYANTO SMK Muhammadiyah 2 Moyudan SITI ZULAIKHA SMK Muhammadiyah 2 Sleman MUHAMMAD SUTARJI AL MAJID SMK Muhammadiyah 2 Tempel JUHARTONO SMK Muhammadiyah 2 Tempel SUNARDI SMK Muhammadiyah 2 Tempel SURIP PURWATI SMK Muhammadiyah 2 Tempel SUPRIYADI SMK Muhammadiyah Berbah SRI SUGIYANTI SMK Muhammadiyah Berbah SUHARTINI SMK Muhammadiyah Berbah SITI WAHYUNDARI SULISTYANINGRUM SMK Muhammadiyah Cangkringan EKO SUGIYANA SMK Muhammadiyah Cangkringan JOKO SUBROTO SMK Muhammadiyah Cangkringan JUMIMIN SMK Muhammadiyah Cangkringan MURJIYAH SMK Muhammadiyah Cangkringan SARDJONO SMK Muhammadiyah Cangkringan SUDARYONO SMK Muhammadiyah Cangkringan TRI WIDAYATI SMK Muhammadiyah Cangkringan ZUBAIR AHSAN SMK Muhammadiyah Gamping LUTFATUL LATIFAH SMK Muhammadiyah Gamping SITI MUTMAINAH SMK Muhammadiyah Gamping SRI KUSTANTI SMK Muhammadiyah Gamping USWATUN KHASANAH SMK Muhammadiyah Gamping Page 163 VOL TW.101.515.195 IV/a 3 3.600 11.400 1.420 IV/a 3 3.300 1.402.808.028.195 IV/a 3 3.600 10.800 11.471.560.099.420 IV/a 3 3.600 31.103.471.420 .800 1.367.101.515.100 10.615 IV/a 3 3.340 III/d 3 3.367.787.402.400 1.367.677.230 IV/a 3 3.174.800 1.100 10.101.300 1.208.230 IV/a 3 3.101.800 7.500 446.101.800 1.033.515.400 456.467.425 IV/a 3 3.045.009.900 9.808.100 10.230 IV/a 3 3.870 IV/a 3 3.895 III/b 3 2.100 10.800 9.471.010 IV/a 3 3.973.400 9.200 1.195 IV/a 3 3.355.677.691.033.300 1.137.269.400 9.300 1.230.500 9.100 1.681.515.560.655.615 IV/a 3 3.195 III/d 3 3.400 9.033.367.100 10.677.700 499.800 1.420 III/c 3 3.600 10.269.300 1.920.300 1.010 IV/a 3 3.800 11.524.367.467.035 IV/a 2 3.524.655.195 IV/a 9 3.195 IV/a 3 3.100 10.560.300 1.515.200 484.500 8.800 11.195 IV/a 3 3.367.428.900 464.010 IV/a 3 3.467.655.428.500 451.515.704.600 10.200 1.100 10.174.400 1.400 9.467.400 4.700 9.326.808.100 1.101.677.260 III/d 3 3.700 9.

655.571.420.033.655.101.387.560.820 IV/a 3 3.808.763.195 IV/a 2 3.300 1.400 1.170 IV/a 3 3.467.100 7.400 9.800 980.420.467.300 10.269.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 4402 4403 4404 4405 4406 4407 4408 4409 4410 4411 4412 4413 4414 4415 4416 4417 4418 4419 4420 4421 4422 4423 4424 4425 4426 4427 4428 NAMA NGAPIYAH BUDI SUNARSO SUWARNO ESTI TRININGSIH TRIASIH PUJI RAHAYU SUHARYADI AGUS BUDI KUSUMA BUSTANUL ARIFIN MARZANI MUCHANDAR SUHARSO WARSANTI MEDIYANINGSIH SRI SUSILAMURTI BAMBANG SUDIBYO JAKA SUDIRA MUGIYONO MUHASDI TUANTE MURKAMTO RIDHWAN HASYIM SUROYO EDI PURWANTO WASISTITI ANTON SUBIYANTORO ARIS SUMARYONO ISKAK RIYANTO LILIK PURNAMA JATI NGADIYO RABIMAN SUKAMTO NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Muhammadiyah PANGKAT/ GOLONGAN Kalasan Minggir Minggir Mlati Mlati Mlati Mlati Mlati Mlati Mlati Mlati Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Pakem Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Prambanan Page 164 VOL TW.195 III/a 3 2.010 III/c 3 3.300 1.100 10.402.800 1.269.713.195 IV/a 3 3.402.385.100 10.655.800 11.515.200 1.560.100 7.265.400 1.600 10.010 IV/a 3 3.280 IV/a 3 3.100 10.800 11.101.600 10.677.600 10.190 III/b 3 2.280 IV/a 3 3.615 IV/a 3 3.428.230 IV/a 3 3.174.260.995 IV/a 3 3.400 1.713.600 413.269.033.033.800 1.560.560.040.600 9.467.524.655.677.995 .015 III/c 3 2.260.015 III/b 3 2.300 363.101.367.367.010 IV/a 3 3.800 1.400 1.100 7.420.700 9.402.420 IV/a 3 3.800 11.515.600 10.428.230 IV/a 3 3.100 10.100 1.010 III/b 3 2.467.254.538.200 8.471.606.367.800 1.515.200 1.300 363.101.247.015 IV/a 3 3.808.100 10.524.033.755.155.420 IV/a 3 3.600 6.300 1.800 11.400 9.800 338.100 10.935.515.300 1.174.700 9.800 1.200 1.471.467.402.195 IV/a 2 3.900 507.300 363.420 IV/a 3 3.300 1. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.082.795 IV/a 3 3.400 6.260.100 1.571.677.367.606.300 1.600 6.615 IV/a 3 3.677.420 IV/a 3 3.

800 338.763.230 IV/a 3 3.402.174.200 1.254.269.190 III/a 3 2.100 10.195 IV/a 3 3.100 10.101.200 1.800 1.515.300 1.100 10.100 10.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 4429 4430 4431 4432 4433 4434 4435 4436 4437 4438 4439 4440 4441 4442 4443 4444 4445 4446 4447 4448 4449 4450 4451 4452 4453 4454 4455 NAMA SUKIRNO SUKISNO SURANTO SUYATNO WASIT WIDODO ANAS ABDULLAH JEMIDI SUMARNI TUKIRAH YOHANES BUDI SISWANTO ANI NURSANI ZA ARIEF BUDIMAN BAMBANG PRASETYA GANDUNG PURWANTO HARTINI PRIYO HANDOKO RINI MULYANI SUPARJONO TENTREM RAHARJA SRI INSUTARTI HANDAYANI ATIK TUSMIYATI BETTY MAYASARI DINA DAMAYANTI ENI DWI KARMIYANTININGSIH HARY YUNANTO HENI WIDIASTUTI NURUL TRIANDARI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK PANGKAT/ GOLONGAN Muhammadiyah Prambanan Muhammadiyah Prambanan Muhammadiyah Prambanan Muhammadiyah Prambanan Muhammadiyah Prambanan Muhammadiyah Seyegan Muhammadiyah Seyegan Muhammadiyah Seyegan Muhammadiyah Seyegan Nasional Berbah Nasional Berbah Nasional Berbah Nasional Berbah Nasional Berbah Nasional Berbah Nasional Berbah Nasional Berbah Nasional Berbah Nasional Berbah Negeri 1 Cangkringan Negeri 1 Cangkringan Negeri 1 Cangkringan Negeri 1 Cangkringan Negeri 1 Cangkringan Negeri 1 Cangkringan Negeri 1 Cangkringan Negeri 1 Cangkringan Page 165 VOL TW.763.471.600 6.200 484.254.190 III/a 3 2.515.190 III/a 3 2.515.700 9.230 IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.367.195 III/a 9 2.600 10.471.101.600 6.515.763.600 10.763.800 338.800 1.254.400 9.467.420 IV/a 3 3.428.400 9.471.190 III/a 3 2.367.800 338.560.808.763.560.101.269.808.800 338.100 10.400 9.515.367.254.800 338.100 10.615 IV/a 3 3.100 10.600 6.300 1.800 338.367.300 1.200 1.254.691.101.600 6.471.195 IV/a 3 3.300 1.400 9.570 III/a 3 2.100 10.300 1.195 IV/a 3 3.101.600 20.291.515.195 IV/a 3 3.367.524.200 1.467.763.254.600 10.100 10.254.402.600 6.190 III/a 3 2.560.300 1.515.195 III/d 3 3.560 IV/a 3 3.100 10.515.195 IV/a 3 3.300 1. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.400 9.367.195 IV/a 3 3.101.600 6.014.713.467.269.300 1.515.420 IV/a 3 3.763.367.195 IV/a 3 3.101.230 IV/a 3 3.400 1.600 6.808.230 IV/a 3 3.800 1.300 1.606.100 1.808.367.402.230.800 338.269.101.300 1.367.571.101.190 III/a 3 2.254.420 IV/a 3 3.190 .

477.560.614.300 363.600 1.600 9.200 373.477.402.560.100 7.082.254.400 7.606.247.449.420.015 III/b 3 2.260.420 IV/a 3 3.428.015 III/c 3 2.015 III/c 3 2.615 IV/a 3 2.860 III/b 3 2.600 413.704.190 III/a 3 2.200 8.015 III/b 3 2.015 III/b 3 2.260.100 7.900 367.571.755.467.300 363.300 7.524.600 6.600 10.800 1.713.808.300 10.800 1.174.600 6.467.082.134.100 7.400 7.300 363.763.492.346.347.300 7.400 7.247.170 IV/a 3 3.300 363.347.260.100 7.260.492.420 IV/a 3 3.800 1.300 7.745 III/c 3 2.900 367.900 356.467.265.860 III/b 3 2.200 1.700 9.979.402.190 III/b 3 2.387.260.100 7.100 7.600 9.200 373.860 III/b 3 2.260. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK III/b 3 2.787.395 IV/a 3 3.993.420.900 1.560.200 373.435 III/a 3 2.600 10.800 1.015 III/b 3 2.230 IV/b 3 3.420 .260.800 338.842.800 1.269.600 10.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 4456 4457 4458 4459 4460 4461 4462 4463 4464 4465 4466 4467 4468 4469 4470 4471 4472 4473 4474 4475 4476 4477 4478 4479 4480 4481 4482 NAMA ARI PRIYANTI BIMO SUSETYO SARWITRI SRIYATI ENI LESTARI HENRICUS TOTOK YULIANTO SRI HINDIYAH SUGIYONO MUJIYONO KINGKIN KUMALASARI TRI SETYANINGSIH AFIFAH KHOMSATUN NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK DWI INDAH KURNIASIH WINTOLO SARI SMK DWI INDARYATI SMK SITI MURTININGRUM SMK SRI SUNDARI SMK THERESIA SRI SUBEKTI SMK NURUL HASANAH SMK RINAWATI SMK CAECILIA UTAMI SMK SRI PAMULARSIH SMK ATNI MARLINA SMK BAMBANG JANUAR SMK DWI ATI WIJANARTI SMK EDI MARSANA SMK EKA SETIADI SMK ENDANG PRIHATIN HANDAYANI LESTARI SMK Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PANGKAT/ GOLONGAN Cangkringan Cangkringan Cangkringan Cangkringan Cangkringan Cangkringan Cangkringan Cangkringan Cangkringan Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Page 166 VOL TW.402.387.492.015 III/b 3 2.420 IV/a 3 3.300 363.626.280 III/c 3 2.600 11.800 1.471.420.254.420.362.170 IV/a 3 3.300 1.477.420.100 10.763.378.100 7.200 8.420.100 1.420.300 363.395 IV/a 3 3.400 9.800 338.940 IV/a 3 3.449.300 363.995 IV/a 3 3.

230 IV/a 3 3.600 1.247.230 IV/a 3 3.808.700 9.200 1.800 1.269.524. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.800 1.800 11.420 IV/a 3 3.600 10.420 IV/a 3 3.230 IV/a 3 2.300 1.467.195 IV/a 3 3.979.247.082.100 1.940 IV/a 3 3.100 1.420 IV/a 3 3.174.270 IV/a 3 3.600 9.677.808.387.600 10.269.195 IV/a 3 3.560.600 10.100 10.800 1.701.600 10.906.082.471.515.428.467.300 1.346.346.367.200 1.195 IV/a 3 2.615 IV/a 3 3.471.655.800 1.467.467.800 1.101.800 1.560.471.170 IV/a 3 3.400 1.400 9.606.100 10.195 IV/a 3 3.600 10.420 IV/a 3 3.800 1.420 IV/a 3 3.800 1.600 11.800 1.787.993.387.471.367.367.925 IV/a 3 3.100 10.515.174.247.420 .571.200 8.387.800 1.402.755.600 9.402.600 10.600 11.300 1.402.979.200 1.800 1.704.010 IV/a 3 3.524.101.700 9.300 1.500 8.420 IV/a 3 3.402.428.467.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 4483 4484 4485 4486 4487 4488 4489 4490 4491 4492 4493 4494 4495 4496 4497 4498 4499 4500 4501 4502 4503 4504 4505 4506 4507 4508 4509 NAMA ERLANTINA RUSTINI FLORENTINA SUMARYATI HARTIWI CANICIA INDRIANA PRASMAWANTI JUMILAH NENENG DWI PUSPITAWATI NINIK PURWANTI NURLATIFAH HIDAYATI ROSTARIANA BR TARIGAN NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK RR AGNES GUNARTI DANA BUDIYANTI SMK RUMINAH SMK SITI SOVIA SMK SRI HARDINI SMK SRI HESTIA PURWANTI SMK SRI LESTARI SMK SRI MULYANI SMK SRI WARSINI SMK SRI WIDAYATI SMK SUBIASTUTY SMK SUDIBYO SMK SUHIRLAN SMK SUKAMIATI SMK SUKRISMAN SMK SULASTRI BUANA SMK THERESIA SUSILORINI SMK TUTIK WAHJUNINGSIH SMK WIWIEK SRIYANI SMK Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PANGKAT/ GOLONGAN Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Page 167 VOL TW.467.170 IV/a 3 3.467.560.600 9.170 IV/a 3 3.515.600 1.900.033.101.082.515.402.560.560.367.400 9.402.100 10.269.362.200 1.100 10.560.600 10.800 1.500 1.269.402.719.200 8.713.400 9.808.615 IV/a 3 3.560.940 IV/a 3 3.995 IV/a 3 2.808.300 1.400 9.307.101.230 IV/a 3 3.993.420 IV/a 3 3.

195 IV/a 2 3.800 1.300 363.101.410.400 1.515.280 .100 7.420.500 8.300 363.170 IV/a 3 3.600 6.871.800 338.626.600 7.015 III/b 3 2.015 III/b 3 2.275 IV/a 3 3.420 IV/b 3 3.800 420.100 7.300 1.500 443.800 8.100 10.300 1.930.200 1.957.707.700 8.100 7.100 7.100 7.375 III/d 3 2.500 8.300 363.900 1.787.136.010 IV/a 3 3. ESTHI UTAMI SUGIYANTO WIWIK KANDHIHOWO KUSWANTINI MUCHLAS PS AGUNG PRIBADI ANASTHASIA SUHARNI BUDI JAWADI ERY WIDARYANA GUNARTO KARTIKO PUTRO NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PANGKAT/ GOLONGAN Depok Depok Depok Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Page 168 VOL TW.900.400 430.155 III/d 3 2.567.015 III/b 3 2.500 7.260.600 6.387.365.100 406.615 IV/a 3 3.200 396.510 III/b 3 2.100 7.200 1.540 III/b 3 2.082.420.700 9.625 III/d 3 2.500 378.300 363.015 III/c 3 2.260.015 III/b 3 2.040.123.643.200 396.195 IV/a 3 3.300 363.300 10.367.500 418.270 IV/a 3 3.260.365.420.101.524.500 418.788.615.362.420.300 363.575.100 1.935.522.260.800 1.190 III/b 3 2.655.788.701.100 10.704.500 8.015 III/b 3 2.260.400 7.510 III/b 3 2.800 1.677.260.400 7.420.763.467.033.015 III/b 3 2.515.420.600 11.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 4510 4511 4512 4513 4514 4515 4516 4517 4518 4519 4520 4521 4522 4523 4524 4525 4526 4527 4528 4529 4530 4531 4532 4533 4534 4535 4536 NAMA YETI SURYATI SUWARTI ALOYSIA RIWI DWI SEMTARI BARMAWI UMAR EVAWANE ELISSA IMAN SUKENDAR RETNA WAHYUTININGSIH RULIASIH SARYANTI SULIS RAHMAWATI TATIK SUGIYANTI TITIK SETYAWATI UUNK SUSETYA ARIWIBAWA WAHYU WIDYANINGSIH RITA ADININGRUM ISMARYANI PURDWIANTA RR.260.420.803.872.800 11.842.787.755.435 III/a 3 2.100 7.643.600 8.770 III/d 3 2.280 IV/a 3 3.367.428.254.275 III/d 3 2.614.174.930.300 363.600 11.247. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 2 3.600 9.

033.300 1.170 IV/a 3 3.700.435 III/a 3 2.420.600 585.230 IV/a 3 3.700 9.362.260.015 III/b 3 2.734.082.300 1.615 IV/b 3 3.195 IV/a 3 3.100 10.100 10.367.195 IV/a 3 3.614.387. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.571.515.600 9.195 IV/a 3 3.402.195 IV/a 3 3.346.515.200 373.800 338.515.200 1.190 III/a 3 2.174.993.560.800 338.800 1.600 11.515.100 10.900.704.700 348.100 10.471.428.247.300 1.101.600 6.763.101.367.170 IV/a 3 3.367.300 1.979.600 3.101.195 IV/a 3 3.020 .269.808.600 1.090 IV/a 3 3.190 III/b 3 2.247.400 7.420 IV/a 2 3.300 363.101.254.800 1.300 10.130 IV/a 3 3.367.100 10.492.606.626.713.566.800 11.677.100 7.400 385.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 4537 4538 4539 4540 4541 4542 4543 4544 4545 4546 4547 4548 4549 4550 4551 4552 4553 4554 4555 4556 4557 4558 4559 4560 4561 4562 4563 NAMA HARIYADI MARGONO NURAINI RIRIN LAKSMI SUSANTI SIGIT AJI PRACOYO SIHONO SLAMET SUPRIYADI SRI MULYANAH SRI PARTINI SRI WAHYU WIDAYATI AGNES SUJARYANTI SUJILAH SUMARTILAH SUMARYONO SUPIYATI SURATMINAH SUSANTO HAMIDJOYO TRI UMIYATUN TRI WAHYUNI YULI ANCOYO NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK AGNES SRI RAHAYU YUNI ARTATI SMK HARTINI SMK SAD FAJAR NUGROHO SMK SITI USWATUN KHASANAH SMK SUCI WARIANI SMK SURAJI SMK SUTAMA SMK Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PANGKAT/ GOLONGAN Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Page 169 VOL TW.600 6.100 6.995 IV/a 1 3.367.200 1.600 9.101.800 1.100 10.254.477.600 10.170 IV/a 3 2.713.195 IV/a 3 3.367.400 9.860 III/b 3 2.300 1.200 8.515.900 1.400 1.965.010.606.900.800 7.600 9.800 1.100 10.900 6.515.367.300 1.300 1.300 1.101.763.571.285 III/a 3 2.195 IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.100 1.787.100 10.800 1.082.101.467.842.082.300 1.100 10.387.940 IV/a 3 3.655.524.321.367.387.420 IV/a 3 3.247.010 IV/a 3 3.515.

082.800 1.500 1.925 IV/a 3 3.195 IV/a 3 2.280 III/c 3 2.200 8.600 9.387.170 IV/a 3 3.560.719.247.347.082.100 10.170 IV/a 3 3.467.400 456.082.600 9.395 III/d 3 3.500 8.800 1.800 1.170 IV/a 3 3.082.387.100 10.170 IV/a 3 2.755.900 9.400 1.600 9. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK III/c 3 2.600 10.993.035 III/d 3 3.100 10.677.300 1.993.247.101.367.800 11.326.300 1.307.367.600 9.100 10.800 1.449.600 413.100 10.600 9.300 1.719.900 367.957.402.500 8.800 1.247.200 8.800 1.515.300 1.367.906.101.402.247.800 1.387.247.137.387.101.045.170 IV/a 3 2.082.195 IV/a 3 3.300 7.402.625 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.906.940 IV/a 3 3.170 IV/a 3 3.247.247.600 9.195 IV/a 3 3.170 IV/a 3 3.082.800 1.515.265.700 499.800 1.402.195 IV/a 3 3.247.387.082.387.300 1.940 .560.560.420 IV/a 3 2.800 9.307.515.979.500 443.367.420 IV/a 3 3.600 1.655.346.560.387.600 10.346.200 8.870 III/d 3 2.010 IV/a 3 3.515.420 IV/a 3 3.101.467.600 10.600 9.600 9.101.367.925 IV/a 3 3.515.170 IV/a 3 3.800 1.467.387.872.600 10.979.980.500 8.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 4564 4565 4566 4567 4568 4569 4570 4571 4572 4573 4574 4575 4576 4577 4578 4579 4580 4581 4582 4583 4584 4585 4586 4587 4588 4589 4590 NAMA HERI PRAYITNO YONASMERI ANGGITNANDIKA EDY NUGRAHA MARGONO WIHANDONO SRI IRIYANTI NATA WIYANA SUBIYADI YOHANES HARDIYANTA ACHMAD SU'UDI AGNES INDARTI AGUS SURATNO AGUS TARYANA AGUS WINARDI ALEXANDER SULISTYANTA BAMBANG SUGENG WINARTA DEWININGSIH DWI LESTARI IRIANI EDY WALUYO EDY WIBOWO GUNADI WINARNO GUNARDI HARI KARTONO HARYANA HENDAR SUHENDAR HERASWATI YUNIASTUTI IRIANTO NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PANGKAT/ GOLONGAN Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Page 170 VOL TW.082.800 1.420 IV/a 3 3.467.800 1.033.600 1.500 1.

174.330 IV/a 3 3.230 IV/a 3 3.800 1.800 1.082.428.100 1.471.082.524.615 IV/a 3 3.100 1.402.600 9.170 IV/a 3 3.082.174.800 1.560.615 IV/a 3 3.700 9.428.174.995 IV/a 3 3.560.800 1.600 10.940 IV/a 3 3.420 IV/a 3 2.428.524.230 IV/a 3 3.600 10.300 1.200 8.808.247.247.170 IV/a 3 3.713. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.100 1.174.420 IV/a 3 3.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 4591 4592 4593 4594 4595 4596 4597 4598 4599 4600 4601 4602 4603 4604 4605 4606 4607 4608 4609 4610 4611 4612 4613 4614 4615 4616 4617 NAMA JAKA SURIPTA JATMIKA JUMENO JUMRONAH M.082.269.346.247.560.100 1.615 IV/a 3 3.600 9.230 IV/a 3 3.082.700 9.071.524.170 IV/a 3 2.524.524.800 1.600 1.100 1.471. WULANINGTYAS MARGONO MARTINI MAS SITI DJULAEHA MAWARDI MOHAMMAD EFENDI NUR ARWANTO NUR SETYO WIDYANINGSIH PARYANTO PUDJI RAHAJUNINGSIH PURWANA QOYYIMAH KHOMSATUN RUKINI SATRIO AGUNG WIBOWO SINGKIRNO SITI NURHAYATI SRI WARJUNI SUDARYONO SUMIYANI SUPRIYADI SURYANTI SUYUDI TUKIRAN NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PANGKAT/ GOLONGAN Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Page 171 VOL TW.174.800 1.082.615 .100 7.387.428.400 9.174.247.800 1.100 1.571.170 IV/a 2 3.800 1.170 IV/a 3 3.082.993.524.400 9.402.615 IV/a 3 3.571.269.700 9.808.700 9.387.170 IV/a 3 3.247.925 IV/a 3 3.247.600 9.471.174.800 1.200 1.100 1.420 IV/a 3 3.467.082.400 9.387.200 1.615 IV/a 3 3.600 9.500 8.387.500 1.600 9.307.387.700 9.387.400 9.808.170 IV/a 3 3.700 9.615 IV/a 3 3.906.230 IV/a 3 3.142.800 1.200 1.524.524.174.719.100 1.600 9.100 10.402.808.600 9.269.471.800 1.387.700 9.600 10.200 1.428.467.467.979.247.428.700 9.170 IV/a 3 3.600 9.247.387.606.428.428.200 1.615 IV/a 3 3.269. TH.

265.615 IV/a 3 3.600 9.260.100 406.428.300 7.300 7.015 III/c 3 2.300 9.300 363.900 367.900 6.467.280 III/c 3 2.099.700 352.600 10.485 III/b 3 2.500 8.387.100 7.260. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.700 9.420 IV/a 3 2.449.700 8.597.082.100 10.512.492.420.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 4618 4619 4620 4621 4622 4623 4624 4625 4626 4627 4628 4629 4630 4631 4632 4633 4634 4635 4636 4637 4638 4639 4640 4641 4642 4643 4644 NAMA UNANG HERNA SUSANTA VITA DARUNINGRUM WAHJU WIDOWATI WARSONO WIDI ARISTARI WINARNO YUSUF SUPRIYANTO HERI SUTRISNA ATTY WIDAYATI ENDARINI HANDOKO PARTINI RAHMADI PURWANTA RINAWATI ZAIDAH MARIA MONTESSORI AGUS TRIWIBOWO BAMBANG SUDIYONO BISRI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK CATARINA SETYAWATI MARSIANA SMK CATUR SETYANINGRUM SMK SRI WIDADA SMK SUMARSINI SMK WAHYUDHI HATMOKO SMK BUDI SUBANTALA SMK ENING KUSTINI SMK HADI HARTONO SMK PRAYITNO SMK Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PANGKAT/ GOLONGAN Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Kalasan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Page 172 VOL TW.300 363.560.307.400 342.560 III/d 3 2.965.349.100 7.860 III/b 3 2.719.900 464.524.230.347.100 7.100 406.300 363.900 7.707.449.400 9.420.500 8.100 1.471.247.347.872.155 III/d 3 3.900 367.100 7.297.195 IV/a 3 3.300 7.691.800 7.387.260.260.400 389.400 9.174.270 III/b 3 2.670 III/c 3 2.800 1.367.347.515.500 8.845.895 III/c 3 2.906.500 443.300 1.800 6.477.400 7.800 1.837.200 8.420.925 IV/a 3 3.285 III/b 3 2.269.015 III/b 3 2.281.101.155 III/d 3 2.755.247.300 7.900 367.395 III/d 3 2.170 IV/a 3 3.707.808.395 III/c 3 2.170 III/a 3 2.402.957.449.321.230 IV/a 3 3.625 III/c 3 2.200 373.625 .900 367.347.449.049.200 1.395 III/c 3 2.500 425.500 1.700 8.600 9.123.200 484.082.420.700 348.395 III/c 3 3.600 413.300 363.015 III/b 3 2.123.015 III/b 3 2.800 1.793.

033.993.195 IV/a 3 3.230 IV/a 3 3.200 484.700 499.300 1.367.713.872.362.800 1.600 1.082.606.300 1.300 1.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 4645 4646 4647 4648 4649 4650 4651 4652 4653 4654 4655 4656 4657 4658 4659 4660 4661 4662 4663 4664 4665 4666 4667 4668 4669 4670 4671 NAMA PURWADI SOEMANTRI STEPHANUS SUJATMIKA SURADI AGUS PRAMONO AGUS SARYONO ARBIYANTORO CAHYO WIBOWO DINI HARWIDI DONATUS DONI PURA EDY PURWANTO HARSONO ISTINAH JOKO CAHYONO JUREMI KADARYANTO MARSADI MUDIYONO MUJIKA MUSLIM PONIDI PRAWOTO RISHADI SABAR SARININGSIH SITI SOFIAH SRI IRIYANTI SUCI IRIANTO NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PANGKAT/ GOLONGAN Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Page 173 VOL TW.101.600 9.515.600 10.326.346.800 1.600 10.400 1.367.100 10.515.100 1.402.600 9.195 IV/a 3 3.247.571.100 10.691.471.800 1.200 1.471.713.101.600 10.420 IV/a 3 3.524.500 443.420 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.100 10.515.625 III/d 3 3.101.800 1.995 IV/a 3 3.367.957.995 IV/a 3 3.400 9.035 IV/a 3 3.808.230 IV/a 3 3.560.800 1.515.704.800 1.200 1.100 10.367.402.400 9.101.515.300 1.980.367.940 IV/a 3 3.100 10.300 1.428.677.195 IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.100 10. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK III/d 3 3.300 1.230 IV/a 3 3.010 IV/a 3 2.170 IV/a 3 3.979.300 1.367.606.101.467.467.600 11.082.420 .713.300 1.571.170 IV/a 3 3.400 9.300 1.402.174.200 8.560.600 1.269.100 10.402.467.195 IV/a 3 3.655.100 10.100 10.713.420 IV/a 3 3.787.387.808.940 IV/a 3 3.269.515.471.230.600 10.560.615 IV/a 3 3.800 1.387.560 III/d 3 2.560.900 9.808.100 10.247.195 IV/a 3 3.606.995 IV/a 3 3.979.571.993.500 8.346.420 IV/a 3 2.269.400 9.800 11.300 1.467.571.700 9.606.200 8.200 1.101.

300 363.300 1.515.387.100 7.402.100 7.170 III/a 3 2.195 IV/a 3 3.100 7.560.254.400 9.270 IV/a 3 3.800 1.195 IV/a 2 3.230 .467.300 1.600 7.100 7.800 338.701.015 III/b 3 2. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.560.492.300 1.793.515.300 1.367.420.420.600 11.420.800 7.260.787.260.136.100 10.195 IV/a 3 3.200 1.136.420.500 9.367.425 III/c 3 2.600 6.420 IV/a 3 3.467.101.900 7.200 1.195 IV/a 3 3.015 III/b 3 2.670 III/d 3 3.300 363.600 6.500 451.015 III/b 3 2.755.808.300 1.190 III/b 3 2.260.300 363.254.402.101.420 IV/a 3 3.100 10.485 III/b 3 2.800 338.260.300 363.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO NAMA 4672 4673 4674 4675 4676 4677 4678 4679 4680 4681 4682 4683 4684 4685 4686 4687 4688 4689 4690 4691 4692 4693 4694 4695 4696 4697 4698 SUHARYANTO SUJANTA SUJIWANTONO SUKARDI SUMARMAN SUPARJO SURATMADJI SURTI SUMIANI TOTOK NUGRAHA UJI P.420.471.402.515.420.015 III/b 3 2.100 10.860 III/b 3 2.015 III/b 3 2.015 III/b 3 2.300 363.028.269.600 9.260.100 7.300 363.420.190 III/a 3 2.400 7.195 IV/a 3 3.600 10.400 389.300 363.049.100 7.560.101.467.367.082.800 1.477.101.600 10.900.410.009.015 III/c 3 3.420 IV/a 3 3.260.800 1.200 373.515.597.015 III/b 3 2.800 1.260.700 352.763.100 7.800 9.515.600 10.300 363.247.400 470.420.367.575.260.800 1.100 7. YUNI SUMARNI ETIK ROMDLONIYATI SRI WIDAYATI AGUS YULIANTA NUGRAHA BADRUS SURYADI BINTI CHOMSIATIN JUNI ASTUTI MURDIYATI ROCHMININGTYAS SUDIRMAN SUMIYATI TUTIK ISYUWANTI YUSTINUS SUHARJANA INTARTI SULISTIYANI RADEN AGUS KUNCORO SRI LESTARI SUPRAPTO BUDI SUHARTO NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PANGKAT/ GOLONGAN Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Seyegan Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Page 174 VOL TW.520 IV/a 3 3.100 10.367.280 IV/a 3 3.349.100 10.763.101.

467.387.402.995 IV/a 3 3.600 10.993.515.560.190 III/a 3 2.300 1.195 IV/a 3 3.615 IV/a 3 3.471.600 10.367.367.515.560.195 IV/a 3 3.387.300 1.402.800 1.600 10.100 10.402.247.367.101.515.800 1.979.101.600 1.515.940 IV/a 3 3.800 1.560.420 IV/a 3 3.664.230 IV/a 3 3.808.995 IV/a 3 3.600 9.560.367.524.515.254.800 1.560.200 1.600 9.402.174.300 1. NARIMAN TRI PRIYONO NUNING SULASTRI PRIH YUNANTA RR.100 10.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO NAMA 4699 4700 4701 4702 4703 4704 4705 4706 4707 4708 4709 4710 4711 4712 4713 4714 4715 4716 4717 4718 4719 4720 4721 4722 4723 4724 4725 CHATARINA DASARATIH SESS DIAH ROSMANIDAR DJUMADI EKO ROHADI PRANOTO ENY PUJIASRI ESTI KISWANTARA IDA RIYANTI LILIK SUMARYATI LUSI IDAWATI MARIA SUMARYATUN MUHAMMAD SUBANDRIO MURTINIATI N.420 IV/a 3 3.300 1.800 1.170 IV/a 3 2.101.571.387.101.100 10.800 338. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.800 338.269.467.420 IV/a 3 3.615 IV/a 3 3.190 III/a 3 2.300 1.467.800 1.940 IV/a 3 3.467.524.170 IV/a 3 3.082.367.082.101.100 10.195 III/a 3 2.346.800 338.100 10.100 1.763.200 8.254.800 1.467.300 1.247.700 9.170 IV/a 3 3.300 1.600 6.600 9.979.100 10.174.400 9.247.515.200 8.420 IV/a 3 3.082.190 .428.100 10.600 6.604 IV/a 3 3.254.713.515.195 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.600 10.420 IV/a 3 3.713. RATNA WIWARA NUGRAHANINGSIH SRI SUGIHARTI SRI WINDARYATI SUDARTO SUPARNA TITIK SETYANI UTAMI SRI REJEKI YATIMATUN NAFI'AH MURDIYATI HARTITIK YULIASTUTI EKA PURNAMA WATI DIAH HERAWATI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 PANGKAT/ GOLONGAN Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Tempel Depok Depok Depok Page 175 VOL TW.195 IV/a 3 2.300 1.101.606.800 1.346.600 6.600 10.367.800 1.467.600 9.571.800 1.700 9.100 10.082.367.993.100 1.195 IV/a 3 3.101.606.195 IV/a 3 3.402.600 10.763.763.600 1.247.300 1.560.100 10.402.428.

GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK III/a 3 2.420.015 III/b 3 2.900 7.295 III/c 3 2.254.049.485 III/b 3 2.800 7.300 7.675.600 328.260.009.400 7.347.900 401.049.567.400 7.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO NAMA 4726 4727 4728 4729 4730 4731 4732 4733 4734 4735 4736 4737 4738 4739 4740 4741 4742 4743 4744 4745 4746 4747 4748 4749 4750 4751 4752 SLAMET RIYANTI YUNIANTO HERMAWAN SRI YUNIATI AGUS SUGIHARTO EDI SUSILO EKA VICIANTO MARGARETHA ENDAH TITISARI SLAMET WIJONO SRI WAHJUNI PUDJIASTUTI SUDARYANTI SUDONO SUGIARTO UCIK BUDIATI YON FATKHUNAL HUDA YULIANA SRI WAHYUNDARI EMANUEL SIGIT KUNCORO ENDANG RETNOWATI INDAYATMI KARTANA MUH.300 9.200 373.020 III/b 3 2.700 8.300 8.900 7.300 7.449.600 6.345 III/b 3 2.800 338.477.500 8.300 363.895 III/c 3 2.349.788.900 408.155 .485 III/b 3 2.200 6.166.400 385.500 9.100 7.900 401.200 373.025.900 367.015 III/b 3 2.099.420.900 464.015 III/b 3 2. FERRY INDIYANTO PAULUS SUPARDI RADEN SUPRAMANA AJI SRIYANA SUBANDI SULASTRI SRIYATNO AGUS SUGIHARTO NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 PANGKAT/ GOLONGAN Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Page 176 VOL TW.449.500 451.400 342.349.860 III/b 3 2.625 III/c 3 2.300 363.349.100 7.295 III/c 3 2.675.300 8.297.700 352.420.700 352.700 352.025.049.260.900 367.512.365.300 7.300 8.700.028.100 7.260.380 III/b 3 2.270 III/b 3 2.347.300 363.492.845.763.485 III/b 3 2.347.420.900 401.100 7.500 425.190 III/a 3 2.260.275 III/d 3 2.500 8.900 367.300 7.449.420.837.900 7.675.707.395 III/c 3 3.860 III/b 3 2.395 III/d 3 2.477.295 III/c 3 2.300 363.025.123.015 III/b 3 2.015 III/c 3 3.900 367.347.260.492.395 III/c 3 2.500 418.722.566.100 7.395 III/c 3 2.189.425 III/c 3 2.300 363.800 6.300 8.281.449.100 406.

300 1.426.420 IV/a 3 3.700 9.900 9.033.387.100 1.247.367.101.871.800 1.367.155 III/d 3 3.400 430.100 10.467.600 9.515.428.524.195 IV/a 3 3.979.101.500 8.420 IV/a 3 3.137. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK III/d 3 3.467.600 10.155 III/d 3 3.170 IV/a 3 3.420 IV/a 3 2.400 9.515.993. WARDIYANTO SMK Negeri 2 SARJUDI SMK Negeri 2 WIBAWA HARYONO TASMIN SMK Negeri 2 DWI AMBARWATI SMK Negeri 2 HERU SUMARWATA SMK Negeri 2 SUPRIYO WIBOWO SMK Negeri 2 TRI SAKTI SUHAJI SMK Negeri 2 AGUNG WIDYATMOKO SMK Negeri 2 AGUSTINUS BAMBANG UTOYO SMK Negeri 2 ANANG PRAWOTO SMK Negeri 2 ARAGANI MIZAN ZAKARIA SMK Negeri 2 ASIL RUKMINI SMK Negeri 2 BAMBANG HARYONO SMK Negeri 2 BAMBANG IRIANTO SMK Negeri 2 CAHYONO AGUS WIDYANTORO SMK Negeri 2 DARU BINTARA SMK Negeri 2 DWI SUJOKO SMK Negeri 2 DWI WURYANI SMK Negeri 2 DYAH SRI UTARI SMK Negeri 2 EKO HANANTO SMK Negeri 2 ENDANG LISTYANDARI SMK Negeri 2 PANGKAT/ GOLONGAN Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Page 177 VOL TW.713.600 9.045.515.010 IV/a 3 3.200 8.035 III/d 3 3.560.300 1.700 8.200 484.700 499.707.123.980.100 10.278.300 1.100 406.515.870 III/d 3 3.800 1.300 1.800 9.600 1.300 1.101.677.719.123.170 IV/a 3 3.247.367.400 470.100 10.100 10.560.995 .560 III/d 3 2.400 1.560.800 1.906.420 IV/a 3 3.606.230.082.600 513.800 11.800 1.400 9.307.136.700 8.600 10.600 10.367.082.174.326.940 IV/a 3 3.346.560 III/d 3 2.930 IV/a 3 2.691.367.560.655.467.500 8.925 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.200 10.402.800 8.691.925 IV/a 3 3.707.600 10.307.719.515.467.230.467.615.200 484.100 10.402.100 10.800 1.800 1.500 1.195 IV/a 3 3.770 III/d 3 2.101.402.615 IV/a 3 2.100 406.195 IV/a 3 3.600 10.402.500 1.800 1.300 1.400 456.387.800 9.410.571.420 IV/a 3 3.520 III/d 3 3.101.195 IV/a 3 3.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 4753 4754 4755 4756 4757 4758 4759 4760 4761 4762 4763 4764 4765 4766 4767 4768 4769 4770 4771 4772 4773 4774 4775 4776 4777 4778 4779 NAMA NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 AGUSTINUS SIGIT SULISTIYANA SMK Negeri 2 BARMANA YUDIARTO SMK Negeri 2 EKO SUBAGIJO SMK Negeri 2 ENDANG DWININGSIH KUSRIYANTINAH SMK Negeri 2 HERU SANTOSO SMK Negeri 2 MAWARDI SMK Negeri 2 MUH.560.402.906.

467. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.560.606.600 10.300 1.560.467.571.500 8.606.269.247.800 11.230 IV/a 3 3.428.500 1.571.471.713.800 1.100 10.100 10.082.402.515.100 10.300 1.615 IV/a 3 3.471.606.600 10.270 IV/a 3 3.800 1.606.600 11.571.995 IV/a 3 3.400 1.TRI SUMARSANA NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 PANGKAT/ GOLONGAN Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Page 178 VOL TW.571.524.300 1.420 IV/a 3 3.560.420 IV/a 3 3.300 1.655.400 9.420 IV/a 3 3.906.925 IV/a 3 3.300 1.200 1.467.367.300 1.300 1.900.515.420 IV/a 3 3.387.402.082.800 1.800 11.713.701.100 10.800 1.606.200 1.010 IV/a 3 3.387.713.713.571.600 11.995 IV/a 3 3.100 10.230 IV/a 3 3.367.808.467.471.033.995 IV/a 3 3.101.560.800 1.600 10.170 IV/a 3 3.402.655.300 1.200 1.307.270 IV/a 3 3.300 1.808.195 IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.600 10.571.269.010 .677.900.800 1.600 10.560.230 IV/a 3 2.713.515.600 9.755.995 IV/a 3 3.247.402.100 10.100 10.713.100 1.195 IV/a 3 3.606.400 9.995 IV/a 3 3.571.700 9.033.600 9.195 IV/a 3 3.701.300 1.400 9.101.100 10.606.571.995 IV/a 3 3.100 10.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO NAMA 4780 4781 4782 4783 4784 4785 4786 4787 4788 4789 4790 4791 4792 4793 4794 4795 4796 4797 4798 4799 4800 4801 4802 4803 4804 4805 4806 ENDANG PURWANINGSIH ENDANG SETYOWULAN ENNY DWI ARTHIE ENY HENDRIYATI HENI EKAWATI HERI MULYANTO HERI WIBOWO HERIBERTUS KUSWIDIANTORO HERY BUDI SANTOSO HOLIDI IBRAHIM IGN.808.755.269.677.367.174.400 1.100 10.300 1.713.420 IV/a 3 3.MORO BUDIATMOKO ISNANTA JAKA PRAMANA KARNOWASITO MARTONO MOHAMAD ALI MOHAMAD ARIFIN MULYADI NOOR ROCHMANINGSIH NUGROHO SUKOWATI NURYANI EKANINGSIH NURYANTO PADI PRAPTAMA PRISANTOSA R.606.170 IV/a 3 3.800 1.800 1.800 1.402.713.467.719.101.100 10.

800 11.367.471.400 9.560.170 IV/a 3 3.230 IV/a 3 3.655.808.600 9.400 1.082.995 IV/a 3 3.808.677.400 1.387.367.600 10.100 10.571.269.100 10.010 IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.174.600 9.808.515.615 IV/a 3 3.033.100 1.195 IV/a 3 3.100 1.033.174.082.247.300 1.800 11.560.467.101.400 9.010 IV/a 3 3.615 IV/a 3 3.713.100 10.471.571.269. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.170 IV/a 3 3.467.467.420 IV/a 3 3.800 1.082.515.402.300 1.200 1.402.615 IV/a 3 3.247.400 9.471.571.300 1.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 4807 4808 4809 4810 4811 4812 4813 4814 4815 4816 4817 4818 4819 4820 4821 4822 4823 4824 4825 4826 4827 4828 4829 4830 4831 4832 4833 NAMA RACHMAD AGUS GUNADI RADEN TOTOK WISNUTORO RAHARJO RAJIYANTO SITI HARIYAH NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMK SMK SMK SMK SMK SRI EKO HANDAYANI RATNAWATI SMK SRI RAHAYU SUSILOWATI SMK SRI SUBEKTI SMK SRIYANA SMK SUDARSONO SMK SUHADI SMK SUHAR SMK SUKAMTO SMK SUKARMAN SMK SULASTRI SMK SULISNAINI TYAS WIDIYAFITRI SMK SUMANTORO HARINTO PURNOMO SMK SUMARWANTO SMK SUMIYARTI SMK SUPADNO ROBERTUS SMK SUPARNA SMK SUPONO SMK SUPRIHATNA SMK SURIP SMK SUROTO SMK SUSWANTORO SMK SUTONO SMK Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 PANGKAT/ GOLONGAN Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Page 179 VOL TW.467.394 IV/a 3 3.300 1.560.033.387.247.010 IV/a 3 3.247.515.300 1.010 IV/a 3 3.200 1.600 10.524.600 10.677.200 1.800 11.700 9.400 9.655.100 10.471.428.560.677.387.800 1.713.713.195 IV/a 3 3.402.170 IV/a 3 3.082.428.230 IV/a 3 3.174.600 9.402.420 .655.300 1.100 10.420 IV/a 3 3.800 1.600 9.524.200 1.600 10.800 1.195 IV/a 3 3.800 1.560.367.387.524.420 IV/a 3 3.800 1.600 10.101.808.170 IV/a 3 3.428.100 1.800 1.800 1.100 10.230 IV/a 3 3.200 1.420 IV/a 3 3.700 9.467.230 IV/a 3 3.269.400 9.655.230 IV/a 3 3.269.402.400 1.928.033.606.800 11.101.800 1.269.606.471.400 1.700 9.808.677.

615.387.349.400 389.367.800 1.420 .524.101.260.230.600 9.190 III/a 3 2.467.300 363.367.100 10.010 IV/a 3 3.230 IV/b 3 3.100 7.995 IV/a 3 3.300 363.428.420.247.174.515.100 1.407.600 9.387.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO NAMA 4834 4835 4836 4837 4838 4839 4840 4841 4842 4843 4844 4845 4846 4847 4848 4849 4850 4851 4852 4853 4854 4855 4856 4857 4858 4859 4860 TRI ASIH TRI DANARWATI TRI SUKO BAMBANG WIYONO YOHANA UMIYATI YULIANA SRI HARTATI ZAINAL MAKMUR ZUANA TRI RAHARJA SUKIJO HESTRI SUNDARINI IMANIA PRIHMADHONI PUJI RETNANDARI KOMARULHADI BAMBANG PURWANTO HANDARTININGSIH MURJILAH WINAHYU PURWANINGSIH PUJI ASTUTININGSIH SITI YASIRATUL UJRIAH YULI PATMIARTI NURYANI BUDI IRIYANTA AGNES MARIANI FEPTIN WAHYUNANI HERI SUSANTO ISTI PURWANTI JANTI UTAMI MARIA MAGDALENA KATIDJAH MARTHA TUTI PUJI RAHAYU NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 PANGKAT/ GOLONGAN Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Depok Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Godean Page 180 VOL TW.615 IV/a 3 3.800 1.420 IV/a 3 3.900 7.174.700 9.195 IV/a 3 3.800 1.420 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.260.600 6.770 III/d 3 2.300 1.515.100 10.300 1.700 9.300 1. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.100 10.400 9.223.763.166.560.100 1.190 III/b 3 2.100 7.195 IV/a 3 3.560 IV/a 3 3.300 363.571.533.400 430.515.763.808.800 338.100 7.269.600 10.800 8.300 1.700 10.467.560.400 9.402.600 10.420.597.100 1.471.049.260.871.400 430.200 484.254.170 IV/a 3 3.700 352.713.524.655.900 408.677.800 8.247.800 338.015 III/b 3 2.465 III/a 3 2.793.606.600 6.100 1.402.400 1.367.700 9.800 1.871.101.015 III/c 3 2.174.254.033.485 III/b 3 2.615.670 III/d 3 2.082.615 IV/a 3 3.763.170 IV/a 3 3.691.345 III/b 3 2.800 338.428.722.770 III/d 3 3.800 1.015 III/b 3 2.467.190 III/a 3 2.600 10.082.800 11.300 8.615 IV/a 3 3.428.254.200 1.100 10.600 6.800 7.402.560.101.420.524.

247.515.677.195 IV/a 3 3. SUBAGYO IV/a 3 3.704.800 1.600 11.420 IV/a 3 3.713.808.600 10.800 11.808.515.571.174.467.402.713.082.367.900 433.600 10.615 IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.800 1.100 1.467.101.800 1.704.428.402.402.428.467.600 9.195 IV/a 3 3.661.471.420 IV/a 3 3.467.230 IV/a 3 3.402.515.101.367.471.467.600 10.100 10.787.100 10.800 1.247.200 1.402.808.100 10.367.247.269.420 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.615 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.800 1.010 IV/a 3 3.560.560.387.515.560.700 9.362.700 9.367.300 1.560.600 10.800 1.082.100 1.800 1.420 IV/a 3 3.230 SUBIYANTO ARPAN SUKENDAR KARTONO HIDAYAT MOHAMMAD AMIN NURYANTO ASRORI III/b 3 2.174.100 10.195 IV/a 3 3.362.400 9.571.195 IV/a 3 3.200 1.606.655.800 1.400 9.170 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.524.560.402.467.230 IV/a 3 3.100 10.300 1.800 1.800 1.600 9.800 1.600 10.402.600 9.420 IV/a 3 3.787.700 9.387.269.300 1.101.367.300 8.420 IV/a 3 3.615 IV/a 3 3.467.524.300 1.428.100 10.387. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK SMK Negeri 2 Godean SMK Negeri 2 Godean SMK Negeri 2 Godean SMK Negeri 2 Godean SMK Negeri 2 Godean SMK Negeri 2 Godean SMK Negeri 2 Godean SRI PANDUSIWI PANCAWARDANI SMK Negeri 2 Godean SRI RAHAYU SMK Negeri 2 Godean SRI WINARSIH SMK Negeri 2 Godean SUGENG WIJATMOKO SMK Negeri 2 Godean SUPARDI SMK Negeri 2 Godean SUSILASTRI SMK Negeri 2 Godean SUTRISNO SMK Negeri 2 Godean TINIK SAMSIYATI SMK Negeri 2 Godean TRI PRAYEKTI SMK Negeri 2 Godean WAHONO DWI NUGROHO SMK Negeri 2 Godean WIDI HARTIWI SMK Negeri 2 Godean YUNI SUSINAH SMK Negeri 2 Godean GERARDUS MAYELLA SUNARYOKO SMK Pembaharuan Indonesia Tempel SMK Pembaharuan Indonesia Tempel MUH.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 4861 4862 4863 4864 4865 4866 4867 4868 4869 4870 4871 4872 4873 4874 4875 4876 4877 4878 4879 4880 4881 4882 4883 4884 4885 4886 4887 NAMA NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 PANGKAT/ GOLONGAN MIFTAKHUL WAKHIT PRAMUDI HANDOKO RETNO DAMANAYANTI SITI ROCHMAH SRI ASTUTI SRI MULYATMI SRI MUMPUNI VOL TW.101.600 10.200 1.560.101.033.100 1.174.170 IV/a 3 3.300 1.420 SMK SMK SMK SMK SMK SMK Penerbangan AAG Depok Penerbangan AAG Depok Penerbangan AAG Depok PI Ambarukmo 1 Depok PI Ambarukmo 1 Depok PIRI Ngaglik Page 181 .515.300 1.800 1.524.300 1.560.600 11.600 10.082.269.995 IV/a 3 3.606.095 IV/a 3 3.471.100 10.400 9.170 IV/a 3 3.400 1.887.

615 IV/a 3 3.655.900.285 IV/a 3 3.015 III/c 3 2. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.400 1.428.420.615 III/a 3 2.260.600 6.606.420 III/b 3 2.100 10.400 9.033.195 IV/a 3 3.600 10.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO NAMA 4888 4889 4890 4891 4892 4893 4894 4895 4896 4897 4898 4899 4900 4901 4902 4903 4904 4905 4906 4907 4908 4909 4910 4911 4912 4913 4914 EDY SUROSO KASDI SUNDARA MARDIANTO RR.100 10.100 7.300 1.190 III/b 3 2.800 1.600 3.269.471.515.677.015 IV/a 3 3.200 484.400 9. NANIEK SURTI LASTRIAH SUMARNO PUDYA PRAHARA SUNARNI N SUDIYAH YULIANUS BROTO PURWANTO ENDAH WAHYUNINGSIH BUDI RAHAYU FRANSISCA HENY PRIHASWORO LUCIA SUCI PUJI ASTUTI SUWARTI AGNES SRI SUNARSIH CHRISTINA ETTY PATMI HARTATI YOHANES MARIATMOJO AGUSTINA MARIA PRASETYO MURNI AMBAR SUWARNI ANDREAS SAROSO SUMARYONO SUWARNO WIDODO YOANNA FRANCISCA RINI SUDEWI SUSILOWATI ENI SETIYAWATI SITI AMINAH SRI MULATSIH SUTARMININGSIH NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK PANGKAT/ GOLONGAN PIRI Ngaglik PIRI Ngaglik PIRI Ngaglik PIRI Ngaglik PIRI Ngaglik PIRI Ngaglik PIRI Ngaglik Putra Samudra Gamping Sanjaya Pakem Sanjaya Pakem Sanjaya Pakem Sanjaya Pakem Sanjaya Pakem Tarakanita Kalasan Tarakanita Kalasan Tarakanita Kalasan Tarakanita Kalasan Tarakanita Kalasan Tarakanita Kalasan Tarakanita Kalasan Tarakanita Kalasan Tarakanita Kalasan Yapemda 1 Berbah Yapemda 1 Berbah Yapemda 1 Berbah Yapemda 1 Berbah Yapemda 1 Berbah Page 182 VOL TW.808.367.010 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.300 363.700 348.900 6.101.101.100 7.230.260.330 IV/a 3 3.300 1.400 9.510.571.300 363.600 10.100 10.800 11.254.471.195 IV/a 6 3.260.101.100 10.033.400 9.100 1.691.010 IV/a 3 3.524.402.400 1.766.467.100 10.174.300 1.420 IV/a 3 3.300 1.965.195 .101.300 1.402.269.200 1.420 IV/a 3 3.606.100 7.713.100 7.367.100 10.200 1.808.540 III/d 3 3.800 11.560.428.195 IV/a 3 3.600 23.100 10.260.420.677.321.230 IV/a 3 3.560 III/a 3 2.269.367.995 IV/a 3 3.700 9.367.600 438.100 1.713.763.467.800 338.420.174.571.101.230 IV/a 3 3.200 1.524.515.515.515.995 IV/a 3 3.808.195 IV/a 3 3.922.403.367.560.230 IV/a 3 3.655.515.300 1.200 8.101.300 1.300 363.467.800 1.800 1.600 10.367.402.300 363.300 1.560.015 III/b 3 2.515.700 9.420.100 10.015 III/b 3 2.471.

560.524.515.082.800 11.200 1.428.260.200 1.515.402.560.400 1.400 456.467.467.367.872.195 IV/a 3 3.045.515.367.800 1.101.600 10.870 III/d 3 3.524.615 IV/a 3 3.500 8.600 10.625 IV/a 3 3.560.400 9.269.015 III/d 3 3.402.800 1.515.600 10.808.300 1.100 10.420 IV/a 3 3.100 10.367.100 10.808.101.195 III/b 3 2.420 IV/a 3 3.100 1.600 9.200 484.137.400 9.100 7.500 443.367.515.800 9.100 10.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO NAMA 4915 4916 4917 4918 4919 4920 4921 4922 4923 4924 4925 4926 4927 4928 4929 4930 4931 4932 4933 4934 4935 4936 4937 4938 4939 4940 4941 TOTOK BAROTO VALENTINA SATYARINI AGUS PURWANTO SUDARMAJI SUTARTI DALDURI DWI MURTI MARIA MARGARETA MURWANI RUBIYATI SITI RUMINI SRI HARTINI SRI PUJI ASTUTI SUKAMTO SUNARTI YOSEFFIN SUPRATMI YURI KERTANTI SATI ANTINI SUMIYARSIH AGUS PRIYANTA ANI WAHYUNIATI ENDAH BUDI LESTARI ENDANG WAHYUNINGSIH FX.700 9.428.471.400 7.800 1.367.230 IV/a 3 3.560.101. SUBANDIYONO NURINTYAS HARTATI PURWADI ROBBAENY EFFENDI SITI HIRODAH WURYANTI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK PANGKAT/ GOLONGAN Yapemda 1 Berbah YPKK 1 Gamping YPKK 1 Gamping YPKK 1 Gamping YPKK 1 Gamping YPKK 1 Gamping YPKK 1 Gamping YPKK 1 Gamping YPKK 1 Gamping YPKK 1 Gamping YPKK 1 Gamping YPKK 1 Gamping YPKK 1 Gamping YPKK 1 Gamping YPKK 1 Gamping YPKK 1 Gamping YPKK 2 Sleman YPKK 2 Sleman YPKK 2 Sleman YPKK 2 Sleman YPKK 2 Sleman YPKK 2 Sleman YPKK 2 Sleman YPKK 2 Sleman YPKK 2 Sleman YPKK 2 Sleman YPKK 2 Sleman Page 183 VOL TW.400 9.269.100 7.200 1.808.691.957.230.269.471.300 1.101.560 III/d 3 2.100 1.402.800 1.033.515.420.560.195 IV/a 3 3.800 1.402.174.100 10.300 1.101.195 IV/a 3 3.247.100 10.467.600 10.467.101.300 363.800 1.200 373.515.420 IV/a 3 3.200 1.300 1.010 IV/a 3 3.700 9.860 III/b 3 2.615 IV/a 3 3.300 363.300 1.400 9.387.402.420 IV/a 3 3. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.100 10.170 .808.367.515.655.420.467.101.477.471.269.230 IV/a 3 3.300 1.400 9.195 IV/a 3 3.677.471.230 III/b 3 2.100 10.230 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.260.300 1.492.195 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.015 IV/a 3 3.600 10.367.174.367.300 1.101.

571.655.800 1.101.600 11.713.101.900.400 9.100 10.100 10.362.515.571.230 IV/a 3 3.571.400 9.704.300 1.713.100 10.100 7.230 IV/a 3 3.101.195 IV/a 3 3.606.515.600 11.300 1.100 10.600 10.606.600 11.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO NAMA 4942 4943 4944 4945 4946 4947 4948 4949 4950 4951 4952 4953 4954 4955 4956 4957 4958 4959 4960 4961 4962 4963 4964 4965 4966 4967 4968 SITI MARFUNGAH SUMARSIH TUTI WIYATI YOGAWATI BUDIMAN NUR'AINI PARJILAH SUMIYATI SUPARMAN INDRI KALYANI ANTONIUS JUMADI ANTONIUS SUMARDI DARMAJI DWI WATI EMILIANA SRI RAHAYU ENY PURWANTI INTROKO KWIYANTI MURTININGSIH MIJO MUGI RAHAYU MUHIDIN MUJIYATI MUSTAMAR NARIYATUN NUR JOHAN BUDIANTO PETRUS CANISIUS ISTIYONO PRABANINGTYAS SETYOWATI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SMK YPKK 2 Sleman SMK YPKK 2 Sleman SMK YPKK 2 Sleman SMK YPKK 3 Depok SMK YPKK 3 Depok SMK YPKK 3 Depok SMK YPKK 3 Depok SMK YPKK 3 Depok SMK YPKK 3 Depok SMK YPPN Ngaglik Dinas Dikpora Kabupaten Dinas Dikpora Kabupaten Dinas Dikpora Kabupaten Dinas Dikpora Kabupaten Dinas Dikpora Kabupaten Dinas Dikpora Kabupaten Dinas Dikpora Kabupaten Dinas Dikpora Kabupaten Dinas Dikpora Kabupaten Dinas Dikpora Kabupaten Dinas Dikpora Kabupaten Dinas Dikpora Kabupaten Dinas Dikpora Kabupaten Dinas Dikpora Kabupaten Dinas Dikpora Kabupaten Dinas Dikpora Kabupaten Dinas Dikpora Kabupaten PANGKAT/ GOLONGAN Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Page 184 VOL TW.367.606.606.420 IV/a 3 3. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.467.571.995 IV/a 3 3.800 1.200 1.420 IV/a 3 3.471.560.300 1.704.270 IV/a 3 3.800 1.100 10.600 10.995 IV/a 3 3.713.560.269.015 IV/a 3 3.800 1.101.471.571.606.606.400 1.402.800 1.101.300 1.701.787.800 1.600 10.367.100 10.467.402.515.995 IV/a 3 3.367.101.300 1.995 IV/a 3 3.269.195 IV/a 3 3.100 10.467.195 IV/a 3 3.200 1.300 363.367.808.571.787.230 IV/a 3 3.515.367.367.200 1.755.606.995 IV/a 3 3.300 1.100 10.362.800 11.100 10.300 1.571.420 IV/a 3 3.995 .701.995 IV/a 3 3.677.100 10.713.420 IV/a 3 3.270 IV/a 3 3.713.300 1.808.713.100 10.808.400 9.269.471.200 1.400 9.200 1.515.400 9.300 1.100 10.195 III/b 3 2.300 1.560.230 IV/a 3 3.600 11.402.269.269.808.230 IV/a 3 3.755.300 1.033.800 1.010 IV/a 3 3.713.420 IV/a 3 3.420.300 1.195 IV/a 3 3.100 10.900.808.471.471.515.300 1.195 IV/a 3 3.260.

362.800 1.701.033.713.571.195 IV/a 3 3.300 1.420 IV/a 3 3.713.600 11.755.755.033.100 10.300 1.362.600 11.900.995 IV/a 3 3.100 10.101.270 IV/a 3 3.571.367.100 10.900.560.600 10.755.400 9.755.713.515.701.655.995 IV/a 3 3.269.560.100 10.704.100 10.367.300 1.606.713.230 IV/a 3 3.101.471.270 IV/a 3 3.900.800 1.606.808.010 IV/a 3 3.600 11.515.560.800 1.995 IV/a 3 3.655.677.571.402.420 .362.787.571.900.606.787.100 10.808.600 11.100 10.100 10.195 IV/a 3 3.900.420 IV/a 3 3.704.571.800 11.367.677.269.400 1.300 1.600 11.713.300 1.400 9.800 1.100 10.800 1.033.677.467.467.515.755.701.800 1.300 1.200 1.571.995 IV/a 3 3.606.606.713.800 11.402.600 10.200 1.300 1.270 IV/a 3 3.800 11.800 1.600 10.300 1.400 1.010 IV/a 3 3.400 1.300 1.704.800 1.995 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.701.571.655.471.600 11. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.300 1.367.467.713.230 IV/a 3 3.300 1.101.270 IV/a 3 3.606.100 10.100 10.787.101.195 IV/a 3 3.800 1.995 IV/a 3 3.606.800 1.515.010 IV/a 3 3.600 11.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 4969 4970 4971 4972 4973 4974 4975 4976 4977 4978 4979 4980 4981 4982 4983 4984 4985 4986 4987 4988 4989 4990 4991 4992 4993 4994 4995 NAMA RINDIYANTI SAJIYONO SANTOSA SITI SAMSIYAH SRI SUNARSIH SRI SUTARI SUBAGYO SUHARJO SUKAMTO SUKRISNO SUMARJO SUMIRAH SUNARDI SUNARYO SURYADI SURYATI SUWARSI SUWARTI TRI BASUKI TUGIYO KERTO PAWIRO TUTI RUSMINI UNTUNG BUDIYONO WAJIMAN WIDODO WINARSIH WINARTO WIYONO NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten PANGKAT/ GOLONGAN Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Page 185 VOL TW.402.701.995 IV/a 3 3.270 IV/a 3 3.600 11.420 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.800 1.195 IV/a 3 3.

428.100 10.367.571.808.677.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 4996 4997 4998 4999 5000 5001 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008 5009 5010 5011 5012 5013 5014 5015 5016 5017 5018 5019 5020 5021 5022 NAMA AGUS SUBARDAN AGUS SUSANTO AMINUDDIN NAJIB ENDANG SULISTYANINGRUM FUADI GINU MARYANTO KARTOLO MARIA AGUSTINA SUTANTI PANGGUNG SRIYONO PRIYONO SARDIYONO SIGIT SRI HARTINI SRI MARDININGSIH SRI PRIHARTINI YULIA SUBROTO AL SUDARWANTO SUGENG KARYAWANTO SUNGKONO SUPRIYADI SUTARTA TATA NURWADI TRI EDI SANTOSA WARJIANTO PANCA W WILOPO ARMYN SUPARNO MURWATI WIDIANI NGADIMIN NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten PANGKAT/ GOLONGAN Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Page 186 VOL TW.520 IV/b 3 3. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.560.195 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.100 10.101.571.300 1.010 IV/a 3 3.900.700 9.800 1.800 11.700 10.100 10.420 IV/a 3 3.367.467.300 1.722.402.755.100 1.600 11.995 IV/b 3 4.515.571.400 1.800 11.400 1.300 1.524.600 10.100 10.033.571.990 .033.615 IV/a 3 3.200 1.420 IV/a 3 3.515.174.515.100 10.800 1.571.195 IV/a 3 3.713.606.800 1.367.995 IV/a 3 3.560.465 IV/b 3 3.300 1.010 IV/a 3 3.033.196.367.606.300 1.713.223.428.571.174.606.995 IV/a 3 3.100 10.515.606.269.010 IV/a 3 3.100 1.400 1.300 1.270 IV/a 3 3.407.800 1.674.606.400 9.400 1.100 10.713.100 10.600 1.101.713.606.300 1.033.995 IV/a 3 3.704.100 10.515.800 1.010 IV/a 3 3.655.533.100 10.677.515.402.100 10.101.655.300 1.787.713.615 IV/a 3 3.677.101.367.995 IV/a 3 3.829.362.101.300 1.655.800 11.065.420 IV/a 3 3.995 IV/a 3 3.300 1.230 IV/a 3 3.300 1.100 10.600 12.713.713.571.101.367.800 11.701.655.195 IV/a 3 3.471.606.300 1.467.100 1.300 1.700 9.524.100 10.677.995 IV/a 3 3.600 11.200 11.195 IV/a 3 3.166.195 IV/a 3 3.600 10.

800 11.776.170 IV/a 3 3.947.829.500 443.843.407.010 IV/a 3 3.990 IV/a 3 3.600 1.900 401.254.362.402.PD MU'ALIMAH LESTARI PUJIASTUTI NGATNA RUBANGI SURATMI ANY PRASASTI NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 Dinas Dikpora Kabupaten Dinas Dikpora Kabupaten Dinas Dikpora Kabupaten Dinas Dikpora Kabupaten Dinas Dikpora Kabupaten Dinas Dikpora Kabupaten SLB.533.722.295 SLB ABCD TUNAS KASIH DONOHARJO III/D 3 2.195 IV/a 3 3.800 338.402.763.800 338.428.600 6.957.367.900 1.C Wiyata Dharma 4 Godean B .300 1.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 5023 5024 5025 5026 5027 5028 5029 5030 5031 5032 5033 5034 5035 5036 5037 5038 5039 5040 5041 5042 5043 5044 5045 5046 5047 5048 5049 NAMA SRI HARYANTI SRI RAHARDJO SRI RAHAYU SUJADI SUKARSO CIPTO N.100 10.010 IV/a 3 3.400 1.065.PD MUHAJIR PURWANTI HARTINI RUBIYAH SARBANI.677.704.420 IV/a 3 3.254.082.200 1.387.467.800 11.600 10.400 1.787.713.655. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/b 3 3.515.100 1. S.614.900 7.600 6.C Wiyata Dharma 4 Godean B .420 IV/a 3 3.799.600 10.100 10.677.300 8.995 IV/a 3 3.674.C Wiyata Dharma 4 Godean B .800 1.100 1.872.677.190 IV/a 3 3.407.300 10.C Wiyata Dharma 4 Godean B .100 1.300 5.467.600 12.700 10.842.400 1.700 352.787.606.300 1.349.808.A Yaketunis PANGKAT/ GOLONGAN Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman VOL TW.223.300 1.510 IV/b 3 3.763.465 IV/b 3 3.190 II/b 3 1. NURROHMAH SUJINAH ENDRO WARDOYO ANA KUSTANTINA ISTI RAHAYU AHMAD AMSORI.025.606.625 SLB ABCD TUNAS KASIH DONOHARJO IV/a 3 3.995 SLB ABCD TUNAS KASIH DONOHARJO IV/a 3 3.571.520 IV/b 3 3.571.713.800 1.560.571.166.900 0 III/B 3 2.995 IV/a 3 3.230 IV/a 3 3.100 10.600 11.196.247.700 10.675.933.800 1.471.626.101.465 IV/b 3 3.600 9.100 10.606.420 SLB ABCD TUNAS KASIH DONOHARJO III/c 3 2.174. TOLCHAH MANSUR TUGIMAN.524.223. S.300 1.420 IV/a 3 3.655.033.800 11.C Wiyata Dharma 4 Godean B WIYATA DHARMA 1 SLEMAN B WIYATA DHARMA 1 SLEMAN B WIYATA DHARMA 1 SLEMAN B-C Bhakti Kencana B-C Bhakti Kencana B-C Bhakti Kencana B-C Bhakti Kencana B-C Bhakti Kencana B-C Bhakti Kencana II Page 187 .400 9.713.800 1.655.400 1.704.800 1.300 1.533.700 9.713.362.100 10.PD TRI OENTARI MUH USUP ST.010 III/a 3 2.269. S.200 11.049.615 AUTISMA DIAN AMANAH AUTISMA DIAN AMANAH B .600 11.560.485 IV/a 3 3.033.500 8.995 SLB SLB SLB SLB SLB SLB SLB SLB SLB SLB SLB SLB SLB SLB SLB SLB III/a 3 2.571.435 IV/b 3 4.606.800 1.800 11.033.

515.800 338.571.600 358.800 1.420 NGAGLIK IV/a 3 3.680 III/a 3 2. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK IV/a 3 3.800 338.467.995 IV/a 3 3.195 NGAGLIK IV/a 3 3.300 1.485 IV/a 3 3.321.995 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.700 352.560.200 7.300 1.900 6.615 III/a 3 2.190 NGAGLIK III/a 3 2.900 7.300 1.677.321.571.713.420 NGAGLIK IV/a 3 3.010 NGAGLIK III/a 3 2.965.420 III/a 3 2.600 358.254.560.763.254.606.700.965.600 10.704.930.420 III/a 3 2.510 IV/a 3 3.391.680 Bhakti Siwi Pangukan Sleman Bhakti Siwi Pangukan Sleman Bhakti Siwi Pangukan Sleman Bhakti Siwi Pangukan Sleman Bhakti Siwi Pangukan Sleman C DHARMA RENA RING PUTRA I C DHARMA RENA RING PUTRA I C DHARMA RENA RING PUTRA I C WIYATA DHARMA 2 SLEMAN C WIYATA DHARMA 2 SLEMAN Damayanti Sleman Damayanti Sleman Damayanti Sleman Damayanti Sleman Ganda Daya Ananda GANDA DAYA ANANDA Ganda Daya Ananda N 1 SLEMAN Page 188 .800 1.400 385.402.400 1.420.800 338.606.700 9.600 10.402.349.643.763.677.033.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 5050 5051 5052 5053 5054 5055 5056 5057 5058 5059 5060 5061 5062 5063 5064 5065 5066 5067 5068 5069 5070 5071 5072 5073 5074 5075 5076 NAMA SUKADI LUTH FATULLATIFAH SUNDARA WIBAWA ANI SUPRIYATI DWI HASTUTI SUSILOWATI MUHAMAD JAWADI SUHARTI YULIATI SITI ASNGADAH NURYANTI SUHARTANTI HARTINAH SUPRIYATI TRI WIDAYATUN WAHYU SUBAGYO DWI HANDAYANI RAHAYU SUHARSONO LESTARI ENI SETYAWATI RETNO WIJIASTUTI IHWAN SISWIYANTO SRI WIDADA.700 348.400 7.524.100 10.600 11.763.400 1.571.800 1.560. BANDI WIDODO ROCHYATMI MUSTAPA NGUPADIYANA Sri Susiani SUPRIYANTO Jati Hesti Palupi NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SLB SLB SLB SLB SLB SLB SLB B-C Bhakti Kencana II BC WIYATA DHARMA 3 BC WIYATA DHARMA 3 BC WIYATA DHARMA 3 BC WIYATA DHARMA 3 BC WIYATA DHARMA 3 BC WIYATA DHARMA 3 PANGKAT/ GOLONGAN VOL TW.800 338.713.285 NGAGLIK IV/a 3 3.787.600 6.300 363.402.600 6.200 7.362.300 1.700 348.560.800 7.606.428.606.571.655.800 11.600 10.763.173.100 7.254.010 SLB SLB SLB SLB SLB SLB SLB SLB SLB SLB SLB SLB SLB SLB SLB SLB SLB SLB III/b 3 2.704.PD.995 IV/a 3 3.800 1.655.763. S.300 1.800 11.787.033.995 SLB BHAKTI PERTIWI III/a 3 2.200 396.100 10.600 6.100 10.800 338.260.800 1.600 11.900 6.173.190 SLB Bhakti Pertiwi Bokoharjo Prambanan IV/a 3 3.174.190 IV/a 3 3.100 10.254.100 1.467.391.101.100 10.015 IV/a 3 3.713.800 1.362.713.367.420 III/a 3 2.190 III/b 3 2.254.049.566.467.402.467.285 III/a 3 2.600 6.190 III/B 3 2.020 III/b 3 2.600 6.600 10.

560.033.571.800 11.400 1.713.300 1.420 IV/a 3 3.800 11.402.010 IV/a 3 3.655.713.100 10.560.100 1.015.367.677.800 11.655.269.515.800 1.170 IV/a 3 3.600 6.100 10.100 10.560.300 0 IV/a 3 3.195 IV/a 3 3.268.100 10.713.485 IV/a 3 3.400 1.900 7.995 IV/a 3 3.655.467.033.PD.560.800 338.800 1.149.560.571.300 1.254.800 1.995 IV/a 3 3.467.400 1.560.713.600 10.247.677.402.800 1.677.800 11.677.400 9.349.400 1.655.420 IV/a 3 3.655.467.420 III/a 3 2.946 IV/a 3 3.402. SPD Haryanto BADRUL QOMARI HENY SUNDARI HERJAMASDI KARSILAH MARIYAH PURWATMO SUTRISNO WARTILAH YUNIANTI EKO WARDANI SUTOMO MUSTIYATI SITI ARIFAH YULIATI BUDI SUDARINI DAMAR WAHYUDI SRI WAHYUNI Tumpuk Suwantiningsih HARY MARTOYO SITI SULASTINAH SURYADI TASMINAH NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 SLB SLB SLB SLB SLB SLB SLB SLB SLB SLB SLB SLB SLB SLB SLB SLB SLB SLB SLB SLB SLB SLB SLB SLB SLB SLB SLB PANGKAT/ GOLONGAN N 1 SLEMAN N 1 SLEMAN N 1 SLEMAN N 1 SLEMAN N 2 Yogyakarta Panti Asih Pakem PGRI Minggir PGRI MINGGIR PGRI MINGGIR PGRI MINGGIR PGRI MINGGIR PGRI MINGGIR PGRI MINGGIR PGRI MINGGIR PGRI MINGGIR PGRI MINGGIR PGRI TRIMULYO JETIS BANTUL RELA BHAKTI I GAMPING RELA BHAKTI I GAMPING Tegar Harapan Mlati Tegar Harapan Mlati Tegar Harapan Mlati Tunas Sejahtera Seyegan Tunas Sejahtera Seyegan Tunas Sejahtera Seyegan Tunas Sejahtera Seyegan Tunas Sejahtera Seyegan Page 189 VOL TW.402.010 IV/a 3 3.420 IV/a 3 3.600 10.230 III/b 9 21.560.600 10.800 11.800 1. M.400 1.600 10.400 1.300 1.200 1.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 5077 5078 5079 5080 5081 5082 5083 5084 5085 5086 5087 5088 5089 5090 5091 5092 5093 5094 5095 5096 5097 5098 5099 5100 5101 5102 5103 NAMA SRI WANTINI KAMIDI SUDARJO. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK III/b 3 2.033.387.402.606.010 II/c 3 2.I SUHARTINI WAHYU WIDARTO SLAMET SARYONO.420 IV/a 3 3.800 1.467.010 IV/a 3 3.402.655.101.300 1.400 1.045.677.600 10.995 IV/a 3 3.010 IV/a 3 3.800 11.033.560.677.010 2.033.467.600 10.033.467.700 352.400 1.033.467.033.420 IV/a 3 3.082.763.010 IV/a 3 3.655.900 .606.349.402.606.800 1.571.800 1.420 IV/a 3 3.300 1.800 11.808.471.600 10.655.800 1.677.600 9.606.100 10.800 11.420 IV/a 3 3.190 IV/a 3 3.100 6.402.600 10.049.677.467.571.995 IV/a 3 3.010 IV/a 3 3.

799.300 1.763.515.362.515.400 1.300 5.800 1.900 6.763.195 IV/a 3 3.190 III/a 3 2.100 10.655.655.254.195 IV/a 3 3.367.515.367.300 1.420 IV/a 3 3.367.600 6.800 338. GAJI POKOK PP III 15 2012 JUMLAH TUNJANGAN TW III JUMLAH PAJAK III/a 3 2.101.677.101.700 348.033.321.400 1.DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III NO 5104 5105 5106 5107 5108 5109 5110 5111 5112 5113 5114 5115 NAMA RUSMIYANTI TRIYANTI FAJAR RINI Wahyu Widiastarti MUH SHOLIHIN MARDINAH TRI RUKMANA SRI PANCANINGSIH ALFRIDA BA'KA HAMINARTO MASJKURI SRI ASTUTI SUPRIYANTO NAMA SEKOLAH INDUK SEM 2 PANGKAT/ GOLONGAN SLB Wiyata Dharma 4 Godean SLB Wiyata Dharma 4 Godean SLB Yapenas SLB Yapenas Condong Catur SLB Yapenas Condong Catur SLB Yapenas Condong Catur SLB/CI PANTI ASIH PAKEM SLB-C Wiayata Dharma 2 Tempel SLB-C Wiayata Dharma 2 Tempel SLB-C Wiayata Dharma 2 Tempel SLB-C Wiayata Dharma 2 Tempel SLB-C1 DHARMA RENA RING PUTRA I SLEMAN Page 190 VOL TW.600 9.800 11.082.101.787.300 1.285 II/b 3 1.600 11.677.800 338.800 11.387.515.033.600 6.101.247.367.254.965.010 IV/a 3 3.195 .900 0 III/a 3 2.170 IV/a 3 3.933.300 1.190 IV/a 3 3.800 1.195 IV/a 3 3.704.100 10.100 10.010 IV/a 3 3.100 10.

220 88.970 34.000 5.9-542.105 79.336.300 88.001 6.962.809.092.274.3-542-000 8.970 313.260.542.4.842.128.380 68.8-542.000 8.611.130.095.395.000 6.125893.215.970 26.1.970 89.000 8.354.1-542.336.336.5-542.105 89.000 8.803.379.128.128.095.842.5.770.2.376.542.3-542.842.5.8.993.095.336.586.336.000 8.095.807.485 34.380 88.583.485 89.000 8.926.1-542.039.239.000 8.485 34.130.3.2.970 88.212.842.970 89.542.9.543.095.199.000 8.336.425.000 8.543.543.586.321.128.7.325.300 89.631.125.105 89 128 563 7 542 000 8.542.5-542.000 8.542.491.336.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.055 88.586.000 8.804.377.000 8.260.680.000 8.000 8.9-542.000 5.336.380 89 128 562 9 542 000 5.665.970 88.000 8.542.900 68 209 292 9 542 000 6.610 89.350.168.380 34.542.4-542000 8.485 88.403.532.000 8.403.700.208.757.485 88 807 260 0542000 8.377.000 8.4-542.530 89.970 26-377365542000 Page 191 .000.129.1-542.

4-542.137.970 89-128-531-4-542-000 6.000 8.045.729.000 8.376.105 88-8072501542000 8.485 89.970 25.451.047.7-542.920.000 8.970 89.542.890.127.500.586.970 34.478.105 89.970 88.406.000 8.586.5-542.791.9-542.000 8.5-542.369.852.336.126.8-542.5-542.220 34 260 825 4 542 000 8.485 88.000 8.109.000 8.369.007.155.000 8.328.4-542.095.336.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.9-542.105 89.336.105 77.336.4-542.586.7-542.105 88.915.737.478.000 6.000 8.7-542.737.000 8.380 89.336.586.095.336.5-542.095.403.300 89.478.000 8.285-4-542.105 89 128 559 5 542 000 8.000 8.300 79.216.105 34.270 34.000 8.105 25.044.970 25.970 89.737.000 Page 192 .352.239.866.378.000 8.260.247.842.970 34.000 8.586.586.239.000 8.2-542.4-542.000 8.485 89.586.186.842.497.000 8.125.885.336.9.000 6.380 25.126.336.129.220 88.1-543.140.377.105 88.6-542.9-542.9-542.842.000 5.125.583.4-542.586.000 8.513.053.586.3-542.

973.542.624.336.744.350.485 89.588.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.485 89.542.586.631.294.477.6-542.336.000 8.2.970 89.8-5.770.661.485 89.000 8.477.542.127.300 89.931.8.105 89.128.000 5.799.542.060.8-642.095.400 88.336.126.7-542.243.0.127.630 89.542.246.127.5.542.126.586.940.000 8.7.014.0-542.477.542.095.970 89.485 89.900 89.889.105 88.447.477.0-542.105 34.337.125.127.403.095.300 254849268542000 8.095.485 89.095.244.380 77.105 25.4-542.000 8.900 89.9-542.0.145.484.804.913.478.000 8.000 8.526.586.164.0347.105 89.000 8.127.485 89.586.4200 8.586.586.000 5.522.970 47-419-649-0542-000 Page 193 .128.3-542.493.126-728.000 8.2-542.542.000 8.105 34.842.141.7.000 7.5.727.542.970 89.000 8.542.9.105 26.105 89 125 773 5 542 000 5.000 8.336.000 5.542.000 7.000 8.336.1-542.605 89.519.738.3-542.000 8.379.000 3.0.542.970 89.000 8.860.015.2.586.586.000 8.000 8.533.095.000 8.

JUMLAH
PENERIMAAN

NOMOR NPWP
(BAGI YANG
MEMILIKI)

5,403,300

58.459.322.2-542.000

8,336,970

77.931.469.9-542.000

8,842,380

89.126.504.3-542-000

8,336,970

89.126.506.8-542.000

8,586,105

25.866.108.1.542.000

8,842,380

36.075.867.6-542.000

8,842,380

89.125890.7.542000

8,336,970

89.128.731.0-542.000

8,095,485

89.126.505.0-542.000

8,586,105

89.126.495.4-542.000

9,106,305

89.744.601.9-542.000

8,336,970

89.744.600.1.542.000

8,336,970

89.744.599.5-542.000

8,586,105

77.931.467.3-542.000

8,842,380

69.661.983.2-542.000

8,842,380

34.328.656.3-542.000

5,799,900

89.127.1363.542.000

8,842,380

89.127.137.1-543.000

5,094,600

68.209.287.9-542.000

8,095,485

89.130.068.3-542.000

5,403,300

68.209.311.7-542.000

7,632,660

89.129.239.3-542.000

6,239,220

89.477.531.1.542.000

8,842,380

89.125.771.9-542.03

9,658,380

79.583.209.6.542.000

8,586,105

89.126.514.2.542.000

8,842,380

47.404.192.8.542.000

Page 194

JUMLAH
PENERIMAAN

NOMOR NPWP
(BAGI YANG
MEMILIKI)

6,425,610

24.947.622.7-541.000

8,095,485

25.483.988.9-542.000

8,336,970

77.920.4122.542.000

8,842,380

25.858.626.2-542.000

8,336,970

89.128.741.9.542.000

7,860,630

34.222.614.9-544.000

8,586,105

79.583.204.7-541.000

8,336,970

244310215543000

8,336,970

77.931.478.0-543.000

8,842,380

77.931.460.8.543.000

8,586,105

77.931.461.6.543.000

8,095,485

77.931.453.354-1.000

8,336,970

779314756542000

8,586,105

77.931.476.4-542.000

8,586,105

77.931.448.3-542.000

8,842,380

89.126.524.1-542.000

8,336,970

47.404.193.6.542.000

8,095,485

25.833.396.2.542.000

8,336,970

89.128.530.6.542.000

7,860,630

34.352.8527.542.000

8,586,105

89.744.589.6-542.000

8,336,970

891,270,241,524,000

8,336,970

88.378.148.6.542.000

8,586,105

89.476.663.3-542.000

8,095,485

89.129.265.8.542.000

8,586,105

89 128 740 1 542 000

8,336,970

34.091.163.5-542000

Page 195

JUMLAH
PENERIMAAN

NOMOR NPWP
(BAGI YANG
MEMILIKI)

8,095,485

88.378.145.2-542.000

8,095,485

88.378.155.1-542.000

8,842,380

88.378.154.4.542.000

8,939,880

79.581.494.6.542.000

8,586,105

68.197.971.2-542.000

7,860,630

89.126.500.1-542.000

8,336,970

68.197.973.8-542.000

7,632,660

68.197.970.4-542.000

8,095,485

68.197.968.8-542.000

8,095,485

68.197.972.0-542.000

9,106,305

77.931.459.0.542.000

8,336,970

89.127.017.5-542.000

8,095,485

89-127-019-1-542.000

7,860,630

77.931.4426-542.000

8,586,105

89.476.660.9-542.000

5,403,300

77.920.418.9.543.000

8,586,105

77.931.457.4.542.000

8,586,105

89.478.043.6-542.000

8,842,380

89.478.058.4.542.000

8,184,630

79.583.217.9-542.000

7,403,730

89.125.887.3-542.000

5,403,300

68.209.306.7-542.000

5,403,300

25-432-476.7-542.000

8,586,105

89.478.052.7-542.000

5,631,900

89-476-669-0-542-000

9,206,640

89-4766583542000

7,860,630

34 261 030 0 542 000

Page 196

JUMLAH
PENERIMAAN

NOMOR NPWP
(BAGI YANG
MEMILIKI)

8,842,380

89.477.529.5.542.000

5,403,300

89.476.446.3.542.000

8,586,105

89.128.533.0-542-000

5,403,300

89.127.133.0-542.000

8,842,380

89.477.517.0-542.000

8,842,380

89.477.521.2.542.000

8,586,105

888072725542000

8,586,105

88.807.271.7.542.000

8,336,970

77.931.456.6-542.000

8,586,105

89.478.066.7-542.000

8,842,380

89.478.048.5.542.000

7,624,605

34.352.811.3-542.000

8,586,105

34.260.056.6-542.0000

8,586,105

89.128.534.8.542.000

8,842,380

89-744-609-2-542-000

8,095,485

89.744.614.2.542.000

7,624,605

88.807.300.4-542.000

8,842,380

88.807.299.8.542.000

8,336,970

34.348.740.1-542.000

8,842,380

89.476.651.8-542.000

8,842,380

89.476.667.4-542.000

8,586,105

89.478.045.1.542.000

5,403,300

77.920.408.0-542.000

5,631,900

77.920.417.1.542.000

8,336,970

779,204,130,542,000

5,799,900

25.495.925.7-542.000

8,095,485

25.431.034.5-542.000

Page 197

JUMLAH
PENERIMAAN

NOMOR NPWP
(BAGI YANG
MEMILIKI)

8,336,970

79.583.206.2.542.000.

8,586,105

89-126-521-7-542-000

8,842,380

34.352.733.9-542.000

8,336,970

89.130.026.1-542.000

8,842,380

88.381.422.0 - 542.000

8,336,970

89.127.020.9-542.000

8,095,485

89.127.021.7.542.000

8,586,105

34.350.121.9.542.000

5,403,300

34.270.232.1.542.000

8,586,105

47.624.973.5.525.000

6,503,130

68.209.222.6-542.000

8,095,485

89.129.238.5-542.000

6,301,200

79.581.495.3-542.000

6,239,220

79.581.497.9-542.000

6,814,920

79.581.496.1-542.000

7,758,555

77.931.485.5-542.000

7,189,125

47.690.737.3-542.001

7,403,730

77.931.493.9-542.000

9,378,390

49.090.994.2-542.001

8,586,105

79.581.493.8-542.000

5,631,900

89-128-728-6-542-000

5,631,900

68-209-210-1-542-000

8,336,970

68.209.208.5-542.000

8,586,105

68-209-207-7-542-000

8,336,970

68-209-209-3-542-000

8,336,970

24-982-888-0-542-000

6,617,415

88.376.451.6-542.000

Page 198

JUMLAH
PENERIMAAN

NOMOR NPWP
(BAGI YANG
MEMILIKI)

8,842,380

88. 376.443.3.542.000

8,586,105

25.676.525.6-542.000

8,586,105

89-127-0258542000

8,586,105

89.125.970.7-542.000

8,842,380

89.125.886.5-542.000

8,336,970

25.665.566.3-542.000

8,336,970

89.130.036.0-542.000

8,336,970

36.352.583.3.542.000

8,336,970

34.247.695.9-542.000

8,336,970

77.931.454.1-542.000

8,586,105

25.605.911.4-542.000

8,095,485

89.126.508.4-542-000

8,336,970

89.126.503.5-542.000

8,842,380

77.920.4023-542.000

8,095,485

89.126.715.5-542.000

9,106,305

79.583.210.4-542.000

8,586,105

89.128.732.8-542.000

8,336,970

79.583.198.1-542.000

8,586,105

79.583.197.3-542.000

9,378,390

89.126.756.9-542.000

8,586,105

25.990.516.4-542.000

5,631,900

88.378.924.0.542.000

8,586,105

88.807.884.7-542.001

5,799,900

68.209.277.0-542.000

7,315,380

88.380.843.8-542.000

8,336,970

89.126.768.4-542.000

8,095,485

34.999.132.3-542.000

Page 199

JUMLAH
PENERIMAAN

NOMOR NPWP
(BAGI YANG
MEMILIKI)

8,586,105

25.328.155.4-542.000

8,095,485

79.583.199.9-542.000

8,939,880

68.197.969.6-542.000

8,842,380

89.478.056.8.542.000

8,095,485

89.478.046.9-542.000

7,624,605

89.125.787.5-542.000

8,939,880

88.380.842.0-542.000

7,018,410

77-9314921542000

8,586,105

77931471 5 542 000

5,094,600

89 125 8840 542 000

8,095,485

25.944.949-4.542.000

8,336,970

25.944.832.2-542.000

9,106,305

89.477.520.4-542.000

9,106,305

88.807.265.9-542.000

8,842,380

88-8072626542000

8,842,380

89.478.050.1.525.000

8,336,970

89.125.867.5.542.000

8,336,970

88.376.048.0-542.000

5,396,990

25.833.343.4-542.000

8,095,485

89.744.593.8.542.000

5,094,600

89.125.892.3.542.000

8,842,380

89.125.891.5.542.000

7,860,630

89.126.496.2.542.000

8,842,380

34.233.746.6.543.000

8,095,485

89.399.879.9.542.000

8,095,485

89.126.996.1-542.000

9,106,305

88-8072915542000

Page 200

JUMLAH
PENERIMAAN

NOMOR NPWP
(BAGI YANG
MEMILIKI)

8,586,105

88.378.142.9.542.000

8,586,105

88.378.136.1-542.000

9,378,390

888072881542000

8,184,630

89.127.244.5.542.000

8,939,880

77.931.479.8-542.000

8,336,970

25.944.809.0-542.000

8,095,485

26.121.056.1-542.000

8,842,380

77.931.446.7.542.000

5,724,070

77.931.445.9.542.000

8,336,970

89.129.913.3.542.000

7,411,575

89 128 560 3 542 000

7,088,100

68.434.288.4-542.000

5,403,300

57.765.026.0-542.000

9,106,305

89.478.059.2-542.000

8,586,105

77.931.489.7.542.000

8,680,530

47.624.976.8-542.000

8,586,105

47.624.971.9.542.000

5,403,300

68.209.228.3-542.000

9,658,380

89.126.498.8-542.000

8,095,485

89.126.516.7-542.000

8,336,970

77.920.410.6-542.000

8,939,880

77.931.463.2-542.000

8,336,970

47.419.650.8.542.000

8,336,970

25.944.918.9-542.000

8,095,485

77.931.480.6-542.000

8,586,105

88.379.032.1-542.000

8,586,105

89.126.518.3-542.000

Page 201

JUMLAH
PENERIMAAN

NOMOR NPWP
(BAGI YANG
MEMILIKI)

8,336,970

77.931.441.8.542.000

8,586,105

47-6249750542000

8,586,105

89.478.061.8-542.000

8,095,485

89.478.049.3-542.000

8,336,970

89-478-051-9-542-000

8,336,970

89-478-0626-542-000

5,403,300

89.125.930.1.542.000

8,842,380

89.125.931.9.542.000

8,336,970

89.126.5.65.4.542.000

8,095,485

88.376.574.5-542.000

7,624,605

89.125.916.0-542.000

8,336,970

77.920.405.6-542.000

8,095,485

88-3781585542000

8,586,105

77.931.462.4-542.000

8,336,970

89.126.492.1-542.000

8,336,970

89.126.501.9-542.000

8,842,380

89.477.532.9-542.000

8,586,105

34.261.654.7.542.000

8,842,380

89 400 668 3 542 000

8,842,380

89.126.497.0-542.000

8,095,485

77.931.481.4.542.000

9,106,305

88 807 285 7-542 000

8,336,970

25.637.966.0-542.000

8,842,380

47.624.974.3-542-000

8,680,530

79.583.207.0-542.000

8,095,485

88.807.283.2.542.000

3,219,460

89.744.591.2-542.000

Page 202

JUMLAH
PENERIMAAN

NOMOR NPWP
(BAGI YANG
MEMILIKI)

8,842,380

77.931.450.9-542.000

8,336,970

89.128.725.2-542.000

8,586,105

89.126.515.9.542.000

8,095,485

25.476.138.0-542.000

8,336,970

35.027.174.8-542.000

9,106,305

88.807.021.6-542.000

9,658,380

89.126.983.9-542.000

9,378,390

88.805.150.5.542.000

8,586,105

88.805.151.3.542.000

7,411,575

89.129.909.1.542.000

8,842,380

88.805.152.1-542.000

9,378,390

88.803.853.6-542.000

9,378,390

88.803.856.9-542.000

8,336,970

88.803.857.7-542.000

8,842,380

88.803.854.4-542.000

8,095,485

89.126.002.8-542.000

9,658,380

26.959.920.5.542.000

8,842,380

25.537.249.2.542.000

9,106,305

89 126 111 7 542 000

9,658,380

34.282.306.9.543.000

9,378,390

88.377.614.8-542.000

9,378,390

34.283.610.3-543.000

8,336,970

34.302.642.3.543.000

9,106,305

89.125.913.7-542.000

9,106,305

77.935.429.9-542.000

7,632,660

89.477.911.5-542.000

9,206,640

89.126.653.8-55.000

Page 203

JUMLAH
PENERIMAAN

NOMOR NPWP
(BAGI YANG
MEMILIKI)

7,860,630

88.378.929.9.542.000

8,586,105

89.130.053.5-542.000

8,689,635

89.126.743.7-542.000

8,336,970

89.400.463.9.542.000

8,842,380

89.478.169.9.542.000

9,946,530

89.478.1723.542.000

9,378,390

77.920.414.8-542.000

8,336,970

89.400.808.5-542.000

9,378,390

57.853.954.6-542.000

9,378,390

88.376.300.5-542.000

8,336,970

88.377.068.7-542.000

8,586,105

88.378.934.9-542.000

9,106,305

89.400.634.5-542.000

8,336,970

88.378.435.7.542.000

7,860,630

88.376.718.8.542.000

9,106,305

88.376.717.0.542.000

8,336,970

89.125.794.1-542.000

9,378,390

89.125.797.4-542.000

9,378,390

88.378.503.2.542.000

9,378,390

89.130.195.4-542.000

8,336,970

89.400.464.7-542.000

7,860,630

88-377-044-8-542000

8,842,380

89.477.578.2-542.000

8,095,485

89.126.969.8-542.000

9,378,390

88.376.715.4-542.000

8,336,970

88.378.438.1-542.000

8,336,970

89.746.101.8-542.000

Page 204

JUMLAH
PENERIMAAN

NOMOR NPWP
(BAGI YANG
MEMILIKI)

9,946,530

89.746.099.4-542000

9,658,380

89.746.098.6.542.000

6,631,020

89.125.606.7.542.000

9,946,530

89.125.607.5-542.000

9,946,530

89.476.807.6-542.000

9,106,305

88.377.973.8-542.000

9,946,530

88.378.102.3-542.000

6,503,130

88.376.895.4-542.000

8,842,380

88.376.894.7-542.000

8,336,970

89.477.576.6-542.000

9,378,390

89.129.720.2.542.000

9,946,530

89.125.872.5-542.000

9,378,390

88.377.974.6.542.000

3,219,460

88.377.976.1.542.000

9,106,305

88.377.975.3-542.000

8,336,970

88-373-439-9-542-000

8,680,530

69.605.923.7-542-000

9,378,390

89-126-582-9-542-000

8,336,970

89.125.608.3.542.000

8,842,380

57.765.028.6-542.000

9,658,380

57.765.027.8-542.000

9,378,390

88.377.946.4.542.000

8,336,970

88.377.947.2-542.000

8,842,380

88.375.946.6-542.000

8,336,970

88.375.947.4-542.000

9,378,390

88.382.996.2.544.000

9,658,380

89.128.701.3-542.000

Page 205

JUMLAH
PENERIMAAN

NOMOR NPWP
(BAGI YANG
MEMILIKI)

8,336,970

89.128.700.5-542.000

9,106,305

89.128.706.2-542.000

25,758,315

88.377.039.8542.000

7,189,125

88.377.040.6.542.000

9,658,380

34.434.697.8.542.000

9,106,305

25-540-739-7-542-000

8,336,970

88.377.826.8-542.000

8,095,485

77.930.883.2-542.000

8,336,970

89.126.970.6-542.000

3,126,130

34.336.785.0-542.000

9,946,530

88.377.037.2.542.000

8,336,970

88.377.1347.542.000

9,106,305

88.376.893.9-542.000

8,586,105

88.376.749.3-542.000

8,336,970

88.376.747.7-542.000

3,315,510

89.127.163.7-542.000

6,631,020

88 805 143 0 542 000

8,842,380

87.767.111.5-542.000

8,586,105

88.805.189.3-542.000

8,095,485

88.805.188.5-542.000

9,378,390

36.278.032.2.543.000

9,946,530

68.198.044.7-542.001

9,946,530

36.195.980.2.542.000

6,631,020

77.157.915.8.542.000

9,106,305

36.385.221.1.542.000

9,658,380

89.130.025.3-542.000

8,842,380

89.130.022.0-542.000

Page 206

JUMLAH
PENERIMAAN

NOMOR NPWP
(BAGI YANG
MEMILIKI)

9,378,390

89.130.021.2-542.000

8,336,970

89.127.198.3-542.000

9,378,390

89.127.199.1-542.000

9,946,530

89.127.200.7-542.000

9,378,390

89.127.201.5-542.000

8,586,105

89.127.202.3-542.000

8,680,530

89.128.703.9.542.000

8,586,105

88.377.222.0-542.000

9,106,305

89.128.704.7.542.000

9,378,390

88.379.780.5.542.000

9,946,530

88.375.944.1-542.000

9,106,305

88.168.282.7.542.000

9,106,305

88.377.221.2.542.000

8,842,380

88.375.948.2-542.000

9,106,305

89.125.956.6-542.000

9,946,530

25.002.610.1-542.000

8,336,970

26.657.934.1-542.000

7,632,660

88.376.698.2-542.000

9,378,390

88.375.987.0.542.000

9,946,530

88.378.692.5-542.000

8,095,485

88.377.255.0-542.000

9,946,530

88.377.253.5.542.000

9,106,305

89.125.414.6-543.000

8,586,105

24.406.500.9-542.000

9,946,530

88.805.190.1.542.000

9,106,305

88.158.599.6-542.000

9,946,530

26.817.916.5.542.000

Page 207

JUMLAH
PENERIMAAN

NOMOR NPWP
(BAGI YANG
MEMILIKI)

9,106,305

89.127.156.1-542.000

8,095,485

89.125.914.5-542.000

6,151,500

88.804.969.9.541.000

7,103,340

88 804 970 7 542 000

6,070,870

88.804.965.7-543.000

8,842,380

88.804.966.5.543.000

8,842,380

34.087.876.8.542.000

8,842,380

88.804.967.3.542.000

9,946,530

88.804.968.1.542.000

8,586,105

88 804 976 4 542 000

9,658,380

25.334.076.4-542.000

9,658,380

25.593.086.9-543.000

8,283,066
9,106,305

25.344.012.7-542.000

7,632,660

58.711.016.4-542.000

9,106,305

25.432.408.0-542.000

8,095,485

88.376.080.3-542.000

8,336,970

88.376.079.5.542000

8,842,380

88-378-780-6-542-00

10,056,225

47.402.769.5-542.000

8,842,380

88.376.689.1-542.000

9,106,305

68.219.888.2-542.000

8,336,970

88.375.938.3-542.000

9,106,305

88.376.687.5-542.000

9,658,380

26.769.927.0-542.000

8,842,380

57 614 470 3 542 000

9,106,305

57 614 465 3 542 000

Page 208

JUMLAH
PENERIMAAN

NOMOR NPWP
(BAGI YANG
MEMILIKI)

9,378,390

57 614 466 1 542 000

8,842,380

57 614 468 7 542 000

8,842,380

57 614 469 5 542 000

8,336,970

48.414.458.9.544.000

9,106,305

88.380.039.3.542.000

8,842,380

88.380.004.2.542.000

7,632,660

88.380.036.9.542.000

8,586,105

88.380.037.7.542.000

9,378,390

88.380.041.9.542.000

9,658,380

88.380.031.0.542.000

6,617,415

88.164.944.6-542.000

8,095,485

88.164.936.2.542.000

8,586,105

88.164.939.6-542.000

7,860,630

88.164.941.2.542.000

9,658,380

88.164.938.8.542.000

9,378,390

88.164.937.0.542.000

8,336,970

88.164.756.4-542.000

7,947,225

89.126.125.7-542.000

9,106,305

89.126.120.8-542.000

8,095,485

89.126.744.5-542.000

9,106,305

89.126.119.0-542.000

7,860,630

89.126.123.2-542.000

9,658,380

87.989.597.7-542.000

8,842,380

88.378.868.9-542.000

9,658,380

88.158.271.2-543.000

7,860,630

57.722.926.2-543.000

5,973,300

88.383.055.6.542.000

Page 209

000 8.000 8.716.624.305 68.021.215.126.000 8.432.542.106.000 9.479.155.305 77.380 88.530 88.177.336.4-542.000 8.506.047.5-542.380.4-542.586.632.105 88.503.3-542.6-542.935.125.000 9.000 9.479.8.126.126.390 88.106.305 67.000 5.000 Page 210 .485 77.125.380 88.885 89.305 89.945 89.105 67.217.479.605 48.380 77.179.200.132.542.095.842.7-525.3-542.804.543.300 77.935.8.305 88.498.420.946.181.435.4-542.586.000 8.970 89.106.842.9.470.542.403.180.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.000 8.106.208.105 67.970 77.378.000 8.336.105 77.733.000 9.305 88.380.000 8.3-542.380.384.000 9.9.6-542.6-542.970 88.000 7.485 89.380.380.000 9.5-542.935.378.106.380.000 8.586.000 7.505.494.8-542.9-542.935.586.270.1-542.106.046.6-542.000 9.390 89.3-542.842.000 8.227.586.434.000 7.176.542.542.5.095.510.105 88.6-542.937.509.000 7.935.746.2-542.3.000 8.000 9.660 89.7-542.336.000 8.380.126.805.1-542.000 8.

000 8.8-542.7-542.558.556.000 9.106.542.225 58.100 88.336.435.842.390 89.125.125.476.000 8.5-542.475.9-542.658.3-542.380 89.305 89.045.380 77.125.6-542.252.487.000 8.0-542.554.970 89.947.126.542.336.000 7.378.4-542.000 9.125.390 88.485.1-542.125.169.088.488.7.336.125.105 89.3-542.125.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.9-542-000 8.542.710.169.316.2-542.125.6-542.000 8.970 89.000 9.260 89-1253080542000 8.000 7.169.960 8.378.380 89.586.378.390 88.962.309.305 89-1253114542000 23.169.439.336.000 6.000 9.106.6-542.106.9-542.3-542.105 89.380 89.000 8.125.125.9-542.8-542.305 89.125.434.000 9.125.000 8.000 9.484.126.586.125.9.561.000 9.305 89.301.970 89.200 89.000 9.935.105 88.305 89.106.542.561.560.305 89.000 8.2-542.5.000 9.970 89.000 6.586.125.000 Page 211 .9-542.441.105 89.999.000 8.000 9.433.106.2.125.043.842.842.842.380 89.436.106.315.490.586.

305 89 125 620 8 542 000 8.0-542.774.196.106.034.390 89.489.129.095.6-542.000 9.000 7.169.935.0-542.9-543.658.1-542.000 8.099.4927-542.2-542.842.105 89.658.129.305 89.915 89 125 618 2 542 000 9.411.973.106.915 88.380 88.378.106.5-542.106.000 8.300 77.7.658.6-542.000 8.494.305 88.198.377.200.390 88-376-178-5-542-000 9.000 9.129.493.390 89.129.000 9.935.300 77.000 9.000 8.467.380 88.4-542.037.3 542.0-542.000 5.377.340 77.4-542.658.100.541.129.305 89 125 621 6 542 000 9.495.097.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 5.127.095.658.377.305 88.105 88-376-180-1-542-000 9.403.106.000 9.103.380 89.2-542.774.106.0-542.378.586.5-542.199.842.935.377.586.1-542.106.300 89.378.305 89 125 619 0 542 000 9.380 77.377.127.3-542.575 89.000 Page 212 .000 9.000 9.000 7.197.935.000 9.000 9.380 89 125 622 4 542 000 9.000 9.038.201.000 9.127.380 89.377.380 88.485 68-206.305 88-376-179-3-542-000 6.

000 8.3-542.105 68-200-933-7-542-000 8.000 9.380 25.2-542.842.5-525.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.499.380 68.127.260 89.931.378.200 25.059.380 68.106.875.380 08.2.658.000 3.497.336.541.305 25.000 6.946.200 36.491.000 9.3-542.136.510 68.493.000 9.301.642.3-542.127.920.305 89-128-999-3-542-000 9.499.200.970 88.930.000 8.000 8.658.5.7-542.066.105 68.200.431.301.8-542.378.380 89.305 68.035.463.1-542.315.876.586.947.200.5-542.503.000 9.7-542.000 7.842.130.106.380 881678189543000 6.336.415.542.586.390 25.000 Page 213 .000 8.6-542.000 9.000 9.036.286.646.305 89.5-542.000 8.1-525.105 26.000 9.390 89.106.200.9.345.842.000 6.3.060.491.530 25.000 8.455 77.964.106.000 9.520.411.000 9.126.542.842.808.352.586.849.610 89.000 8.970 88-375-934-2-542-000 9.252.932.000 9.1-542.041.4-542.2-542.225 89.0-542.390 88.000 24.931.126.380 77.542.126.4-542.378.412.934.1-543.658.503.649.

000 8.380 89.658.128.178.380 89.5.000 5.380 34.542.126.935.305 77.105 34.186.946.390 77.305 89.542.632.6.837.001 9.000 8.128.128.505.7.891.000 8.890.935.421.1.298.000 8.000 7.658.186.000 9.380 39.542.000 8.658.1.130.380 34.380 77.984.982.035.378.2-542.2-542.935.970 89.586.882.542.128.935.033.000 9.542.9.485 34 169 686 2 542 000 8.658.336.380 77.000 Page 214 .658.542.380 88.586.542.000 5.000 9.6-542.3.108.9-542.600 89.842.000 8.380 66.0-542.205.2-542.422.658.542.000 9.542.057.158.530 77.5.7-524.129.658.935.4.525.5.380 25.106.498.842.497.658.205.000 8.000 9.842.985.000 8.2.542.5-542.440.660 34.378.420.542.4.130.970 77.034.000 9.380 89.000 6.000 9.397.095.423.129.336.294.941.000 9.631.000 9.870.100 89.8-542.106.130.409.425.177.586.105 89.882.000 9.542.105 89.6.658.380 34.8.390 89-744.000 9.4-542.935.000 9.4-542.542.900 68.424.7-542.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.178.

327.000 8.380 88.388.380 88.000 9.3-542.438.940.5-542.028.586.935.1-542.378.000 9.658.000 9.403.5-542.946.7-542.000 6.946.377.938.900 67.0-542.478.2.683.2-542-000 8.390 88.000 9.377.333.095.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.1-542.586.000 9.842.936.300 77.942.100 88.000 9.3-542.807.941.125.7-542.1-542.8.485 77.000 9.947.383.205.3.5.000 8.530 88.936.377.301.000 5.377.300 89.000 9.411.542.6-542.842.935.361.399.385.441.946.920 89.478.575 68.377.025.205.400.820.000 8.377.126.3-542.225 89.946.475.530 89.893.129.542.0.476.946.399.000 9.000 9.4-542.530 89.000 5.380 88.6-542.105 68.123.000 6.935.045.842.000 7.000 Page 215 .3-542.475.542.542.377.658.000 6.000 6.475.305 77.658.105 77.380 89.380 67.475.380 89.542.000 7.3-542.331.126.200 89.475.2-542.0-542-000 9.631.0-542-000 8.390 88.935.4.542.438.377.530 88.106.478.920 67.842.881.380 67.530 88.478.328.542.000 6.000 8.5.378.026.

179.000 9.799.478.000 9.542.542.122.000 8.715.2-542.542.586.378.336.920 69.542.000 8.105 89.380 88.876.377.199.380 35.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.000 8.390 77.105 89.336.900 89.000 7.380 89.6.023.661.7-542.5 542.000 8.3-542.842.542.744.542.199.105 89.3.3-542.2.380 89-399-937-5-542-000 5.000 8.542.632.000 Page 216 .542.106.842.7.000 9.300 89 399 942 5 542 000 8.5-542.970 67.000 9.208.716.842.586.8.744.2-542.000 8.380 69.762.542.479.305 25.000 9.162.542.106.5.938.479.000 8.933.212.757.658.744.390 69.000 8.5.5-542.586.447.336.305 89.970 77.842.155.129.378.210.000 8.479.105 89.727.3-542.665.970 89.099.991.390 25.731.9-542.842.717.970 35.7.100 89.336.000 8.4-542.086.2-542.442.199.021.380 67.000 8.211.378.478.207.000 8.945 77.814.336.000 5.660 67.000 9.000 7.000 1.8-542.6.000 6.970 88.744.442.5-542.542.973.399.100.5.661.946.586.744.714.376.182.661.530 88.5-542.000 9.

106.390 89.200.947.3-542.305 89.744.970 89.1-542.542.541.106.000 8.479.432.2.106.147.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 6.947-6.0-542.8.400.000 7.799.744.744.7-542.257.070.000 9.000 9.000 9.390 89.353.005 25.3-542.000 6.942.000 8.106.944.000 9.400.836.000 8.205.542.000 9.542.000 Page 217 .00 9.000 9.8-542.400.1.434.378.946.380 88.8-542.8-542.744.000 9.035.8-542.380 25-291-178-9-542.744.542.996.542.378.9-542.658.000 9.744.658.000 9.400.263.920 89.336.631.378.658.842.542.390 89.6057.380 25.430.380 68.020 67.305 89.970 89.542.309.305 25.390 89 400 439 9 542 000 3.8-542.378.542.378.225 89 477 543 6 542 000 8.945.37.443.543-000 9.4.334.744.000 9.5.106.539.390 89.833.400.305 89.658. 477.000 9.949.4407.842.378.000 8.056.106.0.380.430.900 89.001 5.336.225 25.542.380 09 400 435 7-542 000 9.305 48.305 89.0.390 25-288-807-8-542.4-541.000 9.814.477.380 89.000 10.435 89.000 9.0.943.

0.632.542.000 9.586.612.544.020.336.000 9.378.355.125.4-542.530 89.400.000 9.105 69.205.660 89.343.000 10.8-542.935.000 Page 218 .2.305 89.000 8.535.105 88.7-542.537.305 89.970 89.301.380 34.501.946.542.106.095.000 8.935.438.081.2-542.530 68.477.105 69.842.9-542.401.000 8.612.485 88.000 8.407.408.542.2-542.105 89-477-538-6-542-000 6.485 89.380 89.305 89.803.000 8.545.477.631.000 8.378.7-419.542.6-542.4-542.000 8.900 69.367.995.586.106.095.286.542.000 8.200 77.000 8.280 89.477.390 88.842.658.000 7.378.658.503.586.462.8-542.946.377.0-542.842.9.478.7.000 9.380 67 479 482 1 542 000 9.070.477.380 88.612.5-542.000 9.380 77.079.586.401.000 9.083.8.870 674794805542000 9.658.000 9.106.504.658.125.500.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.542.297.2-542.000 9.546.401.380 67 479 481 3 542 000 5.380 67 479 483 9 542 000 6.6.646.1.000 9.4.920 89.891.390 89-477-54-2-542-000 6.542.

962.542000 6.432.305 88.378.3-542.000 6.336.981.390 69.744.336.658.000 9.380.586.128.000 8.1620.807.542.378.530 88.767.105 88.012.434.380 88.460 89.661.000 9.390 69.900 88.013.610.106.7-542.436.380 87.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.000 9.980.807.610 69.970 69.178.542.000 8.300 89.4.807.970 89.375.842.002 8.8-542.014.380 89.658.805.6.542000 9.542.177.380 89.000 9.6-542.378.437.106.661.219.610.2-542.946.920 88.970 88.200 69.336.000 8.000 6.658.7.390 88.0-525.000 9.425.042.018.0-542.000 9.744.1-542.305 89.000 9.9-542.638.658.505.301.7.1-542.400.015.3.336.6-542.542-000 8.8-542.380 Page 219 .724 TIDAK DILAMPIRKAN 3.000 5.1-542.586.799.5-542.744.000 8.658.000 5.000 8.000 9.807.477.129.403.805.380 89.610.336.000 8.505.000 8.019.610.125.438.125.380 88.000 8.8-542.000 9.970 89.805.842.374.544.0-542.970 69.807.807.105 89.744.3-542.378.8-542.5-542.

095.542-000 8.946.970 89.389.805.632.000 8.970 67.106.479.860.381.000 8.336.000 8.388.000 8.530 89-130-048-5-542-000 9.305 88 381 024 4 542 000 8.479.586.382.970 67.000 8.000 8.000 9.658.7-542.485 58.380 88.387.106.8.6-542.970 67.970 67.000 7.378.000 7.479.479.976.583.336.970 67.105 67.586.479.125.586.586.3-542.378.542.4-542.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.525.105 89 125 612 5 542 000 8.479.336.485 89-130-051-9-542-000 9.305 67.000 7.3.1-542.370.000 9.176.000 8.9-542.0.805.710.301.000 7.105 88-378-8127-542-000 Page 220 .7-525.106.655428.305 67.336.336.000 9.095.305 67.8-542.105 89.4-542.630 49.000 9.225 79.613.075.5-542.125.003 9.305 87-765-057-2-542-000 8.390 89-130-047-7-542-000 9.406.842.479.974.390 67.947.106.8-542.074.225 26.158.106.000 8.200 79.615.2-542.947.372.0-542.479.384.336.479.380.1-542.479.583.8-542.000 6.730.380 88.385.465.660 57.000 8.6-542.5-542.

378.609.946.610 88.7.390 89.295.380 89-126-118-2-542-000 9.398.542.380 89.946.614.200.177.390 89.4-542.2-542.362.842.5-542.376.915 5.988.000 6.000 27.485 88-378-816-8-542-000 8.970 89.7-542.178.000 7.598.398.290.842.631.491.000 Page 221 .000 9.9-542.000 8.378.380 89.131.542.2-542.132.000 8.613.000 9.660 25.612.4.542.095.297.126.127.200 68.000 8.398.380 89.155.000 9.390 89.000 8.853.105 88-378-815-0-542-000 9.300.380 89.542.658.3-542.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.070.900 34.804.216.301.970 89.000 8.1-542.000 7.658.586.398.000 8.705.380 88-378-814-3-542-000 9.105 88.5.318.302.380 88-378-806-9-542-000 9.6.000 8.000 8.000 9.000 9.686.000 9.398.658.4.842.542.411.586.632.575 89.542.126.336.542.988.7-542.973.5-542.305 88.000 9.3.7.135.000 9.155.658.4-542.530 89.988.126.291.378.842.126.378.9-542.465 89.336.130.380 88.8-542.106.530 69.9-541.380 89.842.

000 7.774.380 88.632.3-542.380 25.842.305 89.3-542000 8.000 7.000 7.768.378.632.442.0-542.806.773.390 88.970 25.766.631.586.4.000 9.8-542.970 26.104.216.519.660 88.630 88.558 9.2.770.580.946.300 89.542.935.000 6.806.806.000 7.5-542.390 89.000 8.380 89.000 8.000 9.7-542.106.035.806.947.530 88.105 67 479 494 542 000 8.215.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.992.380 88.000 9.3-542.744.225 89.660 49.485 58.307.767.900 67.1-542.4-542-000 Page 222 .586.336.542.6-542.842.000 8.000 19.632.842.842.4-542.968.769.4-542.772.087.136.7-542.378.126.806.3-542.543.744.128.542.199.000 7.6.3-542.000 5.988.390 87.090.000 9.8-542.5-542.170.489.1-542.378.000 7.000 8.497.831.860.105 88.630 58.660 58.586.000 8.860.615.000 9.106.380 89-744-220-8-532-000 9.137.105 89.9-542-000 8.744.305 77.658.336.000 8.106.806.035.1-525-000 8.305 88.217.086.095.773.035.805.806.5-541.479.

000 9.658.147.220 26.336.305 67.924.200 24.000 9.586.000 9.410 58 675 253 7 542 001 8.479.105 89. 921.007.970 34 369 532 6 542 000 8.380 88.586.378.504.3.542.586.000 9.159.205.5-542.509.106.818.377.000 6. 2000 9.146.946.7.106.113.239.542.9.000 8.941.105 88.542.8-542.989.000 9.380 24.000 7.380 88.000 6.000 8.377.000 9.232.305 25. 930.842.504.542.000 9.396.380 88.000 5.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9. 375.000 Page 223 .390 88.106.305 88.5-542.163.375.106.106.3-542. 0.000 9. 654.305 88.070 24.542. 129.4.000 9.604.046.105 24.106.4.233.046.4-542.542.301.936.000 9.770.185.305 87.485 88.001.000 9.383.410. 542.305 88.928.542.378.380 24.542.106.305 87.163.378.2-542.504.305 88.390 25.375.724.106.390 88.018.8.542.658.095.000 8.7-542.106.2.000 8.083.4-542.507.377.083.7-542.000 8.1.767.305 87.000 9.936.112.106.305 88.6.9-542.000 9.5-542.9-543.010.804.7-542.000 9.046.658.145.8-542.842.

2.658.225 26.5-542.000 9.200 88.658.542.301.6.418.377.000 8.377.253.000 6.479.380 88.380 88.000 6.3-542.420.378.479.2-542.000 8.378.000 9.842.4.542.105 67.9.200 89.588.000 8.542.377.000 9.412.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.000 9.542.251.000 8.0.658.485 77.3-542.113.120.970 88.209.506.426.000 9.6-542.915 68-220-252-8-542-000 7.947.530 67-479-422-7-542-000 9.7-542.586.390 67.8-542.542.000 7.377.542.1.374.000 9.336.931.970 67.5-542.946.301.100 89.946.336.200 48.301.380 68.399.530 67.530 67-479-422-7-542-000 8.1.970 49.000 8.377.1-542.946.479.417.542.1.417.479.008.336.336.530 67-479-411-0-542-000 Page 224 .774.219.5-542.542.658.012.000 9.000 9.380 67.220.447.398.070.380 88.377.8-542.805.946.586.000 9.542.477.658.114.419.000 6.000 8.116.000 9.970 88.106.088.380 89.095.623.000 6.000 3.870 67.305 68.220.479.825.559.1-542.000 9.460 68.1542.479.113.897.9.421.2-542.105 88.

463.336.946.400.456.658.000 9.428.542.6-542.106.336.658.740.380 59.740.905.5.6-542.901.530 77 935 457 0 542 000 9.378.8-542.8-542.900.935.380 57.586.7-542.658.2-524.105 77 935 460 4 542 000 9.907.380 59.000 8.2.696.000 8.305 89.377.3-542.430.427.740.970 59.835.658.000 9.125.423.0-542.106.0.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.9-542.390 26 821 075 4 542 000 9.631.378.168.390 89.000 9.000 9.740.125.000 8.105 59.380 89.542.095.778.425.935.945 59.000 9.936.900 77.000 5.777.946.460 89.1-542.283.970 77.842.000 9.2-542.860.105 89-1254294542000 9.902.586.125.125.821.740.305 89400.125.630 89.000 9.380 89-125-426-0-542-000 3.380 59.000 9.390 89-476-953-8-525-000 7.740.000 8.903.2-542.485 89.000 7.8-542.000 8.378.542.305 89.740.000 Page 225 .106.000 8.000 9.000 9.378.909.380 59.3-542.586.7-542.530 77 935 459 6 542 000 8.2-542.7-542.390 88.658.336.000 8.219.658.970 88.716.399.

000 5.000 9.128.992-5-542-000 8.542.970 88.976.530 88.000 9.542.130 88.000 7.336.000 8.000 9.830.734.9-542.543.726.542.379.-542.380 76.503.658.126.380 34.000 9.305 49.129.376.249.950.000 8.842.0.3-542.485 88.542.376.000 9.248.390 88.541.378.000 9.485 88.305 89.380.379.2-000.305 25.542.796.242.126.000 8.000 9.390 89.000 8.970 25.000 7.542.6.586.5.989.126.882.2.247.842.586.380 88.095.795.299.630 89.254.542.9-542.1-542.105 89.715.390 88.1.106.363.724.883 7.376.390 89.000 9.376.2-542.305 88.380 89.095.2-542.247.477.000 8.2-542.4-542.600 88.411.250.000 8.000 8.542.4-542.946.000 9.8-542.106.377.569.376.799.6-542.379.500.4-542.379.7.000 9.000 6.000 8.376.241.9.860.434.799.245.966.900 88.105 88.746.000 Page 226 .842.379.377.729.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 6.8-542.106.336.380 88.3.359.000 9.842.2-542.000 8.376.378.378.9.946.575 58.9-542.070.106.2.984.530 88.378.600 88.730.

542.6.978.106.855.171.390 89 476 940 5 542 000 Page 227 .5.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.542.246.630 77.1-544.390 25.000 6.001 17.779. 942.000 8.890.2-542.000 7.378.376.294.434.945 48.380 89 398 273 6 542 000 9.024.000 9.716.106.000 8.418 9.390 89 476 938 9 542 000 8.506.000 7.390 25 529 114 8 543 001 6.759.542.839.946.336.935.824.000 9.027.200 893998070542000 8.934.378.380 34.200 25.000 8.600 77.106.380 24.542.2.100 77.47.171.000 8.390 34.390 89.380.6.000 9.542.247.125.935.378.001 6.378.970 88.7.842.970 25 500 125 7 542 000 9.301.000 9.653.380 77.378.9.244.934.2-542.380 893998047542000 9.509.4-542.084.7.842.305 48.125.000 9.1-542.658.305 59.586.542.522.105 89.625.378.837.301.542.9-542.882.3-542.000 7.5-542.305 88.4-542.842.336. 000 9.718.000 8.390 34.3-542.171.088.417.658.398.842.530 89.380 25 502 026 5 542 000 9.860.378.2-541 9.

9.380 88.503.305 89.105 88.037.4-542-000 8.000 8.8.631.126.000 8.340 88 377892 0 542 000 7.378.3-542.5.3.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.658.542.454.380 88.2-542-000 8.380 88 377 888 8 542 000 9.586.61.658.126.000 9.378.805.479.4.390 88.380 69.378.378.542.542.542.095.542.105 88.000 8.390 88 377 886 2 542 000 8.336.105 69.336.805.000 8.673.126.611.586.000 8.6.3-542.000 9.1810.658.380 88.586.2-542.670.542.4-542.000 9.842.1828.095.336.672.453.947.842.774.000 8.1.000 9.035.378.380 88.000 9.603.485 88.451.542.378.456.106.970 89.970 87.106.000 9.586.380 89-126-051-5-542-000 8.000 9.842.000 8.000 9.6-542.530 88.378.452.378.1.542.8-542-000 Page 228 .378.216.465 67.000 9.305 88.674.378.989.038.658.2.279.378.380 88.378.946.106.105 88 377 891 2 542 000 9.041.485 89.970 89.225 57 772 928 8 543 000 8.126.542.0-542.276.305 88.103.000 9.542.915 89 476 939 7 542 000 7.658.542.

109.970 34.995.658.000 9.000 8.380 89.0-542-000 9.646.947.322.398.095.9-542.106.4-542.000 9.7-542.186.000 7.946.970 89.378.378.931.000 9.658.380 89.380 89.033.6-542-000 6.000 8.515.658.485 57.658.336.414.380 89.000 8.184.126.771.390 350592770542000 8.380 25-495-352-4542-001 Page 229 .1-542-000 9.542.658.6-542.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.504.620.000 9.321.000 9.128.000 9.3-542.378.502.305 35-040-984-3-542-000 9.824.485 88.854.9-542.398.380 89.398.128.658.305 88.658.970 89.621.225 26 097 583 4 542 000 9.250.156.630 25.2-542-000 9.1-542.380 25.325.631.356.530 34.970 88.015.109.157.4-524-000 8.626.336.0-542.106.380 88.378.7-542.336.105 57.095.105 34.000 9.3-543.658.586.232.586.8-542.946.398.378.658.1-542.1-542-000 9.000 9.000 8.6-544.369.378.7-542.421.000 9.106.543.305 89.1.319.380 25.805.2.622.000 8.658.380 77.704.000 8.398.5-542.503.000 9.530 88.336.020 88.

925.336.126.270 68.45.6.1.500.113.543.285 88.842.411.500.542.305 88.215.035.390 89.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.842.049.000 9.00 9.897.3.946.1-542.377.000 8.107.946.052.000 9.542.530 69608830154200 9.377.479.575 49.000 8.380 69608820354200 9.000 9.378.336.219.106.1099.934.305 88.095.000 9.000 25.377.2-542.129.129.542.000 9.1-542.500.106.542.129.380 88.7-542.000 9.7.000 7.530 77.000 9.542.000 8.530 696088277542000 9.742.088.000 9.378.3.542.7.5-542.805.390 88.633.050.106.000 9.305 88.1.000 8.054.530 67.976-395-1-542.658.380 68.460.542.946.000 Page 230 .542.7.970 68.378.218.380 89.315 89.305 88.095.000 6.000 8.5-542.169.000 9.658.542.485 88.1.000 8.970 88.485 89.542.305 58.218.108.217.500.542.542.000 8.399.380 88.218.542.112.106.658.106.758.743.378.109.3.658.292.9-542.2.390 89.377.000 9.2-542.328.106.380 88.5.744.305 696088319542000 9.946.500.

377.336.336.106.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.569.378.336.000 9.053.451.000 8.970 89-129-455-5-542-000 Page 231 .440.377.3.9.106.746.660 26 695 557 6 542 000 8.305 89-4766286542000 9.658.390 89.447.000 7.390 89-4766211542000 9.000 9.305 89-129-456-3-542-000 8.658.744.3.378.327.336.051.563.305 89.380 89.380 88.970 34.542.000 5.106.070.542.9-542.377.870 89.8-542.2.000 9.390 89.048.106.9.106.378.530 89-4779008542000 9.586.542.000 9.842.000 8.744.328.106.800.970 67.305 25.336.2-542.0-542.441.390 88.129.000 6.336.000 9.3-542.305 89-4766252542000 9.900 25 553 381 2 542 000 9.105 88.542.400 89.000 8.542.305 89.464.380 89-4766278542000 8.9-542.631.744.7-542.542.586.744.378.380 25 564 563 2 542 000 8.9.000 6.458.442.744.154.970 89-4766237542000 9.970 89-476-626-0-542-000 8.479.9.542.632.946.000 8.542.7.449.000 8.000 9.105 25.446.297.842.970 89.744.

600 77.5-542.0-542.000 8.933.814.128.586.000 8.126.-542.415 89.000 9.380 89.000 6.2-542.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.933.8-542.933.000 6.814.512.630 69.000 8.000 9.106.935.4-542.106.605 47.730 89.827.105 77.860.707.376.485 77.410 25.6-542.842.611.336.8-542.129.9-542.8-542.915.105 254583834542000 8.933.485 25.2-542.785.000 9.8-542.658.000 9.378.842.380 77.658.000 6.603.000 7.488.586.000 7.935.001 7.000 9.252.530 77.479.305 77.0-542.000 9.811.305 67.602.4-542.380 88.489.105 77.882.469.947.403.617.415.000 6.812.514.935.816.5-542.378.7-542.488.1-542.000 9.380 77.390 35.300 89.550.380 77.6.000 8.260 4867135911000 9.095.479.812.458.225 77.000 8.542.186.7-542.201.0-542.454.3-542.586.624.935.542.336.126.128.2.106.000 8.384.126.458.933.8-542.489.935.842.300 89.095.000 8.970 89-128-990-2-542-000 7.000 7.305 25.000 Page 232 .018.305 89.946.000 6.811.0-542.8.106.

713.380 34.390 89 476 644 3 542 000 8.9.401.401.401.970 89 476 639 3 542 000 8.842.000 5.896.000 8.900 89.8-542.492.390 89.9.378.7-542.630 89.491.7-542.575 59.000 Page 233 .893.542.5-542.000 9.128.476.378.095.000 8.378.586.485 47-200-067-8-542-000 8.5-542.380 88-378-463-9-542-000 8.000 8.000 9.3-542.128.208.336.586.380 89.689.970 88.500.000 8.105 88.378.000 9.477.6-542.000 8.111.205.530 89 476 640 1 542 000 9.184.5-542.649.168.000 8.105 88.485 88.3-542.178.970 88.000 8.485 89-476-642-7-542-000 8.376.380 89.842.799.9-542.731.842.462.095.336.000 9.2.000 8.753.542.000 9.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.658.711.336.105 89.401.106.520.946.1-542.378.485.635 89.842.380 88-378-461-3-542-000 8.305 88-378-466-2-542-000 8.586.641.411.209.095.542.336.970 77-9355346542000 7.1-542.204.376.128.095.542.477.390 89 476 643 5 542 000 9.378.5.000 8.390 89.3-542.485 89.390 89.000 9.

000 8.336.5-542.471.504.521.658.2.081.000 9.4-542.479.842.492.106.0-542.235.000 9.842.479.401.305 67.999.375.000 9.6.9-542.3-542.125.000 8.376054.000 7.479.305 48.106.376.658.525.842.000 9.000 9.658.607.842.658.522.211.106.320.730 88.2-542.5-542.305 67.036.586.441.000 9.6-542.305 682080148542000 5.445.305 67.479.479.380 67.105 674794482542000 8.336.7-542.2.526.860.380 79.106.000 9.900 88.106.479.121.4-542.504.305 69.999.970 88-504-088-1-542-000 8.896.970 67.799.822.3-542.7.380 67.479.7.106.401.000 8.7-542.207.658.000 9.608.055.504.305 25.0542.000 9.442.000 9.305 88.8-542.543.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 7.000 8.000 9.842.5-542.403.000 9.479.7-542.380 67.000 9.443.479.000 9.8-542.106.336.106.380 88.106.542.586.479.000 8.000 8.000 8.350.380 89.630 89.000 8.305 88.380 89.542.380 67.1-542.528.105 67.542.523.000 Page 234 .7-542.970 88.377.380 67.380 25.586.

0-542.630 88.397.106.0.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.798.106.885.5-543.380 88.100 89.660 89.380 89.300 88.000 9.380 894007624542000 9.763.380 25-442-312-2-542.305 883771214542000 7.0-542.542.106.000 9.062.8-542.500.500.632.4-542.000 7.948.946.721.1.378.500.400.380 89.106.129.658.946.378.000 6.385.5-544.379.105 891.130 88.0-542.586.000 8.000 9.415.129.842.127.305 894007657542000 6.000 8.860.000 7.413.542.000 8.000 8.000 9.127.399.000 9.530 894007640542000 9.380 89.390 89.658.336.380 89.742.946.000 8.0.129.530 88.129.773.842.336.970 67-479-396-3-542-000 9.000 Page 235 .000 8.410.000 9.000 9.000 9.260.658.842.305 25-442-269-4-542.390.336.8.970 88.378.336.9-542.305 25.045.530 25-442-294-2-542.970 68-209.000 8.376.4-542.000 9.390 67-479-767-5-542-000 9.9-542.542.9-213.000 8.542.389.500.6-542.774.412.087.500.2-542.503.542.915 48.500.086.970 89.658.

378.7-542.658.602.542.000 9.716.220 57.000 9.488.542.479.925.434.7-542.383.996.542.989.390 87.041.380 68.000 9.000 8.390 88.925.378.042-9-542.105 69.00 8.617.854.8-542.039.000 7.925.842.925.301.6-542.807.842.054.608.000 9.854.925.297.378.0-542.336.900 67.201.000 9.586.599.106.8.000 9.295.000 6.000 9.9.380 87.000 3.380 57.680.5-542.298.378.510 77.064.4.225 77.658.047.298.299.0-542. 1-542.378.865 87.305 68.3-542.000 8.390 57.000 5.989.525.9-542.989.415 77.000 8.200 88.0.058.378.105 87.530 57.601.000 8.044.8.989.989.000 8.390 57.854.608.378.997.854.390 77.854.5.000 9.106.542.918.000 8.2-542.542.586.970 57.000 9.598.315.854.305 69.048.586.947.383.390 57.842.380 87.322.000 7.6.5-542.047.000 7.799.600.542.046.000 9.1.945 48.588.9-542.500.239.854.542.390 24.5-543.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 6.105 77.000 8.000 6.000 Page 236 .976.0-542.380 67.293.000 9.1-542.1-542.8-542.

568.095.003.127.390 88.000 8.000 8.106.3.382.305 77.9-542.2-543.114.095.476.106.660 89.114.000 9.112.000 9.867.000 5.117.723.105 67.000 8.946.542.485 09.0-542.0-542.113-3-542-000 9.931.125.971.127.6-542.946.378.000 9.8-542.931.6-542.931.301.542.378.111.970 89.336.000 9.380 89.000 9.7.125.632.112.350.378.000 9.106.5-542.525.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.000 7.110.542.478.286.000 Page 237 .931.4-542.305 77.931.000 6.9-542.485 88.631.7-542.931.305 77.339.336.2785.932.2-525.658.318.000 9.108.931.8-542.280.573.276.530 89.542.105 77.915 77.077.116.586.738.000 8.000 9.305 08.305 77.200 89.115.095.1224.106.1-542.000 9.000 7.900 77.571.106.000 9.586.492.000 27.871.200 77.485 88.931.305 77.301.000 9.000 9.970 89.931.530 77.390 34.1-542.127.125.610 79.390 34.6-542.378.947.378.583.6.931.9-542.000 6.225 89.000 8.193.125.106.7-542.4-542.000 8.000 9.2-541.491.390 77.195.0-542.

542.476.380 49.5.7-542.842.842.422.000 8.106.106.207.6-542.380 88.1-542.530 89.000 9.557.587.495.139.970 77.380 35.000 9.4-542.946.0-542.502.496.589.355.429.000 8.088.864.865.2-542.5-542.305 49.000 6.970 77.896.000 9.137.430.000 5.000 9.802.301.2-542.376.376.276.376.8-542.8-542.542.389.937.000 9.378.542.106.476.842.375.2-542.200 88.355.055.377.2-542.105 49.946.592.693.975.937.000 9.000 8.469.970 35.946.078.000 8.376.0-542.390 34.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.376.084.106.336.336.305 89.375.390 88.000 9.658.842.378.287.3.380 88.000 6.000 9.9-542.390 89.126.0-542.095.378.301.000 8.0.3.697.000 8.000 8.4-542.530 77.276.000 9.000 9.128.380 89.3-542.937.699.476.000 9.542.000 9.000 8.700.530 89.586.336.305 88.000 7.100 88.380 77.476.000 Page 238 .8-542.695.0-542.336.305 89.476.276.4-542.980 77.8.106.863.000 8.658.305 88.542.000 9.056.4-542.970 89.485 88.3-542.053.200 88.

027.408.485 34.106.000 8.390 88 378 658 4 542 000 9.349.1.225 79.8.542.3.000 9.378.6.542.000 8.398.203.000 8.3-542.380 68.586.658.919.609.935.542.6.000 9.658.380 34.542.403.402.490.934.600 34.407.970 68.349.000 9.378.542000 Page 239 .000 9.305 77.542.390 88.2.898.7.290.901.037.200 77.510 89.730 48.530 77 934 040 5 543 000 6.203.2-542.586.106.000 9.934.461.0.125.349.946.586.706.476.336.000 7.946.000 8.0-542.542.586.318.305 68.380 89.020 77.000 9.203.632.947.129.4.390 77.525.543.000 8.000 6.5.315.379.542.404.522.658.380 77.106.6-542.105 79.043.105 69.842.203.000 7.378.380 89.542.095.8-542.305 77 934 046 2 542 000 8.615.4.542.336.474.7-542.970 77 934 047 0 542 000 9.301.631.000 9.530 34.000 8.105 69.132.000 9.349.5.586.542.045.8.9-542.8.403.000 9.542.000 9.378.542.378.842.934.1.610.053.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 6.542.000 7.658.411.000 3.506.9.660 68.000 8.380 89.

305 89.807.305 25.590 8.106.380 89.564.000 3.942.975.7-542.000 8.232.219.000 7.106.588.4-542.658.842.131.000 8.970 89.730 49.336.305 68.3-542.000 9.000 6.000 8.631.289.106.970 89.000 3.048.000 9.216.938.066.403.127.000 9.130.740.000 Page 240 .542.605.2-542.127.9-542.106.128.129.0-542.132.465 68.380 88.9.556.105 89.000 8.6.900 89.542.682.970 89.842.543.530 59.044.168.095.000 8.064.129.683.336.1.000 28.8.336.129.2-542.095.0-542.056.6.000 9.586.127.230.000 10.839.542.460 25.334.740.261.4-542.951.305 89.485 68198.130.5.543.557.7-542.542.946.000 9.487.460 25.000 8.7.2-542.3-542.740685.000 9.000 9.206.4324.380 25.0-542.000 9.040.000 9.740.690 77.542.485 89.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 5.380 88.9-542.219.9221-542.106.690.046.890 59.4-542.140 29.000 9.735.434.305 59.658.542.378.971.305 89.2-542.106.557.000 9.390 59.129.000 8.129.

842.000 8.129.288.336.390 89.200 88.378.000 9.133.434.014.2-542.805.658.530 88.1-542.841.000 8.586.970 69.000 9.970 89.209.570.611.8-542.129.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 7.377.016.1-542.012.611.000 9.3.000 9.4-542.285.106.0.6-542.8-542.380 88.8-542.000 6.431.586.946.610 88.6-542.611.447.221.105 88.3-542.503.946.000 Page 241 .000 7.2-542.000 9.573.336.485 89.611.4-542.286.000 6.000 9.000 9.9.462.3-542.019.530 89.568.7-542.130 88.285 49.105 88.378.632.425.9-542.000 8.000 17.542.380 88.949.130.286 6.542.095.630 89.477.000 8.095.4-542.433.103.805.665.6-542.106.744.225 89.106.477.658.660 55.378.305 69.301.377.485 89.126.305 88.283.000 6.860.8-542.578.6-542.378.000 8.378.105 69.000 9.378.542.542.128.9-542.9.000 8.221.000 9.586.0.390 88.144.336.390 69.377.377.728.380 89.000 8.970 68.000 8.542.000 9.000 8.305 88.879.017.3-540.148.379.378.897.482.000 8.

586.936.180.849.586.658.970 89.7-542.378.527.526.265.200 69.127.478.380 69.852.936.000 9.855.805.301.6-542.264.525.010.129.380 77.9-542.7-542.390 88.129.1-542.3-542.842.105 89.000 9.336.103.970 69.606.000 6.000 Page 242 .000 9.606.390 77.105 69.658.378.380 77.8-542.032.4-542.095.376.1-542.378.000 8.000 9.606.5-542.106.000 9.722.129.936.606.000 8.390 88.850.000 9.931.000 25.000 8.390 77.336.854.378.529.376.925.970 77.000 8.5-542.000 8.936.1-542.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 7.7-542.524.858.105 69.606.7-542.528.4-525.000 8.936.5-542.936.000 9.946.606.3-542.380 89-129-4829-542-000 9.000 9.0-542.586.129.305 77.305 69.106.946.481.378.000 9.340 88.530 69.000 9.530 89.106.000 9.000 9.606.0-542.658.105 89.390 77.000 8.305 69.3-542.336.853.5220-542.380 89.658.378.860.000 8.0-542.606.910 69.606.851.000 9.390 26-295-936-4-542-000 8.378.000 9.485 88.9-542.586.3-542.2-542.936.

393.2000 8.200.390 24.730.1.702.530 89 .000 9.684.000 9.224.000 9.7-542.935.105 89.400.542.542.388.000 8.946.128.000 5.301.000 9.9.000 8.744.155.4-732-000 8.860.9-542.542.958.660 68.586.378.000 9.378.000 5.380 88.0-542.632.305 68.347.000 6.000 8.403.403.106.126.7-542.7542.4-542.131.000 8.542.658.305 25.000 9.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.485 68.658.128.1-542.345.106.000 9.586.6.106.126.7.105 88.746.300 89.658.970 89.380 89.095.305 68.5542 .730 89.1-542.336.200.200.000 6.126 .631.476.380 89.542.200.1-542.9-542.020 89.376.380 89.630 48.542.898.380 89.390 68.542.744.235.1.817.586.895 .260.380 89.403.956.5-542.000 9.0-542.000 Page 243 .000 8.961.816.222.392.305 89.462.476.000 7.746.842.378.225.744.1.128.130.106.200.000 9.746.586.395.1-542.000 7.542.105 89.ooo 9.000 8.4786.9.576.000 9.105 89.105 89.2-542.656.586.000 7.842.4-542.300 89.658.0.200 77.400.685.133.0-542.4-542.

380 88.336.542.758.038.380 89.5-542.5-542.0-542.378.630 88-377-781-5-542-000 7.842.305 88 377 980 3 542 000 9.000 9.305 14.689.188.8.476.380 89.000 9.000 8.946.390 88 377 782 3 542 000 7.105 89.129.970 26.377.312.105 88 377 783 1 542 000 9.7-542-000 8.631.555.542.542.658.139.000 9.169.008.959.390 88-378-233-6-542-000 9.000 9.860.103.672.106.586.380 89.378.638.985.125.6.000 9.380 88-377-605-6-542-000 8.542.378.1-542.341.000 25.380 6.989.390 88 376 769 1 542 000 8.658.000 9.095.4-542.1-541 9.4.347.129.390 88.658.000 7.390 26.125.476.000 5.129.658.510 89.000 9.967.900 88-377-605-6-542-000 9.104.380 89.592.682.106.809.9-542.860.1-542.354.929.660 25.658.378.355.377.106.964.000 8.9-543.390 77.530 89.989.000 Page 244 .658.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 3.315 77.2-542-000 9.476.5-542.842.4-542.378.586.378.630 88.315.632.380 26.8-542.485 89.000 9.000 9.1-542-000 8.1123.

520.815.970 67 479 543 0 542 000 Page 245 .106.478.000 9.586.713.6-542.030.992.000 9.305 59.390 59 747 988 0 542 000 3.336.000 7.105 89.747.718.415.032.380 89.031-1.3-541.390 89.378.380 88.842.000 9.336.400.000 8.144.000 8.000 9.000 8.000 9.378.478.380 89.747.9.542.842.502.632.8542.994.000 7.970 67 479 544 8 542 000 8.129.842.000 9.029.105 67 479 328 6 542 000 8.504.3.542.993.747.0-542.400.380 89.000 7.305 59.970 59.721.747.586.378.000 7.478.5-542.542.479.658.390 59.0.605 67 479 545 5 542 000 8.510 89.106.542.542.4.000 8.2.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 3.624.660 57.660 89.105 89.970 67 479 541 4 542 000 8.106.305 67.632.7-542.336.000 8.632.5-542.378.400.8.658.000 9.305 67 479 323 7 542 000 9.106.2-542.542.315.336.970 67 479 325 2 542 000 8.586.660 57.315.101.510 67 479 321 1 542 000 9.542.478.380 67 479 324 5 542 000 9.390 67 479 322 9 542 000 8.991.336.0-542.880.

126.8-542.155.530 89.378.939.305 89.378.875.360.658.586.155.185.095.000 8.130.000 7.542.5.542.000 9.2-542.305 68.715.305 88.260 24.6.842.338.502.000 9.800.641.207.390 88.8.380 58.000 9.000 9.485 67.190.000 9.000 9.106.000 8.6-542.000 9.542.1.542.390 89.586.632.542.575 89 130 187 1 542 000 9.610 89.542.680.380 88.542.877.105 88.105 89 130 191 3 542 000 7.542.197.106.970 34.378.542.6428.000 9.542.416.7827.000 Page 246 .000 8.1-542.378.128.660 89.000 6.155.125.196.000 9.542.000 8.252.194.390 68.9-542.027.106.197.542.000 8.479.378.643.378.380 68.586.610 57.689.305 35.542.000 8.197.206.000 8.401.880 89.380 89.378.196.158.491.380 88.640.8.1.9.5.658.105 88.542.305 58.126.9.688.542.130.658.3.764.938.380 77.0.542.6.658.000 7.336.0.9.000 9.542.2.411.000 9.946.987.000 9.343.106.530 67 479 540 6 542 000 8.658.764.000 9.7.129.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.4-542.542.690.106.

479.106.9-542.970 67 479 517 4 542 000 Page 247 .105 67 479 516 6 542 000 8.301.542.000 8.479.290.1.225 89.5-542.000 8.000 8.5-542.336.600 894779081542000 9.070 89.280.000 5.8.000 9.000 9.970 69.476.305 81.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.472.9-542.536.201.586.724.000 8.1-542.020 89.537.125.095.380 89.000 6.1-542.906.479.611.631.411.476.6-542.533.106.364.380 67.901.600 89.542.398.479.630 49.0-529.105 89.398.842.491.106.5-542.489.542.476.000 8.000 8.470.476.0-542.000 8.283.184.4-542.7-542.842.9.882.904.946.000 8.305 894779016542000 8.477.305 89.000 9.542.9.542.000 9.586.336.658.380 67.2-541.530 68.1-542.970 89.438.658.106.305 67.530 89.380 89.949.000 6.467.477.305 89.380 26.842.485 89.398.3-542.000 9.000 8.477.946.825.336.106.000 9.5-542.476.586.281.282.105 894779057542000 9.7-542.398.477.336.475.000 8.479.000 8.7.105 67.535.970 67.586.000 8.538.000 6.

378.378.613.380 88.291.336.129.305 69.000 8.970 476941687542001 9.000 9.106.305 682080130542000 9.000 8.390 883766941542000 9.390 67 479 510 9 542 000 8.105 67 479 514 1 542 000 9.5-542.380 89-129-420-9-542-000 8.0.095.613.000 7.106.707.586.9-542.660 89.106.207.616.380 77.6.613.225 49.376.376.000 8.105 69.0-542.105 89.613.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.658.5.129.842.607.933.305 69.129.294.947.485 89-746-156-2-542-000 Page 248 .378.390 67 479 513 3 542 000 8.542.613.378.000 9.380 89.609.106.5.610.542.225 69.0.106.970 88.000 9.934.000 7.935.208.296.157.390 88.390 69.608.842.336.586.1-542.376.380 68.947.658.394.632.0-542-000 9.2-542.000 8.390 88-382-5697-542-000 9.970 89.000 8.020.4-542-000 9.935.105 249829649542000 9.542.378.542.336.4-542-000 8.4-542.586.378.609.000 7.6-542.000 8.6-542.000 9.305 69.586.613.746.842.542.305 89 127 209 8 542 000 8.

225 49.126.700 89.401.000 9.438.000 8.305 88.000 6.390 88.832.947.378.3.000 Page 249 .380 88.336.380 89.378.000 8.376.784.658.377.8-542.000 7.6-542.151.658.4.000 9.4-542.860.746.377.000 6.106.542.378.209.000 9.586.380 89.7-543.000 6.034.071.3-542.000 9.000 9.153.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.805.000 6.3-542.000 8.336.542.970 89-401-119-6-542-000 8.370.842.200 88.000 8.909.542.542.836.7-542.239.377.200 88.000 6.378.378.842.376.069.105 88.485 88.106.390 89.000 7.586.076.211.7-542.3-542.377.1521.746.305 89.401.946.220 88.130 88.000 9.1220-542-000 8.6-542.746.842.1-544.907.000 9.920 88.586.376.377.5-542.9-542.920 88.542.380 88.126.000 8.976.164.8-542.378.116.503.910.208.530 88.105 88.2-542.630 88.377.542.380 26.9-542.390 89.970 89-746-155-4-542-000 9.9.126.377.8.301.163.000 5.913.204.833.438.095.000 9.7-542.301.4.468.376.105 89.618.000 6.901.000 8.849.390 89.2-544.

946.391.404.378.336.542.164.632.542.842.479.398.3-542.380 67.166.000 9.807.2-542.000 8.586.126.4-542.658.106.000 8.1.781.3-542.393.586.586.2-542.136.8-542.000 9.000 8.305 88 805 153 9 542 000 6.805.658.377.4-542.106.777.479.000 9.016.305 88.000 9.8-542-000 8.0-542.380 88.658.842.402.000 8.135.805.000 8.000 9.000 9.390 89 127 210 6 542 000 9.105 89 127 204 9 542 000 8.658.946.380 88.6-542.970 88 378 722 8 542 000 9.000 9.530 88.000 8.000 9.831.479.778.390 69.164.970 67.336.9-542.2.390 89.380 88.530 88.542.660 88.000 7.000 9.380 89 127 207 2 542 000 9.336.479.380 88.658.586.394.479.134.397.131.000 Page 250 .000 8.8-542.805.378.9-542-000 9.6-542.106.164.000 8.896.834.380 67.479.305 67.5-542.105 88.106.378.805.612.105 88.438.380 88.970 88.336.6.105 67.0-542.377.9.681.452.920 88.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.164.776.9-542.305 67.805.842.805.1-542-000 8.970 88.378.132.

000 7.805.000 8.542.221.380 89.305 89.380 89.128.744.000 7.378.200.1-542.888.3-542.658.000 9.000 9.842.0-542.1-542.878.336.970 68.8-542.658.380 89.106.7-542.380 58.378.000 8.658.705.378.746.5-542.5.0-542.542.262.380 88.842.477.6.378.000 8.000 8.606.000 9.400.8-542.742.128.220 89.380 58.7-542.000 6.542.128.7-542.542.885.000 9.970 69.000 9.856.037.477.477.3-542.380 88.376.355.700.1-542.106.713.3-542.630 68.133.7-542.877.658.378.586.380 69.700.000 9.400.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.542.7.542.356.477.390 89.305 89.336.000 Page 251 .000 8.200.743.105 26.000 8.390 68.630 68.200.658.128.606.000 9.860.239.128.378.106.339.6.8.000 9.437.3-542.860.000 9.000 9.380 89.477.360.358.881.1-542.000 9.106.000 9.000 9.390 89.3.266.477.380 89.8-542.000 8.5-542.200.390 68.847.390 34.745.000 9.267.200.5-542.000 9.305 89.359.658.658.970 88.336.495.380 89.886.305 89.000 9.842.658.9-542.

610 78.000 9.380 88-378-467-0-542-000 8.542.077.000 9.000 8.946.3-542.105 88.106.842.2.305 89.617.542.661.5-542.286 8.305 77.8-542.305 88.000 8.934.6.000 9.923.000 7.186.530 89 126 053 1 542 000 8.155.542.7-542.225 25-864-791-6-542-000 9.105 88.059.770.130 88.380 88.795.313.106.126.1626-542.530 69.155.000 9.378.199.921-542.376.000 7.5-542.000 8.000 Page 252 .000 8.390 88.842.924.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.919.542.3.377.000 8.542.695.000 23.105 77.000 6.188.934.000 9.842.378.378.380 88.380 88.842.949.380 88.000 9.922.380 26.586.390 88.946.106.336.934.661.924.311.542.632.1-542.377.542.155.377.661.000 8.0.000 9.5-542-000 8.658.380 69.7.925.190.3128.503.057.658.106.6.1-542.542.377.390 88.660 58.429.380 88-377-923-3-542-000 8.2-543.187.368.155.155.196.1.1-542.012.8-542.000 9.415 69.155.586.305 77.586.842.970 26-907-046-2-542000 9.842.000 6.

1.000 8.000 9.434.970 89.336.593.377.935.000 6.658.935.7.000 9.380 77.00 6.396.260 89.295.000 5.390 77 935 407 5 542 000 9.129.842.7-542.305 88.935.0-542.935.530 77 935 404 2 542 000 9.542.946.336.380 77.7-542.125.129.533.0-542.8-542.380 77.630 77.000 9.106.946.7-542.129.301.106.129.052.106.0-525.935.386.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.252.125.380 77.842.595.935.000 8.129.2.431.970 77.935.397.935.000 8.000 9.658.000 9.380 89.380 89.405.000 7.517.842.000 9.000 8.683.129.860.530 77.000 8.390 89.542.388.000 8.378.305 77.542.1-542.435.106.542.000 9.9-542.437.400.392.000 6.305 88 378 214 6 542 000 9.106.391.5.378.0-542.389.658.803.934.200 77.436.380 89.300 77.000 8.100 77.6-525.378.403.935.380 77 935 408 3 542 000 9.935.438.542.842.129.542.658.9.8-542.390 77 935 406 7 542 000 9.380 77.1-542.5-542.106.305 88.000 9.3-542.842.305 89.000 9.935.000 Page 253 .305 89.0-542.1.

860.934.700 779343037525000 8.485 77.917.409.8.935.612.803.000 6.000 3.542.870 77935 5403542000 9.935.9.537.510 88.530 88.378.542.935.495.305 89.400.378.000 9.8.5-542.380 08-967-540-9-541-000 8.658.545.814.399.530 88.306.476.586.390 88.000 8.070.803.2-542.489.6-542.530 77.3-542.105 779343011542000 9.383.542.000 6.296.000 9.390 77.000 6.165.970 88-378-496-9-542-000 7.000 17.294.935.624.336.164.293.999 8.8.564.000 6.380 69.542.503.946.0-543.978.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.946.935.842.2-542.1.542.496.095.411.000 9.000 9.380 77.517.380 88.000 7.106.378.155.305 88.658.106.542.542.9-542.575 89.155.315.803.380 89.658.946.9-542.403.730 77.542.390 77.7.380 88.000 9.3.285 88 378 497 7 541 000 9.8-542.000 7.5-542.418 7.000 9.292.7-542.897.542.378.841.000 Page 254 .803.000 9.000 9.4.630 15496.658.935.920 77.658.130 88-155-166-7-542-000 9.

3.105 88 155 196 4 542 000 9.106.000 8.172.614.305 779343078.125.000 9.8-542.130 89.305 88.7.000 9.000 9.8.303.105 89.000 9.106.395.586.842.380 69.530 88.305 88.000 8.163 185 7-542.378.6-543.380 89.542.380 77.542.285 69.606.000 9.000 Page 255 .946.958.960.606.106.9.000 9.606.308.8.842.616.000 9.6-542.44.946.946.000 9.225 57.658.970 89.000 8.606.106.305 89 744 445 1 542 000 9.164.000 8.000 9.842.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.0-542.542.000 7.000 9.378.542.476.542.000 9.542.7-542.6.000 8.336.283.380 89.658.765.0.842.000 9.125.106.947.575 25.399.962.586.920 253881130542000 7.378.1.1-542.839.105 88 155 193 1542 000 6.4-542.000 6.503.476.542.946.000 8.606.438.838.125.000 6.305 88.398.934.934.842.305 87 764 397 3 542 000 8.164.8-542.530 88.530 77.542.530 89.897.6-542.937.586.164.411.476.613.4-542.841.5-542.390 69.304.106.6-542.380 69.380 69.850.3-542.377.2.390 88.

336.4.0.301.6-542.209.6.771.382.219.570.219.000 7.000 8.305 14.717.0-542-000 8.717.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.000 9.219.716.127.7-542.6-542.000 9.336.806.000 9.6.543.105 68.209.5-542.390 68.386.658.000 8.301.106.891.384.219.000 9.384.9.542.000 Page 256 .103.000 9.542.219.000 7.3.586.542.411.225 68.542.947.542.000 7.385.890.5-542.575 68.000 7.899.8-542.403.390 68.382.0.000 7.378.890 58.6-542.066.963.380 68.305 68.586.200 68.485 14.390 68.5.000 7.209.9-541.8-542.219.394.894.1-542.0-542.000 8.896.381.219.889.390 88.105 88.243.000 9.199.542.225 68.000 10.289.970 68.340 68.244.7-542.2-542.947.970 88.945 58.209.000 8.842.586.000 8.542.000 9.717.378.000 6.898.717.393.512.209.200 68.378.209.381.000 6.105 68.7.717.219.380 68.945 58.000 7.542.900.383.658.5.378.225 58.3.936.730 68.895.947.716.411.380 68-199-121-2542000 7.5-542.575 58.542.095.106.164.000 8.000 7.219.378.

970 88.630 68.000 5.000 9.380.309.542.000 7.647.380 68.842.434.106.000 7.660 57.209.3.378.586.128.476.000 9.476.000 8.128.860.000 8.000 9.125.209.631.209.380 88.000 6.586.665.433.305 88.387.7.947.336.5-542.000 9.842.261.336.000 8.1-542.7-542.103.476.0-542.5.9-542.1-542.001 Page 257 .506.542000 9.000 8.476.485 88.392.105 89.000 8.390 89.403.2-542.5.8.476.658.544.000 7.380 89.848.105 89.209.3542.220.378.200 68.371.000 8.542.9.7.542.000 9.668.087.970 89.305 68.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.586.378.380 89.378.377.209.1-542.9.1-542.658.378.380 89.301.542.633.225 89.305 68.128.105 89.842.542.390 89.001 8.390 68.378.000 7.091.125.106.000 9.542.305 88.380 26-161-625-4-542.390 89.431.340 88.209.106.095.542.000 9.632.542.2-452.378.300 89.000 9.000 9.1.000 9.305 68.7.000 8.5-542.378.106.088.090.128.437.000 8.7-542.128.2-542.093.1-542.106.378.666.128.9-542.658.089.438.664.

5-525.106.000 7.000 9.106.381.001 9.842.381.217.842.000 9.380 88 378 660 0 542 000 8.525.000 8.5.105 68.482.7.001 8.411.426.380 88.206.128.336.378.301.542.542.305 89.206.000 9.970 68.724.105 25.658.000 8.321.380 88.105 88.714.500 88.525.0-542.586.336.106.000 6.023.605 47.390 88.899.106.6-542.6-542.525.106.001 9.000 8.575 58.305 89.710.970 88 806 424 3 542 000 9.000 8.842.126.5.624.471.875.129.1-542.305 88 806 420 1 542 000 8.378.000 6.543.377.274.381.305 88-376-928-3-542-000 9.842.001 9.378.000 7.542.246.106.530 08-937-480-5-525-000 8.1-542.259.265.601.2-522.390 88.380 87-888-545-8-525-001 9.206.946.690.378.0-542.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.200 89.266.8-525.000 8.220.1.640.220.586.2-542-001 8.022.380 47-013-304.484.6.000 9.390 89.970 68.842.543.380 25-377-992-0-542-000 Page 258 .000 8.336.658.305 68.025.9-542.336.8-542.0-542.5.970 89.586.744.4.305 68.000 8.166.

000 5.000.530 88.0.514.305 88.444.000 9.380 88.856.200 88.851.160.336.316.9-542.103.542.378.305 89.378.380 89.946.400.6-54.336.919.919.000 9.447.508.542.2-542.000 9.509.000 9.4.415 77.000 9.507.378.400.1-542.305 77.000 7.403.658.000 9.3-542.106.9.946.919.919.877.542.485 26.9.512.0-542.095.000 9.995.106.305 87.400.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.106.860.970 77.9-542.5.530 77.970 89.301.2.542.336.730 77.510.128.000 8.804.5-542.1-525.000 6.525.4-525.000 6.631.000 8.1-542.448.000 Page 259 .000 9.942.000 9.446.378.390 47.804.000 7.449.819.970 89.542.390 89.1-542.765.8.592.336.2-542.542.400.000 8.542.804.804.162.000 8.000 9.000 9.617.919.390 88.586.129.8-542.400.130 77.658.390 67.2.106.305 88.503.305 88.479.000 6.105 25-371-739-1-542-000 7.161.660.340 89.2-542.970 25-376-894-9-542-000 9.000 9.630 25-334-363-6-542-000 8.378.8-542.376.106.000 9.991.163.900 89.106.378.919.

000 7.106.376.946.774.000 8.475 88.0-542.994.399.946.000 9.000 6.479.998.000 9.586.5-542.000 9.542.000 8.1.479.380 89.336.935.630 77.501.305 89 129 040 5 542 000 8.935.105 67.380 89 129 039 7 542 000 9.530 89 128 555 3 542 000 9.000 Page 260 .548.9-542.000 8.128.128.549.935.632.921.624.935.478.305 89 129 041 3 542 000 7.9-542.000 9.380 67.000 8.946.842.970 89 399 935 9 542 000 8.5-542.485 89.1-542.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.842.305 89 129 043 9 542 000 9.000 8.106.920 67.946.000 9.095.530 79 586 897 5 542 000 9.935.474.8-542.127.336.000 9.542.9.380 89.530 77.532.842.842.380 89.502.6-542.970 77.553.658.378.4-542.106.660 89 129 0421 542 000 9.970 89.991.530 77.000 8.106.336.935.860.128.0-542.556.024.6-542.918.399.465.105 89 399 933 4 542 000 9.6-542.095.479.915 88 378 632 9 543 000 7.000 8.605 89.5627.6-542.305 89.887.586.000 8.305 77.505.390 77.106.542.3.438.

336.758.542.842.350.970 88.479.6.229.1.510 88.225 89.345.000 28.946.479.000 9.225.000 7.378.006.000 8.478.658.0.129.479.000 9.390 57.344.7-542.305 67.000 8.128.542.202.000 9.000 9.947.7-542.229.626.845.000 9.000 9.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 3.479.378.5.003.337.336.000 9.000 8.305 57.106.478.273.2-542.842.542.542.390 57.380 34.000 9.2-542.459.000 9.378.624.000 25.3.644-0.000 9.341.6.390 89.586.000 9.530 67.542.542.380 88.8.105 89.658.060.129.542.378.7-542.106.631.380 67.000 9.305 59.9-542.4.000 5.2.000 Page 261 .542.658.390 89.542.542.380 89.0-542.000 9.378.3-542.229.844.7-542.900 89.377.202.206.378.061.542.204.979.658.742.975.205.542.658.378.377.390 88.001.000 9.860.000 9.629.129.970 57.630 57.000 8.064.970 89.000 9.3.229.390 57.380 67.542.478.4.628.106.063.202.342.390 57.5.7.000 8.315.400.542.9-542.377.4-542.380 88.377.062.1-529.315 89.140 57.1-542.000 7.931.336.

2-542.630 8.6.129.479.946.033.244.0-542.5-542.129.036.782.066.479.378.659.106.380 88.000 8.336.970 89.380 88.6-542.658.842.628.586.542.410.530.000 9.658.129.530 67.0-542.390 67-479.376.9.000 9.380 67.3-542.000 8.658.898.479.661.000 Page 262 .629.000 7.0-542.000 8.842.5.378.380 67.000 9.627.000 8.000 6.479.542.125.105 89.000 9.970 89.403.538.625-5-542.106.600 89.882.283.380 88.479.000 9.000 9.029.175.000 8.4-542.531.376.5-542.105 14.662.305 89.4-542.378.376.000 9.129.000 9.390 89.301.129.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 6.9.378.000 5.630.479.030.1-542.8-543.542.336.129.7.542.376.542.129.390 25.031.542.000 8.632.663.000 9.842.8-543.728.586.586.380 67.7-542.378.479.731.586.000 8.129.5.0.376.000 8.000 8.390 88.035.105 89.1-541.390 89.105 88.586.660 67.105 67.4-541.890 24 414 083 6 542 000 9.202.000 9.860.000 10.000 7.305 88.300 67.541.9-542.200 89.155.

4.542.534.106.378.970 69.4-542.8-542.3-542.000 Page 263 .951.380 67.305 67.075.336.000 8.966.542.000 9.609.403.305 89-745-0797542-000 9.479.532.8-544.542.000 7.377.000 8.380 89-745-075-5-542-000 9.479.530 67.5-542.452.530 67.970 67-479-465-6-542-000 7.842.208.106.336.461.378.901.336.7-542.609.390 89-745-076-3-542-000 9.842.542.730 88.380 25.336.658.000 9.380 67.000 8.106.9-542.646.609.000 9.479.105 69.965.336.586.5.1-542.586.586.542.479.632.000 7.586.985.486.970 67-479-462-3-542-000 8.660 68.015.479.575 44-458-962-6-542-000 8.000 7.000 9.298.105 88.649.946.647.390 67.774.970 69.000 9.2-542.376.0.2.946.000 8.4.453.378.125.479.660 67.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.7-542.5.479-450-0-542-000 9.479.0-542.000 8.105 26.542.542.970 67.533.632.000 9.305 69.660 45-164-326-6-542.632.506.000 9.644.411.000 8.915 89.377.8.000 8.105 88.000 8.390 89745-078-9-542-000 7.609.658.

000 8.000 9.4.390 88.200.380 88.860.129.380 68.305 68.970 34.542.586.6-542.000 5.095.415 89.000 8.6-542.336.300 89.9.586.842.305 88.4-542.632.502.130.377.953.000 8.542.6-542.000 7.000 8.2-542.970 26.4-543.000 9.044.900 88.658.614.106.377.105 89.390 88.211.394.129.542.2-542.467.305 68.403.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.502.2-542.377.542.0-542.964.842.799.8-542.377.485 88.908.7.218.000 9.6-542.377.9-542.380 88.2.377.000 8.105 88.842.000 Page 264 .200.660 89.000 9.4-542.958.7.129.046.130.8-542.377.076.970.105 88.377.378.348.542.000 9.377.380 88.336.377.0-542.9.105 88.106.542.530 68.911.000 8.912.106.343.337.000 9.000 7.542.377.579.378.909.212.000 6.106.305 57.913.630 68.106.000 8.632.907.200.378.542.586.5.4-542.660 88.000 8.045.617.350.000 5.000 9.000 8.390 89.955.352.000 9.586.000 7.1.000 8.586.542.946.000 8.000 9.215.200.7.200.7-542.377.8-542.305 88.954.349.105 88.

096.9-542.220.020 88.106.4-542.380 88.946.473.658.1-542.530 89.631.478.000 7.0-542.000 6.8-542.213.106.472.630 88.000 Page 265 .305 88.5-542.184.860.000 9.129.105 25.803.4.283.000 6.658.223.7-542.380 68.2.305 88.000 8.378.378.542.630 25.542.502.336.336.8.805.129.543.860.129.8-542.1-542.127.842.000 8.5.7-542.220 88 805 172 9 542 000 7.175.239.106.477.380 89.106.127.630 88.6.658.7.945 88 805 171 1 542 000 9.3-542 9.000 8.586.084.475.305 88.6.149.000 9.239.716.127.390 89.586.970 88.384.693.384.000 9.384.471.000 9.305 89.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.384.000 8.502.00 5.4-542.211.000 9.126.403.715.380 88.900 88.374.000 9.378.542.384.300 89.217.769.411.9-542.799.384.4-542.502.542.212.080.970 88.6-542.000 7.000 9.000 9.970 58.213.658.105 88.127.542.502.336.250.542.390 89.575 88.2-542.658.502.192.9-542.000 5.380 89.000 8.000 8.000 9.380 89.5-542.191.000 7.000 9.173.

000 8.8-542.105 88.377.000 9.301.765.103.378.842.837.128.806.377.252.970 88.901.5 542 000 9.2-542.134.946.520 89.000 8.106.0-542.000 8.128.377.390 88.000 8.624.216.390 89.305 88.000 9.127.900.000 8.000 9.390 89.7-542.217.170.000 9.377.260.7-542.380 25.128.000 9.377.378.842.9-542.377.105 88.336.127.000 8.606.000 9.000 9.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.212.377.842.903.095.336.380 89.586.127.902.200 88.000 9.097.6-542.7-542.1-542.216.219.106.213.0-542.485 69.905.970 88.368.305 88.000 Page 266 .378.305 89.586.3-542.945.5-542.465 89 125 624 542 000 8.377.163.586.000 7.099.106.842.377.904.214.000 6.398.106.4-542.162.9-541.380 88.970 88.260 88.530 89.7-542.106.000 8.000 8.970 88.9-542.105 89.000 6.6-542.000 8.000 8.9-542.336.380 88-378-817-6-542-000 9.658.305 77.3-542.377.380 88.605 88.000 8.377.377.3-542.1-542.377.0-542.290.336.215.155.8-542.305 88.989-356-9-542-000 9.

336.3.729.105 88.220.000 9.000 6.380 88.530 89.106.970 89.709.617.301.000 9.882.5-542.336.305 08.4-542.378.542.308.000 5.000 6.658.970 88.390 88.106.326.832.662.000 9.000 6.611.390 89.000 9.220.842.000 8.765 68.000 9.7-542.380 88.380 88.000 6.8-542.263.9-542.106.380 89.000 5.5-542.130.542.336.201.098.200 88.634.586.305 88.842.675.1-542.378.000 9.305 69.6-542.398.900 88-378-724-4-542-000 8.199.379.715.636.000 8.220.860.900 88.106.261.5-542.5.045.000 9.300 88.000 Page 267 .000 8.4.000 8.000 6.127.378.076.000 8.972.378.2-542.106.600 68.744.378.378.2.105 45.000 9.608.378.000 9.378.728.5-542.946.378.6-542.9-542.378.390 88.485.731.8-542.378.586.378.000 9.235 68.733.799.305 88.2-542-000 8.586.711.093.262.415 68.3-542.000 8.7-542.7.7-542.000 8.289.305 88.4-542.259.220.658.6-541.127.631.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.378.157.105 68.378.378.5-542.659.2-118.970 89.6-542.727.

7.530 88.8-542.4-542.5-542.020 88.485 25.380 88-376-930-9-542-000 Page 268 .193.2-542.380 89-744-205-9-542-000 9.290.960.109.083.195.970 89.925.125.790.0-542.411.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.542.586.000 9.887.927.390 26.782.631.378.7-542.7-542.105 24.586.5-542.105 88.000 8.586.000 9.744.380 88 378 779 8 542 000 7.000 8.867.156.378.300 88.586.860.424.379.542.000 6.0-542.155.305 77 934 310 2 542 000 9.586.105 88.390 26 960 353 6 542 000 9.658.534.336.105 77.380 89.079.378.931.000 8.7-542.8-542.378.105 45.265.390 88.105 89.5-542.000 5.163.000 8.381.336.376.842.378.378.455.380 68.586.575 88 378 778 0 542 000 8.530 89-744-203-4-542-000 7.000 8.7-542.390 88.2-542.000 9.000 9.3-542.106.932.378.000 9.781.000 8.095.000 8.000 8.000 8.000 8.630 88.778.4-542.2-542.376.0-542.401.946.378.197.2.842.403.842.000 9.336.000 9.970 89.263.381.744.000 8.970 88.378.946.390 88.658.744.

530 88.106.000 7.378.105 89 400 5040 0 542 000 8.000 8.376.660 58 714 606 9 542 000 9.151.106.632.466.126.376.000 9.8-542.106. 1-542.796.390 89 400 503 2 542 000 8.348.376.660 58 714 593 9 542 000 7.378.378.500 89.4-542.092.880.000 9.336.842.1-542.125.575 57.000 6.100 26.600 89.000 6.658.814.5-542.000 8.806.8-542.4-542.970 34.946.000 9. 165.126.970 88.632.378.000 9.121.658.380 88.000 9.097.087.000 6.305 88.467.380 89 400 499 3 542 000 9.411.1-542.883.970 89 127 205 6 542 000 9.095.305 89.000 9.920 88.305 88.390 89 400 5024 542 000 7. 781.0-542.6.063.542.125.380 89 477 460 3 542 000 9.301.000 Page 269 .125.380 88.658.7-542.920 89.6-542.336.683.380 77 935 430 7 542 000 9.236.658.378.406.8-542.380 89 128 153 7 542 000 6.464.000 8.376.931.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 6.658.485 77.1-542.882.6-542.093.336.438.610.000 9.586.390 89.685.7-542.000 6.200 77 935 433 1 542 000 8.

3-542.9-542.380 25.415 88.000 6.6.7-542.970 89.106.000 Page 270 .0-542.378.376.631.485 89.285 59 748 234 8-542 000 9.353.586.336.020 88.000 8.4-542.477.390 89.000 5.125.920.315 89.100 89.375.1-542.125.917.6-542.946.378.374.100 89.479.842.592.842.380 67.946.000 8.860.000 8.000 9.125.542.870.442.617.810.126.683.336.594.9.000 7.658.477.000 6.105 883759367542000 8.105 77-934-048-8-542-000 25.842.542.106.477.000 8.380 88-376-090-2-542-000 9.7-542.352.305 34-031-264-4-542-000 8.4-542.630 88.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.375.4.000 8.897.530 88-375-933-4-542-000 9.380 67.380 77.586.305 59 748 236 3-542 000 9.380 25-529-114-8-543-000 9.336.390 59 748 233 0-542 000 8.542.934.000 9.842.4-542.245.305 34.000 6.380 89.758.530 208-011-4-542-000 6.479.596.106.1-543.376.088.000 8.125.379.2-542.842.380 59 748 237 1-542 000 8.095.970 89.000 9.542.057.000 8.3.658.378.842.592.

380 89.000 Page 271 .542.000 9.6-542.451.380 89.000 9.105 89.112-2-542.380 88.807.400.000 9.545.658.390 89.488.390 35.680.8-542.7-542.3-542.300 49-276-543-3-542-000 9.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.125.658.400.252.632.386.380 88.091.125.000 8.000 9.000 8.530 88.542.4-542.000 7.000 9.586.105 25.903.305 88.000 8.403.5-542.632.000 9.400.658.9-542.485 48.155.378.486.916.380 89.336.390 57.000 9.482.336.000 9.5-542.970 89-125-629-9-542-000 8.970 89.400.106.380 89-125-627-3-542-000 8.150.000 9.380 49.000 8.430.970 89.586.125.000 8.7-542.7-542.000 6.0-542.000 7.378.095.6-542.2-544.260 4150 7376 3830 0013 9.484.7-542.658.4-543.6-542.336.452.387.390 89.309.378.970 89.6-542.746.658.125.476.276.380 89.000 8.011.1-542.004.125.000 5.950.483.000 8.530 89-400-436-5-542-000 8.375.456.400.660 89.946.490.080.105 89.400.8.336.842.378.000 9.173.660 89.658.658.376.9-542.7.586.765.852.

479.970 89-125-506-9-542-000 9.000 9.390 67.056.225 89.105 779342963542000 9.617.305 25.128.946.542.542.380 88.129.542.390 89.336.600 89.2.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.415 89.205.860.000 7.630 89.128.542.970 779342971542000 8.660 89.380 89.000 6.00 9.106.106.542.580.000 8.8-542.083.106.0-542.095.085.106.480.200 89.1.970 89.305 89.000 9.184.931.082.336.4.483.9.000 6.1-542.390 89.012-4-542.000 9.7-542.380 89-129-024-9-525-000 9.378.128.478.8.000 9.485 89722581541000 8.000 8.542.000 7.542.017-3-542.000 9.305 89.4-542.129.658.2.380 67.479.128.336.530 79.305 77.000 8.305 89-129-025-6-525-000 6.106.000 Page 272 .375.2-542.128.009-0-542.080.658.6.000 9.380 89.934.203.542.000 9.378.6-542.658.000 8.200 79.129.000 6.378.301.842.128.8.301.8.542.000 9.078.882.128.128.476.200 79 589 200 8 525 000 6.543.336.900.586.000 8.6.580.949.128.301.658.333.084.632.128.

000 Page 273 .7-542.935.380 67.951.934.288 6.542.542.000 5.000 9.6-542.1.825.378.105 67.305 88.658.869.106.479.106.0-542.606.021.844.000 8.378.000 9.479.917.1-542.000 9.336.157.4.000 9.106.331.056.305 67.2.970 88.843.7-542.046.300 77.5-542.632.1-542.335.000 9.542.0-542.542.542.129.000 7.411.381.378.598.4-542.414.658.842.871.4-542.980.935.799.105 89.870.705.157.000 7.477.586.106.479.575 89.105 35.378.000 7.0.900 77.000 8.542.390 67.586.4.044.726.000 9.479.468.542.935.000 8.380 26.336.000 6.000 9.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.586.305 26.897.505 89 126 823 7 542 000 9.3.401.3-542.285 89 126 824 5 542 000 6.000 8.378.000 6.2.530 88.660 88.390 89-126-821-1-542-000 8.380 88.831.389.000 9.477.873.390 34.157.390 89.000 8.428.658.390 77.000 9.380 77.946.305 89-129-916-6-542-000 9.9-542.378.603.380 88.8-542.334.000 9.0-542.4-542.466.378.970 89.469.315.

031.2-542.530 89.390 89.127.378.00 9.720.095.875 14.3-542.725.157.6-542.632.000 9.658.2-542.072.000 9.105 89.000 6.000 7.298.000 9.127.305 89.403.378.807.073.185.000 9.380 88.000 9.2-542.860.586.378.946.127.127.000 9.158.155.105 88.380 88.272.3-542.390 25.9-542.9-542.000 8.630 88.380 89.8-542.842.6.542.127.946.0-542.380 89.542.931.1-542.9-542.077.6.300 47 166 714 7 542 000 8.185.842.305 88-382-573-9-542-000 7.106.380 89.161.157.000 9.428.127.530 89.730 89.127.4-542.7-542.8.398.378.106.000 Page 274 .530 88.8.631.4.542.000 8.045.647.128.378.7-542-000 7.398.7-542.127.378.719.000 8.842.305 88.126.542.279.946.916.000 9.000 9.105 89-400-429-0-542-000 8.0.000 8.542.075.000 8.074.6-542.542.127.376.378.000 9.135.106.398.946.658.660 89.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.718.485 25.390 89.874.000 5.1-542.586.181.000 8.000 9.000 9.586.530 88.0271.803.390 77.336.970 89.378.900 88.

000 9.976.4-542.842.377.136.398.429.530 89-744-191-1-542-000 9.660 49.378.390 682009295542000 9.946.129.378.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.305 89-398-275-1-542-000 9.404.542.390 89-398-304-9-542-000 9.200 88-504-137-6-543-000 6.106.000 6.632.900 89.4-542.828.782.095.444.457.220 88.000 9.658.305 67.305 89-398-312-2-542-000 8.000 9.542.380 89-398-315-5-542-000 8.6-542.106.129.239.860.000 9.1-542.632.504.305 88.380 885041343542000 Page 275 .301.000 8.4.274.660 89-398-308-0-542-000 9.000 9.737.000 8.408.631.380 67.542.390 89-398-316-3-542-000 5.485 89-398-313-0-542-000 9.2-542.586.129.479.336.658.305 89.390 89-398-311-4-542-000 8.744.390 89-398-317-1-542-000 9.000 7.106.479.305 89.378.106.5.970 25-432-378-5-542-000 7.000 9.4-542.105 89-398-305-6-542-000 7.630 89-398-301-5-542-000 9.129.5.1-542.000 9.378.658.380 89.106.658.8-542.380 89.106.485 89.095.781.378.

613.000 6.095.105 88.336.000 6.8-542.631.2-542.7-542.4-542.8-542.000 8.962.336.616.106.000 7.745.926.744.378.870 88.970 88.378.797.970 885041327542000 8.542.390 89.378.399.503.542.378.000 9.658.378.000 9.479.380 88.000 8.070.946.9.000 9.611.843.542.3-542.970 88.336.842.000 8.000 9.658.411.497.000 9.380 88.586.378.378.900 68.970 885041368542000 9.485 89.000 9.586.795.614.336.219.378.378.378.380 88.745.5-542.378.378.842.842.305 TDK DILAMPIRKAN Page 276 .380 89.970 89.0.095.378.0-542.4-542.660 89.4-542.799.925.000 8.336.658.800.745.399.378.4-542.000 8.000 8.900 88.2-542.000 8.847.434.390 89.000 8.000 8.970 88.000 5.378.575 89.000 7.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.336.9-542.3-542.3-542.000 9.130 88.846.485 88.0-542.125.542.536.530 88.1-542.321.378.632.0.798.378.2.105 67.4-542.958.390 88.390 68.434.000 9.961-542.2-542.615.380 88.318.000 5.844.378.000 8.

5114.476.946.000 8.730 89.3-542.380 89.476.431.000 8.128.106.530 68.935.632.403.248.542.479.125.504.970 89.970 89.000 8.6.777.000 9.000 9.613-1-542-000 9.000 7.477.378.615.380 67.000 Page 277 .542.000 9.000 8.658.252.000 8.000 8.618.000 8.6-542.501.2-542.476.586.561.9-542.660 69-612-410-6-542-000 9.336.658.479.378.842.5-542.1-542.336.305 89.336.562.567.105 88.000 9.000 8.586.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.477.3-542.477.305 80.0-542.482.000 9.129.378.970 25.479.000 8.479.282.390 89.380 89.429.476.000 9.105 89-477-566-7-542-000 6.970 89.000 9.378.511.476.542.106.5-542.000 7.336.380 88.000 9.000 8.476.733.000 6.970 89.5106542.970 67.305 24.390 67.125.612.542.658.506.3-542.479.970 89.6.380 89.5-542.260 67.476.658.4-542.408.336.502.842.106.336.505.9-542.106.000 8.336.5122.0-542.874 7-542.380 89.614. 3-542.5-542.378.920 89.8-542.476.9-542.390 67.305 89.438.000 9.476.

415 77.092.106.711.00 8.000 8.305 77.599.945 58.2-542.000 9.283.3-542.000 7.000 9.000 8.3-542.614.000 9.610 77.611.4-542.3-524.000 22.9-542.970 67.479.7-542.1-542.945 77.105 77.632.6-542.608.1-542.897.105 88.305 77.937.106.1-542.0-543.000 6.377.6-542.000 7.000 9.530 77.336.125.000 7.599.380 89.1-543.610.336.491.637.6-542.000 7.609.000 6.937.2-542.8-541.797.105 34.937.897.305 77.755.000 9.935.433.586.717.980 6.010.586.380 88.145.860.369.6-542.617.658.000 25.937.946.2-542.544.000 9.738.3-542.425.390 89.800.000 9.000 8.478.938.586.937.607.000 6.4-532.970 89.630 25.000 8.378.660 49-976-383-7-542-000 9.387.937.910 77.125.631.336.999.458.970 25.716.716.400 25.860.000 8.058.400.714.612.125.630 58.8-542.8-542.285 89.379.483.477.900 09.106.376.000 7.842.106.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.8-542.937.4-543.305 26.376.585.610 88.000 Page 278 .799.000 5.036.

842.001.953.589.608.000 7.658.6-542.0.380 36.376.307.158.5-543.785 68.735.000 8.970 34.863.933.105 89.356.428.894.920.542.373.158.305 77.105 36.3-542.933.9.000 8.095.516.311.105 34.542.000 8.330 68.583.538.0.586.586.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.378.586.542.000 25.520.539.542.1.000 9.527.842.3-542.5-542.140 68.105 36.542.2-542.000 9.000 8.000 Page 279 .000 8.1-542.158 10.227.105 34.000 8.276.315 36.002.209.000 9.390 34.516.723.000 8.105 24.586.614.380 77-933-584-3-542-000 9.3.758.453.738.988.0-542.2-542.000 8.373.5-542.608.000 9.8-542.369.586.317.586.106.000 8.4-543.000 8.6.477.542.153.538.346.390 36.000 7.586.485 49.4-542.105 34.276.276.733.586.933.336.542.380 25 416 436 1 542 000 8.3-542.3.380 34.373.350.000 26.842.000 9.5-542.614.542.000 8.000 8.450.105 88.000 8.3.947.106.586.105 77.225 77.380 49.378.305 49.875 77-933-587-543-000 8.842.586.

070 49.000 9.542.106.373.000 9.842.000 8.000 5.099.542.019.3-543.918.0-542.000 9.586.380 08.106.437.918.000 8.223.724.4-542-000 8.542.106.842.305 14.106.096.128.411.258.842.8-543.765.206.000 9.000 9.305 57.762.305 57.660 36.000 8.000 8.6-525.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 6.4-541.266.105 57.543.000 9.558.000 8.665 67.5.327.252.000 8.201.016.000 8.106.918.001 9.2-542.336.390 25.933.390 24.105 779335850542000 8.586.552.8.402.0427.000 7.2-542.240.256.322.378.852.6.305 67.105 67.039.000 8.542.3-542.000 Page 280 .632.034.105 67.000 9.0-543.020.336.575 36.126.105 36.0-542.239.4.773.042.542.586.000 19.2-542.586.1.257.327.3-542.260 77.433.8-542.970 25.877.586.765.918.695 47.305 89.970 67.254.755.8-541.3-525.312.4-542.481.6-525.000 8.764.000 8.380 88.255.765.380.974.305 36.378.380 89.541.000 9.320 57.842.380 57.8-542.765.765.000 7.588.106.918.558 7.

380 25.842.022.318.262.126.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.329.950.9-542.970 08.9-542.305 88.1-542.842.000 8.322.376.400.105 88.4-543.065.000 8.000 8.000 9.365.0-542.000 8.380 35.105 78.376.842.842.970 35.105 88.105 08.000 27.000 8.670 35.586.400.722.586.0-542.736.252.000 9.380 08.542.105 25.586.726.586.119.000 8.860.936.649.8-542.936.322.465 89.024.378.216.874.000 9.4-542.874.305 35.824.542.650.380 35.000 9.5-542.260 88.000 9.936.542.000 Page 281 .206.390 696616267542000 8.106.2-541.542.106.812.000 6.000 8.764.000 8.378.260.7.1-542.023.927.640 26.377.336.915 49.380 89.306.7-525.390 08.377.438.000 8.000 9.3-542.000 8.5.586.377.105 89.000 8.586.857.065.970.5.000 8.858.3-525.886.5-525.468.702.650.336.000 9.000 9.856.066.378.4-542.000 8.153.476.842.3-542.3-525.541.113.376.105 26.586.390 88.970 97-011-664-6-542-000 8.9-542.9.000 8.586.336.105 34.4-542.0.105 88.586.

542.000 Page 282 .586.525.000 8.797.7.2-542.842.400.0-542.937.338.984.9-543.680.233.380 08.305 89.438.000 8.107.542.106.586.0.842.105 59.5-542.105 69.8-542000 9.842.000 8.000 8.105 89.452.7-541.106.0-542.106.648.380 88.000 8.000 8.549.380 57.833.6.380 89-125-784-2-542-000 8.336.5-542.400.000 7.8-542.7.833.485 88.972.887.661.2.542.005 69.143.375.3-542.005 77.543.206.305 89.752.632.542.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.842.3-525.6.842.377.842.3.001 8.9-542.000 8.126.640 77.000 8.000 9.105 68.305 24.477.000 8.400.156.000 27.660 88.131.075.757.931.543.904.5-542.999 8.605.7-542.651.542.759.485 89.652.999 8.999.105 48.586.8542.842.466.661.126.000 9.505.117.506.492.5-542.336.380 34.095.586.000 8.380 05.2.000 9.970 08.000 8.000 8.970 35.542.586.095.226.915 8.530 89.318.380 89.0-542.380 89.400.664.377.970 59.000 8.842.627.001 8.263.001 8.969.628.931.336.

752.000.659.380 34.1.105 59.7-542.530 34.0-525.768.000 8.630 59.2-541.378.970 34.624.9-542.000 9.3-542.106.377.970 45.4-542.095.336.095.557.881.106.984.1-542.000 7.380 67.648.1-542.305 34.305 88.376.586.630.000 8.000 9.106.5-542.658.380 34.000 Page 283 .4-542.2-543.376.095.000 9.775.380 59.680.000 8.4-542.524.390 88.542.9.000 8.542.4.485 14.3-542.3-542.000 9.105 88 504 118 6 542 000 9.154.551.629.000 8.752.173.389.376.842.842.970 34.095.101.001 8.390 88.000 8.000 5.062.184.629.305 89.000 9.070 88.106.485 88.378.378.860.586.126.476.105 88 377 882 1 542 000 8.336.305 88.000 9.061.652.336.000 9.193.390 88 378 320 9 542 000 8.001 8.2-542.775.065.4-542.000 8.376.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.068.305 88.966.752.063.928.8-542.752.377.000 8.842.000 8.6-542.9-543.821.842.000 8.228.106.485 48.6-542.376.000 8.413.336.805 59.611.000 8.724.6-542.586.907.485 88.677.099.630 25.

000 9.000 8.752.305 47.503.105 48.4-542.000 6.653.2-542.542.9.608.000 8.305 48.860.0-542.0-525.5-542.305 59.7-542.7-542.105 47.605.305 59.930.000 8.939.000 9.752.752.620.992.842.613.000 8.6-542.642.752.2-542.000 7.647.752.842.380 59.860.380 59.586.542.000 8.752.525.000 8.5-542.651.106.630 48.000 9.4-542.106.415 49.3-542.575 59.105 48.842.000 9.2.025.0-542.646.617.105 77.586.752.842.130 88.619.992.842.000 9.4-542.000 9.8-542.106.000 9.542.000 7.017.930.1.128.141.930.645.661.1.930.922.411.182.752.752.106.4-542.039.0.076.336.6-542.931.380 89.970 47.485 47.000 8.305 48.630 59.8-542.000 8.930.000 8.000 8.106.380 59.000 9.106.752.105 25 230 443 1 542 000 8.930.000 8.000 Page 284 .930.106.949.380 59.657.106.000 8.305 59.609.305 59.5-543.615.880 48.616.095.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 7.3-542.586.274.000 6.542.305 48.106.586.649.164.000 9.694.655.930.926.305 48.9-542.586.

000 8.919.378.581.000 8.618.3000 9.930.930.897.000 7.805 49.586.842.3.542.541.586.106.000 9.581.000 8.930.000 7.390 79.4-505.581.378.754.842.575 79.000 9.3.230.575 79.581.383.592.7-541.581.595.542.542.379.377.748.105 79.380.106.3.106. 017.370. 922.542-000 26.378.258.1-542.7.305 79.000 7.371.390 79.581.2-542.607.390 480044551542000 9.542.6.000 8.411.305 48.380 79.105 77.842.000 7.542.660 79 581 384 9 542 000 8.000 Page 285 .842.542.1-542.105 48.860.581.9-542.4-542.380 79.378.1-542.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.378.6-542.000 9.579.382.579.527.000 8.586.632.6.375.305 48.5-541.395.842. 7 .000 7.380 79.225 79.000 9.581.5.947.140 77.232.390 47 942 709 8 542 000 8.367.000 8.411.000 7.525.842.632.581.000 8.630 79.8.228.575 58.930.380 59.933.542.390 79.3.411.364.610.378.7-541.581.542.000 8.285 79.581.228.385.0.00 7.8-542.718.000 9.660 79.579.380 79. 000 6.380 48.581.897.

390 48.984.390 79.984.615.984.378.390 08 969 055 6 541 000 8.390 48.610.380 48.608.644.000 25.984.618.378.000 8.586.984.1-542.984.4-542.000 8.984.191.683.000 9.378.106.984.380 48.4-541.586.8-542.380 79.380 48.575 48.984.9-543.000 7.984.285 47.581.897.336.000 8.000 9.5-541.000 9.000 8.2-541.378.2-525.436.1-543.716.842.984.000 9.842.586.105 48.602.000 7.999 8.984.000 8.390 79.0-542.842.378.000 9.000 9.601.000 9.581.994.959.106.658.380 48.581.2-542.1-542.820.984.5-541.614.380 48.380 48.8-542.105 06.984.8-541.604.305 48.612.000 Page 286 .3-543.842.606.9-541.378.358.000 9.616.970 48.611.106.000 9.984.380 79.000 8.374.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.842.2-542.984.984.945 48.000 6.621.305 48.378.581.390 48.010.105 67.0-542.066.411.624.4-542.369.2-542.305 48.910 16.645.842.842.7-541.1-311.381.000 8.390 79.000 9.8-542.607.842.000 8.000 8.031.3-541.623.000 8.583.1-542.380 48.

042.000 8.922.9-542.5-542.901.890 89.9-543.0-542.024.378.897.603.3-541.000 9.901.000 9.257.000 8.842.380 47.378.0-542.031.106.000 23.380 47.033.390 47.970 47.336.000 9.542.000 7.901.041.930 47.000 9.000 6.390 47.038.022.7-542.128.380 47.285 77.380 47.000 8.105 47.581.901.901.000 8.000 8.000 9.048.901.901.8-542.901.842.7-542.4-543.000 8.5-542.037.901.380 47.025.748.4-542.000 8.658.000 9.378.043.380 48.901.380 47.336.842.390 47.901.000 6.000 8.586.021.0-543.0-542.046.035.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 7.039.485 47.901.378.305 47 901 028 2 542 000 9.403.1-542.610 77.901.842.425.6-542.901.2-542.901.901.000 Page 287 .1-542.305 59.034.542.378.730 47.378.7-542.586.044.901.029.1-542.106.000 8.842.842.033.901.970 47.032-4.000 9.901.000 8.390 47.727.000 8.000 9.390 47.842.901.390 47.901.000 8.105 47.8-542.000 9.665.8-542.3-542.030.095.040.9.984.4-542.922.028.390 47.378.380 47.

000 9.630 47.530 47.1-525. 023.000 9.868.128.142.632.106.011.095.000 7.106.922.305 77.9-525.390 47.485 47.000 7.586.301.000 9.105 77.097.378.390 77.970 47.315 47.000 8.105 77.922.000 9.000 8. 000 8.727.6-542.578.000 7.000 7.020.000 25.000 Page 288 .000 9.1-525.991.991.000 8.922.000 9.021.032.503.922.380 77.660 77.000 7.199.922.6-542.632.018.5-542.000 7.000 8.0-542.1-525.9-525. 922.897.651.305 77.015.586.095.758.000 8.380 77.868.976.694.975.860.2-342.009.017.285 89.2-542.922.658.987.380 89.842.378.946.5-542.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 6.5-542.193.542.013.660 47.6-542.0-542.336.380 77.575 26.411.8-525.842.5-542.6-542.632.926.000 8.586.694.024.922.097.390 77.380 77.022.012.660 26.000 8.378.2-542.000 9.182.922.000 7. 5 .908.842.000 8.922.000 8.188.922.889.8.001 8.3-525.4-525.105 77.485 47.9-542.842.922.542.922.860.010.630 35.922.632.3-542.019.586.7-525.105 77.7-542.660 77.

991.947.000 7.0-542.485 47.0-542.000 8.991.6-524.429.842.991.842.971.5-542.630 47.542.378.842.991.000 9.981.542.842.827.970 47.106.860.000 9.106.4-542.105 47.6-533.333.225 25.305 47.390 47.1-542.6-542.000 7.000 9.1-542.842.184.630 49.991.860.995.977.991.470.996.991.000 8.968.004.245 35.411.542.630 47.106.991.990.9.403.3-543.575 48.3.000 8.967.305 47.000 8.380 47.7-542.380 48.3-542.4-542.305 47.964.000 8.991.586.975.842.305 47.336.380 47.630 47.970.6.380 47.380 47.974.4-542.000 7.8-542.842. 991.991.991.000 8.660.030.985.000 7.989.378.542.380 47.000 8.106.380 47.630 47.991.976.984.380 47.000 9.992.1-542.991.6-542.994.000 8.965.000 7.000 9.973.542.991.095.106.0-542.991.2.061.058.991.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 6.658.357.0-542.000 8.991.860.730 36.000 8.9.000 9.3-542.671.390 47.041.860.982.7-542.991.305 47.000 Page 289 .984.991.1-542.000 8.000 9.000 9.000 7.000 7.991.

9.984.868.000 9.8-542.-542.619.305 88.065.0-542.0-542.206.096.443.106.594.380 47.000 9.542.106.629.000 9.6-542.6-541.868.000 9.579.8-542.503.130 25.842.000 6.868.305 89.000 8.933.135.640 47.658.945 77.129.542.380 89.1-542.775.992.246.106.105 89.129.305 35.582.000 6.000 8.129.000 7.868.730.868.591.5-542.030.5-542.9.868.129.4-542.716.305 47.130 47.485 48.106.8-542.390 47.000 9.305 47.000 8.868.868.954.6-542.6-542.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 7.587.980.763.842.000 7.378.935.586.868.6-542.3-541.803.305 89.000 9.503.000 6.8-542.125.305 47.0-542.106.505 47.877.4-542.285 47.000 9.868.000 8.411.000 Page 290 .0-541.000 28.305 89.589.000 9.095.8.000 7.588.4-541.592.2-542.129.000 9.5-542.000 8.000 9.842.586.106.915 47.280.013.737.630 89.500 89.704.575 47.106.868.593.584.106.271.173.000 9.898.380 77.170 09.000 9.401.380 47.6-505.860.897.899.689.635 89.2-542-000 6.000 8.897.318.

2-542.071.000 Page 291 .322.071.604.374.7-542.071.095.305 58.978.000 8.586.8.6-542.071.6-524.000 6.542.382.718.000 7.1.970 47.000 8.106.105 48.000 9.542.105 48.000 8.000 9.970 58.615.442.390 77.586.5-542.401.530 48.970 47.1-541.000 8.390 58.541.000 8.045.000 8.000 9.378.305 48.868.991.000 8.000 9.718.105 58.004.105 58.376.380 47.7-542.000 8.718.189.390 48.336.586.380 47.378.336.000 8.106.8-542.425.611.071.586.932.485 47.369.626.933.933.440.0.6-542.336.163.105 77.3-542.926.305 48.105 48.093.3-542.8-542.920 48.125 57.071.438.000 9.3-542.106.000 8.305 48.071.071.071.680.834.000 8.4-542.901.519.628.619.718.105 48.586.000 9.305 25.000 8.586.718.9-542.6-542.105 58.5-542.609.630.106.842.4-542.842.4-542.000 6.NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) JUMLAH PENERIMAAN 8.586.391.611.542.000 8.2-542-000 9.378.0-542.390.718.106.0.623.105 - 9.586.610 58.718.400.000 8.908.1-542.586.000 8.

336.9-542 000 9.925.842.718.718.000 7.095.000 8.1-542.970 47.912.6-542.992.992.765.000 8.336.000 8.0-542.718.378.860.542.383.718.074.000 Page 292 .842.6-542.718.894.542.630 48.378.106.970 58.542.586.8-542.004.100.842.000 9.7-542.586.378.718.000 9.6.718.070.380 58.718.000 8.4-542.718.380 58.992.336.920 58.380 58.396.718.305 48.000 25.2.542.542.393.970 58.000 8.334.505 48.645 58.000 9.992.4-542.9-542.143.000 9.0-542.992.0-542.380 47.758.390 58.105 58.379.658.000 5.333.375.970 47.7-542.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.980.485 58.388.2-542.718.7.630 58.378.184.9-542.000 8.368.000 9.380 58.3-543.992.090.970 58.970 58.336.000 8.000 8.984.1-50-6 8.842.315 47.000 8.390 47-992-069-6-542-000 8.327.336.842.2.842.380 47 991 929 2 542 000 8.386.380.718.336.000 6.718.004.718.377.991.000 8.384.390 47.105 47.7-542.7-542.8-542.000 8.586.3.399.392.380 47.083.088.105 00.000 8.000 8.

000 8.6-603.001 8.764.542.992.670 47694 140 6541 000 8.720.305 47.880 47.485 09.5-542.000 7.305 14.690.764.000 8.860.0-542.380 47.586.000 9.072.919.084.099.8.103.000 9.105 47.670 47.9-542.6-542.000 8.000 9.992.842.630 47.106.694.586.140 58.305 47.541.636.542.000 9.542.992.5-525.762.991.105 47.136.000 8.000 26.970 68.096.992.106.992.085.8-542.992.305 89.842.8-542.000 9.694.305 47.000 8.4-542.939.105 47.230.000 9.085.3-542.992.586.6.125.8.992.105 47.860.586.00042.131.000 8.970 68 433 464 2 542 000 8.630 47.000 8.000 7.075.098.380 47.9-542.992.105 69.842.095.080.105 47.992.842.5-542.092.737.530 47.000 8.970.139.000 Page 293 .0-542.5-542.680.611.527.3-542.586.305 47.087.4-541.380 47.000 9.106.106.992.106.000 8.000 9.630 47.992.992.082.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.4-542.000 8.260.0-542.3-542.3-542.431.694.651.000 8.860.542.2.257.093.380 47.538.336.000 7.336.586.2-542.106.

380 47.000 9.901.901.225 47.842.586.586.000 7.105 47.3-542.380 47.542.105 47.694.105 47.097.542.5-542.2.000 8.129.000 8.105 47.926.660 47.630 47.0-542.000 8.842.134.380 47.694.842.632.465 77.145-5-542.9-542.901.138.380 47.336.935.108.926.1-542.132.3-525.105.000 7.9-542.926.915 47.542.000 8.000 8.380 47.5.525.842.447.734.586.318.045.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 7.586.000 8.525.694.7-542.586.860.216.106.926.380 49.000 Page 294 .542.000 7.000 8.000 8.305 47.842.000 7.000 8.901.000 8.842.3-542.586.009.103.340 26.127.694.842.926.6-542.542.630 47.000 8.632.380 08.928.005.006.660 47 926 008 5-541 000 8.1-525.586.2.106.096.000 7.9.7.137.157.9.933.380 47.658.000 8.104.250.380 47.9-542.842.102.947.694.6-542-000 8.992.694.105 47.000 8.000 8.970 47694 133 1542000 27.589.105 89.000 9.125.973.1-647.103.7.842.901.525.380 47.000 9.901.694.105 47.3-542.007.1.000 8.860.8-525.901.

000 6.586.823.586.197.000 Page 295 .6-542.140 48.000 7.390 68.1-542.930.335.000 7.000 6.000 9.441.6.000 8.2.000 8.934.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.542.9-542.937.542.936.000 8.8-542.924.3.000 8.0-542.916.542.197.105 26.228.1-542.5-542.901.197.106.929.630 89.197.000 7.340 68.860.930.632.000 9.000 26.000 9.184.897.285 77.0-542.197.000 8.3-542.305 47.542.897.632.380 68.000 7.842.105 68.5-543.860.9-542.380 77.197.542.2-524.919.860.630 68.000 8.542.921.918.927.6.805 68.000 7.000 9.000 7.660 68.285 88.197.103.056.736.483.197.105 78.928.105 58.2-542.197.196.991.000 7.197.0-542.596.630 68.527.730 68.586.1.378.860.7-542.000 9.7-542.0-542.1.606.071.197.4-542.390 68.197.000 7.938.630 68.197.718.403.305 48.630 68.586.586.5-542.842.305 68.630 68.106.922.378.542.197.860.128.931.0631.377.933.277.373.377.697.8-542.106.000 8.106.917.105 77.000 9.660 47.000 7.305 68.000 8.164.197.

000 8.000 9.868.660 47-868-634-8-542-000 8.868.2-542.378.842.000 8.000 9.632.5.000 7.631.860.390 26.868.609.428.630 34.000 8.868.1-542.627.4-542.901.378.428.390 47.638.868.868.105 47-868-610-8-542-000 8.287.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 6.000 8.530 47.868.635.000 9.586.680.378.542.842.000 9.842.000 9.380 47.4-542.2-542.3-524.615.380 47.842.868.1-542.380 47.868.000 8.623.000 9.624.935.4-542.868.937.897.586.621.603.105 47-868-618-1-542-000 8.000 7.716.105 47.1-542.541.868.305 47.106.542.3-542.586.285 88.5-542.000 8.947.105 77.105 47.0-542.984.380 47.613.000 8.939.2-542.6-541.095.542.000 9.106.875 47.000 8.868.000 8.640 47.378.586.2-542.7-542.390 47.616.842.586.081.106.9-542.617.628.608.380 47.3-542.305 47.225 47.868.105 47.305 47.609.632.000 Page 296 .586.868.868.390 48.485 49.000 8.868.000 7.380 47.622.5-524.000 9.842.4.378.000 8.206.868.375.2.625.000 8.4-543.6-542.

9-524.000 7.984.406.1-542.586.000 8.000 9.405.575 48.601.660 48.842.1-542.6-541.000 8.542.378.400.586.860.8-542.868.000 8.004.380 89.411.542.004.5-542.397.390 48.428.632.481.000 6.842.3.4-542.000 7.000 8.505 48.586.892.000 7.586.000 9.105 48.004.408.586.105 47.4.575 48.000 7.401.970 48.9-542.0-542.633.630 48.000 9.660 48.000 9.665 47.399.632.403.000 Page 297 .5.868.630 49.000 8.004.381.542.7.915 48.411.4-542.000 8.928.970 77.336.757.8-542-000 9.380 47.390 47 720 942 3 542 000 7.970 48.4-542.6-542.105 48.404.6-542.000 7.000 8.402.410.380 47.004.000 7.105 47.599.6-542.7-524.524.000 8.629.411.175.3-542.000 9.336.401.380 48.935.0-542.378.3-541.868.004.980.612.004.004.004.640 48.658.575 48.004.383.004.096.7.411.172.004.380 47.5-542.105 79.842.004.991.586.206.5-542.336.398.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.000 7.000 9.524.396.868.868.000 8.004.860.575 48.004.658.905.000 8.

897.1.055.3-542.524.378.4-542.928.000 9.157.102.4-542.305 47.106.000 9.004.000 7.106.000 8.875 88.000 8.9-542.000 6.305 48.3.0.305 48.930.504.542.504.3-542.542.000 9.305 48.305 88.6-542.106.630 89.0-524.000 8.630 88.094-9-542-000 8.173.8-541.378.004.100.504.021.390 88.380 88.611.897.392.004.3-542.860.378.000 Page 298 .504.305 48.106.101.586.829.542.3-524.164.285 68.000 9.247.504.000 8.2-542.992.000 6.504.504.095-6-542-000 9.842.336.842.320 69.336.004.000 9.380 47.000 8.504.000 8.106.505.5-542.164.164.7-542.860.285 88.7-542.305 88.380 77.504.000 7.935.000 8.0-542.391.842.054.106.000 9.942.000 9.106.000 9.390 88.378.693.842.852.6-542.970 88.428.842.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.1-542.384.004.092.097-2-542-000 9.000 8.4-542.000 7.970 88.390 88.000 8.842.047.926.3.105 77.000 8.398.096.380 88.5-542.385.970 88.380 88.336.198.504.935.380 88.0-542.399.375.390 48.091.504.

630 69.380 69.058.286.2.274.000 8.970 69.3-542.970 47.860.206.5-542.248.842.000 8.611.236.004.238.000 7.305 69.000 8.485 36.000 9.000 Page 299 .524.010.611.000 8.934.611.992.542.842.000 8.452.7-542.640 49.000 8.336.702.670 47.611.0-542.542.910 49.274.842.234.9-542.000 8.942.380 69.000 7.611.245.7.611.970 69.0-542.4.9-541.000 25.665 49-274-951-0542000 8.010.611.543.232.542.000 7.273.542.000 8.000 8.8-543.6-542.305 69.378.842.106.000 9.274.000 25.910 49.000 7.1-543.409.000 8.380 69.274.253.240.246.229.5.2-542.1-543.000 24.2.336.611.630 58.575 69.611.764.105 49.380 69.611.481.000 9.611.6-542.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.720.349.1-542.860.004.336.8-542.938.947.000 8.106.244.586.336.095.611.2333.274.380 69.7-542.842.0-525.455 49.241.542.380 48.940.586.970 69.611.000 8.000 9.000 8.105 69.380 9.389.8.624.231.6-542.842.994.411.605 48.842.611.390 69.

000 5.542-000 9.5.4-542.380 49.274.660 49.000 7.984.678.011.930.992.000 8.602.000 8.000 8.933.380 49.842.970 49.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 7.933.576.632.00 8.970 49.000 8.000 9.378.7.9333.980 89.105 49.586.542.106.842.542.366.591.000 8.106.947.274.000 7.305 48.305 49-274-932-0-542-000 9.578.4-525.5.305 5.933.6-542.2-542.936.5-542.274.7-542.586.380 49.933.542.380 49-274-927-0-542-000 8.925.106.380 69.095.399.398.106.665 49.380 49.105 48.933.575 97.0.0-542.842.842.933.000 9.4-543.000 8.2-542.336.000 8.305 49.000 7.575.296.225 49.000 9.752.661.1.669.930.581.390 79.000 8.590.933.376.572.105 49.000 8.089.630 48.603.586.933.000 8.106.3-542.4-542.860.587.584.0 – 542.888.970 49.842.557.4-542.658.481.7-542.305 47.933.5-541.485 49-274-944-5-542-000 9.000 9.9-542.842.579.8-542.336.872.336.933.380 49.525-000 8.2-542.574.000 9.380 49.000 8.525 Page 300 .411.842.7.586.583.

984.659.658.380 48.970 48 984 634 5 542 000 7.106.984.390 48.336.106.651.8-542.644.252.000 9.105 48.390 48.260 48.378.581.000 9.629.984.9.984.586.000 8.633.336.000 6.7-542.4-542.105 48.378.984.933.000 8.000 7.095.428.000 7.575 49.585.653.586.485 48.577.105 88.970 48.4-541.694.842.575 48.544.3-502.000 6.6-542.542.206.9-542.984.3-542.984.001 9.656.1-542.7.000 6.378.970 48.842.000 9.336.586.959.542.0-541.637.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.266.143.378.933.875 48.000 8.2-542.6329-542000 9.206.575 07.411.000 8.5-542.7.001 8.285 68.935.000 8.8-542.833.7-542.984.005 47.897.000 Page 301 .390 77.984.2.000 7.2-542.542.377.661.307.5-542.305 49.543.984.984.411.336.206.933.654.380 48.489.285.647.984.970 48.984.642.660 68.632.9-542.8.411.106.000 9.000 8.984.6-542.305 49.8-541.000 8.000 8.586.636.105 08.305 48.260.300 68.000 8.259.984.000 8.539.390 49.000 8.258.201.000 8.8-542.

184.670 47.4-542.901.000 9.984.3 .542.630 47.4-541.066.000 8.875 47.842.842.074.390 47.079.380 47.064.984.984.984.000 8.106.390 48.000 9.933.901.542.000 6.901.639.105 48.000 9.586.7-542.063.000 8.2.105 48.380 47.649.000 9.336.390 48.901.1.660 47.071.620.000 8.7-542.105 47.6-542.000 8.000 8.000 7.901.076.960.380 48.1-542.897.635.000 8.380 47.125.542.901.386.7.493.1-542.631.901.586.842.105 48.842.305 47.628.2-541.542.2-542.542.542.842.984.000 9.068.390 48.580.9.984.7-542.632.842.378.252.2-542.000 8.670 47.380 9.260 48.901.842.000 6.000 8.481.901.665 47.764.842.380 48.648.9-542.2-542.0542.694.586.7-542.083.000 5.5-542.378.720.000 9.5.650.380 49.000 8.106.000 8.0.000 8.971.542.542.080.000 8.888.970 47.984.378.901.227.991.380 48.8-542.901.004.984.000 8.3-541.378.586.000 Page 302 .000 8.8.428.640.984.082.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.305 47.285 35.

586.390 47.336.586.083.034.000 10.150.842.180.00 8.7-542.694.3-525.694.000 8.305 47.057.2-542.7-542.000 8.4-542.542.176. 000 8.190.7-542.901.630 47.000 8.9.178.586.000 9.694.066.171.106.000 7.660 47.058.000 8.694.390 77.000 8.000 9.586.181.6-542.105 47.380 47.000 8.195.630 47.194.542.694.694.5-542.105 47.694.927.8.105 47.183.000 8.008.901.694.05-42.842.694.365.173.105 47.0-542.1-542.378.105 47.694.842.0-542.586.694.694.650.1-542.380 47.658.694.860.192.000 8.542.1-525.000 7.842.901.6-525.105 47.187.184.586.542.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.380 47.9-542.758.184.200.5-542.4-542.000 8.000 25.380 47.694.4-542.305 47.842.000 8.198.7-541.8.073.694.694.106.632.694.860.1.586.630 47.922.2-542.970 47.000 Page 303 .000 7.000 9.694.000 8.172.890 77.6-525.000 9.378.842.835 47.174.000 9.000 8.378.000 8.390 47.380 47.380 47.105 77.922.315 47-694-186-9-542-000 23.901.193.380 47.078.

650.000 8.012.024.992.875 47.020 47.403.377.4-542.288.000 9.1.7-542.015.000 8.095.358.721.000 7.000 8.467.992.713.1-542.010.489.452.586.3-542.660 47.6-542.527.428.105 47.485 47.197.000 8.105 47.947.305 47.995.842.009.028.000 7.000 8.942.870 47.992.992.764.600 9.7.000 8.945 47.000 7.650.106.6-542.0-541.380 47.5-541.992.992.6-542.225 47.970 47.542.019.000 8.106.947.000 6.632.6-542.000 8.000 7.586.992.720.992.860.000 26.992.1.660 47.605 47992 0324-542 000 8.9-542.9-542.992.380 77.485 47.586.670 47.336.000 Page 304 .105 47.631.988.020.011.8.300 44.630 47.586.105 47.000 8.0-542.992.992.586.694.842.6-542.935.105 47.720.542.027.305 47.000 7.992.026.8.716.2-542.586.992.6-542.9-542.140 47.0-542.000 6.3-542.023.992.000 9.992.2-541.632.542.895.031.542.000 8.022.095.025.380 47.105 47.541.000 7.225 47.6.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 6.003.624.016.000 8.070.000 7.000 8.650.842.

000 9.000 8.992.542.7-542.305 47.000 9.000 8.197.000 8.000 8.897.390 47.9-542.2-542-000 9.105 48.388.000 8.002.4-542.575 47.989.380 47.380 48.5-542.380 48.842.970 47.6.000 6.000 7.000 Page 305 .650.641.000 8.8.681.004.380 68.996.378.0-542.380 47.542.382.1-542.425.369.770.984.685.106.885.000 9.3-542.106.000 8.542.7.6.5-542.928.7-542.336.000 9.542.050 8.842.658.411.669.380 47.367.542.106.8-542.106.842.000 9.485 47.000 8.998.305 48.000 7.720.6.000 8.3792.095.563.106.354.380 47.4-542.542.378.285 25.305 89.356.9-542.0.721.305 47.720.375.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.1-542.650.000 8.842.380 47.650.0-542.390 48.305 47.336.650.125.970 47.984.720.997.3-542.630 47.984.000.095.586.542.650.5-541.842.000 9.610 25.563.721.860.984.1.000 8.000 6.721.650.6-542.000 8.380 47.095.720.0-542.371.650.684.913.650.9-542.842.396.485 47.485 47.720.650.842.380 47.676.000 8.650.842.842.000 9.

000 7.984.106.542.380 48.000 8.3.842.000 8.8.8-542-000 8.380 48.984.105 67.710.726.000 9.842.658.984.984.9.542.4.305 48.106.000 8.541.842.879.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.5.762.679.411.6.000 9.722.575 48.984.000 8.930.000 8.703.842.305 48-984.105 48.4-542.9.8-542.542.842.106.336.5.707.9-542.839.485 48.380 48.000 7.380 48.947.5-542.984.000 9.543.000 8.670.542.7-542.000 8.604.542.924.380 48.658.000 8.984.0.305 48.6.970 48.728.842.125.668.984.672.106.000 8.000 9.984.675.0.524.000 7.000 8.3-525.380 48.542-000 Page 306 .0.984.542.860.105 48.708.542.842.660 48.984.7-542.842.390 48.000 7.380 48-984-730-1-542-000 7.305 48.984.106.984.000 9.095.380 48.225 89.575 48.687.586.542.1.667.380 48.380 48.632.984.701.984.3.716.378.000 8.000 8.658.586.586.542.837.630 48-984-713-7-542-000 9.2.411.000 9.525.724.305 47.380 48.984.727.673.3.984.984.542.3.000 9.542.984.483.542.684.984.

984.586.860.000 7.984.617.842.340 47.060.411.842.000 8.059.2.000 Page 307 .984.462.720.050.122.062.1-542.095.542.000 6.718.000 8.706.000 8.6.128.000 9.105 48.735.336.378.7.542.947.632.485 48.984.711.465 48.984.8-542.694.630 48.5-542-000 6.285 47.586.702.000 8.380 48.992.698.000 7.542.984.4.542.992.984.475 490908001-542.000 7.000 8.658.000 8.105 48.7-542.106.380 47.700.992.000 8.105 48.992.225 47.705.305 48.305 48.0-542.000 9.525.984.525.3.704.4-542.992.842.000 5.542.004.000 8.000 7.717.9-542.380 48.842.586.992.2.6-542.984.984.000 8.725.586.000 9.474.0-542.712.0.575 48 984 729 3-542 000 9.380 48.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.1-542.000 8.000 7.1-542.000 8.9-542.000 6.1-542.715.105 48.6-525.992.970 48.054.542.6.723.1-542.660 48.6-542.380 47.897.984.285 47.344.216.105 47.984.630 48.103.897.860.984.106.039.415 89.984.045.100 48.586.000 8.390 47.984.8-542.000 7.721.

947.4-543.483.6-542.3-542.380 351267588542000 8.000 28.061.586.019.170 36.543.000 8.336.689.105 57-854-022-1-542-000 8.005 661979332542000 7.336.7-452-000 9.4-542.000 8.840.305 26.000 8.411.670 484836606524000 8.375.000 7.000 8.916.000 8.842.318.883.318.380 36.105 47.106.826.375.833.992.005 364594192525000 8.000 8.3-525.947.630 484836580542000 7.375.5-542.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.105 57.106.764.431.845.375.9-542.842.225 484836648542000 9.915 68.854.184.000 27.833.225 484836630524000 8.575 49.401.586.380 89.000 8.305 47.000 8.586.105 57.8-542.842.970 57-854-008-0-542-000 8.046.901.970 578540213542000 8.135.886.887.000 Page 308 .915 48483635542000 8.105 88.2-542.106.456.842.586.456.1-525.305 47.049.842.1-542.992.586.105 88.6-542.1-543-000 8.380 88.172.970 495654543542000 9.854.336.000 27.380 88.8.884.586.016.430.

380 484836317542000 7.860.970 484836473542000 7.8-542.586.617.660 484836572542000 8.842.1.305 484836275524000 8.106.660 484836523542000 8.366.000 6.860.148.630 341403889542000 9.586.9-542.378.105 484836481542000 8.105 484836366542000 8.601.106.378.380 484836390542000 8.617.586.000 Page 309 .586.842.632.718.240.390 484836283541000 8.970 484836499542000 8.336.630 484836507542000 8.380 48.842.745.000 6.745.654.420 484836556542000 8.305 484836424524000 9.380 484836457542000 9.632.610 89.105 484836333542000 7.000 8.6-542.0-542.577.106.305 484836440542000 9.483.105 484836465542000 9.660 484836575542000 7.542.000 6.106.704.842.425.075 58.336.600.390 597482439541000 5.411.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 7.415 26.415 89.575 484836622542000 9.632.305 484836408542000 7.

842.860.630 48.000 8.0-542.100.694.104.526.000 8.7.694.694.598.099.502.004.2.737.000 8.380 89.939.5-542.378.000 7.000 8.0-542.000 Page 310 .586.105 89.000 19.095.004.380 47.000 8.105 47.096.694.004.830 88.4-542.095.305 48.390 47.380 47.586.2-542.586.745.206.106.106.350.932.000 8.842.970 48 004 364 5 542 000 9.542.105 47.000 8.000 9.745.694.4.000 7.102.886.4-542-000 9.184.380 47.8-543.380 47.8.305 47.923.390 48.305 47.694.694.694.367.000 8.3-542.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.6-542.2-542.694.842.860.000 9.8-542.094.105.5-542.658.0-523.353.000 8.000 8.842.004.283.000 9.000 9.5.640 47.101.206.276.630 48.000 8.842.000 9.640 79.000 8.378.630 68.106.6-542.485 47.4-542.380 47.380 47.098.694.004.542.107.694.842.4-542.106.305 47.842.542.000 9.336.6-542.542.694.345.694.380 48.000 9.694.599.9.109.365.000 8.8-542.3-542.106.305 09.880 47.197.000 8.108.106.542.694.1-542.586.103.

660 68.7542.105 68.000 8.336.000 8.8-542.105 48.325.000 9.000 8.823.6-543.198.542.4-542.586.824.5-543.000 9.6.198.774.106.004.000 8.336.000 7.0-542.4-542.366.821.586.630 68.362.000 7.000 8.000 8.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.1-542.840.542.000 8.198.836.000 8.842.6.586.632.970 68.000 7.843.000 7.198.305 68.305 48.7-541.841.198.842.198.3-525.390 48.915 68.198.828.198.004.000 8.000 8.4-542.542.105 48.825.4-543.443.860.660 68.198.970 68.004.106.970 48.380 48 196 064 9 542 000 9.000 7.880 68.641.198.542.586.542.542.095.630 68.752.660 68.004.198.984.359.542.9.8-543. 349.000 8.822.346.632.198.485 34.2.106.5.2-542.0.632.305 68.844.826.660 68.9.380 68.820.2-540.106.378.838.000 9.004.0.380 59.000 Page 311 .939.000 9.305 48 004 348 8542 000 8.106.2-542.106.198.542.336.000 8.837.586.000 9.105 68.000 7.632.842.6-542.004.105 48.356.305 48.000 9.198.842.860.198.305 68.198.719.

022.694.106.000 8.378.839.542.926.390 47.3-542.644.106.926.305 47-926-021-8-542.240.095.000 9.378.842.000 8.000 7.630 59 748 272 8 542 000 9.099.336.378.926.842.126.024.940.380 47.2-542.2-542.225 59 748 269 4 542 000 8.030.105 47.000 9.926.000 8.390 47.5-542.000 8.926.106.044.586.949.305 47926.019.106.000 8.9-542.018.000 7.000 6.8-542.000 8.6-542.000 9.485 59 748 268 6 542 000 Page 312 .252.926.032.260 47-926-017-6-542.000 9.0-542.028.106.6-542.305 59.992.105 47.842.4-542.000 8.6-542.586.970 88.630 47.1-542.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.380 47.926.095.041.380 47.926.000 8.6-542.0-542.000 9.380 47.860.380 48483684542000 9.926.000 9.000 9.000 5.105 47926031754000 7.029.305 47.000 8.1-542.411.9.575 47-926-043-2-542.000 7.842.752.106.926.947.225 68.3-542.305 47.630 47.036.184.926.040.926.5-542.305 59 748 250 4 541 000 8.586.860.198.658.485 47.420 47.030.

JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.842.005.542.000 9.305 59 748 259 5 542 000 8.095.305 57.000 7.000 9.106.252.8-541.542.249.586.748.106.245.106.305 59 750 457 0 541 999 9.378.871.9-542.390 59.6-542.860.285 47.000 9.630 59 748 265 2 542 000 8.106.380 48.842.984.8.380 57 853 722 7 542 000 6.411.977.721.390 59.105 89 128 750 0 542 000 8.433.378.378.105 25.305 59 748 246 2 542 000 7.853.000 8.305 59 748 253 8 542 000 9.897.726.748.105 59 748 263 7 542 000 9.7-542.586.390 59 748 248 8 542 000 9.106.575 59 748 270 2542 000 8.000 7.748.860.0.542.378.485 59 748 260 3 542 000 9.542.842.860.390 59 748 247 0 542 000 8.254.586.390 47 942 682 7 542 000 9.630 48 425 647 4 548 000 8.390 59.932.378.105 59 748 271 0 541 000 8.4.746.378.390 59.000 Page 313 .842.000 9.6.380 59 748 264 5 542 000 7.000 9.748.403.380 59 748 267 8 543 000 7.630 59 748 262 9 543 000 9.586.730 47.8-542.378.

165.380 47.378.106.630 47.9-542.380 47.926.4-541.000 8.860.630 47.926.0-542.380 47.4-542.169.842.186.659.192.183.926.336.184.842.194.380 47.926.842.167.000 8.380 47.175.586.000 9.926.000 8.184.7.000 3.542.160.6-541.842.177.1-542.105 48.126.926.3.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.4-542.842.926.860.5-542.926.000 8.842.000 8.926.380 47.926.000 8.842.842.542.970 47.105 477 2096 393 41000 8.630 47.000 8.926.000 7.0-542.411.158.184.000 8.483.164.000 Page 314 .095.586.172.2-542.000 8.380 47.166.926.926.000 8.180.000 7.178.586.193.185.191.380 47.8-542.860.926.188.5-541.0.000 8.380 47.926.000 7.926.880 47.9-542.130 47.390 47.542.926.542.842.000 8.305 : 47.000 9.630 47.176.630 47.842.000 8.9-541.926.380 47.6-541.105 47.5-541.105 47.575 47.586.000 8.485 47.9-542.926.162.000 7.1-542.926.000 8.8-542.179.939.380 47.926.000 8.6-542.2.926.926.926.000 8.181.000 8.3542.926.842.8-542.

3-542.7-542.551.465 48.000 9.842.000 7.380 47.4-542.547.549.942.106.670.000 8.0-542.6-542.000 9.630 47.7-542.105 08.380 47.586.942.481.536.942.434.655.630 47.942.105 47.875 48.3-542.6-542.664.071.842.485 47.586.842.000 9.942.860.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.656.942.586.105 47.661.216.656.826.936.868.509.6-542.296.942.9-942.630 24.000 19.668.527.023.666.428.860.942.000 8.000 8.2542.1-541.000 8.065.7.000 Page 315 .1-542.390 47.000 26.920 47.071.1-542.380 47.942.5-542.667.330.4-542.196.842.000 9.575 479426736542000 7.390 47.095.970 47.665 47.481.000 7.105 47.586.860.3-542.657.525.8-542.586.674.000 8.305 68.970 47.140 48.225 48.665 48.509.2-542.106.000 8.411.071.336.926.000 8.071.942.1-542.000 8.5-542.000 7.942.660.000 5.947.000 8.378.000 9.000 8.000 8.942.336.594.012.675.1-542.305 48.105 47.001 9.168.894.000 8.930.9-541.380 47.6-542.000 7.942.9-542.662.942.163.

542.060.380 88.378.545.3-542.071.472.411.105 48.305 88.1-541.380 48.6-542.5.000 8.106.000 8.305 48.263.196.703.2-542000 8.000 9.000 8.8-541.061.106.305 48.8-542.534.390 47.842.842.471.375.089.380 48.105 48.842.000 8.6-542.071.1-542.586.235.000 9.000 9.378.105 48.2-542.380 48.970 48.992.711.000 9.336.466.9-543.467.3-542.658.458.0-542.000 9.380 48.586.390 48.459.842.105 48.465.004.538.196.7-542.000 8.7-542.2-542.586.380 47.000 9.067.106.8-542.000 9.000 9.8-542.106.378.611.457.2-542.000 8.000 8.071.000 9.1.196.380 69.128.4-542.068.380 48.842.7-542.305 48.305 48.542.305 88.7-542.5-542.004.106.196.658.004.460.380 48.473.000 8.474.004.380 48.464.106.004.004.575 58.062.000 Page 316 .004.000 9.004.000 9.390 48.004.586.378.000 8.3-542.106.586.004.004.842.842.1-542.926.000 9.058.000 8.000 7.842.004.000 8.196.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.305 48.000 8.154.105 48.504.8-542.

000 9.947.305 48.5-525.942.000 8.378.380 47.000 7.390 05.695.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.842.380 48.000 8.000 8.380 47.225 48.665 478378037525000 8.004.7.542.483.000 8.305 48.542.694.7-542.703.000 9.680.632.03 8.764.390 48.692.483.970 48.390 48.106.336.4.542.106.842.0-525.689.693.476.483.715.842.485 48.483.6.483.701.380 47.000 9.000 9.9-542.575.664.000 9.525.305 48.795.5-542.837.000 7.000 9.6-541.709.000 8.095.0-542.000 9.837.380 48.7.336.380 48.884 tidk d lampirkan 7.378.942.752.846.699.000 8.799.483.698.1.530 47.542.483.380 48.658.000 9.5-542.483.5.542.000 9.8-542.000 9.665 59.525.970 48.4.665.7-525.9-542.542.687.000 8.2-542.2.468.842.481.481.842.661.411.586.586.970 47.378.483.4-542.105 47.837.483.654.105 478378318542000 Page 317 .660 48.670 48.000 8.984.483.842.5.837.336.000 8.5-525.842.106.575 48 004 480 9 524 000 9.004.700.686.000 8.483.542.

935.586.285.842.5-542.542.842.7.541000 9.481.000 77.8-542.4-542.276.542.586.272.530 77.632.000 8.306.542.935.105 47.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.2-542.105 478378144542000 9.7.000 8.920 88.274.891.8-542.280.680.292.000 5.000 9.586.6.000 9.105 478378276525000 9.225 77.908.8128-525.842.575 77.000 9.500.000 7.586.767.0-542.291.541.665 8.935.305 24.380 8.793.106.000 9.305 77.380 77.106.7.106.935.935.837.376.298.808.658.541.295-4-542.1.156.000 8.935.481.935.586.935.842.3.586.411.9.368.106.380 47.305 25.0-542.283.525.660 47.3127.380 478378185525000 8.525.000 8.000 8.935.096.1.837.520 77.837.106.542.289.000 9.000 9.915 77.000 8.6.542.000 9.000 7.305 479260275525000 8.935.000 7.380 77.665 77.105 79.0-525.797.2.380 47.037.305 77.542.842.919.000 Page 318 .947.935.935.8-542 9.300.542.894.842.380 77.106.837.105 47.000 8.305 77.

093.542.9-542.842.000 8.586.305 77 935 174 1 524 000 9.390 77.380 77.000 8.660 77.931.542.105 77.586.297.378.485 77.7.000 9.275.106.842.4-542.106.542.0.970 77.000 8.6-542.9-542.852.305 77.935.8.305.842.284.711.5-542.9.314.542.000 9.542.000 8.542.926.935.378.8-542.989.261.000 9.302.428.945 77.380 77.390 77.842.170.922.842.095.380 77.155.306.105 77 935 183 2 542 000 8.0-542.586.176.336.625.000 7.935.935.336.842. 371.320 25.000 8.380 77-935-315.380 77-935-182-4-542-000 Page 319 .640 77.7-542.000 7.935.935.380 77-935-178-2-542-000 8.542.935.000 8.206.000 8.658.935.000 8.875 77-935-186-5-541-000 8.928.000 9.586.000 8.313.8-542.6.970 77.000 9.000 9.105 77.000 9.935.935.380 77.6.935.3.304.842.336.935.8-542.000 8.105 77.970 77.1-541.106.000 7.175.7-542.305 77.935.305 77 935 171 7 542 000 8.380 25.149.106.632.716.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.6-542.0-541.303.181.000 8.935.

842.380 77.095.305 77.7247.933.716.630 77.543.301.928.722.928.5.942.942.970 77.000 9.842.2-542.130.842.7.105 47.161.380 47.541.106.8.970 47.000 8.717.380 47.7.336.380 47.3542.586.380 77.1.105 47.2-542.942.586.712.630 47.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.542.123.942.000 8.942.942.3-542.928.721.942.8.714.842.000 9.942.942.3.731.106.000 8.000 7.000 8.942.723.630 47.894.000 8.694.860.000 5.542.728.542 7.174.0.305 47.6-542.542.542.000 8.000 7.1.336.842.000 8.000 8.485 47.860.1.630 77.000 8.106.000 7.164.842.000 8.2-542.928.991.7-524.7-542.582.842.942.978.000 Page 320 .542.542.542.000 9.6-542.043.380 47.720.920 47.542.000 8.719.305 47.542.928.163.947.970 89.105 77 935 184 0 542 000 8.924.000 9.6-541.942.942.842.935.942.0-542.184.305 47.225 77.380 47.106.543.632.9.729.6.000 8.9-542.979.106.336.175.942.000 8.000 8.8-542.184.660 47.380 49.000 8.000 9.710.718.586.305 47.

720.000 9.774.4-542.378.390 77.105 77.105 09.173.000 8.000 8.339.000 7.000 9.380 77.105 47 720 951 4 541 000 8.700.000 8.7.928.965.016.8-541.586.586.4-542.928.166.3.378.000 8.6-542.6-544.000 8.390 77.167.928.928.720.4-541.052.106.000 8.225 47.922.158.961.305 47.687.928.970 77.380 77.3-541.842.541.000 8.947.165.842.953.2-542.000 Page 321 .380 25.170.336.105 47.169.842.5-543.000 8.575 77.970 77 928 171 6 542 000 7.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.720.380 25.928.658.720.928.977.168.924.485 77.842.842.044.380 47.086.106.541.4-543.928.106.630 47 720 962 1 541 000 8.610 77.000 7.720.156.305 77.1625.0-542.915 47 992 005 0 542 000 9.9-542.7-541.305 77.000 8.000 9.720.7-543.875 47.0.964.542.842.970 47.974.586.928.959.095.491.380 77.860.542.0.000 9.000 9.0-542.172.945.000 8.586.000 8.336.720.928.411.928.586.336.000 9.105 47.380 77.000 8.000 8.063.542.8-543.541.6-543.2.000 8.

105 79.586.380 47 720 956 3 541 000 8.9-542.105 79.8-542.159.000 8.617.946.902.581.656.547.305 47.390 79.000 9.0-525.380 79.105 47.477209696542000 7.336.6-525.842.380 48.105 79.720.4-542.000 8.2-542.580.551.586.586.000 8.610 79.2-542.106.617.544.411.580.930.586.000 8.575 47 720 972 0 542 000 9.0-542.9-542.720.694.000 9.378.368.000 7.842.580.724.842.095.070.380 47.586.970 48.586.000 5.970 47 720 950 6 542 000 8.8-542.586.0-542.380 07.105 47.378.660 24.305 47.1542.580.049.842.000 7.948.842.1.632.720.336.3-542.090.9-542.954.4-542.305 47.2.000 8.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.541.000 8.483.660 48.105 47 720 960 5 541 000 7.720.3-542.000 Page 322 .485 79.000 9.000 8.944.957.660 47 720 966 2 542 000 6.580.632.380 47.000 8.952.380 79.4-542.000 8.3-542.580.726.550.542.842.106.001 8.425.105 .070 78.632.548.029.5-542.720.000 8.556.000 8.000 8.000 8.984.106.558.580.842.

587.0-542.000 8.4-542-000 9.526.842.105 79.937.095.371.842.842.106.5-542.380 59.378.542.924.000 8.380 79.000 8.586.000 8.549.305 47.842.0-542.991.106.586.630 48.632.001 8.833.842.586.380 47.8-542.8-541.991.005 47.842.000 7.655.494.718.000 8.000 8.744.1-542.842.9-542.580.860.485 47.991.000 8.6-955.000 8.842.001 8.991.991.380 79.580.181.390 47.911.630 79.469.000 8.3-542.380 47.000 8.000 Page 323 .650.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.586.660 47 896 105 5 523 000 8.000 8.909.378.921-9-542-000 9.842.197.931.228.842.000 9.916.918.7-542.991.380 79.095-1-542.2-542.860.546.922.6-542.000 9.552.7-542.991.991.0-542.3-542.915.917.000 9.106.580.920.543.380 47.001 7.000 8.991.380 47.7-542.105 47.105 48.984.991.553.305 47 991 913 6 542 000 9.4-525.580.000 8.542.805 68.9.0-542.2.305 47.992.842.390 47.542.380 47.1.380 48.508.000 7.991.105 47.1-542.380 58.580.390 47.004.694.000 8.378.

107.930.305 47.896.630 48.660 47.170 47.000 8.7-542.896.542.575 47.842.105 47.630 48.380 47.094.100.191.660 47.3-542.1 .380 47.716.091.000 7.000 9.380 47 896 093 3-542 000 7.106.842.901.896.896.7-542.000 8.000 6.000 28.575 47.1-542.896.285 25.086.000 9.112.632.000 9.111.896.408.000 7.896.066 7.992.000 9.0-542.9-542.896.000 9.1-542.283.000 8.305 49.970 47.106.411.542.0.108.842.1-542.945 47.000 7.5-542.336.658.000 7.709.106.065.632.896.5-542.4-542.305 47.630 47.9-542.000 8.542.5.542.097.896.000 7.104.106.860.305 47 896 095 8-542 000 7.000 8.380 47.5-542.896.380 47.868.000 Page 324 .614.110.896.109.2-542.658.077.000 8.6 .542.484.896.000 8.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.090.411.103.970 47.079.632.411.575 47.498.477.4-542.336.586.542.099.842.896.8-542.135.000 9.9-544.860.000 7.9.896.709.860.660 47.000 7.897.8-542.004.694.380 47.0.586.000 8.101.105 58.

868.685.000 9.189.000 9.000 Page 325 .951.897.390 47.694.501.305 47.305 47.000 9.000 9.000 9.632.8.690.189.000 8.692.581.868.842.942.942.365.695.984.542.575 89.376.542.0-542.4-542.2.3.927.942.758.632.305 47.106.945 47.842.455 47.315 47.942.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 24.000 8.000 8.000 8.991.105 47.9-541.401.000 8.868.000 7.758.842.026.1.305 88.2-542.000 9.586.000 9.286.378.305 47.696.8-542.000 7.106.7-525.378.000 7.942.660 88.716.125 47.106.000 9.095.697.105 47.702.630 88.970 48.000 9.542.942.000 8.000 9.500-1-542-000 22.106.380 47.701.401.000 8.184.9-542.440.503.696.305 57.586.942.6-542.164.5-542.991.875 34.000 25.586.360.868.004.586.502.390 47.1-542.6-542.542.980 47.380 47.428.177.305 48.1-525.106.106.105 89.193.9-542-000 7.5-542.411.942.686.7-542.000 7.542.106.901.2-542.336.000 8.9-542.376.5-542.942.355 79.660 47.0-524.105 89-401-187-3-524-000 8.853.3-542.942.6.

2.586.542.065.2-543-000 9.984.3-542.8.764.000 9.761.106.575 89.183.403.542.755.171.984.105 49.380 89.632.000 8.497.984.434.740.754.9.660 58.057.7-542.000 19.000 8.984.759.000 7.842.188.868.0-542.106.542.658.000 8.411.542.070.763.216.000 6.000 8.605 45.6.542.542.397.305 89.000 9.730 47.0-542.305 48.000 Page 326 .000 8.000 8.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.2.284.744.105 48.932.984.542.000 9.792.420.541.586.390 48.465 48.378.745.830 26.5.9-542.867.000 8.095.6-541.870 09.751.542.001 9.000 8.5.380 48.6.984.336.970 89 401 191 5 542 000 7.739.0.401.2-542.276.2.380 89 401 178 2-524 000 7.176.473.842.586.000 9.380 48.000 8.378.305 89.984.542.002 9.000 8.216.214.390 48.6-542.380 68.984.542.106.7.105 48.485 89.465 47.106.305 48.842.624.000 9.401.6.1-542.401.718.1.170.355.804.542000 8.542.105 TDK DILAMPIRKAN 8.586.984.000 7.380 48.485 48.747.842.095.984.984.842.401.401.1.

541.105 47.378.086.0-542.000 8.6-542-000 8.105 77.105 88.9-542.842.378.105 883786519542000 9.842.586.000 8.707.206.704.896.000 8.961.919.586.586.542.542.428.542.9-542.000 8.485 77.890.2.919.000 9.600.105 77-9199074542000 8.378.842.000 7.390 883786493542000 9.105 883786527542000 8.965.000 8.575 88.842.888.571.919.380 77.000 8.000 8.530.917.586.640 79.5-542.095.898.000 8.6-525.106.102.105 77.842.586.896.905-8.105 77.2-542.899.5-542.000 9.586.1-542.875 79.000 9.000 8.906.919.7.6-542.5.586.542.909.601.586.919.665 49.992.071.225 47.984.380 77.485 24.305 883786501542000 8.000 8.105 49.9.390 88.542.970 24.586.000 9.984.0-542.106.902.380 24.586.481.919.305 883786485542000 8.919.949.4-542.875 77.1-542.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.736.2-542.3_542.041.378.000 Page 327 .000 8.000 8.095.336.305 48.706.4.378.000 8.380 77.106.000 9.411.919.586.

9-542.000 26.741.151.105 77.362.542.4-543.586.129.842.000 6.1-543.380 36.896.000 9.380 59.155.400.891.819.3-528.716.3 9.542.4-541.842.154.586.000 Page 328 .541.336.401.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.369.571.376.153.2-542.586.288.4-543.380 34.376.901.415 36.855.150.970 89.380 35.708.000 6.378.7-542.000 8.000 9.305 88.129.000 8.105 88.5-542.0.931.580.105 89.184.336.000 8.685.54.931.206.931.617.415 36.336.8028-542.000 8.658.00 8.3.842.0.331.105 77.000 7.125.947.305 34.4-542.140 89.715.640 89.106.4-542.105 88.8-542.000 26.341.000 8.9.527.542.156.719.000 8.437.542.4-542.000 8.225 36.842.7.7.380 57.640 77-931-157-0-542-000 8.370.586.000 8.083.17.970 77.402.2-542.351.842.931.5-542.000 7.000 8.970 89.000 8.931.376.336.860.129.353.8-543.336.709.000 8.000 8.1-542.0.586.000 8.106.390 88.970 77.129.ooo 8.617.707.380 77.2-542.970 89.324.5-542.706.095.376.630 89.000 9.485 88.

000 6.586.105 34.305 59 753 862 8 542 000 8.082.852.000 9.378.390 59.382.586.863.630 26.000 7.4.933.931.105 88.106.1-541. 149.320 59.369.586.5-541.105 77.000 8.00 6.105 57.260.148.2-542.869.1-542.376.870.865.971.000 8.664.866.647.000 8.000 8.378.947.378.380 77.753.382.042.000 8.842.331.9 .105 59.753.380 25.000 Page 329 .842.855.897.0-542.382.000 9.0-542.8-542.6.842.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.586.753.000 9.860.325.5-542.378.970 59.336.105 34.5-542.390 88.5-542.000 9.974.936.000 8.5-541.378.753.000 8.000 7.689.897.382.105 08.000 7.868.4-543.333.586.753.3-542.000 8.000 8.3-542.630 88.390 88.199.000 8.390 77.336.378.860.2-542.390 34.380 77.864.748.906.586.146.000 8.7-542.542.940.9-542.2-542.753.380 25.105 59-753-863-6-541-000 9.842.933.542.150.586.000 9.390 59.542.7543.4 542.000 8.842.285 77.000 8.748.933.970 88.6-542.380 59.5-525.145.586.332.382.369.285 88.000 9.

937.000 8.525.380 25.748.000 8.267.065.541.542.942.9-542.000 8.000 8.400.105 89-4762228542000 8.586.184.842.586.086.004.000 Page 330 .586.259.9.552.7-542.425.970 47.586.719.378.9.336.586.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.910 34.305.000 8.336.1.000 6.5.970 88.542.4.586.105 89.000 8.000 9.400.000 8.285 89 472 439 2 525 000 8.9.541.000 8.376.304.875 57.542.542.001 8.271.147.970 57 349 627 0 541 000 8.610 34 199 727 8 525 000 6.000 8.336.105 88.105 77.110.897.105 08 972 003 1541 000 8.586.105 49.105 89.105 67.380 89.645.2-542.630 89.390 25.105 67.095.376.586.7.542.400.7.010.400.7-542.572.105 57-3496254542000 25.842.6-543.542.586.970 34 438 419 3 544 000 8.422.105 88 378 930 7 542 000 8.4-543.0-542.586.000 8.105 58.586.740.250.4.586.000 8.1-542.485 89.586.000 8.846.105 08.341.925.586.375.478.918.542.5.269.000 8.969.542.000 8.552.379.260.968.0-541.000 8.105 49.336.

842.6.586.273.630 26.137.586.223.4-542.630 48.000 8.964.2-543.477.477.586.253.105 24.954.956.774.336.105 89 128 540 5 542 000 8.586.947.485 89.8-542.000 8.105 89.5-525.2000 8.970 89.918.532.380 08 971 984 3 541 000 7.842.0-542.8-542.419.175.000 8.000 8.000 8.948.000 8.336.586.586.380 88 504 373 7 542 000 8.586.4-542.903.661.336.860.000 8.105 89.105 89.305 89.842.661.105 26.000 8.000 8.542.128.779.970 89.542.2-542-000 9.000 8.406 8 543.095.5-542.126.970 25.7-542.239.915 89.105 34.256.825.860.000 9.285.000 8.000 8.000 8.125.954.387.477.336.000 8.199.8-542.380 89.949.485 89.5-542.8-542.127.477.9-542.000 7.2-542.127.000 8.586.477.586.9.820.492.230.000 Page 331 .653.8-525.000 8.970 47.174.000 8.105 89.096.542.095.457.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.5.916.842.105 69.000 8.842.305 69.9-542.922.2-542.345.225 89.380 34.754.230.469.000 8.7-542.106.477.380 89.842.380 77.106.

000 6.3.421.542.378.896.378.661.000 9.088.390 88.803.070.000 7.970 69.403.323.1-542.000 8.630 47.4-542.000 8.542.9-542.476.000 9.525.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.000 7.803.106.000 7.485 88.4.0.000 7.380 47.6-542.000 8.078.000 Page 332 .853.105 69.105 47.095.000 8.074.105 47.896.010.326.896.542.5-542.896.842.324.083.586.082.7.452.0-542.305 47.000 8.542.403.380 88.305 47.000 7.000 8.730 47.915.730 47.957.970 47.000 8.4.076.079.803.8.896.411.431.896.336.3-724.411.575 68.803.322.075.542.758.3.959.542.6-542.000 8.390 47.2.860.896.9-542.896.542.661.6-541.605 47.2-541.617.425.586.803.106.077.380 88.000 9.466.0-542.388.000 7.575 77.610 57.624.586.4-542.425.896.105 08 964 163 3-541 000 8.842.610 57-8550808542000 6.415 57.105 88.8-542.917.853.842.586.336.896.896.000 9.586.325.896.071.555 59.1-542.067.3-542.000 8.910 47.390 47.000 25.000 6.5.089.896.000 9.000 7.097.378.

236.000 8.-542.926.792.1.980.505 47.378.000 7.6-542.000 6.610 142441047542000 6.9.5-542.792.4-542.586.018.000 8.283.000 9.000 8.000 9.945 47.204.630 47.260.792.092.0-542.217.390 47.9-542.000 7.204.947.0-542.000 6.220.235.505 47.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.860.105 47.415 57.380 47.542.000 6.939.970 47.255.8-542.542.611.214.238.425.792.792.896.000 9.792.9-542.1-542.380 47.240.658.813.000 6.000 8.980.610 57.241.586.792.000 8.792.425.920 47.542.617.000 7.3-542.7.258.000 8.949.390 69.897.3-542.000 8.000 Page 333 .586.8221-542.8-542.256.225 47.586.897.253.809.792.285 47.630 58.792.425.792.000 8.120.105 47.336.792.231.204.658.285 47.410 57.000 6.7-542.3-542.000 7.000 8.5-541.688.792.792.000 7.542.225 47.378.000 6.105 47.105 88.105 47.5.204.471.000 6.805.792.378.970 47.105 47.586.610 57.4.000 6.336.586.792.9-542.247.792.3-542.814.0-542.860.716.237.8-542.3-542.216.

792.000 9.000 9.000 7.792.000 7.792.665.1-541.2-542.9-541.0-541.353.7-542.100.630 47.837.586.4542.788.970 47.8-542.662.285 77.106.114.320 36.2-543.586.224.915 47.4-525.000 Page 334 .586.380 47.000 7.000 8.764.842.792.106.670 47.926.871.3-542.222.658.926.926.000 9.105 47.792.7-542.792.227.315 47.105 47.297.792.603.630 47.586.10.000 8.000 9.926.336.232.000 8.9-543.000 8.000 8.926.000 8.305 47 792 223 1 542 000 8.9-542.931.380 47.792.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.758.860.3.101.000 9.842.852.8-542.792.9-542.000 8.542.3-542-000 8.542.000 9.380 47.242.6.000 25.000 6.226.106.792.000 25.525.926.702.117.380 58.105 47.336.586.105 47.875 47.130 77.1-542.860.586.860.7-542.215.5-542.774.575 47.000 7.219.108.842.000 7.329.970 47.926.897.4-542-.315 47.000 6.758.305 47.2-543.246.105 74.112.942.380 07.105.244.503.000 8.105 47.792.2-542.086.630 68.000 8.658.434.9-542.2.411.248.931.

000 9.106.842.842.586.842.095.3-542.5-542.105 47-9261091541000 9.630 47-8379589542000 8.586.842.000 9.610 89-1299018542000 7.379.378.104.000 7.000 9.926.938.000 8.106.2-541.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.305 47-8379373542000 8.380 47-8379183542000 9.002.115.630 47.305 47.105 47.340 47-8379860542000 7.378.380 47 837 9829543000 9.305 47.632.690 47.101.000 6.000 8.105 47.926.6-542.991.860.586.586.926.542.970 47.11.926.106.380 47.105 47-8379415541000 8.7-541.380 47-8379290542000 9.6-542.390 47-8379845542000 8.105 47-8379357542000 8.107.000 9.103.926.096.586.105 47-8379522542000 8.102.000 9.425.926.926.225.380 47.926.000 7.305 47-8379480542000 8.380 478.8-542.8-542.926.285 47-8379654542000 8.660 47.897.901.390 47-8379464541000 Page 335 .000 6.658.184.586.106.658.106.0-542-000 8.7-542.336.305 47.2-542.533.116.

446.380 48.000 7.056.630 47.3-542.0-542.400.999 6.000 8.004.999 6.425.425.336.730 48.541.106.105 47.434.103.2-542.336.860.225 48.9-542.000 8.991.920 36.999 8.0-541.970 47-8960722542000 8.444.542.553.1-542.2-542.004.867.000 8.4-542.000 Page 336 .000 8.340 89.445.610 57.000 8.238.505 48.999.610 77.004.586.999 6.542.403.105 47-8379332541000 7.999 8.730 48.400.842.970 48.842.378.000 6.929.004.1-525.004.000 8.0-542.474.853.336.004.000 6.380 47-8379167542000 9.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.7.106.980.897.586.403.970 48.435.425.000 7.105 47-8379449541000 9.586.004.440.427.000 7.970 48.8-542.040.8-541.586.336.305 88-3797797542000 8.105 47-8379316542000 8.390 47-8379100543000 9.433.5-525.814.000 10.3-532.970 48.1.447.345.837.305 47-8379142541000 6.380 47-8379506542000 8.336.2-541.004.285 48.842.6-542.610 24.959.004.586.105 67.823.436.004.

000 20.004.900.0-542.004.586.305 480044213542000 7.586.189.860.999 9.105 48.000 8.9-542.441.942.106.6-542-000 7.4-542.474.964.860.106.630 47.429.884.750.842.837.390 48.630 48.836.294.673.0-40 9.255.660 69610.415 89.428.873.430.575 49.000 7.174.000 7.196.630 48.411.749.000 7.197.691.411.000 9.004.086.349.000 9.860.004.0-541.380 48.575 47.125 69.305 480044221542000 8.4-525.380 48.7-542.432.380 48.000 7.835.424.610 48.5-542.7-542.423.129.4-542.875 47.434.004.871.658.617.004.6.004.542.391.970 89.305 48.1-702.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.473.129.0-542.336.630 34.426.000 9.630 47.831.6-542.001 7.106.860.855 24.439.390 6.5-525.378.9-542.000 8.378.7-543.842.001 6.001 7.1.105 49.837.7-542.999 9.525 7.004.999 8.9-542.658.999 8.610 67.837.442.435.9-542.000 7.380 36.393.9-542.632.105 48.000 8.004.5.860.000 9.586.525.000 7.196.830.369.5-542.000 Page 337 .

202.630 68.336.5.837.837.000 Page 338 .1542.922.970 47.3-542.660 68.860.586.827.319.826.000 8.9-542.860.825.105 47.812.336.842.980.632.380 68.755.860.000 6.103.000 7.184.852.105 47.000 6.000 9.000 8.202.9.869.4-542.0-542.837.000 7.831.000 9.541.380 89.239.660 68.850.0.378.000 7.837.552.000 8.837.837.6-524.837.897.000 9.285 68.129.000 8.3-542.630 47.202.860.000 7.8-542.856.340 89-126-963-1-542-000 6.5124-542.202.202.842.837.390 66.000 6.1-542.8-542.860.630 47.658.497.630 47.505 68.202.202.820.821.380 47.630 68.854.380 47.867.202.000 8.105 47 991 939 1 542 000 8.8-542.823.542.202.095.000 8.632.390 89.1-542.4-542.970 47-8379548541000 7.128.586.000 8.842.632.2-542.000 7.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 7.485 77.617.425.2-542.586.836.610 49.000 8.630 47.380 48.837.3-542.3-542.378.811.000 9.1-543.876.415 68.822.1-542.569.660 68.658.000 8.202.000 7.542.859.000 7.8-542.

810.851.5-542.308.896.860.378.287.860.897.660 68.285 68.1-542.5.658.412.198.945 25.896.305 86.660 68.980.819.575 88.814.1-542.000 9.170 47.000 9.305 68.411.4-542.8-542.630 68.106.842.586.542.390 47.980.896.5.000 9.630 68.126.000 7.202.896.949.500.198.304.106.829.198.135.184.380 68.0-542.881.000 7.000 28.305 68.4-542.632.000 9.390 47-8961170542000 9.431.716.202.2-542.000 9.896.000 8.000 7.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.088.4-542.1.6-542.6-542.896.0-542.7.630 47.000 7.505 47.6-542.586.8-542.131.202.896.552.860.6-542.440 47.198.818.814.004.6-542.541000 6.000 5.144.000 8.000 Page 339 .000 8.000 7.106.285 68.897.842.000 8.630 47 896 139 4543 000 7.000 6.632.000 7.543.380.0-542.000 6.119.141.202.380 47.411.378.202.390 47.380 47.7-542.095.105 68.105 68 202 809 7 542 600 7.413.378.000 6.202.136.000 8.198.0-542.541.630 49.485 47 896 134 5 542 000 8.860.991.505 88.

542.380 88.944.842.542.586.485 47-8961378542000 8.0.333.000 9.000 9.7-525.896.837.605 47.2-542.640 47.860.000 7.991.000 8.348.617.946.945.658.380 58.000 8.000 8.842.861.336.860.122.954.632.2-542.4-542.3-543.586.896.8-542.630 47.390 47.970 47.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 7.860.138.127.586.378.626.610 36.133.896.542.702.571.896.380 68319771541 7.2.105 47-896129552000 8.000 7.860.000 8.860.630 47.658.547.660 47.6.184.349.1-525.000 7.991.991.378.630 88.991.415 57.390 47.000 9.632.5.000 6.000 9.842.2.000 8.000 6.953.000 7.000 7.848.6-525.660 47.000 7.000 7.380 47.336.4-542.624.095.1-542.105 47.7.868.630 47.660 47.542.943.105 57.9-542.991.6-542.952.630 47.896.500.854.380 47.425.991.630 47.000 8.000 7.0-542.806.991.630 47.140.005.130.991.8-542.000 Page 340 .941.000 8.000 9.970 47.991.527.632.9-542.206.896.5-542.4-525.860.542.000 8.985.014.3-542.991.956.

000 7.000 7.632.901.897.868.697.991.660 47.6-542.948.377.901.951.106.2-542.013.415 47.660 47.000 7.000 8.9-542.7-542.7-542.5-542.000 5.900.140.017.014.000 8.970 47.285 68.959.000 6.225 47.000 6.428.6-542.3-542.000 6.991.557.1-542.5-542.6-542.106.9.000 8.301.617.285 49.004.003.897.378.991.7-542.016.6-542.000 6.991.000 7.336.095.996.901.970 47.105 47.632.970 47.001.285 89-1299026542000 7.940.012.730 47.991.901.000 9.380 88.000 8.660 47.875 47.632.336.336.305 47.998.1-542.991.225 47.995.000 8.9-542.009.485 47.970 88.2-541.000 8.202.000 9.900.000 8.000 7.901.901.901.947.095.4-542.842.950.7-525.8-542.995.225 48.716.380 47.901.658.443.000 8.900.542.2-542.980 47.000 8.994.4-542.305 47.336.947.897.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 7.947.991.000 Page 341 .901.485 47.942.900.403.9-542.000 6.970 47-9009995542000 9.015.5-542.3-542.000 7.215 47.945 47.336.586.507.000 8.830.

9-542.897.3.380 58.000 9.000 9.2-525.106.390 58.000 8.575 58.543.336.378.610 58.378.000 8.8-542.072.3025.4-542.361-5.702.632.000 7.380 58.7-542.1-542.335.352.326.8.702.305 58.6-542.514.542.341.332.000 9.366.425.842.004.702.4-542.105 48.842.842.6-541.702.000 7.380 59.702.702.000 7.7-541.970 58.542.702.3672.000 7.411.599.360.610 58.000 8.378.702.9-525.660 58.9-542.411.390 47.702.660 58.000 Page 342 .5-542.353.000 9.481.702.000 8.331.000 7.346.000 8.364.358.665 58.702.196.630 47.0000 7.000 9.542.702.007.1-545.630 58.3-542.702.336.942.000 8.542.362.860.630 58.000 9.000 7.900.702.000 8.380 58.6-542.380 47.390 58.2-543.860.380 58.658.842.702.586.000 8.2-542.000 7.365.6-542.901.000 6.000 6.702.842.702.340.377-1.575 58.702.378.380 58.000 7.860.344.380 58.991.9-542.702.702.842.000 9.970 58.334.542.7-542.632.411.702.285 58.658.575 58.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.336.702.

897.702.000 Page 343 .960.378.105 88.8-525.970 58.1-542.359.380 58.5-542.035.3.101.610 88.356.702.380 88.035.376.868.485 58.2-542.575 58.411.1-542.106.095.702.970 88.9-542.376.338.4-542.871.3-541.000 22.3-542.000 8.000 7.630 58.675 58.945 58.000 8.702.867.5-542.000 8.376.9-542-000 8.000 8.957.336.869.947.3-542.035.1-542.9.527.956.0-542.702.6-541.390 58.542.376.586.376.000 8.336.428.1-542.000 23.000 8.485 58-702-350-8-545-000 27.000 8.875 88.702.980 88.100.035.842.345.285 88.390 58-035-097-3-542-000 8.000 9.000 6.339.6-541.2-542.464.5-542.630 58.702.702.000 6.000 7.897.716.000 9.095.354.318.842.940.348.841.376.4-542.542.897.378.841.428.376.875 58.425.485 58.095.8-542.098.941.810 6.000 23.6-542.000 8.363.380 58.000 26.285 88.376.702.675 58.860.376.305 58.000 9.000 7.915 88.702.327.140 88.000 4.099.860.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 7.376.000 8.347.842.

305 88.376.542.842.438.9.000 7.285 89.3.376.1-542.336.106.376.953.542.336.542.7.4-542.897.106.376.8-542.658.126.5.330.252.0-542.242.949.2.378.0.340 48.095.000 9.096.380 88.376.305 58.542.7.000 8.380 48.376.4-542.9-542.4-542.958.425.000 9.093.949.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.378.000 6.376.7-542.259.376.950.390 88.035.954.000 6.000 8.2-542.842.376.542.376.000 9.380 88.000 6.000 6.305 58.106.239.000 8.239.897.000 7.948.000 8.380 48.542.1-542.035.0.376.524.9-542.350.380 58.842.000 8.951.380 88.376.000 8.946.126.970 58.842.000 9.630 48.000 9.966.336.959.6.4.943.965.035.000 8.9-542.937.4-542.239.2.970 88.000 9.542.390 88.842.842.920 88.1.000 8.000 8.260 88.970 88.542.225 47.103.842.944.380 58.5-541.658.000 9.316.837.380 88.000 Page 344 .380 88.544.035.376.376.092.000 6.5-542.126.035.000 8.305 88.860.094.336.542.964.106.000 9.285 89.610 89.920.942.000 8.542.970 88.938.

000 9.000 8.239.630 48.970 88.334.239.630 48.3542.630 48-2393311542000 9.311.4-542.239.332.347.946.2-542.000 8.390 48.575 48.5-542.095.2-542.860.157.000 7.380 47.000 8.860.4-542.0-524.000 8.970 48.239.000 8.970 48.542.000 8.380 48.239.242.344.990.000 7.000 Page 345 .630 48.239.333.325.530 48.860.239.842.380 48.660 47.239.000 8.842.632.000 7.542.000 7.378.380 48.7-542.242.000 9.9-524.000 8.242.162.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.336.239.860.4-542.485 48.5.842.586.00 8.335.239.9.542.0542.000 8.000 9.4-542.327.336.339.658.380 48-2393386542000 8.380 48.308.239342.000 9.485 48.239.842.8-542.411.7.991.575 48-2423126542000 7.947.351.542.242.970 48.239.542.000 8.309.336.842.4-542.380 48.239.000 8.106.3220.336.2.239.000 8.8-542.310.4.239.341.378.000 7.095.9-542.542.390 48.305 48.842.0-542.105 48.329.8-542.239.842.842.900.318.380 48.340.000 7.336.380 48.411.

4-542.351.896.336.868.285 36.1-542.922.390 47.868.514.380 47.868.239.000 Page 346 .841.095.000 10.518.721.000 8.520.868.515.860.9-542.575 47.2.868.542.868.630 47.860.000 23.8-542.523.081.000 9.485 58.630 47 868 509 2-542.390 48.842.000 7.675 47.586.3-542.947.7-542.868.000 8.922.000 20.947.000 7.000 9.225 77.130 77.5-524.105 36.6-542.8.897.658.8.521.196.000 6.106.542.380 68.610 47.380 48-2393451541000 9.3-542.842.868.980.524.542.000 7.000 8.380 47.890 48.542.000 8.239.7-542.525.507.868.378.225 47.000 8.00 7.542.000 8.897.868.702.970 47.3-542.503.000 23.4-542.437.868.411.542.5.078 6.624.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.000 6.581.508.000 7.806.066.202.947.8-542.842.000 7.868.315.230.9-524.000 8.6-542.510.411.508.526.000 7.695 36.409.378.0.6-542.517.212.5.000 7.305 47.411.868.512.505 47.348.575 47.285 77 922 510 1 542 000 6.225 47.411.890 47.0-541.

922.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.2.216.390 TIDAK PUNYA Page 347 .922.000 6.128.000 7.000 9.542.541.922.739.340 59.000 7.713.630 77.740.922.922.500.503.860.505.0-542.000 8.8-541.411.490.3-542.260 77 922 520 0 542 000 9.000 9.740.378.000 9.4-542.336.860.740.6-542.922.630 77.586.901.000 8.492.922.8-542.252.727.542.486.922.336.4-542.390 77.425.4.004.380 59.000 7.970 77 922 491 4 542 OOO 8.922.7-542.380 77.6-542.9-542.105 77.105 77.000 7.575 59.586.465 77 922 487 2 542 000 6.733.3-542.506.9-542.159.922.1-542.860.586.502.000 8.380 77.723.378.922.000 8.000 8.496.378.103.970 59.000 7.2-542.000 8.000 7.922.630 77.496-9.658.390 77.922.970 77.8-542.000 8.105 47.630 77.000 8.7-542.000 9.493.740.542.000 7.3-542.842.553.515.000 8.842.922.842.499.586.842.922.630 77.380 89.586.336.105 77.860.000 8.860.105 59.586.000 8.0-542.9-542.105 77.504.501.740.4880.380 77.610 25.

000 8.842.336.842.829.710.438.1-542.0-542.305 59.1-542.462.000 9.390 59.000 7.089.7-543.000 7.711.7-542.000 8.105.860.095.728.380 68.336.720.336.000 6.740.3-542.740.632.630 48.336.842.724.740.522.740.2-541.5-525.526.305 59.660 59.736.431.7-541.920 36.000 6.9-542.438.725.000 9.693.105 59.853.378.000 8.5-542.378.378.513.0-542.716.0-542.740.104.390 89.842.726.409.740.000 8.485 68.7-542.285 77.740.000 8.3-542.897.7-542.000 8.000 Page 348 .8-542.0-542.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.000 7.378.4-542.004.195.000 8.3-542.000 8.000 9.740.586.842.630 59.8-542.380 57.336.106.9-542.740.970 48.000 9.853.970 68.525.5-541.718.3-542.586.000 9.004.2.586.970 59.105 59.305 59.0-542.860.970 59.740.000 9.106.719.000 5.000 8.931.000 8.004.390 59.722.153.740.070 59.730.970 57.740.434.380 48.530.740.457.105 68.380 59.699.237.106.663.380 25.390 48.000 8.434.721.000 8.000 9.6-542.000 8.004.

485 48.000 8.380 36.105 25.5-542.528.3-542.3-542.3-542.542.106.004.816.7-542.000 9.860.105 36.123.206.6-541.047.000 8.336.000 8.731.000 Page 349 .148.2.285 68.485 48.380 35.378.523.428.853.854.000 8.000 9.0.380 48.842.644.401.000 7.9-542.485 48.542.380 48.542.004.8.3.976.000 9.004.095.586.842.004.000 7.000 8.485 48.640 36.095.381.4-542.586.000 8.1-542.701.095.000 8.842.000 8.630 48.842.483.105 25.586.095.1-542.086.214.000 8.047.0-542.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.0.000 8.000 8.817.305 77.939.970 57.000 8.519.897.521.0.9-542.152.000 8.658.515-2-542.004.517-8-542.842.425.000 6.860.543.525-1-542.285 68.095.214.610 35.108.060.000 7.380 88.542.878.004.380 48.5-542.485 48.630 26.875 26.1-542.527.860.4-542.381.547.004.463.000 8.380 57.000 8.5-542.531.069.724.089.390 48.4-542.004.000 9.380 24.897.842.000 6.376.292.004.529.348.842.931.344.6-544.026.000 8.630 48.000 6.201.

477.586.761.542.610 89 126 972 2 542 000 6.105 89.586.867.586.586.481.105 89.000 8.105 07.105 77.788.998.105 89.6.2-542.126.8-542.9-542.380 57 855 076 6 542 000 8.380 57-8550741542000 8.000 9.995.075.095.000 8.632.2-542.586.000 9.6.665 89 126 720 5 542 000 8.360.660 77.610 49.000 8.855.2-542.842.390 89.7-542.106.3-542.554.554.6-542.000 8.000 8.128.837.126.542.586.542.485 77.000 9.891.000 7.373.8-542.3.485 89 125 472 4 524 000 8.9-542.000 8.510.586.276.897.378.936.000 8.336.481.2-542.680.105 89 126 717 1 542 000 8.425.005 08.000 Page 350 .586.000 8.000 8.305 34.996.541.449.530 34.970 89 126 719 7 542 000 8.842.7-542.586.000 9.972.380 89.586.125.737.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.000 8.105 26.936.831.738.7-542.665 34.586.285 89.105 89.105 89 126 718 9 542 000 6.491.6-541.936.095.842.105 89 125 471 6 542 000 9.000 8.720.554635.400.993.476.331.6.000 8.833.105 57.

380 89.2-541.000 9.0-524.485 89 746 120 8 542 000 8.305 77 936 991 7 542 000 9.183. 3-542.842.741.000 8.336.000 8.380 89.000 9.3-542.105 89. 095.937.866.464.746.184.461.630 59.005 89 746 125 7 542 000 9.746.106.564.542.8.4-542-000 7.437.860.640 89.970 89 746 124 0 542 000 Page 351 .305 68.640 49.542.842.586.868.117.127.000 8.3-542.000 8.586.523.000 8.000 8.542.741.630 59.586.128.842.380 59.741.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.542.5-542.127.206.371.586.276.530 89 746 119 0 542 000 8.105 59.658.741.380 25.586.181.542.970 59.741.842.336.434.000 8.305 59.937.178.586.542.000 9.105 89 746 126 5 542 000 8.2-542.105 25.6.105 5.833.206.531.106.000 7.000 8.000 9.095.380 89.180.4.6-542.741.380 887.000 8.390 77.369.000 9.182.106.095.118.216.485 77.085.680.542.741.276.640 49.179.378.000 8.542.105 34.206.8.4.338.-542.4.1-525.746.860.842.6-543.000 8.000 8.1.2-542.2.000 8.000 8.746.

276.2.095.105 68.542.1.095.233.577.003 8.000 6.598.697.000 4.597.586.125.075 89.336.239.377.105 88.476.939.970 89.395.9.125.131.525.116.380 87.340 89.790.128.746.336.842.336.276.542.542.000 8.746.128.125.476.380 49.201.000 7.547.542.485 49.276.970 34 350 544 2 542 000 8.304.524.374.6542.592.542.586.7.380 89.6-524.958.857.129.459.000 8.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.380 89.593.000 9.485 47.000 8.842.970 49.000 Page 352 .105 89.0-542000 8.3.970 89 746 115 8 542 000 8.8-542.586.000 8.070 49.000 8.598.336.095.336.842.000 8.9.3.9-542.542.103.000 8.542.4.880 49.594.6-542.000 8.380 89 746 122 4 542 000 8.542.215 89.378.276.0-542.123.8.542.542.542.842.842.460-9-540.000 5.595.336.523.190 48.970 87.3-542.000 8.000 8.390 89.000 8.586.6.764.206.105 49.001 8.276.640 89.380 2574-0237.596.276.7-542.000 8.724.6.485 49.0.842.000 8.276.0-542.1-542.584.549.970 87.000 8.000 8.864.

481.938.577.970 89.0120-542.476.9-542.000 8.079.970 77 938 014 5 542 000 8.126.915.105 696114800525000 8.399.2-542.336.339.000 8.2-542.380 682182779542000 8.5-542.000 Page 353 .390 47.4-542.7-542.6-542.214.658.692.529.105 696114750542000 9.000 9.000 8.586.842.527.390 77 938 013 8 542 000 8.542.336.474.402.005 89.8-542-000 8.475 47.250.611.1-542.419.586.075 47.8-542.214.1-541.485 89.001 26.981.524.707.378.206.000 8.6.252.530 69.999.842.000 8.000 9.000 8.522.378.1.000 8.378.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.060.916.665 87.390 '696114727542000 8.380 77.105 08.105 696114776542000 9.966.000 9.842.586.3-542.476.000 8.095.2-542.733.000 8.140 68.586.000 6.000 8.353.970 68.542.474.586.380 89.476.476.6-541.476.651.586.528.402.991.105 14.105 89.485 696116784525000 9.000 8.260 34.3-542.680.095.586.640 89.833.380 89.526.105 36-831-817-9-541 8.336.

863.586.3-542.557.607.000 6.854.4-542.586.378.8-542.897.703.000 8.5-542.-542.0-542.0.5-525.854.1.400.842.095.000 6.897.378.378.586.378.106.860.105 69.864.000 Page 354 .0-542.6-542.542.542.000 6.000 8.852.000 8.000 5.630 88.000 7.525.477.000 7.854.285 88.425.002.601.380 88.648.5-542.378.485 89.974.860.000 8.980 89.000 8.106.419.130.311.000 8.608.970 88.105 364.859.000 6.000 9.6-542.378.653.003.3-542.9.865.862.897.738.000 8.854.390 89.323.606.586.477.598.390 89.054.854.380 68.606.000 9.000 9.285 88.390 89.000 9.085.305 89.000 8.380 57.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.378.854.390 88.842.541.665.975.095.380 24.105 14.275.970 89.4-542.842.378.000 9.542.477.378.005.320 88.378.2-542.105 57.894.000 8.8-542.7.682.477.9-542.434.305 57.5.000 8.485 88.542.244.336.8.1-542.000 8.105 57.336.261.285 57.842.000 8.004.610 54.000 9.400.378.000 5.920 89.861.098.2-542.8-541.542.3-542.7.

411.077.400.610 89.6-542.610 89.000 6.918.421.6-542.336.970 77 933 568 6 542 000 8.000 8.105 77 933 571 0 542 000 8.400.000 6.610 89.542.942.03 9.970 77 933 564 5 542 000 8.5-542.586.586.586.276.000 6.477.416.640 77 933 565 2 543 000 8.610.3-542.8-542.3.248.000 8.400.425.105 89.425.305 09-739-208-8-542-000 8.4-542.247.918.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.7.586.380 68 212 629 7 542 000 8.105 77 933 566 0 525 000 19.106.412.586.105 67.7-525.000 6.420.586.9-542.000 8.400.105 89.380 67.586.842.183.477.8-542.542.604.7-525.425.000 8.586.610 89.000 6.400.605.000 8.586.970 67.426.905.105 77 933 567 8 541 000 8.380 89.000 6.000 6.105 89.400.842.105 77 933 569 4 525 000 8.400.603-8-542.485 77 933 5728 542 000 8.000 8.6-542.105 77 933 570 2 541 000 8.0-542.000 Page 355 .206.6-525.425.610 89.425.000 9.610 89.425.425.610 89.413.842.477.336.425.336.830 89.970 34.336.095.477.400.

4-542.792.155 57.417.425.706.610 89.2-542.305 68.0-542.000 8.000 7.214.069.000 6.477.842.722.765.842.632.300.8-542.511.874.765.630 47.3-541.000 6.3-542.477.000 6.860.106.415.000 8.0-542.330.544.505 89.5.542.0-543.000 6.9-542.972.542.340 48-242-315.9-542.000 9.340 89.842.505 57.285 89.103.896.897.980.340 36.285 89.985.000 7.606.966.897.342.000 6.285 08.336.000 6.380 58.1-542-000 9.7-543.400.024.216.477.610 57.942.098.970 89.897.9-452.000 8.272.285 89.285 89.9-524.399.000 7.9-542.3-542.000 7.5-542.465 24.257.000 Page 356 .897.2-541.423.765.1-542.285 89.000 7.778.400.477.400.400.950.424.952.414.000 6.400.2-542.9-541.000 8.3-542.496.425.006.897.103.000 8.400.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 6.437.897.742.702.320 684.285 89.852.000 6.897.1-542.103.000 7.175.542.005.000 9.380 89.485 34.630 48.000 6.000 6.095.658.980.8-542.410.380 47.000 6.000 7.004.214.380 26.660 69.860.

0-542.984.575 47.4-542.095.078.477.105 89.3-542.856.000 8.792.630 49.970 57.1-542.000 7.000 7.000 7.860.970 08.411.035.276.390 89.000 8.542.842.860.7-542.000 7.972.8-542.380 89.336.000 8.842.530 35.891.858.765.3-542.0-525.000 8.860.842.000 8.630 49.970 89.949.477.477.660 89.9-542.276.751.5-542.485 68.8.222.476.000 8.380 34.105 89.380 49.415.000 8. 7-543.974.000 8.542.001.000 9.672.970 89.393.336.000 Page 357 .485 49.245.000 8.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 7.547.751.000 8.276.105 68.000 8.000 8.586.411.106.305 35.833.586.380 49.3-542.399.000 9.946.433.632.476.4.9-542.276.754.542.014.859.4-542.2-542.5-542.000 8.4-542.986.000 7.7-542.433.632.380 36.4-541.630 47.3-542.951.105 57.380 35.336.000 9.380 49.7-542.276.378.228.752.942.000 8.842.1-541.000 8.000 8.336.1-542.860.658.000 8.276.854.095.000 9.586.842.660 89.983.380 08.842.936.3.512.477.586.835.2-542.842.477.857.605.

000 7.920 68.9-542.0-542.189.214.285 77.716.7-541.658.380 08.726.630 89.5-543.2-542.000 9.947.000 7.000 6.000 6.690 68.716.727.1-542.00 Page 358 .477.586.945 68.000 8.964.702.129.946.225 68.256.214.214.438.000 7.897.882.285 68.533.390 47-8685134542000 8.5-542.2-542.729.999.5-542.214.000 7.690.184.897.105 68.897.285 68.3-542.214.7-543.6-542.000 7.285 48.586.465 89.242.225 48.000 6.378.897.214.216.000 6.000 6.369.523.713.9-541.969.000 9.897.000 6.214.214.722.630 68.428.875 47.000 9.8-542.000 8.3-542.974.715.734.610 68.285 34.000 7.000 7.105 69.214.1-542.533.894.302.610.214.723.7-542.897.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 5.4.000 6.728.530 68.125 47.214.990.214.920 57.313.543.000 8.714.000 9.897.095.260 68.239.0-542.214.3-542.418.826.000 7.9-542.425.947.9-542.285 68.732.690 68.143.2-543.733.931.214.000 8.7-544.000 6.860.485 68.712.214.6-542.896.000 6.837.5-542.285 68.

4-542.000 9.970 68.315.214.586.377.377.860.000 Page 359 .000 9.711.7-542.1-525.700.4-542.214.3-542.000 7.695.036.105 68.860.5-545.425.105 68.7.1-542.542.701.586.842.336.936.000 8.1-542.103.8-542.337.031.033.214.000 8.315.214.8-542.416.897.586.425.5-542.214.708.630 47.106.990.000 8.703.000 3.632.932.380 68.694.214.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.214.586.000 6.6-542.000 7.904.070 68.000 8.000 8.034.9-541.000 5.000 8.709.9-543-000 7.705.095.000 6.377.214.000 9.305 68.586.378.3-542.511.541.697.586.105 68.542.630 47.586.000 9.105 68.691.214.9-542.8-524.699.000 7.658.106.380 88.942.465 68.724.343.2-541.617.5-524.610 88.214.485 47.305 34.860.377.377.380 68.105 48.698.000 8.000 7.032.581.415 88.214.214.214.340 88.000 9.0-542.285 34.390 77.000 7.2-542.000 6.1-542.868.105 68.239.1.4-542.6-542.610 88.214.630 68.659.510 68.216.105 68.000 8.175.214.000 6.694.660 68.6.000 8.704.

432.000 8.542.942.000 Page 360 .542.000 7.411.630 47.942.000 8.660 47932.942.000 8.596.390 47.3.428.275.842.4.505 47.883.610.630 47.380 47.860.932.378.229.665 47.680.8.942.0.000 7.8-542.105 47.792.852.000 9.530 47.000 7.942.5-542.542.630 47.411.632.542.842.000 7.932.000 7.9.942.3-525.942.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 7.000 7.380 578540171542000 8.4.661.380 48.942.541.575 47.915.541.5.481.105 69.000 8.575 47.630 47.586.842.525.582.659.105 47.3.942.428.586.842.630 47.980.542.942.974.000 8.932.942.942.878.542.608.541.5.004.000 7.586.875 47.1-542.607.542.660 47.594.105 48.239.6.942.000 7.9.542.586.542.589.000 7.604.380 47.911.542.611.000 7.000 9.000 7.9-541.000 8.4.7.105 79.860.886.8-525.320 47.2.0-541.860.584.932.586.580.542.1.630 47.3.942.3.000 8.860.860.000 8.541.616.615.000 8.932.630 47.860.630 47.860.000 7.000 6.6-542.000 8.860.942.632.882.3-541.542.586.600.

542.2.630 47.4-542.8.000 8.583.1-525.000 8.860.630 47.485 47.104.842.575.925.000 9.6-541.7.542.932.932.542.942.095.7.095.860.3.889.6-542.000 8.7-541.860.525.917.542.1.000 8.095.970 26.8965.2.906.000 7.000 7.485 47.932.000 8.000 7.7.932.9-542.541.485 47.942.932.1.468.000 8.630 47.630 47.000 7.000 8.630 47.6-543.451.942.932.541.860.4-525.860.932.1.000 7.095.541.860.000 8.630 47.578.336.630 47.485 47.9.932.541.870 47.3-542.585.000 7.525.942.485 47.888.597.8.000 8.336.575 47.485 47.380 47.106.601.000 7.000 7.000 Page 361 .660 47.932.070.542.459.932.885.942.932.411.942.000 7.542.095.000 8.095.485 47.632.008 8.932.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.274.000 8.860.890.7.630 47.095.970 36.2.884.095.485 88.970 47.876.860.588.606.525.898.2.543.891.336.239.932.932.576.942.887.336.0.902.377.7-542.542.380 48.542.000 6.380 47.000 7.842.942.305 47.942.970 47.842.030.338.000 8.000 8.

000 8.000 6.873.505 68.5-542.306.6-542.403.932.5-543.730 68.086.415 68.897.005 68.336.697.300.970 47.942.542.218.305.980.218.579.525.7-542.9-542.218.218.000 8.380 47.285 68.285 68.203.6-542.630 47.307.000 6.000 Page 362 .8.320 68.706.000 6.980.980.218.0-542.932 880.875 68.312.218.218.7-542.716.428.5-542.285 68.942.942.575 47.897.315.763.0-543.923.308.340 48.1.875 68.000 8.833.203.928.945 68.000 9.000 7.586.218.598.5-525.4.000 6.3-543.630 47.996.505 68.000 6.313.4-542.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.000 7.130 62.587.1.6-542.218.218.8-542.897.000 7.285.000 7.000 6.945 68.000 7.9.716.000 6.4-542.000 6.617.640 68.411.980.542.309.0-542.000 8.485 47.000 8.285 68.892.218.000 7.932.000 8.095.302.7-543.897.000 7.542.206.000 6.505 68.205.503.505 69.992.218.542.8-542.860.301.215 68.2-542.000 7.852.860.3-304.310.218.2-542.000 6.303.000 6.105 47.218.316.932.103.304.606.842.218.

000 9.842.990.305 68.630 47.336.2-542.000 9.512.184.000 8.970 68.2-541.485 68 204 002 7 542 000 8.106.404.305 68.095.7-542.106.206.000 8.8-542.860.000 8.586.000 8.870.000 8.105 68.860.994.290.218.289.000 8.000 7.4-542.586.779.000 9.2-542.693.6-542.205.660 479.305 68.114.000 8.000 8.105 68.105 68.630 68.000 8.592.218.9-542.282.203.6-542.425.658.218.336.931.390 68.6-542-000 8.5-542.292.660 47.218.640 68.586.586.106.560.610.665 06.8-541.428.586.000 7.842.8-532.218.296.380 77.492.000 8.203.305 24.000 8.3-542.105 68.6-542.380 68.336.8-542.481.1-542.000 7.632.875 68.970 69.842.000 7.8-542.8-542.105 68.378.000 9.632.9-542.218.380 68.203.218.000 8.1-542.874.218.380 57.214.288.293.7-542.970 49 541 742 0-542-000 9.765.000 9.274.105 68.6-542.586.218.218.924.218.000 9.205.106.278.000 8.842.000 Page 363 .280.287.8-542.542.350.380 68.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.696.284.933.

842.105 68.2-542.9.931.340 77.630 47.2.546.931.075 77.970 58.5-542.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.586.610 77.4-542.931.697.929.6-542.524.244.000 8.931.000 9.249.9-542.218.000 6.105 68.541.103.939.438.272.538.537.931.0-542.000 7.403.931.967.0-542.4-542.000 8.218.5-542.3-542.000 8.1-542.542.000 8.545.126.000 6.000 7.378.000 Page 364 .001.218.000 8.425.000 8.897.7-542.542.586.000 6.281.291.536.000 8.842.000 7.336.285.285 77.285 89.931.897.9.425.542.730 7.837.3-542.920 68.931.000 6.586.000 6.218.7-542.380 68.285 77.000 6.897.2-542.0-542.000 8.285 77.218.000 8.285 77.5-542.872.539.1.534.7-542.000 6.897.380 8.542.105 66.931.993.218.000 6.380 88.532.105 68.931.931.000 6.542.610 77.533.7-542.586.897.000 6.530 68.586.000 6.860.858.897.298.931.105 68.459.000 8.4-542.880 77.215 77.283.535.878.000 6.931.2-542.842.897.285 77.279.205.285 77.540.5-543.204.946.285 77.897.577.

380 77.586.485 77.522.000 8.586.2-542.841.586.931.6.336.000 8.510.606.921.425.380 77.527.632.000 8.860.000 7.842.2-542.4-542.931.305 77.105 77.931.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.105 77.931.514.542.518.947.842.000 8.931.106.931.526.400.8-542.521.756.305 77.860.3-542.931.0-542.000 7.586.931.931.842.000 8.931.000 Page 365 .5-542.931.511.380 47.660 15.000 6.630 47.931.000 8.860.632.5-542.1.931.000 6.842.931.000 7.380 77.380 77.105 36 376 192 5 542 000 7.931.105 77.000 8.000 8.196 9.610 34.496.156.106.000 8.380 77.000 7.0-542.931.630 77.425.842.4-542-000 8.4-542.630 77.000 8.013.095.095.171.586.586.610 57.7-542.000 8.105 77.000 8.409.1-524.000 9.896.516.610 09.2-525.931.8-542.105 77.1.932.842.513.000 7.132.524.6-542.660 77.000 8.519.425.931.000 6.583.517.485 77.9.000 8.7-542.542.531.530.525.524.542.2-541.854.6-542.586.528.105 89.970 77.8-543.0-542.

606.000 6.4-525.101.605 69.754.000 7.605 69.5-543.897.285 69.00 6.000 6.000 7.717.606.897.875 69.897.606.606.214.505 69 606 748 7 542 000 8.215 69.746.697.8-525.000 Page 366 .577.4-542.033.086.542.734.239.000 6.548.5-542.3-542.7-543.762.702.3-542.1-542.757.6.739.000 6.765.1-542.2-542.922.0-542.716.758.505 68.340 69.340 49.753.5-542.606.285 77.000 7.220 69.2-542.980.750.285 69.5.945 69.000 8.606.897.075 09.761.606.980.555 24.641.000 6.0-542.005 69.730.425.103.605 69.130 69.3-542.000 7.000 7.624.505 69.285 69.1-542.000 6.000 7.1-542.947.606.000 7.764.000 6.897. 606.505 69.000 6.606.833.606.000 8.624.276.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 6.606.755.606.225 59.606.215 88.315.606.697.980. 000 6.509.9-542.740. 5-542.285 69.606.624.697. 749.606.542.610 34.368.000 6.000 6.000 6.760.759.000 6.503.8-541.496.2-542.6-542.000 7.762.215 69.980.745.000 7.014.8-525.751.758.606.380 58.103.

541.630 696.606.668.716.732.688.626.2-542.000 8.945 69 606 727 1 541 000 9.842.606.067.390 69.106.530 69.842.606.000 8.9-541.095.606.640 69.411.542.680.525.8-542.606.586.9-542.4-542.000 7.345.4-542.901.1.313.660 68.2-542-000 7.485 69.740.067.880 66 606 729 7 544 000 9.000 8.630 69.000 7.868.067.736.000 7.706.606.000 9.719.411.542.000 8.380 696.939.860.000 8.741.000 9.606.4-543.606.206.000 9.542.000 8.380 69.8-543.000 8.105 47.040.661.586.731.5-541.586.380 24.575 59.738.305 69.716.842.378.4-542.665 69.105 47.575 696.842.716.670 696.000 7.630 69.000 8.728.945 69.606.4-541.586.686.701.105 69.860.7-542.541.380 24.000 8.000 8.616.543.184.2-543.000 7.606.873.000 8.067.4-542.606.932.6-541.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.740.105 696.105 69.380 47.9-541.263.606.6-542.632.066.000 9.481.5.586.000 7.606.842.206.764.206.735.000 8.000 8.202.144.000 Page 367 .000.824.640 69.

662.606.000 9.671.946.606.411.630 48.664.766.305 48.000 9.0-542.542000 9.842.909.606.530 24.000 8.2.106.380 68 606 696 8 542 000 8.000 8.000 7.000 8.8-542.000 8.106.106.530 69.670.000 7.000 9.606.630 69.378.000 8.2-543.606.4-542.095.660.575 69.000 9.542.842.336.912.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.606.380 69.724.305 69.606.575.970 69 606 705 7 542 000 7.0-542.842.8-542.733.1-542.305 24.380 69.105 69.336.105 69.606.606.106.946.361.000 9.606.7-542.708.860.606.000 8.842.676.695.000 9.000 9.000 8.5-542.606.0-542.970 69.104.702.717.7.693.305 69.000 8.002.606.9-542.606.380 69.485 69.0-543.703.543.673.000 Page 368 .000 9.2-541.2-541.606.606.000 9.661.336.943.586.305 69.378.1-542.305 69.842.106.305 69.105 69.305 09.606.768.8-542.390 69.000 8.106.586.9-542.3-542.680.9.402.390 47.714.5-542.901.606.860.6-542.737.106.586.606.5-543.380 69.000 9.000 8.4-542.106.000 8.970 69.700.

6-542.7-542.630 696.606.718.1-542.684.347.606.699.606.606.000 9.336.854.681.390 69.606.842.000 8.390 69.000 8.970 69.606.659.630 69.5-543.000 8.378.860.4-542.8-542.674.000 9.000 8.606.860.842.6-541.7-541.105 69.970 69-606-709.685.485 69.8-542.606.606.606.305 69.5-542.305 69.390 69.2.4-542.000 8.0-542.586.544.860.336.970 69.336.106.606.842.000 8.863.095.2-543.378.606.000 8.1-541.380 69.106.095.970 69.5-542.606.380 69.378.602.606.663.671.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.6-543.906 9.067.000 7.095.485 47.000 8.678.842.000 7.586.711.380 69.713.784.1-541.000 8.630 69.710.677.000 7.000 8.721.606.842.378.000 9.380 69.380 69.543.000 8.9-543-000 8.0-542.970 69.606.000 8.675.942.000 9.000 9.630 69.694.390 69.000 7.606.000 8.336.000 8.698.606.606.3-543.8-541.679.4-542.4-541.606.606.000 8.6-543.606.860.336.715.000 Page 369 .687.683.105 69.485 69.105 57.586.

000 7.886.289.970 69.630 48.239.239.239.305 69-606-697-6-542-000 8.000 6.000 8.000 7.440.425.6-542.300.838.9-543.586.184.295.425.5-542.712.586.129.380 69.9-542-000 9.9-542.000 8.837.277.8-542.000 9.485 48.380 48.239.934.379.1-542.296.379.390 48.3-542.239.000 8.555 48.403.264.6-542.640 47.215 48.378.606.000 7.860.239.000 9.531.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.000 7.6-542.000 8.707.239.000 6.000 8.000 6.1-542.271.2.000 6.630 48.301.106.606.184.842.669.080.0-542.897.610 88.000 8.860.2-541.239.635 69.000 8.630 48.730 47.291.610 88.790.3-542.6-542.606.896.697.4-541.8-542.689.630 48.000 8.7-542.290.509.789.239.672.285 89.3-541.606.897.239.897.095.4-542.000 8.5-543.239.4-542.842.298.425.7-542.542.379.272.485 77.000 6.586.380 25.105 69.297.842.6-542.285 48.000 8.239.206.095.485 69.000 6.105 07.758.000 8.285 48.000 6.105 48.908.667.000 Page 370 .610 88.788.336.095.606.4-541.

000 8.2-541.380 48.970 48.630 48.268.993.851.269.278.485 48.4-541.239.641.485 48.288.239.608.000 8.000 8.586.039.305 7.239.586.239.239.239.6-542.239.1-541.805 34.284.893.658.679.380 48.658.095.861.000 9.380 48.5-542.842.305 69.380 36.862.270.000 8.4-541.2-542.541.105 48.000 8.380 48.095.000 8.194.239.239.239.000 8.380 24.842.000 7.000 8.630 47.860.000 8.106.2-542.380 48.228.842.3-542.5-542.842.000 8.6.105 48.380 48.2-542.378.5-542.3-542.1-542.6-542.483.6-542 000 8.586.543.541.932.239.390 48.292.000 8.095.266.000 8.542.970 08.5-542.380 48.000 8.000 9.000 9.860.418.2.485 48.000 8.239.260.336.586.000 8.842.239.461.000 8.1.287.239.4-541.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.239.586.630 67.450.105 48.271.000 9.000 9.4-542.283.9-542.279.267.842.972.336.192.3.293.265.239.9-542.105 48.6.860.000 8.263.336.541.000 7.239.000 Page 371 .970 69.106.105 48.842.608.

000 8.377.842.000 8.285 87.542.000 8.000 6.542.687.897.390 06.184.000 8.8.782.652.624.000 8.095.285 26.060 49.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.378.305 88.105 88.000 8.476.380 89.7-542.8.270 87.744.3-542.285 68.380 87.000 8.285 26.984.515.586.970 87-577-623-9-542-000 8.476.621.710.610 26.984.984.518.777.000 9.000 19.5.105 26.795.000 6.336.984.897.703.000 9.214.6-542.8-542.5-542.6221-542.095.656.640 34.5-543.3-542.3-542.9-542.000 6.655.7-542.653.732.7.970 49.328.982614.842.2-542.476.000 8.189.1-542.485 49.893.336.897.514.105 87.984.897.3-541.415 89.000 8.577.6-542.8-542.160.586.839.970 25-866-0356-542-000 8.336.105 26.586.6-542.617.6618-542.000 9.000 6.000 8.586.206.105 49.000 9.139.356.606.752.542.305 49.485 26.577.795.000 6.599.476.390 49.516.000 8.874.577.586.105 89.000 6.106.7.7-542.106.000 8.542.00 Page 372 .9-541.380 89.378.586.984.425.544.651.000 8.842.654.

381.8-542.680.000 9.385.640 77.380 77.2-542.744.219.378.485 77.219.586.730.105 77.285 68.524.937.4-542.0-543.1-542.336.543.000 8.970 26.105 68.0-542.970 77.2.382.219.4-525.544.365.586.970 68.000 6.095.825.285 68.340 68.000 8.912.842.3729-542.105 68.380 77 931 520 9 542 000 8.916.897.390 35.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.000 8.586.000 8.654.000 8.373.104.9.906.000 8.7-542.8-541.000 8.380 35 345 275 8 542 000 8.860.9-542.937.000 8.686.485 77.842.586.630 08 972 005 6 541 000 Page 373 .875 58.000 6.378.937.384.103.1-542.380 77.000 8.105 77.383.000 8.937.336.937.530 77.917.586.903.0.000 8.842.586.937.105 77.970 77.842.586.542.1.380.379.000 7.105 68 219 913 8 542 000 8.8-542.000 8.937.897.095.586.206.336.908.214.842.4-542-000 8.336.937.219.377.6-542.219.000 8.105 77.937.937.937.000 8.638.937.380 68 219 907 0 542 000 8.3-542.000 9.428.6-542.000 8.000 7.2.376.219.105 68.

305 08.970 9.305 9.106.173.390 9.000 9.245.001 8.336.000 8.106.305 9.380 8.686.530 9.106.105 34.542.378.105 9.970 9.305 Page 374 .586.285 08.380 9.658.380 9.586.106.0-541.530 8.336.586.946.219.305 9.525.106.658.105 25.946.2-542.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.842.2-541.305 8.305 8.1.428.000 6.586.6.970 68 219 909 6 542 000 8.672.106.0.105 89 400 633 7 542 000 8.336.399901.897.970 8.380 8.972.000 8.105 89.972.336.911.970 68 219 910 4 542 000 8.096.586.336.586.105 68.842.380 9.542-000 8.842.106.

305 9.106.390 9.658.586.530 9.390 9.530 9.530 8.380 9.946.105 8.305 9.530 9.336.658.336.380 9.305 9.586.586.105 9.946.586.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 8.305 8.946.842.105 8.970 9.305 9.380 8.378.305 8.390 8.305 9.380 Page 375 .946.842.106.530 8.105 9.106.946.106.378.380 9.380 9.970 9.842.106.378.106.106.658.

280 8.586.378.105 8.946.305 8.658.105 9.305 8.106.586.105 8.105 9.106.689.380 8.378.390 8.610 Page 376 .380 9.635 9.095.586.378.336.485 9.380 8.586.390 9.485 8.106.367.842.586.378.095.305 8.106.305 8.106.106.970 9.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.586.305 10.105 9.305 9.106.390 9.842.491.305 9.530 9.390 8.105 9.

380 9.860.280 8.613.000 Page 377 .367.378.618.066.900 6.924.610 5.380 7.630 9.106.000 26.106.579.00 0 9.1-542.305 8.215 77.9248442542000 9.305 9.390 9.586.000 6.425.542.378.305 9.842.336.305 6.000 9.635 10.542.142.635 9.605 8.106.095.610 9.216.937.842.390 256.475.465 10.0526.0.875 77.658.689.658.491.689.624.428.890 8.799.378.380 7.380 8.485 77.924.9248459542000 8.610 8.710.106.697.425.970 8.105 77.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.708.390 77.7543.

3-543.000 77.617.533.701.380 6.425.2-542.554.610 7.2-543.586.6524.533.415 6.380 6.542.9542.658.380 8.105 8.425.7- 6.842.814.380 9.415 8.897.285 542.118.842.124.976.582.390 48.485 6.549.728.106.024.000 77.106.000 8.541.6-542.541.196.390 79.425.969.610 6.933.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 9.690 263.982.617.000 9.305 8.215 779335454542000 9.380 6.106.610 9.000 26.536.000 7.610 9.378.106.842.425.095.000 Page 378 .315.000 6.920 26.920 6.658.113.842.305 77.380 9.171.6-542.925.723.380 875.000 77.425.814.697.305 77.000 34.924.610 89.000 6.6542.933.071.139.927.000 9.378.305 6.000 8.8524.840.193.

390 77.380 9.582.130.2542.305 9.378.106.842.380 6.927.880.000 9.630 9.542.378.000 8.970 77.378.842.700.045.525.305 77.380 9.586.1-541.038.390 Page 379 .390 89.378.390 89.4542.JUMLAH PENERIMAAN NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 6.305 8.842.106.842.529.860.5.390 6.106.582.721.1-542.336.300 9.105 79.842.000 7.390 8.305 8.842.380 9.842.000 8.380 79.154 9.400.378.063.380 9.926.380 8.378.000 8.816.425.378.697.4-542.640.592.4542.378.215 25.380 9.390 8.842.106.610 9.927.000 8.000 9.000 19.644.390 8.

586.105 26 6456003543000 Page 380 .610 6.586.105 77.543.931.236.425.390 7.900 9.1828-542.000 5.5542000 79.000 77.379.586.105 77.380 8.799.188.415 NOMOR NPWP (BAGI YANG MEMILIKI) 88.000 8.931.925.105 9.931.379.378.6- 6.610 542.237.860.586.425.630 8.579.000 8.JUMLAH PENERIMAAN 6.000 88.390 9.0.8542.181.378.617.658.3-542.

400 2. A.800 2.400 2.800 2.774.744.811.880.Pd Suparmi Jumali Jamiyati Sri Widayati Lastri Samsiyah Sumiyati. A.400 2.800 2.880.800 2. Sunarji.880.744.800 2.880. Cangkringan SD Muh. A.400 2.811.880.Pd Sumaryati Parjiman.800 2. A.Pd TEMPAT TUGAS SD Banteran 1 Ngaglik SD Brengosan 1 Ngaglik SD Kans Sengkan Depok SD Kloposawit. A.880.880.600 2.678.400 2. A. Gunungharjo 2 Prambanan SD Muh.800 2.800 2.800 2.400 2.400 2.800 2.744.811.Page 381 DAFTAR KEKURANGAN PEMBAYARAN PROFESI TAHUN 2010 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 NAMA Tuminem Sutardi.Ma.811. Sulistiyah Suratini Siti Kulilah.811.800 2.811.800 2.880. A.400 2.Pd E.880.744.811.800 2. Kregan. A.880. Pd.800 2.880.800 2.Ma.800 2.744.Pd.811.800 2.744. Gendol 4 Tempel SD Muh. Semoya.800 2.800 2. Dadapan Turi SD Muh.800 2.811.SD Sri Muryani. A. Suwarni Siti Khotimah Sumarsinem.400 2.Ma.800 2.800 2.600 2.Pd.Ma.744.800 2.Pd.800 2.800 2.880.800 .811.Ma.800 2.880.400 2.800 2. Turi SD Koroulon 1 Ngemplak SD Ledoknongko Turi SD Margomulyo 1 Seyegan SD Muh Ambarketawang 2 Gamping SD Muh Bolu Seyegan SD Muh Domban 2 Tempel SD Muh Gendol 1 Tempel SD Muh Gendol 5 Seyegan SD Muh Girikerto Turi SD Muh Kayen Depok SD Muh Ngijon 2 Moyudan SD Muh Ngijon 2 Moyudan SD Muh Ngijon 4 Minggir SD Muh Noyokerten Berbah SD Muh Noyokerten Berbah SD Muh Saren Moyudan SD Muh Semingin Moyudan SD Muh Sidokarto Godean SD Muh Suronandan Minggir SD Muh.400 2.Ma.880.800 2.744. Berbah GOL IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a GAJI POKOK KURANG KURANG JML KEKURANGAN 2010 JML BLN UANG 2.811.400 2. Sri Wihayati Sumarni.400 2.800 2.800 2.880.400 2. A.811.880.800 2. Kliwonan Godean SD Muh.744.400 2.400 2.800 2.811.880.744. Blunyah Mlati SD Muh.800 2.811. S.Ma.744.400 2.400 2.880.Pd Robertus Aris Yuwono Kristina Widiyanti.880.774.744.Ma.800 2. Amir Ismurtiyati Jazimah Aminah Siti Jamhanah Sudarminah Mujirah.800 2.800 2.880. Kragan Tempel SD Muh.Ma.Pd Priyantinah.880.Pd Siti Purwanti.744.811.811.811.800 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2.678.400 2.744. A.744.744.800 2.744.800 2.Ma.880.744.811.400 2.Ma.

Ma.811.400 2.744.400 2. A.Pd Susila.744.811.678.600 2.744. S. Parjono.744.800 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2.800 2.800 2.400 2.744.744.744.400 2.Pd Martini.Pd.Ma.744.400 2. A. A.800 .744.Ma.678.Pd.400 2.400 2.744.Ma.811.Ma.400 2. MA.400 2.744.400 2.880.400 2. CH. Sarjiyah.744.800 2. A.800 2.400 2.811.400 2. A. BA Sari.744.Ma.744. Rindu Sri Lestari Hadi Sunaryo Siti Alfiyah Partini Tri Mursihati.400 2.400 2.811.400 2. Suparjilah Subarjo Supartini.Ma.678.811.811.400 2.400 2.Ma.Ma.744.800 2.400 2.744.400 2.Ma.744. S.811.744.400 2.880.678.744.Pd.400 2.811.800 2.400 2.Pd.744.744.400 2.400 2.811.400 2.800 2.800 2. Retna Mawantiningsih Sri Sedyaningsih Ngatirah Rukmini Umi Jamiyati.Pd Chotijah T.800 2.400 2.400 2.744. A.Pd Sutini.Pd.811.600 2.400 2. A.744.600 2.811.800 2. A.Pajangan 1 Berbah SD N Balangan 2 Minggir SD N Balecatur 1 Gamping SD N Banyuurip 2 Turi SD N Bedog Gamping SD N Bedog Gamping SD N Bendungan Kalasan SD N Blembem Pakem SD N Blembem Pakem SD N Brongkol Godean SD N Brongkol Godean SD N Candirejo Ngaglik SD N Candirejo Ngaglik SD N Caturtunggal 4 Depok SD N Caturtunggal 7 Depok SD N Clumprit Ngaglik SD N Condongcatur Depok SD N Dalangan 1 Minggir SD N Dalangan 1 Minggir SD N Daratan Minggir SD N Demakijo 2 Gamping SD N Depok 2 Depok SD N Depok 2 Depok SD N Donoharjo Ngaglik SD N Gendengan Seyegan SD N Gendengan Seyegan SD N Gentan Seyegan SD N Gentan Seyegan SD N Godean 2 Godean SD N Jamblangan Seyegan GOL IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a GAJI POKOK KURANG KURANG JML KEKURANGAN 2010 JML BLN UANG 2. Miri Sumaryanto Yulia Ister Murtinah.744.Page 382 DAFTAR KEKURANGAN PEMBAYARAN PROFESI TAHUN 2010 NO 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 NAMA Djilah Harjati Titik Suparti.600 2.744. A. Godean SD Muh.811. Sulami.744.744.800 2.744. A.744.744.Pd Sri Suharsiwi Sutrisno.Pd Musrin.800 2.400 2.400 2.400 2. Ponidi.744. BA Sumartiniyati TEMPAT TUGAS SD Muh.800 2.800 2.Ma.400 2.400 2.744.400 2.744.811.400 2.744.744. Sidoarum.800 2.800 2.400 2. A.800 2.811.Ma.744.744.811.744.800 2.Pd Winardi.811. A.811.Pd.400 2.

Ma.Pd Jumidal.678.800 2.Ma. TEMPAT TUGAS SD N Jarakan Minggir SD N Jarakan Minggir SD N Jetak Godean SD N Jetak Godean SD N Jetak Godean SD N Jetak Godean SD N Jetis Jogopaten Sleman SD N Jetis Jogopaten Sleman SD N Jetis Jogopaten Sleman SD N Jonggrangan Minggir SD N Jumeneng Mlati SD N Kadisobo 1 Sleman SD N Kalasan Baru Kalasan SD N Karangmloko 1 Ngaglik SD N Keceme 2 Sleman SD N Kembangjitengan 2 Gamping SD N Kembangjitengan 2 Gamping SD N Kenaran 2.800 2.800 2.744.Pd.400 2.Ma. A.800 2. BA Dasiyah Nanik Widayati Karjono.400 2.Ma. A.744.800 2.400 2.400 2.Pd.Ma.600 2.811.400 2.400 2.Page 383 DAFTAR KEKURANGAN PEMBAYARAN PROFESI TAHUN 2010 NO 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 NAMA Agnes Sri Murtini.744. Prambanan SD N Kenaran 2.811.Pd Sri Suryati.678.811.Ma.600 2.400 2.811.Pd Sukapdi.811.Ma.811.Pd F. A.Ma. Surtikanti Yustina Partiyem.Pd. A.400 2.Ma. BA Dadi.400 .811.744.744.400 2.811.811.800 2.600 2.400 2. A.Ma.800 2. A. Sri Ningsih.800 2. Markus Wiyana.400 2.600 2.678.Ma.678.Ma.400 2.400 2.400 2.Pd. A.Pd Suharti.Pd Suharmi Suwarni Prihsayekti.744.800 2.811.400 2.800 2.Pd Hartoyo.811.811. Prambanan SD Negeri Berbah 1 SD N Kiyaran 1 Cangkringan SD N Klaci Seyegan SD N Klegung 1 Tempel SD N Klegung 1 Tempel SD N Krapyak Godean SD N Kuwang Cangkringan SD N Kuwang Cangkringan SD N Kwagon Godean SD N Maguwoharjo 1 Depok SD N Margoluwih Seyegan GOL IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a GAJI POKOK KURANG KURANG JML KEKURANGAN 2010 JML BLN UANG 2.Pd. Prambanan SD N Kenaran 2.400 2.600 2. Karsih Marmiyati.400 2.800 2. Japar. Sri Murdjiatun Sarana.400 2.744.800 2. A.400 2.800 2.744.800 2.Pd.800 2.744.800 2.744.744.800 2.744.744.800 2.400 2.400 2.811.Pd Suratmi Suyoto Ch.744.744.744.811. S. A.744. A.800 2.678.Ma.800 2.Ma.811.400 2. A. A. Painem.811. A.811. A.811.744.400 2.744.811.Pd Mujini.744.Ma.800 2.678. Giyanti.800 2. PL.600 2. A.744.811.Pd Risdiarto. Suyamti.811.744.Ma.744.Ma. A.Ma. A.800 2.811.600 2. A.744.Ma. Kamirah.811.811.Pd Liman.744.800 2.800 2. A.400 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2. A.Ma.811.Pd.744. A.678.Ma.600 2. Ferena Sumini.811.744.678.400 2.400 2.800 2.Pd.400 2. Sudaryati.744.Pd.

811.600 2. BA Suratijo.811. Sri Gunarti.800 2.800 2.Ma.744.744.880.800 2.400 2. A.800 2.678.400 2.678.Pd TEMPAT TUGAS SD N Mejing 1 Gamping SD N Mejing 1 Gamping SD N Mejing 1 Gamping SD N Mejing 1 Gamping SD N Mejing 2 Gamping SD N Minomartani 2 Ngaglik SD N Nganggrung Turi SD N Nganggrung Turi SD N Ngebelgede 1 Ngaglik SD N Ngebelgede 1 Ngaglik SD N Ngemplak 3 Ngemplak SD N Ngijon 1 Moyudan SD N Ngijon 2 Moyudan SD N Ngijon 3 Moyudan SD N Ngijon Moyudan SD N Ngino 2 Seyegan SD N Nglengking Minggir SD N Ngrenak Godean SD N Ngrenak Godean SD N Nogopuro Depok SD N Nogopuro Depok SD N Nogopuro Depok SD N Nogosaren Gamping SD N Nolobangsan Depok SD N Nyamplung Gamping SD N Nyamplung Gamping SD N Panasan Sleman SD N Panasan Sleman SD N Pendulan Moyudan SD N Pendulan Moyudan SD N Pendulan Moyudan GOL IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a GAJI POKOK KURANG KURANG JML KEKURANGAN 2010 JML BLN UANG 2.744.800 2.800 2.800 2.400 2.811.744.400 2.600 2.811. S.811.811.811.811.Pd Rusmini Suyanto Sri Yumariyah Sogol Al Sukarman.811.678.600 2. Murtini. A.400 2.800 2.400 2.811.Pd.800 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2. Siti Jazimah Suharjiyem.600 2. A.811. Margaretha Boirah.Ma.800 2.811.400 2.744.Pd.744.400 2.811.678.400 2.400 2.744. A.Ma.Ma.811.744.800 2.Ma.Ma.400 2.678.811. A.Pd Siti Lestari.400 2.800 2.Pd.800 2. A.744. A.811.678. A.800 2.600 2. Ngadimin. A. BA Sutarman Antinah.Ma.811.744.800 2.800 .800 2.811.800 2.Pd Suminah Supriyati.Ma.Ma.Pd.800 2.Ma.400 2.800 2.Ma.811. Rantinah Suprih Hardiman. BA Sahudi.800 2. A. A.744. Turmini.800 2.Pd.811.Pd Sunardi Tugimun Parinem.Ma.744. A.Page 384 DAFTAR KEKURANGAN PEMBAYARAN PROFESI TAHUN 2010 NO 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 NAMA Istinganah. A.Ma. Sarema. Slamet.400 2.Ma.811.800 2.400 2.400 2.811.678.Ma.744.Pd. A. Sukatmi.Ma.400 2.Ma.744.800 2.400 2.744.800 2.Pd Tri Suratmi.744.800 2.600 2.800 2.600 2.744.800 2.800 2.400 2.800 2.811.811. A.Ma.678. Sudarsi. A.880.811.678. Sri Hidayati.744.600 2.Pd.744.811.811.811.400 2.678.811.811.800 2.744.Pd Sri Hartati.800 2. A. A.600 2.600 2.

400 2.811.800 2.800 2.400 2.800 2.811.811.Pd Mulyadi.Pd.Ma.800 2.Ma.744.811.744.400 2.678.400 2. TH.400 2.400 2.400 2.800 2. A.800 2.744.811.400 2.811.800 2.800 2.744.800 2.744.678. BA Santo Sutrisyanto TEMPAT TUGAS SD N Pengkol Godean SD N Pengkol Godean SD N Perumnas 3.800 2.600 2.678.800 2.Ma.Pd.800 2.811.678.811.811.811.811.800 2.811.811.800 2.400 2.A.400 2.744. A.Pd.Ma.800 2.400 2.811.811.811.800 2.744. Sumiharjo Zubaidah.Pd.744.600 .800 2.800 2.400 2.Pd Juwariyah Sri Nurdiyatun Sumarminingsih.811.811.600 2. A.811.811.744. Depok SD N Watuadeg Cangkringan SD N Purwobinangun Kalasan SD N Randusari Ngemplak SD N Rejosari Ngaglik SD N Rejosari Ngaglik SD N Rejosari Ngaglik SD N Samirono Depok SD N Sarikarya Depok SD N Sarikarya Depok SD N Seloharjo Ngaglik SD N Seloharjo Ngaglik SD N Seloharjo Ngaglik SD N Seloharjo Ngaglik SD N Seloharjo Ngaglik SD N Semarangan 4 Godean SD N Sempu Ngemplak SD N Sempu Ngemplak SD N Sentul Godean SD N Sentul Godean SD N Sompokan Seyegan SD N Srunen Cangkringan SD N Srunen Cangkringan SD N Sumber 2 Berbah SD Negeri Jomblang 1 Berbah SD N Sumberadi Mlati SD N Sumberahayu Moyudan SD N Sutan Minggir SD N Sutan Minggir GOL IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a GAJI POKOK KURANG KURANG JML KEKURANGAN 2010 JML BLN UANG 2.800 2.400 2.800 2.811.744.Page 385 DAFTAR KEKURANGAN PEMBAYARAN PROFESI TAHUN 2010 NO 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 NAMA Jumiyem Wahyudi.678.400 2.Pd Tri Siswaningsih.400 2.744.744. A. Darinah.678.Ma.400 2.Ma.744.678. A.600 2.800 2.811.800 2. BA Sri Juwarningsih Tri Haryanti Supi Rahayu Tri Mulyani.811.400 2.800 2.600 2.811.Ma.Endang Kumayawati.400 2.800 2.800 2.811.600 2. Djudjuk Punidjanto Sumarno. A.811.800 2.811.811.800 2. S.800 2.Pd.811.800 2.744.600 2. A.800 2.744.400 2.744.744.400 2.Ma.678.744. A.744.811.Pd Purbo Prahoro.811.744.800 2. Susmi Haryati Maria Maryati Nuryatinayah Asngari Mariyah.600 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2.744.400 2.800 2. BA Suyadi Siti Arni.400 2.Pd Arisman Budiyana.811.Ma.Pd Sugiyono Sumarmi. S.744.

811.400 2.811.811. A.744.744.400 2.800 2.Ma.811.744. Kalasan SD Negeri Bokoharjo Prambanan SD Negeri Bokong .600 2.800 2.Ma.400 2.Ma.744.678.744.400 2.800 2.811.744.Pd Siti Asrini.Pd.744.800 2.744.811.811. Sutarmi Wiyono. A.811.744.400 2. A.400 2.A. Zaenab Sri Mulyati.744.800 2. A. A.Ma. Margono. A.811.811.744.800 2.400 2.678.600 2.400 2. A.744.744.744. Prambanan SD Negeri Gabahan Mlati SD Negeri Gambiranom Depok SD Negeri Gaten Tempel SD Negeri Gaten Tempel GOL IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a GAJI POKOK KURANG KURANG JML KEKURANGAN 2010 JML BLN UANG 2.800 2.800 2. Giman.400 2.811.811. A.Pd Suyono Sumarno.Pd Sunarto.Ma.Pd Dyah Retno Wahyu Rukmini Maryani.600 2.400 2.Ma.Pd. S.744.400 2.400 2.811.Ma.800 2.400 2.400 2.678.744.811.800 2.Pd Sumiyati.Seyegan SD Negeri Bronggang Baru Cangkringan SD Negeri Bronggang Baru Cangkringan SD Negeri Bronggang Baru Cangkringan SD Negeri Cangkringan 2 SD Negeri Cebongan.400 2.811.744.811.800 2.Pd. A.800 2. BA Siti Djuwarijah Musiyam.744.811.400 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2.811.400 .Page 386 DAFTAR KEKURANGAN PEMBAYARAN PROFESI TAHUN 2010 NO 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 NAMA Kuat Santoso. Mlati SD Negeri Cemoroharjo Pakem SD Negeri Cemoroharjo Pakem SD Negeri Dadapsari Prambanan SD Negeri Dalangan Sleman SD Negeri Dalangan Sleman SD Negeri Dalangan Sleman SD Negeri Dalangan Sleman SD Negeri Delegan 1.744. A.744.Ma.744.600 2.744.400 2.Ma.744.400 2.744. A. A.811.Ma.Pd.400 2.800 2.744.Ma.800 2.Prambanan SD Negeri Bogem 2.800 2.400 2.Ma.800 2. S.811. Tukinah Hajar Amanah Sugino Suhardi.800 2.400 2.Ma.811.400 2.Pd Hadiyana.744.800 2.800 2.811.Ma.400 2.800 2.400 2. A.Pd Sardjono.800 2.800 2.800 2.744.Pd Yohanes Pardana Halimah Slamet Bidini Sukarno. A.744.811.400 2.Pd Jumilah.811.800 2.Pd TEMPAT TUGAS SD N Tegal Klaci Seyegan SD N Tinom Godean SD N Tinom Godean SD N Tinom Godean SD N Tinom Godean SD Negeri 1 Depok SD Negeri 1 Depok SD Negeri Balangan 1 Minggir SD Negeri Banjarharjo Ngemplak SD Negeri Bleber1 .400 2.400 2.400 2. Prambanan SD Negeri Delegan 3.Ma.Pd Sartono.678.880.800 2.800 2.744. Sri Mukiyati.744.400 2.400 2.400 2.Pd Suwandi H Suminah.Ma.880.744.Pd.744. A.

811.800 2. Sumarni Sri Sulastri.Pd Siti Hidayah.811.744. Pakem SD Negeri Giriharjo. Pakem SD Negeri Giriharjo.Pd Bejo Wagimin Dasiyah. BA Sumini.678.744.Ma.800 2.800 2. A.Pd TEMPAT TUGAS SD Negeri Gaten Tempel SD Negeri Gentan Ngaglik SD Negeri Gentan Ngaglik SD Negeri Giriharjo.400 2. A.Ma.600 2.400 2.800 2.744.400 2.800 2.Pd Sarjono.800 2. S.800 2. Slamet.Page 387 DAFTAR KEKURANGAN PEMBAYARAN PROFESI TAHUN 2010 NO 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 NAMA Suradi.744. Muryani.400 2.744.744.811.400 2.400 2. A.800 2. A.678.811.744.744. A.400 2.800 2.Ma.811.744.400 2.400 2.400 2.811.811.811.600 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2.800 2.800 2.400 2.811. Mlati SD Negeri Jetisharjo Sleman SD Negeri Jetisharjo Sleman SD Negeri Jetisharjo Sleman SD Negeri Jetisharjo Sleman SD Negeri Jomblang 1 Berbah SD Negeri Jombor Lor Mlati SD Negeri Kadirojo Tempel SD Negeri kadisobo 3 Sleman SD Negeri Kadisono 1.744.Ma.744.Pd Suranti.Pd MG.811.Pd Sunarya Umi Murtaziyah Marinah.800 2. A.Pd Umi Kalsum Suyudi.Pd.Ma.Ma.Ma.811. A.600 2.811.744. A.Ma.400 2.400 2.800 2.811.800 2.744.800 2.Pd Suharyanti.811.Ma.744.800 2.811.400 2.400 2.Ma. Tempel SD Negeri Kaliajir Berbah SD Negeri Kapukanda Tempel SD Negeri Karanganyar Ngemplak SD Negeri Karangmloko 2 Ngaglik SD Negeri Karangnongko 1 Kalasan SD Negeri Karangnongko 1 Kalasan SD Negeri Karangnongko 2 Kalasan SD Negeri Kawedan Mlati SD Negeri Kawedan Mlati SD Negeri Kejambon 1 Ngemplak SD Negeri Kiyaran 2 Cangkringan SD Negeri Kiyaran 2 Cangkringan SD Negeri Klegung 2 Tempel GOL IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a GAJI POKOK KURANG KURANG JML KEKURANGAN 2010 JML BLN UANG 2. BA Wasiyati Ponimin.Ma. A.800 2.Pd Supriyanto Satiyah.Pd Lasiyah Veronica Sutinah.811.400 2.811.678.400 2.744.800 2.800 2.811.A.800 2.Ma Fausta Jumini.800 2.800 2.811.800 2.800 2.Ma.800 2.811.744.744. Godean SD Negeri Jagamangsan 2 Berbah SD Negeri Jatisari.600 .Ma.Pd.744. BA Sri Rahayuningsih.Pd Aminah.Ma.400 2.400 2.811.Ma. A.Ma.800 2.400 2.Ma.A.744.744.811.744. A.800 2.800 2.Pd Painem.800 2. A.800 2. Pakem SD Negeri Godean 1.811.678.400 2.811.744.800 2.400 2.811. A. Suwardi.811.Pd Sri Hayati.400 2.400 2.811.400 2. A.811.811.744.811.744.800 2.744.811.Pd Maria Margareta Dalmi.744.400 2. A. A.Pd.811.

800 2.744.400 2.Ma.678.400 2.744. Tempel SD Negeri Minomartani 1 Ngaglik SD Negeri Mlati 2 Mlati SD Negeri Mlesen Tempel SD Negeri Murten Sleman SD Negeri Ngangkrik Sleman SD Negeri Ngemplak 1 Ngemplak SD Negeri Ngemplak 4 Ngemplak SD Negeri Ngemplak 4 Ngemplak SD Negeri Nglarang Mlati SD Negeri Nglarang Mlati SD Negeri Nglarang Mlati SD Negeri Pakem 1 Pakem SD Negeri Pakem 1 Pakem SD Negeri Pakem kalasan SD Negeri Pangukan.Pd TEMPAT TUGAS SD Negeri Klegung 2 Tempel SD Negeri Klodangan Berbah SD Negeri Kranggan Berbah SD Negeri Kranggan Berbah SD Negeri Madusari 1 Prambanan SD Negeri Madusari 1 Prambanan SD Negeri Madusari 1 Prambanan SD Negeri Madusari 3 Prambanan SD Negeri Merdikorejo.Ma.400 2.800 2.Ma.744.400 2.800 2.Ma.400 2.744.400 2.Ma.811.Ma.744.744. A.744.800 2.600 2.Pd C.800 2.800 2.Pd Sihwiyati.400 2. A.811.400 2.400 2.811. Suryati Basuki.744.744.400 2.744.800 2.800 2.400 2.Ma. A.400 2. A.811.811.400 2.744.811.811.Pd Gunadi Wakingah.744.400 2.800 2. Gondie.811.Pd Supiyati. BA Marinten.400 2.400 2.Pd Sumini.400 2.400 2. A.744.744.811.811.Pd Wasidah.400 2.400 2.744.Ma.400 2.744.744.744.744.744. Sumija.800 2.744.744. Sri Gunarti. BA Siti Murdiyanti.800 2.Pd Azari Romohiyah.Pd Sri Suwartiyah Basuki. BA FG. A. A. Hartini Yulianti Siti Aminatun.Ma.744.744.400 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2.800 2.800 2.744.811.744.400 2.744.Pd Muryati. A.811.811.800 2.Pd Sugirah. Mlati SD Negeri Puren Depok GOL IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a GAJI POKOK KURANG KURANG JML KEKURANGAN 2010 JML BLN UANG 2.800 2. A.800 2.744.Ma. A.744.400 2.Ma.744. Sleman SD Negeri Pencar 2 Ngemplak SD Negeri Pendemsari Berbah SD Negeri Plaosan 1 Mlati SD Negeri Pojok Mlati SD Negeri Pokoh 1 Ngemplak SD Negeri Pundong.811.744.800 2.Pd M.400 2. A. Pd Sutariyah V.800 2.744.400 2.Ma.600 2.400 2.800 2.Ma.800 2.811.ma. A.744.Pd Paijo.400 2.811.Ma.400 2. A.Tri Astaningsih MM.Pd Mudjijem Sudjono Yatimin Karsono.400 2.800 2.400 2.Ma.811. A. A.744.811.400 2.400 2.Pd Fx.400 2.400 .744.744.Ma.Pd Sudarmi.Page 388 DAFTAR KEKURANGAN PEMBAYARAN PROFESI TAHUN 2010 NO 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 NAMA Titik Wardiningsih. A.811.811.400 2.744.400 2. A.744.811.800 2.811.678.400 2.

400 2.811.S.800 2.Ma. S.400 2. A.744. Rudito.880.800 2.744.600 2.811.Pd Sukinaryati.Pd Sumiyem.744.Ma.744.Pd. A.400 2.Pd Sarjono.811.400 2.Ma. Mlati SD Negeri Tirtoadi.744.400 .400 2.H.811.744.811.800 2.Ma.678.400 2.811.600 2.811.Ma Sutardi.744.Pd Maryati Sukirdiyanto Walgito TEMPAT TUGAS SD Negeri Purworejo Pakem SD Negeri Purworejo Pakem SD Negeri Purwosari Mlati SD Negeri Rejodani Ngaglik SD Negeri Salamrejo Tempel SD Negeri Sambirejo Prambanan SD Negeri Sardonoharjo 2 Ngaglik SD Negeri Sariharjo Ngaglik SD Negeri Sendangadi 1 Mlati SD Negeri Sendangadi 1 Mlati SD Negeri Sendangadi 1 Mlati SD Negeri Sendangadi 1 Mlati SD Negeri Sendangadi 2 Mlati SD Negeri Sidoarum Godean SD Negeri Sidorejo Kalasan SD Negeri Sidorejo Kalasan SD Negeri Sinduadi 1 Mlati SD Negeri Sinduadi 2 Mlati SD Negeri Sinduadi 2 Mlati SD Negeri Sinduadi Barat.400 2.400 2. A. Budiman. A.Pd Sumiyem. A. Mlati SD Negeri Sleman 1 Sleman SD Negeri Sleman 1 Sleman SD Negeri Sleman 3 Sleman SD Negeri Sleman 5 Sleman SD Negeri Somoitan.800 2.800 2.744.Ma.811.400 2.Pd Altiniyatun.744.800 2.614.400 2. A.600 2.678.811.678.811.744.400 2.400 2.744.800 2. BA Sri Hartinah Mudjijana Sarji Winarti.744. Turi SD Negeri Soprayan Turi SD Negeri Tajem Depok SD Negeri Tambakrejo Tempel SD Negeri Taraman Ngaglik SD Negeri Tirtoadi.600 2.744.Ma.400 2. A. A.678.678.811.Pd A.800 2.744.811.744.600 2.400 2.744. A. A.800 2.880.400 2.400 2. A.Pd Supartinah.400 2. A.744.811.678.Ma.400 2.Ma.800 2.600 2.800 2.811.Pd Murtini.811.800 2. Mlati GOL IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a GAJI POKOK KURANG KURANG JML KEKURANGAN 2010 JML BLN UANG 2.744. A. A.744.400 2. A.Pd Suwasinah.744.600 2.400 2.800 2.400 2.Ma Sukesi.400 2.Ma.Pd Suhardiyono.400 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2.Pd Ponijo Saminem Samirah.800 2.744.400 2.600 2.Ma.Pd C.614.800 2.811.400 2.Ma. A.Ma.800 2.744.744.800 2.800 2.678.811.400 2.Pd Binidiktus Basuki.744. BA Surodjo.800 2.400 2. Sumartini.800 2.744.Page 389 DAFTAR KEKURANGAN PEMBAYARAN PROFESI TAHUN 2010 NO 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 NAMA C.744.744.Pd Sunaryati.811.744. BA Sulastri Samini.Ma.Ma.400 2.811.400 2. Tudjinah Suharni. S.800 2.400 2.678.744.800 2. Ngadul .744.811.400 2.

Drs.800 2. Moyudan SMP Muh.400 2.400 2.700 2.744. S.880.ma.678.800 2.700 2.Ma.000 2.Ma. Sutomo.Ma.260.400 2. A. TEMPAT TUGAS SD Negeri Tlogoadi Mlati SD Negeri Temanggal Kalasan SD Negeri Turi 1 Turi SD Negeri Turi 2 Turi SD Negeri Turi 3 Turi SD Negeri Watupecah Tempel SD Negeri Watupecah Tempel SD Negeri Wonosalam Ngaglik SD Perumnas CC.800 2. S. A. Tempel SDN Sidoluhur Godean SDN Susukan Seyegan TK dan SD Model SD N Sompokan Seyegan SD N Trimulyo Sleman SD N WONOSALAM SD N Kaliurang 1 Pakem SMP Muh.700 2.600 11.Depok SDN Glagahombo 1.400 2.400 2.811.900 2.600 2.774. A. A.800 2.811.Pd Tugiman. 2 Prambanan SMP Muh.744.400 2. Moyudan GOL IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a III/d IV/a III/d IV/a IV/a IV/a IV/a GAJI POKOK KURANG KURANG JML KEKURANGAN 2010 JML BLN UANG 2.490.811.744.800 2.400 2.678.Pd.800 2.800 2. A. Depok SD Pogung rejo Mlati SD Rejondani.900 2. Tugiyono. BA Sumarsinah.S.490.600 2.260.Ma.600 2.800 2.744.811.Muh.400 2. Tempel SDN Glagahombo 1.800 2.700 2.Pd.A.Pd.678.Pd Heri Purwanto.Pd Warsinem.800 2.700 2.744. BA Partini.744.Ma.600 2. Prambanan SD Semarangan 5 Godean SD Semarangan 5 Godean SD.744.400 2.744.811.490.774. A.247.260. A.400 2.400 2.400 2. A. 2 Gamping SMP Muh.744.700 .Ma. S. Suryati Dahlan. Dra. Irzam.315.700 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 4 1 1 1 1 1 1 1 2.678.744.Pd Jimin. S.800 2.Page 390 DAFTAR KEKURANGAN PEMBAYARAN PROFESI TAHUN 2010 NO 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 NAMA Robertus Budiman.Pd. Tempel SDN Glagahombo 1.614.774. Ponijo Sri Purwati.431.400 2.Pd.600 2.Ma. Jinem Rahayu. A.678.811.Pd Siti Rochana.774.400 2.000 2.400 2.Pd MG.744.400 2.400 2.Pd Umiyati. S.Pd Aminah.Ma.490.400 2. Berbah SMP Muh. Berbah SMP Muh.700 2.490.Pd Martini.Ma.315. Ismudiarto Harjilah.811.490.Pd Suwarsih.431.811.Pd.400 2.400 2. Komplek Kolombo. Hartati Muhadi.600 2.200 2.Pd Siti Sumarni. Ani Isdiyati.Ma.400 2.744.400 2.678.811.811.400 2. A.Ma.774. A.614.880.800 2.400 2. S. A.800 2.490.260.490.400 16. 1 Minggir SMP Muh.600 2.774. S.Pd.400 2.Ma.744.Pd.400 2.400 2.744.744.Pd Umiyati FX Suwardi Dahyanto.744.678.Pd.811. Sutarsih Kristianta.071.

614.614. Ambar Sriyati Th.551.800 2.800 2.800 2.Md.490. Widodo.700 2.700 2.700 2.490. A. A.800 2. S.400 2.800 2.000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2. A.431. Pd. Totok Suhartono Sri Adi Susilawati. Setiawan.614. S.Pd Sunarko.800 2.400 2.Pd. Gunarto.700 2.614.551.700 2.490.800 2.Pd. Jamhari.490. Sumarno.Jas Martini.431.Page 391 DAFTAR KEKURANGAN PEMBAYARAN PROFESI TAHUN 2010 NO 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 NAMA Dra.551.551.551.700 2.490.Pd. S. S. S.614.551.800 2.800 2. TEMPAT TUGAS SMP Muh.S.Md. Purwanto.490. Lungsinah.551.400 2. S.744.Pd Gunadi. Damsiri. Supeni.Pd. Suharja.Pd.700 2. Listiyani Darmayanti.400 2.614.700 2.490.S.Pd.490.Pd. A.Pd.490. Tri Atmani.614.490.Pd.490.551.490.490. Titik Ismardewi.400 2.614.400 2.400 2. Prayogo.551. Sri Wartiyah Mustiningsih. BA Nirwanti.551.551.614.000 2.000 .800 2.800 2.614. Nur Rochmad. Kamto.800 2.Pd.000 2.400 2.551.551.400 2.400 2.551. Sancoko.Pd.490.400 2. Pakem SMP N 1 Berbah SMP N 1 Berbah SMP N 1 Cangkringan SMP N 1 Cangkringan SMP N 1 Cangkringan SMP N 1 Cangkringan SMP N 1 Depok SMP N 1 Gamping SMP N 1 Godean SMP N 1 Godean SMP N 1 Kalasan SMP N 1 Kalasan SMP N 1 Kalasan SMP N 1 Kalasan SMP N 1 Minggir SMP N 1 Minggir SMP N 1 Minggir SMP N 1 Minggir SMP N 1 Minggir SMP N 1 Mlati SMP N 1 Mlati SMP N 1 Moyudan SMP N 1 Ngemplak SMP N 1 Pakem SMP N 1 Prambanan SMP N 1 Seyegan SMP N 1 Seyegan SMP N 1 Sleman SMP N 1 Turi SMP N 1 Turi GOL IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a GAJI POKOK KURANG KURANG JML KEKURANGAN 2010 JML BLN UANG 2.400 2. Sutopo Priyadi. S.Pd..700 2.400 2.S. S.800 2. S.800 2.Pd.Pd.700 2.Md. S. A.551.490.614.431. S.614.700 2.Pd.551.551. S.490.800 2.800 2.Pd.700 2.800 2.Md.431.551.490. A. S.Md.400 2.490.400 2.614.614.Pd Kasiran.Pd.800 2.M.700 2.Md. S. Nursiyah.700 2. Gathot Sudarwanto M.551.614.Pd. S.Pd.400 2.400 2. S.700 2.700 2.744.700 2.700 2.700 2.700 2.490. Sri Handayani.800 2.800 2.Md.400 2.S.614.490.Pd.551. A.

Pd.200 2.800 2.551.448.700 2.Pd. Tatik Siswanti. S.700 2.700 2. B.600 2.490.400 2.168.744. S.700 2. Drs.000 2. Moh. S.551. S.Pd.700 2.800 2.Pd. Tarom.800 2.800 2.Md.614. Wahyuni. Siti Saodah. Sriyati Nuryanah.551.614.614. Harsono.000 2. A.700 2. S. Amd.700 2.700 2. S.700 2.490. Utoro.800 2.551.400 2.551.700 2.551.Pd.800 2.551.700 2.Pd. S.800 2.490.Pd. S.700 2. S. S.490.490.800 2. B. S.490.600 2.490. S.490. S.678.490.600 2.Pd.551.SPd TEMPAT TUGAS SMP N 2 Berbah SMP N 2 Berbah SMP N 2 Berbah SMP N 2 Berbah SMP N 2 Cangkringan SMP N 2 Depok SMP N 2 Depok SMP N 2 Depok SMP N 2 Depok SMP N 2 Depok SMP N 2 Depok SMP N 2 Gamping SMP N 2 Gamping SMP N 2 Kalasan SMP N 2 Kalasan SMP N 2 Kalasan SMP N 2 Mlati SMP N 2 Mlati SMP N 2 Moyudan SMP N 2 Moyudan SMP N 2 Ngaglik SMP N 2 Ngemplak SMP N 2 Ngemplak SMP N 2 Ngemplak SMP N 2 Pakem SMP N 2 Pakem SMP N 2 Prambanan SMP N 2 Tempel SMP N 2 Tempel SMP N 2 Turi SMP N 2 Turi GOL IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a III/d IV/a IV/a IV/a III/d IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a GAJI POKOK KURANG KURANG JML KEKURANGAN 2010 JML BLN UANG 2.490.400 2.551.Pd.678.400 2.A.Pd. Tukiman.490.551.Pd.700 2.551. Eni Muryanti.Pd.490. Tien Wartini As.Pd.448. Suwito.700 2.431.600 2.800 2. Murdiwiyono.400 2.490.700 2.551. S.880.678.Pd.490. Suwarsi.490. YF. Kirmaji Siwi Puji Astuti. Suroso.700 . S.Pd.700 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2.700 2.800 2. Sri Mulyati. Tri Sumarni. S. S.678.800 2. Sri Suwanto.200 2. S.614.800 2.600 2. S.551.490.490.800 2.400 2.168. Sidik Purnomo.Pd.490.551.Md.700 2.Pd.490.Pd.490. Sardi.Pd.490.800 2.700 2. Widi Hastuti Sutarti.Pd.700 2.Pd.800 2.800 2.614. Suharno Suratmanto Y Sukartinah.551. S.700 2.490.678. Sri Martini.A. Dra.700 2.678.400 2.600 2.431.551. Sri Pudji Maryanti.800 2.400 2.BA Winarta.744. Slamet Darmanto.700 2. A.800 2.700 2.490.880.Pd. N.490.614.Page 392 DAFTAR KEKURANGAN PEMBAYARAN PROFESI TAHUN 2010 NO NAMA 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 Indarti.700 2.

551.389.400 2.Pd.800 2.Page 393 DAFTAR KEKURANGAN PEMBAYARAN PROFESI TAHUN 2010 NO 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 NAMA Kartika Bayuwati.551.551. Drs TEMPAT TUGAS SMP N 3 Berbah SMP N 3 Depok SMP N 3 Depok SMP N 3 Depok SMP N 3 Depok SMP N 3 Depok SMP N 3 Gamping SMP N 3 Gamping SMP N 3 Godean SMP N 3 Godean SMP N 3 Godean SMP N 3 Godean SMP N 3 Kalasan SMP N 3 Kalasan SMP N 3 Kalasan SMP N 3 Kalasan SMP N 3 Kalasan SMP N 3 Mlati SMP N 3 Ngaglik SMP N 5 Depok SMP N 5 Depok SMP N 5 Sleman SMP Pamungkas Mlati SMP Pamungkas Mlati SMP N 5 Depok SMP N 1 Gamping SMP N 2 Berbah SMP N 1 Seyegan SMP N 1 Depok SMP N 1 Moyudan SMP N 3 Depok GOL IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a III/d IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a III/d IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a GAJI POKOK KURANG KURANG JML KEKURANGAN 2010 JML BLN UANG 2.700 2.678.700 2.600 2. S. B. S.700 2.614.490.389. S.800 2.678.800 2.Pd. S.800 2. Tri Harini. Tejo Iswati.600 2.800 2.678.614.551.700 2.490.700 2. S.714. S.551. Isnaeni M.551.700 2.551. Endang Renaningsih.551.800 2.551.551.490.Pd.Pd.372.Pd.490. S. Nurul Wachidah.Pd. Suprantinah.800 2.551.490.700 2.400 2.700 2.551.551.Pd.400 2.Pd.800 2. Diyah Marsiswi L. Martha Tutik Puspayanti. Suhari.490. Pristiwi Wahyuningsih.551.800 2.900 2.600 2. S.551.400 2. Kiryati.Pd.800 2. CH.400 . Fx.551.700 2.490.Pd.614.700 2.Pd Sasmoko Eko Darmono. Bambang Robyngun.600 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2.Pd Guritno Agus Widodo. Endang Suswati Hj.Pd.600 2.800 2.800 2. S.600 2.700 2.678.800 2.551.551. Mur Sofiah.800 2. Adi Nugroho Drs.800 2.700 2.800 2.Pd. S.551.Pd.800 2.800 2.400 2. Ardaniyah.700 2.490. S.490. S.800 2.Pd.490.600 2.Si. Marinah.700 2.Pd.678. Suparno. S. Endang Supilatun.400 2.600 2.800 2. S.800 2.800 2.551.Pd.Md. Mindarto. S.800 2.614. B.490. Suharti.700 2.700 2. Sumadi Suharta.614.614.Pd.551. S.400 2.Pd.900 2.551.490.614. H. S. S.490.490. S.551. Siti Rosidah.700 2. S. A. S. S.700 10.A.389.372. Tri Siwi Mardjiati. S.614.Pd Subarjo.A.Pd.Pd.400 2.Pd.389.490.600 2.Pd. Haryono.551.490. S.551. Mujiono.551.800 2.

800 2. S. M.551.678.700 2. Pd Akhmat Daryadi Hartini Mursinem Sri Banjarwati Sri Kartiyah Suharmin Wakidi TEMPAT TUGAS GOL SMP Muh. Pd Dwi Hastuti Susilowati.400 2.400 2.700 2.811.744.400 2. Pd Bandi Widodo Dra.490.588.400 2.614.700 2.614.800 2.400 2.372. S.700 2.600 2.Pd. Pd Tri Harini.678. Wahyu Ningsih. S. 3 Depok SLB ABCD Tunas Kasih Donoharjo SLB ABCD Tunas Kasih Donoharjo SLB Bakti Siwi Panguan Sleman SLB Bakti Siwi Panguan Sleman SLB Bakti Siwi Tridadi Sleman SLB Bhakti Pertiwi Bokoharjo Prambanan Sleman SLB Damayanti SLB PGRI Minggir SLB PGRI Minggir SLB PGRI Minggir SLB PGRI Minggir SLB PGRI Minggir SLB PGRI Minggir SLB Rela Bakti 1 Gamping Sleman SLB Tunas Sejahtera Seyegan SLB Tunas Sejahtera Seyegan SLB Wiyata Darma 3 Ngaglik SLB Wiyata Darma 4 Godean SLB Wiyata Dharma 4 Godean SLB Wiyata Dharma 4 Godean SLB Wiyata Dharma 4 Godean SLB Yapenas Condong Catur SLB/BC Wiyata Darma 3 Ngaglik SLB-B Wiayata Dharma 1 Sleman SLB-B Wiayata Dharma 1 Sleman SLB-B Wiayata Dharma 1 Sleman SLB-B Wiayata Dharma 1 Sleman SLB-B Wiayata Dharma 1 Sleman SLB-B Wiayata Dharma 1 Sleman SLB-B Wiayata Dharma 1 Sleman IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a GAJI POKOK KURANG KURANG JML KEKURANGAN 2010 JML BLN UANG 2.400 2.551.614.744. S.400 2.490.800 2. Pd Yunianti Eko Wardani.490. S.600 2.400 2.551.372. S.800 2.551.400 2.600 2.614.614.614.400 2.400 2.551.551.614.700 2.614.700 2.400 2.800 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2. Yohanes Murjiyo Muhajir Purwanti Sumarno Tri Rukmana.551.800 2.Page 394 DAFTAR KEKURANGAN PEMBAYARAN PROFESI TAHUN 2010 NO 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 NAMA Drs Panca Widada Hariyanto.700 2.700 2.551.700 2. S.614.600 2.600 2.678.400 2.372. Pd Zaidun Hartinah Sudarmi Supriyati Siti Asngadah.744.678.678.551.678.614.400 2.400 2. S.372.600 2.490.372.600 2.614.800 . S.600 2. Pd Sutrisno Harymartoyo Tasminah Suharti.551.400 2.400 2.700 2.800 2.600 2.700 2.490.372.678.490.400 2.614.678.678.800 2.800 2.600 2.600 2.372.800 2.800 2.600 2.744.700 2.614.811.600 2.551.588.800 2.678.400 2.800 2.700 2. Wartilah.600 2.400 2.Pd.700 2. Pd Herjamasdi Siswadi.614.678.551.744.372.678.744.

S.678.700 2. Pd Rukiyati Sri Pancaningsih Alfrida Ba'ka.372.700 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2.700 2.200 2.700 2.372.490.700 2.490. S.490. Sugito RA Sri Astuti.400 2.372. Pd Sukistriyani Any Prasasti.744.490.490.490.744.431.700 2.431.700 2.431. S.551.700 2.045.600 2.400 2.000 2. S.000 2. Pd Haminarto Istadi.490. S.490.900 2.400 2.400 2.744. S. S.SH Drs Stevanus Suyut Jatmiko Tri Wining Harini.400 2.490.490.744.551.900 2.700 2.315.490.000 2.000 2.700 2.744.800 2.600 2.744.700 2.431.400 2.744.600 2.Pd Dra.700 2.431.372.Pd TEMPAT TUGAS SLB-B Wiayata Dharma 1 Sleman SLB-BC Wiyata Dharma 4 Godean SLB-BC Wiyata Dharma 4 Godean SLB-C Dharma Rena Ring Putra 1 Sleman SLB-C Dharma Rena Ring Putra 1 Sleman SLB-C Panti Asih Pakem SLB-C Wiayata Dharma 2 Tempel SLB-C Wiayata Dharma 2 Tempel SLB-C Wiayata Dharma 2 Tempel SLB-C Wiayata Dharma 2 Tempel SLB-C Wiayata Dharma 2 Tempel SLB-C Wiayata Dharma 2 Tempel SLB-G Daya Ananda SMA Islam 3 Sleman SMA Islam 3 Sleman SMA Kolese De Britto SMA Kolombo Depok SMA Mandala Bhakti CC SMA Mandala Bhakti CC SMA Muh 1 Pakem SMA Muh 1 Prambanan SMA Muh 1 Prambanan SMA Muh 1 Prambanan SMA Muh 1 Prambanan SMA Muh 1 Sleman SMA Muhammadiyah 1 Mlati SMA Muhammadiyah 1 Mlati SMA Muhammadiyah 1 Mlati SMA Muhammadiyah 1 Mlati SMA Negeri 1 Gamping SMA Negeri 1 Godean GOL IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a III/d IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a III/b IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a GAJI POKOK KURANG KURANG JML KEKURANGAN 2010 JML BLN UANG 2.700 2.000 2.678. Pd Drs Iskak Rokhmadi Sunarti BA Dra M Th Nanik Ismarjiati Gimin.700 2.Page 395 DAFTAR KEKURANGAN PEMBAYARAN PROFESI TAHUN 2010 NO NAMA 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 Wibowo Muchaenah Tukirah Eni Untari.Pd Sri Winarni. S.431. WIDURATMI.700 2.000 2.600 2.400 2.490.744.Pd Dra Sri Undaryati Dra Dwi Putra Indarti Drs Agus Supartana Drs Supriyadi Sri Suprapti.700 2.400 2.000 2. S. Pd R.800 2.700 2.490.700 2.431.315.700 2.372.431.000 2.700 DIKMEN 2.700 2.700 .372.431.000 2.490.700 2.678.900 2.000 2.700 2.S.490. Maria Swith Bertha Tri Martiningrum AN.372.200 2.Pd.678. S.700 2.400 2.000 2. Drs Dwi Wihardjo.372.431.315.490.400 2.000 2.431.744.744.431.400 2.045.900 2.400 2.315.Pd Dra Mae Endang Iriastuti Drs Lasiyanto Luluk Linawati.744.744.490.

700 2.315.678.Pd.Ed St Sri Mawarti.Pd Aris Widaryanti.600 2. S.400 2. S.431.431.551.800 2.700 2. S.490.Pd. Dalimin.800 2.490. S.Pd.431. Basuki Jaka Purnama.000 2.678. MAKHFUDH DRS.614.490.Ety Nurwahyuni Drs.000 2.400 2.000 2.000 2.431. TARIMAN ENDANG WIBOWO R.315.000 2.900 2.700 2.Pd.372.490.431.800 2.800 2.490.551.490.Pd.431.700 2.900 2.Pd.Pd Kiswanti LAILY WAHYUNINGSIH SARJILAH.700 2.431.700 2. Sugiharto.700 2.900 2.900 2.000 2.000 2. M.315. Martini. S.700 2.614.700 2.900 2.700 2.431.431. S.400 2. Maria Goretti Riansih Drs. S.614.S.551.431.Pd TRI SUJATWATI.315.000 2.700 2.900 2.490.490.700 2.490.000 2.S.431.Pd.490.000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2. Dra.700 2.000 2.800 2.551.700 2.700 2.490.Pd.431.551.S.431.551.372. Suwardi Mulaba.372.315.600 2.800 2. S. S.551.431.000 2.800 2.Page 396 DAFTAR KEKURANGAN PEMBAYARAN PROFESI TAHUN 2010 NO 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 NAMA DRS.000 2.000 .900 2.Pd ISWARDANI.490.614.Pd.700 2.M.Pd Bambang Budiyanta.431. S.431.700 2.700 2.400 2.Pd Dra Anies Rachmania Sri S Dra.490. S.614.000 2.490.372.000 2.400 2.700 2.431.400 2.900 2.315.551.Aris Daryono Edi Marsana.490. SUTARTA DRS.315.800 2. TEMPAT TUGAS SMA Negeri 1 Godean SMA Negeri 1 Godean SMA Negeri 1 Godean SMA Negeri 1 Godean SMA Negeri 1 Godean SMA Negeri 1 Godean SMA Negeri 1 Godean SMA Negeri 1 Godean SMA Negeri 1 Godean SMA Negeri 1 Kalasan SMA Negeri 1 Kalasan SMA Negeri 1 Kalasan SMA Negeri 1 Kalasan SMA Negeri 1 Kalasan SMA Negeri 1 Kalasan SMA Negeri 1 Kalasan SMA Negeri 1 Kalasan SMA Negeri 1 Ngemplak SMA Negeri 1 Ngemplak SMA Negeri 1 Pakem SMA Negeri 1 Pakem SMA Negeri 1 Pakem SMA Negeri 1 Pakem SMA Negeri 1 Pakem SMA Negeri 1 Pakem SMA Negeri 1 Prambanan SMA Negeri 1 Prambanan SMA Negeri 1 Prambanan SMA Negeri 1 Prambanan SMA Negeri 1 Prambanan SMA Negeri 1 Prambanan GOL IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a III/d IV/a III/d IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a III/d IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a GAJI POKOK KURANG KURANG JML KEKURANGAN 2010 JML BLN UANG 2.490.000 2. Yunarsih.431.700 2.315.000 2. Dra Astutiningsih Drs Sutanto Dra Dwi Harumningsih Dra Hermintarsih Dra Tri Haryani Drs Tri Sakti Suhaji Kristya Mintarja.614.

Raden Roro Sri Muryati Dra.800 2.Pd.Pd Drs Bambang Supriyadi Edi Bambang S.400 2.700 2. S.000 2.431.Pd Dra.000 2.700 2.700 2.600 2.700 2.221.800 2.678.431.000 2. S. M.700 2.551.Pd Suprihono. SRI ASTUTI Dra.600 2. S.260.332.800 2.900 2.490.300 2.431.700 2.490.700 .221.SH Dra.700 2.400 2.490.900 2.000 2.276.431.700 2.490. BA Nanik Pujiminarni S.000 2.315.131.315.S.431.372.700 2.300 2.800 2.131.Pd Drs Saelan Kusbandiyah.490.Pd Sri Winarti.Pd Dra. Arif Priyatmanta. S Tri Budiyati Dra.Pd Sri Sawitri.700 2.700 2.700 2. Bernadus Budi Wahyutomo Kartana.551.Pd. Kasihono.372.431.490.700 2.400 2.700 2.131.400 2.800 2.000 2.372.800 2. S.490.372. WARSUN LATIF H.551.774.000 2.700 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2.700 2. Ambar Sulistyo Murti.700 2.315.000 2.431.400 2.551.372.372.372.900 2.332.000 2.260.000 2.678.Pd.600 2.600 2.431.700 2.000 2. SUDARNO H.431.700 2. SUSI PURWANI Drs.Page 397 DAFTAR KEKURANGAN PEMBAYARAN PROFESI TAHUN 2010 NO 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 NAMA Supamiarti.S.000 2.276.551.700 2.372.678.490.000 2.Pd Drs Agus Santosa Drs Heribertus Riyanto Drs Purgiyanto Drs Yuli Ancoyo Rita Nunung Tri Kusyanti.700 2. Sri Supadmi Drs.000 2.774.372.900 2.315. S.678.431.900 2. H.131.431.372. S.551.431.372.431.Sri Netty Purwaningsih TEMPAT TUGAS SMA Negeri 1 Prambanan SMA N 1 Seyegan SMA N 1 Seyegan SMA N 1 Seyegan SMA N 1 Seyegan SMA N 1 Seyegan SMA N 1 Seyegan SMA N 1 Sleman SMA N 1 Sleman SMA N 1 Sleman SMA N 1 Sleman SMA N 1 Sleman SMA Negeri 1 Tempel SMA Negeri 1 Tempel SMA Negeri 1 Tempel SMK Negeri 1 Godean SMA Negeri 1 Tempel SMA Negeri 1 Tempel SMA Negeri 1 Turi SMA Negeri 1 Turi SMA Negeri 1 Turi SMA Negeri 2 Ngaglik SMA Negeri 2 Ngaglik SMA Negeri 2 Ngaglik SMA Negeri 2 Ngaglik SMA Negeri 2 Ngaglik SMA Negeri 2 Ngaglik SMA Negeri 2 Ngaglik SMA Negeri 2 Sleman SMA Negeri 2 Sleman SMK Negeri 2 Depok GOL IV/a IV/a IV/a III/c IV/a III/c IV/a IV/a IV/a IV/a III/d IV/a IV/a IV/a III/d IV/a IV/a III/d IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a GAJI POKOK KURANG KURANG JML KEKURANGAN 2010 JML BLN UANG 2.S. SUHIRMAN Dra Kristina Sri Sumarni. S.400 2.700 2.900 2. SUHARTO Drs.372. S. Agung Pramono Drs.431.700 2.

600 2.000 2. S.431.900 2.315.700 2.800 2.315.315. WAHJU WIDOWATI Drs.900 2.900 2.900 2.900 2.315.315.900 2.315.315.490. BASRIYANTO. S.551.800 2.315.315.800 2.431.315.315.372. S.600 2.900 2.Pd Wasit Widodo Dra.700 2.490. S.406.372.490.490.700 2.372.551.700 2.900 2.Sc SITI SOFIYAH.200 2.900 2.551.Sc TEMPAT TUGAS SMA Negeri 2 Sleman SMA Negeri 2 Sleman SMA Negeri 2 Sleman SMA Negeri 2 Sleman SMA Negeri 2 Sleman SMA Santo Mikael Sleman SMA Santo Mikael Sleman SMA Sunan Kalijaga SMA Negeri 1 Gamping SMK Ma'arif 2 Sleman SMK Ma'arif 2 Sleman SMK Muh Mlati SMK Muh 1 Turi SMK Muh 2 Moyudan SMK MUH Mlati SMK Muh Prambanan SMK Negeri 1 Depok SMK Negeri 1 Kalasan SMK Negeri 1 Kalasan SMK Negeri 1 Kalasan SMK Negeri 1 Kalasan SMK Negeri 1 Kalasan SMK Negeri 1 Kalasan SMK Negeri 1 Kalasan SMK Negeri 1 Kalasan SMK Negeri 1 Kalasan SMK Negeri 1 Seyegan SMK Negeri 1 Seyegan SMK Negeri 1 Seyegan SMK Negeri 1 Seyegan SMK Negeri 1 Seyegan GOL IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a III/c IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a III/b IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a III/d IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a GAJI POKOK KURANG KURANG JML KEKURANGAN 2010 JML BLN UANG 2.315. Sukamiati AGNES INDARTI.900 2.315.000 2. S.372.315.315.900 2.400 .900 2.Pd Pramanawati.000 2.221. SUTARYANA Drs.900 2.700 1.551. B.Pd Dra. BA Drs Muhammad Sami Dra F Ayuningsih R Dra. Nuraini Subahastuti Suharyadi S.Pd BAMBANG SUGENG W.Pd Sunarni.900 2.744.Pd MUDIYONO.315.500 2.551.900 2.700 2.900 2.900 2.490.700 2.900 2. MT Drs.490.700 2.372.315.500 2.900 2.996.315.315.700 2.Page 398 DAFTAR KEKURANGAN PEMBAYARAN PROFESI TAHUN 2010 NO 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 NAMA Drs Arum Triharjana Drs Sukur Maria Eulalia Yumaenny Maryono.700 2. WIHANDONO QOYYIMAH KHOMSATUN.700 2.490.900 2.900 2.700 2.800 2.900 2.900 2.490.000 2.900 2. KADARYANTO JUREMI.221.372.431.315.551.200 2.372. B. UNANG HERNA SUSANTA Drs.800 2.700 1.315.900 2.490.315. BA Dra.Pd SUSANTO HAMIDJOYO.700 2.800 2.490.400 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2.744. Padmono Sukoco Marzani S. SIHONO Drs.678.700 2. Sri Wahyuni Drs.700 2. S.700 2.406. M.678.700 2.315.996.372.431.900 2.315.Pd Drs.Pd Dra Tri Pudjiastuti Setyo Lestari FX Sudarmin.

600 2.900 2.600 2.221.Page 399 DAFTAR KEKURANGAN PEMBAYARAN PROFESI TAHUN 2010 TEMPAT TUGAS GOL GAJI POKOK KURANG KURANG JML KEKURANGAN 2010 JML BLN UANG NO NAMA 559 560 561 562 563 564 565 SUHARGO.Sc Siti Yasiratul Ujriah.900 2.600 2.080.276.744.400 2. Depok TK Puspita Arum.614.276.Pd Widi Hartiwi.389.Pd Sri Sumarjiyah TK Harapan Gandok.Pd Sugeng Wijatmoko. S.400 1 1 2.400 2. BA SMK Negeri 1 Seyegan SMK Negeri 1 Seyegan SMK Negeri 2 Godean SMK Negeri 2 Godean SMK Negeri 2 Godean III/D IV/a III/c III/d IV/a 2.221.400 1 1 1 1 1 2.400 2.744.S.400 Sumarni. B.744.389.600 2.614.744. B.Sc SUMARMAN. S.080. Godean III/d IV/a 2.400 2.400 .

680 2.680 2.448.660 421.390.332.770 411.030 2.332.448.770 421.332.740 2.332.332.740 2.390.740 2.390.660 421.660 432.790 432.660 421.770 416.660 411.810 2.120 411.390.448.680 2.276.120 421.030 2.120 411.680 2.680 2.680 2.332.770 411.030 2.120 432.448.Page 400 BESARAN PAJAK PAJAK PENERIMAAN 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 421.030 2.448.448.660 411.120 432.120 432.740 2.120 432.740 2.120 432.448.770 421.390.740 2.030 2.120 401.030 2.740 2.448.660 421.390.390.332.240 2.770 411.770 432.390.680 2.740 2.390.448.030 2.448.160 432.358.660 432.770 421.030 2.120 432.030 2.120 2.770 411.680 2.680 2.332.332.680 2.660 411.680 .740 2.448.

448.332.660 401.276.680 2.740 2.390.030 .030 2.660 411.660 411.332.810 2.740 2.660 411.390.Page 401 BESARAN PAJAK PAJAK PENERIMAAN 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 432.030 2.770 2.740 2.740 2.030 2.390.660 411.740 2.740 2.770 411.660 411.332.390.030 2.740 2.030 2.332.030 2.390.740 2.740 2.770 411.770 401.660 411.740 2.810 2.740 2.332.660 411.030 2.332.332.790 411.332.770 411.332.740 2.120 421.390.660 421.660 411.660 411.770 421.660 411.790 411.740 2.332.770 411.660 421.332.332.276.740 2.740 2.660 411.740 2.332.660 411.332.740 2.660 411.332.332.332.390.660 421.660 421.660 421.770 421.740 2.030 2.390.332.332.740 2.390.770 421.

660 401.660 411.390.390.740 .030 2.276.740 2.810 2.660 411.790 421.332.390.770 411.770 411.030 2.810 2.810 2.660 411.390.740 2.770 401.332.770 421.810 2.030 2.740 2.740 2.332.770 421.770 421.660 411.390.770 411.790 401.030 2.030 2.390.332.740 2.740 2.276.790 421.740 2.332.030 2.332.030 2.740 2.390.390.276.030 2.390.660 2.660 401.030 2.660 411.390.770 421.770 421.332.660 421.660 411.740 2.332.030 2.332.790 421.770 411.770 411.030 2.660 421.390.332.660 411.332.660 421.740 2.770 411.332.276.740 2.030 2.332.Page 402 BESARAN PAJAK PAJAK PENERIMAAN 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 421.740 2.390.030 2.390.660 421.332.770 411.740 2.

030 2.030 2.740 2.790 421.810 2.790 401.770 421.332.810 2.390.332.390.660 421.276.770 401.332.660 411.770 411.390.030 2.660 421.332.790 432.740 2.660 411.740 2.390.790 401.680 2.030 2.770 421.390.390.332.790 421.660 401.770 421.810 2.030 .770 411.276.332.740 2.030 2.120 421.390.390.740 2.770 2.740 2.770 421.390.770 411.390.390.660 421.030 2.770 421.030 2.770 411.390.030 2.660 411.332.740 2.276.740 2.030 2.030 2.770 421.030 2.770 401.448.Page 403 BESARAN PAJAK PAJAK PENERIMAAN 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 411.332.332.030 2.030 2.740 2.030 2.390.810 2.740 2.390.390.810 2.332.770 421.276.660 411.276.770 411.660 421.660 421.

030 2.790 421.390.332.660 411.390.390.030 2.660 421.660 421.660 411.030 2.030 2.770 421.332.030 2.740 2.030 2.660 401.770 411.770 411.810 2.770 401.276.810 2.390.390.030 2.740 2.276.740 2.332.740 2.660 411.390.770 411.390.276.770 421.740 2.332.770 421.790 421.332.030 2.660 421.660 421.790 411.770 421.770 401.390.390.030 2.770 411.276.332.030 2.660 421.390.810 .332.030 2.030 2.332.740 2.790 2.740 2.740 2.770 421.660 421.810 2.390.332.030 2.740 2.332.390.770 411.660 411.390.030 2.332.740 2.770 411.030 2.740 2.770 401.770 421.390.770 421.030 2.390.390.Page 404 BESARAN PAJAK PAJAK PENERIMAAN 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 421.

332.030 2.660 411.770 421.030 2.660 411.740 2.740 2.810 2.660 411.740 2.332.660 432.030 2.770 421.332.660 411.030 2.740 2.790 411.332.030 2.332.390.740 2.660 421.660 421.030 2.770 421.390.660 421.770 411.660 411.030 2.390.030 2.332.660 2.332.332.332.390.660 411.790 411.770 421.390.332.740 2.770 421.390.332.770 411.740 2.448.276.740 .276.030 2.390.680 2.332.770 421.030 2.332.740 2.332.740 2.770 421.332.390.030 2.660 411.740 2.Page 405 BESARAN PAJAK PAJAK PENERIMAAN 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 421.660 411.390.770 411.390.390.660 411.740 2.770 411.740 2.120 401.660 411.740 2.660 421.390.332.740 2.770 401.810 2.030 2.740 2.

660 421.810 .660 421.740 2.030 2.332.660 421.276.030 2.030 2.332.390.276.660 421.660 411.740 2.390.332.770 411.030 2.390.790 421.770 421.332.390.740 2.660 411.740 2.Page 406 BESARAN PAJAK PAJAK PENERIMAAN 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 411.030 2.740 2.390.030 2.740 2.770 411.660 411.332.390.740 2.030 2.030 2.770 411.660 421.770 421.770 421.332.770 411.332.332.390.332.390.390.390.030 2.390.740 2.790 2.030 2.332.770 421.332.740 2.660 411.390.390.810 2.660 411.770 421.030 2.770 411.740 2.770 411.740 2.740 2.332.390.030 2.332.770 411.030 2.030 2.660 421.390.030 2.660 421.740 2.660 421.390.770 421.030 2.770 401.770 401.770 421.

030 2.740 2.332.740 2.740 2.660 411.740 2.660 411.770 411.390.332.740 2.740 2.030 2.390.030 2.740 2.030 2.740 2.030 2.390.332.660 411.660 411.660 411.660 411.740 .660 411.660 421.332.660 421.770 411.332.390.390.810 2.660 411.740 2.030 2.030 2.740 2.660 421.332.770 421.030 2.332.740 2.390.770 421.770 411.660 411.332.770 401.Page 407 BESARAN PAJAK PAJAK PENERIMAAN 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 421.740 2.332.770 421.660 421.740 2.390.332.660 421.740 2.740 2.740 2.332.770 411.332.660 411.390.332.030 2.332.332.030 2.740 2.332.660 411.390.332.660 421.030 2.390.770 411.660 2.660 411.332.770 411.740 2.276.390.332.770 421.790 411.

332.770 411.740 2.332.680 2.810 2.332.660 411.660 421.790 411.332.740 2.332.740 2.030 2.332.810 2.660 411.276.390.276.740 2.030 2.740 2.740 2.770 411.740 2.390.222.740 2.740 2.332.660 421.332.740 2.390.660 411.332.660 411.740 2.030 2.770 411.660 421.276.332.660 432.660 421.660 421.790 421.030 2.770 401.240 .770 411.660 401.390.030 2.810 2.770 421.660 411.332.740 2.660 411.332.770 392.030 2.390.810 2.390.770 411.660 421.030 2.390.390.660 411.332.740 2.790 401.740 2.390.030 2.030 2.332.120 401.790 411.276.390.448.160 2.770 411.030 2.770 421.740 2.332.Page 408 BESARAN PAJAK PAJAK PENERIMAAN 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 421.

160 373.332.340 1.332.810 2.385 339.160 401.550 373.740 2.340 13.790 373.660 401.740 1.276.332.117.240 2.740 2.030 2.060 339.222.276.770 411.515 1.560.770 421.740 2.117.240 2.410.332.332.660 347.790 416.740 2.770 421.332.117.660 432.660 421.605 392.332.095 .535 401.740 2.680 2.030 2.810 2.332.276.240 2.968.080 121.366.810 2.605 2.030 2.740 2.358.030 2.060 2.165 2.605 124.120 2.860 9.030 2.095 2.740 2.Page 409 BESARAN PAJAK PAJAK PENERIMAAN 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 5% 15% 5% 15% 15% 15% 15% 421.921.770 411.390.660 411.790 411.448.390.660 411.660.770 411.660 411.687.390.390.450 2.921.120 416.309.660 421.240 2.095 2.358.390.160 411.740 1.160 416.358.

169.222.030 2.169.095 2.117.117.605 364.222.605 373.740 2.660 382.095 2.350 2.160 382.332.095 2.117.240 2.095 2.605 392.160 392.222.770 411.160 382.Page 410 BESARAN PAJAK PAJAK PENERIMAAN 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 392.066.770 373.240 2.605 382.222.117.222.030 2.650 373.770 364.160 392.117.605 392.030 2.650 2.030 2.605 392.095 2.169.169.095 2.095 2.770 382.160 382.240 2.030 2.160 382.095 2.222.160 373.169.160 373.117.605 392.770 382.066.240 2.770 382.605 373.240 2.222.030 2.770 392.117.240 2.169.770 373.030 2.350 .030 2.169.169.240 2.169.605 373.770 373.030 2.117.095 2.770 382.117.605 373.169.030 2.240 2.095 2.222.117.

770 373.117.030 2.770 382.117.790 2.169.435 364.770 108.160 382.120 373.222.240 2.169.605 373.030 2.160 432.222.325.169.117.790 382.240 2.605 373.276.030 2.095 2.810 2.030 2.810 2.095 2.410 373.030 2.095 2.095 2.060.095 2.810 2.605 2.160 122.605 382.265 2.095 2.095 2.222.276.169.740 2.169.605 382.117.350 2.117.790 373.117.030 2.066.169.680 2.605 373.770 382.Page 411 BESARAN PAJAK PAJAK PENERIMAAN 15% 15% 15% 15% 15% 5% 15% 15% 15% 5% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 373.276.770 382.117.605 392.095 2.117.095 2.030 2.770 401.095 2.790 373.605 401.030 2.605 373.770 382.169.117.095 .332.660 392.095 2.117.770 373.650 411.117.605 401.169.605 392.448.240 2.605 373.117.

605 1.905 382.605 382.770 373.030 2.240 .030 2.169.222.169.770 382.605 382.270.240 2.240 2.160 392.810 2.160 2.030 2.276.030 2.160 119.160 401.169.169.169.240 2.117.605 392.030 2.785 401.770 373.030 2.770 392.120 2.115 2.016.095 2.095 2.770 382.810 2.095 9.605 373.Page 412 BESARAN PAJAK PAJAK PENERIMAAN 15% 15% 15% 15% 15% 15% 5% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 5% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 382.169.770 119.222.270.790 373.169.222.605 382.222.480 373.770 382.770 373.030 2.169.605 382.095 2.117.160 382.169.117.607.169.770 382.117.030 2.770 382.095 2.240 2.095 2.030 2.770 355.117.790 392.095 2.117.107.480 373.095 2.605 373.030 2.117.030 2.770 382.117.276.169.030 2.795 2.120 2.169.169.

016.030 2.905 382.030 .240 2.095 2.795 2.240 2.160 411.905 401.276.030 2.095 2.222.117.795 2.160 392.790 392.276.740 2.332.905 401.810 2.790 411.276.160 382.810 2.240 2.222.240 2.169.810 2.016.030 2.905 382.160 355.310 2.770 392.276.770 401.810 2.790 355.276.030 2.605 373.222.030 2.770 382.117.117.169.605 392.016.790 401.169.795 2.390.770 2.660 382.169.160 388.810 2.169.332.095 2.200.795 2.770 373.240 2.222.770 392.605 382.810 2.222.740 2.770 355.169.016.160 392.332.660 411.030 2.Page 413 BESARAN PAJAK PAJAK PENERIMAAN 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 355.790 401.222.240 2.240 2.660 401.290 392.740 2.222.160 373.790 421.276.

385 373.635 364.332.117.810 2.605 364.095 2.117.740 2.790 411.332.660 347.940 2.117.332.066.095 2.515 2.605 373.650 102.810 2.350 2.066.905 364.660 382.660 118.095 2.117.332.650 373.016.605 411.660 411.740 2.095 .795 2.065 2.066.740 1.332.905 347.605 401.350 2.605 364.117.016.117.942.117.740 2.260 355.169.095 2.660 401.066.350 2.905 373.740 2.740 2.385 411.795 2.795 1.350 2.650 373.016.276.790 373.030 2.095 2.066.605 2.968.066.650 355.Page 414 BESARAN PAJAK PAJAK PENERIMAAN 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 5% 15% 15% 15% 15% 15% 5% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 411.660 373.350 1.650 373.605 373.117.770 411.254.605 364.605 364.332.968.515 2.095 2.095 2.117.095 2.650 355.276.350 2.

515 2.276.650 347.160 373.650 2.605 364.350 2.350 2.105 2.770 392.770 373.095 2.366.169.095 2.160 355.650 115.200.165 2.350 2.350 2.200.905 382.066.066.117.169.385 364.222.385 364.650 392.770 373.095 2.066.169.905 392.066.650 364.810 2.350 2.117.117.095 2.066.605 401.160 364.066.095 2.117.240 2.605 382.240 2.650 115.650 373.968.117.095 2.350 2.350 2.650 382.968.795 2.605 373.030 2.350 1.105 1.066.770 364.795 347.117.Page 415 BESARAN PAJAK PAJAK PENERIMAAN 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 5% 15% 5% 15% 15% 15% 15% 15% 5% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 373.605 373.222.350 .222.169.605 364.240 2.030 2.030 2.117.066.016.790 124.535 355.030 2.795 364.016.066.515 2.795 2.095 2.605 382.650 364.

605 355.820 382.650 382.795 2.358.030 2.795 2.276.790 113.968.580 2.060 347.605 373.016.790 416.805 2.770 111.615 364.905 2.016.905 116.030 2.650 401.160 373.810 2.340 1.095 2.905 364.605 106.169.515 2.795 2.240 2.350 1.215.350 2.025.117.030 2.117.066.066.025.117.016.905 355.385 373.066.066.115 1.016.770 364.276.169.605 355.162.795 .685 2.585 373.115 2.810 2.350 2.650 364.117.770 364.905 382.650 106.066.968.Page 416 BESARAN PAJAK PAJAK PENERIMAAN 15% 15% 15% 5% 15% 5% 15% 15% 15% 15% 5% 15% 15% 15% 5% 15% 15% 5% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 355.095 2.169.066.095 355.905 355.016.515 2.110.795 2.650 401.585 339.350 2.016.095 2.095 2.350 2.650 347.650 364.350 2.795 2.385 364.350 2.921.066.

066.Page 417 BESARAN PAJAK PAJAK PENERIMAAN 15% 15% 15% 15% 15% 15% 5% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 5% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 5% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 364.515 1.795 2.968.968.117.770 355.515 2.066.515 1.905 111.515 1.016.968.286.385 373.385 373.169.030 2.385 347.968.968.030 2.095 2.795 1.515 2.810 2.385 382.515 2.650 373.385 347.515 1.795 2.117.605 373.385 347.968.968.515 1.117.385 347.350 2.385 347.810 382.385 355.605 355.390 2.740 .016.110.968.332.095 1.169.325 364.968.016.650 355.905 401.276.385 347.095 2.770 347.905 99.515 1.968.605 120.770 373.169.795 2.385 347.515 2.175 2.605 347.016.605 347.515 1.790 411.030 1.095 347.805 1.385 347.905 382.350 2.095 2.968.896.515 1.660 2.968.095 1.117.117.

740 2.162.095 392.976.480 411.030 113.332.580 2.240 .740 1.805 2.332.160 2.820 411.270.660 111.570 2.Page 418 BESARAN PAJAK PAJAK PENERIMAAN 5% 15% 5% 5% 15% 5% 15% 119.110.660 104.222.120 2.

000 500.000 250.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 250.000 250.000 500.000 250.000 500.000 500.000 500.Ma Istriningsih Suyatmi Alfansi Rouf Noor Aida Fauziah Majid Peni Nurjanah Rina Kurniasih Page 419 NIP Gol/ Ru VOL 19520711 197803 1 005 19520709 198603 2 001 19520713 197210 2 001 19520701 197701 1 003 19520712 198508 2 001 19520705 197512 1 003 19520706 197912 2 001 19730313 200604 2 011 19760422 200801 2 007 19720125 200604 2 006 19720204 200801 2 008 19711204 200801 2 003 19741126 200801 2 008 19790417 200801 2 014 19710908 200604 2 017 19670817 200701 2 019 19720906 200604 2 013 19710830 200801 2 003 19710622 200801 2 006 19710722 200801 2 003 19710625 200801 2 010 19730802 200801 2 005 19720215 200801 2 012 19710910 200801 2 010 19710904 200604 2 013 19710607 200801 2 005 19710806 200801 2 007 19721007 200801 2 004 19861019 200902 1 002 19880327 200902 2 002 19880811 201101 2 005 19821018 200902 2 004 III/b IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a II/b II/b II/b II/a II/b II/c II/c II/b II/a II/b II/a II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/c II/b II/c II/b II/b II/b II/b 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Nominal (Rp) 250.000 500.000 500.000 250.A.000 250.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 .000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.DAFTAR PEMBAYARAN TAMSIL TRIWULAN III TA 2012 NO KODE SEKOLAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 20508 10618 20722 20808 20821 20911 21001 10119 10318 10341 10359 10401 10444 10526 11023 11030 11031 11035 11203 11206 11217 11304 11307 11311 11318 11411 11531 11608 20101 20101 20101 20102 Nama Sekolah SD Negeri Krapyak Godean TK Indriyasana Kalasan SD Muhammadiyah Sragan Minggir SD Negeri Jombor Lor Mlati SD Negeri Purwosari Mlati SD Negeri Sumberagung Moyudan SD Negeri Banteran 1 Ngaglik TK Sukro Krido 2 Berbah TK Budi Mulia 1 Depok TK Negeri 1 Sleman Depok TK Tumus Asih Depok TK ABA Bodeh Gamping TK ABA Patukan Gamping TK Retnoningrum Godean TK Minomartani 1 Ngaglik TK Sultan Agung Ngaglik TK Sulthoni Ngaglik TK Tunas Harapan Taraman Ngaglik TK ABA Candi Pakem TK Bina Kasih Pakem TK Perintis Pakem TK ABA Jamusan Prambanan TK ABA Losari Prambanan TK Budi Asih Prambanan TK Madurejo Prambanan TK Bhakti PKK 3 Seyegan TK Padmasari Sleman TK ABA Ngabean 2 Tempel SD Negeri Berbah 1 SD Negeri Berbah 1 SD Negeri Berbah 1 SD Negeri Berbah 2 Nama Guru Mujiyono Tukijem Yuliana Vertonia Dwiyati Sudharno Sumartinah Sudiyono Ngadiyem Sri Sukemi Nur Hidayatun Islodawati Sukastini Puji Lestari Budi Lestari Sri Marlita Lisdiyati Supartini Sri Tulasih Purjiyati Sri Haryati Jumiyem Margaretha Yuliastuti Tri Wahyuningsih Mami Indarwati Sri Ngatini Asrikusrini Maryati KURNIAWATI SUBEKTI.000 500.000 500.

000 500.000 500.000 500.33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 20102 20102 20102 20102 20103 20105 20106 20107 20108 20109 20109 20109 20112 20112 20114 20115 20115 20201 20201 20202 20202 20202 20203 20207 20208 20209 20209 20209 20209 20210 20210 20210 20211 20211 20212 SD Negeri Berbah 2 SD Negeri Berbah 2 SD Negeri Berbah 2 SD Negeri Berbah 2 SD Negeri Jagamangsan 1 Berbah SD Negeri Jagamangsan 3 Berbah SD Negeri Jomblang 1 Berbah SD Negeri Jomblang 2 Berbah SD Negeri Kaliajir Berbah SD Negeri Klodangan Berbah SD Negeri Klodangan Berbah SD Negeri Klodangan Berbah SD Negeri Sumber 1 Berbah SD Negeri Sumber 1 Berbah SD Negeri Tanjungtirto 1 Berbah SD Negeri Tanjungtirto 2 Berbah SD Negeri Tanjungtirto 2 Berbah SD Negeri Banaran Cangkringan SD Negeri Banaran Cangkringan SD Negeri Bronggang Cangkringan SD Negeri Bronggang Cangkringan SD Negeri Bronggang Cangkringan SD Negeri Bronggang Baru Cangkringan SD Negeri Glagaharjo Cangkringan SD Negeri Gungan Cangkringan SD Negeri Kepuharjo Cangkringan SD Negeri Kepuharjo Cangkringan SD Negeri Kepuharjo Cangkringan SD Negeri Kepuharjo Cangkringan SD Negeri Kiyaran 1 Cangkringan SD Negeri Kiyaran 1 Cangkringan SD Negeri Kiyaran 1 Cangkringan SD Negeri Kiyaran 2 Cangkringan SD Negeri Kiyaran 2 Cangkringan SD Negeri Kuwang Cangkringan Sri Handayani Fifin Hidayati Ike Pratiwi Dhony Rusmianto Yustina Asih Susilawati Angela Sariarti Mewangi Efi Premanasari Diana Marsinta Yoto Purnomo Mahmudi Bambang Trikuntoro Nur Fitriana Margareta Ruri Daruati Fita Sukiyani Farida Faizah Inayati Asih Purwono Maryama Nur Abdillah Mitsbah El Noor Ngatiyam Linda Restiana Nurul Azijah Jari Yatun Yuristya Perdana Kurnianto Karyati Septian Puguh Widyarko Farid Wiraharja Sri Wahyundari Sri Marzanah Dyan Ethanata Safitri Rita Widyastuti Muhammad Fathul Qodir Dewi Linawati Tri Winartuti Masturisno Indarsih Page 420 19840811 200604 2 007 19870322 200902 2 004 19871219 200902 2 002 19880424 201001 1 004 19840705 200902 2 007 19850923 200604 2 002 19850303 201001 2 015 19870305 201001 2 007 19850308 200902 1 003 19780107 200902 1 001 19860609 200902 2 005 19871008 200902 2 003 19801006 201001 2 013 19880327 201001 2 007 19750220 201001 1 007 19780927 200501 2 012 19870501 200902 1 001 19730626 200604 2 012 19880805 201001 2 017 19820829 201001 2 013 19870927 200902 2 004 19880305 200902 1 001 19880512 201001 2 006 19860918 200902 1 002 19860321 201001 1 009 19720702 200801 2 006 19830717 200801 2 007 19870204 201001 1 004 19890506 201001 2 003 19750501 201001 2 011 19850607 200902 1 002 19850814 200902 2 005 19850623 201001 2 017 19860701 201001 1 006 19720713 200604 2 017 II/d II/b II/b II/b II/b II/d II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/c II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/c II/c II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 .000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.

000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 .000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 20213 20215 20216 20216 20216 20216 20301 20301 20301 20301 20301 20303 20304 20304 20305 20306 20306 20306 20310 20311 20311 20311 20311 20313 20313 20313 20313 20314 20314 20315 20315 20316 20316 20317 20317 SD Negeri Pusmalang Cangkringan SD Negeri Umbulharjo Cangkringan SD Negeri Umbulharjo 2 Cangkringan SD Negeri Umbulharjo 2 Cangkringan SD Negeri Umbulharjo 2 Cangkringan SD Negeri Umbulharjo 2 Cangkringan SD Negeri Adisutjipto 1 Depok SD Negeri Adisutjipto 1 Depok SD Negeri Adisutjipto 1 Depok SD Negeri Adisutjipto 1 Depok SD Negeri Adisutjipto 1 Depok SD Negeri Ambarukmo Depok SD Negeri Babarsari Depok SD Negeri Babarsari Depok SD Negeri Bhaktikarya Depok SD Negeri Caturtunggal 3 Depok SD Negeri Caturtunggal 3 Depok SD Negeri Caturtunggal 3 Depok SD Negeri Caturtunggal 1 Depok SD Negeri Condongcatur Depok SD Negeri Condongcatur Depok SD Negeri Condongcatur Depok SD Negeri Condongcatur Depok SD Negeri Depok 1 SD Negeri Depok 1 SD Negeri Depok 1 SD Negeri Depok 1 SD Negeri Depok 2 SD Negeri Depok 2 SD Negeri Deresan Depok SD Negeri Deresan Depok SD Negeri Gambiranom Depok SD Negeri Gambiranom Depok SD Negeri Gejayan Depok SD Negeri Gejayan Depok Lamis Putar Putar Mauki Devy Intan Cahyanti Sri Rahayu Lelita Ranggiana Romadi Arif Luqman Hakim Muhamad Ali Ridlo Devilianto Neni Tri Marlupi Bayu Arsadinata Supadmiyati Harlina Nursiamti Zulfatun Mutmainah Wahyu Sri Handayani Widy Astuti Haryati Rahayu Retno Nur Utami Maksum Widodo Indhah Setiyani Yuniarko Muji Hartanto Sri Mujiastuti Anggit Bagus Nugroho Ana Rahayu Hidayat Widi Nugroho Khusni Mir`Ati Rifqilya Purbo Siamita Feri Lestari Vita Andriana Suminto Eka Agus Setyowati Nur Latifah Fitri Pamulatsih Wahyuni Ika Juni Istikhomah Page 421 19860305 201001 1 010 19850908 201001 2 019 19830213 200604 2 012 19830602 201001 2 015 19850603 200902 1 003 19870725 201101 1 002 19800316 200902 1 003 19851214 201001 1 007 19860407 200902 2 005 19880708 201001 1 001 19881010 200902 2 001 19810702 200902 2 005 19810818 201001 2 020 19870819 201001 2 011 19841221 200604 2 005 19861026 200902 2 003 19861028 200902 2 005 19880916 201101 1 005 19890921 201001 2 003 19800605 200604 1 017 19850920 201001 2 021 19880316 200902 1 002 19880421 201101 2 002 19830401 200902 1 003 19841011 200902 1 001 19851017 200902 2 005 19880421 200902 2 001 19860528 200902 2 004 19880516 200902 2 002 19750403 200604 1 005 19860825 201001 2 012 19720910 200604 2 012 19870601 201001 2 010 19810613 200604 2 012 19860629 201001 2 016 II/b II/b II/d II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/c II/b II/b II/b II/b II/c II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/d II/b II/c II/b II/d II/b 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.

000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 20318 20319 20320 20321 20322 20322 20322 20322 20323 20323 20324 20324 20325 20325 20325 20325 20327 20327 20328 20330 20330 20333 20333 20334 20334 20334 20334 20335 20336 20337 20337 20337 20401 20401 20402 SD Negeri Kalongan Depok SD Negeri Karangasem Depok SD Negeri Karangwuni 1 Depok SD Negeri Kentungan Depok SD Negeri Kledokan Depok SD Negeri Kledokan Depok SD Negeri Kledokan Depok SD Negeri Kledokan Depok SD Negeri Maguwoharjo 1 Depok SD Negeri Maguwoharjo 1 Depok SD Negeri Mustokorejo Depok SD Negeri Mustokorejo Depok SD Negeri Nanggulan Depok SD Negeri Nanggulan Depok SD Negeri Nanggulan Depok SD Negeri Nanggulan Depok SD Negeri Nogopuro Depok SD Negeri Nogopuro Depok SD Negeri Nolobangsan Depok SD Negeri Perumnas 3 Depok SD Negeri Perumnas 3 Depok SD Negeri Ringinsari Depok SD Negeri Ringinsari Depok SD Negeri Samirono Depok SD Negeri Samirono Depok SD Negeri Samirono Depok SD Negeri Samirono Depok SD Negeri Sarikarya Depok SD Negeri Tajem Depok SD Negeri Timbulharjo Depok SD Negeri Timbulharjo Depok SD Negeri Timbulharjo Depok SD Negeri Balecatur 1 Gamping SD Negeri Balecatur 1 Gamping SD Negeri Balecatur 2 Gamping Ana Murni Suryani Fendi Nugroho Birgitta Resty Yulianaji Tutut Heni Purwaningsih Eryuna Irmawati Esti Sulaimah Tri Nafiah Linda Handayani Irma Setyaningsih Machmudin Mansur Agus Setyaningsih Aris Purwanta Suryaningsih Lanjar Widyowati Surantini Harni Dhika Ardani Windarto Riyadi Muntamah Mar Atul Mukaromah Romndiyah Deni Setiyaningsih Riris Pawindhawati Sri Lestari Nurul Faikoh Mintarsih Daru Zona Priyawan Tri Lestari Budi Rahmanto Agus Triyanto Asih Ambarwati Rudu Afianto Lina Yulianti Puji Wahyuningsih Page 422 19870910 201001 2 008 19870429 201001 1 006 19870718 201001 2 013 19870222 200902 2 004 19850628 201101 2 002 19870626 200902 2 007 19871208 201001 2 010 19890903 200902 2 001 19821227 200501 2 010 19871026 201001 2 011 19860310 201001 1 012 19860801 201001 2 022 19710810 200604 1 029 19771227 200902 2 004 19870326 200902 2 003 19880727 200902 2 001 19760823 200501 2 011 19861215 200902 1 002 19860313 201001 1 011 19790226 200902 2 006 19900222 201001 2 001 19860606 200902 2 012 19861230 201001 2 031 19820212 201001 2 046 19860620 200902 2 006 19861011 201101 2 006 19880721 201001 2 006 19860704 201001 1 010 19870408 200902 2 006 19761126 200902 1 003 19870501 201101 1 004 19870829 200902 2 002 19820930 200604 1 006 19860316 201001 2 016 19861014 201001 2 014 II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/d II/b II/b II/b II/c II/b II/b II/b II/d II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/d II/b II/b 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 500.000 500.000 500.000 .000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.

000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 .000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 20403 20404 20405 20405 20406 20407 20407 20408 20409 20409 20409 20411 20411 20411 20414 20415 20416 20418 20418 20418 20419 20419 20420 20420 20421 20421 20421 20422 20422 20422 20423 20424 20424 20424 20425 SD Negeri Banyuraden Gamping SD Negeri Baturan 1 Gamping SD Negeri Baturan 2 Gamping SD Negeri Baturan 2 Gamping SD Negeri Bedog Gamping SD Negeri Demakijo 1 Gamping SD Negeri Demakijo 1 Gamping SD Negeri Demakijo 2 Gamping SD Negeri Gamol Gamping SD Negeri Gamol Gamping SD Negeri Gamol Gamping SD Negeri Jambon 1 Gamping SD Negeri Jambon 1 Gamping SD Negeri Jambon 1 Gamping SD Negeri Kanoman Gamping SD Negeri Kembangjitengan 2 Gamping SD Negeri Mancasan Gamping SD Negeri Mejing 1 Gamping SD Negeri Mejing 1 Gamping SD Negeri Mejing 1 Gamping SD Negeri Mejing 2 Gamping SD Negeri Mejing 2 Gamping SD Negeri Nogosaren Gamping SD Negeri Nogosaren Gamping SD Negeri Nogotirto Gamping SD Negeri Nogotirto Gamping SD Negeri Nogotirto Gamping SD Negeri Nyamplung Gamping SD Negeri Nyamplung Gamping SD Negeri Nyamplung Gamping SD Negeri Patran Gamping SD Negeri Tegalyoso Gamping SD Negeri Tegalyoso Gamping SD Negeri Tegalyoso Gamping SD Negeri Tuguran Gamping Eni Purwanti Asriningtyas Wahyadi Ristina Vitalis Listyaningrum Aris Widi Purnomo Fitria Kurniawaty Adyta Kustanto Siska Lutfiana Sumartini Hesti Trisnawati Tri Ratna Puspasari Nurrohim Novi Indri Ani Hasbi Adibyantoro Wahid Nurrahman Hidayat Sofiyah Asrori Theresia Dwi Korayanti Farida Makruf Dyah Istanti Natalia Eka Ratnasari Febri Delvi Naka Pretty Yudharina Yulianto Fetti Krisniawati Narti Erlin Hartanti Toni Handoko Yusi Sulangsih Sidiq Pramono Clara Prahestu Dwi Utami Windari Utami Retno Wulandari Sutriningsih Apri Nur Lestari Yuliana Astuti Page 423 19870202 201101 2 004 19880106 200902 2 004 19820919 200604 2 014 19871105 201001 2 008 19860118 201001 1 008 19870601 200902 2 005 19880414 200902 1 001 19850827 200902 2 008 19750103 200501 2 010 19850110 201001 2 024 19870314 200902 2 007 19860522 201001 1 011 19861117 201001 2 012 19881017 201001 1 001 19860219 201001 1 007 19860427 201001 2 010 19880612 200902 2 002 19710701 200604 2 020 19840305 200902 2 006 19841231 200902 2 004 19830802 200604 2 018 19880501 201001 2 007 19750731 201001 1 006 19880201 200902 2 001 19720507 200604 2 005 19790925 200902 2 002 19860710 201001 1 011 19860818 200902 2 012 19870630 201001 1 003 19871102 200902 2 001 19871124 201001 2 009 19800317 200604 2 009 19851014 201101 2 002 19870424 200902 2 005 19880726 201001 2 004 II/b II/b II/d II/b II/b II/b II/b II/b II/d II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/d II/b II/b II/b II/c II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/c II/b II/b II/b 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.

000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 .000 500.000 500.173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 20501 20501 20501 20501 20507 20507 20510 20512 20513 20514 20517 20602 20602 20604 20604 20605 20605 20606 20609 20609 20609 20610 20610 20612 20612 20612 20613 20613 20613 20614 20615 20615 20615 20617 20618 SD Negeri Godean 1 SD Negeri Godean 1 SD Negeri Godean 1 SD Negeri Godean 1 SD Negeri Krajan Godean SD Negeri Krajan Godean SD Negeri Ngrenak Godean SD Negeri Semarangan 1 Godean SD Negeri Semarangan 2 Godean SD Negeri Semarangan 4 Godean SD Negeri Sidoarum Godean SD Negeri Bogem 1 Kalasan SD Negeri Bogem 1 Kalasan SD Negeri Kalasan 1 SD Negeri Kalasan 1 SD Negeri Kalasan Baru SD Negeri Kalasan Baru SD Negeri Karangnongko 1 Kalasan SD Negeri Kledokan Kalasan SD Negeri Kledokan Kalasan SD Negeri Kledokan Kalasan SD Negeri Kowangbinangun Kalasan SD Negeri Kowangbinangun Kalasan SD Negeri Pucung Kalasan SD Negeri Pucung Kalasan SD Negeri Pucung Kalasan SD Negeri Purwomartani Kalasan SD Negeri Purwomartani Kalasan SD Negeri Purwomartani Kalasan SD Negeri Purwobinangun Kalasan SD Negeri Salakan Lor Kalasan SD Negeri Salakan Lor Kalasan SD Negeri Salakan Lor Kalasan SD Negeri Sambiroto 2 Kalasan SD Negeri Sidorejo Kalasan Eny Dwi Winarti Dwi Ismawati Eko Hari Sutanto Fitri Suryani Maria Sri Rahayu Rina Hermi Susanti Emi Wijiyanti Handaru Mahardhini Reni Astuti Dedi Arifianto Agustina Andi Setiyawan Evi Riestasari Fitta Astriani Uswatun Khasanah Sri Rejeki Wahyu Widayati Usama Luthfi Al Kindi Septiana Eka Pratiwi Rifka Lestari Purnami Istiadi Nur Fitriyadi Septian Dwi Putro S Dodi Nur Cahyo Albertus Kristianta Wicaksana Aris Fitriana Fajar Septianto Yohanes Dwihanto Wibowo Agus Widodo Nursanti Arum Widiastuti Erwinda Fitriana Ennik Wulandari Purwanita Rahayu Yustika Dewi Hapsari Dewi Larasati Subagyo Ernawati Page 424 19820217 200902 2 008 19840417 200501 2 003 19850222 201001 1 017 19860403 200902 2 006 19720508 200801 2 004 19850523 200902 2 010 19790820 201001 2 006 19880716 201001 2 001 19841111 200604 2 012 19860611 201001 1 011 19850104 200902 1 002 19851209 200902 2 007 19860224 200902 2 003 19850114 200604 2 001 19900921 201001 2 002 19841214 200902 2 010 19861227 201001 1 008 19850926 200902 2 005 19820428 200902 2 007 19860330 201001 2 015 19880527 200902 1 002 19850919 201001 1 012 19880123 200902 1 002 19861115 200902 1 001 19871123 201001 2 009 19880908 201101 1 002 19750106 200801 1 008 19810812 200902 1 005 19871122 200902 2 001 19890314 200902 2 001 19851212 200902 2 008 19870523 200902 2 005 19870626 201001 2 011 19870809 200902 2 001 19850604 200902 2 006 II/b II/d II/b II/b II/a II/b II/b II/b II/c II/b II/b II/b II/b II/d II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/c II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.

000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 20618 20618 20619 20619 20621 20621 20621 20621 20622 20623 20624 20624 20625 20626 20626 20703 20705 20706 20707 20707 20708 20709 20712 20801 20803 20803 20804 20805 20805 20807 20808 20811 20811 20812 20812 SD Negeri Sidorejo Kalasan SD Negeri Sidorejo Kalasan SD Negeri Sorogenen 1 Kalasan SD Negeri Sorogenen 1 Kalasan SD Negeri Tamanan 1 Kalasan SD Negeri Tamanan 1 Kalasan SD Negeri Tamanan 1 Kalasan SD Negeri Tamanan 1 Kalasan SD Negeri Tamanan 2 Kalasan SD Negeri Tamanan 3 Kalasan SD Negeri Temanggal Kalasan SD Negeri Temanggal Kalasan SD Negeri Tunjungsari 1 Kalasan SD Negeri Tunjungsari 2 Kalasan SD Negeri Tunjungsari 2 Kalasan SD Negeri Dalangan 1 Minggir SD Negeri Daratan Minggir SD Negeri Jarakan Minggir SD Negeri Jonggrangan Minggir SD Negeri Jonggrangan Minggir SD Negeri Kebonagung Minggir SD Negeri Kwayuhan Minggir SD Negeri Sendangharjo Minggir SD Negeri Bakalan Mlati SD Negeri Cebongan Mlati SD Negeri Cebongan Mlati SD Negeri Gabahan Mlati SD Negeri Gemawang Mlati SD Negeri Gemawang Mlati SD Negeri Jatisari Mlati SD Negeri Jombor Lor Mlati SD Negeri Kaweden Mlati SD Negeri Kaweden Mlati SD Negeri Mlati 1 SD Negeri Mlati 1 Guntoro Purbosasongko Awali Rohmad Emi Zahrowati Isnani Fauziah Septiyanti Suratmi Teguh Heru Prayitno Pantes Handayani Melia Saraswati Agung Vendi Setyawan Arif Darmawan Abdullah Hakim Ardian Alim Sri Wati Agustin Merdeka Sari Haryono Sulistiya Maria Magdalena Ika Kurniastuti Indri Astuti Agung Yuwana Eka Susanti Reni Himawanti Parjinem Bawa Sugiharta Feby Herida Dinar Lucia Nina Narendras Henri Mustofa Uli Yuntami Akhid Heru Prabawa Fisriyah Desi Dwi Nur Astuti Alfani Muriza Yustina Martini Ahmad Faozan Waryumi Lilis Nurmanti Page 425 19860811 201101 1 002 19870501 200902 1 002 19860502 201101 2 006 19860902 200902 2 004 19750201 200604 2 006 19820509 200801 1 008 19861128 200902 2 010 19870505 200902 2 006 19870820 201101 1 001 19860209 201001 1 009 19861208 200902 1 004 19871108 201101 1 004 19810607 200501 2 010 19860817 201001 2 018 19870515 201101 1 002 19861109 201001 1 008 19850527 201001 2 015 19721119 200604 2 011 19750915 201001 1 012 19850920 201001 2 020 19800216 200604 2 008 19720104 200604 2 007 19720701 200604 1 006 19861016 201001 2 025 19851017 201001 2 017 19861026 201001 1 009 19860615 201001 2 019 19841021 200604 1 004 19870624 200902 2 004 19881203 201001 2 004 19750622 200604 1 004 19860303 200902 2 006 19870813 201101 1 002 19800612 201001 2 012 19850319 201101 2 002 II/b II/b II/b II/b II/d II/c II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/d II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/d II/b II/d II/b II/b II/b II/b II/d II/b II/b II/d II/b II/b II/b II/b 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 .000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.

000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 20813 20814 20814 20814 20816 20817 20818 20819 20819 20820 20821 20821 20823 20823 20823 20824 20825 20825 20825 20826 20826 20827 20828 20830 20830 20901 20902 20903 20903 20907 20910 20911 20911 21001 21002 SD Negeri Mlati 2 SD Negeri Nglarang Mlati SD Negeri Nglarang Mlati SD Negeri Nglarang Mlati SD Negeri Plaosan 1 Mlati SD Negeri Plaosan 2 Mlati SD Negeri Pogung Kidul Mlati SD Negeri Pojok Mlati SD Negeri Pojok Mlati SD Negeri Pundong Mlati SD Negeri Purwosari Mlati SD Negeri Purwosari Mlati SD Negeri Sendangadi 1 Mlati SD Negeri Sendangadi 1 Mlati SD Negeri Sendangadi 1 Mlati SD Negeri Sendangadi 2 Mlati SD Negeri Sinduadi 1 Mlati SD Negeri Sinduadi 1 Mlati SD Negeri Sinduadi 1 Mlati SD Negeri Sinduadi 2 Mlati SD Negeri Sinduadi 2 Mlati SD Negeri Sinduadi Barat Mlati SD Negeri Sinduadi Timur Mlati SD Negeri Tirtoadi Mlati SD Negeri Tirtoadi Mlati SD Negeri Kaliduren Moyudan SD Negeri Malangan Moyudan SD Negeri Moyudan SD Negeri Moyudan SD Negeri Nglahar Moyudan SD Negeri Sejati Moyudan SD Negeri Sumberagung Moyudan SD Negeri Sumberagung Moyudan SD Negeri Banteran 1 Ngaglik SD Negeri Brengosan 1 Ngaglik Anggi Rizka Pustika Asih Subekti Endah Budiwiyati Robertus Wijang Pangestu Patrisia Betris Yan Ariyanti Septi Vita Handayani Novia Ekorini Herawan Windi Khabibi Wegig Priyono Fitri Utami Syaiful Anas Ginanjar Hidayat Afiat Irmanto Fitria Dian Pratiwi Dian Wijayanti Eka Aris Suhartanto Anastasia Rusmini Novitasari Prasetyaningsih Uswatun Khasanah Anik Wantari Dwi Murniati Supriyanto Listiyawati Ning Jumadirah Tutik Asih Agustina Martini Triana Indrawini Joko Suwahyono Uswatun Khasanah Priyono Titin Ernawati Retno Dwi Wiranti Rina Wulandari Asrida Wahyuni Natalia Wahyu Lestari Page 426 19870628 201001 2 010 19851208 200902 2 007 19861223 201001 2 015 19880926 201001 1 003 19870108 200902 2 002 19870922 201001 2 008 19871121 201001 2 008 19820413 201101 1 003 19891005 201001 1 001 19820725 200902 2 004 19851203 201001 1 005 19871015 201001 1 005 19850221 200902 1 005 19870524 200902 2 005 19870811 201001 2 009 19840414 201001 1 018 19840913 200801 2 004 19851104 201001 2 019 19891022 201001 2 003 19710808 200604 2 017 19880307 201101 2 003 19860204 201001 1 004 19840403 200902 2 007 19860315 201001 2 027 19861005 201001 2 031 19870823 201001 2 012 19830423 201001 2 030 19730511 200604 1 009 19850304 200604 2 004 19880726 201001 1 001 19870501 201001 2 010 19850715 200604 2 003 19880307 200902 2 002 19870226 200902 2 005 19881209 201001 2 005 II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/c II/d II/b II/b II/d II/b II/b II/b 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 .000 500.

000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 .000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 21003 21006 21006 21007 21008 21009 21009 21012 21012 21014 21015 21016 21016 21019 21019 21019 21020 21021 21022 21022 21023 21026 21027 21028 21029 21030 21101 21102 21103 21103 21104 21105 21105 21106 21106 SD Negeri Brengosan 2 Ngaglik SD Negeri Dayuharjo Ngaglik SD Negeri Dayuharjo Ngaglik SD Negeri Donoharjo Ngaglik SD Negeri Gentan Ngaglik SD Negeri Jongkang Ngaglik SD Negeri Jongkang Ngaglik SD Negeri Karangmloko 2 Ngaglik SD Negeri Karangmloko 2 Ngaglik SD Negeri Minomartani 2 Ngaglik SD Negeri Minomartani 6 Ngaglik SD Negeri Ngaglik SD Negeri Ngaglik SD Negeri Nglempong Ngaglik SD Negeri Nglempong Ngaglik SD Negeri Nglempong Ngaglik SD Negeri Rejodani Ngaglik SD Negeri Rejosari Ngaglik SD Negeri Sardonoharjo 1 Ngaglik SD Negeri Sardonoharjo 1 Ngaglik SD Negeri Sardonoharjo 2 Ngaglik SD Negeri Selomulyo Ngaglik SD Negeri Sukomulyo Ngaglik SD Negeri Sukosari Ngaglik SD Negeri Taraman Ngaglik SD Negeri Wonosalam Ngaglik SD Negeri Ngemplak 1 SD Negeri Ngemplak 2 SD Negeri Ngemplak 3 SD Negeri Ngemplak 3 SD Negeri Ngemplak 4 SD Negeri Banjarharjo Ngemplak SD Negeri Banjarharjo Ngemplak SD Negeri Jaten Ngemplak SD Negeri Jaten Ngemplak Isnainiatur Rohmah Agus Rahman Septiana Putriningsih Asmi Saraswati Susanti Eko Wahyu Widayati Lisye Tri Yuliani Wijayanti Eko Listiyanto Haryanto Nurliana Hermayanti Dwi Handaya Edi Rokhimi Esti Wuryani Ratna Ardi Mulya Nirwanto Iif Yuliatin Ika Maisari Maria Dwi Harbono Cahyo Nugroho Wulan Fajarini Fitri Nur Sulistyowati Hidayati Hajam Banudin Hermawan Hery Pranolo Ngapiyati Siti Rahayu Arika Pujiyanti Fitri Wahyu Widyaningrum Ikah Fatmawati Heni Andamarati Susilah Dadik Wahyu Arif Wicaksono Dwi Ratnaningsih Istiatuti Linda Agustina Reni Asmoro Prambonowati Taufikur Rokhman Page 427 19871205 200902 2 003 19860813 201101 1 003 19860923 201001 2 014 19880224 201001 2 009 19860820 200902 2 006 19810109 200902 2 004 19880726 201001 2 002 19841126 201001 1 015 19860618 201001 1 011 19880219 201001 2 009 19870927 201001 1 006 19860924 201101 1 002 19870814 200902 2 007 19830419 200902 2 005 19860106 201101 1 003 19860709 201001 2 018 19870505 200902 2 005 19890308 201001 1 002 19870312 200902 2 006 19880110 200902 2 001 19841204 200902 2 006 19850502 200902 1 003 19880328 200902 1 001 19880710 200902 2 002 19830214 201101 2 004 19880916 201001 2 012 19880516 200902 2 003 19891210 201001 2 001 19790716 200604 2 008 19870325 200902 1 001 19871007 201001 2 013 19860820 201001 2 017 19870820 200902 2 002 19831029 200902 2 006 19831010 201001 1 021 II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/d II/b II/b II/b II/b II/b II/b 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.

000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 21106 21106 21107 21109 21111 21111 21111 21112 21113 21113 21115 21115 21115 21116 21116 21117 21117 21118 21120 21120 21121 21121 21122 21122 21122 21122 21122 21122 21122 21122 21122 21122 21122 21201 21202 SD Negeri Jaten Ngemplak SD Negeri Jaten Ngemplak SD Negeri Karanganyar Ngemplak SD Negeri Kejambon 2 Ngemplak SD Negeri Koroulon 2 Ngemplak SD Negeri Koroulon 2 Ngemplak SD Negeri Koroulon 2 Ngemplak SD Negeri Krapyak 1 Ngemplak SD Negeri Krapyak 2 Ngemplak SD Negeri Krapyak 2 Ngemplak SD Negeri Malangrejo Ngemplak SD Negeri Malangrejo Ngemplak SD Negeri Malangrejo Ngemplak SD Negeri Pencar Ngemplak SD Negeri Pencar Ngemplak SD Negeri Pokoh 1 Ngemplak SD Negeri Pokoh 1 Ngemplak SD Negeri Pokoh 2 Ngemplak SD Negeri Sempu Ngemplak SD Negeri Sempu Ngemplak SD Negeri Umbulwidodo Ngemplak SD Negeri Umbulwidodo Ngemplak TK dan SD Model TK dan SD Model TK dan SD Model TK dan SD Model TK dan SD Model TK dan SD Model TK dan SD Model TK dan SD Model TK dan SD Model TK dan SD Model TK dan SD Model SD Negeri Banteng Pakem SD Negeri Baratan Pakem Anang Susanto Zainal Abidin Niyarti Dyas Pratiwi Vita Dwiuntari Siswitowati Erna Nurmaningsih Purniasih Rusti Yuli Utami Lina Roziah Dian Susi Susanti Nurman Hariadi Ngreni Lestari Siamsih Nurwidayanti Slamet Raharjo Anita Utaminingsih Nuryati Agustina Dwi Rahayu Purwani Dian Sariati Winarsih Kristiana Widi Rahayu Drajat Indra Prasetya Agung Dharmawan Rini Ambarwati Untung Subekti Maryanto Arum Indrawati Sulis Ekowati Afandi Nurhidayat Masyonohadi Ds Wijayanti Irwan Andrayani Yulia Dwi Ernawati Ibnu Masruri Rizkyana Afrie Kartikasari Page 428 19850126 201001 1 010 19870527 200902 1 002 19840823 200902 2 008 19870204 200902 2 004 19750710 200501 2 009 19860523 201001 2 018 19870512 201001 2 008 19880701 200902 2 001 19840524 201001 2 023 19870918 201001 2 009 19850704 201001 1 013 19871223 200902 2 005 19880519 200902 2 002 19760620 201001 1 009 19801206 200801 2 008 19861119 200902 2 005 19880831 200902 2 001 19850518 201101 2 001 19851121 200902 2 009 19861119 200902 2 006 19850104 201001 2 009 19870622 201001 1 004 19810113 200902 1 005 19830124 200902 2 004 19830105 200902 1 006 19830808 200902 1 006 19840928 200902 2 006 19850714 200902 2 006 19850905 200902 1 004 19860527 200902 1 002 19870328 200902 2 006 19870412 201001 1 006 19870715 200902 2 005 19710818 200604 1 017 19870429 200902 2 008 II/b II/b II/b II/b II/d II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/c II/b 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 .000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.

000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 21203 21204 21205 21208 21209 21210 21212 21212 21213 21214 21214 21215 21215 21215 21215 21215 21215 21217 21217 21217 21301 21301 21301 21303 21304 21305 21305 21306 21307 21308 21308 21309 21309 21310 21310 SD Negeri Blembem Pakem SD Negeri Bulus Pakem SD Negeri Cemoroharjo Pakem SD Negeri Kaliurang 2 Pakem SD Negeri Pakem 1 SD Negeri Pakem 2 SD Negeri Pandanpuro 1 Pakem SD Negeri Pandanpuro 1 Pakem SD Negeri Pandanpuro 2 Pakem SD Negeri Paraksari Pakem SD Negeri Paraksari Pakem SD Negeri Percobaan 3 Pakem SD Negeri Percobaan 3 Pakem SD Negeri Percobaan 3 Pakem SD Negeri Percobaan 3 Pakem SD Negeri Percobaan 3 Pakem SD Negeri Percobaan 3 Pakem SD Negeri Srowolan Pakem SD Negeri Srowolan Pakem SD Negeri Srowolan Pakem SD Negeri Bleber 1 Prambanan SD Negeri Bleber 1 Prambanan SD Negeri Bleber 1 Prambanan SD Negeri Candisari Prambanan SD Negeri Dadapsari Prambanan SD Negeri Delegan 1 Prambanan SD Negeri Delegan 1 Prambanan SD Negeri Delegan 2 Prambanan SD Negeri Delegan 3 Prambanan SD Negeri Gayamharjo Prambanan SD Negeri Gayamharjo Prambanan SD Negeri Jali Prambanan SD Negeri Jali Prambanan SD Negeri Kenaran 1 Prambanan SD Negeri Kenaran 1 Prambanan Sri Pujiyati Bethy Rinta Hapsari Heni Sulistyaningsih Dwi Budi Hendarto Dwi Wahyuni Tita Setiani Rifki Hestarini Banniyatun Titik Yuana Nurmaya Kurniawati Broto Sumpono Roro Wilis Maria Lina Susiana Bara Wiraswati Sudaryanto Akhmad Ritaudin Iwan Yuni Isetyawati Angga Setya Mahanani Sumiyatun Supriyanta Sri Atyanti Achmad Basari Eko Wahyudi Sumiyati Ina Qodriani Suhartati Yuli Puji Lestari Fransisca Budianni Andri Noviati Fheasta Theresia Wuri Widyastuti Dewi Retnowati Hesti Widyaningrum Guwandi Nugroho Anang Nugroho Danang Hendrawan Muji Lestari Dwi Ratnawati Erna Nur Hidayati Page 429 19721218 200604 2 011 19880313 200902 2 002 19870331 200902 2 005 19831127 200902 1 006 19890618 200902 2 001 19880727 200902 2 002 19830708 201001 2 015 19870416 201001 2 016 19720424 200604 2 016 19850529 201001 2 018 19870422 201001 2 007 19760401 200604 2 006 19841205 200902 2 005 19850408 200902 1 005 19860628 201001 2 018 19860815 201001 1 007 19870903 200902 2 005 19760401 200604 1 007 19851222 200902 2 005 19880808 201001 1 002 19800607 200801 2 014 19850616 200902 2 017 19861209 200902 2 004 19860705 201001 2 021 19880715 201001 2 005 19861128 200902 2 009 19870618 200902 2 006 19790326 200801 2 002 19860105 201101 2 002 19840529 200604 1 001 19860206 200902 1 003 19810523 200902 1 001 19870807 201101 2 006 19730406 200801 2 014 19821108 201001 2 018 II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/c II/b II/b II/d II/b II/b II/b II/b II/b II/d II/b II/b II/c II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/c II/b II/d II/b II/b II/b II/b II/b 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 .000 500.000 500.

Ma Elawati.000 500.Ma Reny Novika Santhi.000 500.000 .000 500.Ma Anik Rohani.000 500.000 500. A.000 500.000 500.Ma Muh Panggung Fauzi. A.000 500.Ma Ida Listiana. A.000 500.Ma Denik Sriwening.000 500.000 500.Ma Sumarjoko.000 500.000 500.000 500.Ma Winar Haryanti. A. A. A.000 500.000 500. A.000 500.Ma Widodo.000 500. A. A. A. A.000 500. A.Ma Hudiyatno Suci Purwanti.Ma Ririn Nurmiyati.Ma Binti Muakhirin.Ma Yuning Irmawati.000 500.000 500.000 500. A.000 500.000 500.000 500. A.Ma Fitriyani.000 500.000 500. A.Ma Page 430 19870121 200902 2 001 19870319 200902 1 002 19880629 200902 2 002 19880309 200902 2 003 19711206 200604 2 012 19830412 201001 1 018 19710601 200501 2 014 19811230 200604 1 004 19870515 201001 2 017 19750817 200902 2 007 19721231 200604 2 057 19860215 200902 2 008 19860526 201001 1 009 19710902 200604 2 008 19870608 201001 1 004 19850501 200604 2 004 19871229 201001 2 007 19861003 200902 2 005 19871224 200902 2 001 19840901 200604 2 006 19780109 200902 1 001 19821231 201001 2 027 19841202 200604 2 007 19860818 200902 2 015 19800305 200801 1 008 19870316 201001 2 011 19840729 200604 2 003 19840809 200902 2 006 19710622 200604 1 010 19870512 201001 2 011 19880205 201001 2 014 19820610 200801 2 009 19810112 200604 2 007 19781116 201001 1 009 19850107 200604 1 003 II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/d II/c II/b II/b II/c II/b II/b II/b II/b II/d II/b II/b II/b II/d II/b II/b II/d II/b II/c II/b II/d II/b II/b II/b II/b II/c II/d II/b II/d 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 500.383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 21311 21311 21311 21312 21313 21314 21315 21316 21318 21319 21320 21320 21321 21326 21401 21402 21402 21403 21403 21405 21406 21406 21406 21406 21407 21407 21408 21409 21410 21410 21411 21412 21413 21415 21415 SD Negeri Kenaran 2 Prambanan SD Negeri Kenaran 2 Prambanan SD Negeri Kenaran 2 Prambanan SD Negeri Kenaran 3 Prambanan SD Negeri Madusari 1 Prambanan SD Negeri Madusari 3 Prambanan SD Negeri Pelemsari Prambanan SD Negeri Potrojayan 2 Prambanan SD Negeri Prambanan SD Negeri Rejondani Prambanan SD Negeri Sambirejo Prambanan SD Negeri Sambirejo Prambanan SD Negeri Sumberwatu Prambanan SD Muhammadiyah Bleber Prambanan SD Negeri Bokong Seyegan SD Negeri Cibuk Lor Seyegan SD Negeri Cibuk Lor Seyegan SD Negeri Gendengan Seyegan SD Negeri Gendengan Seyegan SD Negeri Jamblangan Seyegan SD Negeri Kandangan 1 Seyegan SD Negeri Kandangan 1 Seyegan SD Negeri Kandangan 1 Seyegan SD Negeri Kandangan 1 Seyegan SD Negeri Kandangan 2 Seyegan SD Negeri Kandangan 2 Seyegan SD Negeri Klaci Seyegan SD Negeri Margoagung Seyegan SD Negeri Margokaton Seyegan SD Negeri Margokaton Seyegan SD Negeri Margoluwih Seyegan SD Negeri Margomulyo 1 Seyegan SD Negeri Margomulyo 2 Seyegan SD Negeri Ngetal Seyegan SD Negeri Ngetal Seyegan Nina Marina Hadi Nur Rahman Riska Gantari Indriati Sri Gunarti Ratno Tri Rejani Susila Ari Ade Widya Putranto Santi Aminati Lestari Agustina Idhawati Ike Mila Wati Dedy Dwi Setyawan Sumarmiyati Maksum Eko Saputro.Ma Nur Hidayati.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500. A.Ma Annikmah Prisprajabati Fatiyah.Ma Nur Waliyanti. Arif Mulyana.000 500. A.Ma Devi Rahmawati.000 500. A. A. A.Ma Muh.

000 500.000 500.000 500.Ma Darminah.000 500.Ma Ratna Indrayati Sani Nuryani.000 500.Ma Indarti.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.Ma Yunani. A.000 500.Ma Esti Rinawati.000 500.000 500.000 500.000 500.418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 21415 21418 21419 21419 21420 21420 21420 21421 21501 21502 21503 21503 21505 21505 21507 21508 21510 21511 21511 21511 21512 21512 21512 21513 21514 21516 21517 21519 21520 21521 21521 21522 21522 21524 21524 SD Negeri Ngetal Seyegan SD Negeri Pete Seyegan SD Negeri Sompokan Seyegan SD Negeri Sompokan Seyegan SD Negeri Susukan Seyegan SD Negeri Susukan Seyegan SD Negeri Susukan Seyegan SD Negeri Tegal Klaci Seyegan SD Negeri Caturharjo Sleman SD Negeri Dalangan Sleman SD Negeri Denggung Sleman SD Negeri Denggung Sleman SD Negeri Dukuh 2 Sleman SD Negeri Dukuh 2 Sleman SD Negeri Jetisjogopaten Sleman SD Negeri Jetisharjo Sleman SD Negeri Kadisobo 2 Sleman SD Negeri Kadisobo 3 Sleman SD Negeri Kadisobo 3 Sleman SD Negeri Kadisobo 3 Sleman SD Negeri Keceme 1 Sleman SD Negeri Keceme 1 Sleman SD Negeri Keceme 1 Sleman SD Negeri Keceme 2 Sleman SD Negeri Mangunan Sleman SD Negeri Ngangkrik Sleman SD Negeri Nyaen 1 Sleman SD Negeri Panasan Sleman SD Negeri Pangukan Sleman SD Negeri Pendowoharjo Sleman SD Negeri Pendowoharjo Sleman SD Negeri Sidomulyo Sleman SD Negeri Sidomulyo Sleman SD Negeri Sleman 3 SD Negeri Sleman 3 Parjiyanti. A. A. A.000 500.000 500.000 500.000 500. A. A.000 500.000 500.Ma Erna Legowati Arin Fiani Hanifah Siti Shofiatur Ratmi Ari Trisnawati Din Utami Nuri Fatmawati Sandi Haryadi Maya Puspitaningrum Moh Arif Wahyunta Rusiati Siti Rokhanah Indradjid Dwi Purwanti Supriyati Harni Purwaningsih Nur Rokhmayati Baskoro Ika Listiana Rindhika Rani Warni Krisna Aji Wibowo Sisilia Veroni Tresnanika Agus Sujanti Wiwit Murih Widodo Nuri Mustikasari Nur Naela Sari Ari Hermawati Fika Chilmi Romadhona Page 431 19851110 200902 2 009 19810210 200801 2 008 19860408 201001 2 016 19880611 200902 2 001 19860825 200902 2 006 19870503 201101 2 004 19880202 200902 2 002 19870729 201001 2 014 19720628 200604 2 011 19860729 200902 2 004 19810225 200501 2 015 19820128 200501 2 007 19861020 201001 2 018 19861226 201101 2 005 19851017 201001 1 013 19880611 201001 2 012 19720602 200604 1 010 19830831 201001 2 015 19861205 200902 2 007 19871017 201001 1 004 19720908 200604 2 013 19830921 200902 2 002 19841202 200902 2 003 19850322 200604 2 005 19850513 201101 2 003 19880114 200902 2 004 19721216 200501 2 002 19780925 200902 1 001 19870514 201001 2 013 19790910 201001 2 016 19860426 200902 1 004 19860406 201101 2 003 19890520 200902 2 001 19850123 200604 2 004 19870522 200902 2 006 II/b II/c II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/d II/d II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/c II/b II/b II/d II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/d II/b 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500. A.000 500.000 500.Ma Yusi Tri Astuti.000 500.000 .000 500.000 500.000 500.

453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 21524 21524 21526 21527 21527 21527 21527 21530 21530 21601 21603 21611 21611 21612 21615 21615 21616 21617 21619 21701 21704 21704 21706 21706 21710 21711 21712 21713 21714 21715 21720 10214 10217 10308 10321 SD Negeri Sleman 3 SD Negeri Sleman 3 SD Negeri Sleman 5 SD Negeri Tlacap Sleman SD Negeri Tlacap Sleman SD Negeri Tlacap Sleman SD Negeri Tlacap Sleman SD Negeri Trimulyo Sleman SD Negeri Trimulyo Sleman SD Negeri Banyurejo 1 Tempel SD Negeri Banyurejo 4 Tempel SD Negeri Klegung 1 Tempel SD Negeri Klegung 1 Tempel SD Negeri Klegung 2 Tempel SD Negeri Merdikorejo Tempel SD Negeri Merdikorejo Tempel SD Negeri Mlesen Tempel SD Negeri Salamrejo Tempel SD Negeri Tambakrejo Tempel SD Negeri Bangunkerto Turi SD Negeri Donokerto Turi SD Negeri Donokerto Turi SD Negeri Kloposawit Turi SD Negeri Kloposawit Turi SD Negeri Somoitan Turi SD Negeri Soprayan Turi SD Negeri Sukorejo Turi SD Negeri Turi 1 SD Negeri Turi 2 SD Negeri Turi 3 SD Muhammadiyah Balerante Turi TK PKK Kuncup Mekar Cangkringan TK Tunas Harapan Cangkringan TK Al-Ittihaad Depok TK Darussalam Depok Shinta Fitriana Mukhamad Nur Isnaeni Attaubah Siswati Anna Fatmawati Rositawati Anastasia Yulinda Susanti Ika Kumalasari Isni Hidayati Noorul Arifa Mulyaningsih Andon Tri Rahayu Rizki Junawan Sustin Wijaya Yohana Andang Sujiwa Wahyu Setyobekti Murwantara Mukhammad Maimun Ridlo Siti Sarah Juli Joko Sutopo Sujiana Erni Susanti Baktiyas Dwi Wulandari Nur Farida Sulistyoningsih Ainun Rochmah Galih Tri Alafa Romadhona Eka Prasetya Tri Purwanti Tri Wahyuni Watik Indarti Sulis Prasetyaningsih Sri Lestari Sri Sukarni Raden Roro Umi Darojatiyah Harmiyati Page 432 19890429 200902 2 001 19890619 201001 1 002 19730605 200604 2 017 19800523 201001 2 010 19810605 200902 2 007 19870518 200902 2 006 19880817 201001 2 008 19850331 201101 2 004 19880113 200902 2 003 19740710 200501 2 012 19851028 201001 2 023 19830615 201001 1 019 19830619 200604 2 022 19800324 200501 2 005 19840725 201001 1 007 19860430 201001 1 006 19850317 201001 1 014 19870518 201001 2 009 19820705 200604 1 010 19720101 200604 1 023 19861130 200902 2 005 19870219 201001 2 007 19870617 201001 2 016 19880217 201001 2 013 19871105 201101 2 004 19860604 200902 1 002 19880501 200902 1 002 19870216 200902 2 007 19711205 200604 2 017 19830313 200604 2 013 19730917 200604 2 010 19720704 200801 2 001 19711027 200801 2 007 19720613 200801 2 005 19711029 200801 2 001 II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/d II/b II/b II/d II/d II/b II/b II/b II/b II/d II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/c II/b III/a III/a III/a III/a 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 500.000 .000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.

000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 10331 10504 10607 10908 10915 11407 11522 11607 11610 11613 11624 20108 20110 20111 20205 20206 20213 20213 20315 20316 20324 20325 20329 20329 20336 20406 20407 20421 20422 20502 20512 20606 20607 20608 20612 TK Kanisius Demangan Baru Depok TK ABA Dadapan Godean TK ABA Kujonsari Kalasan TK ABA Turgenen Moyudan TK Kartini Citasari Moyudan TK ABA Margomulyo 2 Seyegan TK Pertiwi Caturharjo Sleman TK ABA Ngabean 1 Tempel TK ABA Plumbon Tempel TK Al-Muin Tempel TK Pertiwi Gondanglegi Tempel SD Negeri Kaliajir Berbah SD Negeri Kranggan Berbah SD Negeri Pendemsari Berbah SD Negeri Cangkringan 1 SD Negeri Cangkringan 2 SD Negeri Pusmalang Cangkringan SD Negeri Pusmalang Cangkringan SD Negeri Deresan Depok SD Negeri Gambiranom Depok SD Negeri Mustokorejo Depok SD Negeri Nanggulan Depok SD Negeri Percobaan 2 Depok SD Negeri Percobaan 2 Depok SD Negeri Tajem Depok SD Negeri Bedog Gamping SD Negeri Demakijo 1 Gamping SD Negeri Nogotirto Gamping SD Negeri Nyamplung Gamping SD Negeri Godean 2 SD Negeri Semarangan 1 Godean SD Negeri Karangnongko 1 Kalasan SD Negeri Karangnongko 2 Kalasan SD Negeri Kertirejo Kalasan SD Negeri Pucung Kalasan Elisabeth Tri Sumaryani Nunik Triharyani Catur Yulianti Siti Nastiti Nanik Hari Utami JUBAIDAH Suparmi Raden Roro Hastin Ermawati Iszuhaini Nurmiyati Esta Marlina Rusdiati Astari Yuliati Diah Novitasari Atin Vatimah Ehsan Zaini Bambang Wasiatmoko Etik Ratnawati Sri Mulyani Sumardi Suparjo Teguh Retno Pambudi Ima Safitri Ahyar Nasukha Jakta Putra Adi Rineksa Andhi Suwardhana Neneng Hasanah Novitasari Priyati Estri Sulistyaningsih Parniati Slamet Yunanto Lina Dwi Astuti Retno Widati Sigit Putranto Tetra Fajar Kurniati Erviana Pramitasari Page 433 19710702 199103 2 006 19720428 200801 2 004 19710712 200801 2 006 19720930 200801 2 002 19711130 200801 2 002 19711229 200801 2 008 19720705 200801 2 008 19720729 200801 2 006 19710809 200801 2 006 19711206 200801 2 005 19710731 200801 2 004 19880708 201101 2 002 19880508 201101 2 003 19870302 201101 2 004 19870829 201101 1 003 19870603 201101 1 001 19730502 199903 2 005 19890207 201101 2 003 19870511 201101 1 001 19540521 198403 1 003 19870405 201101 1 002 19880531 201101 2 005 19810316 201001 1 013 19871004 201101 1 004 19830623 200902 1 002 19861124 201101 2 001 19710707 199606 2 001 19810312 200902 2 002 19801125 200801 2 008 19730521 199802 1 002 19860123 201101 2 003 19881021 201101 2 004 19821206 200902 1 002 19870521 201101 2 003 19871221 201101 2 003 III/c III/a III/a III/b III/a III/a III/a III/a III/b III/a III/a III/a III/a III/a III/a III/a III/c III/a III/a III/c III/a III/a III/a III/a III/a III/a III/d III/a III/a III/a III/a III/a III/a III/a III/a 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 500.000 500.000 500.000 .000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.

000 500.000 500.000 500.000 500.Kor Widiani Tri Hasanah Nur Nashikhah Riyanto Dinny Yunianna Anggraeni Dedi Purnomo Endah Martiningrum Sudaryanto Istanti Bagus Santoso Mas Setiananda Artyhadewa Danang Harya Saputra Eko Yulianto Setyo Pambudi Wicaksono Dantik Wulan Mahardika Subhan Hasan Eka Budi Nugraha Ani Lestari Sri Lestari Anjar Fatmarini Idha Wahyuningrat Sasongko Hendrias Noor Hendrawan Jarot Prakoso Shinta Wulandari Irawan Lestari Septi Ariviani Hanif Widiyaningsih Tarsiyah Arum Prasetyaningtyas Suharyanti A.000 500.523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 20617 20620 20621 20624 20702 20708 20805 20815 21007 21009 21009 21012 21015 21016 21020 21109 21112 21208 21302 21302 21303 21303 21304 21307 21308 21311 21316 21319 21407 21410 21410 21417 21506 21515 21515 SD Negeri Sambiroto 2 Kalasan SD Negeri Sorogenen 2 Kalasan SD Negeri Tamanan 1 Kalasan SD Negeri Temanggal Kalasan SD Negeri Balangan 2 Minggir SD Negeri Kebonagung Minggir SD Negeri Gemawang Mlati SD Negeri Ngemplaknganti Mlati SD Negeri Donoharjo Ngaglik SD Negeri Jongkang Ngaglik SD Negeri Jongkang Ngaglik SD Negeri Karangmloko 2 Ngaglik SD Negeri Minomartani 6 Ngaglik SD Negeri Ngaglik SD Negeri Rejodani Ngaglik SD Negeri Kejambon 2 Ngemplak SD Negeri Krapyak 1 Ngemplak SD Negeri Kaliurang 2 Pakem SD Negeri Bokoharjo Prambanan SD Negeri Bokoharjo Prambanan SD Negeri Candisari Prambanan SD Negeri Candisari Prambanan SD Negeri Dadapsari Prambanan SD Negeri Delegan 3 Prambanan SD Negeri Gayamharjo Prambanan SD Negeri Kenaran 2 Prambanan SD Negeri Potrojayan 2 Prambanan SD Negeri Rejondani Prambanan SD Negeri Kandangan 2 Seyegan SD Negeri Margokaton Seyegan SD Negeri Margokaton Seyegan SD Negeri Ngino 2 Seyegan SD Negeri Jaban Sleman SD Negeri Murten Sleman SD Negeri Murten Sleman Muhammad Arief Wibowo Nurul Mukaromah Yuyud Pujiarto.000 500.000 500.000 500.Pd Kiki Engga Dewi Erya Supriyati Henni Sofie Astuti Page 434 19880412 201101 1 001 19880303 201101 2 004 19820126 200902 1 001 19710714 200801 2 005 19830806 200604 2 011 19750512 200604 1 007 19840612 201101 2 002 19871231 201101 1 001 19880320 201101 2 002 19720501 199303 1 005 19880811 201101 2 003 19880324 201101 1 001 19880909 201101 1 001 19880331 201101 1 001 19870703 201101 1 003 19890912 201101 1 001 19870809 201101 2 004 19861216 201101 1 003 19870703 201101 1 001 19870831 201101 2 003 19720812 200801 2 014 19870507 201101 2 003 19871227 201101 2 004 19880423 201101 1 001 19880107 201101 1 003 19870426 201101 2 006 19720119 200604 2 009 19880912 201101 2 002 19761002 200902 2 001 19710823 199303 2 007 19831212 201101 2 002 19730627 199606 2 001 19850322 201101 2 002 19740914 199606 2 002 19871123 201101 2 004 III/a III/a III/a III/a III/a III/a III/a III/a III/a III/d III/a III/a III/a III/a III/a III/a III/a III/a III/a III/a III/a III/a III/a III/a III/a III/a III/a III/a III/a III/d III/a III/d III/a III/d III/a 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.Ma.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 .000 500.000 500.000 500.000 500.

000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 .000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500. Sri Surmiyati Rahmat Setiawan Nugroho Agung Kusumo Ridyanto Kunsubagyo Erma Wihaningsih Retna Yuliani Chatarina Lia Indrawati Ernawati Ary Yanto Herlinda Pranandari Heni Triastuti Ripta Andi Marjaka Iwan Hartaji Indriyani Voluntiri Azis Taufiqur Rochman Setyaning Wahyuni Andri Duwi Purnomo Sugeng Hastanta Siti Rohmawati Sri Rahayu Lestari Sri Wahyuningsih Sulastri Temmy Irafitriana Muhammad Rizqon Bayu Aji Merita Wulansari Rahmad Santoso Page 435 19860911 201001 1 009 19880929 201101 1 003 19870830 201101 2 003 19880523 201101 2 003 19860926 201101 1 001 19800527 200604 2 010 19790904 201001 2 015 19790330 201101 2 001 19781209 200604 1 007 19781210 201001 2 016 19800729 200604 1 010 19780329 200902 1 001 19781030 200604 1 003 19731216 201001 2 005 19820710 200902 2 006 19860226 201001 2 015 19720515 200604 2 021 19811218 200902 1 001 19821218 201001 2 011 19870427 201101 2 002 19830129 201101 1 004 19790314 200902 1 001 19831004 201001 2 016 19860405 201101 1 002 19820609 200902 2 006 19790213 201101 1 003 19770609 200501 1 006 19860117 201001 2 015 19720619 200501 2 003 19820426 200902 2 005 19720712 200604 2 030 19770915 200604 2 002 19870730 201001 1 003 19870329 201001 2 010 19780802 201001 1 006 III/a III/a III/a III/a III/a III/c III/a III/a III/b III/a III/b III/a III/b III/a III/a III/a III/a III/a III/a III/a III/a III/a III/a III/a III/a III/a III/b III/a III/c III/a III/a III/b III/a III/a III/a 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 21524 21526 21607 21617 21711 30103 30301 30302 30303 30401 30404 30501 30503 30603 30701 30701 30802 30802 30802 30902 31001 31002 31002 31003 31004 31102 31201 31203 31401 31401 31501 31501 31501 31502 31503 SD Negeri Sleman 3 SD Negeri Sleman 5 SD Negeri Glagahombo 2 Tempel SD Negeri Salamrejo Tempel SD Negeri Soprayan Turi SMP Negeri 3 Berbah SMP Negeri 1 Depok SMP Negeri 2 Depok SMP Negeri 3 Depok SMP Negeri 1 Gamping SMP Negeri 4 Gamping SMP Negeri 1 Godean SMP Negeri 3 Godean SMP Negeri 3 Kalasan SMP Negeri 1 Minggir SMP Negeri 1 Minggir SMP Negeri 2 Mlati SMP Negeri 2 Mlati SMP Negeri 2 Mlati SMP Negeri 2 Moyudan SMP Negeri 1 Ngaglik SMP Negeri 2 Ngaglik SMP Negeri 2 Ngaglik SMP Negeri 3 Ngaglik SMP Negeri 4 Ngaglik SMP Negeri 2 Ngemplak SMP Negeri 1 Pakem SMP Negeri 3 Pakem SMP Negeri 1 Seyegan SMP Negeri 1 Seyegan SMP Negeri 1 Sleman SMP Negeri 1 Sleman SMP Negeri 1 Sleman SMP Negeri 2 Sleman SMP Negeri 3 Sleman Bibit Widiyatno Agung Ardhianto Hasti Wulandari Evi Kurniasari Samson Nanik Hidayati Dwi Lestari Harini Adi Sudarmono Rr.000 500.

000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 31601 31601 31602 31603 40201 40302 40302 40302 40302 40403 40504 40504 40504 40605 40706 40807 41008 41008 41008 41009 41009 41009 41110 41312 41312 41312 41312 41413 41413 41514 41514 41514 41515 41616 41717 SMP Negeri 1 Tempel SMP Negeri 1 Tempel SMP Negeri 2 Tempel SMP Negeri 3 Tempel SMA Negeri 1 Cangkringan SMA Negeri 1 Depok SMA Negeri 1 Depok SMA Negeri 1 Depok SMA Negeri 1 Depok SMA Negeri 1 Gamping SMA Negeri 1 Godean SMA Negeri 1 Godean SMA Negeri 1 Godean SMA Negeri 1 Kalasan SMA Negeri 1 Minggir SMA Negeri 1 Mlati SMA Negeri 1 Ngaglik SMA Negeri 1 Ngaglik SMA Negeri 1 Ngaglik SMA Negeri 2 Ngaglik SMA Negeri 2 Ngaglik SMA Negeri 2 Ngaglik SMA Negeri 1 Ngemplak SMA Negeri 1 Prambanan SMA Negeri 1 Prambanan SMA Negeri 1 Prambanan SMA Negeri 1 Prambanan SMA Negeri 1 Seyegan SMA Negeri 1 Seyegan SMA Negeri 1 Sleman SMA Negeri 1 Sleman SMA Negeri 1 Sleman SMA Negeri 2 Sleman SMA Negeri 1 Tempel SMA Negeri 1 Turi Andi Subagyo Susi Nursakti Mariyani ELYANA CHARISTIAN SUHARTO Indrastri Purwaningsih Yudha Prasetyanti Suharyanti Nuri Yuharyanti Parjanto Pipin Wijiastuti Sumaryono Dewi Astutiningsih S Lesly Dya Ersanti Widiyati Wikan Kumalasari Diyan Hastari Abdul Afif Rosyidi Kresensiana Ninik Sriningsih Wawan Dewanto Ardi Harwiyanti Ari Aditama Amirudin Ahmad Praheskoro Atmojo Yuana Agus Dirgantara Marcelina Yuni Widyaningsih Dhanar Widianta Rozikoh Dian Nofi Etikasari Tutik Handayani Asih Murtini Wiwi Andriani Siti Norrohmah Aprilia Woro Pamilih Febyardini Dian Pangesti Rahayu Arif Purwanta Puspitasari Page 436 19810215 201101 1 002 19851001 201001 2 012 19820520 200604 2 020 19840210 201001 2 031 19780927 200902 2 002 19720511 200604 2 006 19730723 200604 2 012 19790113 200501 1 011 19840415 200902 2 006 19820619 200902 1 003 19740811 200604 2 005 19810511 200604 2 010 19830426 201001 2 010 19841015 201001 2 019 19880102 201001 2 009 19810603 200902 1 006 19770901 200604 2 005 19810720 201001 1 013 19820515 201001 2 024 19780427 200604 1 010 19811017 200604 1 007 19820418 200902 1 003 19830829 200902 1 005 19740630 200604 2 003 19780116 200902 1 002 19780320 200604 2 008 19821101 201001 2 022 19780520 200902 2 003 19870926 201001 2 013 19800330 200501 2 015 19800714 200604 2 010 19870414 201001 2 014 19800206 200902 2 002 19780830 200902 1 002 19811112 200902 2 008 III/a III/a III/b III/a III/a III/c III/b III/b III/a III/a III/b III/c III/a III/a III/a III/a III/c III/a III/a III/b III/b III/a III/a III/b III/a III/b III/a III/a III/a III/b III/c III/a III/a III/a III/a 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 .000 500.

000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500. S.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 .000 500.Kor Arum Wika Mumpuni Fitriana Rahmawati Endah Martati Subarna Erni Kinawati Irma Asrining Cahyorini Nining Retnowati Taufika Rahardini Rismiyanti Bambang Dwi Sanyata Fadilah Damayati Erma Ade Susmonowati Rum Ismawati Totok Triyadi Mety Primadona Risma Indah Larasati Ambar Budi Santoso Sri Purwanti Rahayu Himawati Widyastuti Dwi Ermawati Kingkin Winanti Nurdiana Wahyu Arief Budiman Doddy Amri Nugroho S.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.Or Fajar Setyawan Kunto Sarjono Rohmadi Eti Kustiati Zalinatari Susi Kusumaningrum Ningrum Pratiwi Suwasti Ratri Eni Lestari Oti Triharyati Widyowati Florentina Sri Wartini Page 437 19790107 200604 1 006 19801002 200902 1 002 19830320 200902 2 003 19830522 200902 2 006 19850716 201001 2 020 19730511 199903 1 003 19710915 200604 2 019 19780903 201001 2 010 19810410 200604 2 010 19830101 200604 2 016 19711203 200501 2 004 19741216 200902 1 001 19760930 200902 2 001 19771231 200604 2 009 19780810 200604 2 007 19781019 200902 1 001 19790127 200604 2 008 19790201 200902 2 004 19800116 200902 1 004 19800629 200902 2 006 19820426 200902 2 004 19840529 201001 2 011 19860312 201001 2 022 19860505 201001 1 016 19810528 200902 1 002 19810921 200604 1 007 19830319 200604 1 002 19830414 201001 1 020 19730304 200604 2 009 19830323 200902 2 009 19830901 200902 2 006 19860913 201001 2 021 19761005 200902 2 003 19780419 201001 2 008 19800729 200604 2 011 III/c III/a III/a III/a III/a III/d III/b III/a III/c III/c III/c III/a III/a III/c III/b III/a III/a III/a III/a III/a III/a III/a III/a III/a III/a III/c III/c III/a III/c III/a III/a III/a III/a III/a III/c 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 500.000 500.000 500.628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 50201 50201 50201 50201 50201 50212 50302 50302 50302 50302 50303 50303 50303 50303 50303 50303 50303 50303 50303 50303 50303 50303 50303 50303 50504 50504 50504 50504 50505 50505 50505 50505 50606 50606 50606 SMK Negeri 1 Cangkringan SMK Negeri 1 Cangkringan SMK Negeri 1 Cangkringan SMK Negeri 1 Cangkringan SMK Negeri 1 Cangkringan SMK Muhammadiyah Cangkringan SMK Negeri 1 Depok SMK Negeri 1 Depok SMK Negeri 1 Depok SMK Negeri 1 Depok SMK Negeri 2 Depok SMK Negeri 2 Depok SMK Negeri 2 Depok SMK Negeri 2 Depok SMK Negeri 2 Depok SMK Negeri 2 Depok SMK Negeri 2 Depok SMK Negeri 2 Depok SMK Negeri 2 Depok SMK Negeri 2 Depok SMK Negeri 2 Depok SMK Negeri 2 Depok SMK Negeri 2 Depok SMK Negeri 2 Depok SMK Negeri 1 Godean SMK Negeri 1 Godean SMK Negeri 1 Godean SMK Negeri 1 Godean SMK Negeri 2 Godean SMK Negeri 2 Godean SMK Negeri 2 Godean SMK Negeri 2 Godean SMK Negeri 1 Kalasan SMK Negeri 1 Kalasan SMK Negeri 1 Kalasan Triyono Octavianus Cahyanto Adhie.000 500.

000 500. A.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.Ma.000 500. Sutaryono Page 438 19830109 200604 2 013 19870810 201001 1 009 19760126 200604 2 011 19770401 200902 1 004 19781221 200902 1 002 19790109 200604 1 002 19810428 200902 1 006 19840601 200902 2 004 19841211 201001 2 025 19750331 200902 1 002 19790630 200604 2 005 19801010 200902 2 008 19840605 201001 1 015 19541028 199202 2 001 19541222 197512 2 002 130753092 19540518 198012 2 001 19541129 198201 2 001 19540605 197604 2 002 19541008 197804 2 001 19550223 198201 2 001 19711107 199103 2 002 19540505 198012 2 001 19540705 197512 2 004 19520802 197804 1 001 19520808 197701 1 001 19711220 199203 2 005 19520804 198403 1 004 19550125 197704 1 002 19550105 198602 1 001 19540804 198502 1 001 19541202 197711 1 001 130876663 19550208 198602 1 001 19541206 197712 1 001 III/c III/a III/b III/a III/a III/a III/a III/a III/a III/a III/c III/a III/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 500.000 500.000 500.Pd Karmidi Sukardiyanto Marlin Idawati Barno Syamsuri Suwardi Susanto Hadi Fx.000 500.000 500.000 500.663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 50606 50606 51407 51407 51407 51407 51407 51407 51407 51608 51608 51608 51608 10428 20102 20316 20330 20413 20618 20718 21012 21121 21218 21318 21426 21519 21520 21530 21606 30203 30204 30402 30502 30902 31001 SMK Negeri 1 Kalasan SMK Negeri 1 Kalasan SMK Negeri 1 Seyegan SMK Negeri 1 Seyegan SMK Negeri 1 Seyegan SMK Negeri 1 Seyegan SMK Negeri 1 Seyegan SMK Negeri 1 Seyegan SMK Negeri 1 Seyegan SMK Negeri 1 Tempel SMK Negeri 1 Tempel SMK Negeri 1 Tempel SMK Negeri 1 Tempel TK Indriyasana Gamping SD Negeri Berbah 2 SD Negeri Gambiranom Depok SD Negeri Perumnas 3 Depok SD Negeri Jatisawit Gamping SD Negeri Sidorejo Kalasan SD Muhammadiyah Plembon Minggir SD Negeri Karangmloko 2 Ngaglik SD Negeri Umbulwidodo Ngemplak SD Negeri Tawangharjo Pakem SD Negeri Prambanan SD Muhammadiyah Kasuran Seyegan SD Negeri Panasan Sleman SD Negeri Pangukan Sleman SD Negeri Trimulyo Sleman SD Negeri Glagahombo 1 Tempel SMP Sunan Kalijaga Cangkringan SMP Taman Dewasa Cangkringan SMP Negeri 2 Gamping SMP Negeri 2 Godean SMP Negeri 2 Moyudan SMP Negeri 1 Ngaglik Jumini Fajar Agustia Prihandono Istri Lestari Muhammad Yusuf Aliadi Wirawan Yogiyatno Rustamaji Bangun Parikesit Esti Wuryastuti Nur Eka Ratna Dewi Ahmad Arief Arfianto Rini Ambarwati Anna Zahrotun Noor Suprahwana Wahyu Diharja Chatarina Tri Polayati Sutarmini Sri Endang Suyatini Maryati Dasminem Zainab Sukinah Lucia Maryati Suhartati Sri Widaryanti Nety Yuliah Indriyati Tukidal.000 500.000 .000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500. Kristilan Tugiyo Bambang Untoro R.

000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 500.000 750.000 750.698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 31505 31701 51338 51650 10101 10101 10102 10103 10105 10105 10105 10106 10107 10108 10110 10113 10113 10115 10116 10116 10116 10116 10118 10201 10202 10203 10204 10204 10206 10207 10211 10211 10216 10303 10308 SMP Negeri 5 Sleman SMP Negeri 1 Turi SMK Muhammadiyah Prambanan SMK Pembaharuan Indonesia Tempel TK ABA As-Salam Berbah TK ABA As-Salam Berbah TK ABA Berbah TK ABA Jogomangsan Berbah TK ABA Karangharjo Berbah TK ABA Karangharjo Berbah TK ABA Karangharjo Berbah TK ABA Pajangan Berbah TK ABA Semoyo Berbah TK Among Putro Berbah TK Kanisius Pondok Berbah TK Kusuma 1 Berbah TK Kusuma 1 Berbah TK Lestari Berbah TK Panti Dewi Berbah TK Panti Dewi Berbah TK Panti Dewi Berbah TK Panti Dewi Berbah TK Sukro Krido 1 Berbah TK ABA Balong Cangkringan TK ABA Cancangan Cangkringan TK ABA Cepitsari Cangkringan TK ABA Jetis Cangkringan TK ABA Jetis Cangkringan TK ABA Ngrangkah Cangkringan TK Bhina Putra Cangkringan TK Citra Sakti 2 Cangkringan TK Citra Sakti 2 Cangkringan TK Sunan Kalijogo Cangkringan TK ABA Perumnas Depok TK Al-Ittihaad Depok Suwarli Sugiyono Budi Haryono Darmadi Amirah Warsini Suwartinah Sumiasih Dyah Fatonah Agustini Wahyuning Utami Sutarni Siti Yumrodah Suratini Sumartini Sri Indratni Eka Prikayanti Suwartini Siti Fatimah Rutwantiasih Kartinem Christina Janti Rosari Sri Sulistyowati Maryani Hermi Suryati Purwantiningsih Tutik Muftidatun Jarmilahatun Rustiani Sri Wahyu Ambarwati Sriyatun Sugimah Sri Martini Maryatun Tri Suryani Sri Maryanti Page 439 19550224 197901 1 003 19550208 198203 1 007 19550123 198303 1 003 19541105 198602 1 002 19650103 200701 2 006 19670708 200801 2 005 19650308 200701 2 009 19661007 200701 2 006 19660818 200701 2 013 19661110 200701 2 025 19700722 200801 2 008 19631201 200701 2 005 19680420 200801 2 009 19670111 200701 2 011 19670124 200701 2 008 19680101 200801 2 027 19700709 200801 2 009 19710210 200801 2 012 19640101 200701 2 016 19660805 200701 2 015 19671028 200801 2 006 19680309 200801 2 004 19660511 200701 2 012 19700719 200801 2 009 19690130 200801 2 003 19690407 200801 2 015 19630806 200701 2 004 19650421 200701 2 009 19690427 200801 2 004 19660304 200701 2 019 19660605 200701 2 019 19660801 200701 2 012 19690304 200701 2 012 19650510 200701 2 006 19680319 200801 2 006 IV/a IV/a IV/a IV/a II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/c II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 500.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 .000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 500.000 750.000 500.000 750.000 750.000 750.

000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 10313 10322 10325 10325 10327 10341 10342 10362 10401 10402 10404 10405 10406 10408 10409 10410 10412 10415 10415 10416 10423 10423 10428 10430 10432 10434 10439 10440 10506 10506 10507 10508 10509 10509 10510 TK Angkasa Depok TK Dharma Bakti 1 Depok TK Harapan Depok TK Harapan Depok TK Indria Bhakti Kanisius Depok TK Negeri 1 Sleman Depok TK Pamardi Siwi Depok TK Tunas Harapan Depok TK ABA Bodeh Gamping TK ABA Delingsari Gamping TK ABA Dukuh 2 Gamping TK ABA Dukuh 3 Gamping TK ABA Gamping Kidul TK ABA Jatimas Gamping TK ABA Kalimanjung Gamping TK ABA Karang Tengah Gamping TK ABA Mancasan Gamping TK ABA Niten Gamping TK ABA Niten Gamping TK ABA Pasekan Gamping TK Al-Muttaqin Gamping TK Al-Muttaqin Gamping TK Indriyasana Gamping TK Mutiara Gamping TK Pamardhisiwi Gamping TK Santi Siwi Gamping TK Tunas Mekar 1 Gamping TK Tunas Mulia Gamping TK ABA Jowah Godean TK ABA Jowah Godean TK ABA Kliwonan Godean TK ABA Melati Putih Godean TK ABA Rewulu Godean TK ABA Rewulu Godean TK ABA Sangonan Godean Maria Diran Anik Septinawati Sri Rahayu Sutilah Lusia Kristiyani Andri Iskandariyati Nuriyah Catarina Sri Ani Salfitri Sulasmi Maryanti Siti Sulistiyani Suprihatin Partini Indah Widyorini Supardianingsih Tri Nur Mulyani Ratna Kusni Agusiyah Mursinah Juariyah Tri Sunarti Painem Rosniah Legiyati Ponirah Sumarniningsih Titik Murdiyati Tri Setiyowati Tri Sumirah Maryani Sumarni Arifah Suryanti Juwariyah Sarjiyem Tentrem Rahayu Siti Warsidah Page 440 19670720 200701 2 015 19690919 200801 2 016 19660304 200701 2 018 19680126 200701 2 004 19670516 200801 2 009 19700824 200801 2 013 19650720 200701 2 005 19680424 200801 2 008 19700710 200801 2 012 19651206 200701 2 010 19691118 200801 2 005 19670107 200701 2 013 19680626 200801 2 008 19671222 200801 2 009 19700526 200701 2 003 19690815 200801 2 011 19700201 200801 2 013 19670131 200701 2 010 19680403 200801 2 015 19700509 200801 2 006 19650803 200701 2 004 19710222 200604 2 016 19700108 200801 2 008 19660624 200701 2 007 19660402 200701 2 010 19690609 200801 2 009 19680921 200801 2 010 19661001 200701 2 018 19660126 200701 2 006 19691204 200701 2 011 19670613 200701 2 013 19660312 200701 2 016 19671119 200701 2 007 19690123 200701 2 004 19660426 200701 2 007 II/b II/a II/b II/b II/b II/c II/b II/b II/a II/b II/c II/b II/a II/a II/b II/a II/a II/c II/a II/a II/b II/b II/a II/b II/b II/b II/a II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/a II/b 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 .000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.

000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 .000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 10511 10517 10522 10522 10523 10526 10526 10527 10601 10602 10602 10603 10606 10610 10612 10614 10618 10620 10621 10623 10624 10629 10635 10636 10637 10706 10707 10708 10709 10710 10717 10717 10801 10805 10807 TK Arrina Godean TK Kartarini Godean TK Puspita Arum Godean TK Puspita Arum Godean TK Pusposari 1 Godean TK Retnoningrum Godean TK Retnoningrum Godean TK Tunas Melati Godean TK ABA Sukoharjo Kalasan TK ABA Bayen Kalasan TK ABA Bayen Kalasan TK ABA Dhuri Kalasan TK ABA Kenaji Kalasan TK Al-Huda Kalasan TK Bhakti 2 Kalasan TK Bakti 4 Kalasan TK Indriyasana Kalasan TK Kanisius Kadirojo Kalasan TK Kanisius Kalasan TK Kemala Bhayangkari 91 Kalasan TK Sekar Arum Kalasan TK PKK Kalimati Kalasan TK Putra Harapan Kalasan TK Sayangku Kalasan TK Setyorini Kalasan TK ABA Prapak Minggir TK ABA Prayan Minggir TK ABA Suronandan Minggir TK ABA Tengahan Minggir TK ABA Tobayan Minggir TK PKK Sendangagung Minggir TK PKK Sendangagung Minggir TK ABA Blunyah Gede Mlati TK ABA Mulungan Mlati TK ABA Sinduadi Mlati Sri Astuti Juni Trihastuti Ningsih Sukamti Veronica Waljiyanti Sumiyati Triastuti Suyati Suryantiningsih Jumiyati Supartinem Murniwati Sumarti Suratmi Sri Mursih Sri Sumaryatiningsih Rumtini Tri Asih Wanti Endang Ratna Sulistri Muji Rahayu Enni Sugesti Mujiyati Sri Maryati Wasinah Suswantiningsih Sri Lumpatmi Siti Partini Jazimah Sri Suwarti Parjiyah Padmi Suprapti Sri Ayem Suwaldinah Rus Yulie Pratmawati Surahmi Pujiyati Page 441 19650626 200701 2 014 19690603 200701 2 016 19670302 200701 2 017 19691227 200701 2 014 19710419 200801 2 003 19651125 200701 2 013 19670315 200701 2 011 19700508 200801 2 007 19680708 200801 2 018 19670810 200801 2 005 19690803 200701 2 012 19651108 200701 2 010 19660112 200701 2 008 19710404 200604 2 017 19650429 200701 2 003 19701202 200801 2 009 19691217 200801 2 007 19650118 200701 2 008 19680828 200801 2 016 19660520 200701 2 010 19670423 200701 2 007 19660615 200701 2 010 19660418 200701 2 009 19671026 200801 2 001 19670901 200801 2 007 19650627 200701 2 008 19650820 200701 2 011 19700207 200801 2 009 19661219 200701 2 010 19700921 200701 2 012 19700819 200801 2 008 19701210 200801 2 014 19700712 200801 2 019 19690409 200701 2 011 19690804 200801 2 016 II/b II/b II/b II/c II/b II/b II/c II/b II/b II/b II/c II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/c II/b II/b II/a II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.

000 750.000 750. Retno Woro Windiastuti Amperawati Mujilah Suratmi Sudaryati Umi Sholihah Sulistiyaningsih Sugiyanti Kotimahmilubiati Theresia Sutrinem Yatini Suharni Siti Hariyati Sugiyanti Sri Harini Kuntaryati Wagiyanti Sri Astuti Hamimah Sarjiyem Suratmini Martini Page 442 19700804 200801 2 010 19630703 200701 2 004 19660312 200701 2 015 19670817 200801 2 006 19670723 200801 2 006 19700410 200801 2 011 19700601 200801 2 022 19670811 200701 2 011 19691128 200701 2 007 19660427 200701 2 004 19631215 200701 2 004 19650115 200701 2 005 19681009 200801 2 006 19710506 200801 2 011 19660827 200701 2 006 19680515 200701 2 032 19690927 200801 2 022 19690201 200801 2 009 19680427 200701 2 010 19700512 200701 2 019 19670424 200701 2 013 19660209 200701 2 003 19680403 200701 2 022 19700722 200801 2 009 19651101 200701 2 008 19661217 200701 2 005 19650716 200701 2 004 19681222 200801 2 005 19660621 200701 2 006 19710501 200604 2 015 19660823 200701 2 007 19660214 200701 2 012 19680526 200701 2 004 19690416 200801 2 010 19690325 200801 2 012 II/b II/b II/b II/b II/b II/a II/a II/b II/b II/b II/b II/b II/a II/a II/b II/b II/b II/b II/c II/b II/b II/c II/b II/b II/b II/c II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 .000 750.000 750.000 750.803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 10809 10811 10811 10813 10816 10817 10819 10825 10828 10830 10831 10833 10837 10837 10841 10841 10842 10848 10905 10907 10908 10910 10911 10914 10917 10917 11002 11003 11004 11005 11008 11010 11010 11014 11015 TK ABA Sumberadi Mlati TK Adiputra Mlati TK Adiputra Mlati TK Amongsiwi Mlati TK Dharma Bakti 2 Mlati TK Garuda 3 Mlati TK Indriyasana 3 Mlati TK Melati Suci Mlati TK Nurul Huda Mlati TK Pertiwi 2 Mlati TK Pertiwi 3 Mlati TK PKK Pundong Mlati TK Satya Bhakti 4 Mlati TK Satya Bhakti 4 Mlati TK IV IC GUPPI Mlati TK IV IC GUPPI Mlati TK Tunas Harapan 2 Mlati TK Raudhatul Athfal Melati Mlati TK ABA Mergan Moyudan TK ABA Sermo Moyudan TK ABA Turgenen Moyudan TK Islam Bendosari Moyudan TK Kanisius Pingitan Moyudan TK Arum Siwi Moyudan TK Tunas Harapan Moyudan TK Tunas Harapan Moyudan TK ABA Minomartani Ngaglik TK ABA Rejodani Ngaglik TK ABA Siti Mariyah Ngaglik TK ABA Sumberan Ngaglik TK Al-Barokah Ngaglik TK Al-Ikhlas Ngaglik TK Al-Ikhlas Ngaglik TK Bina Harapan Ngaglik TK Budiasih Ngaglik Ngatinah Sulami Tumijem Sumarsih Rusmiyati Sumaryati Suparmi Siyem Sujirah Sunarni Suprapni Elsiyami Entik Retno Idiastuti Rr.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.

000 750.000 750.000 750.000 750.838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 11023 11025 11026 11030 11030 11031 11043 11043 11101 11102 11105 11108 11114 11115 11116 11118 11201 11202 11202 11203 11204 11205 11206 11213 11214 11215 11216 11218 11301 11303 11306 11306 11308 11309 11311 TK Minomartani 1 Ngaglik TK Pradana Ngaglik TK Siaga Kartini Ngaglik TK Sultan Agung Ngaglik TK Sultan Agung Ngaglik TK Sulthoni Ngaglik TK Yayasan Pendidikan Minomartani Ngaglik TK Yayasan Pendidikan Minomartani Ngaglik TK ABA Al-Ikhsan Ngemplak TK ABA Kalibulus Ngemplak TK ABA Pokoh Ngemplak TK Indriasari Ngemplak TK Indriarini Ngemplak TK PKK Sindumartani Ngemplak TK PKK Widodo Ngemplak TK Saraswati Bima 2 Ngemplak TK Negeri 2 Sleman Pakem TK Negeri 3 Sleman Pakem TK Negeri 3 Sleman Pakem TK ABA Candi Pakem TK ABA Watuadeg Pakem TK ABA Boyong Pakem TK Bina Kasih Pakem TK Kuncup Kusuma 3 Pakem TK Kuncup Mekar 2 Pakem TK Pandanpuro Pakem TK Pelita Kasih Pakem TK Kuncup Mekar 1 Pakem TK ABA Baki Prambanan TK ABA Bleber Prambanan TK ABA Karangasem Prambanan TK ABA Karangasem Prambanan TK ABA Macanan Prambanan TK ABA Marangan Prambanan TK Budi Asih Prambanan Raden Rara Umi Zubaidah Dwi Astuti Dwi Sutarti Suprihatin Mulyani Tukiyem Dian Rulmulupi Sri Muryanti Tri Sumaryatun Siti Sulistianingsih Tutik Wahyuni Sumiyati Maria Goretti Susiyani Sumirah Mardi Kasmana Gunarti Siti Nurmarwiyah Dwi Sukamti Sri Ningsih Martiyem Tukirah Sumiyati Siti Nurhayati Siti Murwani Supriyati Purwanti Ananingsih Sugeng Maryatun Partinah Yuliarti Budi Purwanti Aryani Suwartinah Sutarmi Saryanti Lis Mardiyati Sri Utami Tugini Page 443 19651013 200701 2 006 19671113 200701 2 009 19691122 200801 2 007 19680708 200801 2 019 19681222 200701 2 013 19690207 200801 2 013 19670517 200801 2 005 19680924 200801 2 007 19690130 200801 2 002 19660421 200701 2 010 19670505 200701 2 025 19650928 200701 2 010 19661025 200701 2 007 19670201 200701 1 018 19661028 200701 2 014 19681212 200801 2 016 19700623 200604 2 004 19660607 200701 2 012 19701212 200801 2 008 19660621 200701 2 007 19700329 200701 2 006 19700225 200801 2 008 19661222 200701 2 011 19661109 200701 2 009 19660615 200701 2 009 19710403 200801 2 004 19700403 200801 2 016 19670204 200701 2 016 19670515 200801 2 008 19681005 200801 2 007 19651207 200701 2 003 19671109 200701 2 014 19680213 200801 2 005 19650512 200701 2 010 19671003 200801 2 006 II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/a II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/c II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/c II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 .000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.

000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750. GKBI Sleman TK Kemala Bhayangkari Sleman TK Kemala Bhayangkari Sleman TK Garuda 6 Sleman TK PKK Tridadi Sleman TK Tunas Pandawa Sleman TK ABA Blimbingan Tempel TK ABA Kragan Tempel TK ABA Kragan Tempel TK ABA Sedogan Tempel TK ABA Tegaldomban Tempel TK Mardisiwi Tempel TK Ngestirini Tempel TK Ngestirini Tempel TK Pertiwi Gondanglegi Tempel TK Pertiwi Margorejo Tempel TK Pertiwi Margorejo Tempel TK ABA Balerante Turi Suburmiasih Sumarni Ngatijah Sumarni Nanik Yuliawati Theresia Hartini Lasini NARDIYATI JUMINEM MARSIH PARWATI SUNARTI Fatimah Juminten Wismiyati Kusdiyati Atik Indarti Marningsih Waljiyem Valentina Sutini Yayuk Sri Widowati Sumardiyati Suharyati Murbinah Beti Sukrisnawati Surip Murniyati Haryanti Rini Susilawati Ambar Susanti Suryanti Endahyanti Anatri Sumiyati Tuyatun Siti Sukamtari Wantini Mursihati Page 444 19670115 200701 2 012 19690115 200801 2 005 19671215 200801 2 003 19680105 200801 2 008 19690718 200801 2 009 19660617 200701 2 012 19690727 200604 2 006 19691101 200701 2 010 19651229 200701 2 009 19670408 200701 2 010 19670512 200701 2 013 19670323 200701 2 011 19700715 200801 2 012 19650515 200701 2 014 19660131 200701 2 008 19681208 200701 2 009 19690527 200801 2 014 19701207 200801 2 009 19680701 200012 2 002 19710116 200604 2 015 19690720 200701 2 013 19660516 200701 2 013 19670930 200701 2 011 19701001 200801 2 012 19660117 200701 2 009 19670611 200801 2 005 19691228 200801 2 011 19690806 200801 2 010 19680502 200801 2 005 19680901 200801 2 012 19700322 200801 2 005 19660713 200701 2 008 19660810 200701 2 015 19670425 200701 2 007 19670701 200801 2 008 II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/a II/b II/b II/b II/b II/b II/d II/a II/b II/b II/d II/b II/b II/b II/a II/b II/a II/b II/b II/b II/b II/b II/a 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 750.000 750.873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 11316 11318 11321 11321 11324 11325 11325 11406 11409 11412 11416 11502 11503 11506 11507 11511 11511 11511 11513 11513 11516 11524 11527 11601 11604 11604 11611 11612 11618 11619 11619 11624 11625 11625 11701 TK Kartini Prambanan TK Madurejo Prambanan TK Masyitoh 2 Prambanan TK Masyitoh 2 Prambanan TK Masyitoh 5 Prambanan TK Ngudi Wasis Prambanan TK Ngudi Wasis Prambanan TK ABA Margomulyo 1 Seyegan TK Bhakti PKK 1 Seyegan TK Bhakti Siwi Seyegan TK Puspasiwi 1 Seyegan TK ABA Kendangan Sleman TK ABA Murangan Sleman TK ABA Sleman Kota TK ABA Trimulyo Sleman TK Batik PC.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750. GKBI Sleman TK Batik PC.000 750.000 750.000 750.000 .000 750.000 750.000 750. GKBI Sleman TK Batik PC.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.

908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 11702 11703 11703 11705 11705 11706 11712 11713 11716 20104 20105 20106 20107 20109 20112 20112 20113 20114 20123 20201 20203 20204 20205 20206 20207 20207 20207 20208 20208 20209 20209 20209 20211 20212 20217 TK ABA Keringan Turi TK ABA Nganggring Turi TK ABA Nganggring Turi TK ABA Sidoharjo Turi TK ABA Sidoharjo Turi TK ABA Wonokerto Turi TK Pertiwi Donokerto 1 Turi TK Pertiwi Donokerto 2 Turi TK ABA Kemirikebo Turi SD Negeri Jagamangsan 2 Berbah SD Negeri Jagamangsan 3 Berbah SD Negeri Jomblang 1 Berbah SD Negeri Jomblang 2 Berbah SD Negeri Klodangan Berbah SD Negeri Sumber 1 Berbah SD Negeri Sumber 1 Berbah SD Negeri Sumber 2 Berbah SD Negeri Tanjungtirto 1 Berbah SD Muhammadiyah Semoya Berbah SD Negeri Banaran Cangkringan SD Negeri Bronggang Baru Cangkringan SD Negeri Cancangan Cangkringan SD Negeri Cangkringan 1 SD Negeri Cangkringan 2 SD Negeri Glagaharjo Cangkringan SD Negeri Glagaharjo Cangkringan SD Negeri Glagaharjo Cangkringan SD Negeri Gungan Cangkringan SD Negeri Gungan Cangkringan SD Negeri Kepuharjo Cangkringan SD Negeri Kepuharjo Cangkringan SD Negeri Kepuharjo Cangkringan SD Negeri Kiyaran 2 Cangkringan SD Negeri Kuwang Cangkringan SD Negeri Watuadeg Cangkringan Sumirah Maryanti Ida Ristiyatun Sri Sugiyanti Sri Sugiyatmini Ponirah Sumini Isbaniyah Gunandiyah Nur Watiningsih Sukarni Sugeng Triyono Nina Fiantini Waryatin Ning Supartinah Theresia Ninik Marheni Khristiana Yuliati Muhammad Subakir Suhartini Siti Muslikah Sumantri Sugiwanto Saryono Susila Eka Widayati Suwarti Ponimin Saryono Siti Maryatun Suwarji Sri Suwarni Eka Suprapti Sumarsih Heni Lestari Sugeng Winarta Page 445 19660409 200701 2 011 19680605 200801 2 018 19700928 200801 2 013 19650906 200701 2 011 19671103 200801 2 003 19700803 200801 2 011 19660303 200701 2 013 19701018 200801 2 008 19660228 200701 2 008 19691204 200801 2 013 19670814 200701 2 008 19650824 200801 1 003 19650928 200801 2 003 19651101 200701 2 009 19650623 200701 2 005 19660113 200801 2 002 19660509 200801 2 006 19680706 200801 1 010 19640918 200701 2 003 19661112 200604 2 005 19680110 200604 1 005 19690410 200701 1 023 19710222 200604 1 014 19680319 200501 1 007 19640616 200604 2 004 19640906 200701 2 003 19680910 200604 1 006 19640907 200701 1 011 19661212 200604 2 005 19690403 200501 1 015 19690908 200604 2 010 19700308 200604 2 010 19670203 200701 2 016 19661211 200604 2 005 19671230 200701 1 006 II/b II/a II/a II/b II/a II/a II/b II/a II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/c II/b II/b II/b II/b II/b II/c II/b II/b II/b II/c II/b 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 .000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.

000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 20303 20304 20304 20307 20319 20325 20325 20325 20328 20331 20333 20334 20402 20403 20405 20407 20407 20409 20410 20416 20416 20417 20419 20420 20421 20424 20425 20501 20502 20502 20505 20507 20509 20511 20512 SD Negeri Ambarukmo Depok SD Negeri Babarsari Depok SD Negeri Babarsari Depok SD Negeri Caturtunggal 4 Depok SD Negeri Karangasem Depok SD Negeri Nanggulan Depok SD Negeri Nanggulan Depok SD Negeri Nanggulan Depok SD Negeri Nolobangsan Depok SD Negeri Perumnas Condongcatur Depok SD Negeri Ringinsari Depok SD Negeri Samirono Depok SD Negeri Balecatur 2 Gamping SD Negeri Banyuraden Gamping SD Negeri Baturan 2 Gamping SD Negeri Demakijo 1 Gamping SD Negeri Demakijo 1 Gamping SD Negeri Gamol Gamping SD Negeri Gamping SD Negeri Mancasan Gamping SD Negeri Mancasan Gamping SD Negeri Mayangan Gamping SD Negeri Mejing 2 Gamping SD Negeri Nogosaren Gamping SD Negeri Nogotirto Gamping SD Negeri Tegalyoso Gamping SD Negeri Tuguran Gamping SD Negeri Godean 1 SD Negeri Godean 2 SD Negeri Godean 2 SD Negeri Jetak Godean SD Negeri Krajan Godean SD Negeri Kwagon Godean SD Negeri Pengkol Godean SD Negeri Semarangan 1 Godean Alfiyah Parjo Sri Sulastri Subarjo Sumarsih Lis Endang Retnowati Dwi Purnomo Siti Rokhayah M.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750. Subagyo Yohana Dari Setyaningsih Suharsi Maria Prihastiti Indyani Surajiyah Sujono Arismiyati Susilo Wahyuni Yuliyanto Isti Utami Sugiyarti Sri Wahyuningsih Retna Dumilah Rini Setyawidyawati Sri Rejeki Theresia Sudarsinah Tri Ganefastuti Christina Sri Hartati Suherman Saleh Jiyamta Indarti Sutrisniriwati Sumaryati Murdiman Beja Sugiyono Jariyah Page 446 19701222 200801 2 004 19660421 200501 1 001 19700701 200701 2 009 19670410 200501 1 011 19690808 200801 2 011 19650125 200604 2 003 19690201 200501 1 016 19701111 200801 2 008 19640525 200701 1 033 19680209 200604 2 003 19651216 200604 2 004 19690518 200701 2 011 19640501 200701 2 011 19670228 200701 1 019 19690706 200701 2 039 19651228 200701 2 004 19680724 200604 1 001 19700815 200801 2 018 19660811 200801 2 003 19680317 200801 2 006 19710119 200604 2 002 19650710 200801 2 006 19640831 200701 2 004 19700918 200604 2 009 19631119 200701 2 005 19670831 200701 2 006 19710110 200604 1 014 19670109 200701 1 009 19640921 200701 2 008 19660206 200701 2 008 19650226 200701 2 003 19710412 200604 1 016 19660915 200701 1 012 19670904 200801 1 002 19630920 200701 2 007 II/b II/c II/b II/c II/b II/b II/d II/a II/b II/b II/b II/c II/b II/b II/b II/b II/c II/b II/b II/b II/d II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/d II/b II/b II/b II/a II/b II/b 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 .000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.

000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750. Suratmin Maria Theresia Endang Setyowati Sumantri Maryati Sri Purtami Eny Parzuni Sri Maryati Jumaryati Kristiana Sri Mulyani Sukamti Riatmiasih Suwadi Arofah Nurhayati Christiana Kawit Suparti Dwiyanta Christina Rupini Sariyem Mei Suranti Mutmainatun Jaka Santosa Supardiyana Page 447 19690326 200801 2 008 19690818 200701 1 022 19670604 200501 1 004 19700208 200701 2 008 19681118 200701 2 013 19710203 200604 1 007 19671001 200501 1 004 19670822 200501 2 003 19660101 200801 1 010 19660422 200604 1 003 19670414 200801 1 005 19670615 200604 1 005 19650728 200701 2 005 19670827 200801 1 003 19690814 200801 2 009 19690916 200701 1 011 19700705 200604 2 004 19660401 200604 2 007 19690419 200701 2 011 19710524 200604 2 009 19680804 200604 2 005 19700301 200801 2 010 19660823 200801 2 005 19651130 200701 2 007 19700323 200701 1 017 19690626 200701 2 015 19631211 200701 2 008 19680502 200801 2 006 19650406 200501 1 005 19700902 200801 2 008 19660506 200701 2 009 19640527 200701 2 005 19691115 200801 2 011 19650529 200701 1 009 19630813 200701 1 005 II/b II/a II/c II/b II/a II/c II/d II/d II/a II/b II/b II/c II/b II/c II/a II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/c II/b II/b II/b II/c II/b II/c II/d II/b II/b II/a II/b II/b II/b 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 750.000 750.000 750.978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 20515 20516 20519 20519 20520 20603 20604 20605 20606 20606 20607 20612 20613 20613 20617 20618 20620 20621 20622 20622 20625 20625 20701 20702 20703 20706 20707 20707 20708 20709 20711 20712 20712 20724 20803 SD Negeri Semarangan 5 Godean SD Negeri Sentul Godean SD Negeri Sidomoyo Godean SD Negeri Sidomoyo Godean SD Negeri Tinom Godean SD Negeri Bogem 2 Kalasan SD Negeri Kalasan 1 SD Negeri Kalasan Baru SD Negeri Karangnongko 1 Kalasan SD Negeri Karangnongko 1 Kalasan SD Negeri Karangnongko 2 Kalasan SD Negeri Pucung Kalasan SD Negeri Purwomartani Kalasan SD Negeri Purwomartani Kalasan SD Negeri Sambiroto 2 Kalasan SD Negeri Sidorejo Kalasan SD Negeri Sorogenen 2 Kalasan SD Negeri Tamanan 1 Kalasan SD Negeri Tamanan 2 Kalasan SD Negeri Tamanan 2 Kalasan SD Negeri Tunjungsari 1 Kalasan SD Negeri Tunjungsari 1 Kalasan SD Negeri Balangan 1 Minggir SD Negeri Balangan 2 Minggir SD Negeri Dalangan 1 Minggir SD Negeri Jarakan Minggir SD Negeri Jonggrangan Minggir SD Negeri Jonggrangan Minggir SD Negeri Kebonagung Minggir SD Negeri Kwayuhan Minggir SD Negeri Sendangagung Minggir SD Negeri Sendangharjo Minggir SD Negeri Sendangharjo Minggir SD Muhammadiyah Tengahan Minggir SD Negeri Cebongan Mlati Suharni Sukismoyo Antonius Marjaka Faskalina Satiti Handayani Paulina Suparti Suhardi Landung Hardana Kitri Lestari Budi Suranto Suprapto Matheus Hastanugraha Mulyadi Fransisca Supriyanti Fx.000 .000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.

000 750.000 750.1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 20805 20813 20815 20822 20829 20904 20905 20906 20907 20907 20908 20910 20910 20910 20911 20912 20912 21001 21002 21009 21009 21010 21018 21018 21019 21026 21101 21104 21108 21108 21108 21118 21118 21202 21204 SD Negeri Gemawang Mlati SD Negeri Mlati 2 SD Negeri Ngemplaknganti Mlati SD Negeri Rogoyudan Mlati SD Negeri Sumberadi 1 Mlati SD Negeri Ngijon 1 Moyudan SD Negeri Ngijon 2 Moyudan SD Negeri Ngijon 3 Moyudan SD Negeri Nglahar Moyudan SD Negeri Nglahar Moyudan SD Negeri Ngringin Moyudan SD Negeri Sejati Moyudan SD Negeri Sejati Moyudan SD Negeri Sejati Moyudan SD Negeri Sumberagung Moyudan SD Negeri Sumberrahayu Moyudan SD Negeri Sumberrahayu Moyudan SD Negeri Banteran 1 Ngaglik SD Negeri Brengosan 1 Ngaglik SD Negeri Jongkang Ngaglik SD Negeri Jongkang Ngaglik SD Negeri Karangjati Ngaglik SD Negeri Ngebelgede 2 Ngaglik SD Negeri Ngebelgede 2 Ngaglik SD Negeri Nglempong Ngaglik SD Negeri Selomulyo Ngaglik SD Negeri Ngemplak 1 SD Negeri Ngemplak 4 SD Negeri Kejambon 1 Ngemplak SD Negeri Kejambon 1 Ngemplak SD Negeri Kejambon 1 Ngemplak SD Negeri Pokoh 2 Ngemplak SD Negeri Pokoh 2 Ngemplak SD Negeri Baratan Pakem SD Negeri Bulus Pakem Hidayat Sukinem Yatinem Citra Ayu Primasari Suwarti Partini Sri Haryanti Supartini Murdiyah Maria Sri Wuryanti Sukasmi Istiyah Sri Nurnaningsih Paerah Yustinus Arwandi Ika Mustika Handayani Eny Sujanti Yunanik Slamet Ludiyono Ismiyarti Supiniati Kasidi Sajinah Sunardiono Suyanto Djarwanto Suparlan Sri Winarsih Purharyanti Sihana Muji Raharja Jumini Lestari Semi Rahayu Tutik Rohani Ening Miyati Ismail Page 448 19670312 200501 1 008 19671110 200701 2 026 19640126 200604 2 002 19860616 201101 2 005 19650716 200501 2 004 19640708 200701 2 003 19710422 200801 2 003 19660525 200801 2 008 19700502 200801 2 012 19710529 200801 2 006 19670817 200501 2 006 19660401 200701 2 010 19680604 200701 2 030 19690124 200701 2 005 19680703 200701 1 016 19660624 200501 2 002 19701230 200801 2 015 19710110 200801 2 006 19660527 200801 1 002 19651127 200701 2 007 19680812 200801 2 014 19660530 200801 1 002 19700427 200801 2 005 19681112 200701 1 012 19700608 200604 1 004 19641107 200701 1 010 19690303 200701 1 018 19660903 200701 2 005 19650202 200801 2 003 19650807 200701 1 019 19701231 200604 2 048 19640927 200701 2 005 19671109 200501 2 001 19700528 200604 2 003 19670509 200801 1 007 II/c II/b II/b II/b II/c II/b II/c II/b II/b II/b II/d II/c II/b II/b II/b II/c II/b II/b II/c II/d II/b II/b II/c II/b II/d II/b II/b II/b II/b II/c II/b II/b II/c II/b II/b 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 .000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.

000 750.000 750.000 750.000 .000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750. Suryadi Sumiyati Endang Susilawati Sagimin Edy Subronto Wartono Wagiyati Suwandi Winarno Rini Rahayu Sri Rahayu Isti Rahayu Heni Caturpriyati Suprapmi Kartini Siswanto Bambang Sutikna Sri Widiastuti Christina Sri Suyatmi Sudarini Sucihayu Sudaryanti Tri Rekso Ningsih Paena Sudarta Rinianti Page 449 19681012 200801 2 008 19700512 200801 1 015 19661010 200604 1 002 19690107 200801 1 002 19680312 200701 2 016 19670821 200701 2 011 19681208 200604 1 003 19650924 200701 2 006 19640817 200701 2 010 19650104 200701 1 006 19690417 200604 2 010 19680702 200604 2 005 19700528 200701 1 009 19710403 200501 1 006 19660304 200604 1 004 19660408 200801 2 006 19640405 200701 1 011 19681014 200801 1 004 19690309 200801 2 012 19680321 200501 2 004 19651006 200701 2 006 19680425 200701 2 014 19690518 200604 2 005 19690506 200604 2 008 19680811 200501 1 007 19690509 200501 1 008 19700512 200801 2 015 19640722 200701 2 002 19630811 200701 2 004 19671114 200501 2 002 19650218 200701 2 003 19681125 200501 2 006 19650416 200801 1 003 19660828 200604 1 003 19630818 200701 2 006 II/b II/b II/d II/b II/c II/b II/c II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/c II/c II/b II/b II/b II/b II/c II/b II/b II/c II/b II/c II/d II/b II/b II/b II/c II/b II/c II/b II/b II/b 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 21204 21204 21207 21208 21213 21214 21216 21217 21218 21219 21305 21306 21308 21309 21310 21310 21311 21311 21311 21314 21317 21317 21317 21318 21320 21320 21322 21401 21402 21406 21411 21413 21416 21416 21420 SD Negeri Bulus Pakem SD Negeri Bulus Pakem SD Negeri Kaliurang 1 Pakem SD Negeri Kaliurang 2 Pakem SD Negeri Pandanpuro 2 Pakem SD Negeri Paraksari Pakem SD Negeri Purworejo Pakem SD Negeri Srowolan Pakem SD Negeri Tawangharjo Pakem SD Negeri Turen Pakem SD Negeri Delegan 1 Prambanan SD Negeri Delegan 2 Prambanan SD Negeri Gayamharjo Prambanan SD Negeri Jali Prambanan SD Negeri Kenaran 1 Prambanan SD Negeri Kenaran 1 Prambanan SD Negeri Kenaran 2 Prambanan SD Negeri Kenaran 2 Prambanan SD Negeri Kenaran 2 Prambanan SD Negeri Madusari 3 Prambanan SD Negeri Potrojayan 3 Prambanan SD Negeri Potrojayan 3 Prambanan SD Negeri Potrojayan 3 Prambanan SD Negeri Prambanan SD Negeri Sambirejo Prambanan SD Negeri Sambirejo Prambanan SD Negeri Tempursari Prambanan SD Negeri Bokong Seyegan SD Negeri Cibuk Lor Seyegan SD Negeri Kandangan 1 Seyegan SD Negeri Margoluwih Seyegan SD Negeri Margomulyo 2 Seyegan SD Negeri Ngino 1 Seyegan SD Negeri Ngino 1 Seyegan SD Negeri Susukan Seyegan Harmi Jupriyono Heru Purwoko Marjuki Retna Ambarwati Rubiyem Suwarno Ami Warsini Tri Rubiyaningsih.

000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 .000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 21503 21504 21505 21507 21508 21508 21511 21516 21522 21522 21524 21524 21529 21530 21602 21602 21604 21604 21606 21606 21606 21609 21610 21611 21612 21612 21613 21615 21616 21617 21618 21619 21631 21631 21702 SD Negeri Denggung Sleman SD Negeri Dukuh 1 Sleman SD Negeri Dukuh 2 Sleman SD Negeri Jetisjogopaten Sleman SD Negeri Jetisharjo Sleman SD Negeri Jetisharjo Sleman SD Negeri Kadisobo 3 Sleman SD Negeri Ngangkrik Sleman SD Negeri Sidomulyo Sleman SD Negeri Sidomulyo Sleman SD Negeri Sleman 3 SD Negeri Sleman 3 SD Negeri Triharjo Sleman SD Negeri Trimulyo Sleman SD Negeri Banyurejo 2 Tempel SD Negeri Banyurejo 2 Tempel SD Negeri Cungkuk Tempel SD Negeri Cungkuk Tempel SD Negeri Glagahombo 1 Tempel SD Negeri Glagahombo 1 Tempel SD Negeri Glagahombo 1 Tempel SD Negeri Kadisono Tempel SD Negeri Kapukanda Tempel TK Among Putro Tempel SD Negeri Klegung 2 Tempel SD Negeri Klegung 2 Tempel SD Negeri Klegung 3 Tempel SD Negeri Merdikorejo Tempel SD Negeri Mlesen Tempel SD Negeri Salamrejo Tempel SD Negeri Soka Tempel SD Negeri Tambakrejo Tempel SD Muhammadiyah Ngabean 2 Tempel SD Muhammadiyah Ngabean 2 Tempel SD Negeri Banyuurip 1 Turi Kusrini Sri Riyanti Tumini Dwi Mulyani Tukiyati Nanik Nurhidayah Kasinem Sri Indaryati Ismiyati Endang Pamularsih Yanta Musidah Supriyati Isnaini Widayati Titik Nurkhayati Sri Widayati Sutarsih Karsih Waljinem Asrongi Supardi Siti Markamah Budiyati Parjilah Restuwati Prihatiningtyas Muhammad Rohmat Napsiyah Suyatmini Suryanti Gunarti Erminingsih Jiyanto Wartinem Sri Widayati Syamsiasih Page 450 19700803 200604 2 009 19670701 200701 2 017 19690614 200501 2 007 19670612 200801 2 008 19660224 200701 2 010 19681001 200801 2 009 19700708 200501 2 009 19650522 200701 2 008 19650418 200701 2 003 19651222 200604 2 005 19650214 200701 1 012 19650330 200701 2 009 19691201 200701 2 017 19651005 200604 2 002 19680425 200701 2 013 19700512 200801 2 014 19690705 200801 2 022 19700420 200801 2 011 19650715 200801 2 005 19670705 200701 1 022 19680215 200801 1 008 19680615 200801 2 014 19660410 200801 2 003 19690502 200701 2 017 19660118 200604 2 004 19700922 200801 1 005 19681210 200701 2 014 19690202 200801 2 009 19680413 200701 2 024 19680823 200501 2 010 19700627 200801 2 006 19671206 200701 1 012 19640514 200701 2 005 19660106 200701 2 007 19630915 200701 2 004 II/b II/b II/d II/b II/b II/b II/d II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/c II/c II/b II/b II/c II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.

000 750.000 750.000 750.000 .000 750. Parmini Riyanti Sri Mulyani Puji Astuti Kasih Waljiyem Radjiman Sri Yuliyanti Suprapti Suwarni Sulastri Page 451 19681007 200701 2 018 19701115 200701 1 007 19661025 200801 1 001 19681217 200701 2 011 19660517 200604 2 008 19660710 200801 2 010 19661112 200604 1 006 19690620 200801 2 013 19660121 200701 2 012 19671219 200701 1 011 19700918 200701 2 010 19680112 200701 2 016 19680616 200604 2 004 19650407 200701 2 005 19650106 200701 2 005 19540203 198503 1 008 19600614 198403 2 004 19700823 200801 2 009 19700119 200801 2 006 19630212 199403 2 005 19701009 200801 2 012 19690201 200801 2 010 19680709 200801 2 005 19690926 200801 2 003 19700707 200801 2 010 19681117 200801 2 007 19680604 200801 2 011 19620102 198603 2 006 19691206 200801 2 012 19701204 200801 2 011 19670425 198702 1 001 19650707 200604 2 002 19561112 199303 2 002 19600210 199202 2 001 19710508 200801 2 002 II/b II/b II/c II/b II/b II/a II/b II/a II/b II/b II/b II/b II/c II/d II/d II/d III/c III/a III/a III/c III/a III/a III/a III/b III/b III/b III/a III/d III/a III/b III/d III/b III/c III/d III/a 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 750.000 750.000 750.000 750. S.1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 21708 21709 21710 21711 21712 21712 21712 21717 21719 21719 21719 21720 30601 31505 50313 50606 10103 10104 10109 10115 10118 10119 10120 10215 10301 10303 10307 10313 10315 10315 10334 10341 10357 10358 10364 SD Negeri Ngablak Turi SD Negeri Nganggrung Turi SD Negeri Somoitan Turi SD Negeri Soprayan Turi SD Negeri Sukorejo Turi SD Negeri Sukorejo Turi SD Negeri Sukorejo Turi SD Negeri Wonosari 2 Turi SD Muhammadiyah Girikerto Turi SD Muhammadiyah Girikerto Turi SD Muhammadiyah Girikerto Turi SD Muhammadiyah Balerante Turi SMP Negeri 1 Kalasan SMP Negeri 5 Sleman SMK YPKK 3 Depok SMK Negeri 1 Kalasan TK ABA Jogomangsan Berbah TK ABA Kadipolo Berbah TK Ibnul Qoyyim Berbah TK Lestari Berbah TK Sukro Krido 1 Berbah TK Sukro Krido 2 Berbah TK Tunas Harapan Berbah TK Puspitasari Cangkringan TK ABA Karangmalang Depok TK ABA Perumnas Depok TK Al-Islam Depok TK Angkasa Depok TK Annur 2 Depok TK Annur 2 Depok TK Karyarini Depok TK Negeri 1 Sleman Depok TK Sari Asih 3 Depok TK Tri Pusoro Rini Depok TK Tunas Wisata Depok Suratini Teguh Ruhanto Sunardi Asqoriyah Fatimah Badingah Basuki Marsilah Wasiyem Suwardi Ely Kadarwati Margiatun Ngatini Samsiyah Dwi Cahyanti Bonivasius Wiharjo Windaryati Wijiyati Sholikhah Isti Kona`ah Wahyu Lestari Suratni Pawarti Sri Lestari.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750. Pd.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.

000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 10408 10413 10424 10427 10444 10502 10503 10504 10504 10506 10509 10520 10522 10523 10524 10527 10601 10602 10607 10608 10615 10619 10619 10621 10622 10626 10628 10633 10639 10703 10709 10713 10714 10715 10717 TK ABA Jatimas Gamping TK ABA Mejing Gamping TK Among Putro Gamping TK Dewi Ratih Gamping TK ABA Patukan Gamping TK ABA Al-Iman Godean TK ABA Al-Jihad Godean TK ABA Dadapan Godean TK ABA Dadapan Godean TK ABA Jowah Godean TK ABA Rewulu Godean TK PKK Sidoagung 1 Godean TK Puspita Arum Godean TK Pusposari 1 Godean TK PKK Pusposari 2 Godean TK Tunas Melati Godean TK ABA Sukoharjo Kalasan TK ABA Bayen Kalasan TK ABA Kujonsari Kalasan TK ABA Sambisari Kalasan TK Bhakti 5 Kalasan TK Islam Bhakti 1 Kalasan TK Islam Bhakti 1 Kalasan TK Kanisius Kalasan TK PKK Kartini Kalasan TK Masyitoh Kebangkitan 3 Kalasan TK Pertiwi Tamanan Kalasan TK PKK Temanggal Kalasan TK Tunas Bhakti Kalasan TK ABA Ngepringan Minggir TK ABA Tengahan Minggir TK Kanisius Klepu Minggir TK Kanisius Minggir TK Masyitoh 1 Minggir TK PKK Sendangagung Minggir Kusri Nurbani Supriyanti Isty Nurwiyanti Sesilia Sunarti Isdariyah Siti Sumaryati Nanik Windarti Suryanti Rokhafiyani Endang Sri Pensiwati Suyamtini Yuni Sukesi Suparmi Anastasia Wasiyem Siti Zamharnis Siti Maryani Trimani Wiwik Indarti Sri Suratmi Kartini Sri Sayekti Karsini Yuni Utami Maria Assumpta Murni Lestari Tri Suyanti Sukesi Siti Hartati Rini Astuti Sutamiyati Isdaryati Nurjanah Florentina Murniyati Yuliana Suhartini Suratinem Partini Page 452 19710220 199103 2 002 19680707 200801 2 007 19690719 199403 2 004 19651029 198503 2 004 19671127 200801 2 007 19670926 200801 2 003 19670421 200701 2 009 19670831 200801 2 001 19681214 199202 2 001 19710222 200801 2 007 19640119 198602 2 003 19710622 200801 2 007 19651106 198603 2 005 19640101 198603 2 037 19620618 198303 2 026 19700729 200801 2 006 19680305 200801 2 011 19620325 198702 2 002 19690401 200801 2 017 19690209 200801 2 010 19670711 199403 2 004 19670401 200701 2 020 19710605 200801 2 007 19700521 200801 2 004 19690813 199403 2 005 19691201 199103 2 005 19691210 200801 2 014 19671028 200801 2 014 19680624 200801 2 006 19701221 200801 2 007 19680217 200801 2 006 19600222 198702 2 001 19690421 200801 2 012 19691102 200801 2 006 19620411 198602 2 002 III/c III/a III/a III/c III/a III/a III/b III/a III/d III/a III/d III/a III/c III/d III/c III/a III/a III/d III/a III/a III/d III/b III/a III/a III/d III/d III/a III/a III/a III/b III/a III/d III/a III/a III/d 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 .000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.

000 750.000 750.000 750.000 .1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 10802 10810 10813 10814 10814 10822 10829 10839 10845 10902 10914 10916 10916 11014 11022 11032 11034 11103 11112 11114 11115 11119 11201 11202 11202 11204 11206 11208 11217 11304 11318 11319 11402 11405 11405 TK ABA Jongke Mlati TK ABA Tlogoadi 2 Mlati TK Amongsiwi Mlati TK Bina Taruna Mlati TK Bina Taruna Mlati TK Masyitoh Mlati TK Pertiwi 1 Mlati TK Tirtosiwi Mlati TK ABA Tlogoadi 1 Mlati TK ABA Gamplong Moyudan TK Arum Siwi Moyudan TK Tunas Kartini Moyudan TK Tunas Kartini Moyudan TK Bina Harapan Ngaglik TK Lestari Siwil Ngaglik TK Surya Kencana Ngaglik TK Tunas Harapan Tambakrejo Ngaglik TK ABA Krajan Ngemplak TK Masyitoh Bina Putra 2 Ngemplak TK Indriarini Ngemplak TK PKK Sindumartani Ngemplak TK Tunas Bhakti 2 Ngemplak TK Negeri 2 Sleman Pakem TK Negeri 3 Sleman Pakem TK Negeri 3 Sleman Pakem TK ABA Watuadeg Pakem TK Bina Kasih Pakem TK Harjobinangun Pakem TK Perintis Pakem TK ABA Jamusan Prambanan TK Madurejo Prambanan TK Mardisiwi Prambanan TK ABA Margokaton 1 Seyegan TK ABA Margoluwih 2 Seyegan TK ABA Margoluwih 2 Seyegan Sumiyati Raden Rara Evita Rusmala Dewi Retno Wardani Murtiningsih Lasiyem Waliyem Siti Juwariyah Sulastri Kustilah Ratminingsih Marzuni Darini Siti Wasinem Kharuminarti Suwati Siti Fatimah Lucia Widyastuti Sih Ngatini Unix Rahmawati Ambar Wahyu Suprapto Rini Suharti Sri Handayaningsih Nurjati Wening Prisati Sarjiyem Suwartinah Titik Amini Siti Aisiyah Asriningsih Indah Gayasih Sulastri Dwi Asih Suwanti Denok Warisah Jarwanti SUTRILAH SUMARTI SRI DWIHARYATI Page 453 19650902 200701 2 007 19690601 200801 2 010 19630613 198702 2 001 19671224 199003 2 004 19701227 200801 2 010 19660610 198602 2 002 19690908 200801 2 012 19681007 200801 2 007 19671228 199202 2 001 19710110 200801 2 007 19660910 199403 2 008 19530425 199202 2 001 19700316 200801 2 010 19650522 198702 2 002 19660922 198702 2 001 19690627 198903 2 004 19691113 200801 2 006 19700304 200801 2 015 19620716 198302 2 003 19651108 200701 2 009 19700213 200801 2 007 19700101 200801 2 040 19681010 200701 2 026 19680416 200604 2 006 19681212 200012 2 003 19690515 200801 2 019 19660519 198903 2 004 19690406 200801 2 015 19620312 198302 2 003 19691226 199403 2 007 19700118 199512 2 001 19641204 199403 2 005 19700704 200801 2 017 19670815 200801 2 008 19680914 200801 2 006 III/b III/a III/c III/d III/a III/d III/a III/a III/d III/a III/c III/d III/a III/d III/d III/d III/a III/a III/b III/a III/a III/b III/b III/b III/a III/a III/d III/a III/b III/d III/c III/c III/a III/a III/a 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.

000 750.000 750.000 750.000 750. A.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750. SURYANTI SUTRIYAH SUPRIYATI ISTIQOMAH Wiwing Hartinah Derita Koerniawati Titik Sunarti Margiyanti Sulistiyani Sri Nuryanti Agnes Supriyati Sumarsih Herna Suwarsih Ida Noorhayati Meilia Darojatul Imah Sri Rahayu Tatik Sulistyawati Winarti Yulianti Siti Rokhani Sulastri Biniyah Suwanti Sumartini Jumilah Sri Lestari Ninuk Sumiyati Suhardi Wakiran Sutiyem Tuminem Suratmini Heru Sutrisna Page 454 19690403 200801 2 014 19671009 200801 2 009 19680209 200801 2 004 19690805 200801 2 019 19710217 200801 2 007 19670213 199303 2 006 19710327 200801 2 009 19670906 200801 2 003 19630719 198503 2 007 19690514 200801 2 013 19671217 198803 2 003 19690328 200801 2 006 19671018 200801 2 002 19690703 200801 2 013 19670713 198803 2 008 19700524 200801 2 007 19670316 198702 2 001 19670613 200801 2 008 19660208 200701 2 009 19710525 200801 2 008 19640606 198503 2 018 19680613 198903 2 005 19701128 200801 2 004 19570315 198702 2 002 19650515 199303 2 010 19640315 198702 2 001 19630502 198708 2 001 19611223 198703 2 001 19680518 200801 2 009 19610608 198303 1 013 19620810 198407 1 001 19670505 199203 2 014 19630313 199303 2 003 19640710 199302 2 001 19661228 198804 1 001 III/a III/a III/a III/a III/a III/c III/a III/a III/d III/a III/d III/a III/a III/a III/d III/a III/d III/a III/b III/a III/d III/c III/b III/d III/c III/c III/d III/c III/b III/d III/c III/d III/d III/d III/d 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 750.000 .000 750.000 750.000 750.1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 11406 11411 11413 11414 11414 11417 11506 11509 11518 11520 11521 11522 11523 11524 11525 11525 11607 11607 11615 11615 11618 11619 11619 11621 11623 11713 11714 20103 20103 20114 20115 20206 20211 20216 20216 TK ABA Margomulyo 1 Seyegan TK Bhakti PKK 3 Seyegan TK Dharma Wanita Seyegan TK ABA Margomulyo 3 Seyegan TK ABA Margomulyo 3 Seyegan TK Pusposiwi 2 Seyegan TK ABA Sleman Kota TK Al-Ihsan Sleman TK Indriasana Sleman TK Keluarga Sleman TK Mardisiwi Sleman TK Pertiwi Caturharjo Sleman TK Pertiwi 1 Sleman TK PKK Tridadi Sleman TK PKK Trimulyo Sleman TK PKK Trimulyo Sleman TK ABA Ngabean 1 Tempel TK ABA Ngabean 1 Tempel TK Budiasih Tempel TK Budiasih Tempel TK Mardisiwi Tempel TK Ngestirini Tempel TK Ngestirini Tempel TK Nurul Huda Tempel TK Panti Rini 2 Tempel TK Pertiwi Donokerto 2 Turi TK PKK Mardisiwi Turi SD Negeri Jagamangsan 1 Berbah SD Negeri Jagamangsan 1 Berbah SD Negeri Tanjungtirto 1 Berbah SD Negeri Tanjungtirto 2 Berbah SD Negeri Cangkringan 2 SD Negeri Kiyaran 2 Cangkringan SD Negeri Umbulharjo 2 Cangkringan SD Negeri Umbulharjo 2 Cangkringan WALJIATI SUTIANI.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750. Ma.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.

000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 20216 20304 20304 20313 20313 20319 20325 20330 20403 20407 20410 20412 20502 20503 20504 20505 20509 20511 20515 20602 20609 20709 20709 20713 20723 20813 20815 20816 20820 20901 20902 20905 20912 21001 21005 SD Negeri Umbulharjo 2 Cangkringan SD Negeri Babarsari Depok SD Negeri Babarsari Depok SD Negeri Depok 1 SD Negeri Depok 1 SD Negeri Karangasem Depok SD Negeri Nanggulan Depok SD Negeri Perumnas 3 Depok SD Negeri Banyuraden Gamping SD Negeri Demakijo 1 Gamping SD Negeri Gamping SD Negeri Jambon 2 Gamping SD Negeri Godean 2 SD Negeri Godean 3 SD Negeri Brongkol Godean SD Negeri Jetak Godean SD Negeri Kwagon Godean SD Negeri Pengkol Godean SD Negeri Semarangan 5 Godean SD Negeri Bogem 1 Kalasan SD Negeri Kledokan Kalasan SD Negeri Kwayuhan Minggir SD Negeri Kwayuhan Minggir SD Negeri Sutan Minggir SD Muhammadiyah Sunten Minggir SD Negeri Mlati 2 SD Negeri Ngemplaknganti Mlati SD Negeri Plaosan 1 Mlati SD Negeri Pundong Mlati SD Negeri Kaliduren Moyudan SD Negeri Malangan Moyudan SD Negeri Ngijon 2 Moyudan SD Negeri Sumberrahayu Moyudan SD Negeri Banteran 1 Ngaglik SD Negeri Clumprit Ngaglik Zupriyadi Yustina Munarti Sihana Supartilah Pardimin Sartini Kanthy Lestari Lontaria Silitonga Sutiyati Sriyana Kusdiyana Sugiarti Ngadikir Sri Suwartini Sri Widayati Ponimin Suradi Warno Stephanus Parno Mardiyanto Raharjo Tumin Akhmad Rismanto Bakir Bastin Astuti Tuminem Sunarto Waliyem Patmawati Sutimah Suwardani Triasih Sri Wahyuni Yohanna Krisnurani Sudiyati Sri Nurjiati Page 455 19690412 200801 1 010 19531117 198603 2 002 19631201 198509 1 002 19680404 199403 2 004 19681128 200003 1 006 19661009 200604 2 002 19700304 200701 2 016 19620327 199109 2 001 19660517 198804 2 001 19650325 200801 1 002 19650505 198804 1 003 19690613 200501 2 015 19641025 198506 1 001 19681215 200501 2 005 19660502 198803 2 009 19631123 198506 1 001 19630620 198403 1 010 19650719 198804 1 001 19670512 198804 1 002 131320813 19611005 199208 1 001 19680112 198804 1 001 19700101 199606 1 004 19690728 199303 2 004 19630606 198703 2 013 19691228 199606 1 001 19640501 198508 2 002 19641231 198403 2 021 19660926 199403 2 003 19640201 199007 1 001 19620811 198302 2 003 19680223 200701 2 008 19650308 200801 2 004 19701207 199912 2 001 19610312 199112 2 001 III/a III/d III/d III/d III/c III/a III/b III/d III/d III/a III/d III/a III/d III/a III/c III/d III/d III/c III/d III/d III/d III/c III/d III/d III/d III/c III/d III/d III/d III/b III/c III/b III/b III/b III/d 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 .000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.

000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750. A.000 750.Pd Sri Sunarti Musriyantini.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 .000 750.000 750.000 750.Ma.1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 21005 21007 21009 21020 21027 21107 21113 21117 21122 21207 21210 21212 21213 21214 21217 21304 21305 21401 21409 21409 21410 21417 21422 21502 21505 21512 21516 21527 21527 21527 21529 21601 21601 21611 21613 SD Negeri Clumprit Ngaglik SD Negeri Donoharjo Ngaglik SD Negeri Jongkang Ngaglik SD Negeri Rejodani Ngaglik SD Negeri Sukomulyo Ngaglik SD Negeri Karanganyar Ngemplak SD Negeri Krapyak 2 Ngemplak SD Negeri Pokoh 1 Ngemplak TK dan SD Model SD Negeri Kaliurang 1 Pakem SD Negeri Pakem 2 SD Negeri Pandanpuro 1 Pakem SD Negeri Pandanpuro 2 Pakem SD Negeri Paraksari Pakem SD Negeri Srowolan Pakem SD Negeri Dadapsari Prambanan SD Negeri Delegan 1 Prambanan SD Negeri Bokong Seyegan SD Negeri Margoagung Seyegan SD Negeri Margoagung Seyegan SD Negeri Margokaton Seyegan SD Negeri Ngino 2 Seyegan SD Muhammadiyah Bolu Seyegan SD Negeri Dalangan Sleman SD Negeri Dukuh 2 Sleman SD Negeri Keceme 1 Sleman SD Negeri Ngangkrik Sleman SD Negeri Tlacap Sleman SD Negeri Tlacap Sleman SD Negeri Tlacap Sleman SD Negeri Triharjo Sleman SD Negeri Banyurejo 1 Tempel SD Negeri Banyurejo 1 Tempel SD Negeri Klegung 1 Tempel SD Negeri Klegung 3 Tempel Slamet Widodo Nurini Sri Purwanti Endang Parwati Yosefin Hartati Susilawati Suyatmiyatun TEni Indrati Supriyana Suyamti Sulastri Sularno Purwanti Supartinah Sri Sunarsih Theresia Supartinah Suparmono Sri Yatni Muji Wiyono Winarni Riris Praptiwahyuni Muninggar Parjilah.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750. A.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.Ma.Pd Wantiyah Erni Susilawati Sukiyem Siti Retnaningsih Dulrosyid Heru Sutopo Sujarno Hadi Saputro Ukti Farida Poniman Arkomah ENDARDIYONO Maniseh Page 456 19691227 199102 1 002 19650719 199108 2 001 19710418 200801 2 004 19680522 200604 2 009 19660319 200701 2 007 19700205 198903 2 002 132077614 19640304 198509 1 003 19680107 199311 2 001 19660707 198603 2 006 19670618 200604 1 002 19680823 200501 2 006 19680703 200501 2 005 19710203 200604 2 018 19530103 197701 2 001 19670228 199703 1 001 19670327 199903 2 002 19630110 199003 1 011 19610916 198603 2 010 19691118 200801 2 006 19680717 200604 2 005 19640413 198608 2 002 19631209 198404 2 005 19710322 199903 2 004 19700417 199803 2 004 19630219 199208 2 001 19650405 198804 2 003 19560518 198603 1 005 19640404 198303 1 002 19680907 200604 1 007 19630604 198603 2 015 19680322 200003 1 003 19680615 200801 2 013 19710127 199506 1 001 19650415 198804 2 001 III/d III/d III/b III/a III/b III/b III/a III/d III/c III/a III/a III/a III/a III/a III/d III/b III/c III/d III/d III/a III/a III/d III/d III/c III/d III/c III/d III/d III/d III/a III/d III/a III/a III/c III/c 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.

000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 .000 750.000 750.000 750.000 750.000 750. Kartinem Page 457 19660612 200012 2 004 19660605 200701 1 022 19671125 199203 1 005 19670603 200801 1 007 19620609 198703 1 003 19621110 198601 1 004 19620529 198601 2 001 19690105 200701 2 016 19700305 199802 2 001 19630131 198403 2 007 19630612 198703 1 016 19660212 200604 1 010 19670708 200801 2 006 19630320 198412 1 004 19570606 198603 1 011 19630424 199103 2 003 19590312 198703 1 001 19640503 199003 1 009 19620723 198412 1 002 19660519 199903 2 001 19641112 198703 2 010 19610504 198403 2 008 19650914 198803 2 008 19630524 198412 1 003 19591228 198903 1 006 19640530 198703 2 011 19710313 200604 1 002 19621001 199103 2 002 19530823 198503 2 001 19620910 198502 1 002 19600223 198601 2 002 19650710 199003 2 005 19560919 198702 1 001 19590702 198502 1 001 19530425 198003 2 002 III/a III/b III/d III/b III/d III/d III/d III/b III/c III/d III/c III/b III/a III/b III/b III/c III/b III/d III/d III/c III/c III/b III/d III/b III/b III/d III/b III/d III/d III/b III/d III/b III/d III/d III/d 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750. Kusumo Pribadi Sri Jauhariyati Arsyadi Ridwan Justina Siringo Ringo Yohana Francisca Haryati Leonardus Heru Prawoto Priyatini Sri Nurhayati Tukiman Pradata A.000 750.000 750.1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 21713 30101 30104 30301 30305 30305 30401 30401 30402 30403 30403 30403 30404 30405 30503 30503 30505 30602 30605 30701 30704 30806 30806 30808 30901 30904 31001 31003 31005 31005 31007 31102 31104 31104 31201 SD Negeri Turi 1 SMP Negeri 1 Berbah SMP Muhammadiyah 1 Berbah SMP Negeri 1 Depok SMP Negeri 5 Depok SMP Negeri 5 Depok SMP Negeri 1 Gamping SMP Negeri 1 Gamping SMP Negeri 2 Gamping SMP Negeri 3 Gamping SMP Negeri 3 Gamping SMP Negeri 3 Gamping SMP Negeri 4 Gamping SMP Ma`arif Gamping SMP Negeri 3 Godean SMP Negeri 3 Godean SMP Muhammadiyah 1 Godean SMP Negeri 2 Kalasan SMP Kanisius Kalasan SMP Negeri 1 Minggir SMP Muhammadiyah 2 Minggir SMP Muhammadiyah 2 Mlati SMP Muhammadiyah 2 Mlati SMP Pamungkas Mlati SMP Negeri 1 Moyudan SMP Muhammadiyah Moyudan SMP Negeri 1 Ngaglik SMP Negeri 3 Ngaglik SMP Hamong Putera Ngaglik SMP Hamong Putera Ngaglik SMP PIRI Ngaglik SMP Negeri 2 Ngemplak SMP Muhammadiyah Ngemplak SMP Muhammadiyah Ngemplak SMP Negeri 1 Pakem Digna Audakter Suhardo Suprih Sudaryanto Agus Fahrudin Sudarmadi Sutomo Murwani Rahayu Sulastri Sri Mulyani Ida Nur Naini Harwanto Sunarya Widarti Sugiyanta Tri Haryono Trianawati Sumardi Ngatidjo Y. Karsono Supartinah Sri Winarni Sumarsih Puspita Handayani Agustinus Purnomohadi Alb.000 750.000 750.

000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 31201 31202 31202 31203 31203 31204 31204 31207 31301 31302 31303 31304 31401 31401 31401 31403 31504 31504 31508 31602 31701 31701 31705 31806 40321 40605 40706 41009 41009 41211 41413 41616 41643 41717 50109 SMP Negeri 1 Pakem SMP Negeri 2 Pakem SMP Negeri 2 Pakem SMP Negeri 3 Pakem SMP Negeri 3 Pakem SMP Negeri 4 Pakem SMP Negeri 4 Pakem SMP Muhammadiyah Pakem SMP Negeri 1 Prambanan SMP Negeri 2 Prambanan SMP Negeri 3 Prambanan SMP Negeri 4 Prambanan SMP Negeri 1 Seyegan SMP Negeri 1 Seyegan SMP Negeri 1 Seyegan SMP Sultan Agung Seyegan SMP Negeri 4 Sleman SMP Negeri 4 Sleman SMP Santo Aloysius Sleman SMP Negeri 2 Tempel SMP Negeri 1 Turi SMP Negeri 1 Turi SMP Muhammadiyah Turi MTsN Tempel SMA Gama Depok SMA Negeri 1 Kalasan SMA Negeri 1 Minggir SMA Negeri 2 Ngaglik SMA Negeri 2 Ngaglik SMA Negeri 1 Pakem SMA Negeri 1 Seyegan SMA Negeri 1 Tempel SMA Ma'arif 1 Sleman SMA Negeri 1 Turi SMK Yapemda 1 Berbah Dwi Retno Hartuti Sunanta Tri Wahyuningsih Lalu Mahmud Christina Sri Heri Sudarwati Hesti Purwaningsih Kurnia Astiani Sumarja Respati Yulianta Supadma Sudiman Rosyad Suradiyana Farida Tiktiyaningsih Herny Lestari Trip Ratikno Harni Wuryaningsih Suwarti Suryati Sumiasih Darwanto Endang Sri Surani Sri Wiyatmi Kristuti Robertus Indrawan Heri Afrahatu Rahmah Suprihatin Wiyoto Hadi Maryati Karyawan Setyotomo Mami Zukhamiatun Budiyana Erin Herawatiningsih Eni Widodo Ariawanti Susiandari Page 458 19680824 199702 2 001 19550630 198401 1 001 19680114 199103 2 007 19550404 198003 1 015 19590516 198502 2 001 19750401 200604 2 021 19791025 200501 2 011 19550628 198003 1 005 19640702 198412 1 003 19610815 198502 1 001 19620602 198601 1 002 19700131 200501 1 004 19621219 198603 1 014 19640203 198403 2 003 19670702 200501 2 006 19540408 198502 1 001 19651204 200701 2 005 19660904 199003 2 005 19650109 198703 2 006 19650903 198703 2 004 19571113 198412 1 001 19680414 200501 2 010 19520906 198303 2 005 19661027 199601 2 001 19640905 198903 1 018 19681013 200701 2 009 19681110 200801 2 021 19530116 198103 1 002 19690828 200501 2 008 19610604 198601 1 002 19700502 200701 2 011 19650224 199903 1 003 19651104 198903 2 015 19660411 200801 1 003 19650816 200701 2 008 III/d III/d III/d III/b III/c III/a III/b III/c III/c III/d III/d III/b III/c III/d III/c III/c III/a III/d III/b III/c III/d III/c III/d III/c III/d III/b III/a III/c III/c III/d III/b III/d III/d III/a III/b 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 .000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.

000 750.000 750.000 750.000 750.000 750. Dakir Padmi Nidaratun Chazanah Sularno Raden Sujatmika Hadi Kuncara Retno Dumilah Wariyati Marpujiwati Kamsirah Dalin Listyawati Raminah Suparni Jumilah C.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750. Suryoto Edy Raharjo Michael Istiaji Siti Ulfiyatul Hoiriyah Chatarina Tri Widiastuti Marjiyanta Muh.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 .000 750.000 750.000 750. Sri Dasiyati Sri Wirastuti Mujianti Yulia Rina Sutantri Maryanti Juti Asih Sumilah Cicilia Sri Sumaryanti Sugiyanti Suryatini Dwi Sukarmi Maryani Subariyah Yatinem Purwani Partiyem Page 459 19521213 197303 1 001 19580310 199003 2 001 19640807 198803 1 012 19650930 199112 1 001 19710307 200604 2 003 19740320 200604 2 004 19710101 200604 1 044 19660909 200801 1 001 19620302 200103 2 001 19650808 200701 2 011 19570928 198602 1 003 19650215 199001 1 001 19690404 200701 2 016 19670904 198702 2 001 19660728 198602 2 001 19630527 198602 2 004 19630124 198203 2 002 19600817 198303 2 016 19661202 198602 2 004 19630321 198302 2 002 19630507 198403 2 008 19671111 198803 2 008 19650701 198602 2 004 19600225 198602 2 003 19650105 198602 2 004 19620405 198302 2 004 19650808 198602 2 003 19591207 198303 2 005 19620318 198503 2 006 19560623 198002 2 001 19640815 198602 2 003 19600813 198702 2 003 19660226 198702 2 002 19670411 198702 2 012 19670618 198702 2 003 III/b III/d III/d III/c III/b III/b III/b III/a III/d III/a III/c III/d III/b IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 750.000 750.1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 50303 50303 50303 50303 50303 50504 50504 50505 50606 50927 50929 51237 51546 10117 10201 10207 10216 10301 10304 10312 10312 10314 10331 10336 10337 10341 10349 10358 10361 10406 10426 10503 10510 10510 10514 SMK Negeri 2 Depok SMK Negeri 2 Depok SMK Negeri 2 Depok SMK Negeri 2 Depok SMK Negeri 2 Depok SMK Negeri 1 Godean SMK Negeri 1 Godean SMK Negeri 2 Godean SMK Negeri 1 Kalasan SMK Muhammadiyah 1 Moyudan SMK Islam Moyudan SMK Muhammadiyah Pakem SMK Muhammadiyah 2 Sleman TK PKK Kalitirto Berbah TK ABA Balong Cangkringan TK Bhina Putra Cangkringan TK Sunan Kalijogo Cangkringan TK ABA Karangmalang Depok TK ABA Pringwulung Depok TK Anggono Rini Depok TK Anggono Rini Depok TK Annur 1 Depok TK Kanisius Demangan Baru Depok TK Kusuma 2 Depok TK Mardi Putra Manukan Depok TK Negeri 1 Sleman Depok TK Santo Yusup Depok TK Tri Pusoro Rini Depok TK Tunas Gading Depok TK ABA Gamping Kidul TK Bunga Berkembang Gamping TK ABA Al-Jihad Godean TK ABA Sangonan Godean TK ABA Sangonan Godean TK Indriyasana Gancahan Godean Aris Rahardjo Siti Istikah R.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.

000 750.000 750.000 750. Yustina Sudiastuti Sri Ayem Budiarti Rr.000 750.000 750.000 750.000 750.000 .000 750. Nuriyati Sri Sumarningsih Sumilah Sugiati Siti Umi Rochimah Partiyem Page 460 19650614 198602 2 006 19661006 198702 2 001 19660618 198702 2 005 19661016 198702 2 002 19591212 198303 2 017 19651202 198602 2 003 19670331 198702 2 002 19650926 198703 2 003 19670915 198803 2 007 19631229 198303 2 010 19631001 198702 2 002 19640505 198803 2 009 19650413 198702 2 003 19660910 198702 2 003 19660905 198702 2 004 19631114 198702 2 001 19630608 198702 2 002 19640202 198609 2 002 19601124 198203 2 009 19600315 198303 2 008 19620209 198602 2 003 19590626 198203 2 007 19610310 198303 2 014 19670807 198702 2 003 19560201 198003 2 002 19620302 198303 2 016 19601227 198403 2 006 19630310 198702 2 003 19660623 198602 2 003 19590405 198203 2 005 19611103 198303 2 007 19590302 198702 2 001 19620429 199103 2 002 19590725 198103 2 005 19650325 198602 2 002 IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 750.000 750.000 750.000 750.1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 10521 10521 10525 10614 10630 10637 10701 10711 10801 10804 10805 10806 10816 10819 10835 10838 10839 10842 10844 10912 10913 10918 11003 11005 11027 11112 11116 11116 11205 11207 11212 11214 11306 11320 11323 TK PKK Sidoagung 2 Godean TK PKK Sidoagung 2 Godean TK Pusposari 4 Godean TK Bakti 4 Kalasan TK PKK Keniten Kalasan TK Setyorini Kalasan TK ABA Kalikotak Minggir TK Bopkri Minggir TK ABA Blunyah Gede Mlati TK ABA Kutu Asem Mlati TK ABA Mulungan Mlati TK ABA Sendangadi Mlati TK Dharma Bakti 2 Mlati TK Indriyasana 3 Mlati TK Putra Jaya Mlati TK Tirtosaputro Mlati TK Tirtosiwi Mlati TK Tunas Harapan 2 Mlati TK Tunas Muda Mlati TK Kartini Semi Asri Moyudan TK Mulyosari Moyudan TK Tunas Melati Moyudan TK ABA Rejodani Ngaglik TK ABA Sumberan Ngaglik TK Siaga Tunas Kelapa Ngaglik TK Masyitoh Bina Putra 2 Ngemplak TK PKK Widodo Ngemplak TK PKK Widodo Ngemplak TK ABA Boyong Pakem TK Dharmasiwi Pakem TK Kuncup Kusuma 2 Pakem TK Kuncup Mekar 2 Pakem TK ABA Karangasem Prambanan TK Margomulyo Prambanan TK Masyitoh 4 Prambanan Sri Suryani Christiana Sumirah Martini Endrajati Purnomo Murni Sri Sumiyati E.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750. Khatarina Darwati Juminten Tuminem Suratmi Mujiyati Suratmi Theresia Tumini Sri Rejeki Wuryanti Ganefiyati Suprapti Ningsih Suwarni Patrisia Indar Astuti Mujinem Lestari Fatimah Siti Marsilah Kabulyati Suharti Sumitro Suharti Siswiyati Winarti Kuswardani Rr.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.

000 750.000 .000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 11410 11415 11416 11504 11506 11510 11514 11516 11517 11520 11524 11525 11603 11605 11606 11611 11614 11708 20111 20112 20115 20119 20122 20201 20202 20202 20204 20205 20207 20208 20209 20210 20210 20214 20214 TK Bhakti PKK 2 Seyegan TK Sultan Agung Seyegan TK Puspasiwi 1 Seyegan TK ABA Panggeran Sleman TK ABA Sleman Kota TK Among Yoga Sleman TK Budi Mulia Sleman TK Garuda 6 Sleman TK Indria Kartika Sleman TK Keluarga Sleman TK PKK Tridadi Sleman TK PKK Trimulyo Sleman TK ABA Gendol Tempel TK ABA Krasakan Tempel TK ABA Kromodangsan Tempel TK ABA Sedogan Tempel TK Among Putro Tempel TK Indriyasana Somohitan Turi SD Negeri Pendemsari Berbah SD Negeri Sumber 1 Berbah SD Negeri Tanjungtirto 2 Berbah SD Muhammadiyah Karangharjo Berbah SD Muhammadiyah Pajangan 2 Berbah SD Negeri Banaran Cangkringan SD Negeri Bronggang Cangkringan SD Negeri Bronggang Cangkringan SD Negeri Cancangan Cangkringan SD Negeri Cangkringan 1 SD Negeri Glagaharjo Cangkringan SD Negeri Gungan Cangkringan SD Negeri Kepuharjo Cangkringan SD Negeri Kiyaran 1 Cangkringan SD Negeri Kiyaran 1 Cangkringan SD Negeri Srunen Cangkringan SD Negeri Srunen Cangkringan PARJINAH MARIYAH NINIK PUJIANDARI Rustiyati Sutrisniyati Indarwati Anastasia Widi Gunarti Mustanginah Christina Ngatiyem Purwaningsih Sumiyati Rr.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750. Sri Utami Sutarsih Sumardiyati Anif Dwiyati Asrofiyah Rini Pujiningsih Theresia Sri Paryanti Darmi Supriyanti Mustinah Rubiyati Sri Jariyati Sri Yatun Subagya S Nuryati Haris Purwanta Tri Listyawati Rumiyatun Suminah Rubiyati Bambang Sujarmanto Pairan Suwarni Hasam Suwidi Page 461 19640523 198603 2 005 19660305 198702 2 001 19630311 198603 2 012 19660803 198602 2 008 19610420 198503 2 005 19660703 198602 2 002 19661215 198602 2 001 19640716 198603 2 013 19660203 198602 2 004 19640620 198702 2 001 19651211 198602 2 003 19640423 198503 2 008 19670613 198610 2 001 19651204 198602 2 003 19660603 198602 2 002 19660716 198602 2 003 19670910 198803 2 007 19660112 198602 2 006 19620702 198303 2 010 19650515 198509 2 001 19570809 198702 2 001 19530416 197604 2 002 19530906 197405 2 006 19560413 198201 2 001 19650520 198603 1 009 19650626 198604 2 003 19660811 198804 1 001 19660607 198603 2 010 19550724 198509 2 001 19630817 198403 2 010 19520915 197402 2 003 19580411 198303 1 012 19640827 198403 1 005 19600425 198012 2 004 19621201 198509 1 001 IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.

000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 20215 20215 20216 20302 20303 20303 20304 20304 20304 20305 20306 20307 20311 20312 20315 20316 20317 20317 20318 20318 20320 20321 20323 20324 20325 20325 20325 20327 20331 20331 20331 20334 20334 20335 20336 SD Negeri Umbulharjo Cangkringan SD Negeri Umbulharjo Cangkringan SD Negeri Umbulharjo 2 Cangkringan SD Negeri Adisutjipto 2 Depok SD Negeri Ambarukmo Depok SD Negeri Ambarukmo Depok SD Negeri Babarsari Depok SD Negeri Babarsari Depok SD Negeri Babarsari Depok SD Negeri Bhaktikarya Depok SD Negeri Caturtunggal 3 Depok SD Negeri Caturtunggal 4 Depok SD Negeri Condongcatur Depok SD Negeri Corongan Depok SD Negeri Deresan Depok SD Negeri Gambiranom Depok SD Negeri Gejayan Depok SD Negeri Gejayan Depok SD Negeri Kalongan Depok SD Negeri Kalongan Depok SD Negeri Karangwuni 1 Depok SD Negeri Kentungan Depok SD Negeri Maguwoharjo 1 Depok SD Negeri Mustokorejo Depok SD Negeri Nanggulan Depok SD Negeri Nanggulan Depok SD Negeri Nanggulan Depok SD Negeri Nogopuro Depok SD Negeri Perumnas Condongcatur Depok SD Negeri Perumnas Condongcatur Depok SD Negeri Perumnas Condongcatur Depok SD Negeri Samirono Depok SD Negeri Samirono Depok SD Negeri Sarikarya Depok SD Negeri Tajem Depok Karjiyati Mukadimah Dwi Widarminingsih Sukapdiyah Rita Eko Setyowati Paiman Susanto Kornelius Kamijo Ratiyem Bambang Widada Tintin Sumarni Jumarni Widarti Rochmat Susanto Ngadiyan Miryam Sadimin Rubinah Sri Lestari Sunarsih Tuminah Sudarna Giyono Tugimin Margono Sundari Istijanah Sardiyana Sri Rahayu Mujiyati Sri Miyati Tri Wahyuningsih Rosnidar Lubis Atmiyati Sumiyati Achmad Tamyis Page 462 19600515 198109 2 007 19640811 198403 2 005 19670521 199203 2 003 19560710 198603 2 003 19690515 198804 2 001 19541111 197604 1 001 19580402 197912 1 004 19581208 197804 2 001 19661005 198604 1 001 19601219 198509 2 001 19621014 198403 2 004 19640320 198703 2 008 131892918 19630228 198403 1 003 19590810 198202 2 004 19631020 198506 1 002 19560907 197912 2 002 19631102 198403 2 002 19570606 198303 2 007 19570911 198506 2 001 19640922 198804 1 001 19600709 198403 1 003 19590415 198703 1 007 19531102 198510 1 001 19611021 198201 2 006 19640624 198403 2 003 19650805 198610 1 004 19610606 198609 2 001 19600604 198804 2 001 19600702 198201 2 008 19570622 198405 2 001 19580610 198201 2 005 19630807 198603 2 014 19651017 198603 2 009 19580818 198603 1 020 IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 .000 750.000 750.

000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 20342 20402 20403 20404 20404 20404 20408 20409 20409 20412 20412 20413 20416 20417 20421 20421 20421 20422 20425 20425 20502 20503 20506 20506 20511 20512 20513 20517 20529 20529 20529 20601 20605 20606 20607 SD Kanisius Demangan Baru 1 Depok SD Negeri Balecatur 2 Gamping SD Negeri Banyuraden Gamping SD Negeri Baturan 1 Gamping SD Negeri Baturan 1 Gamping SD Negeri Baturan 1 Gamping SD Negeri Demakijo 2 Gamping SD Negeri Gamol Gamping SD Negeri Gamol Gamping SD Negeri Jambon 2 Gamping SD Negeri Jambon 2 Gamping SD Negeri Jatisawit Gamping SD Negeri Mancasan Gamping SD Negeri Mayangan Gamping SD Negeri Nogotirto Gamping SD Negeri Nogotirto Gamping SD Negeri Nogotirto Gamping SD Negeri Nyamplung Gamping SD Negeri Tuguran Gamping SD Negeri Tuguran Gamping SD Negeri Godean 2 SD Negeri Godean 3 SD Negeri Karakan Godean SD Negeri Karakan Godean SD Negeri Pengkol Godean SD Negeri Semarangan 1 Godean SD Negeri Semarangan 2 Godean SD Negeri Sidoarum Godean SD Muhammadiyah Sidomulyo Godean SD Muhammadiyah Sidomulyo Godean SD Muhammadiyah Sidomulyo Godean SD Negeri Bendungan Kalasan SD Negeri Kalasan Baru SD Negeri Karangnongko 1 Kalasan SD Negeri Karangnongko 2 Kalasan Albertus Hartoyo Surtiyatinah Mulyaarja Murniyati Sri Suharti Nanik Suwarni Suwarni Kristiana Sriwikujieni Valentina Walsiyah Daroji Trimani Suratiman Sudarto Veronica Widayati Zainal Abidin Rusiyat Mahmudin Maria Regina Wakirah Siti Ulfah Agus Aris Munandar Sri Rahyuni Purwantiningsih Rubiasih Inayati Mintarsih Siti Umamah Hamam Murtini Rodhi Astuti Sarmiji Sugiyati Sukirman Susgiyanti Marsana Sri Supadmi Sujadi Mudjijat Page 463 19620118 199003 1 006 19611120 197912 2 001 19610128 198303 1 010 19600312 198604 2 001 19610610 199003 2 004 19631204 198403 2 006 19601001 198201 2 014 19600407 198202 2 002 19600419 198201 2 003 19611126 198604 1 001 19620628 198403 2 007 19650506 198403 1 003 19660115 198604 1 001 19550626 197701 2 002 19550818 198603 1 013 19611224 198103 1 002 19650812 198603 1 021 19520908 197912 2 002 19620416 198403 2 006 19620807 198403 1 012 19600615 198303 2 008 19560301 198303 2 007 19530815 198012 2 001 19610417 198603 2 009 19580705 197912 1 011 19630225 198304 2 002 19650514 198509 2 001 19590727 198509 2 001 19530211 197701 2 001 19550906 198202 1 002 19621031 198604 2 001 19660819 198804 1 001 19591018 198012 2 003 19600827 198303 1 011 19531201 197512 1 002 IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 .

1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 20609 20610 20614 20615 20618 20618 20619 20619 20619 20620 20622 20623 20625 20703 20705 20705 20706 20709 20713 20716 20723 20805 20806 20806 20806 20806 20806 20808 20809 20814 20814 20815 20818 20820 20820 SD Negeri Kledokan Kalasan SD Negeri Kowangbinangun Kalasan SD Negeri Purwobinangun Kalasan SD Negeri Salakan Lor Kalasan SD Negeri Sidorejo Kalasan SD Negeri Sidorejo Kalasan SD Negeri Sorogenen 1 Kalasan SD Negeri Sorogenen 1 Kalasan SD Negeri Sorogenen 1 Kalasan SD Negeri Sorogenen 2 Kalasan SD Negeri Tamanan 2 Kalasan SD Negeri Tamanan 3 Kalasan SD Negeri Tunjungsari 1 Kalasan SD Negeri Dalangan 1 Minggir SD Negeri Daratan Minggir SD Negeri Daratan Minggir SD Negeri Jarakan Minggir SD Negeri Kwayuhan Minggir SD Negeri Sutan Minggir SD Kanisius Klepu Minggir SD Muhammadiyah Sunten Minggir SD Negeri Gemawang Mlati SD Negeri Gombang Mlati SD Negeri Gombang Mlati SD Negeri Gombang Mlati SD Negeri Gombang Mlati SD Negeri Gombang Mlati SD Negeri Jombor Lor Mlati SD Negeri Jumeneng Mlati SD Negeri Nglarang Mlati SD Negeri Nglarang Mlati SD Negeri Ngemplaknganti Mlati SD Negeri Pogung Kidul Mlati SD Negeri Pundong Mlati SD Negeri Pundong Mlati Rukiyah Suparman Sri Tarminah Sartana Suwarti Siti Fatimah Sutini Sumarsih Tri Indarsih Uswatun Chasanah Partiyem Soelarti Tukini Mujiyono Matheus Kalil Siswanto Sunarti Kuwat Sri Marzuniyah Sarimun Natalia Suhartini Nurokhmah Asteria Mulatinah Suryana Mukiyem Wakidah Leginem Purwantini Warno Parjiyah Dasih Sumarni Rubiyanti Sukinem Noor Latifah Mokh.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 .000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750. Rakhmat Marjana Page 464 19621207 198304 2 008 19580916 198201 1 003 19640101 198603 2 036 19660626 199103 1 013 19610511 198201 2 005 19630907 198603 2 008 19530305 197912 2 001 19580816 198201 2 002 19590127 198201 2 002 19590225 198603 2 004 19620604 198403 2 009 19660215 198911 2 001 19561218 198604 2 001 19620325 198403 1 002 19530306 198104 1 001 19570515 198303 2 004 19581018 197803 1 003 19560323 198509 2 001 19620101 198201 1 010 19530326 198104 2 001 19531217 197210 2 001 19530228 197803 2 003 19570211 198303 1 013 19570323 197803 2 007 19570406 197803 2 006 19630219 198403 2 004 19680423 199102 2 001 19590606 198201 1 006 19590402 198603 2 004 19560924 197809 2 001 19630528 198403 2 004 19601123 197912 2 004 19651025 198603 2 011 19530510 197803 1 008 19620708 198603 1 011 IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.

000 750. Tugiyati Sri Fatonah Evi Desi Kastanya Zumaroh Muntikhanah Z. A Mujina Lusia Sri Sugiyati Sri Sumarni Muti`ah Slamet Sri Suwarni Fx.000 750.000 750.000 750.000 750. Maryana Subagyo Kuwat Slamet Eko Sutejo Parjiyem Suwarsih Umi Partiwi Agustinus Agus Susanta Isti Rochimah Asri Yunani Sujiyati Masiyem Akhsan Sony Jumadi Rukayah Sri Hastuti Umi Daryatun Raden Roro Artatik Sukidjo Sukarni Winarti Puji Astuti Sugini Page 465 19550817 198508 2 001 19620121 198509 2 001 19520908 197809 2 002 19680919 199401 2 002 19631212 198306 2 001 19651016 198603 2 008 19551203 197804 2 001 19610307 198608 1 002 19600705 198305 2 005 19611108 198403 2 007 19580622 198603 2 002 19560730 197701 1 001 19620307 198012 2 001 19560803 197803 1 007 131174509 19600119 198304 1 003 19671017 198804 1 002 19610613 198603 2 005 19690112 199103 2 008 19581026 198506 2 001 19590811 198604 1 001 19550827 198603 2 003 19590907 198509 2 001 19620917 198506 2 001 19551108 198201 2 002 19560923 198603 1 006 19570709 198508 1 001 19611215 198403 2 007 19590303 198603 2 007 19560909 198509 2 001 19640618 198506 2 001 19531104 198403 1 003 19600625 198509 2 001 19631208 198303 2 004 19601016 198410 2 001 IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 20821 20823 20824 20824 20828 20831 20835 20903 20906 20907 20911 20913 21002 21003 21004 21005 21005 21007 21008 21009 21011 21012 21015 21015 21017 21017 21019 21019 21023 21024 21024 21026 21027 21030 21101 SD Negeri Purwosari Mlati SD Negeri Sendangadi 1 Mlati SD Negeri Sendangadi 2 Mlati SD Negeri Sendangadi 2 Mlati SD Negeri Sinduadi Timur Mlati SD Negeri Tlogoadi Mlati SD Muhammadiyah Blunyah Mlati SD Negeri Moyudan SD Negeri Ngijon 3 Moyudan SD Negeri Nglahar Moyudan SD Negeri Sumberagung Moyudan SD Muhammadiyah Gamplong Moyudan SD Negeri Brengosan 1 Ngaglik SD Negeri Brengosan 2 Ngaglik SD Negeri Candirejo Ngaglik SD Negeri Clumprit Ngaglik SD Negeri Clumprit Ngaglik SD Negeri Donoharjo Ngaglik SD Negeri Gentan Ngaglik SD Negeri Jongkang Ngaglik SD Negeri Karangmloko 1 Ngaglik SD Negeri Karangmloko 2 Ngaglik SD Negeri Minomartani 6 Ngaglik SD Negeri Minomartani 6 Ngaglik SD Negeri Ngebelgede 1 Ngaglik SD Negeri Ngebelgede 1 Ngaglik SD Negeri Nglempong Ngaglik SD Negeri Nglempong Ngaglik SD Negeri Sardonoharjo 2 Ngaglik SD Negeri Sariharjo Ngaglik SD Negeri Sariharjo Ngaglik SD Negeri Selomulyo Ngaglik SD Negeri Sukomulyo Ngaglik SD Negeri Wonosalam Ngaglik SD Negeri Ngemplak 1 M.000 750.000 750.000 750.000 .000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750. Sukartinah Muji Hariyah A.

000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 .000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 21101 21102 21103 21106 21106 21108 21109 21110 21110 21111 21113 21114 21115 21117 21121 21124 21124 21201 21203 21206 21209 21211 21212 21215 21217 21218 21219 21219 21301 21301 21301 21302 21302 21303 21307 SD Negeri Ngemplak 1 SD Negeri Ngemplak 2 SD Negeri Ngemplak 3 SD Negeri Jaten Ngemplak SD Negeri Jaten Ngemplak SD Negeri Kejambon 1 Ngemplak SD Negeri Kejambon 2 Ngemplak SD Negeri Koroulon 1 Ngemplak SD Negeri Koroulon 1 Ngemplak SD Negeri Koroulon 2 Ngemplak SD Negeri Krapyak 2 Ngemplak SD Negeri Krawitan Ngemplak SD Negeri Malangrejo Ngemplak SD Negeri Pokoh 1 Ngemplak SD Negeri Umbulwidodo Ngemplak SD Muhammadiyah Macanan Ngemplak SD Muhammadiyah Macanan Ngemplak SD Negeri Banteng Pakem SD Negeri Blembem Pakem SD Negeri Giriharjo Pakem SD Negeri Pakem 1 SD Negeri Pakem 4 SD Negeri Pandanpuro 1 Pakem SD Negeri Percobaan 3 Pakem SD Negeri Srowolan Pakem SD Negeri Tawangharjo Pakem SD Negeri Turen Pakem SD Negeri Turen Pakem SD Negeri Bleber 1 Prambanan SD Negeri Bleber 1 Prambanan SD Negeri Bleber 1 Prambanan SD Negeri Bokoharjo Prambanan SD Negeri Bokoharjo Prambanan SD Negeri Candisari Prambanan SD Negeri Delegan 3 Prambanan Hening Sulistyani Tugiyono Istikomah Suparmi Maryanti Ngatiyah Kusminah Yunaryati Murni Rudatin Sudadiyo Partiyah Wasiyati Sriyadi Rajiman Suswanto Sri Aminingsih Badawi Sri Saptaningtyas Suryanti Suwartiyah Sri Murbani Ikhtiyarni Maryuni Tugiyo Abu Taufik Sukamtinah Siti Mulyati Dwi Widarmiyati Asngadah Jumingun Muh Abu Khori Suwoto Sutrisno Jumiran Sumartini Page 466 19630129 198603 2 008 19620606 198303 1 016 19640704 198403 2 007 19600502 198304 2 001 19620930 198603 2 006 19640214 198603 2 007 19611030 198403 2 003 19610714 198201 2 012 19620908 198304 2 013 19570728 198012 1 001 19660317 198703 2 002 19570718 197803 2 005 19660403 198603 1 011 19570405 197912 1 006 19611211 198012 1 004 19520911 197210 2 001 19531010 197210 1 001 19600527 198202 2 003 19621025 198509 2 001 19641008 198403 2 007 19660105 198703 2 006 19610410 198304 2 003 19580202 198202 2 005 19640515 198509 1 001 19660302 198509 1 001 19591203 198201 2 002 19570827 197701 2 002 19670521 199203 2 004 19540207 197604 2 002 19580102 198303 1 020 19601106 198603 1 009 19530415 198303 1 013 19580312 198303 1 014 19630714 198604 1 002 19531227 198303 2 005 IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.

A.000 750.000 750.Ma.000 750. Suwandi.000 750.Pd Jemina.000 750.000 750.Ma.000 750. A.000 750.000 750.000 .Ma.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.Ma.000 750.000 750.Pd Sudarmo Tukidi.Pd Zainab Suryani.Pd Sunardi Suratmini Mursilatun Sutardi Yuliana Rustinah Jarwati Sarmi Maria Theresia Sukartinah Marsinah Sri Hidayati Eni Widayati Surtiningsih Winarni Siti Nurjanah Tris Munarno Wiyata Supriyatini Page 467 19630614 198403 2 011 19610406 198509 2 001 19551114 198509 2 001 19600806 198303 2 011 19580309 198202 2 002 19591119 197911 2 001 19580701 198303 2 006 19650810 198804 1 002 19610219 198201 1 005 19661127 198603 2 005 19620705 198603 2 009 19621013 198405 2 001 19640714 198603 2 012 19590304 198403 1 006 19650523 198603 2 011 19600101 198506 2 001 19530304 197804 1 003 19530317 197804 1 001 19540228 198012 1 002 19581224 197911 2 001 19590212 198509 2 001 19670126 198702 1 002 19570908 197803 2 005 19570205 198603 2 004 19600828 198603 2 009 19560510 198303 2 005 19560505 198201 2 003 19620116 198509 2 001 19670228 198804 2 001 19620409 198201 2 001 19660705 198509 2 001 19601216 198403 2 006 19600524 198303 1 014 19610117 198506 1 001 19590616 198201 2 005 IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 750.000 750.000 750.000 750.000 750.Pd Siti Astuti Wardayati. A.Pd Suratiyem. A.000 750.000 750.Ma.000 750. A.000 750.000 750.Ma Jumanah Wahyuni Hidayati Miastuti.000 750.000 750. A.000 750.000 750.Ma.000 750. A.000 750.000 750.000 750.1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 21309 21311 21312 21312 21318 21318 21321 21322 21405 21406 21412 21415 21417 21421 21421 21423 21425 21426 21501 21503 21503 21503 21504 21509 21511 21512 21516 21518 21520 21521 21522 21524 21525 21525 21527 SD Negeri Jali Prambanan SD Negeri Kenaran 2 Prambanan SD Negeri Kenaran 3 Prambanan SD Negeri Kenaran 3 Prambanan SD Negeri Prambanan SD Negeri Prambanan SD Negeri Sumberwatu Prambanan SD Negeri Tempursari Prambanan SD Negeri Jamblangan Seyegan SD Negeri Kandangan 1 Seyegan SD Negeri Margomulyo 1 Seyegan SD Negeri Ngetal Seyegan SD Negeri Ngino 2 Seyegan SD Negeri Tegal Klaci Seyegan SD Negeri Tegal Klaci Seyegan SD Muhammadiyah Gendol 5 Seyegan SD Muhammadiyah Gendol 7 Seyegan SD Muhammadiyah Kasuran Seyegan SD Negeri Caturharjo Sleman SD Negeri Denggung Sleman SD Negeri Denggung Sleman SD Negeri Denggung Sleman SD Negeri Dukuh 1 Sleman SD Negeri Kadisobo 1 Sleman SD Negeri Kadisobo 3 Sleman SD Negeri Keceme 1 Sleman SD Negeri Ngangkrik Sleman SD Negeri Nyaen 2 Sleman SD Negeri Pangukan Sleman SD Negeri Pendowoharjo Sleman SD Negeri Sidomulyo Sleman SD Negeri Sleman 3 SD Negeri Sleman 4 SD Negeri Sleman 4 SD Negeri Tlacap Sleman Saniyem Wafiyah Maryati Wiyati Slamet Widaryati Eni Widyastuti Valentina Sunarni Giyono Fx.

000 750.000 750.000 750.000 750.000 750. Usman Watiyem Artiyati Diana Fitriani Murwantini Sri Purbiyati Suyatna Sri Suwartiyah Endang Purwaningsih Waryanto Giyadi Widodo Rr.1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 21527 21528 21528 21529 21601 21602 21603 21606 21607 21612 21612 21614 21614 21614 21615 21616 21617 21617 21617 21618 21618 21620 21620 21625 21626 21629 21631 21704 21704 21704 21705 21705 21710 21712 21712 SD Negeri Tlacap Sleman SD Negeri Tridadi Sleman SD Negeri Tridadi Sleman SD Negeri Triharjo Sleman SD Negeri Banyurejo 1 Tempel SD Negeri Banyurejo 2 Tempel SD Negeri Banyurejo 4 Tempel SD Negeri Glagahombo 1 Tempel SD Negeri Glagahombo 2 Tempel SD Negeri Klegung 2 Tempel SD Negeri Klegung 2 Tempel SD Negeri Margorejo Tempel SD Negeri Margorejo Tempel SD Negeri Margorejo Tempel SD Negeri Merdikorejo Tempel SD Negeri Mlesen Tempel SD Negeri Salamrejo Tempel SD Negeri Salamrejo Tempel SD Negeri Salamrejo Tempel SD Negeri Soka Tempel SD Negeri Soka Tempel SD Negeri Watupecah Tempel SD Negeri Watupecah Tempel SD Muhammadiyah Gendol 2 Tempel SD Muhammadiyah Gendol 3 Tempel SD Muhammadiyah Kragan Tempel SD Muhammadiyah Ngabean 2 Tempel SD Negeri Donokerto Turi SD Negeri Donokerto Turi SD Negeri Donokerto Turi SD Negeri Karanganyar Turi SD Negeri Karanganyar Turi SD Negeri Somoitan Turi SD Negeri Sukorejo Turi SD Negeri Sukorejo Turi Sartinah Sri Subiyati Theresia Saminem Ruruh Komaryati M.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 . S.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750. Ratna Heryani Budi Ismanto Sumiyati Siti Khotijah Mujilan Cheterina Watimena Dalwadiyati Sarmanto Sarinten Suwarti Karta Mulyana Suhardani Murtija Harjiyan SUKESIH ADININGSIH.000 750.000 750.000 750.Pd Komariyah Sumardi Muhammad Suratna Wiyono Page 468 19650513 198604 2 002 19570106 198012 2 001 19620112 198605 2 001 19640704 198803 2 011 19530303 197701 1 003 19600824 198201 2 004 19521025 197402 2 002 19650202 199201 2 001 19600929 198204 2 007 19561214 198303 2 003 19610110 198303 1 016 19570528 197704 2 002 19570924 197704 2 001 19710203 199303 1 012 19710415 199102 1 001 19590306 198303 1 010 19590325 198201 2 004 19621126 198604 1 001 19650925 198603 2 012 19570821 197804 2 002 19600101 198403 1 023 19590418 198410 2 001 19630103 198610 2 002 19670626 198812 1 001 19540212 198508 2 001 19611018 198204 2 006 19630503 198610 1 003 19600205 198206 1 006 19620502 198303 1 013 19651205 198804 1 001 19620113 199011 2 002 19630507 198403 2 007 19580103 198304 1 004 19610819 198403 1 008 19631108 198603 1 019 IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 750.000 750.

000 750.000 750.1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 21713 21715 21716 21717 30102 30103 30104 30201 30201 30203 30204 30303 30303 30304 30307 30402 30402 30403 30403 30403 30403 30404 30404 30501 30503 30503 30503 30503 30601 30602 30602 30602 30602 30602 30603 SD Negeri Turi 1 SD Negeri Turi 3 SD Negeri Wonosari 1 Turi SD Negeri Wonosari 2 Turi SMP Negeri 2 Berbah SMP Negeri 3 Berbah SMP Muhammadiyah 1 Berbah SMP Negeri 1 Cangkringan SMP Negeri 1 Cangkringan SMP Sunan Kalijaga Cangkringan SMP Taman Dewasa Cangkringan SMP Negeri 3 Depok SMP Negeri 3 Depok SMP Negeri 4 Depok SMP Diponegoro Depok SMP Negeri 2 Gamping SMP Negeri 2 Gamping SMP Negeri 3 Gamping SMP Negeri 3 Gamping SMP Negeri 3 Gamping SMP Negeri 3 Gamping SMP Negeri 4 Gamping SMP Negeri 4 Gamping SMP Negeri 1 Godean SMP Negeri 3 Godean SMP Negeri 3 Godean SMP Negeri 3 Godean SMP Negeri 3 Godean SMP Negeri 1 Kalasan SMP Negeri 2 Kalasan SMP Negeri 2 Kalasan SMP Negeri 2 Kalasan SMP Negeri 2 Kalasan SMP Negeri 2 Kalasan SMP Negeri 3 Kalasan Rr.000 750.000 750.000 750.000 .000 750.000 750.000 750.000 750.000 750. Sri Mulyani Sujilah Wenefrida Sulastri Tutik Haryanti Gogo Hastiwi Lintang Samudera Rubiyati Karsono Ladiyono Sukarmi Dra M.000 750. Endang Neneng Udiasih Suyatmi Sumartinah Martono Troesti Widarsih Tri Karya Jayawati Yulianto Sumiyati Budi Susetyo Supadmi Antonius Rubisa Wasito Walidi Panggung Sumiyem Suharti Sukiyati Didik Junaidi Y.000 750.000 750.000 750. Dwiyanti Rumwardhani Maidha Nasrimah Hariyanto Sukirno Triyono Sri Ambarwati Siti Baroyah Dwi Pratiwi Handayani Page 469 19570514 197707 2 001 19590401 197805 2 001 19560925 198201 2 003 19580215 198201 1 003 19600801 199412 2 001 19650509 198903 2 008 19660718 199001 1 001 19530603 197903 2 003 19630401 198403 1 005 19600316 198602 2 004 19550505 198303 1 042 19560505 198403 1 012 19590211 198903 1 005 19680624 199702 2 003 19600608 198502 2 001 19600421 198602 2 001 19700902 199702 1 003 19570314 198403 2 002 19580216 198602 2 002 19611103 198403 2 007 19620909 198502 2 001 19660902 199303 2 004 19600519 198609 1 001 19560305 198111 2 001 19550916 198003 1 007 19620712 199702 1 001 19631212 199103 2 003 19671105 199512 2 004 19690509 199512 2 003 19530716 197803 1 008 19590501 198602 1 004 19601022 198803 1 004 19640923 198503 2 008 19650228 198503 2 005 19670303 199512 2 001 IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.

000 750.000 750.1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 30604 30604 30606 30607 30701 30701 30703 30703 30802 30802 30803 30803 30803 30805 30806 30901 30902 30902 30902 30902 31001 31001 31001 31002 31002 31003 31004 31004 31101 31101 31101 31101 31101 31102 31102 SMP Negeri 4 Kalasan SMP Negeri 4 Kalasan SMP Muhammadiyah 1 Kalasan SMP Muhammadiyah 2 Kalasan SMP Negeri 1 Minggir SMP Negeri 1 Minggir SMP Muhammadiyah 1 Minggir SMP Muhammadiyah 1 Minggir SMP Negeri 2 Mlati SMP Negeri 2 Mlati SMP Negeri 3 Mlati SMP Negeri 3 Mlati SMP Negeri 3 Mlati SMP Muhammadiyah 1 Mlati SMP Muhammadiyah 2 Mlati SMP Negeri 1 Moyudan SMP Negeri 2 Moyudan SMP Negeri 2 Moyudan SMP Negeri 2 Moyudan SMP Negeri 2 Moyudan SMP Negeri 1 Ngaglik SMP Negeri 1 Ngaglik SMP Negeri 1 Ngaglik SMP Negeri 2 Ngaglik SMP Negeri 2 Ngaglik SMP Negeri 3 Ngaglik SMP Negeri 4 Ngaglik SMP Negeri 4 Ngaglik SMP Negeri 1 Ngemplak SMP Negeri 1 Ngemplak SMP Negeri 1 Ngemplak SMP Negeri 1 Ngemplak SMP Negeri 1 Ngemplak SMP Negeri 2 Ngemplak SMP Negeri 2 Ngemplak Kedah Mulyati Sujarwo Eny Supartinah Sukandar Ch.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 .000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750. Sudiyati Widodo Nita Kusuma Solikhin Isgiyarta Mujiyono Maryamah Titin Fatimah Sukini Margana Agnes Purmei Winarni Muhtar Wiyono Suprihatin Istik Yuni Andari Bibit Lestari Suparni Liliek Sunarti Sumedi Haryanta Ninik Astuti Supriyono Wiwik Sarwa Asih Isniyati Asiani Shobariyah Suswihadi Purnamawati Siti Suhrah Siti Fatimah Yuliana Dwi Astuti Sukiran Dwi Agus Yunianto Page 470 19600212 198702 1 002 19620510 198303 2 023 19660105 198910 1 001 19580508 198602 2 002 19610101 198403 1 022 19631113 199512 2 001 19620408 198703 1 012 19661003 198903 2 006 19590916 198602 1 005 19701229 199412 1 001 19611027 199803 1 002 19630705 198412 2 008 19640217 198603 2 010 19600425 198602 2 002 19610114 198703 1 008 19600530 198503 2 010 19520919 197603 1 008 19560705 198602 2 003 19630619 198603 2 006 19631231 198501 1 011 19540412 198503 2 004 130805215 19640217 199003 1 006 19580804 197903 2 005 19590112 198003 1 012 19660622 198803 2 010 19530925 198701 2 001 19570424 198602 2 001 19540305 198103 1 013 19630704 198903 2 009 19650719 198902 2 001 19660814 199003 2 005 19690405 199512 2 004 19600525 198412 1 004 19650628 199001 1 001 IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 750.000 750.000 750.000 750.000 750.

000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 .000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 31104 31201 31202 31202 31207 31207 31302 31302 31302 31303 31303 31303 31304 31401 31401 31401 31401 31402 31403 31403 31502 31503 31504 31601 31601 31601 31603 31603 31603 31603 31604 31604 31702 31702 31703 SMP Muhammadiyah Ngemplak SMP Negeri 1 Pakem SMP Negeri 2 Pakem SMP Negeri 2 Pakem SMP Muhammadiyah Pakem SMP Muhammadiyah Pakem SMP Negeri 2 Prambanan SMP Negeri 2 Prambanan SMP Negeri 2 Prambanan SMP Negeri 3 Prambanan SMP Negeri 3 Prambanan SMP Negeri 3 Prambanan SMP Negeri 4 Prambanan SMP Negeri 1 Seyegan SMP Negeri 1 Seyegan SMP Negeri 1 Seyegan SMP Negeri 1 Seyegan SMP Muhammadiyah 1 Seyegan SMP Sultan Agung Seyegan SMP Sultan Agung Seyegan SMP Negeri 2 Sleman SMP Negeri 3 Sleman SMP Negeri 4 Sleman SMP Negeri 1 Tempel SMP Negeri 1 Tempel SMP Negeri 1 Tempel SMP Negeri 3 Tempel SMP Negeri 3 Tempel SMP Negeri 3 Tempel SMP Negeri 3 Tempel SMP Negeri 4 Tempel SMP Negeri 4 Tempel SMP Negeri 2 Turi SMP Negeri 2 Turi SMP Negeri 3 Turi Rusmiyati Titin Trisnawaty Mardiyono Sri Ichwani Widiyati Tukirah Maryanto Januwati Mulyaningsih Harsiwiyanti Ida Mardiyati Sugeng Mulyono Kasmiyati Sriyana Mundartiningsih Rahayu Naning Murjaningsih Siti Nuriyah Sesilia Sunarti Harijati Yuni Astuti Siti Nurrokhmah Eni Murtofi`ah Peni Sumarmin Retna Kristiningrum Rubiyatini Sri Murni Suwarno Suhartini MuHanafi Ninik Budi Astuti Karti Suwondo Basidi Edy Siswanto Endarwati Suwanto Siti Mubayinah Sumarjana Page 471 19590505 198602 2 005 19650911 198903 2 010 19531111 198103 1 009 19671111 199702 2 004 19590706 198602 2 001 19591104 198003 1 004 19600113 198403 2 004 19610921 198503 2 004 19630705 198703 2 021 19530803 197603 1 006 19600218 198602 1 002 19670824 199303 2 005 19660726 198903 1 005 19600412 198103 2 003 19610224 198503 2 005 19610601 198602 2 002 19650504 198703 2 006 19540428 198602 2 001 19600621 198412 2 001 19610507 198611 2 001 19640530 199003 2 005 19580808 198602 2 005 19631223 198403 2 004 19570905 198403 2 002 19640309 198903 2 005 19570807 198602 1 002 19551020 197903 2 007 19560623 198602 1 001 19590519 198411 2 001 19601201 198403 1 009 19620611 198703 1 010 19640101 198703 2 016 19580808 197803 1 011 19611125 198412 2 002 19630426 198501 1 001 IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.

000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750. Sunardi Siti Ruqoyah YB.000 750. Anjar Sugiyanto MI.000 750.000 750. Lestari Rahayu Page 472 19630816 198603 2 016 19660916 199802 2 002 19610621 198502 2 003 19521018 198403 1 004 19570727 198803 1 003 19560405 198602 1 002 19650510 198903 2 012 19560613 198602 2 001 19531010 198103 2 006 19641021 199802 1 001 19590318 198602 1 002 19661105 198903 2 004 19580405 198609 1 001 19591213 199303 1 002 19650714 199512 1 004 19560418 198103 1 005 19570507 198602 2 002 19590624 198602 1 006 19521208 198703 2 002 IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 750.000 750.000 750.1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 31703 31703 31803 41008 41009 41136 41340 41413 41541 41616 43556 50109 50212 50303 50606 50622 50928 51233 51407 SMP Negeri 3 Turi SMP Negeri 3 Turi MTsN Pakem SMA Negeri 1 Ngaglik SMA Negeri 2 Ngaglik SMA IKIP Veteran Ngemplak SMA Muhammadiyah 1 Prambanan SMA Negeri 1 Seyegan SMA Muhammadiyah 1 Sleman SMA Negeri 1 Tempel SMA Colombo Depok SMK Yapemda 1 Berbah SMK Muhammadiyah Cangkringan SMK Negeri 2 Depok SMK Negeri 1 Kalasan SMK Tarakanita Kalasan SMK Muhammadiyah 2 Moyudan SMK Sanjaya Pakem SMK Negeri 1 Seyegan Sri Rokhayani Dheni Fidiati Lina Chabibi Margino Sarsanto Landung Siswanto Sri Widati Kurniawati Siti Aminah Mardi Bambang Sutiyana Ismawati Noviantari Slamet Widodo Jumari Handoko Putro C.000 750.000 750.000 .000 750.

000 500.000 500.500 500.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Diterimakan (Rp) 237.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.500 37.000 500.500 37.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.500 212.000 500.000 500.500 37.000 500.500 212.500 212.500 212.000 500.000 500.500 212.000 500.000 500.500 212.500 37.000 500.500 37.000 Page 473 .500 37.Pajak (Rp) 12.000 500.000 500.000 500.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000

Page 474

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000

Page 475

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000

Page 476

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000

Page 477

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000

Page 478

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000

Page 479

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000

Page 480

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000

Page 481

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000

Page 482

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000

Page 483

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000

Page 484

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000

Page 485

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25,000
25,000
25,000
25,000

500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
475,000
475,000
475,000
475,000

Page 486

25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000

475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000

Page 487

25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000

475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000

Page 488

25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000

475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000
475,000

Page 489

000 25.000 25.000 475.000 475.000 475.000 25.000 25.000 475.000 475.000 475.000 25.000 475.000 475.000 475.000 Page 490 .000 475.000 475.000 25.000 475.000 475.000 475.000 475.000 475.25.000 25.000 475.000 475.000 25.000 25.000 475.000 25.000 25.000 475.000 475.000 475.000 475.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 475.000 25.000 475.000 25.000 475.000 475.000 475.000 25.000 25.000 475.000 25.000 475.000 25.000 25.000 25.000 475.000 25.000 475.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 475.000 475.000 25.000 25.000 25.000 475.000 25.

000 25.000 25.000 475.000 475.000 25.000 475.000 475.000 475.000 475.000 475.000 475.000 25.000 25.000 25.000 475.000 475.000 25.000 475.000 25.000 475.000 475.000 25.000 475.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 475.000 25.000 25.000 475.000 25.000 475.000 25.000 475.000 25.000 475.000 475.000 25.000 25.000 475.000 25.000 25.000 475.000 25.000 475.000 25.000 475.000 475.000 25.000 475.000 475.000 Page 491 .000 25.25.000 475.000 25.000 475.000 475.000 25.000 475.000 25.000 475.000 25.000 475.000 475.000 475.000 25.000 25.

000 75.000 475.000 425.000 75.000 25.000 425.000 25.000 25.000 425.000 475.000 425.000 75.000 425.000 475.000 475.000 425.000 425.000 75.000 75.000 425.000 475.000 75.000 25.000 75.000 425.000 75.000 75.000 75.000 25.000 25.000 Page 492 .000 475.000 425.000 425.000 425.000 75.000 425.000 75.000 75.000 425.000 425.000 425.25.000 25.000 75.000 475.000 25.000 425.000 75.000 475.000 475.000 425.000 75.000 425.000 475.000 425.000 25.000 25.000 475.000 75.000 475.000 425.000 475.000 75.000 25.000 75.000 75.000 75.000 25.000 425.000 75.

000 75.000 750.000 750.000 750.000 750.000 425.000 750.000 750.000 750.000 75.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 425.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 425.000 750.000 425.000 750.000 Page 493 .000 750.75.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 75.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.

000 750.000 750.000 750.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 Page 494 .000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.

000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 Page 495 .000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.

000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 Page 496 .000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.

000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 Page 497 .000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.

000 750.000 750.000 Page 498 .000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.

000 750.000 750.000 750.000 Page 499 .000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.

000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 Page 500 .000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.

000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 Page 501 .000 750.000 750.

000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 Page 502 .000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.

000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000 Page 503 .000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.

000 Page 504 .000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.

500 37.500 712.500 37.500 37.500 37.500 712.500 37.000 750.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.500 37.000 750.500 712.000 750.500 712.000 750.500 712.500 712.500 712.500 712.000 750.500 712.000 750.500 37.500 37.500 712.500 37.500 37.500 712.000 750.000 750.000 750.500 37.500 712.500 712.500 712.500 750.000 750.500 37.500 37.500 712.000 750.500 Page 505 .500 712.500 37.500 37.000 712.000 750.000 750.500 37.500 712.500 712.000 750.500 37.500 37.000 750.

500 712.500 37.500 37.500 37.500 712.500 37.500 712.500 712.500 37.500 712.500 37.500 712.500 37.500 37.500 Page 506 .500 37.500 37.500 712.500 712.500 712.500 37.500 37.500 37.500 712.500 37.500 712.500 712.500 37.500 37.500 37.500 712.500 37.500 37.500 37.500 712.500 712.500 37.500 712.500 712.500 712.500 712.500 37.37.500 37.500 37.500 37.500 712.500 37.500 712.500 712.500 712.500 37.500 712.500 712.500 37.500 37.500 712.500 712.500 712.500 712.500 712.500 37.500 712.500 712.500 37.500 712.500 37.500 37.500 712.500 37.500 712.

500 37.500 37.500 712.500 712.37.500 37.500 37.500 712.500 712.500 712.500 37.500 712.500 712.500 712.500 712.500 37.500 712.500 712.500 37.500 37.500 37.500 712.500 712.500 37.500 712.500 Page 507 .500 712.500 712.500 37.500 37.500 37.500 37.500 712.500 37.500 712.500 712.500 712.500 712.500 37.500 37.500 37.500 712.500 37.500 37.500 37.500 712.500 37.500 37.500 37.500 37.500 712.500 712.500 712.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 712.500 37.500 37.500 712.500 712.500 712.500 712.500 712.500 712.500 712.500 712.

500 712.500 37.500 37.500 712.500 37.500 37.500 712.500 37.500 712.500 712.500 37.500 37.500 712.500 37.500 37.500 712.500 37.500 712.500 712.500 712.500 712.500 37.500 37.500 37.500 712.500 712.500 712.500 37.500 712.500 37.500 712.500 37.500 37.500 712.500 712.500 712.500 712.500 37.500 712.500 712.500 37.500 37.500 37.500 712.500 37.500 Page 508 .500 37.500 712.500 712.500 712.500 37.500 712.500 712.500 712.37.500 712.500 712.500 37.500 712.500 37.500 37.500 37.500 37.500 712.500 37.500 37.500 37.500 712.500 712.500 37.500 37.

500 37.500 37.500 37.500 712.500 37.500 37.500 712.500 712.500 712.500 37.500 712.500 37.500 712.500 37.500 37.500 37.500 37.500 712.500 37.500 712.500 712.500 712.500 712.500 37.500 37.500 37.500 712.500 37.500 37.500 712.500 712.500 37.500 Page 509 .500 712.500 37.500 37.500 37.500 712.500 712.500 37.500 712.500 712.500 37.500 712.500 37.500 712.500 712.500 37.500 712.500 712.500 37.500 712.500 712.500 712.500 37.500 37.500 37.500 712.500 712.500 712.500 712.500 712.500 37.500 37.500 712.500 712.500 37.500 712.500 37.500 37.37.

500 712.500 712.500 712.500 37.500 712.500 712.500 37.500 712.500 37.500 37.500 712.500 712.500 37.500 37.500 37.500 37.500 712.500 37.500 37.500 712.500 712.500 37.500 37.500 37.500 712.500 712.500 37.500 712.500 712.500 37.500 712.500 712.500 37.500 712.500 37.500 712.500 37.500 37.500 37.500 712.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 712.500 37.500 37.500 712.500 712.500 37.500 712.500 712.500 712.500 712.500 Page 510 .500 37.500 37.500 37.500 712.500 712.500 37.500 712.500 37.500 712.37.500 712.500 712.500 712.500 712.

500 712.500 37.500 37.500 712.500 37.500 37.500 37.500 37.500 712.500 37.500 712.500 712.500 37.500 37.500 712.500 37.500 37.500 712.500 712.500 712.500 712.500 37.500 712.500 712.500 712.500 712.500 712.500 712.500 712.500 712.500 712.500 712.500 37.500 37.500 37.500 37.500 712.500 Page 511 .500 37.500 37.500 37.500 37.500 712.500 37.500 37.500 37.500 712.500 712.500 37.500 37.500 37.500 712.500 712.500 712.500 712.500 37.500 37.500 712.500 37.37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 712.500 712.500 712.500 712.500 712.500 712.500 37.

500 712.500 37.500 37.500 712.500 37.500 712.500 712.500 37.500 712.500 37.500 37.37.500 37.500 712.500 37.500 37.500 712.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 712.500 37.500 712.500 37.500 712.500 37.500 37.500 712.500 37.500 37.500 37.500 712.500 712.500 712.500 712.500 712.500 712.500 712.500 712.500 712.500 37.500 37.500 712.500 712.500 37.500 37.500 37.500 712.500 712.500 37.500 712.500 712.500 37.500 37.500 712.500 712.500 37.500 712.500 37.500 712.500 37.500 37.500 712.500 Page 512 .500 712.500 712.500 712.500 712.

500 637.500 637.500 712.500 37.500 712.500 637.500 712.500 112.500 637.500 37.500 637.500 Page 513 .500 637.500 712.500 112.500 637.500 112.500 637.500 637.500 637.500 37.500 37.500 637.500 637.500 37.500 712.500 712.500 112.500 637.500 112.500 37.500 637.500 112.500 112.500 37.500 112.500 712.500 37.500 712.500 37.500 712.500 637.500 637.500 112.500 112.500 112.500 637.500 712.37.500 112.500 637.500 712.500 112.500 112.500 637.500 637.500 112.500 637.500 112.500 712.500 112.500 112.500 637.500 37.500 112.500 112.500 712.500 37.500 112.500 112.500 37.

500 112.500 112.500 112.500 112.500 637.500 112.500 112.500 637.500 112.500 637.500 637.500 637.500 112.500 637.500 637.500 112.500 637.500 637.500 112.500 637.500 112.500 112.500 637.500 637.500 112.500 112.500 637.500 637.500 637.500 112.500 112.500 637.500 637.500 637.500 112.500 112.500 112.500 637.500 112.500 637.500 112.500 112.500 637.500 637.500 112.500 637.500 112.112.500 112.500 112.500 637.500 112.500 112.500 637.500 112.500 637.500 112.500 112.500 637.500 637.500 637.500 112.500 637.500 112.500 637.500 637.500 637.500 Page 514 .500 112.500 637.500 637.

500 637.500 112.500 637.500 637.500 637.500 112.500 637.500 112.500 112.500 637.112.500 637.500 112.500 637.500 637.500 112.500 112.500 112.500 112.500 637.500 637.500 112.500 637.500 637.500 112.500 637.500 637.500 112.500 637.500 112.500 637.500 637.500 112.500 637.500 637.500 637.500 112.500 112.500 637.500 112.500 637.500 Page 515 .500 112.500 112.500 112.500 637.500 112.500 637.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 637.500 112.500 637.500 637.500 637.500 637.500 112.500 637.500 637.500 112.500 637.500 112.500 637.500 112.500 637.500 112.

500 112.500 112.500 112.500 637.500 637.500 637.112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 637.500 637.500 112.500 637.500 112.500 637.500 637.500 112.500 637.500 637.500 637.500 637.500 Page 516 .500 112.500 637.500 112.500 637.500 637.500 637.500 112.500 112.500 637.500 112.500 637.500 112.500 637.500 637.500 112.500 637.500 637.500 637.500 112.500 637.500 637.500 637.500 637.500 112.500 637.500 637.500 112.500 112.500 637.500 112.500 112.500 637.500 637.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 637.500 112.500 637.500 112.500 637.500 112.500 112.500 112.

500 637.500 112.500 112.500 112.500 637.500 112.500 637.500 637.500 637.500 112.500 637.500 637.500 637.500 112.500 637.500 637.500 637.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 637.500 637.112.500 112.500 112.500 637.500 112.500 112.500 112.500 637.500 637.500 112.500 112.500 112.500 637.500 637.500 112.500 112.500 637.500 112.500 637.500 112.500 112.500 112.500 637.500 112.500 112.500 637.500 112.500 Page 517 .500 637.500 637.500 637.500 637.500 637.500 637.500 637.500 112.500 637.500 112.500 637.500 112.500 112.500 637.500 637.500 112.500 637.500 637.

500 637.500 637.500 112.500 637.500 637.500 637.500 112.500 637.500 112.500 112.500 112.500 112.500 637.500 637.500 112.500 637.500 637.500 112.500 Page 518 .500 112.500 112.500 112.500 637.500 637.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 637.500 112.500 637.500 112.500 637.500 637.500 637.500 112.500 112.500 637.500 637.500 112.500 637.500 637.500 112.500 637.500 637.500 112.500 637.500 637.500 112.500 637.500 112.500 112.500 112.500 637.500 637.500 112.500 637.500 637.500 112.500 112.500 112.500 112.500 637.500 112.500 637.500 637.112.500 637.500 112.500 637.

500 637.500 637.500 112.500 637.500 112.500 637.500 112.500 637.500 637.500 637.500 637.500 112.500 112.500 637.500 637.500 637.500 637.500 112.500 Page 519 .500 637.500 637.500 637.500 112.500 637.500 637.500 112.500 637.500 112.500 112.500 112.500 637.500 112.500 112.112.500 112.500 112.500 112.500 637.500 112.500 112.500 637.500 637.500 637.500 637.500 112.500 637.500 112.500 112.500 637.500 112.500 637.500 637.500 112.500 112.500 637.500 637.500 112.500 637.500 637.500 112.500 637.500 637.500 637.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.

500 637.500 112.500 637.500 637.500 112.500 112.500 112.500 637.500 112.500 112.500 637.500 637.500 112.112.500 112.500 112.500 112.500 637.500 637.500 112.500 637.500 112.500 637.500 637.500 112.500 112.500 112.500 637.500 637.500 112.500 112.500 637.500 637.500 112.500 637.500 637.500 112.500 112.500 637.500 637.500 637.500 637.500 112.500 112.500 112.500 637.500 112.500 637.500 637.500 637.500 637.500 637.500 112.500 637.500 637.500 112.500 637.500 637.500 637.500 637.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 Page 520 .500 637.500 112.500 637.500 112.

500 637.500 Page 521 .500 112.500 112.500 112.500 637.500 112.500 637.500 112.500 637.500 637.500 112.500 112.500 637.500 637.500 637.500 637.500 637.500 112.500 637.500 112.500 637.500 112.500 637.500 112.500 112.500 637.500 637.500 112.500 637.500 637.500 112.500 637.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 637.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 637.500 112.500 112.500 637.500 112.500 637.500 112.500 112.112.500 637.500 637.500 637.500 637.500 637.500 637.500 637.500 637.500 637.500 112.500 637.500 637.500 112.500 112.500 637.500 112.500 637.

500 112.500 637.500 637.500 112.500 Page 522 .500 637.500 112.500 637.500 112.500 112.500 637.500 112.500 112.500 637.500 112.500 637.500 112.500 112.500 637.500 637.500 112.500 112.500 637.500 112.500 112.500 112.500 112.500 637.500 637.500 637.500 637.500 637.500 112.500 112.500 112.500 637.500 112.500 637.500 112.500 637.500 637.500 637.500 637.500 112.500 637.500 637.500 112.500 637.500 637.500 112.500 637.500 112.500 637.500 112.500 112.500 637.500 637.112.500 112.500 637.500 637.500 637.500 637.500 112.500 112.500 637.500 112.500 637.500 112.500 112.500 112.

500 637.500 112.500 112.500 112.500 637.500 637.500 637.500 Page 523 .500 637.500 112.500 112.500 112.500 112.500 637.500 637.500 637.500 112.500 637.500 112.500 637.500 112.500 112.500 637.500 637.500 637.500 637.500 637.500 112.500 112.500 112.500 637.500 637.500 112.500 112.500 637.500 637.500 637.500 112.500 637.500 637.500 637.500 112.500 637.500 112.500 637.500 112.500 637.500 637.500 637.500 637.500 637.500 112.500 112.500 112.500 112.500 637.500 112.500 637.500 637.500 112.500 112.500 637.500 637.500 112.500 112.500 112.112.500 112.500 112.500 112.500 112.

500 637.500 637.500 637.500 637.112.500 112.500 112.500 637.500 112.500 112.500 112.500 637.500 112.500 637.500 112.500 112.500 112.500 637.500 637.500 637.500 637.500 637.500 637.500 112.500 637.500 112.500 637.500 637.500 637.500 637.500 637.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 637.500 637.500 112.500 112.500 637.500 637.500 112.500 112.500 637.500 112.500 637.500 637.500 112.500 112.500 112.500 112.500 637.500 637.500 637.500 112.500 637.500 637.500 Page 524 .500 637.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 637.500 637.500 112.500 637.

500 112.500 637.500 112.500 637.500 112.500 637.500 112.500 112.500 112.500 637.112.500 112.500 637.500 112.500 112.500 637.500 637.500 112.500 637.500 637.500 637.500 112.500 637.500 637.500 637.500 637.500 637.500 112.500 637.500 112.500 112.500 637.500 637.500 637.500 112.500 637.500 112.500 637.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 637.500 637.500 637.500 637.500 112.500 112.500 637.500 112.500 637.500 112.500 112.500 637.500 112.500 637.500 112.500 637.500 112.500 637.500 637.500 637.500 637.500 112.500 637.500 112.500 112.500 Page 525 .500 112.

500 637.500 637.500 112.500 637.500 112.500 112.500 112.500 112.112.500 112.500 637.500 112.500 112.500 637.500 637.500 112.500 637.500 637.500 637.500 637.500 112.500 637.500 112.500 112.500 112.500 637.500 112.500 112.500 637.500 637.500 637.500 637.500 112.500 Page 526 .500 637.500 637.500 637.500 112.500 112.

000 Rp200.000 .000 Rp150.000 Rp200.000 Rp150.000 Rp200.000 Rp150.000 Rp200.000 Rp150.000 Rp150.DAFTAR PEMBAYARAN FASILITASI RPP BAGI GTT-PTT TRIWULAN III TA 2012 NO SPJ II UNIT KERJA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 SD Muhammadiyah Domban 4 Sleman TK ABA Krasakan Tempel TK Tunas Bhakti Malangrejo Ngemplak TK Sayangku Kalasan SD Kanisius Kadirojo Kalasan SMP Budi Mulia Minggir SMP Karitas Ngaglik SMA Negeri 1 Gamping SMK Karyarini Depok SMK Muhammadiyah 1 Moyudan SMK Muhammadiyah 1 Moyudan SMK Muhammadiyah 1 Sleman SMK YPKK 3 Depok SMK Muhammadiyah 2 Sleman TK ABA As-Salam Berbah TK ABA As-Salam Berbah TK ABA As-Salam Berbah TK ABA Berbah TK ABA Jogomangsan Berbah TK ABA Kadipolo Berbah TK ABA Karangharjo Berbah TK ABA Karangharjo Berbah TK ABA Pajangan Berbah TK ABA Semoyo Berbah TK ABA Semoyo Berbah TK ABA Semoyo Berbah TK ABA Semoyo Berbah TK Among Putro Berbah TK Among Putro Berbah NAMA LENGKAP TANPA GELAR STAT US TANGGAL LAHIR TMT PERTAMA BIDANG STUDI/ TUGAS POKOK JAM SITI FATIMAH FATHONAH WAGIRAH ASNGARI YAKOBUS SUMARNO YOHANES LASITO ANTONIUS MARDIYONO SUPRIHATIN SITI ZAENAB PONINTEN SITI ZUBAIDAH SURADI DAMIRI MUSLICHATUN SUNARNI SUNARSIH UMAMAH SUMIYATI LAMINEM SUNARTI RATNA WIDARTI SITI ROCHIMAH ASROVIYATUN PINARINGAN LOED SUBEKTI PUSPONINGRUM ANGGRAYNI SULASMI SUMARMI ISWARNI NENI RUKMIYATUN GTT GTT PTT PTT PTT PTT PTT PTT PTT PTT PTT PTT PTT PTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT 6/4/1952 7/2/1952 6/28/1956 8/20/1956 8/27/1956 6/12/1956 6/16/1956 8/29/1956 6/6/1956 6/1/1956 6/13/1956 6/6/1956 8/1/1956 8/25/1956 1/5/1958 6/25/1967 11/15/1968 9/29/1977 1/23/1969 9/8/1981 2/26/1986 8/2/1978 1/28/1983 7/26/1976 9/9/1980 1/15/1981 10/14/1964 9/20/1968 3/31/1980 6/1/1976 7/30/1982 7/15/2002 1/17/2005 8/1/1983 7/1/2002 1/1/1979 5/14/2001 7/15/1981 9/1/1979 7/15/2005 1/1/1977 7/17/1991 7/17/1997 7/14/2006 7/18/2005 7/12/1991 9/1/2006 9/9/2003 7/1/2007 7/16/2007 7/11/2006 9/1/2007 8/14/2005 10/1/2001 7/1/2000 8/23/2002 7/16/2007 7/16/2007 SENI BUDAYA GURU KELAS TK PETUGAS KEBERSIHAN PENJAGA SEKOLAH PESURUH PENJAGA MALAM STAF ADMINISTRASI STAF ADMINISTRASI KEPALA TATA USAHA STAF ADMINISTRASI PETUGAS PERPUSATAKAAN STAF ADMINISTRASI PESURUH PETUGAS PERPUSATAKAAN GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK 24 38 30 30 42 70 37 18 45 42 42 42 40 48 30 30 30 30 30 30 30 30 30 36 30 36 36 30 30 Page 527 VOL 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 NOMINAL/ BULAN Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp150.000 Rp200.000 Rp150.000 Rp150.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp150.000 Rp150.000 Rp200.000 Rp150.000 Rp200.000 Rp150.

000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 .000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 TK Among Putro Berbah TK Among Putro Berbah TK Ibnul Qoyyim Berbah TK Ibnul Qoyyim Berbah TK Kanisius Pondok Berbah TK KRISTAL BERBAH TK Kuncup Melati Berbah TK Kusuma 1 Berbah TK Kusuma 1 Berbah TK Lestari Berbah TK Panti Dewi Berbah TK Panti Dewi Berbah TK PKK Kalitirto Berbah TK Sukro Krido 1 Berbah TK Sukro Krido 1 Berbah TK Sukro Krido 1 Berbah TK Tunas Harapan Berbah TK Tunas Harapan Berbah TK ABA Balong Cangkringan TK ABA Balong Cangkringan TK ABA Cancangan Cangkringan TK ABA Cancangan Cangkringan TK ABA Cancangan Cangkringan TK ABA Cepitsari Cangkringan TK ABA Cepitsari Cangkringan TK ABA Jetis Cangkringan TK ABA Jetis Cangkringan TK ABA Jetis Cangkringan TK ABA Jetis Cangkringan TK ABA Kregan Cangkringan TK ABA Kregan Cangkringan TK ABA Ngrangkah Cangkringan TK Bhina Putra Cangkringan TK BINA ANAK SARANA MANDIRI CANGKRINGAN TK BINA ANAK SARANA MANDIRI CANGKRINGAN TK Citra Rini Cangkringan SRI MURYANI SUJI ASTUTININGSIH ANIK YULI PRANASTUTI DWIJANAH YULIANA TRI ASMORO SURYANI SRI RAHAYU ENDANG BUDI LESTARI IDA NURYANTI JUMIRAH DWI ARIYANI FERI TYAS MAHARANI SUPARTININGSIH SRI MUJIATI ISTI MULYANI MARYATUN MURTINI LIS EKAWATI TUKILAH NUR SALIMAH TITIK RUMIYATI ISWATUN KHASANAH LULUT ISTINAWATI PAIRAH DEVI YANTI PERWITASARI SUSILOWATI ROBI'AH SRI WIDAYATI SUPARDJIJAH TIWIK RENTIANA YUSTINA NGAJILAH ALFIAH WAHYU LISPRASTYANTI NGATINAH TUGIYATI SRI SUNARSIH SUSIANI MARYATI GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT 8/3/1964 3/28/1983 7/4/1978 1/28/1968 5/24/1970 7/11/1954 6/2/1976 9/14/1976 8/17/1963 2/16/1976 2/27/1984 8/4/1971 8/25/1976 8/17/1969 8/8/1972 3/23/1968 7/27/1977 12/25/1976 10/22/1965 8/2/1977 6/12/1972 4/16/1969 6/9/1966 12/26/1981 8/23/1953 3/12/1975 4/16/1954 2/23/1979 2/11/1959 4/6/1967 9/17/1976 5/10/1968 9/4/1962 12/24/1968 12/22/1983 8/25/1960 Page 528 7/21/1986 7/16/2007 7/20/2001 12/1/2005 1/7/2002 11/28/2007 2/25/2007 7/1/2001 10/1/1995 7/1/2005 7/1/2005 7/1/1997 10/1/2005 10/1/2007 10/18/2004 10/1/2007 7/16/2006 7/18/2004 7/7/1988 7/17/2005 8/10/1997 7/1/2004 7/20/2005 3/8/2002 7/17/2001 8/10/1997 8/10/1997 6/1/2003 8/10/1981 10/8/2001 7/17/2005 7/1/2004 7/15/1985 7/21/2005 7/15/2004 7/16/1980 GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.

000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 TK Citra Rini Cangkringan TK Citra Sakti 1 Cangkringan TK Citra Sakti 2 Cangkringan TK Citra Sakti 2 Cangkringan TK IT BAITUSSALAM 2 CANGKRINGAN TK IT BAITUSSALAM 2 CANGKRINGAN TK IT BAITUSSALAM 2 CANGKRINGAN TK IT BAITUSSALAM 2 CANGKRINGAN TK IT BAITUSSALAM 2 CANGKRINGAN TK PKK Kuncup Mekar Cangkringan TK Puspitasari Cangkringan TK Sunan Kalijogo Cangkringan TK Sunan Kalijogo Cangkringan TK Sunan Kalijogo Cangkringan TK Tunas Harapan Cangkringan TK ABA Karangmalang Depok TK ABA Karangmalang Depok TK ABA Karangmalang Depok TK ABA Karangmalang Depok TK ABA KENTUNGAN DEPOK TK ABA KENTUNGAN DEPOK TK ABA Perumnas Depok TK ABA Perumnas Depok TK ABA Perumnas Depok TK ABA Perumnas Depok TK ABA Perumnas Depok TK ABA Perumnas Depok TK ABA Perumnas Depok TK ABA Perumnas Depok TK ABA Perumnas Depok TK ABA Perumnas Depok TK ABA Pringwulung Depok TK ABA Pringwulung Depok TK ABA Pringwulung Depok TK ABA Pringwulung Depok TK AL FADLILLAH DEPOK TWOUWYN ANGGRAINI PONIRAH ASIH ANGRENI ASIYAH BASORI EKO ROCHMADI JUMILAH RAHAYU SARMINI NYAMI NARIYANI MAMIK IKA HERMI WIJAYANTI MARLIA ANDRIYANI SAPSARI ASTUTININGRUM SRI PURWANTI ARYZANA MAHARANNY NUR MUJI ASIH RONI ISMIYATUN SRI MARTINI NANIK IDHAM SUNARNI PUJI UTAMI ANY MAHIROH LINDASARI HARWINA DIBA MURNIWATI MURTIYATMI MUSLIMAH NANA NOOR AINI KARUNIAWATI NINIK NURFAIDAH SEPTI WULANDARI SUKINAH YUNI SUNARSIH ERNA WIDIYANINGRUM KHOMSANAH ROHMIYATI SUTAMINI TRI WIJAYANTI PUDJIATI GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT 1/20/1981 8/10/1960 1/6/1977 2/9/1970 3/13/1982 10/6/1981 2/12/1980 5/10/1984 3/18/1982 5/22/1975 10/27/1967 4/30/1983 3/4/1985 5/7/1979 9/7/1971 10/14/1981 9/26/1980 12/12/1980 3/24/1981 9/29/1960 4/25/1977 10/29/1956 10/20/1982 9/28/1971 10/2/1963 9/14/1979 6/16/1974 3/24/1980 9/27/1983 2/1/1987 6/4/1975 7/16/1986 5/27/1974 7/7/1963 7/4/1978 6/3/1966 Page 529 7/1/1999 4/1/1982 4/1/2007 1/17/2003 7/16/2005 7/16/2005 7/16/2005 7/16/2006 7/1/2006 7/21/2005 3/1/2003 8/1/2005 8/1/2005 5/1/2007 5/10/2003 7/20/2002 6/1/2000 7/15/2002 12/1/2005 7/14/2000 11/18/2006 7/18/1994 7/21/2007 2/15/2006 7/18/1994 5/1/2007 11/1/2006 4/1/2005 11/1/2006 7/21/2007 11/1/2004 9/5/2005 7/1/2004 7/15/1985 7/21/2003 7/15/2000 GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 48 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 36 36 36 36 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 .000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.

000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 TK AL FADLILLAH DEPOK TK AL FADLILLAH DEPOK TK AL FADLILLAH DEPOK TK Al-Islam Depok TK Al-Islam Depok TK Al-Ittihaad Depok TK Al-Ittihaad Depok TK Al-Ittihaad Depok TK Amal Insani Depok TK AMAL MULIA DEPOK TK AMAL MULIA DEPOK TK ANAK PRIMA DEPOK TK ANAK PRIMA DEPOK TK ANAK PRIMA DEPOK TK Anggono Rini Depok TK Anggono Rini Depok TK Anggono Rini Depok TK Angkasa Depok TK Angkasa Depok TK Annur 1 Depok TK Annur 1 Depok TK Annur 1 Depok TK Annur 1 Depok TK Annur 1 Depok TK Annur 1 Depok TK Annur 2 Depok TK Annur 2 Depok TK Annur 2 Depok TK Annur 2 Depok TK Annur 3 Depok TK Annur 3 Depok TK Annur 3 Depok TK Asih Sejati Depok TK ASIH SEJATI TK Budi Mulia 1 Depok TK BUDI MULIA 1 RIYANTI SARTINEM SUPRIYATININGSIH MUK MINTARSIH SUMIRAH RETNANINGSIH SUBANDIYAH SUKARMI YULI ASTUTI SAMIJAH SUGIYAH AGUNG PURBOYO SRIWIDODO FAUZIA HANUM SAYURI DESI ROSALINDA ICHWANUDIN SRI WULANDARI SRI HARNANI SURYANINGSIH IRCHAMAH MUNAWAROH ISTIAROH KASYUANAH PARJILAH RIRIN NUR FARIDA SISWANTINI AMINAH DENY ALFIAH UTAMI ISTIQOMAH JUWARIYAH SISWI HENDRIYATI SUTARMI YULI ASTUTI MARDIANA MARTINI ABDUL GHOFUR ANNA MUSTAKIMAH GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT 3/25/1966 6/24/1959 9/10/1974 5/21/1978 11/2/1966 3/27/1986 11/8/1964 11/20/1964 7/1/1982 2/27/1968 4/27/1973 12/30/1979 7/2/1981 7/19/1981 8/15/1984 5/26/1981 3/17/1984 1/21/1967 3/30/1971 2/1/1969 4/20/1973 5/28/1970 8/15/1961 8/28/1977 5/29/1967 6/25/1961 12/23/1976 5/11/1978 3/6/1964 1/13/1978 3/6/1970 7/21/1977 3/9/1965 7/3/1968 4/16/1984 4/7/1979 Page 530 7/15/1985 12/2/1994 7/15/2003 1/31/2005 2/2/2000 9/1/2007 10/1/1985 7/20/1985 3/17/2007 1/1/2000 1/1/2000 3/1/2006 5/18/2004 10/1/2004 7/13/2007 7/1/2002 10/20/2004 1/1/1995 2/7/1995 9/29/1993 7/17/2000 8/28/1995 7/22/1984 7/2/2001 10/1/1992 1/2/2001 7/5/2005 7/5/2005 4/2/1987 1/17/2006 7/1/1994 7/19/2002 7/1/2006 7/1/2007 6/1/2005 7/17/2002 GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 .000 Rp200.

000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 TK Budi Mulia 1 Depok TK Budi Mulia 1 Depok TK Budi Mulia 1 Depok TK Budi Mulia 1 Depok TK Budi Mulia 1 Depok TK Budi Mulia 1 Depok TK Budi Mulia 1 Depok TK Budi Mulia Dua Pandeansari Depok TK Budi Mulia Dua Pandeansari Depok TK Budi Mulia Dua Pandeansari Depok TK Budi Mulia Dua Pandeansari Depok TK Budi Mulia Dua Pandeansari Depok TK Budi Mulia Dua Pandeansari Depok TK Budi Mulia Dua Pandeansari Depok TK Budi Mulia Dua Pandeansari Depok TK Budi Mulia Dua Pandeansari Depok TK Budi Mulia Dua Pandeansari Depok TK Budi Mulia Dua Pandeansari Depok TK Budi Mulia Dua Pandeansari Depok TK Budi Mulia Dua Pandeansari Depok TK Budi Mulia Dua Pandeansari Depok TK Budi Mulia Dua Pandeansari Depok TK Budi Mulia Dua Pandeansari Depok TK Budi Mulia Dua Pandeansari Depok TK Budi Mulia Dua Pandeansari Depok TK Budi Mulia Dua Pandeansari Depok TK Budi Mulia Dua Pandeansari Depok TK Budi Mulia Dua Pandeansari Depok TK Budi Mulia Dua Pandeansari Depok TK Budi Mulia Dua Pandeansari Depok TK Darussalam Depok TK Darussalam Depok TK Darussalam Depok TK Dharma Bakti 1 Depok TK Dharma Bakti 1 Depok TK HAPPY HOLY KIDS DEPOK DJUMIJATI DWI HARTATI DYAH SENSUS SURAWATI ENI YULI WAHYUNINGSIH INDARTI NURIYAH ATIK BUDIYATI SITI SHOLICHAH ABDUL KALIM AZIZAH WAHYU PARTINI FATRIYAH MUSLICHAH MUYASSAR AMIN PRIBADI PARTININGSIH SADINEM SARJIATI SITI HALIMAH SITI KURNIATI SITI SHOLIHATUN SRI KARTINI SRI UTARI SUDARSI SUHARTATI SUMARNI SUN AMINAH SUPARMI SUPARTIYANI SUWARSIYAH WAHYU KRISNA HAKIM WAHYU RAHAJENG WARJIYEM ERNI SUTIYANTI FAIZAH SUMIRAH G.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.SUWARTARI SANTI SURATINEM CICILIA TRI HAPSARI GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT 9/11/1962 5/6/1972 11/11/1980 7/31/1976 8/26/1982 2/7/1972 3/13/1959 12/15/1961 8/9/1967 4/14/1965 1/17/1963 9/23/1964 1/23/1978 12/12/1969 11/13/1977 9/15/1976 7/31/1975 3/1/1977 5/30/1974 7/16/1968 2/4/1969 10/7/1968 9/10/1978 1/17/1972 12/10/1972 1/30/1977 12/1/1964 4/17/1980 3/17/1970 10/18/1968 7/15/1968 5/2/1965 6/14/1971 1/3/1962 6/14/1964 12/29/1970 Page 531 7/1/1984 7/1/1996 8/1/2000 7/17/2002 7/17/2002 7/1/1996 8/1/1996 1/1/2004 7/1/1995 10/1/1993 7/1/1995 7/1/1998 7/1/1998 9/1/1993 7/1/1998 7/22/2005 9/1/2000 7/1/1997 7/1/2004 7/1/2004 1/1/1997 7/1/1995 7/1/2003 7/1/2004 7/16/1991 7/1/1995 6/1/1987 7/22/2005 7/1/1990 1/1/1989 2/15/2003 9/27/2005 10/30/1991 3/1/2001 7/1/2004 4/20/2006 GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 .000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.

000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 TK HAPPY HOLY KIDS DEPOK TK Harapan Depok TK Indria Bhakti Kanisius Depok TK Indria Bhakti Kanisius Depok TK Indria Bhakti Kanisius Depok TK Indria Bhakti Kanisius Depok TK Indriyasana Depok TK Indriyasana Depok TK Islam Alawiyah Depok TK Islam Alawiyah Depok TK Islam Alawiyah Depok TK IM Bhakti Mulia Depok TK IM Bhakti Mulia Depok TK IM Bhakti Mulia Depok TK IM Bhakti Mulia Depok TK IM Bhakti Mulia Depok TK Kanisius Demangan Baru Depok TK Kanisius Demangan Baru Depok TK Kartika 4 Depok TK Karyarini Depok TK KUSUMA 1 DEPOK TK KUSUMA 2 DEPOK TK KUSUMA 2 DEPOK TK Mardi Putra Manukan Depok TK Mardi Putra Manukan Depok TK Masjid Kampus UGM Depok TK Masjid Kampus UGM Depok TK Masjid Kampus UGM Depok TK Masjid Kampus UGM Depok TK Masjid Kampus UGM Depok TK Mekar Siwi Depok TK Mekar Siwi Depok TK NASIONAL DEPOK TK NASIONAL DEPOK TK NASIONAL DEPOK TK Negeri 1 Sleman Depok VEKTOR SULISTIYA TRIANA YULIATI ANTONIUS BUDI WIYONO CAROLINA TITIK WIDAYATI CHRISTINA MARTANTI WIWIK PRIHATIN LUSIA MULYANINGSIH RINDU MURTAGTIG MARYUNIATUN NI MATUR ROHIMAH TITI MAELAH KURNIATI USWATUN KHASANAH NUR ROHMAH SETYASTUTI SARINAH SITI NURJANAH SUPRIHATIN AGNES HERAWATI FRANSISKA SUGIYANTI ATRI SYAMSIYATUN DWI NOVIYANTI KARTIKANINGSIH EVI UNTARI KUMOLOWATI VINNA SETYAWATI MIRAMINI WINARNI FATIMAH MISTI MULIANA SUHARTONO TUTIK PUJIASTUTI WIHANDARTI AGUSTINA SRI SUPADMI NGAFIATI WAGIYEM RINA YUWANA SUKIRNI SUWARTIYAH IKE ANGGOROWATI GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT 7/24/1970 7/22/1970 5/15/1971 1/4/1969 3/13/1982 5/23/1966 4/28/1972 1/8/1970 8/6/1981 5/5/1978 10/2/1966 11/3/1981 2/15/1981 2/18/1970 7/20/1979 3/22/1976 1/19/1970 5/15/1970 5/30/1984 11/13/1977 4/30/1982 2/5/1974 4/6/1984 8/28/1984 3/10/1969 1/5/1981 3/16/1973 7/26/1977 12/10/1974 8/25/1979 12/14/1967 3/11/1979 5/29/1978 10/13/1963 9/17/1960 7/20/1982 Page 532 4/5/2006 7/18/2006 5/1/2005 7/16/1995 7/1/2003 3/1/2004 12/1/2004 4/5/2001 1/1/2008 7/1/2004 2/1/2005 2/21/2005 11/26/2007 8/13/2001 8/13/2001 9/20/2000 4/1/2004 8/1/2001 2/18/2006 1/1/2004 4/1/2006 6/5/2002 12/1/2005 7/1/2006 7/1/2005 11/1/2004 12/1/2003 12/1/2004 5/1/2006 9/1/2005 12/1/1995 6/6/2003 1/1/2008 9/1/2006 9/1/2006 7/20/2003 GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK 30 30 30 30 30 30 30 30 37 37 30 35 35 35 35 35 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 .000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.

000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200. ENDANG YULIASTUTI HASTARIA GTT GTT GTT BHETA ANGGRIANI NOER WAHYUDI GTT HENI SRI WIDYASTUTI GTT ISTI MULYANI GTT MUJIRAH GTT PUJIATININGSIH GTT SRI SUMIASIH GTT UMI SUNARTI GTT MAISUNAH GTT SITI MARFUAH GTT SUMIATI GTT DWI RETNO WULANDARI GTT HALIMATU SA'DIYAH GTT LATIFAH DWI WAHYUNI GTT NARIDA PRAWESTI GTT SITI NURBAITI GTT SRI SUNDARI GTT WAHYU SUPATMI GTT HENY SUHARDIYATI GTT SUWARNI GTT SUPARTI GTT HENY WORO SUSANTI GTT PUJIYATININGSIH GTT SRI RUDIYATI GTT SRI SUWARTI GTT SUGIARTI GTT UMI NOOR HIDAYAH GTT FANIE MUFLIANI GTT HARNI RULI ANTININGSIH GTT INDRASARI WAHYU BUDININGSIH GTT RORO SURYADI RETNA WIDYAWATI GTT SRI WINARNI GTT SUCIATI GTT VREYA AGHASTIA FITRA GTT 4/11/1974 7/6/1964 1/22/1978 2/4/1981 11/3/1974 3/11/1962 11/6/1960 12/31/1980 10/6/1963 8/3/1970 11/10/1972 11/30/1973 8/10/1957 3/21/1974 10/23/1977 1/24/1977 11/8/1978 10/6/1972 7/17/1973 7/23/1974 8/18/1972 3/9/1960 7/31/1961 9/22/1973 10/11/1955 2/27/1978 2/17/1970 5/15/1973 12/7/1974 4/23/1977 12/3/1978 8/24/1983 11/10/1980 11/25/1975 3/10/1965 8/12/1980 Page 533 9/1/2003 3/6/1993 7/18/2005 11/1/2006 7/18/2005 9/8/1983 1/4/1982 7/18/2005 8/1/2001 8/1/2001 4/21/2004 6/15/2005 10/1/1995 7/1/1999 12/1/2003 7/12/2001 7/4/2006 7/9/2001 6/29/1999 6/25/2007 11/5/2000 1/4/1980 2/2/1982 7/18/2003 7/12/1990 7/18/2005 7/1/1994 8/2/1999 7/18/2005 8/3/1999 7/16/2000 7/17/2003 1/5/2005 7/15/1993 5/3/1999 5/5/2007 GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 44 44 44 44 44 44 44 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 .000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 TK Negeri 1 Sleman Depok TK Pamardi Siwi Depok TK PKK Condongcatur Depok TK PKK Maguwoharjo Depok TK PKK Maguwoharjo Depok TK PKK Maguwoharjo Depok TK PKK MAGUWOHARJO TK PKK MAGUWOHARJO TK PKK Maguwoharjo Depok TK PKK MAGUWOHARJO TK Plus Darussalam Depok TK Plus Darussalam Depok TK Putra Harapan Depok TK IT Salman Al Farisi 2 Depok TK IT Salman Al Farisi 2 Depok TK IT Salman Al Farisi 2 Depok TK IT Salman Al Farisi 2 Depok TK IT Salman Al Farisi 2 Depok TK IT Salman Al Farisi 2 Depok TK IT Salman Al Farisi 2 Depok TK Sari Asih 1 Depok TK SARIASIH 1 TK Sari Asih 2 Depok TK Sekar Melati Depok TK Sekar Melati Depok TK Sultan Agung Depok TK Sultan Agung Depok TK Sultan Agung Depok TK Sultan Agung Depok TK Terpadu Budi Mulia Dua Depok TK TERPADU BUDI MULIA DUA TK Terpadu Budi Mulia Dua Depok TK Terpadu Budi Mulia Dua Depok TK TERPADU BUDI MULIA DUA TK Terpadu Budi Mulia Dua Depok TK Terpadu Budi Mulia Dua Depok WITRI ISTIANA R.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.

000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 TK Terpadu Budi Mulia Dua Depok TK TERUNA BANGSA TK Teruna Bangsa Depok TK Teruna Bangsa Depok TK Teruna Bangsa Depok TK Sari Asih 3 Depok TK Sari Asih 3 Depok TK Tumus Asih Depok TK Tunas Bhakti Depok TK Tunas Gading Depok TK Tunas Gading Depok TK Tunas Melati Depok TK Tunas Melati Depok TK Tunas Wisata Depok TK Tunas Wisata Depok TK Wijaya Danu Depok TK Wijaya Danu Depok TK ABA Bodeh Gamping TK ABA Bodeh Gamping TK ABA Bodeh Gamping TK ABA Delingsari Gamping TK ABA Delingsari Gamping TK ABA Dukuh 1 Gamping TK ABA Dukuh 2 Gamping TK ABA Dukuh 2 Gamping TK ABA Dukuh 3 Gamping TK ABA Gamping Kidul TK ABA Gamping Kidul TK ABA Gejawan Gamping TK ABA Gejawan Gamping TK ABA Jatimas Gamping TK ABA Kalimanjung Gamping TK ABA KRONGGAHAN GAMPING TK ABA KRONGGAHAN GAMPING TK ABA KRONGGAHAN GAMPING TK ABA Mancasan Gamping WIDAYAT HENNY MARYATI AMBARITA IRA SUSANTI NARWASTU KARTIKASARI SRI WINDU SUDJARWATI PONIYEM WIWIN SUSILOWATI ENING HANDAYANI KURNIAWATI SAVITRI WULANDARI SUGIYARTI IKA BEKTI PUSPITASARI WENING WIDAYATI PUJI HERIYATI SUYAMTI EDI WITARTI INNAYAH KUSUMAWATI MEI WULANDARI SULASTRI TONAE SUNDARI NISAM SYAHADITA SRI SURIP MARYATI SRI SUYANTI PURYEKTI WAHYUNI SRI KADIYAH ERNA MUHAYATI NUR BUDIATI RITA SULISTYANINGSIH FITRI HERMAWATI KUSMIYATI INDARWATI SAMINAH PRAPTININGSIH DESI FIFTIYANTI MURWINDIYANI TRI MURYANI AMBAR WINARTI GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT 9/8/1975 11/2/1979 10/8/1978 3/16/1980 10/22/1973 1/5/1969 10/2/1982 8/11/1964 3/10/1986 10/5/1976 6/29/1970 5/22/1985 7/7/1964 9/1/1969 9/1/1969 12/12/1962 8/27/1983 5/19/1984 10/22/1978 10/14/1968 3/6/1977 8/11/1969 12/23/1960 8/13/1963 3/9/1967 11/19/1971 5/17/1984 8/28/1972 8/29/1978 6/19/1972 11/5/1963 1/11/1980 12/17/1981 8/25/1977 10/17/1984 1/29/1976 Page 534 7/26/2002 7/1/2003 2/17/2003 8/1/2006 11/1/2000 3/12/1992 7/12/2005 9/11/1985 10/2/2005 1/1/2005 7/1/1990 7/1/2004 7/1/1983 11/1/2003 10/1/1984 9/1/1982 7/1/2007 7/5/2005 7/16/2001 8/5/1994 5/15/2000 7/16/2007 8/1/2000 8/1/1985 7/25/2000 9/14/2006 7/1/2004 9/1/2000 7/17/2006 1/1/2000 8/10/1997 10/20/2003 7/1/2005 7/1/2005 7/1/2003 4/1/2001 GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 .000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.

282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 TK ABA Mejing Gamping TK ABA Mejing Gamping TK ABA Mlangi Gamping TK ABA Mlangi Gamping TK ABA Mlangi Gamping TK ABA Niten Gamping TK ABA Niten Gamping TK ABA Perengdawe Gamping TK ABA Sumber Gamping TK ABA TEMUWUH KIDUL GAMPING TK ABA TEMUWUH KIDUL GAMPING TK ABA Temuwuh Lor Gamping TK ABA Trini Gamping TK Al-Islah Gamping TK Al-Muttaqin Gamping TK Among Putro Gamping TK Among Putro Gamping TK Amongsiwi Gamping TK Bunga Berkembang Gamping TK MASYITHOH GAMPING TK MASYITHOH GAMPING TK Mutiara Gamping TK Pamardhisiwi Gamping TK Pradopo Gamping TK Pradopo Gamping TK Santi Siwi Gamping TK SD SATU ATAP MEJING 1 GAMPING TK Tunas Harapan 1 Gamping TK Tunas Harapan 2 Gamping TK Tunas Harapan 2 Gamping TK Tunas Mekar 1 Gamping TK Uswatun Hasanah Gamping TK Uswatun Hasanah Gamping TK Uswatun Hasanah Gamping TK Uswatun Hasanah Gamping TK Uswatun Hasanah Gamping RETNO SUKMAYATI WINDRI ASTUTI MUFLIKHAH NANIK TRI HARYANTI YIMTANTI EKA ASTUTI SRI RACHMAYANI SAMILAH DEWI ANGGRAINI GUNARSI WAHYU ASTUTI PURWANTI BAITUL MUKARROMAH PONIRAH HIDAYATUL INAYAH ANA RUSTINA DWI SUTARTI ATMININGSIH SUPARTI DAWIYAH IKA MASLIKHAH PRIHATINI MUJIRAH SITI NURHAYATI DWI SUSILOWATI AHMAD RIYANTO NARMINTEN SRI SETYANINGSIH YUSTINA MARIA USTARI ELFI SUYANTI SUYATI FARIDHA FATMARINI SUYATMI SRI SURADAL ANNA FAJRIYANTI INDAYANI KHUSNUL KHOTIMAH MARNI SITI NURJANAH YULIASTUTI GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT 11/8/1982 10/16/1962 8/5/1970 12/27/1976 8/17/1968 1/18/1979 10/12/1970 1/15/1967 6/29/1982 6/17/1972 4/10/1964 3/9/1979 3/23/1965 4/1/1972 9/17/1973 7/28/1967 5/24/1969 2/8/1979 5/13/1986 10/19/1960 6/3/1969 2/28/1988 10/1/1978 8/5/1972 5/5/1954 6/21/1967 8/8/1983 2/11/1962 5/9/1966 10/8/1966 6/18/1963 6/28/1984 6/2/1975 1/17/1984 7/10/1982 7/20/1975 Page 535 1/1/2006 1/10/1988 10/30/1990 10/30/2002 10/30/2007 7/15/2007 6/10/1998 7/16/1990 2/1/2006 7/18/2003 7/18/1998 8/1/2007 2/1/1997 7/15/1999 6/30/2006 10/11/2004 12/30/1997 7/17/2000 5/1/2005 9/30/1981 7/1/2007 9/1/2006 1/1/2005 7/1/2000 1/17/1977 7/1/2002 7/1/2007 10/25/1985 7/1/2005 7/16/2000 3/1/1987 7/19/2004 3/3/2006 3/3/2006 7/19/2004 11/3/1997 GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 28 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 .000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.

000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 TK Uswatun Hasanah Gamping TK Uswatun Hasanah Gamping TK Uswatun Hasanah Gamping TK Uswatun Hasanah Gamping TK IT NURUL ITTIHAD GAMPING TK IT NURUL ITTIHAD GAMPING TK IT Nurul Islam Gamping TK IT Nurul Islam Gamping TK IT Nurul Islam Gamping TK ABA AL IKHLAS GODEAN TK ABA Al-Iman Godean TK ABA Al-Iman Godean TK ABA Al-Jihad Godean TK ABA Al-Jihad Godean TK ABA Al-Jihad Godean TK ABA Al-Jihad Godean TK ABA Dadapan Godean TK ABA Dadapan Godean TK ABA Dadapan Godean TK ABA Dadapan Godean TK ABA Dadapan Godean TK ABA Dadapan Godean TK ABA JETIS 4 GODEAN TK ABA JETIS 4 GODEAN TK ABA JETIS 4 GODEAN TK ABA Jowah Godean TK ABA Jowah Godean TK ABA Kliwonan Godean TK ABA Kliwonan Godean TK ABA Melati Putih Godean TK ABA Rewulu Godean TK ABA Rewulu Godean TK ABA Sangonan Godean TK ABA Sangonan Godean TK Arrina Godean TK BOPKRI REWULU GODEAN SITI NURROHMAH SURATINI VITA HERMAWATI WIDYAWATI SURATMI SUSMARWANTI AAN KURNIA FENTI FAJARWATI SUPRI LESTARI DASIYEM FATIMAH RETNO WIDIASTUTI ENDRIYANTI HARYANTI KITRIANA SARJILAH ALPIYATI ISMIRAH NGESTI WIDIASTUTI RETNONINGSIH SARWIYATI WARDANIYAH INDRA SUHARYANTI NURROHMAH SRI ATMINI MARYANTI SRI LESTARI SARTINI SITI JUWARIYAH UMMU ARIFAH DWI KUSWANTINI ZUNIARSIH NURSIYAH PARMIYATI SITI ZUMROTUL FATHONAH DWI KRISNAWATI GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT 6/4/1970 11/18/1980 11/1/1984 6/26/1984 3/6/1979 1/5/1981 2/2/1978 1/2/1968 4/22/1978 6/10/1969 10/8/1966 6/5/1984 8/19/1982 8/4/1986 9/23/1980 6/6/1964 9/4/1962 5/9/1970 1/9/1981 7/26/1978 10/2/1972 6/14/1980 2/9/1973 7/24/1975 8/1/1967 2/7/1974 1/10/1981 6/13/1961 6/25/1974 2/7/1969 10/22/1979 3/5/1971 9/8/1971 7/27/1973 10/31/1983 Page 536 7/10/2006 7/19/2004 7/19/2004 7/19/2004 5/25/2006 8/1/2007 7/1/1997 7/1/1998 7/1/1998 2/1/2005 10/1/1986 8/1/2006 6/1/2004 7/17/2006 7/18/2005 7/1/1988 1/1/1983 3/1/2006 10/15/2002 5/15/2000 11/1/2004 8/3/2000 7/15/2003 2/15/2006 8/10/2002 4/1/2005 8/1/2007 3/1/2003 2/2/2006 7/12/2007 7/19/1999 6/1/2003 7/18/2003 1/1/2001 11/1/2007 12/1/2006 GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK 30 30 30 30 30 30 28 28 28 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 .000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.

000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 .354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 TK BOPKRI REWULU GODEAN SIH MARIYATUN AGUSTIN TK INDRIYASANA DARMOYUWONO GODEAN ANASTASIA SURATI TK INDRIYASANA DARMOYUWONO GODEAN CHRISTINA SRI LESTARI TK Indriyasana Gancahan Godean JUMIATI TK Al Hikmah Godean ELMIYANTI TK Al Hikmah Godean IHDA FITRIYANTI TK Al Hikmah Godean KHUSNUL SAFITRI TK Al Hikmah Godean SUGINI TK IT Baitussalam Godean ENDANG TEJANINGSIH TK IT Baitussalam Godean HETI YUNITA TK IT Baitussalam Godean NIKEN PALUPI TK IT Baitussalam Godean RUBINI TK Kartarini Godean KASIYEM TK Kartarini Godean KULLIN WIJAYANTI TK Kartarini Godean SUDINEM TK Kudupsari Godean EFRIDA NILA KANDI TK Kudupsari Godean TRI YULI WULANDARI NINGRUM TK NURUL IMAN GODEAN LIYA LESTARI TK NURUL IMAN GODEAN SUNARTI TK NURUL IMAN GODEAN SUSANTI TK NURUL IMAN GODEAN YULUMIATI TK PKK Sidoagung 1 Godean SRI MULYANI TK PKK Sidoagung 2 Godean MURTININGSIH TK Puspita Arum Godean HERI PUSPANINGSIH TK Puspita Arum Godean SRI SUNARTI TK Pusposari 1 Godean IKA MAYAWATI TK PKK Pusposari 2 Godean SRI INDARWATI TK PKK Pusposari 2 Godean SUPARNI TK Pusposari 4 Godean SUHARMI TK Retnoningrum Godean PENGKI HERAWATI TK Retnoningrum Godean SUKATI TK Tunas Melati Godean ANGGRIE DWI JAYANTI TK Tunas Melati Godean KUSTIYAH TK Tunas Padi Godean SUSANAH TK Jabal Rahmah Godean KUSMIYATUN TK Jabal Rahmah Godean MEI YULIYANTI GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT 7/17/1957 8/18/1981 9/8/1968 4/11/1980 3/16/1978 6/15/1985 7/7/1984 8/29/1978 4/28/1967 6/6/1981 10/1/1985 2/13/1967 11/2/1963 11/16/1985 10/2/1963 11/28/1971 7/5/1982 12/11/1978 6/1/1969 11/3/1979 1/16/1974 1/7/1956 12/13/1961 12/25/1967 11/25/1963 6/2/1981 3/9/1968 8/26/1968 12/30/1953 7/18/1980 6/19/1969 4/24/1985 5/9/1970 10/13/1962 8/8/1969 8/9/1980 Page 537 4/1/1989 7/1/2004 10/22/2007 7/1/2007 7/1/2005 7/1/2005 7/1/2004 7/1/2006 7/18/2004 7/1/2006 7/1/2005 7/1/2005 7/18/1994 5/15/2007 5/2/1986 7/1/2005 5/1/2006 7/16/2003 7/16/2005 2/28/2005 7/16/2007 7/1/1986 11/25/1985 6/1/2003 11/1/1988 7/15/2005 7/1/2006 9/1/2003 7/18/1976 11/1/2002 7/30/2001 1/10/2005 1/10/2005 3/1/1984 7/15/2002 7/15/2002 GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK GURU KELAS TK 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.

390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425

TK Jabal Rahmah Godean
TK ABA Sukoharjo Kalasan
TK ABA Sukoharjo Kalasan
TK ABA Sukoharjo Kalasan
TK ABA Sukoharjo Kalasan
TK ABA Bayen Kalasan
TK ABA Bayen Kalasan
TK ABA Bayen Kalasan
TK ABA Bayen Kalasan
TK ABA Bayen Kalasan
TK ABA Dhuri Kalasan
TK ABA Dhuri Kalasan
TK ABA Kadisoka Kalasan
TK ABA Kadisoka Kalasan
TK ABA Kadisoka Kalasan
TK ABA Kadisoka Kalasan
TK ABA Kadisoka Kalasan
TK ABA Kadisoka Kalasan
TK ABA Karang Kalasan
TK ABA Kenaji Kalasan
TK ABA Kujonsari Kalasan
TK ABA Sambisari Kalasan
TK ABA Sambisari Kalasan
TK Al Amien Kalasan
TK Al Amien Kalasan
TK Al Amien Kalasan
TK Al Amien Kalasan
TK Al Amien Kalasan
TK Al Amien Kalasan
TK Al-Huda Kalasan
TK Al-Huda Kalasan
TK ALMUTTAQIEN KALASAN
TK ALMUTTAQIEN KALASAN
TK ALMUTTAQIEN KALASAN
TK Bakti 2 Kalasan
TK Bakti 2 Kalasan

UTAMIATI RAHAYU
ISTI RETNO PRABANDARI
ISTY WIDAYANTI
SRI WAHYUNI
YUNI LESTARI
ANIK NURHAYATI
PARYANTI
PUJI ASTUTI
SRI HARYATI
SUGENG UTAMI
ROHMIYATI
SRI WIDYASTUTI
ISMI ANDAYANI
PARSIYEM
RETNA SUSILAWATI
SUKAESIH
TUTIK LESTARI
YUNIANTI
KUSMIATI
SITI ZAINURRODHIYAH
AMIRAH
RINA INDRIASARI
SRI DARYANTI
DESI NATALIA
ENDANG SULISTYOWATI
SRI KURNIASIH
TITA RUKMIYATI
TRESNANINGSIH
TRIAMI
SRI LESTARI
TRI MARDIYAWATI
FARICHAH MARJATI
HARYANI
SRI RAHAYU ANDAYANI
FAJAR ROHMANINGRUM
SUTINEM

GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT

4/5/1979
10/17/1974
8/28/1965
1/9/1971
6/9/1976
2/24/1975
10/16/1969
12/27/1979
12/2/1965
7/28/1970
8/7/1973
6/10/1964
8/20/1970
10/7/1963
12/7/1964
12/20/1977
9/27/1977
6/10/1973
6/6/1966
6/4/1975
12/11/1970
12/12/1978
11/3/1958
12/25/1979
4/10/1969
5/14/1975
3/16/1977
4/2/1981
12/22/1964
6/8/1979
10/16/1968
2/7/1960
1/1/1973
8/10/1972
2/29/1976
3/6/1964

Page 538

1/1/2001
7/1/2004
1/1/2005
6/1/2005
7/1/1997
7/1/2001
7/1/2003
7/1/2005
7/1/2005
7/1/2005
8/5/1995
8/1/2007
7/1/2005
9/3/2003
7/17/1995
9/1/2002
3/1/1998
2/19/2003
7/1/2006
1/1/2004
7/16/2005
7/1/2005
4/14/1974
7/1/2002
7/1/2004
7/1/1997
7/1/2002
10/1/2001
7/1/1998
1/5/2002
9/13/2000
7/1/2001
7/1/1998
7/16/1993
7/1/2002
8/8/1985

GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK

30
30
6
30
30
30
30
30
30
30
30
40
30
30
30
30
30
32
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000

426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461

TK Bakti 3 Kalasan
TK Bakti 3 Kalasan
TK Bakti 3 Kalasan
TK Bakti 4 Kalasan
TK Bakti 5 Kalasan
TK Bakti 6 Kowang Kalasan
TK Bakti 6 Kowang Kalasan
TK Fatimah Az Zahrah Kalasan
TK Fatimah Az Zahrah Kalasan
TK Fatimah Az Zahrah Kalasan
TK Fatimah Az Zahrah Kalasan
TK Fatimah Az Zahrah Kalasan
TK Indriyasana Kalasan
TK Islam Bhakti 1 Kalasan
TK Islam Bhakti 1 Kalasan
TK Kanisius Kadirojo Kalasan
TK Kanisius Kadirojo Kalasan
TK Kemala Bhayangkari 91 Kalasan
TK Sekar Arum Kalasan
TK Masyitoh Kebangkitan 1 Kalasan
TK Masyitoh Kebangkitan 1 Kalasan
TK Masyitoh Kebangkitan 1 Kalasan
TK Masyitoh Kebangkitan 3 Kalasan
TK Masyitoh Kebangkitan 3 Kalasan
TK Pertiwi Caturharjo Kalasan
TK Pertiwi Caturharjo Kalasan
TK Pertiwi Tamanan Kalasan
TK Pertiwi Tamanan Kalasan
TK Pertiwi Tamanan Kalasan
TK PKK Kalimati Kalasan
TK PKK RANDUSARI KALASAN
TK PKK RANDUSARI KALASAN
TK Purbosari Kalasan
TK Purbosari Kalasan
TK Purbosari Kalasan
TK Purbosari Kalasan

DWI WARSI TRIHARYATI
RUSWANTI
SRI SUKATI
SRI MULYANI
ERNA WAHYUNINGSIH
SUHARNI LESTARI
SUKINAH
ESTI NURJANAH
HARYANTI
NURUL FAJRIYAH
TATIK WINARNI
WINARTI
YULIANA AGUSTINA TAKARIWATI
BEKTI ASTUTININGSIH
MARDIYAH
CHRISTIANA TUKILAH
IGNATIA NING MARIATUN
SITI KHOTIJAH
FARIDA ASTUTI
TARY SUMBOGO
UMI JAZARIYATUN
UMI NURJANAH
NUR ZAMZAM KHUSRIYAH
NURINI
IKE NINIK WINDARI
SUPARTINI
PUJI ASTUTI
TITIK SUNARNI
WAHYU WIDAYATI
SRI KUSTINAH
ENY ISTINI
SUMIYATI
MARYANI
MASRUROH
SRI WIDAYATI
TUGINEM

GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT

3/7/1970
4/4/1965
8/10/1953
4/20/1962
10/5/1967
12/13/1979
8/21/1964
6/12/1981
12/10/1976
4/22/1977
2/13/1979
11/30/1977
8/17/1963
1/6/1979
8/19/1963
1/4/1962
7/31/1959
6/6/1969
1/13/1980
8/20/1980
4/27/1966
6/16/1986
3/17/1982
11/17/1981
9/2/1978
3/13/1974
3/10/1960
8/30/1973
1/5/1969
9/6/1972
8/21/1959
7/5/1959
5/10/1964
9/25/1977
6/6/1981
12/7/1968

Page 539

7/1/1998
9/1/2005
4/9/1980
8/5/1984
12/13/2006
7/20/2006
11/1/1985
7/20/2004
7/15/1998
7/15/2002
7/1/2004
7/15/1998
11/12/2001
8/1/2005
3/1/2005
8/1/1983
10/1/1999
7/1/2005
7/1/1999
1/1/2006
3/1/2005
10/1/2003
5/1/2007
9/1/2007
7/20/2004
3/10/1998
5/17/1982
7/1/2007
8/1/1994
1/1/2005
10/15/1996
7/15/1996
7/1/1984
7/1/2005
10/1/2001
7/1/2006

GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000

462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497

TK Purbosari Kalasan
TK Sayangku Kalasan
TK Setyorini Kalasan
TK Setyorini Kalasan

WAJILAH
SUWARTI
LATIFATUN HUSNIYAH
NUR KHAYATI
TK SUNSHINE MULTIPLE INTELLIGENCES KALASAN INDRIYANI
TK SUNSHINE MULTIPLE INTELLIGENCES KALASAN YULI HARYANI
TK Tunas Bhakti Kalasan
MARSIYAM
TK TUNAS IBU KALASAN
SUPRIHATIN
TK TUNAS IBU KALASAN
SUSI MARHENINGSIH
TK Tunas Muda Kalasan
NGADIYANTI
TK Tunas Muda Kalasan
SRI SUYATMI
TK Tunas Muda Kalasan
YEKTI AMBAR SUSILO WATI
TK Ukhuwah Islamiyah Kalasan
DARU SAPUTRA
TK Ukhuwah Islamiyah Kalasan
FATIMI SIWI
TK Ukhuwah Islamiyah Kalasan
HERI KARTINI
TK Ukhuwah Islamiyah Kalasan
LILIK WERDININGSIH
TK Ukhuwah Islamiyah Kalasan
NAQIYAH
TK Ukhuwah Islamiyah Kalasan
TOWIYAH NUR FITRIANI
TK Ukhuwah Islamiyah Kalasan
YULI PURWIDIASTUTI
TK TUNAS ELOK KADIROJO 2 KALASAN LINA DWI KURNIATI
TK ABA Klepu Minggir
DWI ASTUTI
TK ABA Ngepringan Minggir
RUSMIYATI
TK ABA Ngijon Minggir
LILIS YULIANTI
TK ABA Ngijon Minggir
RISMI HASTUTI
TK ABA Plembon Minggir
SRI WINARTI
TK ABA SURONANDAN MINGGIR
WINARTI
TK ABA Tengahan Minggir
YATINEM
TK ABA Tobayan Minggir
SITI ISROMANTIANA
TK Bopkri Minggir
NGADINEM
TK Kanisius Jetis Depok Minggir
TARSISIA SRI KASWANDARI
TK Masyitoh 1 Minggir
TUKIJEM
TK PKK Sendangagung Minggir
SITI SUBAIDAH
TK Taman Siwi Minggir
MULYANI
TK Tunas Kartini Minggir
SUWANTI
TK ABA Blunyah Gede Mlati
ARNITA MARLIANSIH
TK ABA Blunyah Gede Mlati
RETNANING TUTY HANDAYANI

GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT

12/8/1960
11/9/1968
5/3/1980
12/23/1971
4/20/1986
11/18/1972
1/30/1962
2/10/1968
7/9/1964
3/24/1978
8/18/1962
9/23/1982
1/1/1984
2/4/1980
4/21/1978
10/6/1970
9/15/1981
11/5/1983
7/29/1971
1/31/1979
1/28/1972
7/23/1971
9/1/1985
7/17/1970
6/12/1976
6/16/1978
6/11/1985
8/15/1971
7/10/1969
5/9/1971
7/2/1973
8/10/1968
2/9/1972
3/1/1986
9/9/1982

Page 540

7/1/1987
1/2/2005
9/1/2006
7/1/1996
4/25/2006
10/25/2004
7/14/1985
5/15/2005
7/18/1987
7/1/2001
7/1/2004
6/20/2002
6/1/2005
6/1/2006
6/1/2003
6/1/2002
6/1/2006
6/1/2006
6/1/2004
7/1/2006
7/1/2006
8/1/2000
8/1/2007
8/1/2006
11/1/2000
9/1/1999
3/1/2006
8/22/2006
1/1/2006
7/1/2005
4/1/2005
7/16/2007
1/8/2001
8/1/2005
7/1/2007
7/1/2006

GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK

30
30
30
30
36
36
30
30
30
30
30
30
32
32
32
32
32
32
32
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000

498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533

TK ABA Jongke Mlati
TK Kusuma Jati Mlati
TK ABA Mulungan Mlati
TK ABA Sendangadi Mlati
TK ABA Sinduadi Mlati
TK ABA Sinduadi Mlati
TK ABA Sono Mlati
TK ABA Sono Mlati
TK ABA Sono Mlati
TK ABA Sono Mlati
TK ABA Sumberadi Mlati
TK ABA Sumberadi Mlati
TK ABA Tlogoadi 2 Mlati
TK Adiputra Mlati
TK Adiputra Mlati
TK Adiputra Mlati
TK Amal Kartini Mlati
TK Amal Kartini Mlati
TK Amal Kartini Mlati
TK Bina Taruna Mlati
TK Bina Taruna Mlati
TK Budi Utama Mlati
TK Budi Utama Mlati
TK Dharma Bakti 2 Mlati
TK Garuda 3 Mlati
TK Indriyasana 2 Mlati
TK Indriyasana 2 Mlati
TK Indriyasana 2 Mlati
TK Indriyasana 3 Mlati
TK Islam Al-Azhar 31 Yk Mlati
TK Islam Al-Azhar 31 Yk Mlati
TK Islam Al-Azhar 31 Yk Mlati
TK Islam Al-Azhar 31 Yk Mlati
TK Islam Al-Azhar 31 Yk Mlati
TK KREATIF PRIMAGAMA MLATI
TK KREATIF PRIMAGAMA MLATI

ITA FITRI ASHARI
SITI NUR FAJARYATI
RUBIYANTINI
IRIYANTI
NUR BIDAYATI
TRI DARMINIATI
IDAWATI
IRIANI WIDIANINGSIH
OON RUKONAH
RUSTININGSIH
SUGIYATI
WINARNI
MARYANTI
ASIH SETIYOWATI
INTAM HARJANTI
MEI KHASANAH
ANDRIYANI EKA SULISTYAWATI
HARIANI
SRI KURNIAWATI SETIANINGSIH
LISTYO EKOWATI
SITI FATINI
KRISTINA MEINITA

GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
SHINTA MAYADEVI ANANDAPUTRI KRISHNAMURTI
GTT
AGUNG SUBAGYO
GTT
LAILATUL HASANAH
GTT
ELISABET SRI WARSI MAWALSARI GTT
EMI KUSWANTI
GTT
YOHANNA SUSILA IS GIARTI
GTT
YUSTINA KURNIA SAPTI
GTT
DEWI ASTUTI
GTT
KETUT TUTI ALAWIYAH
GTT
SURIFAH
GTT
TUTWURI
GTT
YENI LUTFIATUN FAJARIANI
GTT
AGUSTINA ANDJARWATI
GTT
ETIEK UJIANI
GTT

9/14/1977
10/26/1972
4/23/1968
2/27/1964
6/14/1964
1/5/1965
3/17/1961
4/19/1962
1/14/1962
5/18/1965
7/13/1969
5/23/1965
12/8/1977
10/30/1972
8/25/1968
5/20/1985
2/16/1976
7/20/1983
10/10/1969
12/10/1980
5/20/1979
5/6/1978
3/25/1980
4/16/1977
6/12/1985
5/31/1962
5/8/1981
3/30/1966
7/22/1983
6/13/1982
11/12/1977
9/10/1977
5/30/1980
1/5/1983
8/2/1971
1/1/1978

Page 541

7/1/2005
7/1/2004
12/1/2003
7/19/1994
1/1/2007
9/7/2006
7/17/1994
7/17/1994
9/1/1997
7/20/1999
7/1/2004
11/1/1984
7/30/2001
1/1/2006
10/1/1987
1/1/2005
1/1/2003
1/1/2003
10/10/1996
1/1/2006
1/1/2005
4/3/2006
3/4/2002
7/1/2006
11/2/2006
2/1/1996
1/14/2008
7/1/2003
7/1/2006
7/1/2005
8/1/2005
7/1/2005
7/1/2006
7/1/2007
6/6/2001
1/26/2006

GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
24
30
37
30
30
30
30
30
24
30
30
30
30
30

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000

534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569

TK KREATIF PRIMAGAMA MLATI
TK KREATIF PRIMAGAMA MLATI
TK Masyitoh Mlati
TK Masyitoh Mlati
TK Masyitoh Mlati
TK MEKAR MELATI MLATI
TK MELATI MLATI
TK MELATI MLATI
TK Melati Suci Mlati
TK IT Miftahussalam Mlati
TK IT Miftahussalam Mlati
TK IT Miftahussalam Mlati
TK IT Miftahussalam Mlati
TK Nur Kusuma Mlati
TK Nurul Huda Mlati
TK Pertiwi 1 Mlati
TK Pertiwi 1 Mlati
TK Pertiwi 2 Mlati
TK Pertiwi 2 Mlati
TK Pertiwi 3 Mlati
TK Pertiwi 3 Mlati
TK PKK Gedongan Mlati
TK PKK Gedongan Mlati
TK PKK Pundong Mlati
TK PKK Pundong Mlati
TK PKK Pundong Mlati
TK PKK Pundong Mlati
TK PKK Pundong Mlati
TK Putra Harapan Mlati
TK Putra Jaya Mlati
TK Putra Jaya Mlati
TK ROUDHOTUSHSHIBYAAN MLATI
TK ROUDHOTUSHSHIBYAAN MLATI
TK Satya Bhakti 4 Mlati
TK Satya Bhakti 4 Mlati
TK Satya Bhakti 4 Mlati

NIRA DYAH MAHESTI
UMI WARSIYAH
LULUK INDAHYATI
SITI WAHYUNINGSIH
UMI AROFAH
SUKATI REJEKININGSIH
ANTI ASTUTI
GINI WIDURI
NURANI WIDIASTUTI
SETIOWATI
SITI MARLINA
SUDARWANTI
WAGIYANTI
KASIDAH
EMY LESTARI
MUJI LESTARI
SUMIYATUN
HARMINI
TRI ISMIWIYATI
KAMTINI
TRI LESTARI
RUSMIYATI
WAKINI
ETIK INDARTI
LESTARI
SAMINAH
SRI SUWARSIATUN
SUMARSIH
RIYANTI SUBEKTI
DARMIATI
SRI KUNNARYATI
ESTU LESTARI
PONIDAH
ASROYAH
FITRIYAH
RIANA WIDIANTARI

GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT

4/12/1975
8/24/1973
11/19/1969
5/3/1966
8/17/1974
6/1/1961
3/3/1965
5/3/1975
4/11/1982
10/17/1982
10/2/1984
5/26/1985
10/9/1980
1/12/1971
3/13/1976
11/6/1952
2/16/1961
1/1/1964
4/16/1966
7/30/1969
9/22/1983
4/2/1967
6/26/1969
1/25/1983
7/26/1983
7/27/1962
11/4/1976
8/8/1968
1/26/1983
9/30/1967
3/25/1977
2/27/1973
9/12/1967
12/10/1962
1/28/1970
4/10/1971

Page 542

6/27/2004
7/31/2003
7/19/1999
4/1/2002
1/1/2008
7/15/1985
1/1/1997
10/1/2004
1/12/2005
7/10/2005
7/1/2006
10/1/2006
7/1/2002
10/7/1996
1/1/2007
1/1/1977
5/20/1989
7/18/1985
2/20/2005
7/1/1996
3/1/2005
9/26/1994
8/15/1994
10/22/2002
4/26/2004
1/8/1982
3/26/1996
5/29/1989
2/1/2005
12/27/2004
1/27/2007
6/16/1998
5/1/2000
5/15/1981
4/1/2000
1/1/2005

GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000

570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605

TK Tirtosiwi Mlati
TK Tirtosiwi Mlati
TK Islam Amal Kasih Mlati
TK Islam Amal Kasih Mlati
TK Islam Amal Kasih Mlati
TK Tunas Harapan 2 Mlati
TK TUNAS JAYA MLATI
TK Tunas Muda Mlati
TK ABA Tlogoadi 1 Mlati
TK ABA Tlogoadi 1 Mlati
TK Rumahku Tumbuh Mlati
TK ABA Barepan Moyudan
TK ABA Barepan Moyudan
TK ABA Gamplong Moyudan
TK ABA Gamplong Moyudan
TK ABA Kaliduren Moyudan
TK ABA Kembangan Moyudan
TK ABA Mergan Moyudan
TK ABA SAREN MOYUDAN
TK ABA SAREN MOYUDAN
TK ABA Sermo Moyudan
TK ABA Turgenen Moyudan
TK Islam Bendosari Moyudan
TK Kartini Semi Asri Moyudan
TK Mulyosari Moyudan
TK Kartini Citasari Moyudan
TK Tunas Kartini Moyudan
TK Tunas Melati Moyudan
TK Tunas Melati Moyudan
TKIT RIYADUS SALIHIN MOYUDAN
TK ABA Losari Ngaglik
TK ABA Losari Ngaglik
TK ABA Losari Ngaglik
TK ABA Minomartani Ngaglik
TK ABA Minomartani Ngaglik
TK ABA Rejodani Ngaglik

PUJIANAH
WIJI MINDARSIH
PARTINI
RM SITI NUR QOMARIYAH
SRI RAHAYU
PUJILAH
SUWARJIYATI
AGUS OFI RIYANTIKA
MARYANI
TUMINEM
AMBAR PRATIWI
RINI SUMIYARSIH
SRI IRIANTI
NIKEN ARI WIDYASTUTI
SUNARI
SARMUJIYATI
SITI HIDAYAH
SUPARTINEM
MARDLIYAH
ONENG JUARIAH
FITRIANA RAHMAWATI
ENY UMAWATI
ANIFAH
SARJIYATI
SUKATJIYAH
SRI YANTINI
UDAH TRI WIDAYATI
HARTATI
T. SRI RAHAYU
ISTIYAH MINTIASTUTI RAHAJENG
FENTIN RAHMAWATI
MARZANAH
RUMIYATI
DWI ERNANI
SUGIARTI
INDI MARETNO

GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT

11/12/1969
2/10/1978
2/3/1968
9/16/1977
7/28/1980
5/24/1963
2/23/1964
8/8/1982
4/10/1963
3/3/1961
2/14/1987
1/11/1972
3/14/1963
3/20/1985
10/20/1969
7/10/1966
2/7/1966
5/15/1962
3/9/1963
1/15/1968
9/16/1977
5/19/1972
1/28/1973
5/5/1955
3/23/1955
9/4/1970
5/22/1956
12/30/1969
3/7/1967
6/6/1974
6/9/1980
11/10/1964
1/22/1981
2/3/1964
6/28/1982
3/20/1969

Page 543

7/1/1989
1/10/2005
12/1/1988
7/16/2001
7/18/2004
8/15/1987
1/2/1995
1/2/2005
8/18/1985
7/15/1986
12/1/2004
7/20/2000
9/1/1983
1/1/2008
4/1/2002
7/1/2004
9/1/2006
8/1/1981
9/1/1984
7/17/1993
7/14/2005
1/1/2006
7/1/2007
1/1/1976
4/1/1980
7/30/2003
7/1/1981
1/2/2008
1/1/1989
8/1/2006
7/17/2000
5/15/1987
7/19/2004
6/14/1986
10/1/2005
7/1/2003

GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
36
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
36
30
30
30
30
30

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000

606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641

TK ABA Rejodani Ngaglik
TK ABA Rejodani Ngaglik
TK ABA Rejodani Ngaglik
TK ABA Siti Mariyah Ngaglik
TK ABA Sumberan Ngaglik
TK ABA Sumberan Ngaglik
TK ABA Sumberan Ngaglik
TK ABA Sumberan Ngaglik
TK ABA Sumberan Ngaglik
TK ABA Taruna Minomartani Ngaglik
TK ABA Taruna Minomartani Ngaglik
TK ABA Taruna Minomartani Ngaglik
TK ABA Taruna Minomartani Ngaglik
TK ABA Taruna Minomartani Ngaglik
TK Al Amin Ngaglik
TK Al Fatah Ngaglik
TK Al Fatah Ngaglik
TK Al Fatah Ngaglik
TK Al Fatah Ngaglik
TK Al Fatah Ngaglik
TK Al Fatah Ngaglik
TK Al Fatah Ngaglik
TK Al Fatah Ngaglik
TK Al-Ikhlas Ngaglik
TK Al Islam Ngaglik
TK Al Islam Ngaglik
TK As-Surur Ngaglik
TK As-Surur Ngaglik
TK As-Surur Ngaglik
TK BIANGLALA NGAGLIK
TK Bina Harapan Ngaglik
TK Bina Harapan Ngaglik
TK Bunga Bangsa Ngaglik
TK CITRA RAUDHATUN NA'IM NGAGLIK
TK CITRA RAUDHATUN NA'IM NGAGLIK
TK CITRA RAUDHATUN NA'IM NGAGLIK

MADE MARYANI
SUPARMI
SUWARNI
YUNARIYAH
DARWIYANTI
ENDANG SUPARTI
RUKMIYATI
SITI MUKMINAH
WINJIATI PANGLIPUR
ROKHMI TRI ASMINI
SITI MASRUROH
SUPRIANI
TATIK LESTARI
WAHIDA IMROATI
HIDAYATUN KHOIRIYAH
DWI KARYANINGSIH
HENRY HARYANTI
IDA INURWATI
INAYATI MURWANI RAHAYU
ITA WAHYUNI
NOVIA MAHANANI
SUCI QOMARIAH
SUKARNI
YULIASTUTI NURMALASARI
SITI NUR ROCHAYATI ROBINGAH
TURBUDI HARDIYATI
BUDIYATUN MARDHIYAH
SUSILAWARNI
SUWARSIYATMI
MEIVA ARUNDINA
ERNA SETYANINGSIH
PUJIYEM
SUMINAH
ENDANG DININGSIH
IS SUGIARTO
NANIK PURWANTI

GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT

3/1/1968
9/7/1969
6/30/1962
5/13/1966
5/4/1974
10/5/1963
12/10/1974
5/3/1955
5/3/1983
6/7/1967
8/27/1983
9/6/1980
4/8/1979
3/20/1972
11/1/1960
1/15/1975
10/13/1986
7/17/1986
11/27/1983
6/3/1980
11/10/1964
1/21/1975
10/30/1970
7/17/1974
4/14/1976
9/4/1959
5/13/1967
12/27/1976
12/25/1965
5/19/1979
1/8/1983
1/2/1961
8/15/1974
1/1/1973
2/8/1969
10/20/1969

Page 544

12/27/1988
7/18/1988
7/17/2001
7/17/2007
7/17/2000
7/1/1984
1/27/2005
7/29/1976
7/30/2007
7/1/1998
6/14/2005
4/10/2006
5/11/2006
3/1/2003
8/1/1986
1/15/2008
1/10/2006
1/10/2006
8/30/2004
12/1/2004
9/26/2000
8/5/2000
8/6/2001
11/25/2006
10/1/2003
7/1/2006
7/17/2000
12/1/2005
7/17/1986
5/25/2005
1/2/2008
9/2/1982
7/17/1998
1/1/2007
1/1/2007
1/1/2008

GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000

642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677

TK CITRA RAUDHATUN NA'IM NGAGLIK
TK ISLAM SINAR MELATI 2 NGAGLIK
TK ISLAM SINAR MELATI 2 NGAGLIK
TK ISLAM SINAR MELATI 2 NGAGLIK
TK Tunas Bangsa Ngaglik
TK Tunas Bangsa Ngaglik
TK Tunas Bangsa Ngaglik
TK IT Baiturrahim Ngaglik
TK IT Baiturrahim Ngaglik
TK IT Baiturrahim Ngaglik
TK Karitas Nandan Ngaglik
TK Lestari Siwil Ngaglik
TK Lestari Siwil Ngaglik
TK Minomartani 1 Ngaglik
TK Minomartani 1 Ngaglik
TK Pamiwahan Putra Ngaglik
TK Pamiwahan Putra Ngaglik
TK Pradana Ngaglik
TK Pradana Ngaglik
TK Siaga Kartini Ngaglik
TK Siaga Tunas Kelapa Ngaglik
TK Siaga Tunas Kelapa Ngaglik
TK Sinar Melati 1 Ngaglik
TK Sinar Melati 1 Ngaglik
TK Sukorini Ngaglik
TK Sukorini Ngaglik
TK Sultan Agung Ngaglik
TK Sultan Agung Ngaglik
TK Sultan Agung Ngaglik
TK Sulthoni Ngaglik
TK Sulthoni Ngaglik
TK Surya Kencana Ngaglik
TK Tunas Harapan Tambakrejo Ngaglik
TK Tunas Harapan Tambakrejo Ngaglik
TK Tunas Harapan Taraman Ngaglik
TK WIDYA MULYA NGAGLIK

RIANNA DEWI
RAHAYU WIDHI ASTUTI
SUSWANDARI LISTYANINGSIH
WAGINEM
BENI TRI UTAMI
HANDAYANI
SUTIYAH
ANIK SRI WAHYUNI
NIKEN WINDARNINGROEM
TRI UTARINI
YUSTINA SULISTYOWATI
NUNIK PRABANINGRUM
RUSMIYATI
AMBAR WIDI ASTUTI
ENDANG WAHYUNINGSIH
PUJI ASTUTI
SUYATMI
SARI SUWARNI
SRI LESTARI
DWI PURWANTI
GELAR WINAHYU SURYANINGSIH

SURYANI
SRI WIDARSIH
WAHYUNI SUSANTI
NGADIYEM
SUTINI
ATY LATIFAH
ERNAWATI
SRI SUYATMI
DEWI YULAIKAH
ISTI BUDIRAHAYU
SUPRATINAH
LUCIA HARUNTI
RIANA RUSNA PUTRI
ANDUNG BAKTI SUSIARTINI
KALISOM

GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT

1/31/1977
9/19/1986
9/3/1965
1/16/1970
3/12/1982
6/6/1977
6/17/1964
5/29/1984
2/23/1962
6/14/1986
6/26/1966
12/12/1974
3/30/1967
11/30/1969
1/2/1962
8/27/1983
4/26/1975
12/30/1985
12/29/1983
12/9/1971
7/3/1972
2/25/1971
10/16/1962
1/2/1958
2/15/1961
1/7/1963
6/19/1975
6/17/1972
1/1/1962
2/7/1975
12/21/1984
8/24/1968
7/9/1966
1/21/1984
8/3/1965
1/20/1976

Page 545

7/2/2002
1/1/2008
1/1/2004
1/1/1996
5/15/2004
5/19/2006
9/30/1986
7/1/2004
5/10/2006
7/1/2006
7/2/2002
7/14/2007
1/2/1995
7/1/2004
7/1/2004
7/1/2004
7/1/2004
7/7/2006
7/2/2007
7/15/2003
7/23/2006
6/1/2002
7/1/1985
7/1/1990
6/23/1985
6/23/1985
12/1/2005
12/1/2005
7/16/1986
9/1/2004
5/1/2007
9/5/1993
6/1/2004
1/1/2006
7/14/2003
6/24/2004

GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK
GURU KELAS TK

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp200,000

678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713

TK Wijaya Kusuma Ngaglik
TK Wijaya Kusuma Ngaglik
TK Wijaya Kusuma Ngaglik
TK IT Ya Bunayya Ngaglik
TK IT Ya Bunayya Ngaglik
TK IT Ya Bunayya Ngaglik
TK IT Ya Bunayya Ngaglik
TK IT Ya Bunayya Ngaglik
TK IT Ya Bunayya Ngaglik
TK IT Ya Bunayya Ngaglik
TK YPM Ngaglik
TK YPM Ngaglik
TK ABA Taruna Al Qur'an Ngaglik
TK ABA Taruna Al Qur'an Ngaglik
TK ABA Taruna Al Qur'an Ngaglik
TK ABA Taruna Al Qur'an Ngaglik
TK ABA Taruna Al Qur'an Ngaglik
TK ABA Taruna Al Qur'an Ngaglik
TK ABA Taruna Al Qur'an Ngaglik
TK ABA Taruna Al Qur'an Ngaglik
TK ABA Taruna Al Qur'an Ngaglik
TK ABA Taruna Al Qur'an Ngaglik
TK ABA Taruna Al Qur'an Ngaglik
TK IT Bina anak Sholeh Ngaglik
TK IT Bina anak Sholeh Ngaglik
TK ABA Al-Ikhsan Ngemplak
TK ABA Kalibulus Ngemplak
TK ABA Kalibulus Ngemplak
TK ABA Kalibulus Ngemplak
TK ABA KRAJAN NGEMPLAK
TK ABA KRAJAN NGEMPLAK
TK ABA NGEMPLAK NGEMPLAK
TK ABA NGEMPLAK NGEMPLAK
TK ABA Pokoh Ngemplak
TK ABA Pokoh Ngemplak
TK ABA Pokoh Ngemplak

HANIEF KARUNIASIH
RIRIN SUBEKTI
SEPTIYANINGSIH
DWI RETNANINGSIH
IIS SUMIATI
JUWARIYAH
KUSWINDIYAH
RINI ASTUTI
SRI HARTATIK
SUTIYATI
MUHAMAD FIRDAUS SRI NUGROHO

SITI MISATIKAH
ANGGARINI
DIAN PUSPITA INDRIASTUTI SUSILO

DYAH EMIYATI
ISLAMIYAH
ISMYNAURA
LILIS SUPRIYANI
MEGA NISSA SOLICHAH
NINA ARIYANI
SITI LAILI NISROHAH
SITI SETYOWATI
SUPARYATI
DIAN INDRIANI ARIESTYANRI
WULAN SBURYANI
WAHYUNI YUDASTUTI
NURBAITI
SRI ASIH
WARTIYEM
DAROJATI
JATI PRAPTIWI
INDRATI
UMI KHAROMAH
ANA NURHAYATI
HABIBATUL MUNAWAROH
ISTI ROHMATUN

GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT

5/25/1974
7/16/1975
9/20/1985
3/11/1982
5/21/1981
4/25/1968
8/4/1969
7/17/1983
11/20/1978
11/20/1966
3/16/1983
1/11/1965
12/11/1972
4/7/1980
9/27/1974
10/12/1982
11/29/1980
7/15/1967
10/17/1984
2/20/1984
9/9/1982
4/9/1974
2/27/1975
4/2/1980
6/9/1983
10/28/1956
9/15/1974
10/4/1973
4/15/1964
11/12/1967
11/7/1982
9/5/1961
4/7/1981
1/12/1977
8/15/1971
11/1/1981

Page 546

8/14/2006
11/25/1995
3/1/2007
7/1/2003
3/1/2003
10/1/2001
10/1/2001
2/1/2004
8/1/2003
9/1/2000
12/1/2006
4/1/2001
7/1/1998
8/2/1999
1/5/2001
1/1/2002
3/20/2005
7/1/1986
7/17/2001
2/9/2005
7/17/2001
7/1/2006
6/1/1996
9/1/2004
12/1/2004
7/12/2005
1/2/2002
7/1/1996
10/1/1999
2/11/2002
7/1/2001
8/1/1982
7/1/2005
7/1/2007
7/1/1996
6/19/2005

<