Anda di halaman 1dari 2

SJK ( C ) CHUNG HUA SIMANGGANG

Ujian Progresif I 2013


Bahasa Malaysia Penulisan Tahun 6
Nama :____________________ NO (
%

Kelas 6 (

Markah_______

Bahagian A
( Masa dicadangkan : 15 minit )

[10 markah]

Tulis lima ayat lengkap tentang gambar di bawah.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Bahagian B
( Masa dicadangkan : 40 minit )
[30 markah]

Soalan 1
Rakan kamu mengajak kamu berkelah pada suatu hari minggu.Tuliskan mengenai
pengelaman perkelahan kamu tersebut.
Soalan 2
Tulis sebuah karangan tentang faedah-faedah yang kamu peroleh dengan bersukan.
Soalan 3
Kamu tidak hadir ke sekolah kerana sakit. Tulis sepucuk surat rasmi kepada guru
kelas kamu untuk menyatakan sebab dan alasan kamu tidak hadir ke sekolah.