Anda di halaman 1dari 19

SEJARAH PRO

Sejarah Tingkatan 1 Kumpulan 1 Bab 1 1. Antara berikut elemen manakah yang perlu ada pada setiap warga Malaysia bagi menanam perasaan cinta terhadap negara. I berbangga II bersyukur III berdaulat IV berperikemanusiaan A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Syajaratun 2. Istilah di atas berasal daripada perkataan Arab yang bermakna pohon. Ianya juga bermaksud I hikayat II riwayat III salasilah IV keturunan A B C D I , II dan III I , II dan IV I , III dan IV II , III dan IV

Fakta yang tepat dan benar X Penting dan bermakna Sebab dan akibat

3.Rajah di atas berkaitan dengan suatu eleman dalam mempelajari sejarah.Apakah X ?

SEJARAH PRO

A Kaedah B Sumber C Ciri-ciri D Pengertian Naskah tulisan tangan Dicetak dan diterbitkan 4. Senarai di atas adalah berkaitan sumber primer, ianya adalah A B C D fosil artifak monumen manuskrip

Sekumpulan sejarawan berkumpul di tapak penempatan zaman logam yang wujud kira-kira 4000 tahun dahulu 5. Berdasarkan maklumat di atas, apakah kaedah yang akan digunakan untuk tujuan kajian tersebut? A B C D Lisan Tulisan Arkeologi Temuramah

Sejarawan tempatan:Tok Janggut adalah pejuang Sejarawan Barat : Tok Janggut adalah pemberontak

6. Pernyataan di atas adalah berkaitan dengan pentafsiran sejarawan yang berbeza terhadap sejarah negara.Apakah sikap yang perlu ada pada sejarawan dalam meanangani percanggahan tersebut? A B C D Jujur Tegas Bangga Dedikasi

SEJARAH PRO

Sejarah banyak mengajar kita Kesilapan masa lalu tidak berulang 7. Pernyataan di atas berkait rapat dengan wawasan masa depan negara. Siapakah yang bertanggungjawab bagi mengekalkan kedaulatan dan kemajuan negara. A B C D Generasi masa kini Pemimpin masa lalu Generasi akan datang Pemimpin masa depan

Gambar ms 16

8. Gambar di atas menunjukkan kepada kita tentang wujudnya peradaban bangsa Malaysia yang maju.Nilai yang perlu dipupuk untuk generasi masa kini ialah A kebanggaan dan keceriaan B kegigihan dan kesungguhan C keagungan dan kemewahan D kebanggaan dan kemegahan

TINGKATAN 1 BAB 2 Menangkap ikan Menternak binatang Bercucuk tanam 1. Rajah di atas menunjukkan kegiatan yang dijalankan oleh masyarakat pada zaman prasejarah. X ialah zaman A B C D Logam Neolitik Mesolitik Paleolitik

SEJARAH PRO

Bukit Tengkorak, Sabah Gua Cha,Kelantan

2. Rajah di atas menunjukkan lokasi masyarakat zaman prasejarah. X merujuk kepada zaman A B C D Logam Neolitik Mesolitik Paleolitik

Gambar ms 25 ( pemukul kulit kayu ) 3. Gambar di atas menunjukkan peralatan yang digunakan pada zaman prasejarah. Apakah fungsi alat tersebut? A B C D Menggali tanah Mengetam kayu Menebang pokok Menghaluskan kulit kayu

Gambar ms 26

4. Gambar di atas menunjukkan alat yang digunakan oleh masyarakat prasejarah yang ditemui di A B C D Tingkayu, Sabah Gua Cha, Kelantan Gua Niah, Sarawak Gua harimau, Perak

5. Apakah persamaan antara zaman neolitik dengan zaman logam.

SEJARAH PRO

I Bercucuk tanam II Berburu binatang III Masih tinggal di dalam gua IV Menjalankan pengebumian menggunakan peralatan batu A B C D I , II dan III I , II dan IV I , III dan IV II , III dan IV

KUMPULAN 1 (TINGKATAN 1) BAB 3 1. Kerajaan Agraria merupakan kerajaan yang ekonominya berasaskan A B C D perikanan pertanian perdagangan perlombongan

*Diasaskan oleh Chu-Lien * Dipengaruhi oleh agama Hindu * Pelabuhan utamanya adalah Inderapura

2. Pernyataan di atas adalah mengenai sebuah kerajaan awal di Asia Tenggara. X merujuk kepada kerajaan A B C D Funan Chih Tu Srivijaya Champa Raja di Gunung Maharaja di Pulau

3. Pernyataan di atas berkaitan dengan gelaran raja di Srivijaya. Gelaran ini menggambarkan

SEJARAH PRO

I II III IV A B C D

pemilik pulau kuasa mutlak sifat ketuhanan kuasa kesaktian I, II, dan III I, II, dan IV I, III, dan IV II, III, dan IV

( Gambar m/s 35) 4. Merujuk gambar di atas, apakah kemahiran yang dimiliki oleh masyarakat maritim? I II III IV A B C D Mahir membuat kapal Menakluki tanah jajahan Memiliki ilmu peperengan Menguasai ilmu pelayaran I dan II II dan III III dan IV I dan IV

5. Terdapat binaan yang dikenali sebagai baray dalam kerajaan Angkor. Apakah fungsi binaan tersebut? A B C D Tempat pertemuan pegawai kerajaan Ladang besar bagi penternakan binatang Kolam air yang besar untuk menakung air Tempat menjalankan upacara keagamaan

Kerajaan Majapahit merupakan sebuah kerjaan yang agung di Asia Tenggara.

SEJARAH PRO

6. Merujuk pernyataan di atas, sistem pentadbirannya berasaskan Undang-undang A B C D Manu Syariah Brahmin Animisme

TINGKATAN 1 BAB 4 Kerajaan Majapahit telah berjaya menguasai Srivijaya termasuk Palembang.

1. Berdasarkan pernyataan di atas, apakah tindakan pemerintah Palembang terhadap kerajaan tersebut? A B C D Bertindak melarikan diri Berusaha membebaskan diri Menerima segala perubahan Menyambut baik pentadbiran baru

MELAKA a

Berbukit-bukau Pokok api-api

2. Rajah di atas menunjukkan bentuk muka bumi di Melaka. Apakah kepentingannya? I Membekalkan hasil hutan II Menjadi benteng pertahanan III Mengawal laluan Selat Melaka IV Merupakan pelindung semulajadi A I, II dan III

SEJARAH PRO

B C D

I, II, dan IV I,III, dan IV II, III, dan IV

3. Antara berikut manakah kemudahan yang terdapat di pelabuhan Melaka pada abad ke- 15? I II III IV Memberi kawalan keselamatan Menyediakan bekalan air bersih Menyiapkan tempat penginapan Menyediakan tempat membaiki kapal

A B C D

I, II, dan III I, II, dan IV I,III, dan IV II, III, dan IV

Biduanda 4. Rajah di atas adalah jawatan yang diwujudkan pada zaman pemerintahan Parameswara. Jawatan tersebut juga dikenali sebagai I II III IV A B C D jeragan juak-juak budak raja budak kundang I, II, dan III I, II, dan IV I, III, dan IV II, III, dan IV

Hubungan diplomatik Melaka dengan China

5. Apakah yang dikurniakan oleh kerajaan China kepada kerajaan Melaka?

SEJARAH PRO

I II III IV A B C D

Duit emas Cop mohor Payung kuning Sepersalinan pakaian I, II, dan III I, II, dan IV I,III, dan IV II, III, dan IV Parameswara seorang pemimpin berwawasan

Berdasarkan pernyataan di atas, apakah sikap yang boleh dicontohi oleh pelajar? I Keyakinan II Kegigihan III Berdisiplin IV Bertolak ansur A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV

SEJARAH TINGKATAN 1 BAB 5 Raja

X
Pembesar berlapan Pembesar Enam Belas Pembesar Tiga Puluh Dua

Struktur Pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka 1. Berdasarkan rajah di atas, pembesar-pembesar X terdiri daripada

SEJARAH PRO

I II III IV A B C D

Bendahara Laksamana Syahbandar Temenggung I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Pembesar Bendahara Laksamana Temenggung Kawasan Pegangan Muar dan Bantan X Tiada kawasan pegangan

2. Berdasarkan pada jadual di atas, X merujuk kepada A B C D Naning Temasik Sungai Raya Sening Ujung Maka segala dagang atas angin dan bawah angin sekaliannya dating ke Melaka; terlalu ramai Bandar Melaka pada masa itu.

3. Penyataan di atas menerangkan keadaan di Melaka. Apakah 10trate yang menyebabkan tempat itu muncul sebagai pusat perdagangan ? I II III IV A B C D Pelabuhan yang besar Mempunyai pelbagai bahasa Kedudukannya yang strategik Sistem pentadbiran yang teratur I dan II II dan III III dan IV I dan IV

4. Syahbandar memainkan peranan penting di Melaka. Apakah tugas mereka ? I II III IV Pemeriksa alat timbang Pemungut hasil atau ufti Pengurus tempat berniaga Penjaga kebajikan pedagang

SEJARAH PRO

A B C D

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

5. Sebelum menjalankan urusan perdagangan, pedagang hendaklah mendapatkan surat kebenaran berniaga. Bayaran yang dikenakan menjadi sumber pendapatan Melaka. Berdasarkan pernyataan di atas, apakah fungsi surat kebenaran tersebut ? A B C D Menggantikan penggunaan mata wang Menguruskan penggunaan gudang Membolehkan pedangan menginap Membenarkan pedagang berjual beli

6. Antara berikut yang manakah jenis mata wang yang digunakan di Melaka ? I II III IV A B C D Emas Timah Calains Geweng I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

7. Antara berikut, yang manakah merupakan faktor penyebaran Islam di Melaka ? I II III IV A B C D Penaklukan Perdagangan Pemimpin agama Peranan pembesar I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

8. Antara berikut, yang manakah merupakan tugas pengarang di istana Kerajaan Melayu Melaka ? I II III IV Mengarang sejarah Mencatat diari istana Menggubal perjanjian Mengarang surat rasmi raja

SEJARAH PRO

A B C D

I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Peta m/s 81

9. Peta di atas menunjukkan empayar Melaka pada abad ke-15. Bagaimanakah perluasan kuasa dilakukan ? I II III IV A B C D Bab 6 Mengikat perjanjian Melalui penaklukan Menerusi perkahwinan Mendapatkan bantuan luar I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Tun Mutahir dihukum bunuh 1. Apakah punca yang membawa kepada berlakunya peristiwa di atas ? A B C D Penyebaran fitnah oleh Raja Mendeliar Pelantikan Tun Mutahir sebagai Bendahara Persaingan antara orang Melayu dengan India-Muslim Perebutan pengaruh dengan Laksamana Khoja Hassan

2. Semasa menghadapi serangan Portugis pada awal abad ke-16, askar Melaka menggunakan I II III IV meriam buluh anak panah sumpit beracun tombak berambu

SEJARAH PRO

A B C D

I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Gospel, Gold and Glory 3. Slogan di atas merupakan misi penerokaan Portugid di Timur. Antara berikut, yang manakah matlamat kuasa tersebut ? I II III IV A B C D Mencari pasaran baru Menyebarkan agama Kristian Menghancurkan kerajaan Islam Menguasai perdagangan rempah I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

4. Antara berikut, yang manakah merupakan sebab kedatangan orang Portugis ke Melaka ? I II III IV A B C D Menyebarkan agama Kristian Menakluk negeri-negeri Melayu Menguasai perdagangan rempah Menaut keutungan yang terdapat di Timur I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

5. Antara berikut, apakah kegunaan rempah ratus yang sangat dikehendaki oleh orang Portugis ? I II III IV A B C D Memanaskan badan Mengawet makanan Merampingkan badan Menyedapkan makanan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

SEJARAH PRO

6. Lopez de Sequeira dihantar ke Melaka oleh Raja Portugal pada tahun 1509 untuk A B C D membena kubu pertahanan menjalin hubungan perdagangan melindungi Melaka dari ancaman luar menyelesaikan masalah tawanan perang

7. Portugis berjaya menguasai jambatan Sungai Melaka pada 25 julai 1511 kerana A B C D pertahanan longgar oleh Tun Mutahir mendapat kerjasama daripada Raja Mendeliar pertolongan daripada Laksamana Khoja Hassan menerima maklumat pertahanan daripada Si Kitol

Portugis telah melancarkan serangan ke atas Melaka pada 25 Julai 1511

8. Apakah punca yang mencetuskan serangan tersebut ? A B C D Tuntutan ditolak Kapal dagang dibakar Barang dagangan dirampas Pedagang dilarang berdagang

9. Semangat perjuangan askar Melaka menentang Portudis semakin membara apabila mendengar kisah A B C D Hikayat Kedah Hikayat Hang Tuah Hikayat Meong Mahawangsa Hikayat Muhammad Ali Hanafiah

Tingkatan 1 Bab 7 1. Antara berikut, yang manakah usaha Johor memperkukuhkan kuasanya pada awal abad ke-17? A Berbaik-baik dengan Siam B Menguasai bekas taklukan Melaka

SEJARAH PRO

C Menjalinkan hubungan dengan Portugis D Bekerjasama dengan kerajaan China

Sekatan perdagangan Cukai yang tinggi

2. Pernyataan di atas merupakan tindakan Portugis di Melaka. Apakah kesan daripada tindakan tersebut? A B C D Kemasukan pedagang Cina Kedatangan Belanda ke Melaka Penguasaan perdagangan oleh Portugis Pedagang Islam mula beralih ke Acheh

Melaka

Acheh

Johor

3. Rajah di atas menunjukkan Perang Tiga Segi . Mengapakah Acheh terlibat dalam perang tersebut? I Mengusir Portugis dari Melaka II Menghalang perdagangan Portugis III Menghapuskan monopoli perdagangan Johor IV Menganggap Johor mengancam perdagangannya A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV

4. Antara berikut, yang manakah faktor yang mempengaruhi kegemilangan kerajaan Johor dalam abad ke-17? I II III IV Kecekapan pembesar Kemajuan perdagangan Pusat penyebaran Islam Perkembangan bidang persuratan

SEJARAH PRO

A B C D

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

5. Apakah faktor kemerosotan Johor pada abad ke-18? A B C D Persaingan dengan Acheh Penglibatan Bugis di Johor Peperangan dengan Portugis Persengketaan dengan Melaka

6. Bagaimanakah orang Bugis melibatkan diri dalam pentadbiran Johor pada abad ke-18? A B C D Menerima kehadiran Daeng Marewah Mengikat perjanjian dengan Raja Kecil Membuat pakatan dengan raja Sulaiman Mengadakan kerjasama dengan Belanda

7. Bagaimanakah Syarikat Hindia Timur Belanda melaksanakan dasar monopoli perdagangan di Johor ? I II III IV A B C D Menyingkirkan pesaingnya meluaskan tanah jajahan takluk Membuat perjanjian perdagangan Membeli dengan harga yang murah I dan II II dan III III dan IV I dan IV

TINGKATAN SATU Melaka telah menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan dengan negara China 1. Antara berikut, mengapakah hubungan di atas dianggap penting? I Mengelak daripada ancaman luar II Mendapat perlindungan dari China III Menerima kunjungan ramai pedagang IV Mendapat pelbagai hadiah daripada China

SEJARAH PRO

A B C D

I , I , I , II ,

II II III III

dan dan dan dan

III IV IV IV

2. Antara berikut yang manakah merupakan faktor pedagang-pedagang asing singgah di Melaka pada abad ke 15? I II III IV A B C D Pembukaan lombong emas Penduduk Melaka amat kaya Pelabuhannya yang terlindung Pelabuhan Melaka sangat dalam I II III I dan II dan III dan IV dan IV

Ketidaksetiaan askar upahan Kelemahan pentadbiran Perbalahan antara pembesar

3. Maklumat di atas menerangkan tentang situasi yang berlaku di Melaka pada awal abad ke 16. Apakah kesannya? A B C D Penguasaan oleh Belanda Penaklukan oleh Portugis Menghadapi ancaman Acheh Menghantar bunga emas ke Siam

4. Antara berikut yang manakah tujuan orang Portugis datang ke Timur? I II III IV A B C D Menyebarkan agama Kristian Menguasai perdagangan di Melaka Menghancurkan kerajaan Islam di Timur Mencari tempat tinggal untuk paderi di Timur I , I , I , II , II II III III dan dan dan dan III IV IV IV

SEJARAH PRO

5. Apakah tujuan utama Raja Portugal menghantar Lopez de Sequeira ke Melaka pada tahun 1509 ? A B C D Membina kota A Famosa Menyelesaikan masalah tahanan Menjalin hubungan perdagangan Melindungi Melaka dari ancaman

6. Berdasarkan kepada peta di atas, mengapakah Acheh berminat untuk mendapatkan negeri yang berlorek ? A B C D Menguasai pentadbiran Melaka Menguasai perdagangan di Selat Melaka Menjadi pusat pengajian Islam di Kepulauan Melayu Memecahkan monopoli perdagangan rempah di Timur

7. Gambar di atas menunjukkan kepada kita bahawa A B C D kejatuhan kegemilangan Melaka perkembangan agama kristian di Melaka pergaduhan berlaku di depan bangunan ini kemahiran membina yang ada pada orang Portugis

Bilangan kapal yang belayar ke Riau begitu banyak sehingga sungai itu sukar untuk dilalui kerana terlalu banyak kapal-kapal dagang Thomas Silcher 8. Berdasarkan pernyataan yang dibuat oleh Thomas Silcher, apakah kesimpulan yang boleh anda buat? A B C D Kepentingan perkapalan Kesesakan lalu lintas di Riau Kesibukan perdagangan di Johor Kekuasaan Belanda dalam perdagangan Sistem Naungan di Johor Setiap pedagang asing dilindungi oleh pembesar

SEJARAH PRO

9. Berdasarkan pernyataan di atas, apakah tujuan sistem naungan ini ? A B C D Menjamin keselamatan pedagang asing Memastikan kemajuan pelabuhan dipelihara Memudahkan urusan perdagangan di pelabuhan Menghalang penindasan ke atas pedagang tempatan

10. Berdasarkan peta di atas, mengapa Syarikat Hindia Timur Belanda menandatangani perjanjian dengan sultan di negeri yang berlorek? A B C D Menjual perdagangan bijih timah Mendapatkan kemedekaan negeri Memastikan keamanan terpelihara Mendapatkan barangan buatan asing.