Anda di halaman 1dari 5

Disediakan oleh : Tiong Chiong Hung Liew Ven Fung

Gaya pengajaran berpusat (G)


Guru akan merancang pembelajaran ini dengan

menetapkan beberapa persoalan dan tugasan. Murid pula akan bertindak untuk mencari jawapan yang paling hampir. Guru akan bertindak sebagai pemandu arah. Murid pula bertindak sebagai pencari jalan keluar. Contoh aktiviti ialah murid melakukan perbincangan berkenaan dengan sejarah beberapa jenis sukan di Malaysia. Guru akan membantu murid dengan memberikan klu-klu atau maklumat yang hampir berkaitan.

Kelebihan
- Membolehkan pelajar menetapkan matlamat dengan cara mencapainya. - Membenarkan penglihatan lebih oleh pelajar dalam proses pembelajaran. - Memberi peluang kepada pelajar merasai kejayaan pada tahap kebolehan sendiri. - Memupuk pembangunan arah kendiri.

Kelemahan
-Memakan masa yang panjang. -Memerlukan guru-guru untuk berlatih dan bersabar. -Sukar untuk mengawal kelas. -Sukar untuk melibatkan setiap pelajar dengan berkesan.

SEKIAN TERIMA KASIH