Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 / 2014

STANDARD PRESTASI MINGGU MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Tahap penguasaan 1 Modul 3: Kesihatan Persekitaran Kesihatan Diri dan Reproduktif . 1.3 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta mengelak risiko penyakit dalam kehidupan harian. 3.1.1 Menyatakan penyakit tidak berjangkit serta penyakit jantung, asma, penyakit buanh pinggang dan diabetes. 1 Tafsiran CATATAN

Menyebut contoh jenis penyakit yang tidak berjangkit.

Lembaran Kerja / Pemerhatian

Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan Inovasi

. 2 3.1.2 Mengenal pasti simtom dan tanda penyakit tidak berjangkit seperti penyakit jantung, asma, penyakit buanh pinggang dan diabetes. 2 Memberi contoh simptom dan tanda penyakit yang tidak berjangkit Lembaran Kerja / Pemerhatian

Mencari maklumat tentang penyakit tidak berjangkit melalui media massa.

Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan Inovasi

STANDARD PRESTASI MINGGU MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Tahap penguasaan 3.1.3 Menyatakan kesan penyakit tidak berjangkit seperti penyakit jantung, asma, penyakit buanh pinggang dan diabetes sekiranya tidak dikawal Tafsiran CATATAN

Menghuraikan kesan penyait tidak berjangkit kepada murid sekiranya tidak dikawal.

Soal Jawab / Lembaran Kerja / Pemerhatian

Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi.

3.1.4 Menjelaskan cara mencegah penyakit tidak berjangkit seperti penyakit jantung, asma, penyakit buanh pinggang dan diabetes.

Mempraktikkan cara mencegah penyakit tidak berjangkit.

Soal Jawab / Pemerhatian / Lembaran kerja. Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi

Menyebar luas maklumat berkaitan penyakit tidak berjangkit dan cara pencegahannya kepada orang lain.

* Sila masukkan elemen-elemen EMK di mana-mana aktiviti yang berkaitan sekiranya bersesuaian.

Anda mungkin juga menyukai