RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 / 2014

STANDARD PRESTASI MINGGU MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Tahap penguasaan 1 Modul 3: Kesihatan Persekitaran Kesihatan Diri dan Reproduktif . 1.3 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta mengelak risiko penyakit dalam kehidupan harian. 3.1.1 Menyatakan penyakit tidak berjangkit serta penyakit jantung, asma, penyakit buanh pinggang dan diabetes. 1 Tafsiran CATATAN

Menyebut contoh jenis penyakit yang tidak berjangkit.

Lembaran Kerja / Pemerhatian

Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan Inovasi

. 2 3.1.2 Mengenal pasti simtom dan tanda penyakit tidak berjangkit seperti penyakit jantung, asma, penyakit buanh pinggang dan diabetes. 2 Memberi contoh simptom dan tanda penyakit yang tidak berjangkit Lembaran Kerja / Pemerhatian

3

Mencari maklumat tentang penyakit tidak berjangkit melalui media massa.

Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan Inovasi

. Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi 6 Menyebar luas maklumat berkaitan penyakit tidak berjangkit dan cara pencegahannya kepada orang lain. asma. Soal Jawab / Lembaran Kerja / Pemerhatian Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi. penyakit buanh pinggang dan diabetes sekiranya tidak dikawal Tafsiran CATATAN 3 4 Menghuraikan kesan penyait tidak berjangkit kepada murid sekiranya tidak dikawal.1. Soal Jawab / Pemerhatian / Lembaran kerja. asma.4 Menjelaskan cara mencegah penyakit tidak berjangkit seperti penyakit jantung. penyakit buanh pinggang dan diabetes. 5 Mempraktikkan cara mencegah penyakit tidak berjangkit. 4 3.STANDARD PRESTASI MINGGU MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Tahap penguasaan 3.1. * Sila masukkan elemen-elemen EMK di mana-mana aktiviti yang berkaitan sekiranya bersesuaian.3 Menyatakan kesan penyakit tidak berjangkit seperti penyakit jantung.