KONSEP DALAM PSK

SIVIK hubungan individu dengan masyarakat di sekelilingnya

KEWARGANEGARAAN hubungan individu dengan negaranya

KONSEP PSK SEJARAH NEGARA SISTEM KERAJAAN & PERUNDANGAN KEMAHIRAN SOSIAL PSK SOSIALISASI POLITIK MEMAHAMI MASYARAKAT .

.TUTORIAL Bincangkan PSK dengan kurikulum sekolah rendah. Kaitkan tujuan PSK dengan KBSR. apakah yang anda faham tentang KBSR.

TUJUAN AM PSK • Warganegara yang bertanggungjawab • Menyediakan individu secara aktif dalam amalan demokrasi sesebuah negara • Patriotik • Memberi sumbangan kepada negara • Penghayatan dan pengamalan nilai-nilai sivik • Mempunyai kemahiran sivik • Warganegara yang seimbang • Sistem sosial yang aman. adil .