Anda di halaman 1dari 16

Lima Faktor Pengajaran Berkesan New Zealand Journal Kerja Guru, Jilid 4, Isu 2 , 89-98 , 2007 PHILIP GURNEY

ABSTRAK: Dalam kerjaya pengajaran guru tidak selalunya mempunyai peluang untuk mengambil kira prinsip-prinsip asas beliau / kraf beliau dalam kelas. Artikel ini adalah satu penerokaan . Dalam mencari Kudus ' yang sukar difahami Grail ' Pengajaran Baik , artikel ini mencadangkan lima faktor utama yang boleh menyumbang kepada pembelajaran yang berkesan dan berfaedah dan persekitaran pengajaran. Semua guru melakukan perkara-perkara yang baik beberapa kali , dan semua guru-guru yang baik melakukan perkara-perkara yang tidak baik beberapa kali . Perbezaan di antara guru-guru berada bukan sahaja di bahagian yang baik dan buruk , tetapi juga dalam mereka kesedaran tentang kesan dari apa yang mereka lakukan dan kesediaan mereka untuk berkongsi kesedaran ini dengan pelajar-pelajar mereka. (Smith, 1995: 590) PENGENALAN Pada awal tahun ini, saya menetapkan diri matlamat dan itu adalah untuk cuba untuk menubuhkan pemahaman konsep pengajaran yang baik. Saya mahu melihat jika ia boleh merangkumi ciri-ciri seorang guru yang baik dan pengajaran yang baik dalam persekitaran pembelajaran yang baik supaya seseorang itu boleh memegang kualiti ini sebagai satu penanda aras untuk semua guru-guru untuk melihat dan bercita-cita ke arah mencapai beberapa jenis standard yang sangat baik. Dalam usaha saya untuk ini pendidikan ' Holy Grail ' , saya mempunyai menemui pelbagai sangat pelbagai tafsiran teori-teori pengajaran dan falsafah, satu titik permulaan yang sangat berbeza yang jelas akan mempengaruhi tindakan guru di dalam kelas dan banyak pendekatan yang berbeza dengan apa yang

sebenarnya yang berlaku di dalam kelas dan bagaimana guru-guru yang berkaitan dengan apa yang mereka lakukan dalam batasan empat dinding yang mereka mentakrifkan persekitaran pengajaran mereka. saya juga telah duduk di dalam kelas guru untuk tempoh sejam atau untuk jangka pendek 10 lawatan minit , saya telah bercakap dengan veteran 30 tahun - ada letih , masih ada guru-guru tahun pertama ghairah, dan terang -mata dipenuhi dengan Maktab semangat dan perhatian kepada elemen dan objektif bagi segala yang mereka lakukan dalam kelas. Saya telah dilihat pada saya sendiri 27 tahun pengajaran dalam pelbagai negara dan budaya. Saya telah mencari tinggi dan rendah untuk ' Grail yang baik guru dan akhirnya saya kembali kepada idea terperangkap dalam WB Yeats puisi, 'The Circus Haiwan Pembelot ' , di mana semua idea dan pemikiran mula Sekarang tangga saya pergi, Saya mesti baring di mana semua tangga bermula, Dalam busuk kedai kain buruk -dan- tulang jantung. ( Yeats , 1961: 392) Philip Gurney 90 Jadi apakah pengajaran yang baik atau berkesan ? Smith (1995 ) menunjukkan bahawa pembelajaran ' Adalah akibat daripada pengalaman ' ( p.588 ). Beliau berhujah bahawa pendidikan dan Oleh itu, pengajaran, perlu memberi tumpuan pada penciptaan ' sewajarnya pengalaman berkhasiat supaya pembelajaran yang datang kira-kira secara semula jadi dan tidak dapat dielakkan ' ( p.589 ). Dia menyatakan bahawa sekolah-sekolah perlu memberi tumpuan kurang pada ' bercakap tentang pembelajaran dan pengajaran 'dan' lebih banyak melakukan '( p.589 ). Maka adakah ini jawapan kepada usaha ini? Untuk mencerminkan apa yang kita lakukan di dalam kelas dan bukannya pada semua bercakap tentang teori dan amalan. Untuk membangunkan model guru yang berkesan dengan mengenal pasti dengan jelas

apa yang ia adalah bahawa guru-guru yang berkesan lakukan di dalam kelas mereka ? Jika ini berlaku maka Alton -Lee (2003 ) telah memberi sepuluh jelas ditakrifkan dan penyelidikan disokong ciri-ciri pengajaran yang berkualiti. Walaupun ciri-ciri ini telah dibangunkan untuk ' pelajar yang pelbagai , saya akan mempersoalkan berapa banyak bilik darjah di New Zealand atau di mana sahaja di dunia akan membuat daripada apa-apa tetapi kepelbagaian dalam budaya , kebolehan dan sosial pandangan. Alton Sepuluh model titik Lee meliputi perkara-perkara berikut : 1. A memberi tumpuan kepada pencapaian pelajar. 2. Amalan pedagogi yang mewujudkan penyayang , menyeluruh dan padu komuniti pembelajaran. 3. Hubungan yang berkesan antara sekolah dan konteks budaya sekolah. 4. Kualiti pengajaran responsif kepada proses pembelajaran pelajar. 5. Peluang pembelajaran yang berkesan dan mencukupi. 6. Pelbagai tugas dan konteks menyokong kitaran pembelajaran. 7. Matlamat kurikulum dengan berkesan sejajar. 8. Pedagogi perancah maklum balas mengenai penglibatan tugas pelajar. 9. Pedagogi menggalakkan orientasi pembelajaran, selfregulation pelajar, strategi metakognitif dan pelajar yang bernas wacana. 10. Guru dan pelajar melibatkan diri dalam membina goaloriented taksiran. ( Alton -Lee , 2003: vi -x) Ini kemudiannya membawa kepada kedua-dua ekstrim usaha, fokus yang mudah ' kepada apa yang yang anda lakukan dan analisis terperinci bukti terbaik kepada pengajaran yang berkualiti. Adakah

pengajaran seri pada kedua-dua keterlaluan dan perlu guru yang berkesan dijangka untuk mengikuti salah satu atau kedua-dua model dan dalam proses itu mungkin jatuh pendek matlamat sama ada? Dalam mencapai kesimpulan saya sendiri, saya telah berusaha untuk mencari jalan yang menarik kedua-dua pendekatan falsafah bersama-sama supaya saya boleh mencari peta yang mungkin akan memberikan arahan lanjut dalam usaha untuk yang 'baik batu nisan guru . Lima Faktor Pengajaran Berkesan 91 Dengan ini dalam fikiran saya akan memberi tumpuan kepada bidang yang saya percaya adalah yang paling penting dalam pengajaran saya dan dalam usaha saya untuk menjadi seorang guru yang berkesan . dalam mewujudkan persekitaran pembelajaran yang berkesan , saya mencadangkan bahawa ia adalah interaksi daripada yang berikut lima faktor utama yang menyediakan asas untuk pengajaran yang baik : ! Pengetahuan guru , semangat dan tanggungjawab untuk pembelajaran. ! Aktiviti bilik darjah yang menggalakkan pembelajaran. ! Aktiviti penilaian yang menggalakkan pembelajaran melalui pengalaman. ! Maklum balas yang berkesan yang menetapkan proses pembelajaran di kelas. ! Interaksi yang berkesan antara guru dan pelajar, mewujudkan persekitaran yang menghormati , menggalakkan dan merangsang pembelajaran melalui pengalaman. FAKTOR UTAMA 1: PENGETAHUAN GURU , semangat dan TANGGUNGJAWAB BAGI PEMBELAJARAN Pada tahun 1964 John Holt ditangani soalan : "Bagaimana anak-anak gagal 'dan dia meneruskan untuk menganalisis keadaan sekolah-sekolah dan pendidikan di Amerika Syarikat. Nya kesimpulan adalah bahawa sekolah-sekolah tidak mengiktiraf kualiti hidup pendidikan.

Beliau menekankan sifat membosankan tugas berulang-ulang, yang kecurangan guru dengan persekolahan dan dengan diri mereka sendiri , yang menghadkan pengetahuan dan akhirnya sifat memaksa persekolahan ( Holt, 1964: 168-179 ). Komen Holt adalah pusat untuk mewujudkan sebuah bilik darjah yang mencerminkan pengetahuan , semangat guru dan tanggungjawab untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang akan berkesan memupuk keinginan pelajar untuk belajar dan menerima cabaran pemikiran dan menyiasat semua yang ditawarkan oleh guru. Untuk mewujudkan persekitaran ini, guru perlu bersedia untuk mencabar prasangka pendidikan sistem yang masih mencerminkan banyak pandangan Holt . Guru perlu menyesuaikan diri mereka berfikir tentang sifat pengajaran; persekitaran bilik darjah perlu cermin amalan reflektif guru yang akan menjadi pusat kepada pembelajaran alam sekitar. Terdapat banyak teori tentang amalan reflektif dan pemikir seperti Baird (1991 ), Hari ( 1999a & b) , McMahon (1999) dan Cole dan Knowles (2000) memberi arahan khusus untuk kritikal refleksi diri . Hari ( 1999a) berpendapat bahawa ' pengajaran adalah lebih daripada satu kapal ' , menunjukkan ia adalah satu 'sains pendidikan dan pedagogi seni '( p.22). Hari ( 1999b ) juga mencadangkan model mencerminkan profesionalisme yang termasuk perkataan yang berikut utama: ' Pembelajaran, Penyertaan, Kerjasama, Kerjasama , Aktivisme ( p.228 ). Ini adalah idea-idea yang berkesan guru perlu menyimpan sebagai touchstones untuk amalan mereka. Dalam mengambil peranan reflektif, guru-guru boleh menikmati proses pengajaran dengan berkongsi pengetahuan mereka melalui penciptaan kelas reflektif. dalam persekitaran sedemikian pengetahuan dikongsi ; pelajar dan guru-guru semua menjadi pelajar , mencari dunia bagi subjek tersebut. Guru yang bersedia untuk berkongsi pengetahuan tanpa syarat akan melangkah ke arah bilik darjah yang berkesan . Semangat bahawa guru mempunyai pelajaran beliau akan

mewujudkan satu dunia yang bergerak di luar upacara aktiviti bilik darjah. Ia adalah Philip Gurney 92 contoh semangat untuk sesuatu yang boleh memberi inspirasi kepada pelajar untuk mahu belajar. Fried (1995) merumuskan idea ini up: Contoh yang kita tetapkan sebagai orang dewasa ghairah membolehkan kita untuk menyambung ke minda dan roh-roh orang-orang muda yang boleh mempunyai kesan positif yang berkekalan kesan kepada kehidupan mereka. ( p.19 ) Pada masa yang sama guru adalah penjaga untuk belajar di dalam bilik darjah alam sekitar. Jika guru pergi dalam bersedia, bersedia untuk berkongsi, unfocussed kepada proses membangunkan konteks yang akan menggalakkan dan merangsang satu faedah dan dahaga untuk pengetahuan lanjut maka pengajaran yang shirking yang tanggungjawab sebagai seorang guru. Pengajaran adalah jauh lebih daripada sekadar memindahkan maklumat, ia adalah menarik minda untuk mencari jawapan. Kuat, perak dan Robinson (1995) mengemukakan SCORE singkatan untuk mencadangkan satu model penglibatan pelajar. Saya ingin mencadangkan bahawa model ini hendaklah digunakan untuk guru pertama: S: Kejayaan penguasaan mata pelajaran yang anda mengajar. C: Ingin tahu bahawa setiap guru harus dipertahankan di mereka pengajaran. Seorang guru yang tidak ingin tahu telah kehilangan sebahagian kritikal semangat untuk belajar. O: Ketulenan - seorang guru yang berminat dengan pengajaran proses akan menjadi kreatif ; akan sentiasa mencari cara-cara baru menarik dan mencabar pelajar. R: Hubungan adalah pusat kepada kelas yang berkesan dan guru-guru

adalah penting dalam memupuk peluang kepada pelajar untuk melibatkan diri dengan mata pelajaran yang di peringkat kanan boleh membawa kepada sepanjang hayat interaksi dengan subjek tersebut. E: Untuk mengekalkan proses ini guru perlu Tenaga. ini sesuatu yang sekolah tidak sentiasa memberi , dan guru-guru di umum memerlukan masa untuk mencerminkan , untuk - tenaga semula dan menjana semula memberi tumpuan kepada proses pembelajaran. Ia amat penting dalam bilik darjah yang berkesan yang terlalu sering diabaikan. (Singkatan SCORE disesuaikan daripada Strong et al, 1995: . 9-11) Pada dasarnya seorang guru yang membawa semangat untuk mengajar untuk subjek, dan bertanggungjawab untuk mewujudkan persekitaran yang membolehkan perkongsian dan kenikmatan pengetahuan yang akan mewujudkan suasana pembelajaran yang berkesan. FAKTOR UTAMA 2: AKTIVITI BILIK DARJAH YANG MENGGALAKKAN PEMBELAJARAN Dalam banyak kelas ini adalah faktor utama yang menyokong pembelajaran yang berkesan alam sekitar. Ia menjawab soalan yang ditimbulkan oleh Smith awal dalam kertas ini untuk apa yang guru-guru yang berkesan dilakukan di dalam kelas. Lima Faktor Pengajaran Berkesan 93 Stipek (1996 ) menyenaraikan enam amalan yang menyokong idea bahawa yang berkesan kelas adalah kelas peluang dan pengalaman , di mana pelajar boleh meneroka dan bereksperimen dalam iklim yang mengiktiraf proses pembelajaran ukuran kejayaan bukannya pendekatan jawapan yang betul ( p.105 ). ia mengakui peranan penting dalam motivasi intrinsik dalam mewujudkan persekitaran yang di mana pelajar boleh merasakan bahawa mereka adalah ketua bagi pembelajaran mereka sendiri ( p.102 ).

Dalam persekitaran yang berbeza, tetapi mengikuti falsafah asas yang sama, Alton -Lee (2003 ) mencadangkan, ' kualiti pengajaran memberi peluang yang mencukupi dan berkesan belajar '( p.53 ). Kedua-dua penulis menyerlahkan keperluan untuk persekitaran bilik darjah untuk menjadi tempat yang membolehkan pelajar untuk belajar. Yang mungkin menjadi satu kenyataan yang amat jelas tetapi dalam menimbangkan kelas purata pelajar kanan , banyak faktor akan di Malah mengurangkan terhadap persekitaran pembelajaran yang baik yang diwujudkan dan tidak melalui kekurangan cuba atau pengalaman bagi pihak guru. Hakikat bahawa suatu guru boleh berjaya dalam satu tahun tidak bermakna kejayaan yang akan diteruskan pada tahun hadapan . Persekitaran pengajaran mungkin sama tetapi sikap yang setiap kohort membawa kepada kelas akan sentiasa mempengaruhi hasil. Seorang guru mesti berupaya untuk mengenal pasti surut dan aliran setiap kelas dan bekerjasama dengan pelajar-pelajar untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran. guru perlu bersedia untuk menguji apa yang sedang berlaku di dalam kelas , sebagai contoh, melalui soal selidik maklum balas mengenai apa yang mereka lakukan. Dalam mencerminkan maklum balas ini dan aktiviti bilik darjah tahun , satu guru dapat mengenal pasti latihan dan teknik yang terlibat khusus pelajar. Ia memerlukan kesabaran dan ketekunan untuk mempunyai kelas bekerjasama , untuk menjalankan penyelidikan bebas, dan melaporkan kembali kepada kecil kumpulan dan seluruh kelas - matlamat ialah melalui guru yang berusaha , pembelajaran akan menjadi pembelajaran sendiri pelajar. aktiviti-aktiviti perlu menjadi sebahagian daripada rejim pembelajaran mereka dan bukan sesuatu yang dikenakan. ini adalah kawasan yang memerlukan perancangan , renungan dan persediaan. Ini jelas suatu isu penting dalam aspek persekitaran pembelajaran : ia

adalah satu tindakan yang sangat peka di pihak guru. Aktiviti-aktiviti yang digunakan di dalam kelas yang melibatkan pelajar mesti dikaji semula, Antony dan menumpukan semula supaya mereka sentiasa menarik pelajar ke dalam yang berkesan interaksi dengan subjek tersebut. Pengajaran yang berkesan bukan tindakan pasif. FAKTOR UTAMA 3: KEGIATAN PENILAIAN YANG MENGGALAKKAN PEMBELAJARAN MELALUI PENGALAMAN Satu aspek utama rejim NCEA adalah taksiran. Ia adalah laungan guru-guru, pelajar, ibu bapa dan pentadbir yang NCEA lebih menilai . Titik yang saya rasa adalah bahawa penilaian boleh sangat sebahagian daripada penciptaan proses pembelajaran yang berkesan. Saya menerima bahawa sifat persekitaran pembelajaran yang dikuasai oleh prosedur penilaian boleh mengurangkan pembelajaran persekitaran tetapi saya telah mendapati bahawa jika pelajar dapat melihat nilai proses pembelajaran , dan penilaian adalah sebahagian daripada pembelajaran dan bukan akhir dalam sendiri, maka mereka boleh membeli proses dan benar-benar menggunakannya untuk mendapatkan lebih baik keputusan sementara mendapat manfaat daripada persekitaran pembelajaran yang mereka membantu untuk menjana melalui pemantauan diri mereka dan aktiviti-aktiviti rakan- taksiran. ini adalah idea yang telah ditunjukkan oleh Cameron (2002) dalam mengenal pasti Philip Gurney 94 proses tutor rakan sebaya, pembelajaran kerjasama, pengajaran reciprocal melalui meramalkan jawapan, mempersoalkan , menjelaskan dan meringkaskan dan kerjasama hujah ( p.38 -39 ). Semua proses ini apabila digunakan di dalam kelas akan memberi kuasa kepada para pelajar kerana mereka adalah orang yang melakukan pembelajaran ; mengulangi Soalan Smith : "Apa yang anda lakukan di dalam kelas 'Jika aktiviti penilaian

adalah sebahagian daripada 'melakukan' maka mereka menjadi sebahagian pusat proses pembelajaran. Dalam terma Brown dan Campione (1996, seperti yang dipetik dalam Cameron , 2002 ), mereka menjadi ' masyarakat pelajar ' ( 40). Delandshere (2002 ) berpendapat bahawa terdapat jurang dalam penyelidikan amalan penilaian. Beliau memberi tumpuan kepada: kemasukan nilai pertimbangan daripada penilaian yang dalam proses pembelajaran , daripada 'wacana , tindakan dan transaksi individu dalam penyertaan '( p.1478 ), dan mempersoalkan sifat taksiran dan siasatan. Soal beliau menekankan sifat perdebatan sekitar penilaian dan tahap pelbagai daripada siasatan ( p.1481 ). Ini adalah isu yang berkenaan saya berhubung dengan NCEA mana proses penilaian piawaian dalaman dan luaran dan formatif dan sumatif kerja seolah-olah mengaburkan garisan taksiran dan siasatan. Pada peringkat manakah guru perlu langkah ke belakang dan meninggalkan pelajar untuk melengkapkan penilaian? Pada peringkat siasatan tidak menjadi penilaian? Ini adalah satu soalan yang mempengaruhi proses pembelajaran dan penciptaan persekitaran pembelajaran yang berkesan. Guru yang berkesan perlu sedar perdebatan sekitar taksiran dan dapat menghadapi interaksi tugas sumatif dan formatif dalam rejim NCEA itu. Tanpa mengira struktur pendidikan itu, guru yang berkesan akan menggunakan penilaian sebagai sebahagian daripada persekitaran pembelajaran dan bukannya sebagai entiti yang berasingan. FAKTOR UTAMA 4: maklum balas, BERKESAN yang menetapkan PROSES PEMBELAJARAN dalam kelas Hattie (1999 ) menyediakan pengajaran saya dengan nilai menjadi asas teras. saya mempunyai sentiasa percaya bahawa maklum balas - fokus, sesuai, tepat pada masanya dan learningrelated - Harus menjadi salah satu batu asas guru yang berkesan. ini Hattie

penyelidikan meluas menekankan nilai maklum balas dalam meningkatkan pencapaian ( p.2). Beliau mengenal pasti maklum balas sebagai ' moderator yang paling berkuasa tunggal yang meningkatkan pencapaian ( p.9 ). Dengan pengesahan ini, saya memberi tumpuan kepada usaha untuk mewujudkan bilik darjah di mana maklum balas kepada pelajar bertujuan menggalakkan mereka untuk menjadi lebih terlibat. Saya terpaksa untuk membangunkan kaedah yang berbeza maklum balas yang akan membolehkan mereka untuk melibatkan diri dengan pembelajaran. Penjelasan saya, kaedah soal siasat saya, arahan saya semua terpaksa dikaitkan dengan pembelajaran alam sekitar dan semua adalah sebahagian daripada interaksi maklum balas dan input pelajar. Bilik darjah yang berkesan adalah salah satu yang pelajar aktif mencari maklum balas mereka akan tahu bahawa pembelajaran mereka sendiri akan menjadi sebahagian daripada proses maklum balas . Sifat interaksi pengajaran dan pembelajaran dalam aktiviti-aktiviti yang berkesan kelas menambah nilai maklum balas dalam persekitaran sedemikian. Alton Lee (2003) memaparkan nilai maklum balas tetapi memberi amaran bahawa terlalu banyak boleh menjadi seperti memudaratkan kerana terlalu sedikit. Ini kemudiannya menyediakan satu lagi aspek utama yang berkesan guru. Maklum balas yang sesuai dan bermakna kepada pelajar akan bahagian tengah suasana pembelajaran yang berkesan. Lima Faktor Pengajaran Berkesan 95 Dalam satu lagi langkah maklum balas yang guru mendapat dari pelajar adalah penting untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran. Maklum balas yang lebih bahawa guru boleh mendapatkan daripada pelajar , dan lebih guru boleh bertindak ke atas yang maklum balas , lebih baik persekitaran pembelajaran akan menjadi yang dicipta . FAKTOR UTAMA 5: INTERAKSI ANTARA GURU BERKESAN THE DAN PELAJAR , mewujudkan persekitaran yang menghormati ,

MENGGALAKKAN dan merangsang PEMBELAJARAN MELALUI PENGALAMAN Eisner (2002 ), dalam mengemukakan beberapa konsep yang perlu penting komponen sekolah, berpendapat: Pengajaran yang baik bergantung kepada perasaan dan imaginasi. ia mahkamah kejutan. Ia keuntungan dari penyayang. Secara ringkas, pengajaran yang baik adalah suatu urusan yang seni. ( p.577 ) Guru yang berkesan akan menjadi salah satu yang terlibat dengan pelajar-pelajar di kelas dengan cara yang menekankan saling menghormati dan pengakuan proses yang di tempat pembelajaran. Cadangan Eisner yang mengajar adalah yang prihatin senaman adalah sebahagian besar daripada proses pembelajaran yang berkesan. Pembelajaran adalah satu latihan emosi. Pelajar akan terlibat dalam sesuatu yang rayuan kepada mereka emosi. Guru yang membawa rasa penglibatan peribadi kepada kelas , yang mahu berkongsi pengetahuan dengan ahli-ahli kelas, yang bersedia untuk menunjukkan bahawa dia / dia juga adalah sebahagian daripada kitaran pembelajaran, akan menubuhkan sebuah hubungan yang akan menggalakkan persekitaran pembelajaran yang baik. Wolk (2001 ) menekankan ini dengan menekankan bahawa guru yang berminat belajar ... mewujudkan persekitaran bilik darjah berjangkit '( p.59 ). Persekitaran yang berkesan akan membolehkan pelajar-pelajar masa untuk belajar. ini adalah sesuatu yang disebut kerap dalam kesusasteraan. Crooks ( tanpa tarikh) menekankan bahawa ' pembelajaran yang baik keperluan masa dan kesabaran . Wolk (2001 ) berpendapat bahawa pelajar memerlukan masa ' untuk memiliki pembelajaran mereka ( p.59 ). Dalam dunia bergegas dari Tahun 13 , Level 3 pelajar NCEA mempunyai kira-kira 125 dalam kelas tempoh pengajaran kepada

meliputi kursus keseluruhan , ia adalah satu keputusan yang sukar di pihak guru untuk 'memberi masa ' kepada pelajar untuk meneroka pada kadar mereka sendiri kerja-kerja yang mereka lakukan. Ini faktor terakhir adalah penting dalam mewujudkan budaya pembelajaran yang akan membolehkan pelajar untuk berasa selesa di dalam kelas. Persekitaran kerja yang dihasilkan oleh interaksi dan semangat guru akan mengeluarkan stigma 'bekerja' dan menjadikan proses pembelajaran menjadi sesuatu yang memuaskan dan oleh itu untuk berusaha ke arah. Pada hakikatnya , penciptaan yang berkesan persekitaran pembelajaran akan menjana suasana pembelajaran yang positif sepanjang sebuah sekolah . Philip Gurney 96 KESIMPULAN Nuthall (2001) mempersoalkan mitos budaya yang menghantui kelas, membuat guru mengikut upacara tertentu yang muncul untuk menjadi amalan yang baik. cadangan beliau bahawa ' setiap generalisasi yang kita buat, setiap kesimpulan kita menarik , mesti sebenar setiap individu ( p.24) menonjolkan sifat kelas yang berkesan. ia adalah seperti alat halus ditala yang perlu dipupuk, tidak dipaksa straitjackets konvensyen . Guru yang berkesan akan dapat mengatur yang muzik kelas, menjadikan ' kain buruk busuk dan kedai tulang ' Yeats ' ke suasana keseronokan dan keghairahan untuk belajar. Akhir sekali, saya kembali ke usaha asal saya , setelah sasaran lima bidang utama bahawa jika diikuti mungkin membawa kepada beberapa jawapan dalam mencari bahawa pelajaran yang sempurna. Perkara mengenai proses adalah bahawa ia adalah perjalanan yang penting. sebagai guru menjadi lebih terlibat dalam proses pembelajaran, sebagai semangat untuk pengetahuan dikongsi bersama pelajar-pelajar , jadi sifat yang berkesan pengajaran yang dan pembelajaran akan menjadi jelas.

Lima Faktor Pengajaran Berkesan 97 RUJUKAN Alton -Lee , A. ( 2003). Kualiti pengajaran bagi pelajar-pelajar yang pelbagai di sekolah : Best sintesis bukti. Wellington: Kementerian Pelajaran Malaysia. Baird , J. R. (1991). Individu dan kumpulan refleksi sebagai asas untuk guru pembangunan. Dalam P. Hughes (Ed.) , Guru dan pembangunan profesional ( pp.95 -113 ). Hawthorn, Victoria: ACER . Cameron, M. ( 2002). Pengaruh rakan sebaya dalam pembelajaran. Set , 3, 36-40 . Cole, A. L. , & Knowles , J. G. (2000). Meneliti pengajaran: guru Meneroka pembangunan melalui siasatan refleksif. Boston : Allyn & Bacon. Crooks , T. J. ( Tarikh tidak diketahui risalah ). Apa yang kita tahu mengenai pembelajaran. Dunedin : University of Otago Pendidikan Unit Penyelidikan Penilaian. Hari, C. ( 1999a). Membangunkan guru : Cabaran pembelajaran sepanjang hayat. London: Falmer Press. Hari, C. ( 1999b ). Meneliti pengajaran melalui amalan reflektif. Dalam J. Loughran (Ed.) , pengajaran Meneliti ( pp.215 -232 ). London: Falmer Tekan. Delandshere , G. (2002). Taksiran siasatan. Rekod Guru College, 104 ( 7), 1461-1484 . Eisner, E.W. (2002). Jenis sekolah-sekolah yang kita perlukan. Phi Delta Kappan , 83, 576 583. Goreng, R. L. ( 1995). Guru bersemangat. Kuala Lumpur: Beacon Press. Hattie , J. ( 1999). Pengaruh terhadap pembelajaran pelajar (kuliah profesor sulung ). University of Auckland. Holt , J. ( 1964). Bagaimana anak-anak gagal. New York: Dell.

McMahon, T. ( 1999). Adakah amalan reflektif sinonim dengan penyelidikan tindakan? Tindakan Penyelidikan Pendidikan , 7 ( 1), 163-168 . Nuthall , G. (2001). Mitos-mitos budaya dan realiti pengajaran dan pembelajaran. New Zealand Kajian Tahunan Pendidikan, 11. Smith, F. ( 1995). Mari kita mengisytiharkan pendidikan bencana dan meneruskan kehidupan kita. Phi Delta Kappan , 76, 584-590 . Stipek , D. J. ( 1996). Motivasi dan arahan. Dalam D. C. Berliner & R. C. Calfee (Eds.), Buku psikologi pendidikan ( pp.85 -113 ). New York: Simon & Schuster McMillan . Kuat, R., Perak, H. F. , & Robinson , A. (1995). Apa yang pelajar mahu (dan apa yang benar-benar mendorong mereka )? Kepimpinan Pendidikan , 53 (1), 8-12. Wolk , S. ( 2001). Manfaat masa penerokaan. Kepimpinan Pendidikan, 59 ( 2), 56-59 . Yeats , W. B. ( 1961). Puisi yang dikumpul W. B. Yeats. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka . Pendapat yang dinyatakan adalah orang-orang pengarang kertas ( s) dan bukan New Zealand Journal Kerja Guru . Hak cipta dipegang oleh penulis individu tetapi offprints dalam format yang diterbitkan hanya boleh diedarkan secara bebas oleh individu dengan syarat bahawa sumber diakui sepenuhnya. [ ISSN - 1176-6662 ] Philip Gurney 98 ABOUT THE AUTHOR Philip Gurney adalah Timbalan Pengetua di Trident Tinggi Sekolah, Whakatane . Beliau telah mengajar selama 29 tahun dan telah memegang pelbagai jawatan , dari HOD untuk Utama. Beliau merupakan alumni Universiti Rhodes - BA Kepujian , University of Cape Town - B.Ed ,

dan Otago University - M.Teaching (Kepujian ). Beliau menamatkan M.Teaching pada tahun 2006 di mana beliau tumpuan khusus kepada amalan reflektif dan melibatkan pelajar dalam pembelajaran mencerminkan mereka sendiri.