Bibiografi

Wah Seong Corporation Berhad. Mapping a global footprint 2012 annual report.

Tafsiran Penyata Kewangan. http://melakahalalhub.weebly.com/uploads/5/5/6/1/5561940/nota_tafsiran-penyatakewangan.pdf

Ustazah Syazana. Cp.3- Analisis Nisbah Kewangan. 27.9.2013 http://syazana.kuizm.net/v1/?page_id=363