Anda di halaman 1dari 2

Kelas Masa Nilai Utama Nilai sampingan Tajuk Standarad Kandungan Standarad Pembelajaran Objektif Kognitif Afektif (Perasaan)

EMK BBB Pengetahuan sedia ada Teknik

: : : : : : : : : : : : : :

4 Cemerlang (15 orang) 8.30 pagi 9.00 pagi Baik hati Tolong menolong Jiran saya 2.1 Memberi bantuan kepada jiran 2.1.1 / 2.1.3 Pada akhir pembelajaran, murid dapat: Menceritakan sekurang-kurangnya tiga cara memberi bantuan kepada jiran menyatakan tiga perasaan apabila memberi bantuan kepada jiran Kreatif&Inovatif LCD, Komputer, Kad situasi, Lembaran kerja Murid telah belajar tentang nilai baik hati dalam tahun 3. Lakonan, sumbang saran

Aktiviti Pembelajaran dan Pengajaran: Langkah/ Masa Set induksi (1 minit) Langkah 1 (7 minit) Aktiviti PdP Catatan

1. Guru dengan sengaja menjatuhkan BBM: `pen dan melihat respon murid. 1. Murid melihat video Upin Ipin. pen BBM:

2. Murid memberi pandangan tentang LCD, tayangan video yang ditayangkan . 3. Murid menyatakan tiga cara sekurangmemberi Komputer

kurangnya

bantuan daripada tayangan video tersebut. Langkah 2 (12 minit) 1. Empat orang murid sukarela Teknik:

melakonkan situasi yang diberikan Lakonan, oleh guru. 2. Murid menyatakan sekurangSumbangsaran

kurangnya tiga perasaan mereka BBB: daripada lakonan yang dijalankan. Kad situasi

Langkah 3 (5 minit)

1.

Guru

memberi

lembaran

kerja BBB:

mengenai cara memberikan bantuan Lembaran kepada jiran. 2. Murid menjawab lembaran kerja secara individu. kerja

Penutup (5 minit)

1. Murid menyenaraikan lima perkara yang perlu dilakukan kepada jiran mereka apabila mereka pulang ke rumah. 2. Guru membuat rumusan pelajaran.

Refleksi: 1. 12/15 orang murid dapat ceritakan sekurang-kurangnya tiga cara memberi bantuan kepada jiran. 2. 12/15 orang murid dapat menyatakan tiga perasaan selepas memberi bantuan kepada jiran