Anda di halaman 1dari 2

Kelas Masa Nilai Utama Nilai Sampingan Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objekti f Pembelajaran Kognitif ( penaakulan )

: 4 Bijak Sangat : 10.30 pagi 11.00 pagi (30 minit) : Hemah Tinggi : Hormat, : Rumah Terbuka Tahun Baru Cina : Mengamalkan adab dalam pergaulan dengan jiran. : 5.1.1 / 5.1.3 / 5.1.4 : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:- menyenaraikan sekurang-kurangnya 4 daripada 5 adab dalam pergaulan dengan jiran semasa rumah terbuka - menceritakan perasaan apabila berkelakuan beradab dalam pergaulan dengan jiran. - menunjukkan cara pergaulan beradab dengan jiran berdasarkan situasi di rumah terbuka. : Kreativiti dan Inovatif, Keusahawanan : Peta Bulatan I-Think, Laptop, LCD, : Peta Bulatan I-Think, Pemerhatian, Soal Jawab Aktiviti - Tayangan video Majlis Rumah Terbuka Perayaan - Murid diperkenalkan tajuk oleh guru iaitu nilai hemah tinggi dengan jiran.

Afektif ( perasaan )

Psikomotor (perlakuan)

EMK Bahan Bantu Belajar (BBB) Penilaian Langkah / masa Set induksi (3 minit)

Langkah 1 (10 minit)

- Guru menerangkan maksud berhemah tinggi. - Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan dan melakonkan situasi yang diberikan oleh guru semasa majlis rumah terbuka. Kumpulan 1 - Menjemput jiran ke rumah terbuka. (beradab) Kumpulan 2 - Perbualan dengan rakan semasa majlis. (mesra, hormat, budi perkerti, sopan)

Langkah 2 (14 minit)

- Berdasarkan simulasi, secara koperatif murid diminta menyenaraikan adab dalam pergaulan dengan jiran menggunakan peta bulatan (i-Think).

- Dua orang wakil kumpulan, membentangkan hasil kerja mereka. - Secara sumbangsaran, murid menceritakan perasaan mereka apabila berkelakuan beradab dengan jiran.

Penutup (3 minit)

- Guru merumuskan pelajaran pada hari ini. - Murid diberikan pengukuhan dengan ganjaran berdasarkan hasil kerja mereka

Penilaian : Tahap penguasaan 1 dan 3 1 Murid menyatakan adab dalam pergaulan dengan jiran. 3 Murid menunjukkan cara adab dalam pergaulan dengan jiran dalam situasi dengan bimbingan. Refleksi : 6/6 murid dapat menyatakan 5 adab dalam pergaulan dengan jiran semasa rumah terbuka. 6/6 murid dapat melakonkan perlakuan hemah tinggi mengikut situasi yang diberikan dengan baik.