Anda di halaman 1dari 2

Bidang Tajuk Objektif

Akademik Kemahiran belajar Murid dapat, 1. Memahami kepentingan penggunaan kamus 2. Mencari sumber maklumat dengan cepat dan tepat. Bahan Kamus bahasa melayu Langkah langkah 1. Guru bincang dengan murid tentang cara mencari makna perkataan yang tidak difahami. 2. Guru memaparkan perkataan-perkataan yang jarang atau tidak pernah didengar oleh murid. 3. Murid merujik kamus untuk mencari makna perkataan yang dopaparkan. 4. Guru memaparkan petikan berkaitan kepada murid. 5. Murid membaca, menggunakan dan mencatat perbendaharaan dalam buku nota. Penilaian Rumusan Pendedahan tentang kepentingan menggunakan kamus dalam pembelajaran yang berkesan

Bidang Tajuk Objektif

Kerjaya Kerjaya Impianku Murid dapat, Menyatakan hasrat dan menganalpasti pilihan kerjayanya di masa hadapan. Bahan Kad aktiviti Langkah langkah 1. Guru bersoal jawab tentang maksud cita-cita. 2. Murid bercerita secara lisan tentang cita-cita yang diminati kepada murid yang lain dan menerangkan cara untuk mencapai cita-cita tersebut. 3. Murid-murid lain mengajukan beberapa soalan yang berkaitan dengan apa yang disampaikan. 4. Murid murid diberikan lampiran K/5 D dan menjawab soalan soalan yang di beri. 5. Guru membuat rumusan tentang cita-cita kerjaya murid dan memberi pengehan positif. Penilaian Rumusan Indidvidu yang bejaya semestinya mumpunyai matlamat dan cita-cita

Bidang Tajuk Objektif

Akademik Kemahiran mencatat nota Murid dapat, Mencatat nota dalam bentuk isi penting Bahan Keretan akbar Langkah langkah 1. Guru menunjukkan gambar muka hadapan akhbar dan meminta murid memberi pendapat. 2. Guru menerangkan cara membuat catatan tentang isi-isi penting. 3. Murid diminta memilih salah satu tajuk utama dari keratan akhbar dan mencatat isi penting. 4. Murid membentangkan hasil tugasan mereka. 5. Guru memilih hasil pembentangan terbaik untuk dipamerkan. Penilaian Rumusan Murid boleh menggunakan kemahiran mencatat nota dalam proses pembelajaran mereka.

7.20-7.50 .