Anda di halaman 1dari 53

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

DALAM KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

K Pe uriku nta lum ks S i ra t a n B nd era ard sa Se sk ko an lah Se R ko end lah a h

KS SR

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia

&

PB S

P K S H B G S R +
1

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SEDIA ADA


Bahasa Pendidikan Alam
Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

P KS H BG R S +

Kemahiran Belajar

Sekitar Nilai Murni Sains dan Teknologi Patriotisme Kemahiran Berfikir Kepimpinan

Cara Belajar Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial Pencegahan Rasuah Kajian Masa Depan Pendidikan Pengguna Keselamatan Jalanraya

KS SR

&

PB S

Apakah Elemen Tambahan Dalam KSSR?

P KS H BG R S +

Elemen Merentas Kurikulum sedia ada ditambah dengan memperkenalkan elemen: Kreativiti dan Inovatif Keusahawanan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) EMK ini bertujuan untuk memberi lebih fokus bagi pembangunan modal insan yang berfikiran kreatif, kritis dan inovatif mempunyai ciri dan sikap keusahawanan serta dapat menguasai kemahiran TMK
Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

Mengapa Perlunya Penerapan ketiga-tiga Elemen?


Kemahiran abad ke-21
Lima Bentuk Pemikiran (Gardner)
Disciplined Mind Respectful Mind Synthesizing Mind Ethical Mind

Creating Mind

P KS H BG R S +

Taksonomi Bloom (revised) Remembering, Understanding, Applying, Analysing, Evaluating, Creating


New Basics Skills Kejayaan k-ekonomi (Profesor Andy Hargreaves) Kreativiti: keperluan masa kini/masa depan menjamin kejayaan k-ekonomi sesebuah negara
KS SR

Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

Multiliteracy Creativity Communication IT Teamwork Lifelong learning Adaptation and change Environmental responsibility

Successful Knowledge Economics Characterized by: Creativity Flexibility Problem solving Ingenuity Collective intelligence Professional task Risk taking Continuous improvement
4

&

PB S

Mengapa Perlunya Penerapan Ketiga-tiga Elemen? (samb.)

P KS H BG R S +

Pembangunan Negara: Perspektif Wawasan 2020 Malaysia Sebagai Negara Perindustrian. Masyarakat negara maju adalah masyarakat yang didorong oleh kemahiran dan kepakaran sains dan teknologimestilah boleh mencipta, menambah dan memperbaharui .... (Tun Mahathir) Model Baru Ekonomi (MBE) Antara ciri-ciri Malaysia pada tahun 2020 dalam MBE ialah Keusahawanan dan Inovatif Mewujudkan mekanisme untuk membantu kumpulan 40% terendah menggunakan naluri keusahawanan bagi memula dan mengembangkan perniagaan Dasar Utama TMK KPM menyatakan bahawa TMK untuk semua dan sebagai mata pelajaran serta pengupaya dalam pengajaran dan pembelajaran
Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

Bilakah hendak melaksanakan Elemen Merentas Kurikulum?


Fokus harus diberikan kepada mata pelajaran yang diajar. EMK diterapkan bersesuaian dengan tajuk mata pelajaran yang diajar.

P KS H BG R S +

Keluwesan diberi kepada guru untuk menyerapkan EMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran mengikut tajuk atau topik yang bersesuaian.

Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

EMK: ELEMEN TAMBAHAN

P KS H BG R S +

Kreativiti dan Inovasi

Keusahawanan

Teknologi Maklumat dan Komunikasi


Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

EMK: ELEMEN TAMBAHAN


KREATIVITI DAN INOVASI

K Pe uriku nta lum ks S i ra t a n B nd era ard sa Se sk ko an lah Se R ko end lah a h

KS SR

Bahagian Pembangunan Kurikulum Apakah Kreativiti? Kementerian Pelajaran Malaysia

&

PB S

P K S H B G S R +
8

Kreativiti?
Kreativiti adalah kebolehan minda berimaginasi dan/mencernakan sesuatu maklumat untuk penyelesaian masalah, cabaran, soalan atau tugasan (QCA, 2007). Kemampuan atau kebolehan mencipta sesuatu yang asli dan sesuai (DBP 1997).
Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

Inovasi?

P KS H BG R S +

Keupayaan menghasilkan sesuatu yang baharu (modifikasi, adaptasi) dari sedia ada

KS SR

&

PB S

Matlamat

P KS H BG R S +

Menghasilkan modal insan berdaya cipta dan berkeupayaan menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti yang menjadi amalan dan budaya dalam kehidupan serta mampu menyumbang ke arah pembangunan masyarakat, bangsa, negara dan agama.
Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

10

OBJEKTIF

Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

P KS H BG R S +

Supaya murid: Mempunyai keterampilan diri dan personaliti individu kreatif. Menguasai kemahiran dalam proses kreatif. Menghasilkan idea kreatif dan inovatif. Menguasai kemahiran komunikasi. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif. Menyelesaikan masalah, membuat keputusan dan mengurus kehidupan harian secara kreatif dan inovatif.
KS SR & PB S

11

KREATIVITI DAN INOVASI

P KS H BG R S +
Strategi P&P

Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif (KBKK) Merentas Kurikulum

Mata pelajaran berteraskan kreativiti


Reka Cipta PSV/PMZ Teknikal & Vokasional Mata pelajaran MPV Kemahiran HidupKomponen reka cipta dalam mata pelajaran Literasi TMK

Penekanan kurikulum Pendekatan penerapan (infusion) Objektif pembelajaran Pra sekolah, sekolah rendah, menengah

Konstruktivisme Pembelajaran Kontekstual Inkuiri penemuan Pembelajaran berasaskan projek Pembelajaran berasaskan masalah/membuat keputusan Kajian masa depan

Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

PROGRAM KURIKULUM SEDIA ADA


KS SR & PB S

12

1. Merancang Pengajaran dan Pembelajaran 2. Membimbing dan Menjadi Fasilitator 3. Mentaksir Berterusan 4. Mengurus Persekitaran Pembelajaran 5. Membangunkan Komuniti

P KS Bagaimana membangunkan kreativiti? H BG Peranan Guru SR


metakognisi

S
+

Pemerhatian

Analisis

2. Imaginasi
Penjanaan idea Sintesis idea Penambahbaikan

1. Persediaan
Amalan berterusan metakognisi Pelaksanaan

metakognisi

4. Tindakan

3. Perkembangan
Penilaian
metakognisi

Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

KS SR

Model P&P Kreatif 1. Inkuiri Penemuan 2. Pembelajaran Berasaskan Masalah 3. Pembelajaran Berasaskan Projek 4. Kajian Masa Depan 5. Konstruktivisme
& PB S

13

FASA PERSEDIAAN
Gunakan deria, tumpu kpd objek, gunakan alat, kendalikan alat, guna kaedah atau prosedur, kenal pasti ciri, situasi, fenomena, dapatan makna, kenal pasti objek, situasi disekeliling.

P KS H BG R S +

Pemerhatian

Analisis
Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

Persamaan-perbezaan, asingkan, kumpulkan, susun maklumat ikut kriteria, kesan sebab, kaji kesan baik-buruk, imbas kembali idea, cari byk bukti disokong berdasarkan fakta dan maklumat.
Metakognisi: rancang, pantau dan nilai

KS SR

&

PB S

14

FASA IMAGINASI
Hasilkan idea yang byk (benar atau tidak), hasilkan idea bermakna, cari hubungkait, gabungjalin atau corak berdasarkan maklumat yang ada.

P KS H BG R S +

Penjanaan Idea

Sintesis Idea
Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

Buat kesimpulan, itlakan, bina tajuk, hasilkan komunikasi yang unik, maklumat cukup?Maklumat tambahan?, buat keputusan ttg sintesis akhir, bincang kebaikan/kelebihan, keburukan/kelemahan, cabar dan nilai maklumat yang diperolehi=samada perlu tindakan susulan @ketepikan, buat refleksi berterusan Metakognisi: rancang, pantau dan nilai

KS SR

&

PB S

15

FASA PERKEMBANGAN
Tokok tambah idea, ubahsuai idea, beri penerangan rasional idea, beri pelbagai contoh berkaitan tugasan.

P KS H BG R S +

Penambah baikan

Menilai

Beri alasan yg tepat unt terima @ tolak idea, nyatakan kekuatan/kelemahan, kebaikan/keburukan berdasarkan bukti, buat pilihan berdasarkan kenyataan dan tidak dipengaruhi oleh perasaan. Metakognisi: rancang, pantau dan nilai

Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

16

FASA TINDAKAN
Menghuraikan idea kpd butiran/bahagian yang kecil dan Pelaksanaan khusus, susun idea,hasikan idea tidak sama dengan org lain

P KS H BG R S +

Amalan berterusan
Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

Peka dengan sekeliling, buat pemerhatian untuk kenal pasti masalah, kesilapan dan kelemahan, praktikkan proses kreatif unt hasilkan idea baharu secara berterusan

Metakognisi: rancang, pantau dan nilai


KS SR & PB S

17

Aktiviti 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

P KS H BG R S Contoh Aktiviti +

Pemerhatian Analisis Penjanaan idea Sintesis idea Penambahbaikan Menilai Pelaksanaan Amalan berterusan
18

8.
KS SR & PB S

Indikator Pemikiran Kreatif


banyak idea
LANCAR

P KS H BG R S +

boleh menghasil idea baharu

ASLI

Indikator

LUWES

idea boleh dikembang dan dipelbagaikan

JELAS

Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

menghurai idea dengan terperinci dan sistematik


KS SR & PB S

19

EMK: ELEMEN TAMBAHAN


ELEMEN KEUSAHAWANAN

K Pe uriku nta lum ks S i ra t a n B nd era ard sa Se sk ko an lah Se R ko end lah a h

KS SR

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia

&

PB S

P K S H B G S R +
20

MENGAPA PERLU PENERAPAN ELEMEN KEUSAHAWANAN (EK) ?


USAHAWAN TEKNOLOGI

P KS H BG R S +

PERKEMBANGAN EKONOMI

INOVASI
Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

21

MATLAMAT

P KS H BG R S +
Membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid.

Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

Diterapkan melalui aktivitiaktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam proses membudayakan keusahawanan
KS SR & PB S

22

OBJEKTIF
1
Mengamalkan sikap keusahawanan

P KS H BG R S +

Mengamalkan cara berfikir ke arah keusahawanan dalam situasi yang diperlukan Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran pengurusan asas jual beli yang mudah dalam aktiviti kehidupan seharian yang relevan Menghasilkan produk berasaskan pengetahuan serta kemahiran teknologi dan vokasional Mengamalkan nilai moral dan etika yang baik dalam konteks keusahawanan.
23

Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

5
KS SR & PB S

FOKUS
Terdapat lima elemen keusahawanan (EK) iaitu:

P KS H BG R S +
EK2
Mengamalkan cara EK3 berfikir ke arah Mengamalkan keusahawanan pengetahuan dan kemahiran pengurusan asas jual beli

EK 1
Mengamalkan sikap keusahawanan

5EK

EK5
Nilai moral dan etika keusahawanan
Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

EK4

Menghasilkan produk berasaskan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi dan vokasional keusahawanan
24

KS SR

&

PB S

PENDEKATAN

Tiga pendekatan penerapan elemen keusahawanan

P KS H BG R S +

1 2

Pendekatan Penyebatian

Pendekatan Pengintegrasian

3
Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

Pendekatan Pengaplikasian
25

KS SR

&

PB S

PENYEBATIAN
RANCANGAN PENGAJARAN ELEMEN KEUSAHAWANAN

P KS H BG R S +

INDUKSI

LANGKAH 1 LANGKAH2 LANGKAH AKHIR

Penerapan bermula dari awal hingga ke akhir P&P

PENUTUP
Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

26

PENGINTEGRASIAN
RANCANGAN PENGAJARAN ELEMEN KEUSAHAWANAN

P KS H BG R S +

INDUKSI Integrasi di mana-mana langkah pengajaran/ perkembangan P&P

LANGKAH 1 LANGKAH2 LANGKAH AKHIR

PENUTUP
Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

27

PENGAPLIKASIAN
RANCANGAN PENGAJARAN INDUKSI LANGKAH 1 LANGKAH 2 LANGKAH AKHIR

P KS H BG R S +

ELEMEN KEUSAHAWANAN Aplikasi di akhir pengajaran / perkembangan P&P

PENUTUP

Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

28

1. SIKAP KEUSAHAWANAN
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Bertanggungjawab terhadap keputusan Peka kepada peluang Berani mengambil risiko Daya kreativiti dan inovasi Fleksibiliti Keinginan kepada maklum balas segera Berorientasikan masa depan

P KS H BG R S +

Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

29

1. SIKAP KEUSAHAWANAN
1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14
Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

Kesanggupan belajar daripada kesilapan Berkeupayaan memimpin Berorientasikan pencapaian Berdaya tahan Bertoleransi terhadap ketidaktentuan yang tinggi Tabah Boleh membina jaringan sosial

P KS H BG R S +

KS SR

&

PB S

30

2. PEMIKIRAN KEUSAHAWANAN

P KS H BG R S +

9 langkah utama:
2.1 amalan memerhati persekitaran dengan sengaja dan bertujuan; 2.2 menganalisis pemerhatian secara kritis dan kreatif; 2.3 menghasilkan idea dari pemerhatian; 2.4 memilih idea baik dari banyak idea; 2.5 menambahbaik idea yang dipilih (inovasi);
Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

31

2. PEMIKIRAN KEUSAHAWANAN

P KS H BG R S +

2.6 menilai idea secara kritis dalam konteks; 2.7 melaksanakan idea dalam bentuk produk teknologi abstrak atau konkrit; 2.8 menyesuaikan idea baru dengan keperluan masyarakat dan persekitaran; 2.9 meneruskan peningkatan kualiti idea.

Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

32

3. PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN P KS H B R G S PENGURUSAN PERNIAGAAN +


Melibatkan proses-proses:3.1 Merancang sesuatu projek dengan teliti; 3.2 Melaksana projek mengikut langkah-langkah yang telah disediakan; 3.3 Memantau projek; 3.4 Menilai pelaksanaan projek.

Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

33

4. TEKNOLOGI DAN VOKASIONAL KEUSAHAWANAN


Murid boleh:

P KS H BG R S +

4.1 Menghasilkan produk dengan mengaplikasikan pengetahuan teknologi dan vokasional; 4.2 Menggunakan teknologi berlainan untuk menghasilkan produk yang sama; 4.3 Menggunakan sumber yang pelbagai/ sumber alternatif/ bahan kitar semula
Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

34

5. NILAI MORAL DAN ETIKA KEUSAHAWANAN


Prinsip Tanggungjawab Sosial
Lima prinsip amalan etika keusahawanan berasaskan nilai moral baik

P KS H BG R S +

Prinsip Keadilan

Prinsip Ketelusan

Prinsip Hak Manusia

Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

KS SR

&

Prinsip Autonomi
PB S

35

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


DUNIA SENI VISUAL

P KS H BG R S +

TAJUK : MENGGAMBAR AKTIVITI : KOLAJ TEMA : ALAM BENDA TAJUK : KAD HARI LAHIR MASA : 60 MINIT
Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

KS SR

&

36

PB S

36

STANDARD PEMBELAJARAN DUNIA SENI VISUAL 1.1 Persepsi Estetika:

P KS H BG R S +

Murid memerhati dan menceritakan tentang bahan-bahan yang ditunjukkan oleh guru. (EK- 2) Murid mengenal pasti unsur-unsur komersial seperti:

- rupa - kualiti (EK- 4) - warna - menarik perhatian (EK- 1, 2, 4 dan 5) - bentuk - harga (EK 1, 3 & 5)
Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

37

STANDARD PEMBELAJARAN DUNIA SENI VISUAL

1.2 Aplikasi Seni: Murid menghasilkan kad ucapan dengan menggunakan teknik kolaj yang ditunjukkan oleh guru (EK- 3 & 4).

P KS H BG R S +

Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

1.3 Ekspresi Kreatif Murid memilih dan memanipulasi (EK- 3 & 4) bahan kolaj secara kreatif berdasarkan unsur-unsur komersial (EK1, 2, 3 & 4) pada tempoh masa (EK-1) yang diberikan.
KS SR & PB S

38

Standard Pembelajaran Dunia Seni Visual Tindakan:


Murid boleh mempromosikan hasil karya kad ucapan ini untuk dijual (EK-1, 2, 3 & 5) kepada rakan dan kenalan menggunakan papan kenyataan, laman web atau blog.

P KS H BG R S +

Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

39

INDIKATOR PENERAPAN ELEMEN KEUSAHAWANAN

P KS H BG R S +
PEMIKIRAN KEUSAHAWANAN: BOLEH MENGADAPTASI PERSEKITARAN

SIKAP KEUSAHAWANAN: BERTINDAK SECARA BIJAKSANA AMALAN NILAI MORAL DAN ETIKA KEUSAHAWANAN: MEMPUNYAI DAYA INTEGRITI YANG TINGGI

Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

APLIKASI VOKASIONAL DAN TEKNOLOGI: BERDAYA SAING


KS SR &

KEMAHIRAN PENGURUSAN: BERKEUPAYAAN MENJADI PENGURUS YANG CEKAP DAN BERKESAN


40

PB S

EMK: ELEMEN TAMBAHAN


TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)

K Pe uriku nta lum ks S i ra t a n B nd era ard sa Se sk ko an lah Se R ko end lah a h

KS SR

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia

&

PB S

P K S H B G S R +
41

Apa itu Elemen TMK?

Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah teknologi yang digunakan khasnya dalam penggunaan komputer, peralatan komunikasi dan perisian aplikasi untuk memperoleh, memproses, menyimpan, menghantar, mendapatkan semula, menukar dan melindungi maklumat di mana saja dan bila-bila masa.

P KS H BG R S +

Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

Matlamat Matlamat TMK merentas kurikulum adalah bagi memastikan murid dapat mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang dipelajari, menggalakkan kreativiti dan menyediakan pembelajaran yang menarik dan menyeronokkan serta menjana pemikiran kritis dan kreatif, berinovatif serta meningkatkan kualiti pembelajaran.
KS SR & PB S

42

Objektif
Pada akhir persekolahan di peringkat rendah, murid akan dapat: Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika. Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian. Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat. Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat. Menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran. Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif.
Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

P KS H BG R S +

KS SR

&

PB S

43

Fokus
Pendekatan membudayakan TMK dalam p&p adalah seperti berikut:

P KS H BG R TMK dalam merentas kurikulum S +


digunakan dalam p&p di mana ianya diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap kandungan mata pelajaran.

Belajar Mengenai TMK


pengetahuan dan kemahiran TMK sebagai satu disiplin ilmu (contoh: saiz storan, perkakasan input dan output

Belajar Mengenai TMK


sebagai alat dan pengupaya untuk mengajar dan belajar (contoh: penggunaan perisian MS Office).
& PB S

Belajar Melalui TMK


maklumat dan ilmu pengetahuan yang dicapai atau akses melalui media TMK (contoh: internet, CD-ROMPortal E-bahan, EduwebTV dan Google Earth).
44

Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

KS SR

Strategi P&P (TMK Merentas Kurikulum)P KS H B R G S - Belajar Dengan dan Melalui TMK +
Pengajaran dan pembelajaran dijalankan menggunakan perkakasan dan perisian TMK bersesuaian dengan topik yang hendak diajar oleh guru seperti menggunakan perisian aplikasi, CD-ROM atau bahan muat turun daripada Internet.

Murid boleh mengguna dan memanipulasi sumber TMK untuk menyokong pengetahuan atau tugasan mereka seperti hasilkan portfolio, laporan bergambar dan poster digital. Murid boleh mengukuhkan konsep dan kemahiran yang telah mereka kuasai dalam suasana yang menyeronokkan.
KS SR & PB S

Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

45

45

Rujuk Dokumen Standard TMK untuk memastikan tahap kemahiran TMK yang dicapai oleh murid di Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3.

P KS H BG R S +

Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

46

Tahap Perkembangan Pembelajaran Kemahiran TMK Tahap I


Tahun 1
Literasi TMK Pengenalan Perkakasan Komputer Kemahiran menggunakan papan kekunci dan tetikus Menaip Menyisip imej Membuka fail Menyimpan fail Membuat persembahan digital yang mengandungi elemen teks dan grafik. Merakam suara Melakar dan melukis secara digital Mencetak dokumen Internet Mencari imej Nilai Peraturan makmal, Bertoleransi, bertanggung jawab
KS SR

Tahun 2
Literasi TMK Kemahiran menggunakan papan kekunci dan tetikus Menaip dalam lajur dan baris Menyisip imej ke dalam jadual Membuat persembahan digital yang mengandungi elemen teks, grafik dan audio Menukar latarbelakang persembahan dan menggunakan ciri transisi antara slaid Internet Mencari maklumat Menghantar dan membalas e-mel Nilai Teknologi Hijau, Keselamatan komputer dan data

Tahun 3

P KS H BG R S +

Literasi TMK Kemahiran menggunakan papan kekunci dan tetikus Menaip dan format Menterjemahkan maklumat dalam bentuk graf atau carta Membuat pengiraan ke atas maklumat Menggunakan elemen animasi dalam persembahan digit Internet Mengepil fail melalui e-mel Nilai Keselamatan Kompter dan Data, Teknologi Hijau, kerjasama

Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

&

PB S

47

Mod Penggunaan TMK Dalam P&P P KS H 1. Guru dan murid

BGSR +

2. Guru sahaja

3. Murid sahaja
Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

48

Kreativiti dan Inovasi serta Keusahawanan dalam TMK


Kreativiti dan inovasi serta keusahawanan dapat dikukuhkan melalui:

P KS H BG R S +

Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

Manipulasi kemahiran menggunakan fitur-fitur perisian Menghasilkan produk atau bahan menggunakan pelbagai fitur perisian Menjana idea baru dengan menggunakan TMK Penyelesaian masalah dengan menggunakan TMK Membuat perbandingan nilai kualiti bahan atau projek yang dihasilkan menggunakan TMK Mempromosi idea atau bahan dengan menggunakan TMK
KS SR & PB S

49

49

Buku Panduan TMK Merentas Kurikulum

P KS H BG R S +

Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

50

Contoh Penulisan Rancangan Pelajaran Harian


Mata Pelajaran: Tema /Topik: Masa: Standard Pembelajaran mata pelajaran: Objektif Pembelajaran: Aktiviti P&P: Pendidikan Moral Tahun 2 Tiada 120 minit 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 dan 12.1.4

P KS H BG R S +

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan mengenal nilai kerjasama dalam keluarga untuk kepentingan bersama.
1. 2. 3.

Murid berkongsi pengalaman mengenai aktiviti mereka di rumah pada hujung minggu. Menyenaraikan aktiviti murid dan memberi penekanan mengenai nilai berkerjasama dalam keluarga. Main perisian Tidy Up dan murid menceritakan tugas yang mereka lakukan semasa bermain Tidy up bagi meringankan beban keluarga.. TMK: Aktiviti dalam Perisian Tidy Up membantu murid belajar mengenai nilai kerjasama. Keusahawaan: Sikap dan pemikiran cemerlang Menjana idea yang berkaitan dengan pengalaman kerjasama di rumah.

EMK:

1. 2.

3. BBM/Media: Penilaian P&P: Refleksi:


Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

Perisan Tidy Up. Murid boleh menceritakan secara lisan tentang kebaikan bekerjasama dan menjalankan tugas bersama-sama keluarga. Seramai 25 orang murid boleh menyenaraikan peranan mereka dirumah bagi membantu keluarga. Hanya 5 orang murid yang menghadapi masalah menulis ayat. Murid diberi latihan bimbingan seperti isi tempat kosong.
51

KS SR

&

PB S

Rumusan EMK - ENT


Kreativiti & Inovasi
dan/atau

P KS H BG R S +
Pembelajaran yang berkesan (pembangunan kreativiti/ pembentukan sikap keusahawanan/ penguasaan kemahiran TMK) dan seronok.

Dokumen Standard + Mata Pelajaran

Keusahawanan =
dan/atau

TMK
Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

52

Terima Kasih
K Pe uriku nta lum ks S i ra t a n B nd era ard sa Se sk ko an lah Se R ko end lah a h

KS SR

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia

&

PB S

P K S H B G S R +
53