Anda di halaman 1dari 1

RPH

PENDIDIDKAN MORAL TAHUN 4 Kelas : 4M Masa : 8.00-8.30 Pagi Nilai Utama : Keadilan Nilai Sampingan: Baik hati,bekerjasama Tajuk : Standard Kandungan :8.1 Mengamalkan keadilan terhadap jiran Standard Pembelajaran : 8.1.1 Menjelaskan sikap adil terhadap jiran Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, murid dapat: Kognitif : Menyatakan sekurang-kurang dua cara bersikap adil terhadap jiran Afektif :Psikomotor :EMK :Kreativiti dan Inovasi BBM : Kertas mahjong, pen marker, tape, LCD, Laptop Penilaian :Langkah PDP : LANGKAH / MASA Set Induksi (2 minit) Langkah 1 (5minit) AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN Murid menyebut nama jiran mereka 1. Murid membaca petikan di dalam buku teks 2.Penerangan isi pembelajaran 1. Murid menonton tayangan video yang berkaitan 2. Soal jawab bersama murid mengenai sikap jiran mereka 1. Murid membuat I-Think (peta bulatan)mengenai sikap adil terhadap jiran. 2. Perbentangan kumpulan Rumusan pembelajaran dan penerapan nilai. : CATATAN

Buku teks

Langkah 2 (10 minit)

LCD, Laptop

Langkah 3 (10 minit)

Kertas mahjong, pen marker

Penutup (3 minit) Impak