Anda di halaman 1dari 11

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK 2013 TINGKATAN 1 SMK SERI KUNDANG BULAN

JANUARI

TARIKH
02/1 04/1

MG TAJUK
M1 MINGGU ORIENTASI BAB 1 : NOMBOR BULAT 1.1 Memahami konsep nombor bulat (i) Membilang, membaca dan menulis nombor bulat. (ii) Mengenal pasti nilai tempat dan nilai setiap digit dalam nombor bulat. (iii) Membundarkan nombor bulat

CATATAN

B1D1E1 B2D1E1 B3D1E1

07/1 11/1

M2

1.2 Melakukan pengiraan yang melibatkan penambahan dan penolakan nombor bulat untuk menyelesaikan masalah (i) Menambah nombor bulat. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan nombor bulat. (iii) Menolak nombor bulat. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan nombor bulat 1.3 Melakukan pengiraan yang melibatkan pendaraban dan pembahagian nombor bulat untuk menyelesaikan masalah (i) Mendarab dua atau lebih nombor bulat. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban nombor bulat. (iii) Membahagi suatu nombor bulat dengan suatu nombor bulat yang lebih kecil. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pembahagian nombor bulat. 1.4 Melakukan pengiraan yang melibatkan gabungan operasi penambahan, penolakan , pendaraban, pembahagian nombor bulat untuk menyelesaikan masalah (i) Melakukan pengiraan yang melibatkan sebarang gabungan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi nombor bulat termasuk menggunakan tanda kurung. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi tambah, tolak, darab dan

B3D1E2

14/1 18/1

M3

21/1 25/1

M4

24 hb Maulidur Rasul B4D1E1

bahagi nombor bulat termasuk penggunaan tanda kurung. BAB 2 : URUTAN DAN POLA NOMBOR 2.1 Mengenal dan melanjutkan urutan dan pola nombor yang terbentuk dengan membilang secara menaik dan secara menurun dalam selang pelbagai saiz (i) Menerangkan pola bagi satu urutan nombor yang diberi. (ii) Melanjutkan urutan nombor. (iii) Melengkapkan sebutan dalam urutan nombor yang diberi. (iv) Membina urutan nombor berdasarkan pola yang diberi. 2.2 Mengenal nombor genap dan nombor ganjil dan membuat penyataan umum berkenaan dengan nombor tersebut. (i) Mengenal pasti dan menghuraikan nombor genap dan nombor ganjil. (ii) Membuat pernyataan umum berkenaan dengan nombor genap dan nombor ganjil. FEBRUARI 2.3 Memahami ciri-ciri nombor perdana (i) Mengenal pasti ciri-ciri nombor perdana. (ii) Menentukan sama ada nombor yang diberi adalah nombor perdana. (iii) Menentukan kesemua nombor perdana yang kurang daripada 100 2.4 Memahami ciri-ciri dan menggunakan pengetahuan tentang faktor bagi nombor bulat (i) Menyenaraikan faktor-faktor bagi suatu nombor bulat. (ii) Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor bagi suatu nombor bulat yang lain. 2.5 Memahami ciri-ciri dan menggunakan pengetahuan tentang faktor perdana bagi nombor bulat. (i) Mengenal pasti faktor-faktor perdana daripada senarai faktor-faktor. (ii) Mencari faktor-faktor perdana bagi nombor bulat. (iii) Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor perdana bagi suatu nombor bulat yang lain. 2.6 Memahami dan menggunakan pengetahuan B2D2E1

B3D2E1

28/1 01/2

M5

Peta Buih Berganda (perbezaan antara no genap dan ganjil). B2D2E2

B2D2E3 B3D2E2

04/2 08/2

M6

10-12/2- Cuti Tahun Baru Cina 13/2 - Cuti Peristiwa1

11/2 15/2

M7

B3D2E3

18/2 22/2

M8

25/2 01/3

M9

gandaan bagi nombor bulat. (i) Menyenaraikan gandaan bagi nombor bulat. (ii) Menentukan sama ada suatu nombor adalah gandaan bagi suatu nombor yang lain. MAC 2.7 Memahami ciri-ciri dan menggunakan pengetahuan tentang gandaan sepunya dan Gandaan Sepunya Terkecil (GSTK) suatu nombor bulat. (i) Mencari gandaan sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat. (ii) Menentukan sama ada satu nombor adalah Gandaan sepunya bagi dua atau tiga nombor yang diberi. (iii) Menentukan GSTK bagi dua atau tiga nombor yang diberi 2.8 Memahami dan menggunakan pengetahuan faktor sepunya dan Faktor Sepunya Terbesar (FSTB) suatu nombor bulat. (i) Mencari faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat. (ii) Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat yang diberi. (iii) Menentukan FSTB bagi dua atau tiga nombor yang diberi. BAB 3 : PECAHAN 3.1 Memahami dan menggunakan pengetahuan tentang pecahan sebagai nombor yang mewakili sebahagian daripada keseluruhan. (i) Menyebut suatu pecahan. (ii) Menerangkan pecahan sebagai sebahagian daripada keseluruhan. (iii) Mewakilkan suatu pecahan dengan gambarajah. (iv) Menulis pecahan berdasarkan gambarajah yang diberi. 3.2 Memahami dan menggunakan pengetahuan tentang pecahan setara (i) Mencari pecahan setara bagi pecahan yang diberi. (iii) Menentukan sama ada dua pecahan yang beri adalah setara. (iii) Membandingkan nilai bagi dua pecahan yang diberi.

B2D2E4

B4D2E1

04/3 08/3

M10

B4D2E2

B4D2E3

11/3 15/3

M11

B4D2E4

18/3 22/3

M12

Peta Titi(menyatakan pecahan setara) B2D3E1

(iv)

Menyusun pecahan dalam tertib menaik dan menurun. (v) Mempermudahkan suatu pecahan kepada sebutan terendah. 23/3 31/3 APRIL CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 3.3 Memahami konsep nombor bercampur dan perwakilannya. (i) Mengenal nombor bercampur. (ii) Mewakilkan suatu nombor bercampur dengan gambarajah. (iv) Menulis suatu nombor bercampur berdasarkan gambarajah yang diberi. (v) Membanding dan menyusun nombor bercampur pada garis 3.4 Memahami konsep pecahan wajar dan pecahan tak wajar. (i) Mengenal pecahan wajar dan pecahan tak wajar daripada pecahan yang diberi. (ii) Menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. (iii) Menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur. 01/4 05/4 M13 3.5 Memahami konsep penambahan dan penolakan pecahan untuk menyelesaikan masalah. (i) Melakukan penambahan melibatkan: a) Pecahan dengan penyebut yang sama. b) Pecahan dengan penyebut yang berbeza. c) Nombor bulat dan pecahan. d) Pecahan dan nombor bercampur. e) Nombor bercampur. (ii) Melakukan penolakan melibatkan: a) Pecahan dengan penyebut yang sama. b) Pecahan dengan penyebut yang berbeza. c) Nombor bulat dan pecahan. d) Pecahan dan nombor bercampur. e) Nombor bercampur. (iii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan dan penolakan pecahan. 08/4 12/4 M14 3.6 Memahami konsep pendaraban dan pembahagian pecahan untuk menyelesaikan masalah. (i) Mendarab: a) Nombor bulat dengan pecahan atau B3D3E1

B1D1E2 B2D3E2

Peta Buih Bergandapenyelesaian penambahan dan penolakan pecahan

Peta Buih konsep pendaraban dan pembahagian pecahan

nombor bercampur. b) Pecahan dengan nombor bulat. c) Pecahan dengan pecahan. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan pendaraban pecahan 3.7 Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan, penolakkan, pendaraban dan pembahagian pecahan untuk menyelesaikan masalah (i) Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan,penolakan,pendaraban dan pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung. BAB 4 : PERPULUHAN 4.1 Memahami hubungan antara perpuluhan dan pecahan. (i) Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung. 4.2 Memahami konsep nilai tempat dan nilai setiap digit dalam perpuluhan. (i) Menyatakan nilai tempat dan nilai bagi setiap digit dalam perpuluhan. (ii) Membandingkan dua nilai perpuluhan yang diberi. (iii) Menyusun perpuluhan dalam tertib menaik dan menurun. (iv) Membundarkan perpuluhan kepada nombor bulat yang terhampir atau sehingga kepada tiga tempat perpuluhan. 4.3 Memahami konsep penambahan dan penolakan perpuluhan untuk menyelesaikan masalah (i) Menambah perpuluhan. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan Penambahan perpuluhan. (iii) Menolak perpuluhan. (v) Menyelesaikan masalah melibatkan
Peta Titi- Hubungan antara perpuluhan dan pecahan

15/4 19/4

M15

B2D4E1

22/4 26/4

M16

1hb Hari pekerja B2D4E2 B2D4E3

29/4 03/5

M17

B3D4E1

MEI

06/5 10/5

M18

penolakan perpuluhan 4.4 Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian perpuluhan untuk menyelesaikan masalah (i) Mendarab dua atau lebih perpuluhan. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban perpuluhan. (iii) Membahagi: a) Perpuluhan dengan nombor bulat. b) Perpuluhan dengan perpuluhan. c) Perpuluhan dengan pecahan. (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan Pembahagian perpuluhan. 4.5 Memahami konsep pendaraban dan pembahagian perpuluhan untuk menyelesaikan masalah. (i) Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian perpuluhan, termasuk penggunaan tanda kurung. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian perpuluhan, termasuk penggunaan tanda kurung. CUTI PERTENGAHAN TAHUN BAB 5: PERATUSAN 5.1 Memahami konsep peratusan dan hubungan antara peratusan dengan pecahan atau perpuluhan (i) Menyatakan peratusan sebagai bilangan bahagian daripada setiap 100 bahagian. (ii) Menukarkan pecahan dan perpuluhan kepada peratusan dan begitu juga sebaliknya. 5.2 Melakukan pengiraan dan menyelesaikan masalah melibatkan peratusan (i) Mencari suatu nilai apabila diberi peratusan nilai tersebut dan nilai keseluruhan. (ii) Mencari peratusan suatu nilai apabila diberi nilai tersebut dan nilai keseluruhan. (iv) Mencari nilai keseluruhan apabila diberi nilai sebahagian dan peratusan bahagiannya. (v) Mencari peratusan bagi suatu kenaikan atau penurunan . (vi) Menyelesaikan masalah melibatkan peratusan. 24hb Hari Wesak B3D4E2

13/5 17/5

M19

20/5 24/5

M20

B4D3E1 B5D1E1

25/5 - 09/6 JUN

Peta Titihubungan antara peratusan dan pecahan

10/6 14/6

M21

B2D5E1 B2D5E2

17/6 21/6

M22

B4D4E1 B5D2E1

24/6 28/6

M23

BAB 6 : INTEGER 6.1 Memahami dan menggunakan pengetahuan integer (i) Membaca dan menulis integer. (ii) Mewakilkan integer pada garis nombor. (iii) Membandingkan nilai dua integer. (iv) Menyusun integer dalam urutan. (vi) Menulis nombor positif atau nombor Negatif untuk mewakilkan kata huraian. 6.2 Melakukan pengiraan melibatkan penambahan dan penolakan integer untuk menyelesaikan masalah. (i) Menambah integer. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan integer. (iii) Menolak integer. (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan integer BAB 7 : UNGKAPAN ALGEBRA 7.1 Memahami konsep pembolehubah (i) Menggunakan huruf untuk mewakili pembolehubah. (ii) Mengenal pasti pembolehubah dalam situasi yang diberi. 7.2 Memahami konsep sebutan algebra (i) Mengenal pasti sebutan algebra dalam satu pembolehubah. (ii) Mengenal pasti pekali bagi sebutan algebra dalam satu pembolehubah yang diberi. (iv) Mengenal pasti sebutan serupa dan sebutan tak serupa bagi suatu sebutan algebra dalam satu pembolehubah. (v) Menyatakan sebutan serupa bagi suatu sebutan yang diberi. 7.3 Memahami konsep ungkapan algebra (i) Mengenal ungkapan algebra. (ii) Menentukan bilangan sebutan dalam ungkapan algebra yang diberi. (iii) Memudahkan ungkapan algebra dengan menggabungkan sebutan serupa. BAB 8 : UKURAN ASAS 8.1 Memahami konsep panjang untuk menyelesaikan masalah (i) Mengukur panjang objek. (ii) Menukar unit metrik ukuran panjang (mm,cm, m dan km). (iii) Menganggar panjang objek dalam unit yang sesuai.

B1D1E3 B2D6E1

JULAI

01/7 05/7

M24

B5D3E1 07/7- Sukan tahunan 08/7 Cuti


Peristiwa 2

B1D2E1

08/7 12/7

M25

B2D7E1

B2D7E2 B3D5E1

15/7 19/7

M26

22/7 26/7

M27

B1D3E1 Peta Titi Pertukaran unit

(v)

Menggunakan operasi asas aritmetik untuk Menyelesaikan masalah yang melibatkan panjang.

29/7 02/8

M28

8.2 Memahami konsep jisim untuk menyelesaikan masalah. (i) Mengukur jisim objek. (ii) Menukar unit metrik jisim (mg, g, kg, tan). (iii) Menganggar jisim suatu objek dalam unit yang sesuai. (iv) Menggunakan operasi asas aritmetik untuk Menyelesaikan masalah yang melibatkan jisim. 8.3 Memahami konsep masa dalam saat, minit, jam, hari, minggu, bulan dan tahun (i) Menentukan ukuran masa yang sesuai bagi peristiwa tertentu. (ii) Menukar unit ukuran masa (saat, minit, jam, hari, minggu, bulan dan tahun). (iii) Menganggar jangka masa suatu peristiwa. (iv) Menggunakan operasi asas aritmetik untuk Menyelesaikan masalah yang melibatkan masa. 8.4 Memahami dan menggunakan waktu dalam sistem dua belas jam dan sistem dua puluh empat jam untuk menyelesaikan masalah. (i) Membaca dan menulis waktu dalam sistem dua belas jam. (ii) Membaca dan menulis waktu dalam system dua puluh empat jam. (iii) Menukar waktu dalam sistem dua belas jam kepada sistem dua puluh empat jam dan begitu juga sebaliknya. (iv) Menentukan tempoh masa antara dua waktu yang diberi. (vi) Menyelesaikan masalah yang melibatkan waktu. CUTI PERTENGAHAN PENGGAL DUA

B1D3E2 Peta TitiPertukaran unit

OGOS

8-9/8 - HariRaya Aidil Fitri 7/8 Cuti Peristiwa3 B1D3E3 B2D8E1 B2D8E2 B4D5E1

05/8 09/8

M29

Peta TitiPertukaran Unit

B2D8E3

10/8 18/8 19/8 - 23/8 M30

BAB 9 : SUDUT DAN GARIS 9.1 Memahami konsep sudut (i) Mengenal sudut. (ii) Menanda dan melabel sudut. (iii) Mengukur sudut dengan protraktor. (iv) Melukis sudut dengan protraktor. (vi) Mengenal, membanding dan mengelaskan sudut sebagai tirus, tegak, cakah dan refleks.

B1D4E1 B2D9E1 B3D6E1

B4D6E1

(vii)

Melukis sudut tirus, tegak, cakah, dan refleks dengan protraktor. (viii) Menentusahkan bahawa sudut pada garis lurus bersamaan dengan 180. (ix) Menentusahkan bahawa sudut yang dihasilkan oleh satu putaran lengkap ialah 360.. 9.2 Memahami konsep konsep garis selari dan garis serenjang (i) Mengenal pasti garis selari. (ii) Mengenal pasti garis serenjang. (iii) Menyatakan bahawa sudut yang terbentuk daripada garis serenjang ialah 90. 9.3 Memahami dan menggunakan ciri sudut yang berkaitan dengan garis bersilang untuk menyelesaikan masalah. (i) Mengenal pasti garis bersilang. (ii) Menbertentangan bucu, pelengkap dan tentukan cirri sudut penggenap (iii) Menentukan nilai sudut pada suatu garis lurus apabila nilai sudut bersebelahan diberi. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut yang dibentuk oleh garis bersilang. BAB 10 : POLIGON 10.1 Memahami konsep poligon (i) Mengenal poligon. (ii) Menamakan poligon (segitiga, segiempat, pentagon, heksagon, heptagon dan oktagon). (iii) Menentukan bilangan sisi, bucu dan pepenjuru poligon yang diberi. (iv) Melakar poligon. 02/9 - 06/9 M32 10.2 Memahami konsep simetri (i) Menentukan dan melukis paksi simetri suatu bentuk. (ii) Melengkapkan suatu bentuk apabila paksi simetri dan sebahagian daripada bentuk tersebut diberi. (iii) Melukis corak menggunakan konsep simetri. 09/9 13/9 M33 10.3 Mengenal pasti dan menggunakan cirri geometri sisi tiga untuk menyelesaikan masalah. (i) Menentukan dan melukis garis simetri bagi segitiga yang diberi. (ii) Melukis segitiga menggunakan protraktor dan pembaris. (iii) Menyatakan ciri geometri segitiga yang berlainan jenis dan menamakan segitiga tersebut.

B4D6E2

B2D9E3

26/8 30/8

M31

B2D9E2 B3D6E2

B4D6E3

SEPTEMBER

Peta Titi-hubungan antara nama piligondan bil sisi

B1D5E1 B2D10E1 B2D10E2 B3D7E1 B3D7E2 B4D7E1

Peta Buih- cirriciri segitiga

(iv) Menentukan bahawa hasil tambah sudut sudut pedalaman (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan segitiga.suatu segitiga ialah 180. 10.4 Mengenal pasti dan menggunakan cirri geometri sisi empat untuk menyelesaikan masalah. (i) Menentukan dan melukis garis simetri bagi sisi empat yang diberi. (ii) Melukis suatu sisi empat menggunakan protraktor dan pembaris. (iii) Menyatakan ciri geometri sisiempat yang berlainan jenis dan menamakan sisi empat tersebut. (iv) Menentukan bahawa hasil tambah sudutsudut pedalaman suatu sisi empat ialah 360. (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan sisi empat. BAB 11 : PERIMETER DAN LUAS 11.1 Memahami konsep perimeter untuk menyelasaikan masalah. (i) Mengenal pasti perimeter suatu kawasan. (ii) Menentukan perimeter kawasan yang lingkungi garis lurus. (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter. 11.2 Memahami konsep luas segiempat tepat untuk menyelesaikan masalah (i) Menganggar luas suatu bentuk. (ii) Menentukan luas segiempat tepat. (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas. 16/9 Hari Malaysia

B4D7E2 B3D7E4

16/9 20/9

M34

B5D4E1
Peta BulatanKonsep perimeter

23/9 27/9

M35

B2D11E1 B3D8E1 1-8/10 PMR

30/9 - 4/10

M36

B4D8E1

OKTOBER

7/10 11/10

M37

11.3 Memahami konsep luas segitiga, segiempat selari dan trapezium untuk menyelesaikan masalah. (i) Mengenal pasti tinggi dan tapak segitiga, segiempat selari dan trapezium. (ii) Menentukan luas segitiga, segiempat selari dan trapezium. (iii) Menentukan luas rajah yang terdiri daripada B3D8E2 segitiga,segiempat tepat, segiempat selari atau trapezium. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas B4D8E2 segitiga, segiempat tepat, segiempat selari dan trapezium. BAB 12 : PEPEJAL GEOMETRI 12.1 Memahami ciri geometri kubus dan kuboid. (i) Mengenal pasti pepejal geometri. (ii) Menyatakan ciri geometri kubus dan kuboid. (iii) Melukis bentangan kubus dan kuboid pada:
14/10: Cuti

14/10 18/10

M38

Peristiwa 4

B1D6E1 B2D12E1 B3D9E1

a) Grid segiempat sama, b) Kertas kosong. (iv) Membina model kubus dan kuboid dengan: a) Mencantumkan muka yang diberi. b) Melipatkan bentangan yang diberi. 12.2 memahami konsep isipadu kuboid untuk menyelesaikan masalah. (i) Menganggar isi padu kuboid. (ii) Menentukan isi padu kuboid. (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan isipadu kuboid. Pembentangan (menyelesaikan masalah dalam suatu situasi) MENGURUSAN FAIL DAN REKOD PBS MENGURUSAN FAIL DAN REKOD PBS CUTI AKHIR TAHUN

B4D9E1

21/1025/10

M39

B4D10E1 B5D5E1 B6D1E1 5/11 Awal Muharram

28/10 1/11 4/11 8/11 NOVEMBER


11/11 15/11

M40 M41 M42

16/11 1/1