Anda di halaman 1dari 1

BIL 1. 2. 1.

0 Pendahuluan

TAJUK

MUKA SURAT 1 2

2.0 Banding beza Pentaksiran, Pengujian, Pengukuran dan Penilaian

3. 4.

3.0 Sejauh mana Pelaksanaan PBS Bertepatan dengan Transformasi Sistem Pentaksiran di Sekolah 4.0 Langkah-langkah Proses Perancangan Ujian 4.1 Menentukan tujuan ujian 4.2 Menentukan isi kandungan ujian 4.3 Langkah-langkah Pembinaan JSU 4.4 Menulis item soalan 4.5 Membuat skema jawapan 4.6 Menyemak item soalan

5 10 11 11 12 18 18 18 19 21 23 28 31 32 34 35

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

5.0 Mentadbir Ujian 6.0 Indeks Kesukaran 7.0 Indeks Diskriminasi 8.0 Analisis Soalan 9.0 Rumusan 10.0 Refleksi 11.0 Rujukan Lampiran - Kertas soalan ujian - Skema jawapan ujian - Sumber rujukan