Anda di halaman 1dari 1

Modul Latih Tubi Tingkatan 3

BAHAGIAN SIRAH : 1. KEPIMPINAN RASULULLAH DI MADINAH

(i) (ii) (iii ) (iv) (v)

Apakah maksud Piagam Madinah.

Apakah nama lain bagi Piagam Madinah.


Nyatakan dua perkara penting yang menjadi asas Piagam Madinah. Nyatakan empat isi kandungan Piagam Madinah yang menjadi asas pembentukan negara Islam. Nyatakan dua kesan Piagam Madinah kepada : a) b) c) d) Politik Pentadbiran Sosial Ekonomi

(vi) (vii ) (viii )

Jelaskan dua hikmah di sebalik pembentukan Piagam Madinah. Mengapakah pentingnya peraturan dalam kehidupan ? Jelaskan dua akibat jika rakyat tidak mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Mutiara kata:
Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian