Anda di halaman 1dari 2

Modul Latih Tubi Tingkatan 3

2. PERJANJIAN HUDAIBIAH

(i) (ii) (iii )

Perjanjian Hudaibiah ditanda tangani pada bulan Zalkaedah tahun 6 Hijrah. Dinamakan Perjanjian Hudaibiah : Mengambil sempena nama tempat perjanjian tersebut dimeterai. a) Nama bai`ah tersebut ialah Bai`ah Ridhwan /Bai`ah Syajarah b) Kesan bai`ah tersebut : Saidina Uthman bin `Affan dibebaskan Termeterai Perjanjian Hudaibiah

(iv)

Faktor berlakunya Perjanjian Hudaibiah : Keputusan Rasul SAW untuk mengerjakan umrah bersama para sahabat dihalang Ketaatan dan kepatuhan para sahabat kepada kepimpinan Rasulullah SAW. Sikap toleransi Rasul SAW dan para sahabat Sikap umat Islam yang cintakan keamanan dan berusaha mengelakkan peperangan Kebijaksanaan Rasul SAW mengatur strategi. Isi Perjanjian Hudaibiah : Gencatan senjata selama 10 tahun di mana kedua-dua pihak tidak boleh mencuri, menceroboh, mengkhianati dan mungkir janji Kedua-dua pihak dibenarkan membuat perjanjian dengan pihak lain yang disukai Orang Mekah yang datang ke Madinah walaupun telah memeluk Islam, hendaklah dihantar semula kepada pihak musyrikin Mekah sebaliknya orang Madinah yang masuk ke Mekah tidak perlu dihantar ke Madinah kembali. Orang Islam tidak dibenarkan mengerjakan umrah pada tahun tersebut dan hanya boleh mengerjakannya pada tahun hadapan Persiapan tersebut ialah : Memakai ihram di Zulhulaifah Membawa binatang ternakan Melantik pengawal keselamatan yang terdiri daripada penunggang kuda Berusaha mengelak berlakunya peperangan dengan memilih penyelesaian secara diplomasi Nabi SAW sentiasa bermesyuarat dengan para sahabat dalam membuat sesuatu keputusan Umat Islam sentiasa bertalbiah di sepanjang perjalalanan Melalui jalan lain yang berliku-liku ke Mekah Tindakan Rasulullah SAW selepas Perjanjian Hudaibiah : Menghantar utusan ke negara asing untuk tujuan menyeru kerja-kerja dakwah Menghantar wakil kepada kabilah-kabilah di sekitar Madinah pada tahun ke 7 hijrah Memantapkan kedudukan negara Islam Madinah dan bersedia kembali semula ke

(v)

(vi)

(vii)

Modul Latih Tubi Tingkatan 3


(viii ) kota Mekah apabila mendapat peluang Hikmah Perjanjian Hudaibiah: Terhindar daripada pertumpahan darah antara orang Islam dan bukan Islam Perjanjian adalah sebagai faktor utama kearah pembukaan Kota Mekah. Oang Islam dan musyrikin Mekah bebas berinteraksi antara satu sama lain Orang Islam bebas menyampaikan dakwah Ramai orang kafir yang telah memeluk Islam secara terang-terangan. Nilai akhlak yang boleh dicontohi daripada Perjanjian Hudaibiah: Sabar dan tabah menegakkan agama Islam Saling hormat menghormati Bijak dan berpandangan jauh Bersikap tolak ansur Menepati janji.

(ix)

Harapan mampu mengatasi halangan. Harapan yang tinggi akan memberikan Kekuatan luar biasa yang memampukan Kita mencapai ke puncak jaya.