Anda di halaman 1dari 1

SIFAT RASUL

(i)

Sifat-sifat wajib bagi rasul ialah : 1. Siddiq benar 2. Amanah jujur 3. Tabligh menyampaikan 4. Fatonah bijaksana. Kepentingan mencontohi sifat as Sidiq: 1. Menjadi seorang yang sentiasa bercakap benar 2. Berani menegakkan kebenaran 3. Akan dihormati masyarakat Sifat-sifat mustahil para rasul ialah : 1. Kizbun dusta 2. Khianat tidak jujur 3. Kitman menyembunyikan 4. Baladah - bodoh

(ii)

(iii )

(iv) Perbezaan antara sifat harus bagi rasul dengan sifat harus bagi manusia sifat harus bagi rasul Rasul memiliki sifat yang dimiliki oleh manusia biasa seperti makan, minum, tidur tetapi tidak ada sifat yang boleh menjatuhkan darjat seperti gila (v) sifat harus bagi manusia Manusia memiliki sifat seperti makan dan minum tetapi ada kalanya manusia mempunyai sifat yang boleh menjatuhkan darjat seperti gila dan lain-lain.

Kepentingan mencontohi sifat tabligh: 1. Nasihat menasihati ke arah kebaikan 2. Saling bekerjasama dalam melakukan sesuatu pekerjaan. 3. Maksiat dan kemungkaran dapat dicegah dengan berkesan.

Setiap pagi, semua anggota tubuh manusia mengingatkan lidah. Mereka berkata : takutlah kamu kepada Allah untuk kami. Kami ini hanya mengikut kamu. Jika engkau lurus, maka kami pun lurus. dan jika engkau bengkok, maka kami pun bengkok.