Anda di halaman 1dari 2

KESAN BERIMAN KEPADA RASUL

(i)

Kesan mencontohi para rasul: Para rasul adalah manusia pilihan Allah Mereka membawa perkara yang benar Mereka merupakan contoh / model yang terbaik Mereka menjelaskan antara yang hak dan yang batil Sebagai bukti keyakinan kita kepada Allah SWT Dapat melaksanakan syariat allah SWT. Kesan beriman kepada rasul terhadap individu: Mendapat hidayah daripada Allah SWT Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT Dapat mengetahui perkara-perkara ghaib yang diluar pemikiran manusia Sentiasa berakhlak mulia Mencintai rasul lebih daripada diri dan keluarga. Mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kesan beriman kepada rasul terhadap keluarga: Dapat membina keluarga bahagia. Sentiasa mengambil berat terhadap perkara fardu ain dan fardu kifayah Ahli keluarga akan menjadi orang yang kuat beribadat seperti sentiasa solat berjemaah Dapat memelihara ahli keluarga daripada dosa dan azab api neraka.

(ii)

(iii )

(iv) Kesan beriman kepada rasul terhadap masyarakat dan Negara: Sentiasa patuh dan taat kepada Allah, rasul dan para pemimpin Mengutamakan perpaduan dan persaudaraan Islam serta saling hormat menghormati Menggalakkan aktiviti-aktiviti keilmuan dalam kalangan ahli masyarakat Mengamalkan budaya bekerjasama dan saling tolong menolong dalam perkara kebajikan Melaksanakan tanggungjawab berdakwah Berusaha membanteras masalah gejala sosial yang berlaku dalam masyarakat (v) Sunnah rasul ialah: Segala perkataan, perbuatan, pengakuan dan sifat yang disandarkan kepada Rasulullah SAW.

(vi) Akibat individu yang menolak sunnah rasul: Hidup dalam kesesatan Jauh daripada hidayah dan rahmat Allah

Mendapat balasan seksa dan api neraka

(vii )

Akibat masyarakat yang menolak sunnah rasul: Kehidupan keluarga dan masyarakat porak peranda Berlaku perpecahan dan perbalahan Kemungkaran berlaku secara berleluasa Akibat negara yang menolak sunnah rasul: Negara huru hara kerana perebutan kuasa Negara tidak membangun Perkembangan ilmu akan malap.

(viii )

Semalam adalah sejarah yang tidak dapat dipinda, esok adalah khayalan yang belum nyata, dan hari ini adalah kenyataan dan penentu siapa kita.