STRUKTUR PENILAIAN

Gred Markah Mata Nilai Status

A AB+ B BC+ C CD+ D E SM TL U TP X TD UM XX LC LK XK L G

100 - 80 79 - 75 74 - 70 69 - 65 64 - 60 59 - 55 54 - 50 49 - 45 44 - 40 39 - 35 34 - 0

4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.67 1.33 1.00 0.00

CEMERLANG CEMERLANG KEPUJIAN KEPUJIAN KEPUJIAN LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS GAGAL SEDANG MAJU TIDAK LENGKAP AUDIT TANGGUH PEPERIKSAAN TIDAK HADIR ( MENDAFTAR TAPI TIDAK MENGIKUTI KULIAH DAN SEBARANG PENILAIAN ) TARIK DIRI ULANG MATAPELAJARAN BERKAITAN TATATERTIB ( AKADEMIK ) LULUS CEMERLANG ( BAHASA ) LULUS KEPUJIAN (BAHASA ) TIDAK HADIR PEPERIKSAAN ( MENDAFTAR TAPI TIDAK MENGIKUTI KULIAH DAN SEBARANG PENILAIAN ) LULUS ( BAHASA ) GAGAL

Perhatian kepada pelajar : Sila rujuk Struktur Penilaian seperti di atas.

1 2 3 7 8 12 13 9 10 11 14 4 5 6 15 16 17 .

2 ) Jam Kredit – contoh Kod kursus adalah AA31102. *MAKLMUMAN : Gred yang diulang akan kekal di dalam keputusan di semester semasa. TARIK DIRI. TARIK DIRI. TARIK DIRI. TARIK DIRI. TARIK DIRI. TANGGUH PEPERIKSAAN. TARIK DIRI. 8 ) Jumlah hasil pendaraban daripada Jam kredit bagi Kursus dan Mata Nilai bagi Kursus.sila masukan kod kursus. 17) Jumlah Mata Nilai terkumpul yang ditolak bagi mana-mana kursus yang berstatus SEDANG MAJU.Cara pengiraan adalah seperti ini : 1 ) Kod Kursus . . ULANG GRED DAN LULUS.Hasil daripada pembahagian Jumlah Mata Nilai Keseluruhan semester / Jumlah Jam Kredit Keseluruhan semester. TANGGUH PEPERIKSAAN. nombor digit kedua akhir dan terakhir iaitu 02 adalah kredit anda. ULANG MATA PELAJARAN. ULANG MATA PELAJARAN. ULANG GRED DAN LULUS. TANGGUH PEPERIKSAAN. jika gred yang anda dapat adalah B jadi mata nilai yang anda dapat adalah 3. 15) Jumlah Keseluruhan Mata Nilai bagi semester semasa 16) Sila masukan Mata Nilai bagi mana-mana kursus yang berstatus SEDANG MAJU. jam 3 ) Mata Nilai – sila rujuk struktur penilaian di muka surat pertama. 13) Sila masukan jam kredit bagi mana-mana kursus yang berstatus SEDANG MAJU. ULANG MATA PELAJARAN. TANGGUH PEPERIKSAAN. AUDIT. 7 ) Jumlah jam kredit terkumpul bagi semester semasa dengan adanya hasil penolakan Jam kredit bagi manamana kursus yang berstatus SEDANG MAJU. AUDIT. AUDIT. 10) Jumlah Jam Kredit Terkumpul bagi keseluruhan semester. ULANG MATA PELAJARAN. 14) Jumlah Jam Kredit terkumpul yang ditolak bagi mana-mana kursus yang berstatus SEDANG MAJU. ULANG GRED DAN LULUS. ULANG MATA PELAJARAN. ULANG GRED DAN LULUS.00 dan sila isi di ruangan. 5 ) Jumlah hasil pendaraban daripada Jam kredit bagi Kursus dan Mata Nilai bagi Kursus. ULANG MATA PELAJARAN. ULANG GRED DAN LULUS. 11) CGPA / PNGK . 9 ) Jumlah Mata Nilai Terkumpul bagi keseluruhan semester. anda perlu masukkan Jumlah Jam Kredit Terkumpul bagi semester semasa. ULANG GRED DAN LULUS. AUDIT. TANGGUH PEPERIKSAAN. 6 ) GPA / PNGS semester semasa. AUDIT. 4 ) Jumlah jam kredit terkumpul bagi semester semasa. AUDIT. TANGGUH PEPERIKSAAN. 12) Jika anda mempunyai Kursus yang berstatus seperti SEDANG MAJU.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful