STRUKTUR PENILAIAN

Gred Markah Mata Nilai Status

A AB+ B BC+ C CD+ D E SM TL U TP X TD UM XX LC LK XK L G

100 - 80 79 - 75 74 - 70 69 - 65 64 - 60 59 - 55 54 - 50 49 - 45 44 - 40 39 - 35 34 - 0

4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.67 1.33 1.00 0.00

CEMERLANG CEMERLANG KEPUJIAN KEPUJIAN KEPUJIAN LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS GAGAL SEDANG MAJU TIDAK LENGKAP AUDIT TANGGUH PEPERIKSAAN TIDAK HADIR ( MENDAFTAR TAPI TIDAK MENGIKUTI KULIAH DAN SEBARANG PENILAIAN ) TARIK DIRI ULANG MATAPELAJARAN BERKAITAN TATATERTIB ( AKADEMIK ) LULUS CEMERLANG ( BAHASA ) LULUS KEPUJIAN (BAHASA ) TIDAK HADIR PEPERIKSAAN ( MENDAFTAR TAPI TIDAK MENGIKUTI KULIAH DAN SEBARANG PENILAIAN ) LULUS ( BAHASA ) GAGAL

Perhatian kepada pelajar : Sila rujuk Struktur Penilaian seperti di atas.

1 2 3 7 8 12 13 9 10 11 14 4 5 6 15 16 17 .

sila masukan kod kursus. TARIK DIRI. 14) Jumlah Jam Kredit terkumpul yang ditolak bagi mana-mana kursus yang berstatus SEDANG MAJU. TARIK DIRI. TANGGUH PEPERIKSAAN. ULANG GRED DAN LULUS. ULANG MATA PELAJARAN. 12) Jika anda mempunyai Kursus yang berstatus seperti SEDANG MAJU. ULANG GRED DAN LULUS. 5 ) Jumlah hasil pendaraban daripada Jam kredit bagi Kursus dan Mata Nilai bagi Kursus. ULANG GRED DAN LULUS. jam 3 ) Mata Nilai – sila rujuk struktur penilaian di muka surat pertama. ULANG GRED DAN LULUS. AUDIT. ULANG MATA PELAJARAN. TARIK DIRI. ULANG MATA PELAJARAN. 10) Jumlah Jam Kredit Terkumpul bagi keseluruhan semester. TANGGUH PEPERIKSAAN. TARIK DIRI. 6 ) GPA / PNGS semester semasa. 2 ) Jam Kredit – contoh Kod kursus adalah AA31102. ULANG GRED DAN LULUS. ULANG MATA PELAJARAN. 9 ) Jumlah Mata Nilai Terkumpul bagi keseluruhan semester. 15) Jumlah Keseluruhan Mata Nilai bagi semester semasa 16) Sila masukan Mata Nilai bagi mana-mana kursus yang berstatus SEDANG MAJU. ULANG MATA PELAJARAN. ULANG MATA PELAJARAN.Hasil daripada pembahagian Jumlah Mata Nilai Keseluruhan semester / Jumlah Jam Kredit Keseluruhan semester. AUDIT. AUDIT. TANGGUH PEPERIKSAAN. 17) Jumlah Mata Nilai terkumpul yang ditolak bagi mana-mana kursus yang berstatus SEDANG MAJU. TARIK DIRI. TANGGUH PEPERIKSAAN.00 dan sila isi di ruangan. AUDIT. jika gred yang anda dapat adalah B jadi mata nilai yang anda dapat adalah 3. ULANG GRED DAN LULUS. TANGGUH PEPERIKSAAN. anda perlu masukkan Jumlah Jam Kredit Terkumpul bagi semester semasa. 13) Sila masukan jam kredit bagi mana-mana kursus yang berstatus SEDANG MAJU. TANGGUH PEPERIKSAAN. 8 ) Jumlah hasil pendaraban daripada Jam kredit bagi Kursus dan Mata Nilai bagi Kursus. AUDIT.Cara pengiraan adalah seperti ini : 1 ) Kod Kursus . *MAKLMUMAN : Gred yang diulang akan kekal di dalam keputusan di semester semasa. AUDIT. nombor digit kedua akhir dan terakhir iaitu 02 adalah kredit anda. 11) CGPA / PNGK . . 7 ) Jumlah jam kredit terkumpul bagi semester semasa dengan adanya hasil penolakan Jam kredit bagi manamana kursus yang berstatus SEDANG MAJU. TARIK DIRI. 4 ) Jumlah jam kredit terkumpul bagi semester semasa.