STRUKTUR PENILAIAN

Gred Markah Mata Nilai Status

A AB+ B BC+ C CD+ D E SM TL U TP X TD UM XX LC LK XK L G

100 - 80 79 - 75 74 - 70 69 - 65 64 - 60 59 - 55 54 - 50 49 - 45 44 - 40 39 - 35 34 - 0

4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.67 1.33 1.00 0.00

CEMERLANG CEMERLANG KEPUJIAN KEPUJIAN KEPUJIAN LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS GAGAL SEDANG MAJU TIDAK LENGKAP AUDIT TANGGUH PEPERIKSAAN TIDAK HADIR ( MENDAFTAR TAPI TIDAK MENGIKUTI KULIAH DAN SEBARANG PENILAIAN ) TARIK DIRI ULANG MATAPELAJARAN BERKAITAN TATATERTIB ( AKADEMIK ) LULUS CEMERLANG ( BAHASA ) LULUS KEPUJIAN (BAHASA ) TIDAK HADIR PEPERIKSAAN ( MENDAFTAR TAPI TIDAK MENGIKUTI KULIAH DAN SEBARANG PENILAIAN ) LULUS ( BAHASA ) GAGAL

Perhatian kepada pelajar : Sila rujuk Struktur Penilaian seperti di atas.

1 2 3 7 8 12 13 9 10 11 14 4 5 6 15 16 17 .

5 ) Jumlah hasil pendaraban daripada Jam kredit bagi Kursus dan Mata Nilai bagi Kursus. ULANG GRED DAN LULUS.Cara pengiraan adalah seperti ini : 1 ) Kod Kursus . ULANG GRED DAN LULUS. 4 ) Jumlah jam kredit terkumpul bagi semester semasa. TANGGUH PEPERIKSAAN. 6 ) GPA / PNGS semester semasa. TANGGUH PEPERIKSAAN. ULANG MATA PELAJARAN. anda perlu masukkan Jumlah Jam Kredit Terkumpul bagi semester semasa. jam 3 ) Mata Nilai – sila rujuk struktur penilaian di muka surat pertama. 2 ) Jam Kredit – contoh Kod kursus adalah AA31102. jika gred yang anda dapat adalah B jadi mata nilai yang anda dapat adalah 3. ULANG GRED DAN LULUS. ULANG GRED DAN LULUS. TANGGUH PEPERIKSAAN. 11) CGPA / PNGK . AUDIT.00 dan sila isi di ruangan.Hasil daripada pembahagian Jumlah Mata Nilai Keseluruhan semester / Jumlah Jam Kredit Keseluruhan semester. ULANG MATA PELAJARAN. TARIK DIRI. 8 ) Jumlah hasil pendaraban daripada Jam kredit bagi Kursus dan Mata Nilai bagi Kursus. ULANG MATA PELAJARAN. ULANG GRED DAN LULUS. AUDIT. AUDIT. nombor digit kedua akhir dan terakhir iaitu 02 adalah kredit anda. AUDIT. TANGGUH PEPERIKSAAN. 9 ) Jumlah Mata Nilai Terkumpul bagi keseluruhan semester. TARIK DIRI.sila masukan kod kursus. TANGGUH PEPERIKSAAN. 13) Sila masukan jam kredit bagi mana-mana kursus yang berstatus SEDANG MAJU. 14) Jumlah Jam Kredit terkumpul yang ditolak bagi mana-mana kursus yang berstatus SEDANG MAJU. . 17) Jumlah Mata Nilai terkumpul yang ditolak bagi mana-mana kursus yang berstatus SEDANG MAJU. AUDIT. TARIK DIRI. 12) Jika anda mempunyai Kursus yang berstatus seperti SEDANG MAJU. TARIK DIRI. ULANG GRED DAN LULUS. AUDIT. ULANG MATA PELAJARAN. TARIK DIRI. TANGGUH PEPERIKSAAN. 10) Jumlah Jam Kredit Terkumpul bagi keseluruhan semester. *MAKLMUMAN : Gred yang diulang akan kekal di dalam keputusan di semester semasa. TARIK DIRI. 15) Jumlah Keseluruhan Mata Nilai bagi semester semasa 16) Sila masukan Mata Nilai bagi mana-mana kursus yang berstatus SEDANG MAJU. ULANG MATA PELAJARAN. ULANG MATA PELAJARAN. 7 ) Jumlah jam kredit terkumpul bagi semester semasa dengan adanya hasil penolakan Jam kredit bagi manamana kursus yang berstatus SEDANG MAJU.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful