STRUKTUR PENILAIAN

Gred Markah Mata Nilai Status

A AB+ B BC+ C CD+ D E SM TL U TP X TD UM XX LC LK XK L G

100 - 80 79 - 75 74 - 70 69 - 65 64 - 60 59 - 55 54 - 50 49 - 45 44 - 40 39 - 35 34 - 0

4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.67 1.33 1.00 0.00

CEMERLANG CEMERLANG KEPUJIAN KEPUJIAN KEPUJIAN LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS GAGAL SEDANG MAJU TIDAK LENGKAP AUDIT TANGGUH PEPERIKSAAN TIDAK HADIR ( MENDAFTAR TAPI TIDAK MENGIKUTI KULIAH DAN SEBARANG PENILAIAN ) TARIK DIRI ULANG MATAPELAJARAN BERKAITAN TATATERTIB ( AKADEMIK ) LULUS CEMERLANG ( BAHASA ) LULUS KEPUJIAN (BAHASA ) TIDAK HADIR PEPERIKSAAN ( MENDAFTAR TAPI TIDAK MENGIKUTI KULIAH DAN SEBARANG PENILAIAN ) LULUS ( BAHASA ) GAGAL

Perhatian kepada pelajar : Sila rujuk Struktur Penilaian seperti di atas.

1 2 3 7 8 12 13 9 10 11 14 4 5 6 15 16 17 .

ULANG GRED DAN LULUS. ULANG GRED DAN LULUS. 11) CGPA / PNGK . TANGGUH PEPERIKSAAN. TARIK DIRI. AUDIT. TANGGUH PEPERIKSAAN. AUDIT. TANGGUH PEPERIKSAAN. ULANG MATA PELAJARAN. ULANG MATA PELAJARAN. 4 ) Jumlah jam kredit terkumpul bagi semester semasa. 14) Jumlah Jam Kredit terkumpul yang ditolak bagi mana-mana kursus yang berstatus SEDANG MAJU. AUDIT. TARIK DIRI. 2 ) Jam Kredit – contoh Kod kursus adalah AA31102. AUDIT. TARIK DIRI. 10) Jumlah Jam Kredit Terkumpul bagi keseluruhan semester. TANGGUH PEPERIKSAAN. 17) Jumlah Mata Nilai terkumpul yang ditolak bagi mana-mana kursus yang berstatus SEDANG MAJU. 12) Jika anda mempunyai Kursus yang berstatus seperti SEDANG MAJU. ULANG MATA PELAJARAN. 15) Jumlah Keseluruhan Mata Nilai bagi semester semasa 16) Sila masukan Mata Nilai bagi mana-mana kursus yang berstatus SEDANG MAJU. 9 ) Jumlah Mata Nilai Terkumpul bagi keseluruhan semester. nombor digit kedua akhir dan terakhir iaitu 02 adalah kredit anda. ULANG MATA PELAJARAN. . jam 3 ) Mata Nilai – sila rujuk struktur penilaian di muka surat pertama. 7 ) Jumlah jam kredit terkumpul bagi semester semasa dengan adanya hasil penolakan Jam kredit bagi manamana kursus yang berstatus SEDANG MAJU. ULANG MATA PELAJARAN. ULANG GRED DAN LULUS. TARIK DIRI. ULANG GRED DAN LULUS. *MAKLMUMAN : Gred yang diulang akan kekal di dalam keputusan di semester semasa. ULANG GRED DAN LULUS. TANGGUH PEPERIKSAAN. AUDIT. jika gred yang anda dapat adalah B jadi mata nilai yang anda dapat adalah 3.Cara pengiraan adalah seperti ini : 1 ) Kod Kursus . ULANG MATA PELAJARAN.sila masukan kod kursus.Hasil daripada pembahagian Jumlah Mata Nilai Keseluruhan semester / Jumlah Jam Kredit Keseluruhan semester. ULANG GRED DAN LULUS. TARIK DIRI. 13) Sila masukan jam kredit bagi mana-mana kursus yang berstatus SEDANG MAJU. 8 ) Jumlah hasil pendaraban daripada Jam kredit bagi Kursus dan Mata Nilai bagi Kursus. AUDIT. TARIK DIRI. anda perlu masukkan Jumlah Jam Kredit Terkumpul bagi semester semasa. 6 ) GPA / PNGS semester semasa.00 dan sila isi di ruangan. TANGGUH PEPERIKSAAN. 5 ) Jumlah hasil pendaraban daripada Jam kredit bagi Kursus dan Mata Nilai bagi Kursus.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful