STRUKTUR PENILAIAN

Gred Markah Mata Nilai Status

A AB+ B BC+ C CD+ D E SM TL U TP X TD UM XX LC LK XK L G

100 - 80 79 - 75 74 - 70 69 - 65 64 - 60 59 - 55 54 - 50 49 - 45 44 - 40 39 - 35 34 - 0

4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.67 1.33 1.00 0.00

CEMERLANG CEMERLANG KEPUJIAN KEPUJIAN KEPUJIAN LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS GAGAL SEDANG MAJU TIDAK LENGKAP AUDIT TANGGUH PEPERIKSAAN TIDAK HADIR ( MENDAFTAR TAPI TIDAK MENGIKUTI KULIAH DAN SEBARANG PENILAIAN ) TARIK DIRI ULANG MATAPELAJARAN BERKAITAN TATATERTIB ( AKADEMIK ) LULUS CEMERLANG ( BAHASA ) LULUS KEPUJIAN (BAHASA ) TIDAK HADIR PEPERIKSAAN ( MENDAFTAR TAPI TIDAK MENGIKUTI KULIAH DAN SEBARANG PENILAIAN ) LULUS ( BAHASA ) GAGAL

Perhatian kepada pelajar : Sila rujuk Struktur Penilaian seperti di atas.

1 2 3 7 8 12 13 9 10 11 14 4 5 6 15 16 17 .

anda perlu masukkan Jumlah Jam Kredit Terkumpul bagi semester semasa. 9 ) Jumlah Mata Nilai Terkumpul bagi keseluruhan semester. 2 ) Jam Kredit – contoh Kod kursus adalah AA31102. 4 ) Jumlah jam kredit terkumpul bagi semester semasa. ULANG GRED DAN LULUS. TANGGUH PEPERIKSAAN.00 dan sila isi di ruangan. TANGGUH PEPERIKSAAN. ULANG MATA PELAJARAN. ULANG GRED DAN LULUS. . 7 ) Jumlah jam kredit terkumpul bagi semester semasa dengan adanya hasil penolakan Jam kredit bagi manamana kursus yang berstatus SEDANG MAJU. ULANG MATA PELAJARAN. AUDIT. ULANG GRED DAN LULUS. TARIK DIRI. TARIK DIRI. 17) Jumlah Mata Nilai terkumpul yang ditolak bagi mana-mana kursus yang berstatus SEDANG MAJU. AUDIT. TARIK DIRI. ULANG MATA PELAJARAN. 5 ) Jumlah hasil pendaraban daripada Jam kredit bagi Kursus dan Mata Nilai bagi Kursus. TARIK DIRI. 15) Jumlah Keseluruhan Mata Nilai bagi semester semasa 16) Sila masukan Mata Nilai bagi mana-mana kursus yang berstatus SEDANG MAJU. 11) CGPA / PNGK . TARIK DIRI. 13) Sila masukan jam kredit bagi mana-mana kursus yang berstatus SEDANG MAJU. ULANG GRED DAN LULUS. 10) Jumlah Jam Kredit Terkumpul bagi keseluruhan semester. *MAKLMUMAN : Gred yang diulang akan kekal di dalam keputusan di semester semasa. jam 3 ) Mata Nilai – sila rujuk struktur penilaian di muka surat pertama. 8 ) Jumlah hasil pendaraban daripada Jam kredit bagi Kursus dan Mata Nilai bagi Kursus. TANGGUH PEPERIKSAAN. 14) Jumlah Jam Kredit terkumpul yang ditolak bagi mana-mana kursus yang berstatus SEDANG MAJU. TARIK DIRI. AUDIT. TANGGUH PEPERIKSAAN. ULANG MATA PELAJARAN.Hasil daripada pembahagian Jumlah Mata Nilai Keseluruhan semester / Jumlah Jam Kredit Keseluruhan semester. nombor digit kedua akhir dan terakhir iaitu 02 adalah kredit anda. 6 ) GPA / PNGS semester semasa. 12) Jika anda mempunyai Kursus yang berstatus seperti SEDANG MAJU. ULANG GRED DAN LULUS.sila masukan kod kursus.Cara pengiraan adalah seperti ini : 1 ) Kod Kursus . ULANG MATA PELAJARAN. TANGGUH PEPERIKSAAN. ULANG MATA PELAJARAN. ULANG GRED DAN LULUS. AUDIT. TANGGUH PEPERIKSAAN. AUDIT. AUDIT. jika gred yang anda dapat adalah B jadi mata nilai yang anda dapat adalah 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful