Anda di halaman 1dari 6

Tarikh Masa Kelas Bilangan murid Mata pelajaran Tema Tajuk

: 9 September 2013 : 10.45 11.45 (60 minit) : 3 Mawar : 16 orang (9 lelaki dan 7 perempuan) : Sains : Menyiasat Alam Fizikal : Magnet

Objektif Pembelajaran : Menganalisis pengetahuan tentang tindakan magnet Hasil pembelajaran : Di akhir sesi pembelajaran, murid dapat : 1) Menyatakan kekuatan magnet dengan menjalankan aktiviti menggunakan magnet pelbagai saiz.

Pengetahuan sedia ada : Murid-murid sudah biasa dengan magnet. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran : Konstruktivisme dan inkuiri penemuan Strategi : Teknik soal jawab dan aktiviti Hands-on ( eksperimen) Kemahiran berfikir : Menjana idea, menghubungkait, menganalisis, membanding beza.

Kemahiran proses sains : Memerhatikan, komunikasi dan membuat ramalan, membuat inferens, mengenalpasti pemboleh ubah, membuat hipotesis. Nilai murni : Jujur, sistematik, kerjasama, toleransi dan, yakin, berani mencuba, memberikan perhatian. Sumber pengajaran : Magnet bar yang berlainan saiz, video, laptop dan klip kertas.

Fasa pengajaran

Isi kandungan

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Catatan

KPS : Aktiviti : Siapa yang lebih kuat? Guru meminta 2 orang wakil pelajar untuk tampil kehadapan untuk memegang hujung tali Orientasi ( 5 minit ) Pantun : __________ besar gaga perkasa, __________ kecil comel bergaya, Kalau main tali berdua, Yang mana satu menang agaknya? Guru kemudiannya berpantun. secara berlawanan (permainan tarik tali) Nilai murni : Bekerjasama, Memberi perhatian, Berani mencuba BBM : Tali Memerhati

Aktiviti : Penyoalan Murid diajukan soalan oleh guru. Soalan : 1. Antara murid A dengan murid B, yang manakah akan menang pertandingan tarik tali tersebut? Murid berbincang di dalam Pencetusan idea ( 10 minit ) 2. Mengapa kamu memilih murid tersebut? kumpulan masing-masing. Murid dibantu oleh guru untuk mengenalpasti pemboleh ubah yang terlibat dan seterusnya membuat hipotesis.

KPS : Komunikasi, Membuat inferens Memerhati.

KBKK : Menghubungkait, membanding beza, menjana idea. Nilai murni:

4. Apa bezanya murid dan magnet? Dari manakah datangnya kekuatan pelajar tersebut?

Memberikan perhatian.

BBM : 5. Macam mana kita mengukur kekuatan magnet? Tali

6. Adakah saiz magnet ini mempengaruhi kekuatan magnet?

Pemboleh ubah : 1) Manipulasi : 2) Bergerakbalas : 3) Malar : Jenis aktiviti : Eksperimen Murid mendengar dan memberi perhatian ketika guru - Menjalankan ujikaji bagi menguji saiz magnet yang mana lebih kuat. Murid diminta untuk meramal Langkah-langkah : 1) Pastikan bahan yang hendak diuji adalah magnet bar yang mempunyai saiz berbeza dan klip kertas. Penstrukturan idea ( 30 minit ) 2) Susun terlebih dahulu klip kertas di atas meja. 3) Setelah itu, perlahan-lahan dekatkan magnet kepada klip kertas. Pastikan klip kertas ditarik secara menegak, tersusun. 4) Cuba beberapa kali untuk menarik bilangan klip kertas Murid menyatakan kesimpulan eksperimen iaitu magnet yang lebih besar akan menarik lebih banyak klip kertas. Nilai murni : Kerjasama, Toleransi, Jujur, Sistematik Murid diminta untuk berbincang di dalam kumpulan dan membentangkan hasil eksperimen di hadapan. Ketua kumpulan diminta untuk mengambil bahan-bahan ujikaji yang telah disediakan. Kemahiran Manipulatif : Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan dengan betul, menyimpan peralatan sains di tempat yang betul. terlebih dahulu magnet yang manakah yang lebih kuat. KBKK : Membuat banding beza. menerangkan langkah-langkah bagi menjalankan uji kaji. KPS : Memerhati Membuat ramalan

pada magnet 5) Perhatikan dan rekod pemerhatian akhir jumlah klip kertas yang ditarik dalam jadual yang disediakan dalam lembaran aktiviti. 6) Ulang langkah dengan menggunakan magnet yang berlainan saiznya. BBM : Magnet bar pelbagai saiz dan klip kertas.

Saiz Magnet

Bilangan klip kertas yang ditarik magnet Wakil murid untuk permainan tarik tali diminta untuk tampil kehadapan balik untuk menguji kekuatan mereka.

Kecil Besar

Jadual 1.0

Aktiviti : Super Magnet

Murid ditayangkan satu video magnet yang dapat mengangkat

KPS : Berkomunikasi Memerhati Nilai murni : Memberi perhatian

Soalan : 1) Bagaimanakah kren magnet tersebut Aplikasi ( 10 minit ) menjatuhkan besi tersebut?

besi yang besar dan berat.

Murid disoal oleh guru berdasarkan video tersebut.

Murid mendengar penerangan daripada guru tentang magnet semula jadi dan magnet buatan (elektromagnet).

Berani mencuba Kerjasama BBM : Laptop, Video.

. Aktiviti : Aku Sebatang Magnet Guru meminta para pelajar untuk menulis sebuah karangan pendek yang bertajuk Aku Sebatang Refleksi ( 5 minit ) Pantun : Semua dah lihat sebentar tadi, antara ____ dan ___ main tali, Yang menang dah tentu yang besar sekali, sebab dia lebih kuat lagi. Guru berpantun bagi menutup sesi pengajaran dan pembelajaran. Guru meminta wakil murid untuk membaca hasil kerjanya di hadapan kelas. Nilai Murni : Yakin, Berani mencuba. Magnet. KBKK : Menjana idea Berfikiran kreatif dan kritis. KPS : Komunikasi

Nama Kumpulan Tarikh

:_____________________ :_____________________

SAIZ MAGNET

BILANGAN KLIP KERTAS YANG DITARIK OLEH MAGNET

KECIL

BESAR

JADUAL 1.0

Anda mungkin juga menyukai