Anda di halaman 1dari 5

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke

arah memperkembangkan lagi potensi individu secara


menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan
jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepadaTuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat
Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan
negara.”
 FPK digubal dan diumumkan secara rasmi pada tahun
1988
 Digubal daripada fikiran yang rasional dan kritis
 Berlandaskan ideologi negara seperti dimanifestasikan
dalam Laporan dan Dasar Pendidikan termasuk Rukun
Negara
 Pedoman, arah tuju, pandangan terhadap perkara-
perkara yang berkaitan dengan pendidikan
 Memberi pedoman dan hala segala usaha pendidikan di
dalam dan di luar institusi pendidikan
 Digubal secara rapi dan teliti oleh pakar-pakar pendidikan.
Mereka mengambil kira seluruh aspek yang berkaitan
dengan keperluan seseorang individu, masyarakat dan
negara
 Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dulunya disebut
Falsafah Pendidikan Negara (FPN) merupakan dasar
kepada pendidikan di Malaysia.

 Hal ini bermakna, semua aktiviti pendidikan dan


persekolahan di Malaysia mestilah selaras dengan FPK
ini.

 Justeru setiap bakal guru di Malaysia diwajibkan


membaca, memahami dan mengingati falsafah ini agar
setiap tindakan mereka melalui proses pengajaran dan
pembelajaran sentiasa berada dilandasan yang betul.

 Intipati utama dalam FTK ini ialah melahirkan insan


seimbang dari segi rohani dan intelektual Sosial yang
sering disebut oleh guru-guru sebagai JERIS. Perlu
diingat bahawa tidak ada yang lebih utama antara
keempat-empat unsur tersebut, yakni tidak boleh
dikatakan jasmani lebih penting daripada intelek atau
sebaliknya.
Falsafah Pendidikan Guru

Guru :

 bepekerti mulia

berpandangan progresif dan saintifik

Bersedia menjunjung aspirasi negara

menyanjung warisan kebudayaan negara

menjamin pembangunan individu

memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu,


demokratik, progresif dan berdisiplin