Anda di halaman 1dari 3

SEMESTER 1 SESI 2013/2014 SENARAI NAMA DAN SOALAN ESEI KUMPULAN: D

NAMA 1 2 3 NOOR HAFIZAH BINTI AHMAD NUR FAREIZZA BINTI RAMLI AZYANTI NURFARAHIN BINTI ISHAK NORFATIN NAJWA BINTI JASNI ADILAH SABIHAH BINTI YAHAYA AINNUR FARHANA SYAZWAN BT AHMAD FAUZI AMIRA BINTI MAMAT FARAHIAH BINTI ROSLI MAISHARAH HANUM BINTI MARZUKI NOOR FARIZAN BT MUSTAPHA ANDIE ANAK AMBANG NOR HAFIZA BINTI UTHMAN NURMA BINTI AHMAD NURUL AFIFA BINTI ZAINAL ABIDIN

NO. MATRIK D20112051863 D20112051874 1. 2. 3. D20112051981 D20112051991 D20112052003 D20112052042 D20112052047 D20112052065 D20112052068 D20112052071 D20112052089 D20112052115 D20112052192 D20112056392 4. 5. 6.

SOALAN/ TAJUK Pendidikan dan pembangunan modal insan di Malaysia. Pengaruh pendidikan terhadap pembangunan negara. Perkembangan pendidikan era masyarakat tradisional: Perubahan dan implikasi. Pendidikan di Malaysia era penjajahan: Implikasinya terhadap perkembangan pendidikan. Pengaruh tamadun dunia terhadap perkembangan pendidikan negara.

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Sumbangan ilmu falsafah sebagai asas dalam perkembangan pendidikan. 7. Pengaruh Falsafah Pendidikan Islam terhadap pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). 8. Mazhab dan aliran falsafah pendidikan barat: Perbandingan ciri-ciri dan pengaruhnya terhadap pendidikan di Malaysia. 9. Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai falsafah eklektik dalam perkembangan pendidikan di Malaysia. 10. Latar belakang sejarah pembentukan Falsafah Pendidikan Malaysia. 11. Penjelasan cabang Falsafah Pendidikan Kebangsaan: metafizik, epistemologi, aksiologi dan logik. 12. Falsafah Pendidikan Kebangsaan: Penjelasan bentuk, proses dan matlamat pendidikan di Malaysia. 13. Hubung kait antara falsafah pendidikan, dasar pendidikan dan sistem pendidikan kebangsaan. 14. Penterjemahan Falsafah Pendidikan Kebangsaan menerusi proses pendidikan yang berkesan.

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

NIK FAZLIANA BINTI NEK WAY NURUL HUDA BINTI MOHAMED MUHAMMAD ARIS ANNUR FADHZIL AR - RADZI BIN ABDUL AZIZ MOHAMMAD HAFIZI BIN AMRAN NURUL FADZILAH BINTI RAHMAN CHARMYNE ELVIRA ANAK RUBI CARMEN NG PATRICIA ANAK EDWARD HOWELL TANG TSIAO YIN

D20121057890 D20121057896 D20121057903 D20121057916 D20121057985 D20121058072 D20121058073 D20121058097 D20121058153

15. Pembentukan falsafah pendidikan guru di Malaysia: Analisis sejarah, kandungan dan implikasinya. 16. Kod Etika Profesionalisme Keguruan dan akauntabiliti guru di Malaysia. 17. Ke arah memartabatkan profesion keguruan di Malaysia: Implikasi dan cabaran. 18. Standard Guru Malaysia (SGM): Isu dan cabaran pelaksanaan. 19. Dasar-dasar pendidikan di Malaysia: Tujuan dan kepentingan penggubalan. 20. Cabaran dan isu ke arah merealisasikan dasar-dasar pendidikan di Malaysi 21. Perubahan dasar dan hala tuju dalam perkembangan pendidikan di Malaysia. 22. Amalan demokrasi dalam perkembangan pendidikan Malaysia. 23. Hubung kait antara Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Misi Pendidikan dan Wawasan 2020. 24. Rancangan Pembangunan Pendidikan dalam Rancangan Malaysia Pertama (RMK1) hingga Rancangan Malaysia ke Sembilan (RMK9): Pelaksnaan dan implikasi. 25. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (2006 2010): Penilaian keberkesanan pelaksanaan Teras Strategik Pendidikan. 26. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013 2025): Anallisis pelaksanaan, isu dan cabaran. 27. Kurikulum Kebangsaan: Analisis pengertian, skop dan orientasi. 28. KBSR/KBSM: Analisis kekuatan dan kekurangan dalam tempoh 30-35 tahun pelaksanaannya. 29. Pengaruh dan hubung kait antara Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan kurikulum kebangsaan. 30. Peranan KSSR/KSSM ke arah menterjemahkan hasrat FPK. 31. Perbandingan kurikulum bersepadu (KBSR/KBSM) dan kurikulum standard (KSSR/KSSM). 32. Kurikulum tersembunyi: Pelaksanaan dan implikasinya terhadap matlamat FPK. 33. Reka bentuk kurikulum kebangsaan di Malaysia: Pola dan orientasi

NURUL SHAHIRAH BINTI ROSLAN 25 26 27 28 29 30 31 NOOR FARAHIN FAIRUZ BT MUHAMMAD FIRUZ MIXVIANA WENTTY JOHNSON ANNIE HII RUSLIZA BINTI ISMAIL NGU LEONG FUNG UBONG LAING NUR AZREEN AMIRAH BINTI RAZALI NOR ZAHIRAH BINTI ABD HAMID NURSYAFIQAH BINTI AHMAD

D20121058195 D20121058206 D20121058239 D20121058264 D20121058290 D20121058291 D20121058298

D20121058300 D20121058303 D20121058384

32 33

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

SUHKRI SITI HAWA BINTI LIMAN AZUAN BIN TAKDIR SITI NOR ZULAIHA BINTI SADIO MUHAMAD HAKIMI BIN MUSTPHA WAN FATANAH BINTI WAN ISMAIL NORASHIKIN BINTI MAT DESA NOR AINI BINTI MOHD MAIZATUL AKMAR BINTI ISMAIL NOORAINAH BINTI MD DOM SITI ANIS BINTI ABDUL RAHMAN NUR BADRUL IFFAT BIN IBRAHIM KHOO WEI SHENG CHUA SONG SHIN PREMAWATHI A/P THENNARAYASU MC LLY ADRIAN BIN SIMON RAJASEGAR A/L MANIAM MUHAMMAD AZIM BIN ZAINULDIN

D20121058415 D20121058795 D20121058872 D20121058910 D20121058936 D20121058974 D20121058977 D20121058981 D20121058988 D20121058993 D20121058995 D20121059083 D20121059090 D20121059109 D20121059110 D20121059229 D20121061135

pelaksanaan. 34. Aplikasi model kurikulum objektif/rasional Tyler terhadap kurikulum kebangsaan di Malaysia: kekuatan dan kelemahannya. 35. Prinsip organisasi kandungan kurikulum kebangsaan: Analisis KSSR/KSSM. 36. Matlamat pendidikan: Aplikasi domain objektif kognitif, afektif dan psikomotor dalam kurikulum dan pengajaran. 37. KSSR/KSSM: Analisis proses penterjemahan pendidikan di Malaysia. 38. Pembinaan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) berasaskan model objektivisme: Kaedah, kekuatan dan kekurangan. 39. Pembinaan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) berasaskan model konstruktivisme: Kaedah, kekuatan dan kekurangan. 40. Kepentingan rancangan pengajaran guru yang sempurna dalam amalan pengajaran yang berkesan. 41. Kod Etika Keguruan: Pembentukan ke arah memartabatkan profesion guru di Malaysia. 42. Kod Etika Keguruan: Pelaksanaan, cabaran dan isu. 43. Peraturan dan disiplin dalam amalan pendidikan ke arah pembangunan modal insan. 44. Undang-undang dalam amalan pendidikan di Malaysia. 45. Penggubalan Akta Pendidikan 1996 ke arah masa depan pendidikan negara yang gemilang. 46. Akta Pendidikan 1996: Isi kandungan dan kepentingannya ke arah merealisasikan Wawasan 2020. 47. Akta Pendidikan 1996: Implikasinya terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia. 48. Perbandingan fungsi dan sumbangan Akta Pelajaran 1961 dan Akta Pendidikan 1996 dalam perkembangan pendidikan di Malaysia. 49. Rukun Negara: Penterjemahannya dalam amalan pendidikan. 50. Falsafah dan kurikulum pendidikan masa depan negara Malaysia.