Anda di halaman 1dari 1

Tarsir zaman selepas tabiin.

Tafsiran pada telah bertukar dari bentuk lisan kepada bentuk tulisan

Karya penafsiran keseluruhan al-Quran: Al-farra (207 h) kitab maani al Quran. Said bin Jabir (94/95 h)

Para ulama hadith merantau ke segenap pelusuk negeri untuk mengumpulkan hadis2 Rsalullah. : Yazid bin Harun al-silmi (117 h) Sufian bin Huyainah (198 h) Ruh bin Ubadah al-basri (205 h) Abdul al-Razzaq bin Hammam (211 h)

Abdul al-Malik bin Marwan (86 h) Atta bin Dinar (126 h) Amr bin Ubayd (114 h)

Masalah yang dihadapi: Karya-karya yang baru telah dibuang sanadnya.

Tafsir bi- al- mathur.

Tarsiran pada masa ini telah diserapi pleh unsur Israiliyyat

Ibnu Jarir al- Tabari

Tafsir bi al-rayi

Penyelesaian: Para mufassir mengumpulkan pendapat mereka yang sebelumnya dan menyusun tasiran mereka Tokoh2 menjadikan tafsir sbg displin ilmu yg berasingan dengan hadis. Al-suyuti: Muncul mufasir mentafsir mengikut kebolehan masing2. Eg: al- zujaj, al-Wahidi, al- Qurtubi dan Fakruddin al- Razi. Menafsirkan al-quran secara tersusun m engikut surah2 dan tafsiran yang diberikan dan sanadnya sampai kpd Rasulullah atau shabat atau tabiin. Kadang2 ia juga disebut pandangan yang ditarjihkan membuat kesimpulan, menjelaskan hokum dan penjelasan tatabahasa.