Anda di halaman 1dari 1

nama alamat melaka BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 2-6, BLOK E 13, KOMPLEKS KERAJAAN

PARCEL E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN PUTRAJAYA 62604 2 JANUARI 2010 (up: BAHAGIAN PENGAMBILAN KPLI-SR) Tuan, RAYUAN PERMOHONAN TAWARAN KURSUS PERGURUAN LEPASAN IJAZAH (KPLISR) AMBILAN JANUARI 2010 Merujuk kepada perkara di atas, saya nama, No K/P memohon rayuan agar terpilih dalam tawaran kursus perguruan lepasan ijazah ambilan Januari 2010. 2. Saya telah menghadiri temuduga pada 9 November 2009 di IPGM Kampus , negeri ?. Kursus yang di pohon adalah (nama kursus) dan kod pusat ______. Untuk maklumat pihak tuan, saya telah mempunyai pengalaman mengajar selama _________ tahun sebagai guru ganti dan guru sandaran tidak terlatih (GSTT) di sekolah rendah dan menengah. Saya amat meminati kerjaya sebagai guru kerana ____________________________________________________________________________. 3. Oleh itu, saya amat berharap rayuan saya ini dipertimbangkan oleh pihak tuan. Segala kerjasama dan perhatian dari pihak tuan amat di harapkan dan dihargai. Sekian, Terima Kasih. " kata kata semanggat"

PUTRAJAYA

Yang Benar,

(nama dan ic) Ruj. Tuan :