Anda di halaman 1dari 3

Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Kesihatan Tahun 4

Mata Pelajaran dan kelas Tema / Tajuk Masa Standard Kandungan Pendidikan Kesihatan Tahun Empat Kesihatan Persekitaran 30 minit 3.2 Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan mendemonstrasi kemahiran kecekapan psikososial dalam kehidupan harian.

Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran

3.2.5 Memilih ciri rakan sebaya yang boleh dijadikan suri teladan.
Pada akhir pembelajaran murid dapat: Menghasilkan karya tentang ciri rakan sebaya yang boleh dijadikan suri teladan.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Elemen Merentas Kurikulum (EMK)

1. Murid melihat gambar mengenai sikap-sikap positif ( perlakuan baik) dan sikap-sikap negatif (perlakuan buruk) 1. Kreatif dan inovatif 2. Nilai murni Bertanggungjawab,baik hati berdikari,menepati masa,berdisiplin,tolong-menolong,kerjasama dan taat pada ibu bapa. 1. Lembaran kerja teka silang kata. 2. Gambar perlakuan positif dan perlakuan negatif.

Bahan Bantu Belajar

Penilaian Pengajaran dan pembelajaran Refleksi

1. Menyatakan nilai-nilai positif yang perlu ada pada rakan suri teladan.

1. 35/37 murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya satu nilai positif yang ada pada rakan suri teladan secara lisan. 2. 2 murid masih perlu diberi latihan dengan menyatakan maksud suri teladan. Murid yang tidak dapat menguasai akan diberi bimbingan dalam kelas seterusnya.

CONTOH FORMAT RPH

Mata Pelajaran, Kelas dan Masa/ Bilangan murid

Aktiviti

Catatan
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) -TMK -kreatif dan inovatif BBM : Kad cerita dan lembaran teka silang kata

Tajuk : Kesihatan Persekitaran Pendidikan Kesihatan 4 Bestari 7.30-8.00 pagi 37 orang Standard Pembelajaran : 3.2.5 Memilih ciri rakan sebaya yang boleh dijadikan suri teladan Objektif : Menghasilkan karya tentang ciri rakan sebaya yang boleh dijadikan suri teladan. Aktiviti : 1) Bersoal jawab dengan pelajar mengenai sikap-sikap yang positif. 2) Guru menunjukkan gambar-gambar yang mengaitkan sifat positif contohnya sikap tolong menolong,bekerjasama,baik hati dan sebagainya. 3) Pelajar memberi pendapat mereka mengenai gambar yang ditunjukkan. 4) Guru menyoal pelajar tentang sikap positif yang perlu ada pada rakan suri teladan yang mereka pernah jumpa. 5) Guru mengedarkan lembaran latihan teka silang kata mengenai sifat yang perlu ada pada rakan suri teladan. 6) Perbincangan dan rumusan. Standard Kandungan: 3.2Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan mendemonstrasi kemahiran kecekapan psikososial dalam kehidupan harian.

Impak: - 35 orang murid dapat menyatakan sikap postitif pada suri teladan.

-2 orang murid diberikan pemulihan .

Penilaian/Pentaksiran Pembelajaran: