P. 1
Gaya Penulisan Ums dalam tatacara membuat esaiment

Gaya Penulisan Ums dalam tatacara membuat esaiment

|Views: 15|Likes:
Dipublikasikan oleh Basikal Tua
student UMS
student UMS

More info:

Published by: Basikal Tua on Sep 30, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/14/2014

pdf

text

original

Sections

 • 1. Pendahuluan
 • Bagi Pelajar Sains Sosial:
 • Bagi Pelajar Sains:
 • Contoh Rajah Bagi Pelajar Sastera (Sains Sosial):
 • Contoh Rajah Bagi Pelajar Sains:
 • Pelajar Sains Sosial:
 • 2. Kandungan teks tesis dan disertasi
 • 3. Bahan Tambahan
 • Contoh:
 • FORMAT BIBLIOGRAFI
 • FORMAT RUJUKAN
 • PENYERAHAN TESIS
 • RUJUKAN
 • TANDA PRUF DAN CARA PENANDAAN DALAM TEKS

Gaya Penulisan UMS

MUKADIMAH
Garis panduan ini diadakan sebagai menyelaras panduan dikalangan pelajar dalam menyediakan penulisan tesis dan disertasi. Panduan ini menjelaskan keperluan minimum format dalam menyediakan tesis dan disertasi. Garis panduan ini boleh digunakan bersama kaedah penulisan mengikut disiplin kajian.

ETIKA PENYELIDIKAN
Plaglarisme merupakan idea-idea atau perkataan-perkataan daripada karya orang lain yang telah diterbitkan dan digunakan dalam penulisan seseorang tanpa mencatatkan penghargaan kepada penulis asalnya. Penggunaan idea atau perkataan-perkataan orang lain mesti diakui setiap satunya dengan jelas dalam teks. Sebarang penggunaan perkataan sebenar dari orang lain harus diakui dengan menggunakan tanda petik (“……..”) serta dengan menyatakan sumbernya di dalam teks.

PANDUAN UMUM
1. Kertas Saiz A4 (210cm x 297cm) Kertas Simili 80gm Warna putih

2.

Jenis Huruf Tahoma ataupun Arial

* Nota: Hanya menggunakan satu jenis huruf sahaja sepanjang penulisan teks.

1

Gaya Penulisan UMS

TERTIB SUSUNAN TESIS
Tajuk pada helaian pertama Pengakuan Penghargaan Abstrak (Bahasa Melayu) Abstrak (Bahasa Inggeris) –Tulisan dicondongkan (Italic) Kata Kunci Isi Kandungan Senarai Rajah Senarai Jadual Senarai Singkatan Senarai Simbol Senarai Glosari Bab (Bab 1 hingga bab ……) Rujukan/Bibliografi Lampiran (LAMPIRAN A, LAMPIRAN B…..) Nota: Mungkin ada di antara perkara yang tercatat ini tidak diperlukan dalam tesis/disertasi anda.

PENULISAN TESIS/DISERTASI
1. Jumlah Perkataan Dalam Tesis a. Secara Penyelidikan Tesis Doktor Falsafah Tesis Sarjana/Sarjana Falsafah b. Secara Kerja Kursus Disertasi Doktor Falsafah Disertasi Sarjana : Tidak melebihi 100,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 20,000 patah perkataan

* Nota: Jumlah perkataan yang dimaksudkan ialah perkataan dalam teks sahaja iaitu tidak termasuk jadual, rajah, nota kaki dan lampiran. Jumlah ini adalah panduan sahaja. Sesetengah tesis/disertasi mungkin tidak memerlukan jumlah sebanyak itu atau memerlukan lebih daripada jumlah tersebut.

2

Gaya Penulisan UMS

STRUKTUR TESIS

Pada asasnya setiap Tesis dan disertasi terbahagi kepada 3 bahagian utama iaitu: 1. Pendahuluan 2. Kandungan teks 3. Bahan Tambahan 1. Pendahuluan Setiap pendahuluan mengandungi dan disusun seperti berikut: 1.1 Tajuk Tesis/Disertasi – Pelajar perlu memasukkan nama calon, tajuk tesis /disertasi yang diluluskan oleh senat, nama sekolah dan tahun viva.

1.2

Muka Hadapan Bahagian ini memerlukan sebanyak 2 halaman yang mana halaman kedua pelajar harus memasukkan kenyataan ”....TESIS/DISERTASI INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI....” Format penulisan adalah seperti berikut: Tajuk Tesis Nama Calon Nama Sekolah Tahun Viva Saiz Tulisan :Tajuk tesis jika lebih daripada satu baris ditulis dalam bentuk centre. : Nama penuh calon mengikut kad pengenalan (centre) : Sekolah di mana calon mendaftar (centre) : Tahun Viva Voce (centre) : 18 (Huruf Besar)

Nota: *Sila potong mana yang tidak berkenaan.

3

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006

4

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

TESIS INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA/DOKTOR FALSAFAH*

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006
5

hasil yang diperolehi serta sedikit pernyataan dalam kajian. Hanya abstrak Bahasa Inggeris sahaja yang mempunyai tajuk dan dicondongkan. * Nota: Bagi abstrak Bahasa Melayu tidak mempunyai tajuk...5 Abstrak (Dalam Bahasa Melayu) Dalam penulisan tesis/disertasi hendaklah ditulis dalam dua bahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Jika tesis/disertasi ditulis dalam Bahasa Melayu. kaedah yang digunakan semasa menjalankan kajian.Segala nukilan.” Penghargaan Pelajar boleh merakamkan penghargaan kepada orang perseorangan ataupun pertubuhan/persatuan yang membantu dalam melakukan kajian dan digalakkan supaya tidak panjang. mesti didahului dengan abstrak dalam Bahasa Melayu dan diikuti dengan abstrak dalam Bahasa Inggeris yang dicondongkan (Italic).Gaya Penulisan UMS 1... Setiap abstrak mempunyai kata kunci.. 1. Penulisan abstrak perlu dimasukkan isu utama kajian. Format Abstrak adalah seperti berikut: Saiz Huruf :11 Selang Baris : Satu (1) langkau Jumlah Perkataan :Ditulis dalam satu perenggan dan satu muka surat sahaja dan tidak melebihi 500 patah perkataan untuk tesis dan 250 patah perkataan untuk disertasi.4 1. 6 . Dedikasi tidak dibenarkan.. ringkasan dan rujukan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.3 Pengakuan Pelajar perlu memasukkan kenyataan ”. Biasanya 5 kata kunci sahaja.. Begitulah sebaliknya.

jumlah pendaratan sumber marin.Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Melayu: ABSTRAK Penulisan mengenai pembangunan industri hiliran berasaskan perikanan di negeri Sabah oleh para sarjana tempatan lebih menumpukan kepada persoalan di peringkat “hulu” sahaja seperti status sumber marin... kepelbagaian spesis marin dan lain-lain lagi. taraf sosioekonomi komuniti nelayan. Penulisan mengenai pembangunan industri perikanan di peringkat “hiliran” seringkali dipinggirkan dan tidak mendapat tempat yang sewajarnya. teknologi menangkap ikan. peranan golongan pemodal. 7 .. bilangan nelayan dan bot menangkap ikan..

which have occasionally been marginalized…… 8 . varieties of marine species and other topics which are related and geared towards “upstream” issues. Hence. 1786-2000. due to the focus towards study on the development of the fishery industry at the “upstream” level. Writings by local scholars on the development of the downstream industry based on fisheries in the state of Sabah have been limited and basically are more focused on the “upstream” level of the fishery industry. the sosio-economic level of fishermen in their community. These writings have attempted to answer questions such as: the status of marine sources. this has affected the attention on the issues at the “downstream” level.Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Inggeris: ABSTRACT THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE DOWNSTREAM INDUSTRY BASED ON FISHERIES IN SABAH.

kemiskinan.6 Kata Kunci Kata kunci ialah perkataan atau ungkapan penting yang boleh memberi gambaran ringkas dan menyeluruh tentang tesis tersebut.7 Isi Kandungan Semua tajuk. Jumlah kata kunci hendaklah tidak melebihi dari lima (5) perkataan atau rangkai kata. Contoh: Masyarakat akademik. Kata kunci terdiri daripada satu perkataan atau ungkapan yang tidak melebihi tiga perkataan. permasalahan 1. peribumi. bab dan pecahan bab kecil yang utama hendaklah disenaraikan dan disusun mengikut tertib. 9 .Gaya Penulisan UMS 1.

1.1. PENGENALAN KEPADA TEMPLAT GAYA UMS MENDAPATKAN TEMPLAT PENGGUNAAN TEMPLAT 1.1. 10 .1. 1.2.Gaya Penulisan UMS Contoh: ISI KANDUNGAN M/S TAJUK PENGHARGAAN ABSTRAK i ii iii iv v vi vii viii 1 1 1 2 ABSTRACT SINGKATAN ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL BAB 1: PENGENALAN 1.

8 Senarai Rajah Bahagian ini menyenaraikan kesemua rajah. sketsa. Rajah membawa maksud graf. gambar rajah.Gaya Penulisan UMS 1. beserta dengan muka surat. lukisan atau ilustrasi dan gambar foto. foto. gambar. gambar rajah atau gambar foto mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi. Susunan senarai rajah haruslah mengikut susunan dalam teks. contengan. Bagi Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah rajah Bagi Pelajar Sains: Tajuk Sumber :Di bahagian bawah rajah :Di bahagian bawah tajuk rajah 11 .

Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah.2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai.Gaya Penulisan UMS Contoh Rajah Bagi Pelajar Sastera (Sains Sosial): Rajah 1. 12 .

2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah 13 .Gaya Penulisan UMS Contoh Rajah Bagi Pelajar Sains: Rajah 1.

Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah jadual 14 . Bahagian ini menyenaraikan jadual mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi.Gaya Penulisan UMS 1. Susunan senarai jadual haruslah mengikut susunan dalam teks.9 Senarai Jadual Bahagian ini berupa senarai daftar atau maklumat yang diringkaskan.

1: Kadar literasi/kebolehan membaca.Gaya Penulisan UMS Contoh Jadual Pelajar Sains dan Sastera: Jadual 1. 1991 dan 1996 mengikut jantina dan lokasi Sumber: Banci Penduduk Tahun 2000 15 .

Gaya Penulisan UMS 1. Contoh untuk gugusan Sains: Agranulosit Blastofor Dendrit Diastol Sejenis sel darah putih tanpa granul sitoplasma Lekukan pada gastrula pada peringkat awal embrio Neuron yang menalar impuls Tempoh rehat semasa satu kitar kardium Contoh untuk gugusan Sastera/Sains Sosial: Baptis Ekstrinsik Interpersonal Korelasi Upacara mengkristiankan seseorang melalui upacara permandian Berasal atau bertindak dari luar Hubungan sesama manusia Hubungan atau kaitan secara timbal balik 2.11 Glosari Glosari ialah senarai istilah/perkataan yang digunakan dalam teks yang mempunyai erti khusus sesuatu bidang ilmu pengetahuan. Lazimnya dalam kandungan teks tesis dan disertasi perlu ada perkara-perkara berikut: Penaipan Teks Saiz Huruf Teks Saiz Huruf Tajuk Wajib (huruf besar) : : 11 12 (Bold) 16 . Contoh: AFC Komunikasi Secara Efektif USIA United Sabah Islamic Association WHO World Health Organisation 1. Kandungan teks tesis dan disertasi Kandungan teks tesis dan disertasi tidak mempunyai satu format yang tetap. Susunan terpulang kepada penyelia dan pelajarnya.10 Senarai Simbol/Singkatan (Jika ada) o o Senarai ini diletakkan selepas senarai rajah dan senarai jadual. Perkataan hendaklah disusun mengikut abjad.

Perenggan seterusnya dimulakan selepas ketukan yang ke-12 (1 Tab). (Bahasa asing dalam teks hendaklah dicondongkan/Italic) : Hitam :Cetakan dotmatrix tidak dibenarkan 17 . :Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. kanan dan bawah.Gaya Penulisan UMS Saiz Huruf Subtajuk (huruf kecil) Saiz Huruf Nota Bawah (jika digunakan) Selang Baris Perenggan : : 11 (Bold) 10 Nomboran Muka Surat Margin Bahasa Warna Huruf Cetakan :2 langkau (double spacing) Langkau 1 baris untuk Nota Bawah :Perenggan pertama dimulakan di sebelah kiri sekali. :Mengekalkan dengan satu format :1½ inci/38mm dari birai kiri 1 inci/25mm dari birai atas.

Pendahuluan 25mm dari birai kanan. SOROTAN LITERATUR 2. Universiti Malaysia Sabah (UMS) ditubuhkan pada 24 November 1994…….Gaya Penulisan UMS Contoh: 25mm dari birai atas. Perenggan baru dimulakan dengan 12 ketukan atau 1 tab Sesi 1996/97 merupakan sesi kedua kewujudan UMS. BAB 2 38mm dari birai kiri.. Banyak change sudah berlaku……. Muka surat 25mm dari birai bawah 36 18 .1.

6 2.3 2.1 Pengenalan Pengenalan meliputi latar belakang.2 2. Hasil Hasil merupakan keputusan yang diperolehi dan dibentangkan dalam penulisan teks. Terdapat 2 sistem rujukan dalam sesebuah tulisan iaitu: 19 . Perbincangan Bahagian yang menghuraikan mengenai hasil kajian dan analisis kajian yang dilakukan oleh penyelidik. 2.1 Rujukan Teks Dalam Tesis/Disertasi Rujukan ini ialah untuk menghargai karya penulis yang menjadi sumber rujukan berkenaan disamping memudahkan penulis atau pembaca berikutnya mengetahui sumber yang telah digunakan dalam sesuatu penulisan. Kesimpulan Setiap bab yang mempunyai pengenalan harus mempunyai penutup yang menyimpulkan hasil perbincangan dalam bab itu.4 2.7 Cadangan Bahagian ini tidak wajib dan hanya dimasukkan jika difikirkan sesuai dengan kajian. objektif dan hipotesis. Bahan Tambahan Bahan tambahan terdiri daripada: 3. pernyataan masalah kajian. Sorotan Literatur Satu bahagian yang mengandungi huraian kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan topik kajian. Metodologi Satu bahagian yang menghuraikan dengan mendalam kaedah-kaedah dan tatacara yang digunakan oleh penyelidik dalam membuat kajian.5 2.Gaya Penulisan UMS 2. 3.

Adams. 1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: (Williams. (Misalnya nama pengarang pada judul. hendaklah ditulis nama pengarang pertama diikuti dengan perkataan et al. Rujukan hendaklah diletakkan dalam kurungan. hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: Williams (1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: William (1965:34) c. & Kinoti S.J. Bagi pengarang Barat atau yang mempunyai nama keluarga (surname). halaman tersebut hendaklah dinyatakan selepas tanda noktah bertindih (:) yang diletakkan selepas tahun terbitan. E. Contoh: a.1. S. nama keluarga sahaja digunakan. Sistem ini mengandungi sekurang-kurangnya dua perkara asas. Sekiranya penulis merujuk kepada halaman tertentu.Gaya Penulisan UMS 3. Jika nama pengarang pada pertengahan atau akhiran ayat. 1965: 34) b. iaitu pengarang dan tahun terbitan.L.C. Jika nama pengarang pada permulaan ayat.) hendaklah ditulis dalam teks seperti berikut: - - 20 . hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Williams.1 Sistem pengarang-tarikh Peringatan -Pelajar gugusan sains dan sains sosial boleh menggunakan teknik sistem pengarang-tarikh sepenuhnya.Stephenson. Jika lebih dari dua orang pengarang.. M.N.Latham.

Sekiranya merujuk kepada penulis yang menghasilkan 2 karya atau lebih pada satu tahun tertentu. adalah singkatan bagi tarikh dan halaman yang dirujuk ialah 7. 1998a) (Cheah. 1998a: 77) (Cheah.) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ong t. Bagi hasil karya yang tahun terbitannya tidak dinyatakan. boleh ditulis dengan nama pengarang sahaja. 21 . Contoh pelajar Sains: (Ahmat. 1994: 35 d.th. 1992: 23) f. Bagi pengarang Melayu. 1994. maka hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Cheah. 1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah.th.Gaya Penulisan UMS Contoh pelajar Sains: Adams et al.: 7) *Nota: t. Contoh pelajar Sains: (Ong t. 1992) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat. Elakkan dari merujuk rujukan sedemikian. Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: Adams et al.th. 1998b: 118) e.

Bagi rujukan yang dibuat lebih daripada satu sumber pada satu tempat.). rujukan tersebut dipisahkan dengan tanda koma (. 1998a: 25.1.). Sistem Nota bawah dan Nota hujung digunakan bagi disiplin tertentu untuk menerangkan sumber rujukan yang digunakan pada halaman teks tersebut ataupun di hujung setiap bab (Catatan akhir). ditulis seperti berikut: (Akta perancangan bandar dan desa 1976 (Akta 171). semua sumber rujukan itu hendaklah ditulis dan dipisahkan dengan tanda koma bertindih (. 1998b: 15) h. 1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah. Contoh pelajar Sains: (Ahmat. . 1992: 12. sistem ini digunakan untuk memberi 22 .2 Sistem Nota bawah/Nota hujung Peringatan– Pelajar gugusan sains sosial boleh menggunakan sistem nota bawah/nota hujung untuk membuat huraian atau penerangan selain daripada dalam teks. Selain itu juga. 1992. Manakala pelajar sejarah mesti menggunakan sistem nota bawah sepenuhnya. 1997: 25) Sekiranya rujukan dibuat daripada pengarang yang sama tetapi lebih daripada satu sumber. Mohd Sarim. Mohd Sarim.Gaya Penulisan UMS g. 1998a. Bagi rujukan tanpa pengarang. 1997) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat. 2001:3. Contoh pelajar Sains: (Cheah. Seventh-day adventist encyclopedia 1966: 45) 3.

) koma. 23 . edisi (.) koma. tempat (:) noktah bertindih. hendaklah ditulis Ibid. Penggunaan Ibid Singkatan ibid berasal daripada perkataan Latin.) koma. iaitu masih menggunakan sumber sama dan tidak ada rujukan lain selepas nota bawah 1. halaman (. penerbit (.) koma. c.Gaya Penulisan UMS penerangan tentang sesuatu perkara dalam teks yang menjadi rujukan kepada pembaca.) noktah. iaitu ibidem yang bermaksud pada tempat yang sama.) koma. (apabila halamannya sama) dan apabila halaman yang berlainan. hendaklah dimasukkan halaman tersebut. iaitu Nama Pengarang (diengsot) (. tahun (. Jika rujukan berikutnya. Format penulisan sistem nota bawah/nota hujung:Jenis Tulisan : Tahoma/ Arial Saiz Huruf : 10 Format : Justify Butiran catatan bawah disusun mengikut tertib. judul-italic (.

.9..Penduduk di kawasan tersebut terdiri daripada subkumpulan etnik Gana1 yang mengamalkan kepercayaan adat. 1998.Gaya Penulisan UMS Contoh ayat dalam teks: . 2.. hlm.. Ibid. hlm. Kehidupan Dalam Tiga Dimensi.. beliau telah terpengaruh dan terpikat dengan ajaran Kristian yang diajar oleh warden asrama tersebut. Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan Ibid. 63.. Semasa beliau tinggal di asrama. 24 . 1 ______________________ Mohd Farid Linggi.3. Ibid.. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 3..2 Walau bagaimanapun bagi beliau telah berubah.

Perkataan ini digunakan apabila sumber rujukan yang digunakan oleh penulis tidak lagi berturutan. Perkataan op. Where ever we look there is destruction. Ini bertujuan untuk memulihkan semula keamanan dan ketenteraman yang pada masa itu masih lagi berada dalam keadaan peperangan dan ketegangan antara kaum kesan peninggalan dasar pentadbiran tentera Jepun. It is because of this nearly total destruction that Sandakan now appears a new town in spite of its hundred years old history4.. perdagangan dan pelabuhan yang terpenting semasa pentadbiran BNBCC telah terjejas teruk akibat Perang Dunia kedua. cit. 25 . Contoh: . Julai 19462. Sandakan yang pernah menjadi pusat pentadbiran. cit. keamanan dan ketenteraan di Negeri Sabah telah dapat dipulihkan dalam tempoh yang singkat. Berasal daripada perkataan Latin opere citato yang bermaksud dalam karya tersebut. Negeri Sabah telah ditadbir sementara oleh British Military Administration1 (BMA) sehingga 15hb.1. Di bawah pentadbiran BMA. Kebanyakan penduduk yang melarikan diri ke kawasan pedalaman semasa pentadbiran tentera Jepun telah kembali semula ke pusat-pusat bandar yang ditinggalkan semasa Perang Dunia Kedua. far beyond more repair..Setelah berjaya di tawan semula dari tentera Jepun. Penggunaan op. Sir Edward Twinning3 yang telah dilantik oleh Kerajaan British menjadi gabenor Negeri Sabah (Borneo Utara) yang pertama selepas tamatnya Perang Dunia Kedua telah menggambarkan kemusnahan bandar Sandakan seperti berikut: No town in the world wear the wounds of war more terribly and more honourably than does Sandakan.Gaya Penulisan UMS 3.

hlm 31-32. Sabah The Land Below The Wind. Baker seperti berikut: The general situation was at first chaotic and one of the essential needs was the situation of law and order. op. hlm. hlm. 26 . Supriya Bhar. 14 H. were now almost non-existent. Peter Chay...006 melalui North Borneo Order in Council7 pada 10hb. hlm. Bhd. including Jesselton. Singapore:Malaya Publishing House. sila lihat Peter Chay. Sandakan and Labuan towns had been completely destroyed and others. Kota Kinabalu: Foto Technik Sdn. as the end of the war approached. 1988. cit. Sabah The first Ten Years As A Colony 1946-1956..Communition never good. hlm. hlm. Julai 1946. 2 3 4 5 6 7 Ibid. 1965..000. cit. 33.North Borneo was more heavily damaged in the war than any other British Colony. op. 18. bridges had been blown up5 Kemusnahan besar yang dialami oleh Negeri Sabah telah menyebabkan pentadbiran BNBCC telah menyerahkan Negeri Sabah kepada Kerajaan British dengan pampasan sebanyak £1. “Sandakan One Hundred Years 1879-1979”. Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan op.4000.Gaya Penulisan UMS Sementara itu. cit. Baker. 1982.. Such roads as had existed had been damaged by Japanese heavy and tracked vehicles and. dalam teks: 1 _____________________ Untuk penjelasan lanjut. Baker.. op. Kuala Lumpur: Percetakan Nan Yang Muda Sdn. Cecilia Leong. Baker.M. The general health of the population had suffered from malnutritim and lack of drugs. Sabah The First 100 Years..... cit.. 37.M.. heavilly damaged. H.. Juga lihat H.M. 197. (tiada tahun & tiada penerbitan).. Bhd.. kemusnahan Negeri Sabah akibat Perang Dunia Kedua telah dijelaskan oleh H.M.

2 Lampiran-lampiran Lampiran mengandungi borang soal selidik. data mentah. Perkataan “LAMPIRAN” diletakkan di sudut atas sebelah kanan (santak kanan) Format: Huruf Saiz Huruf Selang Baris Susunan tesis/disertasi : Tahoma/Arial : 11 : Satu (1) Langkau :Disusun mengikut urutan muka surat 27 . surat. program komputer dan sebagainya. laporan-laporan berkaitan. statistik. foto. peta. Setiap lampiran harus disertakan tajuk.Gaya Penulisan UMS 3.

403)* 0.696)* Model 3: KEWANGAN = 1.274IBR7DAY (-2.055)* 28 . Model 1: KLSECI = 0.549AVR3MTH -0.934)* (3.988)* Model 2: HARTANAH = 0.4461 IBR 7 DAY – 0.575)* (-2.084)* (5.608 – 0.824 – 0.48AVR3MTH (-3.384TBIL3MTH + (-5.3821BR7DAY (-3.308TBIL3MTH + 0.Gaya Penulisan UMS Contoh: LAMPIRAN A Model indeks-indeks pasaran saham di Bursa Saham Kuala Lumpur.335 – 0.

Bilangan Edisi (jika ada). Tajuk Penerbitan. Dokumen Rasmi yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1. Kota Kinabalu: Sabah Government Printers. penyusun atau penyelenggara-jika berkaitan). Tempat diterbitkan. Sabah Second Agriculture Policy: 19992010. Semua bahan yang dirujuk dan digunakan dalam sesuatu penulisan. Manakala rujukan untuk laman Web/e-mel tidak melebihi daripada 5% daripada rujukan yang digunakan.2 C. Colonial Office 874/1104 – War With Japan. 2. Memorandum Persefahaman Antara Kerajaan Negeri Sabah dan The Summer Institute of Linguistics. 2. Format menulis bibliografi seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan : : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) Contoh menulis bibliografi: 1.1 Rekod Kerajaan Yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1. hendaklah dimasukkan ke dalam bahagian ini. Setiap bibliografi ditulis seperti berikut: Nama Pengarang (nyatakan sama ada penyunting. 874/466-Immigration.Gaya Penulisan UMS FORMAT BIBLIOGRAFI Rujukan merangkumi semua sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan tesis/disertasi. Tahun diterbitkan. Kerajaan Negeri Sabah. 29 . Bilangan Jilid (jika ada). sama ada dalam sistem pengarang-tarikh atau nota bawah atau nota hujung. Setiap rujukan yang digunakan mestilah disusun mengikut abjad. Nama Penerbit. Rujukan disetiap hujung bab tidak diperlukan.O. Nombor muka surat (untuk artikel dalam jurnal atau bab dalam buku). 1.

World Health Report 1998. 3-21. 30 . North Borneo Central Archive. 2. 4 August 1992. 1. World shrimp farming 2002. 2. 2. Los Angeles Times. 3. 2002. PERANGKAAN PERDAGANGAN LUAR SABAH. Annual Report Number 15. L. 1. (ed. A Report on Socio-Economic Survey of Fisherman at Kuala Penyu District. 1986.General. World Health Organization (WHO).4 Fail-fail Arkib Contoh: 1.). Fail Pejabat Daerah Beaufort PDB. 7/273/11 – Waran Peruntukan 1986. Kebangkitan Masyarakat Melayu.5 Fail-fail Jabatan Contoh: 1. USA: Shrimp News International. 1986. Berita Harian. San Diego.Gaya Penulisan UMS 1. A. 2. Rosenberry. 1. KO-NELAYAN. Parrish. 725. 1987. No. .3 Laporan-Laporan Kerajaan Contoh: 1. Jabatan Perangkaan Malaysia. No. 66 – Educational Policy of State-General. firm helps utility with innovative plan. 1992.6 Akhbar Contoh: 1. 1998.Borneo Fishing Company at Si Amil Island. R. North Borneo Central Archive. 2 pp. M.

P. Primavera. Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah.1989. 2. 1. Paper presented at the Nautilus Institute Workshop on Trade and Environment in Asia-Pacific. C. 1992. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Perbandingan morfologi Dolichoderus (Kumpulan thoracius) (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) dari Sabah dan Semenanjung Malaysia serta potensi Dolichoderus sp. J.9 Buku Contoh: 1. 1. 2003.: Prospects for regional cooperation. Kertas Projek Institut Teknologi MARA Cawangan Sabah. 12-16 September. East-West Centre Honolulu. Ahmat Adam. H. Fungsinya dan Masa Depannya. 1996. Sejarah dan Bibliografi Akhbar dan Majalah Melayu Abad Kesembilan Belas. Ismail Abas. Shrimp farming in the Asia Pasific: Environmental and trade issues and regional cooperation. Tarian-tarian Ritual Sabah. Cheong. Kedudukan Saudara Kita di Sabah. Bengkel Enviro-course 2002. Kertas Kerja Dialog Borneo II. Anton.7 Tesis/Latihan Ilmiah Contoh: 1. Philipines. 2.Gaya Penulisan UMS 1. A. Universiti Malaysia Sabah.8 Kertas Kerja Contoh: 1. Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia. Bioindicators in River Quality Maganegemt. Zulkornain bin Yusof. Satu Kajian Permulaan. 1994. Tesis Sarjana. (Tidak diterbitkan). Badan Bahasa Sabah Dengan Kerjasama GAPENA dan Kerajaan Negeri Sabah. 23-25 September.Kualiti Air. (Kumpulan thoracius) Sabah sebagai agen kawalan biologi serangga perosak. Kota Kinabalu. 1999. H. 31 . 3.

Lavens. Termites. Coolier’s Encyclopedia. Treece. (ed).S. P. 289-313. E. Shrimp Culture. J. Preparation and use of Artemia as food for shrimp and prawn larvae. (ed. 1996. Bignell.13 Filem Contoh: Filem Cereka. P. 1. 1996. Appell. J. J. 3. Boca Raton: CRC Press. Kamus Melayu-Arab-Inggeris. In Stickney. 1. R.12 Artikel Contoh: 1.) Encyclopedia of ecology and environmental management. CRC Handbook of Mariculture Crustacean Aquaculture 2nd edition.R. with menadione. pp.N. 1972. P. 1985. New Delhi: Allied Publishers Ltd and Kluwer Academic Publishers. Quantifying the vitamin K requirement of juvenile marine shrimp. 2nd ed. Encyclopedia of Aquaculture. pp 744-746. 798-868. In Calow. S. & Sorgeloos.Y. Zimmerman. “Murut Depopulation and The Sipitang Lun Dayeh. S. volume 1. New York: John Wiley and Sons. 1993. Kuala Lumpur: Victory Agencies.). D. 16. Blackwell scientific. pp.Gaya Penulisan UMS 2.45 (2).. P. Shiau. Penaeus monodon. 2. In McVey.1972. Dhont. 1994. London: Macmillan Educational Company. 32 . & Eggleton. 1998. Oxford. 1.10 Ensiklopedia Contoh: 1. Fuzzy set theory and its application. (ed.11 Kamus Contoh: Abd. H. & Liu. G. 3.” JMBRAS. vol. 2000. Jakarta: Puncak Keris. J. 1. P.D. Journal of Nutrition 124:227-282. 2. Bin Nuh dan Oemar Bakry. Kabus Malam.

Kampung Padas. 74 tahun.Gaya Penulisan UMS 1. Jalan Bukit.Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua. Peta Taburan Asosiasi Tanah. 1996. “Sosio-ekonomi Penduduk Tempatan Pada Zaman Penjajah.edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re14.org.” 26 September 2003. 1.unu. Y.Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi. termasuk tarikh bahan tersebut dicetak. Brookfield. http//www. 1. 2.htm. *Nota: . H. . Potter. 2002.15 Laman Web/E-mel Contoh: 1. “Salvation Army International Headquaters” dlm. 26 September 2004. 33 . Papar.16 Responden Yang Ditemu Bual Contoh: Razak Janau.hk/www/what is salvation army/home. The eastern Sundaland region of south-east Asia. & Byron.14 Peta Contoh: Jabatan Pertanian Sabah. L.htm. Ketua Kampung Padas..salvation. www.

: : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) b. pp. Terrestrial ants (Hymenoptera: Formicidea) of Poring. H. 1991. Berikan semua maklumat yang lengkap yang mengandungi butiran seperti berikut: Nama Pengarang (. W. 1997. 2. K. M.) Nama Siri Buku dan Jilid atau Bilangan Dalam Siri – jika ada (. E. Pengarang Tunggal Contoh: 1. Azizah. Ecological diversity and its measurement. Maryati. 2. Booth. S. Pengarang Bersama Contoh: 1. & Choy. Ford. Anonymous dan juga rujukan daripada internet tidak dibenarkan melainkan sumber rasmi dan EJurnal yang diperakui. Temubual peribadi. Sabah.) Tempat Terbit (Bukan Negara) (:) Nama Penerbit(.) Bilangan Jilid – jika ada (. 1988. Bumi Kita Dipijak Milik Orang. Ahmad Fawzi Basri. Magurran. S. & Arbain. Kinabalu Park. Penyelenggara – jika ada(.) Format menulis rujukan seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan Contoh menulis rujukan: a. Idris Salleh & Shafee Saad. H. A... Monographiae biologicae (eds). C. 1996. Mohd.) Penyunting. D. London: Croom Helm.) Tahun Penerbitan (. Penterjemah. Penyusun.Gaya Penulisan UMS FORMAT RUJUKAN Rujukan merupakan bahan yang dirujuk dalam teks sahaja. E. Johannesburg: Global Publisher. Tropical rainforest research-current issues. In Edwards. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bahan rujukan hendaklah disusun mengikut abjad. 34 .) Edisi – jika ada (.) Judul Buku – condong (. The International Jew. 117-123. Kluwer Academic Publishers. London.

2. Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 171). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. New York: Free Press. R. 35 . g. Oxford: Pergamon Press. Estuarine Biology (2nd edition). Karya Susunan Contoh: Hamzah Hamdani (ed. Alam Pensejarahan Dari Pelbagai Perspektif.Gaya Penulisan UMS c. Karya Selenggaraan Contoh: Badriyah Haji Salleh & Tan Liok Ee (ed).). Esei Sastera Dalam Pengajaran.K. Extractive Metallurgy. (ed). 1984. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. J.1974. 1989. 2001. d. Kuala Lumpur: International Law Book Service. D. Karya Suntingan Contoh: Rose. (3rd edition). Gilchrist. Edisi Contoh: 1. London: Edward Arnold.S. 1996. Kumpulan Kertas Kerja 2. Penyelidikan dan Pentadbiran Universiti. 1980. Karya dengan judul sahaja (Tanpa pengarang) Contoh: Akta. R. Electoral Behavior: A Comparative Handbook. Barnes. e. f.

1980. 3. *Nota: Huruf tebal ialah nombor jilid dan nombor dalam kurungan ialah nombor keluaran dan diikuti dengan nombor halaman selepas noktah bertindih. Siri Dokumentasi Akademi Pengajian Melayu. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. 36 . Ariff. Karya Berbilang Jilid Contoh: Ensiklopedia Pembangunan Sabah. Politik Sabah Sebelum Penjajahan Jepun. 6. i.. Kota Kinabalu: Usaha Baru. C. Karya Terjemahan Contoh: Wheare. Khazanah. j. Bil. 1993. Kertas Kadangkala Bil. 1981. Zainah Ahmad. 1999. 2. Teknologi Pengangkapan Ikan di Sabah. K. Bermaksud Jilid. k. *Nota: Jld. l. Monograf 3. 65(2):151-182. Monograf Contoh: 1.Gaya Penulisan UMS h. Karya Dalam Jurnal Contoh: Mahani Musa. Malay Secret Societies in Penang: 1830s-1920s. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kertas Kadangkala Contoh: Sharifah Rofidah Habib Hassan. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Kerajaan Persekutuan. Mohammad Raduan Mohd. 2. Terj. 2003. 2003. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Perayaan Di Sabah. Jld.

Nucleic acid profiles in Kanagurta. 2001. New Straits Times. R.. 1998. Dalam Sharifah Habib Hasan dan Zainah Ahmad (ed. Ecosystem Research Kinabalu:ums. Senario Seni Lukis Sabah: Stail dan Tema. Kuching Sarawak. Maryati.. Borneo 2000: Proceedings of the Sixth Biennial Borneo Research Conference. (eds. R. Kota 3. 18-38. In Mohamed. pp. M.) Tahun (. Sabihah Osman. Rastrelliger Sabah. Sabah dalam Perluasan Pasaran. 2. From west coast of M. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. 2000.. Proceedings of sixth biennial Borneo research conference. T. East Malaysia. 557-586.) Nama Akhbar (. & Davies.) n. 2000. Karya Dalam Pascasidang Contoh: 1. Borneo 2000: environment. Bab Dalam Buku Contoh: 1. Termites (Insecta: Isoptera) Fauna of Danum Valley Conservation Area. Ismail Haji Ibrahim. 2000. Sabah.Gaya Penulisan UMS m. 37 . Tawau: Pusat Kegiatan Ekonomi Orang Jepun. S. *Nota: Nama Pengarang (. 2000.). Abdul Halim (ed. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. P.) Tajuk Berita/ Rencana (. Pendatang Asing Di Sabah. July 10-14. & Ridzwan. Tropical in Sabah. conservation and land.42. 2003.. Zaki Tahir. Jones. 3 October: 9. UMS. hlm. H. o. Kesan Politik. Sabah to Tap Potential in Health Tourism. Eggleton. Mustafa. G. D.). mackerel. R.. 56-52.. A.) Hari/Bulan (:) Halaman (. Bernard.). Homathevi. 2. 31. hlm. Berita/Rencana Dalam Akhbar Contoh: New Straits Times.

Sarawak native blockade pulp mill project. Perkembangan Mazhab-mazhab Agama Kristian di Sabah. Laporan dan Minit Mesyuarat Contoh: Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. Orang Bajau Pulau Omadal. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society 124(1):111-114. 1977. 2. Sabah: Satu Kajian Tentang Sistem Budaya. Singapura: Shaw Brother. Ulasan Buku Contoh: Badriyah Haji Salleh. r. Tesis/Disertasi Contoh: 1. Laksamana Do Re Mi. Kertas Kerja. t. 2002.Gaya Penulisan UMS p. Filem cereka. c. Filem Contoh: Ramlee. Hampshire: Macmillan Press. H. 38 . An Economic History of Malaysia. Sabah. 2001. Yap Beng Liang. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. 2000. 5 Jun. Aliran 20 (10:33) q. Kota KInabalu. P. 1800-1990: The Transition to Modern Economic Growth. Karya Dalam Majalah Contoh: Aliran. Pusat Pengajian Pascasiswazah Universiti Malaysia Sabah Kali Pertama. 2000. Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. 1962. Mat Zin bin Mat Kib. Filem dan Karya Muzik i. 2000. s. Sekolah Sains Sosial. Ulasan buku J. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Drabble.

Slaid. iii. “Keputusan Mahkamah Internasional atas Permohonan Intervensi Pemerintah Filipina dalam Kasus Pulau Sipadan dan Ligitan” (atas talian) http://www. 1976. 39 .htm. Bahan Rujukan Elektronik Contoh: 1. 25 Mei. S. iv. 1968. Jenis-jenis Tarian Masyarakat Peribumi Sabah.dfadeplu. Slaid Contoh: Pugh-Kitingan. Santiago: Delta Music Incorporated. Kegiatan Mubaligh Kristian di Sabah. Karya Muzik Contoh: Johari Salleh. Universiti Malaysia Sabah. Jabatan Muzium Sabah. Kassim Masdor (konduktor). Video Contoh: Muzium Sabah. Introduction to Research Design and Statistic. CD Leicester: British Pshychological Society. vii. Sekolah Sains Sosial. Lambaian Kasih dalam Citra Malaysia. 1986. Laserlight Series 12036. Chorus dan Orkestra. Menangkap Ketam Batu di Mengkabong.Gaya Penulisan UMS ii. Temubual Contoh: Stephens. Filem Dokumentari. 1998. B.go. Tuaran. vi.id/policy/releases/2002/pr56-251001. Dicetak 13 September 2002. Temu bual. Sabah. CD-Rom Contoh: MacRae. J. v. 1995.

2002.Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi.htm. & Byron.. www. Y.Gaya Penulisan UMS 2. The Eastern Sundaland region of south-east Asia. 40 . *Nota: . . termasuk tarikh bahan tersebut dicetak. L.edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re 14. H. Brookfield. Potter.Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua.unu.

2 Bahagian Tulang Belakang Tesis a.Gaya Penulisan UMS FORMAT KULIT DAN PENJILIDAN 1.1 Muka Kulit Bahagian Depan Tesis Bahagian kulit depan mengikut tertib. Bahagian tulang belakang tesis tebalnya kurang 25mm wajib mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib. Tajuk Tesis Nama Calon Nama Sekolah Nama Universiti Tarikh Tahun Viva Warna Kulit Warna Huruf Logo Jenis Kulit tesis wajib mengandungi perkara-perkara berikut : : : : : : : : : Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Biru gelap Emas Tidak dibenarkan Keras 1. Bahagian tulang belakang tesis tebalnya lebih 25mm mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib. Nama Pengarang (memanjang) Nama Ijazah (melintang) Tarikh Tahun Viva (melintang) Singkatan Nama Universiti (melintang) : : : : Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 41 . Nama Pengarang (memanjang) Nama Ijazah (memanjang) Tarikh Tahun Viva (memanjang) Singkatan Nama Universiti (memanjang) : : : : Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 16 16 16 16 wajib 16 16 16 16 b.

3 Penjilidan Tesis dijilid secara Jahit Kekulit dan bermuka kulit keras di bahagian depan dan belakang. a. 42 .Gaya Penulisan UMS 1. Contoh tesis yang tebalnya kurang 25mm.

43 . Contoh tesis yang tebalnya melebihi 25mm.Gaya Penulisan UMS b.

Contoh tesis yang disediakan lebih daripada satu jilid. 44 .Gaya Penulisan UMS c.

Setelah pembetulan perlu diserahkan sekurang-kurangnya 4 naskah kepada PPPS dan PPPS akan menghantar kepada SPIU dan Perpustakaan. 1994. Creswell. Limited. d. Gaya Dewan (edisi ketiga). Belmont : Wadsworth Publishing Company. London: Kogan Page Cavina. e. RUJUKAN Allison. London: SAGE Publications. f.Gaya Penulisan UMS PENYERAHAN TESIS Setiap pelajar harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Pascasiswazah seperti berikut: a. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1998. Tempoh penyerahan Notis Tesis/Disertasi perlu diselaraskan. 45 . John W. Critical Thinking and Writing: A Developing Writesr’s guide with readings. Gaya Dewan. 1995. Pemeriksa Dalam dicadangkan oleh SPIU dari kalangan tenaga akademik UMS yang berkaitan dengan bidang tesis calon. Kristan. Preparing Dissertations and Thesis. Panduan Menulis Tesis Gaya UKM (edisi keenam). B. Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. Gaya UKM. Calon Pascasiswazah hendaklah menyerahkan Notis Penyerahan Tesis/Disertasi (Borang PPPSUMS 13/2004) dalam tempoh 3 bulan sebelum tarikh penyerahan tesis. c. b. 1997. Jawatankuasa Pascasiswazah (JPSPIU) mencadangkan nama Pemeriksa Luar dan Dalam serta Ahli Jawatankuasa Viva Voce dalam borang PPPSUMS13/2004. 1995. Bagi tujuan Pemeriksaan Lisan perlu diserahkan sebanyak 5 naskhah. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Penyelia diminta agar merujuk kepada sistem penandaan pruf. Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 46 . supaya tidak mengelirukan golongan pelajar. Berikut adalah prosedur penandaan pruf.Gaya Penulisan UMS LAMPIRAN A TANDA PRUF DAN CARA PENANDAAN DALAM TEKS Kerja pruf bertujuan untuk menyemak penulisan ilmiah pelajar.

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 47 .

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 48 .

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 49 .

iv. Hipotesis Kajian c. Metodologi Kajian Bibliografi/Rujukan iii. Objektif Kajian Sorotan Kajian Lepas / Sorotan Literatur .Gaya Penulisan UMS LAMPIRAN B PERKARA-PERKARA YANG DIPERLUKAN DALAM MENULIS CADANGAN PENYELIDIKAN i.Merupakan ulasan kajian lepas atau terdahulu yang berkaitan dengan penyelidikan. ii. Permasalahan Kajian b. Tajuk Kajian Pengenalan: a. 50 . v. Hasil Yang Diharapkan d.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->