P. 1
Gaya Penulisan Ums dalam tatacara membuat esaiment

Gaya Penulisan Ums dalam tatacara membuat esaiment

|Views: 16|Likes:
Dipublikasikan oleh Basikal Tua
student UMS
student UMS

More info:

Published by: Basikal Tua on Sep 30, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/14/2014

pdf

text

original

Sections

 • 1. Pendahuluan
 • Bagi Pelajar Sains Sosial:
 • Bagi Pelajar Sains:
 • Contoh Rajah Bagi Pelajar Sastera (Sains Sosial):
 • Contoh Rajah Bagi Pelajar Sains:
 • Pelajar Sains Sosial:
 • 2. Kandungan teks tesis dan disertasi
 • 3. Bahan Tambahan
 • Contoh:
 • FORMAT BIBLIOGRAFI
 • FORMAT RUJUKAN
 • PENYERAHAN TESIS
 • RUJUKAN
 • TANDA PRUF DAN CARA PENANDAAN DALAM TEKS

Gaya Penulisan UMS

MUKADIMAH
Garis panduan ini diadakan sebagai menyelaras panduan dikalangan pelajar dalam menyediakan penulisan tesis dan disertasi. Panduan ini menjelaskan keperluan minimum format dalam menyediakan tesis dan disertasi. Garis panduan ini boleh digunakan bersama kaedah penulisan mengikut disiplin kajian.

ETIKA PENYELIDIKAN
Plaglarisme merupakan idea-idea atau perkataan-perkataan daripada karya orang lain yang telah diterbitkan dan digunakan dalam penulisan seseorang tanpa mencatatkan penghargaan kepada penulis asalnya. Penggunaan idea atau perkataan-perkataan orang lain mesti diakui setiap satunya dengan jelas dalam teks. Sebarang penggunaan perkataan sebenar dari orang lain harus diakui dengan menggunakan tanda petik (“……..”) serta dengan menyatakan sumbernya di dalam teks.

PANDUAN UMUM
1. Kertas Saiz A4 (210cm x 297cm) Kertas Simili 80gm Warna putih

2.

Jenis Huruf Tahoma ataupun Arial

* Nota: Hanya menggunakan satu jenis huruf sahaja sepanjang penulisan teks.

1

Gaya Penulisan UMS

TERTIB SUSUNAN TESIS
Tajuk pada helaian pertama Pengakuan Penghargaan Abstrak (Bahasa Melayu) Abstrak (Bahasa Inggeris) –Tulisan dicondongkan (Italic) Kata Kunci Isi Kandungan Senarai Rajah Senarai Jadual Senarai Singkatan Senarai Simbol Senarai Glosari Bab (Bab 1 hingga bab ……) Rujukan/Bibliografi Lampiran (LAMPIRAN A, LAMPIRAN B…..) Nota: Mungkin ada di antara perkara yang tercatat ini tidak diperlukan dalam tesis/disertasi anda.

PENULISAN TESIS/DISERTASI
1. Jumlah Perkataan Dalam Tesis a. Secara Penyelidikan Tesis Doktor Falsafah Tesis Sarjana/Sarjana Falsafah b. Secara Kerja Kursus Disertasi Doktor Falsafah Disertasi Sarjana : Tidak melebihi 100,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 20,000 patah perkataan

* Nota: Jumlah perkataan yang dimaksudkan ialah perkataan dalam teks sahaja iaitu tidak termasuk jadual, rajah, nota kaki dan lampiran. Jumlah ini adalah panduan sahaja. Sesetengah tesis/disertasi mungkin tidak memerlukan jumlah sebanyak itu atau memerlukan lebih daripada jumlah tersebut.

2

Gaya Penulisan UMS

STRUKTUR TESIS

Pada asasnya setiap Tesis dan disertasi terbahagi kepada 3 bahagian utama iaitu: 1. Pendahuluan 2. Kandungan teks 3. Bahan Tambahan 1. Pendahuluan Setiap pendahuluan mengandungi dan disusun seperti berikut: 1.1 Tajuk Tesis/Disertasi – Pelajar perlu memasukkan nama calon, tajuk tesis /disertasi yang diluluskan oleh senat, nama sekolah dan tahun viva.

1.2

Muka Hadapan Bahagian ini memerlukan sebanyak 2 halaman yang mana halaman kedua pelajar harus memasukkan kenyataan ”....TESIS/DISERTASI INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI....” Format penulisan adalah seperti berikut: Tajuk Tesis Nama Calon Nama Sekolah Tahun Viva Saiz Tulisan :Tajuk tesis jika lebih daripada satu baris ditulis dalam bentuk centre. : Nama penuh calon mengikut kad pengenalan (centre) : Sekolah di mana calon mendaftar (centre) : Tahun Viva Voce (centre) : 18 (Huruf Besar)

Nota: *Sila potong mana yang tidak berkenaan.

3

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006

4

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

TESIS INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA/DOKTOR FALSAFAH*

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006
5

4 1.3 Pengakuan Pelajar perlu memasukkan kenyataan ”. * Nota: Bagi abstrak Bahasa Melayu tidak mempunyai tajuk..Gaya Penulisan UMS 1.5 Abstrak (Dalam Bahasa Melayu) Dalam penulisan tesis/disertasi hendaklah ditulis dalam dua bahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. 1... ringkasan dan rujukan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.. Begitulah sebaliknya. Setiap abstrak mempunyai kata kunci. Biasanya 5 kata kunci sahaja. kaedah yang digunakan semasa menjalankan kajian. Jika tesis/disertasi ditulis dalam Bahasa Melayu. mesti didahului dengan abstrak dalam Bahasa Melayu dan diikuti dengan abstrak dalam Bahasa Inggeris yang dicondongkan (Italic).” Penghargaan Pelajar boleh merakamkan penghargaan kepada orang perseorangan ataupun pertubuhan/persatuan yang membantu dalam melakukan kajian dan digalakkan supaya tidak panjang.. Dedikasi tidak dibenarkan. hasil yang diperolehi serta sedikit pernyataan dalam kajian. Hanya abstrak Bahasa Inggeris sahaja yang mempunyai tajuk dan dicondongkan..Segala nukilan. Format Abstrak adalah seperti berikut: Saiz Huruf :11 Selang Baris : Satu (1) langkau Jumlah Perkataan :Ditulis dalam satu perenggan dan satu muka surat sahaja dan tidak melebihi 500 patah perkataan untuk tesis dan 250 patah perkataan untuk disertasi. 6 .. Penulisan abstrak perlu dimasukkan isu utama kajian.

jumlah pendaratan sumber marin. kepelbagaian spesis marin dan lain-lain lagi.. peranan golongan pemodal.. Penulisan mengenai pembangunan industri perikanan di peringkat “hiliran” seringkali dipinggirkan dan tidak mendapat tempat yang sewajarnya. teknologi menangkap ikan.. bilangan nelayan dan bot menangkap ikan. 7 ..Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Melayu: ABSTRAK Penulisan mengenai pembangunan industri hiliran berasaskan perikanan di negeri Sabah oleh para sarjana tempatan lebih menumpukan kepada persoalan di peringkat “hulu” sahaja seperti status sumber marin. taraf sosioekonomi komuniti nelayan.

These writings have attempted to answer questions such as: the status of marine sources. this has affected the attention on the issues at the “downstream” level. which have occasionally been marginalized…… 8 . varieties of marine species and other topics which are related and geared towards “upstream” issues. the sosio-economic level of fishermen in their community. Writings by local scholars on the development of the downstream industry based on fisheries in the state of Sabah have been limited and basically are more focused on the “upstream” level of the fishery industry.Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Inggeris: ABSTRACT THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE DOWNSTREAM INDUSTRY BASED ON FISHERIES IN SABAH. 1786-2000. Hence. due to the focus towards study on the development of the fishery industry at the “upstream” level.

Gaya Penulisan UMS 1. kemiskinan.7 Isi Kandungan Semua tajuk. bab dan pecahan bab kecil yang utama hendaklah disenaraikan dan disusun mengikut tertib. Contoh: Masyarakat akademik. Kata kunci terdiri daripada satu perkataan atau ungkapan yang tidak melebihi tiga perkataan. peribumi. Jumlah kata kunci hendaklah tidak melebihi dari lima (5) perkataan atau rangkai kata.6 Kata Kunci Kata kunci ialah perkataan atau ungkapan penting yang boleh memberi gambaran ringkas dan menyeluruh tentang tesis tersebut. 9 . permasalahan 1.

1.2.1.1. PENGENALAN KEPADA TEMPLAT GAYA UMS MENDAPATKAN TEMPLAT PENGGUNAAN TEMPLAT 1.1. 1. 10 .Gaya Penulisan UMS Contoh: ISI KANDUNGAN M/S TAJUK PENGHARGAAN ABSTRAK i ii iii iv v vi vii viii 1 1 1 2 ABSTRACT SINGKATAN ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL BAB 1: PENGENALAN 1.

Bagi Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah rajah Bagi Pelajar Sains: Tajuk Sumber :Di bahagian bawah rajah :Di bahagian bawah tajuk rajah 11 .8 Senarai Rajah Bahagian ini menyenaraikan kesemua rajah. gambar rajah atau gambar foto mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi. sketsa.Gaya Penulisan UMS 1. lukisan atau ilustrasi dan gambar foto. gambar. foto. Susunan senarai rajah haruslah mengikut susunan dalam teks. gambar rajah. Rajah membawa maksud graf. contengan. beserta dengan muka surat.

Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah.Gaya Penulisan UMS Contoh Rajah Bagi Pelajar Sastera (Sains Sosial): Rajah 1. 12 .2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai.

Gaya Penulisan UMS Contoh Rajah Bagi Pelajar Sains: Rajah 1.2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah 13 .

Susunan senarai jadual haruslah mengikut susunan dalam teks.Gaya Penulisan UMS 1. Bahagian ini menyenaraikan jadual mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi. Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah jadual 14 .9 Senarai Jadual Bahagian ini berupa senarai daftar atau maklumat yang diringkaskan.

Gaya Penulisan UMS Contoh Jadual Pelajar Sains dan Sastera: Jadual 1.1: Kadar literasi/kebolehan membaca. 1991 dan 1996 mengikut jantina dan lokasi Sumber: Banci Penduduk Tahun 2000 15 .

Susunan terpulang kepada penyelia dan pelajarnya. Kandungan teks tesis dan disertasi Kandungan teks tesis dan disertasi tidak mempunyai satu format yang tetap.Gaya Penulisan UMS 1.11 Glosari Glosari ialah senarai istilah/perkataan yang digunakan dalam teks yang mempunyai erti khusus sesuatu bidang ilmu pengetahuan. Contoh: AFC Komunikasi Secara Efektif USIA United Sabah Islamic Association WHO World Health Organisation 1. Contoh untuk gugusan Sains: Agranulosit Blastofor Dendrit Diastol Sejenis sel darah putih tanpa granul sitoplasma Lekukan pada gastrula pada peringkat awal embrio Neuron yang menalar impuls Tempoh rehat semasa satu kitar kardium Contoh untuk gugusan Sastera/Sains Sosial: Baptis Ekstrinsik Interpersonal Korelasi Upacara mengkristiankan seseorang melalui upacara permandian Berasal atau bertindak dari luar Hubungan sesama manusia Hubungan atau kaitan secara timbal balik 2. Lazimnya dalam kandungan teks tesis dan disertasi perlu ada perkara-perkara berikut: Penaipan Teks Saiz Huruf Teks Saiz Huruf Tajuk Wajib (huruf besar) : : 11 12 (Bold) 16 . Perkataan hendaklah disusun mengikut abjad.10 Senarai Simbol/Singkatan (Jika ada) o o Senarai ini diletakkan selepas senarai rajah dan senarai jadual.

:Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris.Gaya Penulisan UMS Saiz Huruf Subtajuk (huruf kecil) Saiz Huruf Nota Bawah (jika digunakan) Selang Baris Perenggan : : 11 (Bold) 10 Nomboran Muka Surat Margin Bahasa Warna Huruf Cetakan :2 langkau (double spacing) Langkau 1 baris untuk Nota Bawah :Perenggan pertama dimulakan di sebelah kiri sekali. :Mengekalkan dengan satu format :1½ inci/38mm dari birai kiri 1 inci/25mm dari birai atas. (Bahasa asing dalam teks hendaklah dicondongkan/Italic) : Hitam :Cetakan dotmatrix tidak dibenarkan 17 . kanan dan bawah. Perenggan seterusnya dimulakan selepas ketukan yang ke-12 (1 Tab).

Muka surat 25mm dari birai bawah 36 18 . Perenggan baru dimulakan dengan 12 ketukan atau 1 tab Sesi 1996/97 merupakan sesi kedua kewujudan UMS. Universiti Malaysia Sabah (UMS) ditubuhkan pada 24 November 1994…….1. SOROTAN LITERATUR 2.Gaya Penulisan UMS Contoh: 25mm dari birai atas. BAB 2 38mm dari birai kiri. Pendahuluan 25mm dari birai kanan. Banyak change sudah berlaku……..

3 2.4 2.1 Rujukan Teks Dalam Tesis/Disertasi Rujukan ini ialah untuk menghargai karya penulis yang menjadi sumber rujukan berkenaan disamping memudahkan penulis atau pembaca berikutnya mengetahui sumber yang telah digunakan dalam sesuatu penulisan. pernyataan masalah kajian. Terdapat 2 sistem rujukan dalam sesebuah tulisan iaitu: 19 . Perbincangan Bahagian yang menghuraikan mengenai hasil kajian dan analisis kajian yang dilakukan oleh penyelidik.1 Pengenalan Pengenalan meliputi latar belakang. Kesimpulan Setiap bab yang mempunyai pengenalan harus mempunyai penutup yang menyimpulkan hasil perbincangan dalam bab itu. 3. 2.Gaya Penulisan UMS 2. Sorotan Literatur Satu bahagian yang mengandungi huraian kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan topik kajian.7 Cadangan Bahagian ini tidak wajib dan hanya dimasukkan jika difikirkan sesuai dengan kajian.5 2. Bahan Tambahan Bahan tambahan terdiri daripada: 3. objektif dan hipotesis.6 2.2 2. Hasil Hasil merupakan keputusan yang diperolehi dan dibentangkan dalam penulisan teks. Metodologi Satu bahagian yang menghuraikan dengan mendalam kaedah-kaedah dan tatacara yang digunakan oleh penyelidik dalam membuat kajian.

. (Misalnya nama pengarang pada judul. M. halaman tersebut hendaklah dinyatakan selepas tanda noktah bertindih (:) yang diletakkan selepas tahun terbitan. hendaklah ditulis nama pengarang pertama diikuti dengan perkataan et al. nama keluarga sahaja digunakan.Stephenson. Jika nama pengarang pada pertengahan atau akhiran ayat.N. Bagi pengarang Barat atau yang mempunyai nama keluarga (surname). Adams. 1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: (Williams. Sistem ini mengandungi sekurang-kurangnya dua perkara asas. & Kinoti S. Jika nama pengarang pada permulaan ayat. hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: Williams (1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: William (1965:34) c.1 Sistem pengarang-tarikh Peringatan -Pelajar gugusan sains dan sains sosial boleh menggunakan teknik sistem pengarang-tarikh sepenuhnya.) hendaklah ditulis dalam teks seperti berikut: - - 20 . Jika lebih dari dua orang pengarang. Contoh: a. hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Williams. 1965: 34) b. Sekiranya penulis merujuk kepada halaman tertentu.Gaya Penulisan UMS 3. Rujukan hendaklah diletakkan dalam kurungan.L.1.J.C. E.Latham. S. iaitu pengarang dan tahun terbitan.

th.) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ong t.th. 1994. Contoh pelajar Sains: (Ahmat. 1998b: 118) e. Elakkan dari merujuk rujukan sedemikian.th. Contoh pelajar Sains: (Ong t. boleh ditulis dengan nama pengarang sahaja. Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: Adams et al. Bagi hasil karya yang tahun terbitannya tidak dinyatakan.: 7) *Nota: t. 1998a) (Cheah. adalah singkatan bagi tarikh dan halaman yang dirujuk ialah 7. 1994: 35 d. 1998a: 77) (Cheah. 21 . 1992: 23) f. 1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah. Bagi pengarang Melayu. Sekiranya merujuk kepada penulis yang menghasilkan 2 karya atau lebih pada satu tahun tertentu. 1992) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat. maka hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Cheah.Gaya Penulisan UMS Contoh pelajar Sains: Adams et al.

ditulis seperti berikut: (Akta perancangan bandar dan desa 1976 (Akta 171). Manakala pelajar sejarah mesti menggunakan sistem nota bawah sepenuhnya. sistem ini digunakan untuk memberi 22 . Seventh-day adventist encyclopedia 1966: 45) 3.1.). 1997: 25) Sekiranya rujukan dibuat daripada pengarang yang sama tetapi lebih daripada satu sumber.Gaya Penulisan UMS g. Mohd Sarim.2 Sistem Nota bawah/Nota hujung Peringatan– Pelajar gugusan sains sosial boleh menggunakan sistem nota bawah/nota hujung untuk membuat huraian atau penerangan selain daripada dalam teks. Mohd Sarim. 1992: 12. Contoh pelajar Sains: (Ahmat. 1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah. Bagi rujukan yang dibuat lebih daripada satu sumber pada satu tempat. rujukan tersebut dipisahkan dengan tanda koma (. 1998b: 15) h. 1992. Contoh pelajar Sains: (Cheah. 1998a.). . 1997) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat. Sistem Nota bawah dan Nota hujung digunakan bagi disiplin tertentu untuk menerangkan sumber rujukan yang digunakan pada halaman teks tersebut ataupun di hujung setiap bab (Catatan akhir). semua sumber rujukan itu hendaklah ditulis dan dipisahkan dengan tanda koma bertindih (. Bagi rujukan tanpa pengarang. 1998a: 25. Selain itu juga. 2001:3.

) koma.) koma. iaitu ibidem yang bermaksud pada tempat yang sama.) koma. tahun (. judul-italic (. tempat (:) noktah bertindih. hendaklah dimasukkan halaman tersebut.) noktah. edisi (. hendaklah ditulis Ibid. (apabila halamannya sama) dan apabila halaman yang berlainan. iaitu Nama Pengarang (diengsot) (. Penggunaan Ibid Singkatan ibid berasal daripada perkataan Latin. c. Jika rujukan berikutnya. iaitu masih menggunakan sumber sama dan tidak ada rujukan lain selepas nota bawah 1. 23 . halaman (.Gaya Penulisan UMS penerangan tentang sesuatu perkara dalam teks yang menjadi rujukan kepada pembaca.) koma. Format penulisan sistem nota bawah/nota hujung:Jenis Tulisan : Tahoma/ Arial Saiz Huruf : 10 Format : Justify Butiran catatan bawah disusun mengikut tertib.) koma. penerbit (.

.... Ibid.9.Penduduk di kawasan tersebut terdiri daripada subkumpulan etnik Gana1 yang mengamalkan kepercayaan adat. Ibid. 3. hlm. 1998.3.2 Walau bagaimanapun bagi beliau telah berubah. Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan Ibid. Kehidupan Dalam Tiga Dimensi.. 24 . 1 ______________________ Mohd Farid Linggi. 63. 2..Gaya Penulisan UMS Contoh ayat dalam teks: . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. beliau telah terpengaruh dan terpikat dengan ajaran Kristian yang diajar oleh warden asrama tersebut. hlm... Semasa beliau tinggal di asrama.

far beyond more repair. 25 .Gaya Penulisan UMS 3. Ini bertujuan untuk memulihkan semula keamanan dan ketenteraman yang pada masa itu masih lagi berada dalam keadaan peperangan dan ketegangan antara kaum kesan peninggalan dasar pentadbiran tentera Jepun. cit. Contoh: .1. Negeri Sabah telah ditadbir sementara oleh British Military Administration1 (BMA) sehingga 15hb. Sir Edward Twinning3 yang telah dilantik oleh Kerajaan British menjadi gabenor Negeri Sabah (Borneo Utara) yang pertama selepas tamatnya Perang Dunia Kedua telah menggambarkan kemusnahan bandar Sandakan seperti berikut: No town in the world wear the wounds of war more terribly and more honourably than does Sandakan. perdagangan dan pelabuhan yang terpenting semasa pentadbiran BNBCC telah terjejas teruk akibat Perang Dunia kedua. keamanan dan ketenteraan di Negeri Sabah telah dapat dipulihkan dalam tempoh yang singkat. Berasal daripada perkataan Latin opere citato yang bermaksud dalam karya tersebut. Where ever we look there is destruction.. Sandakan yang pernah menjadi pusat pentadbiran. cit. It is because of this nearly total destruction that Sandakan now appears a new town in spite of its hundred years old history4. Penggunaan op. Perkataan op.. Julai 19462.Setelah berjaya di tawan semula dari tentera Jepun. Perkataan ini digunakan apabila sumber rujukan yang digunakan oleh penulis tidak lagi berturutan. Kebanyakan penduduk yang melarikan diri ke kawasan pedalaman semasa pentadbiran tentera Jepun telah kembali semula ke pusat-pusat bandar yang ditinggalkan semasa Perang Dunia Kedua. Di bawah pentadbiran BMA.

Peter Chay. bridges had been blown up5 Kemusnahan besar yang dialami oleh Negeri Sabah telah menyebabkan pentadbiran BNBCC telah menyerahkan Negeri Sabah kepada Kerajaan British dengan pampasan sebanyak £1. 2 3 4 5 6 7 Ibid. Cecilia Leong. Sabah The First 100 Years. as the end of the war approached. kemusnahan Negeri Sabah akibat Perang Dunia Kedua telah dijelaskan oleh H.. Singapore:Malaya Publishing House. cit. op. Supriya Bhar.M.North Borneo was more heavily damaged in the war than any other British Colony. hlm.. Sandakan and Labuan towns had been completely destroyed and others.. op. sila lihat Peter Chay.M.000. op. 1988.. (tiada tahun & tiada penerbitan). Sabah The Land Below The Wind.. 14 H. Kota Kinabalu: Foto Technik Sdn. Baker.006 melalui North Borneo Order in Council7 pada 10hb. 33. “Sandakan One Hundred Years 1879-1979”. hlm. hlm 31-32. 18.. 37.M.. Such roads as had existed had been damaged by Japanese heavy and tracked vehicles and. Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan op. including Jesselton. hlm.... Baker seperti berikut: The general situation was at first chaotic and one of the essential needs was the situation of law and order.M. hlm. Juga lihat H. Sabah The first Ten Years As A Colony 1946-1956. Kuala Lumpur: Percetakan Nan Yang Muda Sdn... Bhd. dalam teks: 1 _____________________ Untuk penjelasan lanjut. heavilly damaged. cit. 197. Baker. H. Bhd...4000. cit.Gaya Penulisan UMS Sementara itu. 26 . Julai 1946. Baker. cit. hlm. 1982. were now almost non-existent..Communition never good. The general health of the population had suffered from malnutritim and lack of drugs. 1965.

foto. Perkataan “LAMPIRAN” diletakkan di sudut atas sebelah kanan (santak kanan) Format: Huruf Saiz Huruf Selang Baris Susunan tesis/disertasi : Tahoma/Arial : 11 : Satu (1) Langkau :Disusun mengikut urutan muka surat 27 . data mentah. Setiap lampiran harus disertakan tajuk.Gaya Penulisan UMS 3.2 Lampiran-lampiran Lampiran mengandungi borang soal selidik. laporan-laporan berkaitan. statistik. peta. surat. program komputer dan sebagainya.

308TBIL3MTH + 0. Model 1: KLSECI = 0.055)* 28 .575)* (-2.608 – 0.48AVR3MTH (-3.084)* (5.Gaya Penulisan UMS Contoh: LAMPIRAN A Model indeks-indeks pasaran saham di Bursa Saham Kuala Lumpur.403)* 0.696)* Model 3: KEWANGAN = 1.549AVR3MTH -0.384TBIL3MTH + (-5.934)* (3.335 – 0.4461 IBR 7 DAY – 0.3821BR7DAY (-3.824 – 0.274IBR7DAY (-2.988)* Model 2: HARTANAH = 0.

1 Rekod Kerajaan Yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1. Tahun diterbitkan. Format menulis bibliografi seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan : : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) Contoh menulis bibliografi: 1. Manakala rujukan untuk laman Web/e-mel tidak melebihi daripada 5% daripada rujukan yang digunakan. Nama Penerbit. 2. 2. 1. Rujukan disetiap hujung bab tidak diperlukan. 874/466-Immigration. 29 . Memorandum Persefahaman Antara Kerajaan Negeri Sabah dan The Summer Institute of Linguistics. Semua bahan yang dirujuk dan digunakan dalam sesuatu penulisan. Tajuk Penerbitan. Kerajaan Negeri Sabah. sama ada dalam sistem pengarang-tarikh atau nota bawah atau nota hujung. Kota Kinabalu: Sabah Government Printers. Setiap rujukan yang digunakan mestilah disusun mengikut abjad.O. Colonial Office 874/1104 – War With Japan. Sabah Second Agriculture Policy: 19992010. Bilangan Edisi (jika ada). Bilangan Jilid (jika ada). Setiap bibliografi ditulis seperti berikut: Nama Pengarang (nyatakan sama ada penyunting.2 C. Nombor muka surat (untuk artikel dalam jurnal atau bab dalam buku). Dokumen Rasmi yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1.Gaya Penulisan UMS FORMAT BIBLIOGRAFI Rujukan merangkumi semua sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan tesis/disertasi. penyusun atau penyelenggara-jika berkaitan). Tempat diterbitkan. hendaklah dimasukkan ke dalam bahagian ini.

66 – Educational Policy of State-General.4 Fail-fail Arkib Contoh: 1. No. 2 pp. 1987. 2. Parrish. Berita Harian.3 Laporan-Laporan Kerajaan Contoh: 1. World Health Organization (WHO). 1986. 1986.6 Akhbar Contoh: 1. 2. Rosenberry. 1. North Borneo Central Archive. Fail Pejabat Daerah Beaufort PDB. 1992.General. North Borneo Central Archive.Gaya Penulisan UMS 1. 2. World shrimp farming 2002. R. firm helps utility with innovative plan. San Diego. 1. 4 August 1992.5 Fail-fail Jabatan Contoh: 1. A Report on Socio-Economic Survey of Fisherman at Kuala Penyu District. World Health Report 1998. PERANGKAAN PERDAGANGAN LUAR SABAH. A. Annual Report Number 15. 7/273/11 – Waran Peruntukan 1986.). Los Angeles Times. 30 . KO-NELAYAN.Borneo Fishing Company at Si Amil Island. 1998. Jabatan Perangkaan Malaysia. (ed. 2. L. 725. USA: Shrimp News International. 1. 3-21. M. 2002. No. . 3. Kebangkitan Masyarakat Melayu.

East-West Centre Honolulu. 3. 31 . H. Ismail Abas. Kertas Kerja Dialog Borneo II. Anton. 1992. 2. 1996. 2. C.: Prospects for regional cooperation. 2003. Fungsinya dan Masa Depannya. Shrimp farming in the Asia Pasific: Environmental and trade issues and regional cooperation.9 Buku Contoh: 1. 1999. (Tidak diterbitkan). Paper presented at the Nautilus Institute Workshop on Trade and Environment in Asia-Pacific. Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia. Cheong. Zulkornain bin Yusof. 23-25 September. Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah. P. Bengkel Enviro-course 2002. Badan Bahasa Sabah Dengan Kerjasama GAPENA dan Kerajaan Negeri Sabah. (Kumpulan thoracius) Sabah sebagai agen kawalan biologi serangga perosak.1989. Tarian-tarian Ritual Sabah. Tesis Sarjana. Satu Kajian Permulaan. Bioindicators in River Quality Maganegemt. Universiti Malaysia Sabah. 12-16 September.Gaya Penulisan UMS 1.Kualiti Air. Kertas Projek Institut Teknologi MARA Cawangan Sabah. Kota Kinabalu. Primavera.7 Tesis/Latihan Ilmiah Contoh: 1. Kedudukan Saudara Kita di Sabah. Ahmat Adam. 1994. 1. Philipines. 1. A. J. Sejarah dan Bibliografi Akhbar dan Majalah Melayu Abad Kesembilan Belas. H. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Perbandingan morfologi Dolichoderus (Kumpulan thoracius) (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) dari Sabah dan Semenanjung Malaysia serta potensi Dolichoderus sp.8 Kertas Kerja Contoh: 1.

Kamus Melayu-Arab-Inggeris. pp 744-746.R. 289-313. Kuala Lumpur: Victory Agencies. Fuzzy set theory and its application.45 (2). Oxford. Blackwell scientific. 2. 32 . 1985.Y. Journal of Nutrition 124:227-282. Termites. In Calow. London: Macmillan Educational Company. pp. In Stickney. with menadione.S. 1996. P. New Delhi: Allied Publishers Ltd and Kluwer Academic Publishers. Treece. & Eggleton. (ed. 798-868. 1996. & Liu. vol. Penaeus monodon. Boca Raton: CRC Press. 1. Quantifying the vitamin K requirement of juvenile marine shrimp. P. “Murut Depopulation and The Sipitang Lun Dayeh. Dhont.10 Ensiklopedia Contoh: 1. 2. 1994. Lavens. J.. D. E. In McVey.11 Kamus Contoh: Abd. J. Bignell. 1.Gaya Penulisan UMS 2. J. volume 1. 1. 1972. 1993. Jakarta: Puncak Keris. (ed. P. 3. P.) Encyclopedia of ecology and environmental management.D. Preparation and use of Artemia as food for shrimp and prawn larvae.” JMBRAS. Shiau. Bin Nuh dan Oemar Bakry. H. CRC Handbook of Mariculture Crustacean Aquaculture 2nd edition.13 Filem Contoh: Filem Cereka. 3. 2nd ed. 2000. 1998. S.1972. Coolier’s Encyclopedia. Appell. New York: John Wiley and Sons. Shrimp Culture. S. Zimmerman. 1. Encyclopedia of Aquaculture. Kabus Malam.12 Artikel Contoh: 1. G.).N. 16. & Sorgeloos. (ed). P. J. R. pp.

Papar. termasuk tarikh bahan tersebut dicetak.” 26 September 2003. Ketua Kampung Padas. L. H. 74 tahun.htm. “Salvation Army International Headquaters” dlm. “Sosio-ekonomi Penduduk Tempatan Pada Zaman Penjajah.org. 1.15 Laman Web/E-mel Contoh: 1..Gaya Penulisan UMS 1. 2. 1. Y. The eastern Sundaland region of south-east Asia. 26 September 2004. www. 2002. & Byron.htm.salvation.16 Responden Yang Ditemu Bual Contoh: Razak Janau.edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re14. Kampung Padas. http//www.hk/www/what is salvation army/home. Brookfield. *Nota: .14 Peta Contoh: Jabatan Pertanian Sabah.Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua. Jalan Bukit. Peta Taburan Asosiasi Tanah.unu.Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi. 33 . . Potter. 1996.

H.) Judul Buku – condong (. & Choy.Gaya Penulisan UMS FORMAT RUJUKAN Rujukan merupakan bahan yang dirujuk dalam teks sahaja. Azizah. Penyelenggara – jika ada(. Magurran. C.) Nama Siri Buku dan Jilid atau Bilangan Dalam Siri – jika ada (. 2. Sabah. Tropical rainforest research-current issues.. 117-123. London: Croom Helm. S.) Edisi – jika ada (.) Tempat Terbit (Bukan Negara) (:) Nama Penerbit(. A. 1991. Temubual peribadi. Bahan rujukan hendaklah disusun mengikut abjad. Idris Salleh & Shafee Saad. W. Ecological diversity and its measurement. Booth. Penterjemah. Kluwer Academic Publishers. Mohd. 1988. 34 . London. Terrestrial ants (Hymenoptera: Formicidea) of Poring. H. Maryati.) Penyunting. In Edwards. & Arbain. 2.) Tahun Penerbitan (. Ford. S. Kinabalu Park. M. 1997. : : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) b. Bumi Kita Dipijak Milik Orang. K. Penyusun. Pengarang Tunggal Contoh: 1. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Berikan semua maklumat yang lengkap yang mengandungi butiran seperti berikut: Nama Pengarang (. Johannesburg: Global Publisher. D.) Bilangan Jilid – jika ada (. E. 1996. Pengarang Bersama Contoh: 1.. Ahmad Fawzi Basri. The International Jew.) Format menulis rujukan seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan Contoh menulis rujukan: a. Monographiae biologicae (eds). pp. E. Anonymous dan juga rujukan daripada internet tidak dibenarkan melainkan sumber rasmi dan EJurnal yang diperakui.

1984.Gaya Penulisan UMS c. f. 35 . Karya Susunan Contoh: Hamzah Hamdani (ed. Extractive Metallurgy. 1989. Penyelidikan dan Pentadbiran Universiti. J. d. Esei Sastera Dalam Pengajaran. Alam Pensejarahan Dari Pelbagai Perspektif. New York: Free Press.S. Barnes. R. Karya Selenggaraan Contoh: Badriyah Haji Salleh & Tan Liok Ee (ed).K. Edisi Contoh: 1. 1996. London: Edward Arnold. Karya dengan judul sahaja (Tanpa pengarang) Contoh: Akta. Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 171). (3rd edition). Electoral Behavior: A Comparative Handbook. 1980. 2. D. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. R. 2001.). Oxford: Pergamon Press. Karya Suntingan Contoh: Rose. e. Kumpulan Kertas Kerja 2.1974. g. Estuarine Biology (2nd edition). (ed). Gilchrist. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: International Law Book Service.

Terj. 1993. j. l. Karya Terjemahan Contoh: Wheare. *Nota: Jld. 36 . 2. Monograf 3. Ariff. Malay Secret Societies in Penang: 1830s-1920s. k. Politik Sabah Sebelum Penjajahan Jepun. Mohammad Raduan Mohd. C. 3. K. Teknologi Pengangkapan Ikan di Sabah. 2003. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Monograf Contoh: 1. 2003. Khazanah. Kertas Kadangkala Bil. Bermaksud Jilid. 6. *Nota: Huruf tebal ialah nombor jilid dan nombor dalam kurungan ialah nombor keluaran dan diikuti dengan nombor halaman selepas noktah bertindih. Zainah Ahmad. Siri Dokumentasi Akademi Pengajian Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kota Kinabalu: Usaha Baru. 65(2):151-182. i. Kertas Kadangkala Contoh: Sharifah Rofidah Habib Hassan. Perayaan Di Sabah. Karya Dalam Jurnal Contoh: Mahani Musa. 1981. Kerajaan Persekutuan. Jld. 1980.Gaya Penulisan UMS h. 2. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society.. Bil. 1999. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Karya Berbilang Jilid Contoh: Ensiklopedia Pembangunan Sabah.

R. Eggleton. Kesan Politik. (eds.). Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. H. 2. 2.. Mustafa. Jones.. D. Homathevi. Sabah dalam Perluasan Pasaran. 37 .42. mackerel. UMS. Borneo 2000: environment. Abdul Halim (ed. 2000. G. Karya Dalam Pascasidang Contoh: 1. S.). R. R. hlm. 3 October: 9. Tawau: Pusat Kegiatan Ekonomi Orang Jepun. Sabah. Maryati. 557-586. Ismail Haji Ibrahim.) n. 2000. Sabihah Osman. Tropical in Sabah. East Malaysia. & Ridzwan. A. 18-38.). Senario Seni Lukis Sabah: Stail dan Tema.. Berita/Rencana Dalam Akhbar Contoh: New Straits Times. In Mohamed. New Straits Times. 31. Kuching Sarawak. Nucleic acid profiles in Kanagurta.. Termites (Insecta: Isoptera) Fauna of Danum Valley Conservation Area. 56-52. 2000. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Rastrelliger Sabah. 2000.) Tajuk Berita/ Rencana (. T. Dalam Sharifah Habib Hasan dan Zainah Ahmad (ed. July 10-14. pp.) Nama Akhbar (. P.) Hari/Bulan (:) Halaman (. From west coast of M. 2003. Bernard. Ecosystem Research Kinabalu:ums.. 1998. Zaki Tahir. M. Bab Dalam Buku Contoh: 1.. o. Proceedings of sixth biennial Borneo research conference.Gaya Penulisan UMS m. conservation and land. Pendatang Asing Di Sabah. Borneo 2000: Proceedings of the Sixth Biennial Borneo Research Conference. *Nota: Nama Pengarang (. hlm. & Davies. Kota 3.) Tahun (. 2001. Sabah to Tap Potential in Health Tourism.

Ulasan Buku Contoh: Badriyah Haji Salleh. Kota KInabalu. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. r. Singapura: Shaw Brother. Laporan dan Minit Mesyuarat Contoh: Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. An Economic History of Malaysia.Gaya Penulisan UMS p. Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. Sarawak native blockade pulp mill project. Mat Zin bin Mat Kib. Filem Contoh: Ramlee. P. 1962. 1977. Ulasan buku J. Laksamana Do Re Mi. 2000. 2000. 2001. Filem dan Karya Muzik i. Yap Beng Liang. t. 1800-1990: The Transition to Modern Economic Growth. 2000. Drabble. 2. s. Sabah: Satu Kajian Tentang Sistem Budaya. 5 Jun. Karya Dalam Majalah Contoh: Aliran. 2002. Aliran 20 (10:33) q. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society 124(1):111-114. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Tesis/Disertasi Contoh: 1. Orang Bajau Pulau Omadal. Sekolah Sains Sosial. H. c. Perkembangan Mazhab-mazhab Agama Kristian di Sabah. 38 . Kertas Kerja. Filem cereka. Sabah. Pusat Pengajian Pascasiswazah Universiti Malaysia Sabah Kali Pertama. Hampshire: Macmillan Press.

1968. Sekolah Sains Sosial. Lambaian Kasih dalam Citra Malaysia. Santiago: Delta Music Incorporated. B. Menangkap Ketam Batu di Mengkabong. “Keputusan Mahkamah Internasional atas Permohonan Intervensi Pemerintah Filipina dalam Kasus Pulau Sipadan dan Ligitan” (atas talian) http://www. Sabah. iv. Bahan Rujukan Elektronik Contoh: 1. Jabatan Muzium Sabah. Jenis-jenis Tarian Masyarakat Peribumi Sabah. Slaid. 1998. Slaid Contoh: Pugh-Kitingan. Karya Muzik Contoh: Johari Salleh. Filem Dokumentari. 1986.htm. CD Leicester: British Pshychological Society. Temu bual. 39 . Tuaran. Temubual Contoh: Stephens. v. 25 Mei. Kassim Masdor (konduktor). Universiti Malaysia Sabah. 1976.id/policy/releases/2002/pr56-251001. CD-Rom Contoh: MacRae.go. Dicetak 13 September 2002. vi. S. Laserlight Series 12036. Kegiatan Mubaligh Kristian di Sabah.dfadeplu. vii. 1995.Gaya Penulisan UMS ii. J. Chorus dan Orkestra. Introduction to Research Design and Statistic. iii. Video Contoh: Muzium Sabah.

*Nota: . www. . termasuk tarikh bahan tersebut dicetak. The Eastern Sundaland region of south-east Asia.htm. Brookfield. 2002.unu. Potter. 40 . & Byron.Gaya Penulisan UMS 2. Y. H. L..Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua.edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re 14.Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi.

2 Bahagian Tulang Belakang Tesis a. Bahagian tulang belakang tesis tebalnya kurang 25mm wajib mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib. Bahagian tulang belakang tesis tebalnya lebih 25mm mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib.1 Muka Kulit Bahagian Depan Tesis Bahagian kulit depan mengikut tertib. Tajuk Tesis Nama Calon Nama Sekolah Nama Universiti Tarikh Tahun Viva Warna Kulit Warna Huruf Logo Jenis Kulit tesis wajib mengandungi perkara-perkara berikut : : : : : : : : : Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Biru gelap Emas Tidak dibenarkan Keras 1.Gaya Penulisan UMS FORMAT KULIT DAN PENJILIDAN 1. Nama Pengarang (memanjang) Nama Ijazah (melintang) Tarikh Tahun Viva (melintang) Singkatan Nama Universiti (melintang) : : : : Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 41 . Nama Pengarang (memanjang) Nama Ijazah (memanjang) Tarikh Tahun Viva (memanjang) Singkatan Nama Universiti (memanjang) : : : : Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 16 16 16 16 wajib 16 16 16 16 b.

Contoh tesis yang tebalnya kurang 25mm. 42 . a.Gaya Penulisan UMS 1.3 Penjilidan Tesis dijilid secara Jahit Kekulit dan bermuka kulit keras di bahagian depan dan belakang.

43 .Gaya Penulisan UMS b. Contoh tesis yang tebalnya melebihi 25mm.

Gaya Penulisan UMS c. Contoh tesis yang disediakan lebih daripada satu jilid. 44 .

Gaya Dewan (edisi ketiga). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. 1997. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Belmont : Wadsworth Publishing Company. Panduan Menulis Tesis Gaya UKM (edisi keenam). Bagi tujuan Pemeriksaan Lisan perlu diserahkan sebanyak 5 naskhah.Gaya Penulisan UMS PENYERAHAN TESIS Setiap pelajar harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Pascasiswazah seperti berikut: a. Gaya UKM. John W. e. Creswell. d. Tempoh penyerahan Notis Tesis/Disertasi perlu diselaraskan. London: SAGE Publications. Pemeriksa Dalam dicadangkan oleh SPIU dari kalangan tenaga akademik UMS yang berkaitan dengan bidang tesis calon. Setelah pembetulan perlu diserahkan sekurang-kurangnya 4 naskah kepada PPPS dan PPPS akan menghantar kepada SPIU dan Perpustakaan. Kristan. 1998. 1995. Jawatankuasa Pascasiswazah (JPSPIU) mencadangkan nama Pemeriksa Luar dan Dalam serta Ahli Jawatankuasa Viva Voce dalam borang PPPSUMS13/2004. Critical Thinking and Writing: A Developing Writesr’s guide with readings. B. c. 45 . RUJUKAN Allison. 1995. Preparing Dissertations and Thesis. Calon Pascasiswazah hendaklah menyerahkan Notis Penyerahan Tesis/Disertasi (Borang PPPSUMS 13/2004) dalam tempoh 3 bulan sebelum tarikh penyerahan tesis. London: Kogan Page Cavina. Gaya Dewan. 1994. f. b. Limited.

Gaya Penulisan UMS LAMPIRAN A TANDA PRUF DAN CARA PENANDAAN DALAM TEKS Kerja pruf bertujuan untuk menyemak penulisan ilmiah pelajar. Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 46 . Penyelia diminta agar merujuk kepada sistem penandaan pruf. supaya tidak mengelirukan golongan pelajar. Berikut adalah prosedur penandaan pruf.

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 47 .

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 48 .

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 49 .

iv.Gaya Penulisan UMS LAMPIRAN B PERKARA-PERKARA YANG DIPERLUKAN DALAM MENULIS CADANGAN PENYELIDIKAN i. v. Objektif Kajian Sorotan Kajian Lepas / Sorotan Literatur . Hipotesis Kajian c. Tajuk Kajian Pengenalan: a. Permasalahan Kajian b. 50 . Hasil Yang Diharapkan d.Merupakan ulasan kajian lepas atau terdahulu yang berkaitan dengan penyelidikan. ii. Metodologi Kajian Bibliografi/Rujukan iii.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->