Anda di halaman 1dari 5

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DINAS PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI 1 BUMISARI Alamat : Jln. Raya Pagutan Bumisari Km 07 Kec.

Bojongsari Purbalingga 53362

KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI 1 BUMISARI NOMOR : 800/010/2012

TENTANG SUSUNAN PANITIA KEGIATAN PELAKSANAAN AKREDITASI SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2012/2013

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Kepala SDN 1 Bumisari, Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah

Menimbang

a.

Bahwa dalam rangka kelancaran Pelaksanaan Akreditasi SDN 1 Bumisari perlu ditetapkan susunan kepanitian tersebut.

Undang-undang Nomor . 20 Tahun 2003 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005

3. Mengingat 4.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007

Permendiknas No 22, 23, 41 tahun 2006 tentang Standar ISI, SKL dan Proses

5.

Rapat Guru dan Pegawai tentang Panitia Pelaksanaan Akreditasi SDN 1 Bumisari tanggal 09 Juli 2012

6.

MEMUTUSKAN Menetapkan Pertama :

Kedua : Pembagian tugas panitia kegiatan Pelaksanaan Akreditasi SD Negeri 1 Bumisari Tahun Pelajaran 2012/2013 Ketiga : Masing-masing guru melaporkan pelaksanaan tugas secara tertulis dan berkala kepada kepala sekolah.

Segala Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang ditentukan

Keempat

Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada setelah kegiatan akreditasi selesai. Kelima :

Ditetapkan di

: Bumisari

Pada Tanggal Kepala Sekolah,

: 09 Juli 2012

SRI HASTUTI, S.Pd NIP 19620220 198405 2 003

Tembusan : 1. 2. 3. 4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bojongsari Guru yang bersangkutan Arsip

Susunan Tim Sukses Akreditasi

SUSUNAN PANITIA PERSIAPAN DAN TIM SUKSES AKREDITASI

MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) AL-MUTHMAINNAH


CIOGONG KECAMATAN SINDANGBARANG KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2012 A. Pelindung Penanggung Jawab B. Pelaksana Program Ketua Sekretaris Bendahara C. Penanggung Jawab 1. Standar Isi : : : : : : : :
1. : Bahtiar Alief, S.Pd. 2. Sunandar, S.Pd.I 3. Nandang Toyib, S.Pd. 1.

Ketua Yayasan Al-Muthmainnah Ketua Komite Madrasah Kepala Madrasah Tsanawiyah Dedi Koswara, S.Pd.I. Sunandar, S.Pd.I. Ayi Taofik, S.Pd.I.

2. Standar Proses

: Merwin Saidat 2. Aos Abdul Ansori 3. Asep MR


1.

3. Standar Kelulusan

: Sri Restu Rahayu 2. Atang Yusdiansyah, S.Pd. 3. Ari Hardian


1.

4. Standar Penilaian

: Jamjuri, S.Pd. 2. Arief Rahman, S.Pd. 3. Enuy Rohman, S.Pd.SD.


1. Tuti Lestari,C.S.Pd.I.

5. Standar Pendidik dan Kependidikan

2. : Ai Helu Jauhariyah, SE. 3. Yusup Sunardi, S.HI. 1.

6. Standar Pembiayaan

Ayi Taopik, S.Pd.I. : Nandang Toyib, S.Pd. 2. 3. Dedi Koswara, S.Pd. 4. Erni Susanti, S.Pd. 1.

7. Standdar Pengelolaan

Abdulrohman, S.Pd. : Nunik Deni Minarni, S.Pd. 2. 3. Solihin Alamsyah, S.Pd. 1.

8. Standar Sarana

Gugun Andi Gunadi, S.Ag. : Ernawati, SP 2. 3. Hj. Yayan Nuryani, S.Pd.

Anda mungkin juga menyukai