Anda di halaman 1dari 2

CONTOH FORMAT RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KSSR

1. Mata Pelajaran dan Kelas 2. Nilai / Tajuk 3. Masa 4. Standard Kandungan 5. Standard Pembelajaran : Pendidikan Moral, Tahun 4 ___ : Bertanggungjawab / Jiranku : 10.30 -11.00 pagi (30 minit) : 3.1( melaksanakan tanggungjawab sebagai jiran ) : 3.1.2, 3.1.4

6. Objektif Pembelajaran Penaakulan

: Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

: Menyatakan sekurang-kurangnya 2 kepentingan melaksanakan peranan sebagai jiran.

Perasaan

: Menceritakan sekurang-kurangnya 1 perasaan apabila melakukan aktiviti Bersama jiran.

Perlakuan

: Melakonkan aktiviti berperanan sebagai jiran.

6. Pengetahuan sedia ada : Murid telah belajar tentang nilai bertanggungjawab semasa tahun 3 7. Teknik : Bercerita dan lakonan.

8. Aktiviti Pembelajaran dan Pengajaran: Set induksi ( 5 Minit ) i. Murid menonton tayangan video yang berkaitan.

ii. Guru bersoal jawab dengan murid . (guru mengajukan beberapa soalan)

Langkah 1: ( 10 minit ) i. Murid diminta bercerita pengalaman menolong jiran. jiran dengan menggunakan thinking tool (Bubble Map). iii. Guru menjelaskan nilai tanggungjawab.

ii. Guru menjana idea dengan meminta murid menyenaraikan kepentingan membantu

Langkah 2: ( 12 minit )

i. ii.

Murid melakonkan simulasi berperanan sebagai jiran mengikut kad situasi. Perbincangan kelas tentang perasaan apabila melakonkan situasi tersebut.

Penutup: ( 3 Minit ) Guru membuat kesimpulan dari hasil dapatan murid. 9. EMK: i. ii. Kreativiti & inovasi menjana idea, sumbangsaran TMK - Menggunakan internet

10. Bahan Bantu Belajar: LCD, kad situasi, peta buih. 11. Penilaian - bersoaljawab secara lisan. 12. Refleksi i. 8/10 orang murid telah mencapai objektif yang ditetapkan. ii. 2 orang murid akan diberi latihan pemulihan sebelum waktu pelajaran akan datang.