Anda di halaman 1dari 3

RPH (1 MINGGU) Mata pelajaran Kelas Bidang Masa Tema dan Tajuk Standard Pembelajara n Objektif Pembelajara n : Pendidikan

Seni Visual : 4 Rajin : Membentuk dan Membuat Binaan Diorama : 60 minit : Objek Buatan Manusia Akuarium
3.2 Aplikasi Seni 3.2.1 3.2.1.1, 3.2.1.2 3.2.2 3.2.2.1, 3.3 Ekspresi Kreatif 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.4 Apresiasi Seni 3.4.1 3.4.2 3.4.3

3.1 Persepsi Estetik 3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1, 3.1.1.2 3.1.2 Prinsip Rekaan 3.1.2.1, 3.1.2.2

Pada akhir pembelajaran murid akan dapat : 1. Mengenal, memahami dan menyatakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat diorama. 2. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari. 1. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual (EK1) 2. Guru menunjuk cara menghasilkan diorama dengan penggunaan pelbagai media 3. Guru mengaplikasikan kepelbagaian teknik ( stabail, mobail, lukisan, catan ) (EK2) 4. Murid menghasilkan diorama menggunakan kepelbagaian teknik yang telah dipelajari. (EK3) (EK4) 5. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang telah dihasilkan (EK5). Keusahawanan, kreativiti dan inovasi, TMK dan nilai murni Gunting, kotak, gam, pencungkil gigi, gambar-gambar daripada majalah, cat poster, plastik pembalut buku, polisterin, plastesin dan bahan lain yang sesuai Contoh Diorama 1. Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat diorama berdasarkan 4 Standard Kandungan Pada akhir pengajaran : 38 orang murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 2 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembentangan pada masa akan datang.

Aktiviti P&P

EMK Media

Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi

RPH (2 MINGGU) MINGGU 1 Mata pelajaran Kelas Bidang Masa Tema dan Tajuk Standard Pembelajara n Objektif Pembelajara n : Pendidikan Seni Visual : 4 Rajin : Membentuk dan Membuat Binaan Diorama : 60 minit : Objek Buatan Manusia Akuarium
3.2 Aplikasi Seni 3.2.1 3.2.1.1, 3.2.1.2 3.2.2 3.2.2.1,

3.1 Persepsi Estetik 3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1, 3.1.1.2 3.1.2 Prinsip Rekaan 3.1.2.1, 3.1.2.2

Pada akhir pembelajaran murid akan dapat : 1. Mengenal,memahami dan menyatakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat diorama. 2. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari. 1. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual. ( EK1) 2. Guru menunjuk cara menghasilkan diorama dengan mengaplikasikan kepelbagaian teknik dan penggunaan media. (EK4) 3. Murid memulakan aktiviti dengan membuat proses diorama (EK2,EK3) Keusahawanan, kreativiti dan inovasi, TMK dan nilai murni Gunting, kotak, gam, pencungkil gigi, gambar-gambar daripada majalah, cat poster, plastik pembalut buku, polisterin, plastesin dan bahan lain yang sesuai Contoh Diorama 1. Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat diorama berdasarkan dua Standard Kandungan. Pada akhir pengajaran : 35 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai Objekitif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembentangan pada masa akan datang.

Aktiviti P&P

EMK Media

Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi

RPH (2 MINGGU) MINGGU 2 Mata pelajaran Kelas Bidang Masa Tema dan Tajuk Standard Pembelajara n Objektif Pembelajara n : Pendidikan Seni Visual : 4 Rajin : Membentuk dan Membuat Binaan Diorama : 60 minit : Objek Buatan Manusia Akuarium
3.3 Ekspresi Kreatif 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.4 Apresiasi Seni 3.4.1 3.4.2 3.4.3

Pada akhir pembelajaran murid akan dapat : 1. Mengenal, memahami dan menyatakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat diorama. 2. Menghasilkan diorama dengan menggunakan kepelbagaian teknik. 1. Guru mengulangkaji pelajaran minggu lepas (EK1) 2. Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru (EK2) 3. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang telah dihasilkan oleh mereka sendiri (EK5) Keusahawanan, kreativiti dan inovasi, TMK dan nilai murni Gunting, kotak, gam, pencungkil gigi, gambar-gambar daripada majalah, cat poster, plastik pembalut buku, polisterin, plastesin dan bahan lain yang sesuai Contoh Diorama 1. Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat diorama berdasarkan 4 Standard Kandungan Pada akhir pengajaran : 38 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 2 murid yang tidak mencapai Objekitif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembentangan pada masa akan datang

Aktiviti P&P

EMK Media

Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi